Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Eczacıbaşı İl...

Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Analiz ve Yorumları

ecilc-eczacibasi-hisse-yorumlariEczacıbaşı İlaç ECILC hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber,rapor ve hisse yorumlarını aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Bu sayfadan kurum ve uzmanların ECILC ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, haber,veri ve raporları takip edebilirsiniz.

Tacirler Yatırım – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Analiz 1Ç22 –  05.05.2022

Şirket, 1Ç22 sonuçlarını 190,6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %35 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %55 azaldı. Net satışlar 374 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %33 arttı. Şirket, 1Ç22’de 53 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %83 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 387 baz puan artarak %14 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 790 baz puan arttı ve %36 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 364 baz puan arttı ve %23,3 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 156,2 milyon TL (1Ç21: 77,8 milyon TL ve 4Ç21: 61 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %13,1 (1Ç21: %8,5 ve 4Ç21: 5,5%) olarak kaydedildi. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %1 azalarak 1.290 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 8,7 F/K çarpanından ve 44,8 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Anadolu Yatırım – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Analiz 1Ç22 –  05.05.2022

Eczacıbaşı İlaç Sınai (ECILC, Nötr): Şirket’in 2022 ilk çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %35 oranında artarak 190,63mn TL olarak açıklanmıştır. 1Ç22’de bir önceki yılın aynı dönemine göre satış gelirleri %33,38 artarken, satış maliyetlerinin %18,76 oranında artması karlılık rakamlarını pozitif etkilemiştir. Brüt satış karı 1Ç21’e göre %71,12 oranında artış ile 133,85mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin faaliyet giderleri 1Ç22’de yıllık bazda %58 oranında artmıştır. FAVÖK yıllık bazda %83 oranında artarak güçlü performans göstermiştir. 1Ç22’de EFK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 11,3 puan artarak %51,24 seviyesine yükselmiştir. Aynı dönemde FAVÖK marjı 3,9 puan artarken, net kar marjı ise 0,6 puan artarak %51 seviyesine yükselmiştir.

 

TACİRLER YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Analiz 2Ç21 –  11.08.2021

Eczacıbaşı İlaç – 2Ç21 sonuçlarını 135.0 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %34 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %4 azaldı. Net satışlar 263.6 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %59 arttı. Şirket, 2Ç21’de 22.2 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %96 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 159 baz puan artarak %8.4 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %1 artarak 879.0 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 10.0 F/K çarpanından ve 26.6 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

TACİRLER YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Analiz 1Ç21 –  03.05.2021

Eczacıbaşı İlaç – 1Ç21 sonuçlarını 141.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %62 artarken, şirket 4Ç20’de 6.8 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 280 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %4 arttı. Şirket, 1Ç21’de 29 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %42 azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 835 baz puan azalarak %10.4 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 783 baz puan azaldı ve %27.9 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 69 baz puan arttı ve %19.7 olarak gerçekleşti. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %22 artarak 867 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 11.7 F/K çarpanından ve 31.9 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Analiz 1Ç21 –  03.05.2021

Eczacıbaşı İlaç (ECILC, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 1Ç2021’deki net dönem karı 141,2mn TL olmuştur. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise 87,2mn TL kar açıklamıştı. Şirketin satış gelirleri 1Ç2021’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,2 oranında büyüme göstererek 280,1mn TL’ye yükselirken, brüt kar %18,7 oranında düşmüş ve 78,2mn TL olmuştur. Operasyonel giderler ise aynı dönemde %8,0 oranında artarak 55,1mn TL’ye yükselmiştir. Diğer faaliyetlerden kur farkı geliri kaynaklı 88,6mn TL gelir kaydedilmiştir. Böylece faaliyet karı geçtiğimiz yıla göre %18,4 oranında artmış ve 111,8mn TL olmuştur. Yatırım faaliyetlerinden gelirler, İştiraklerden temettü geliri kaynaklı 2mn TL’den 49,8mn TL’ye yükselmiştir. 22,1mn TL vergi gideri sonrası şirketin 1. çeyrek net dönem karı 141,2mn TL olarak gerçekleşmiştir.

 

DENİZ YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Yorum –  08.02.2021

ECILC & ECZYT; Kartal arazinin yer aldığı alt bölgeye ilişkin Uygulama İmar Planları kabul edildi / sınırlı olumlu / Kartal Belediyesi Meclisi’nce 04.02.2021 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda, Eczacıbaşı Holding A.Ş.’nin sahip olduğu İstanbul İli, Kartal İlçesi’ndeki arazinin de yer aldığı alt bölgelere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları’nın kabul edildiği açıklandı. Yapılan açıklamada imar planının kesinleşmesi için İstanbul Büyükşehir ve Kartal Belediyeleri tarafından yürütülecek prosedürlerin tamamlanmasının ardından, uygulama imar planlarının onanmasının kesinleşmesi durumunda açıklama yapılacağı belirtildi. Söz konusu arazi uzun süredir ECILC ve ECZYT hisseleri üzerinde beklenti yaratmaktaydı. Temel olarak değerlendirildiğinde, arazinin ilgili şirketlerin ana ortağı olan Eczacıbaşı Holding’in mülkiyetinde olması nedeniyle arazi ile ilgili gelişmelerin ECILC ve ECZYT’in operasyonel veya finansal sonuçları üzerinde herhangi bir etki yaratacağına dair yorum yapmak doğru olmayacaktır.

Eczacıbaşı Holding A.Ş.’nin sermayesinde Eczacıbaşı İlaç %37,28, Eczacıbaşı Yatırım Holding %11,54 oranında pay sahibidir.

ECILC; Baxter hastane ürünleri dağıtımı iş kolunun satılması / sınırlı olumlu / Eczacıbaşı İlaç, Baxter Grubu ile hasta ürünlerinin dağıtımı ile ilgili 2016 yılında yapılan münhasırlık içeren dağıtım sözleşmesinin 2021 yılında sona erdiğini açıkladı. Baxter Grubu’nun ilgili iş kolunu kendi bünyesinde yürütme isteği üzerine ECILC’in bağlı ortaklığı EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. (EİP) bünyesinde yürütülen hastane ürünlerinin dağıtımı işine son verilmesi ve hastane ürünlerine ait bazı malvarlığı değerlerinin Baxter Turkey Renal Hizmetler A.Ş.’ne devredilmesi konusunda 5 Şubat 2021 tarihinde EİP ile Baxter Türkiye arasında bir malvarlığı alım ve satım sözleşmesinin imzalanmasına karar verildiğini duyurdu.

Yurtiçi rekabet koşulları da dikkate alınarak alınmış olan satış kararının Şirket’in operasyonel sonuçları üzerindeki etkisinin sınırlı olacağını tahmin ediyoruz. Haberin kısa vadede hisse üzerinde sınırlı olumlu bir etki yaratabileceğini tahmin ediyoruz. Sözleşmesi uyarınca Baxter Türkiye tarafından EİP’e;

  • İlgili iş koluna dahil envanter ve duran varlıklar haricindeki varlıkların devri için 3,7 milyon USD + KDV’lik tutarın devir tarihi olan 1 Mayıs 2021 tarihinden sonraki ilk iş günü olan 3 Mayıs 2021 tarihinde,
  • İlgili iş koluna dahil envanter ve duran varlıkların devri için Devir Tarihi’nden hemen önce yapılacak sayımla TL bazında hesaplanan ve sayım gününde geçerli olan T.C. Merkez Bankası USD/TL döviz alış kuru üzerinden USD’ye çevrilerek belirlenen bedelin Devir Tarihi’nden 180 gün sonra,
  • İlgili iş kolunun 2021 yılında yaratacağı net ciroya bağlı olarak belirlenecek ve en fazla 550.000 USD’ye kadar çıkabilecek ilave performans bedelinin 31 Ocak 2022 tarihine kadar ödenecek.

 

DENİZ YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Analiz 3Ç20 –  28.10.2020

ECILC; Güçlü sonuçlar açıkladı / olumlu… Eczacıbaşı İlaç, 3Ç20’de 233 milyon TL gelir, 57 milyon TL FAVÖK ve 141 milyon TL net kar açıkladı. Ortalama piyasa beklentisi bulunmamaktadır. Sağlık segmenti gelirlerinde önceki çeyreğe göre iyileşme görülürken, marjlardaki iyileşme ve kur gelirleri net karda güçlü artış sağladı. Sonuçların hisse performansı üzerinde olumlu bir etkiye neden olabileceğini tahmin ediyoruz.

Haziran ayında normalleşme sürecine geçiş ve tıbbi tanıtım elemanlarının kısmen de olsa sahaya dönmesinin etkisiyle sağlık segmentinde bir miktar toparlanma gözlemlenmektedir. Eczacıbaşı İlaç Pazarlama’nın içinde olduğu pazarlar, 2Ç20’de görülen yıllık %13 daralmanın ardından 3Ç20’de yıllık bazda %4,4 büyümüştür.

Kanyon’da mağaza doluluk oranı %97,1 (m2’ye göre), ofislerde doluluk oranı ise %83,3’dür. Şirket’in Kanyon ofis ve alışveriş merkezinden elde ettiği toplam kira geliri 3Ç20’de pandemi etkisiyle yıllık bazda %15 oranında azalırken, Ormanada Projesi’nde gerçekleşen satışlar gayrimenkul segmentinde gelirin artmasını sağladı.

Sonuç olarak sağlik segmenti satış gelirleri 179,9 milyon TL ile önceki yıla yakın bir seviyede gerçekleşirken, gayrimenkul segmenti gelirleri yıllık %79 artışla 54 milyon TL’ye yükseldi. Konsolide satış gelirleri 3Ç20’de önceki yılın aynı dönemine kıyasla %11 oranında arttı. Operasyonel kar marjlarında önceki yıla kıyasla iyileşme görüldü, buna bağlı olarak FAVÖK yıllık %42 oranında artışla 57 milyon TL düzeyinde oluştu.

Şirket 3Ç19’daki 27,8 milyon TL net finansal gidere karşılık bu çeyrekte 14,4 milyon TL net finansal gelir kaydetti. Şirket’in Eylül sonu itibariyle 777 milyon TL düzeyinde döviz fazla pozisyonu bulunmaktadır. Dolar ve Euro cinsi finansal varlıkları dolayısıyla TL’deki değer kaybından olumlu etkilenmektedir. 3. Çeyrekte diğer faaliyet gelirlerinin altında kaydedilen yüklü kur farkı geliri (net 95,4 mln TL) de yıllık bazda net kar artışını destekledi.

ZİRAAT YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Analiz 3Ç20 –  28.10.2020

Eczacıbaşı İlaç (ECILC, Pozitif): Şirket’in 3Ç2020’deki net dönem karı 141mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde şirket sadece 1,1mn TL net dönem karı açıklamıştı. Şirket’in satış gelirleri üçüncü çeyrekte yıllık %11,4 oranında artarak 232,8mn TL’ye yükselirken, brüt kar %17,7 oranında artmış ve 91,3mn TL’ye yükselmiştir. Operasyonel giderleri %8,8 oranında azalan şirket, diğer faaliyetlerden ise Banka mevduatı kur farkı geliri kaynaklı 104,6mn TL gelir kaydetmiştir. Böylece şirketin esas faaliyet karı 157mn TL olmuştur. Şirketin finansman geliri ise 14,4mn TL’dir. Vergi öncesi karı 175,7mn TL olarak gerçekleşen şirketin 34,6mn TL vergi gideri sonrası net dönem karı 141mn TL olmuştur.

Üçüncü çeyrek karı sonrasında Şirket’in 2020 yılının ilk dokuz ayındaki net dönem karı 328,9mn TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı döneminde şirket 102,4mn TL net dönem karı kaydetmişti.

TACİRLER YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Analiz 3Ç20 –  28.10.2020

Eczacıbaşı İlaç – 3Ç20 sonuçlarını 141.0 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %1331 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %40 arttı. Net satışlar 233 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %11 arttı. Şirket, 3Ç20’de 57 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %42 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 523 baz puan artarak %24.5 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 210 baz puan arttı ve %39.2 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 370 baz puan azaldı ve %16.7 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 63 milyon TL (3Ç19: 62 milyon TL ve 2Ç20: 73 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %6.8 (3Ç19: %7.8 ve 2Ç20: 8.0%) olarak kaydedildi. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %13 artarak 795 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 12.5 F/K çarpanından ve 24.3 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

Eczacıbaşı, Kanyon AVM kira uygulamaları hakkında açıklamada bulundu – 09.10.2020

1 Temmuz 2020 tarihli açıklamamızda, Şirketimizin %50 oranında ortak olduğu Kanyon Alışveriş Merkezi’ndeki (Kanyon AVM) kiracılarımıza 1 Eylül 2020 tarihine kadar ihtiyaç duyulabilecek kira indirimi ve diğer kira destek uygulamalarının güncel ziyaretçi sayısı ve iş hacmi dikkate alınarak Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama A.Ş. (Kanyon Yönetim) tarafından belirlenmesine karar verildiği duyurulmuştu. Eylül-Aralık 2020 dönemi de dahil olmak üzere Koronavirüs (COVID-19) salgınının perakende sektörü üzerindeki etkilerinin devam ettiği süre boyunca, Kanyon AVM’deki kira destek ve indirimi uygulamalarının Kanyon Yönetim tarafından belirlenmesinin devamına karar verilmiştir.

 

DENİZ YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Analiz 2Ç20 –  07.08.2020

ECILC; Sağlık segmenti gelirlerinde daralma görüldü… Eczacıbaşı İlaç, 2Ç20’de 166 milyon TL gelir, 11 milyon TL FAVÖK ve 101 milyon TL net kar açıkladı. Ortalama piyasa beklentisi bulunmamaktadır. Sağlık segmenti gelirlerindeki azalış ve marjlardaki düşüş olumsuz değerlendirilebilir. Güçlü temettü geliri ve kur farkı gelirleri ise kısmen dengeleyici bir etki sağlamıştır. Sonuçların hisse performansı üzerinde sınırlı olumsuz bir etkiye neden olabileceğini tahmin ediyoruz.

Nisan-Haziran döneminde kronik hastalık ve bağışıklığı arttırıcı ürünler haricinde diğer ürünlerde satış kaybı yaşandı. Sağlık segmentinde faaliyet gösteren bağlı ortaklığı Eczacıbaşı İlaç Pazarlama’nın içinde olduğu pazarlar, 2Ç20’de önceki çeyrek dönem göre %34 oranında; önceki yılın aynı dönemine göre ise %10 oranında küçüldü.

Şirket’in Kanyon ofis ve alışveriş merkezinden elde ettiği toplam kira geliri 2Ç20’de pandemi etkisiyle yıllık bazda %35 oranında azalırken, Ormanada Projesi’nde gerçekleşen satışlar gayrimenkul segmentinde gelirin artmasını sağladı.

Sonuç olarak sağlik segmenti satış gelirleri 2Ç19’a kıyasla %18 azalışla 137,85 milyon TL olurken, gayrimenkul segmenti gelirleri yıllık %12 artışla 29 milyon TL’ye yükseldi. Konsolide satış gelirleri 2Ç20’de önceki yılın aynı dönemine kıyasla %14 oranında azaldı. Operasyonel kar marjlarında da önceki yıla kıyasla zayıflama görüldü, buna bağlı olarak FAVÖK ciro azalışının üzerinde yıllık %38 oranında düşüşle 11 milyon TL düzeyinde oluştu.

Şirket bu çeyrekte 67,1 milyon TL iştirak temettü geliri kaydetti (2Ç19: 79,5 milyon TL). Şirket’in Haziran sonu itibariyle 667,8 milyon TL düzeyinde parasal kalemler net yabancı para pozisyonu bulunmaktadır. Dolar ve Euro cinsi finansal varlıkları dolayısıyla TL’deki değer kaybından olumlu etkilenmektedir. Diğer faaliyet gelirlerinin artışı (kur farkı geliri) ve finansman giderlerinin azalması, net kar seviyesindeki düşüşün daha sınırlı oranda olmasını sağladı. Şirket bu çeyrekte yıllık %8 azalışla 101 milyon TL net kar elde etti.

ZİRAAT YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Analiz 2Ç20 –  07.08.2020

Eis Eczacıbaşı İlaç (ECILC, Sınırlı Pozitif): Şirketin ikinci çeyrek net dönem karı 100,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde şirket 109,9mn TL net dönem karı kaydetmişti.  Satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %14,2 oranında azalan şirketin brüt karı da %24,2 oranında azalarak 46,8mn TL’ye gerilemiştir. Aynı dönemde operasyonel giderler %17,5 oranında azalırken, diğer faaliyetlerden de 42,7mn TL gelir kaydedilmiştir.  Böylece faaliyet karı %6,2 oranında artarak 49,4mn TL’ye yükselmiştir.  Yatırım faaliyetlerinden 67,3mn TL gelir elde edilirken, 5,9mn TL’lik finansman ve 12,1mn TL’lik vergi gideri sonrasında şirketin net dönem karı 100,7mn TL olmuştur.

İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte şirketin Ocak-Haziran dönemi net dönem karı 187,9mn TL’ye yükselmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde 101,3mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydedilmişti.

TACİRLER YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Analiz 2Ç20 –  07.08.2020

Eczacıbaşı İlaç – 2Ç20 sonuçlarını 100.7 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %8 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %15 arttı. Net satışlar 166 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %14 azaldı. Şirket, 2Ç20’de 11 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %38 azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 267 baz puan azalarak %6.8 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 372 baz puan azaldı ve %28.2 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 97 baz puan azaldı ve %24.2 olarak gerçekleşti. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %9 artarak 704 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 16.5 F/K çarpanından ve 22.5 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir

 

ZİRAAT YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Haber –  01.06.2020

Eczacıbaşı İlaç (ECILC, Nötr):7 Mayıs 2020 tarihinde Şirketin %50 oranında ortak olduğu Kanyon AVM’nin 11 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla kademeli olarak faaliyete başlamasına ve bu tarihten itibaren işletmelerini açan kiracılardan Kanyon Yönetim tarafından belirlenecek koşullar çerçevesinde Mayıs ayına ilişkin kira bedeli alınmamasına, Kanyon AVM’deki tüm kiracıların (resmi tedbirler kapsamında hakkında kapalı kalma kararı bulunan iş kolları hariç olmak üzere) en geç 1 Haziran 2020 tarihine kadar faaliyete başlatılmasına karar verildiği duyurulmuştu. Kanyon AVM’de işletmelerini açan kiracılara Haziran ayı için Kanyon Yönetim tarafından belirlenecek koşullar çerçevesinde aylık sabit kira bedelleri üzerinden %50 oranında kira indirimi uygulanmasına karar verilmiştir.

DENİZ YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Analiz 1Ç20 –  18.05.2020

ECILC; 1Ç20’de güçlü finansal sonuçlar açıkladı. Eczacıbaşı İlaç, 1Ç20’de 269 milyon TL gelir, 50 milyon TL FAVÖK ve 87 milyon TL net kar açıkladı. Güçlü operasyonel performans ve net kardaki belirgin artış hisse performansı üzerinde olumlu bir etkiye neden olabilir. Şirket’in satış gelirleri 1Ç20’de önceki yılın aynı dönemine kıyasla %29 oranında artmıştır. Faaliyet kar marjları geçen yıla yakın seviyelerde kalırken, FAVÖK yıllık %28 artışla 50 milyon TL oldu. 1Ç19’da 26.1 milyon TL net finansal gider kaydeden Şirket bu çeyrekte 7.4 milyon TL net finansal gelir elde etti.

TACİRLER YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Analiz 1Ç20 –  18.05.2020

Eczacıbaşı İlaç – 1Ç20 sonuçlarını 87.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 8.6 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 269 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %29 arttı. Şirket, 1Ç20’de 50 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %28 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 17 baz puan azalarak %18.8 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %12 artarak 646 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 15.3 F/K çarpanından ve 20.9 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Analiz 1Ç20 –  18.05.2020

EİS Eczacıbaşı İlaç (ECILC, Pozitif): Şirket’in 1Ç2020’deki ana ortaklık net dönem karı 87,2mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde ise 8,6mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştı. Şirket’in bu çeyrekteki satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %29,1 oranında artarak 268,9mn TL olmuştur. Satış maliyeti %30,6 oranında artan Şirket’in 1Ç2020’deki brüt karı da geçen yılın ilk çeyreğinde göre %26,5 oranında artmış ve 96,2mn TL olmuştur. Operasyonel giderleri %21,5 oranında artan şirket, diğer faaliyetlerden 49,3mn TL gelir kaydetmiştir. Buna bağlı olarak faaliyet karı %33,1 oranında artmış ve 94,4mn TL olmuştur. Yatırımlardan 2,1mn TL gelir, finansman tarafında ise 7,4mn TL gelir kaydedilmiştir. Tüm bunlara bağlı olarak vergi öncesi karı 106,2mn TL olmuştur. 19mn TL vergi gideri sonrası şirketin ana ortaklığa düşen net dönem karı 87,2mn TL olmuştur.

 

 

ZİRAAT YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Haber –  13.04.2020

Eczacıbaşı İlaç (ECILC, Nötr): Şirketin 9 Nisan 2020 tarihinde gerçekleşen Genel Kurul Toplantısı’nda, Yönetim Kurulu önerisinde yer alan kar dağıtım tutarı ve kar dağıtım tablosu önerildiği şekliyle kabul edilmiş olup, kar payı ödeme tarihinin ise 14 Nisan 2020 olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.

 

TACİRLER YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Analiz 4Ç19 –  02.03.2020

4Ç19 sonuçlarını 60.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 50.9 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 266 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %47 arttı. Şirket, 4Ç19’de 49 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %194 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 918 baz puan artarak %18.3 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %17 artarak 576 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 16.1 F/K çarpanından ve 13.9 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Analiz 4Ç19 –  28.02.2020

Eczacıbaşı İlaç (ECILC, Pozitif) : Eczacıbaşı İlaç 4Ç2019’da 60,3mn TL ana ortaklık karı kaydetmiştir. Şirket bir önceki yılın son çeyreğinde 50,9mn TL ana ortaklık zararı kaydetmişti. Şirket’in 4Ç2019’daki brüt karı yıllık %53,2 oranında artarak 100,5mn TL’ye çıkarken, brüt kar marjı yine aynı dönemler itibarıyla 1,6 puan artarak 4Ç2019’da %37,7 olarak gerçekleşmiştir. Net kar marjı ise %22,7 olmuştur. Son çeyrek karı sonrasında Şirket’in 2019 yılı ana ortaklık karı 162,7mn TL’ye çıkmıştır. Bir önceki yıl 240,1mn TL ana ortaklık karı kaydedilmişti.

 

ZİRAAT YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Analiz 3Ç19 –  31.10.2019

Eczacıbaşı İlaç (ECILC, Nötr): Şirket’in 2019 yılının üçüncü çeyreğinde ana ortaklık net dönem karı sadece 1,05mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde yüksek kur farkı gelirlerinin etkisiyle 117,4mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştı.  Şirket’in satış gelirleri üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %38,8 oranında artarak 209mn TL’ye yükselirken, satışların maliyetindeki artış ise %22,6 oranında gerçekleşmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar %78,9’luk artışla 77,6mn TL’ye yükselmiştir.

Şirketin operasyonel giderleri de aynı dönemde sadece %1,39 oranında artarken, diğer faaliyetlerden kur kaynaklı 3Ç2018’de kaydedilen net 143,1mn TL’lik gelire karşın, 3Ç2019’da 6mn TL gider kaydedilmiş ve buna bağlı olarak faaliyet karı %80 oranında azalarak 29mn TL’ye gerilemiştir.

Buna ilaveten 3Ç2018’de kaydedilen 5mn TL’lik net finansman gelirine karşın 3Ç2019’da 27,8mn TL’lik net finansman gideri kaydedilmiş ve tüm bunların etkisiyle net dönem karı 1,05mn TL olarak gerçekleşmiştir. Üçüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in Ocak-Eylül dönemi ana ortaklık net dönem karı %64,8 oranında azalarak 102,4mn TL olarak gerçekleşmiştir.

TACİRLER YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Analiz 3Ç19 –  31.10.2019

Eczacıbaşı İlaç 3Ç19 sonuçlarını 1.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %99 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %99 azaldı. Net satışlar 209 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %39 büyüdü. Şirket, 3Ç19’de 40 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %914 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1666 baz puan artarak %19.3 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %1 artarak 491 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 41.1 F/K çarpanından ve 14.2 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

TACİRLER YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Analiz 2Ç19 –  08.08.2019

Eczacıbaşı İlaç – 2Ç19 sonuçlarını 109.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %10 azalırken, şirket 1Ç19’de 8,6 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 193 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %16 büyüdü. Şirket, 2Ç19’de 18 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %51 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 219 baz puan artarak %9,5 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %11 azalarak 486 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 9.5 F/K çarpanından ve 14.2 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Analiz 2Ç19 –  08.08.2019

Eczacıbaşı İlaç (ECILC, Nötr): Şirket’in 2Ç2019’daki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %10 oranında gerileyerek 109,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in brüt karı ise aynı dönemler itibarıyla %2 oranında artarak 61,7mn TL’ye yükselmiştir. Bu rakamlarla birlikte, Şirket’in net ve brüt kar marjı sırasıyla %56,8 ve %31,9 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde bu oranlar sırasıyla %73,2 ve %36,3 idi. Diğer yandan, esas faaliyetlerden net diğer gelirlerin bu yılın ikinci çeyreğinde 32,6mn TL gerçekleşerek geçen yılın aynı dönemine göre 10,7mn TL azalması ve 15,6mn TL net finansman gideri (Geçen yılın ikinci çeyreğinde 2,3mn TL net finansman geliri kaydedilmişti.) kaydedilmesi karın düşmesinde önemli etmenler olmuşlardır. İkinci çeyrek karı sonrasında Şirket’in bu yılın ilk yarısındaki net dönem karı 101,3mn TL gerçekleşerek geçen yılın aynı dönemine göre %42 oranında düşüş göstermiştir.

 

ZİRAAT YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Analiz 1Ç19 –  02.05.2019

Eczacıbaşı İlaç (ECILC, Sınırlı Negatif): Şirket 1Ç2019’da 8,6mn TL zarar açıklamıştır. Geçen yılın ilk çeyreğinde 51,6mn TL net kar elde edilmişti. Brüt kar bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2 oranında ararak 76mn TL’ye yükselse de, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan 75,3mn TL gider yazılması zarar yazılmasında önemli etken olmuştur. Ayrıca, 26,1mn TL’lik net finansman gideri yazılması zarar kaydedilmesinde bir diğer faktör olmuştur. Diğer taraftan, bu çeyrekte 33,4mn TL yatırım faaliyetlerden gelir kaydedilmiştir. (Şirket’in Eczacıbaşı Shire’daki paylarının tamamının 85,9mn TL satış bedeli üzerinden Baxalta GmbH’a devir işlemleri tamamlanmış, 33,1mn TL iştirak satış karı konsolide gelir tablosuna yansıtılmıştır.)  Şirket’in brüt kar marjı 1Ç2019’da %36,5 ile bir önceki yılın ilk çeyreğindeki brüt kar marjı olan %38,8’in bir miktar altında gerçekleşmiştir.

TACİRLER YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Analiz 1Ç19 –  02.05.2019

Eczacıbaşı İlaç – 1Ç19 sonuçlarını 8.6 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı
döneminde, 51.6 milyon TL net kar açıklamıştı. Şirketin faaliyet performansı güçlü
olmasına ragmen, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan kaydedilen 75,3 milyon
TL zarar şirketin 1Ç19’da zarar açıklamasında önemli rol oynadı. Net satışlar 208 milyon
TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %8 arttı. Şirket, 1Ç19’de
39 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %29
artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 309 baz puan artarak
%18.9 oldu. En son kapanış fiyatına göre, şirket 10.7 F/K çarpanından ve 19.0 FD/FAVÖK
çarpanından işlem görmektedir.

 

ZİRAAT YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Analiz 4Ç18 –  28.02.2019

Eczacıbaşı İlaç (ECILC, Sınırlı Negatif): Şirket 4Ç2018’de 50,9mn TL ana ortaklık zararı kaydetmiştir. Bir önceki yılın son çeyreğinde ise Şirket 19,3mn TL ana ortaklık zararı kaydedilmişti. Satış gelirleri son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,3 oranında artan Şirket’in brüt karı ise %3 oranında artarak 4Ç2018’de 65,6mn TL olmuştur. Esas faaliyetlerden net 62,3mn TL gider yazılması ise zarar kaydedilmesinde etkili olmuştur. Bir önceki yılın aynı döneminde esas faaliyetlerden 29,8mn TL net gelir elde edilmişti. Şirket’in 4Ç2018’deki brüt kar marjı ise %36 olmuştur. Bir önceki yılın aynı döneminde brüt kar marjı %38 idi. Son olarak, Şirket’in son çeyrekteki zararına karşın 2018 yılı ana ortaklık net dönem karı 240,1mn TL gerçekleşerek bir önceki yıla göre %64 oranında artış göstermiştir.

 

VAKIF YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Analiz 3Ç18 –  31.10.2018

(+) Eczacıbaşı İlaç (ECILC): 3Ç18’de ağırlıklı olarak banka mevduatı kur farkı gelirinin desteğiyle 117 mn TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar, 3Ç17’deki 44 mn TL’ye göre yıllık bazda %168 yükselişe işaret etmektedir. Toplamda ise 9 aylık dönemde şirketin net karı yıllık bazda %76 artışla 291 mn TL seviyesine yükselmiştir. Şirketin satış gelirleri, sağlık segmenti gelirlerindeki yıllık bazda gözlenen %14 yükseliş ve gayrimenkul geliştirme segmenti gelirlerinde yıllık %8 düşüşe karşılık, 3Ç18’de toplamda %8 yükselerek 150,6 mn TL seviyesine ulaşmıştır. 9 aylık toplamda ise ulaşılan 510 mn TL’lik satış geliri yıllık bazda %19 artışa işaret etmektedir.

FAVÖK tarafında 3Ç18’de elde edilen 4 mn TL’lik FAVÖK, yıllık bazda %83 gerilemeye işaret ederken, FAVÖK marjı 3Ç18’de %2,6 seviyesinde gerçekleşerek 3Ç17’deki %16,8 seviyesinden 14 puanlık gerileme göstermiştir. Yorum: 3Ç18 finansallarında net karda banka mevduatı kur farkı gelirinin desteğiyle gözlenen artış ön plana çıkmış görünüyor. Yılbaşından bugüne BİST’e göre %9 negatif getiri performansı sergileyen şirket hisselerinin, son 1 ayda ise endekse göre %10 negatif getiri performansı sergilediği görülüyor. Net kardaki artışa bağlı hissede pozitif hareketlilik görebiliriz.

ZİRAAT YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Analiz 3Ç18 –  31.10.2018

Eczacıbaşı İlaç (ECILC, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 3Ç2018’deki net dönem karı 117,4mn TL gerçekleşerek geçen yılın üçüncü çeyreğinde elde edilen 43,9mn TL ana ortaklık karının oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Brüt kar ise aynı dönemler itibariyle %26 oranında azalarak 53,4mn TL olmuştur. Diğer faaliyet gelirlerinden elde edilen gelir bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 132mn TL artarak karı desteklemiştir. (Net banka mevduatı kur farkı geliri 138,6mn TL artarak karı desteklemiştir.) Yüksek kar rakamı ile beraber, net kar marjı %78 olurken, brüt kar marjı %29 olmuştur. Geçen yılın aynı çeyreğinde bu oranlar sırasıyla %32 ve %42 idi. Üçüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte 2018 yılı Ocak – Eylül ana ortaklık net dönem karı ise 291mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemine göre %76 oranında artış göstermiştir.

 

VAKIF YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Analizi 2Ç18 –  09.08.2018

(+) Eczacıbaşı İlaç (ECILC): Şirket, 2Ç18’de 122 mn TL net kar açıkladı. Şirketin net karında, yıllık bazda %43 artış gözlendi. Bu artışta, banka mevduatı kur farkı gelirlerinin yanı sıra Eczacıbaşı Holding’den elde edilen temettü ve özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan elde edilen gelirler etkili oldu. Şirketin cirosunda yıllık %23 artış gözlenirken, FAVÖK 2Ç17’deki 6 mn TL’den 2Ç18’de 12 mn TL’ye yükseldi. FAVÖK marjı ise 2Ç18’de yıllık 2,7 puan artarak %7 seviyesine ulaştı. Yorum: Son 1 aylık dönemde hisse performansı BİST’e göre %7 pozitif bir getiriye işaret ediyor. 2Ç18 finansalları ardından da pozitif ayrışmanın devam edebileceğini düşünüyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Analizi 2Ç18 –  09.08.2018

Eczacıbaşı ilaç (ECILC, Pozitif): Şirket’in 2Ç2018’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %42,7 oranında artarak 122,1mn TL’ye yükselmiştir. Şirket’in brüt karı ise %16 oranında artarak 60,6mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar 2,1 puan gerilemeyle %36,2 olurken, net kar marjı özellikle diğer faaliyet gelirlerindeki artışa bağlı olarak 10,3 puan artışla %73,2’ye yükselmiştir. İkinci çeyrek karı ile birlikte Şirket’in 2018 yılının ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %42,9 oranında artarak 173,7mn TL olarak gerçekleşmiştir.

ANADOLU YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Teknik Analizi –  09.08.2018

3,68 hedefimizi izliyoruz.…

Haftalık önerilerimiz arasında yer alan hissede dün 3,50 üzerindeki geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendirdiğimizi belirtmiştik. Dün en düşük 3,52’yi gören hissede en yüksek 3,66 görülürken kapanış 3,64’den gerçekleşti. Haftalık öneri listemizde de yer alan hissede 3,64-3,68 bandını hedef olarak göstermiştik. Pozitif gelen ikinci çeyrek sonuçlarının ardından hissede 3,68 hedefimizi izleyeceğiz. 3,68’in yukarı kırılması halinde alımların devamında 3,75’i yeni hedef olarak takip edeceğiz.

Kapanış : 3,64
Destekler : 3,60-3,55-3,52
Dirençler : 3,66-3,68-3,75

TACİRLER YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Analiz 1Ç18-  09.05.2018

Eczacıbaşı İlaç 1Ç18 sonuçlarını 51.6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %15 azaldı. Şirket, 4Ç17’da 19.3 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 193 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %25 büyüdü. Şirket, 1Ç18’de 31 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %44 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 216 baz puan artarak %15.8 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %8 artarak 526 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

ZİRAAT YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Analiz 1Ç18-  09.05.2018

Eczacıbaşı İlaç (ECILC, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 2018 yılının ilk çeyreğindeki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %43,2 oranında artarak 51,6mn TL olmuştur. Satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %24,8 oranında artarak 193,1mn TL’ye ulaşırken, satışların maliyeti de %24,4 oranında artarak 118,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar %25,3 oranında artarak 74,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise %38,8 olmuştur.

Operasyonel giderler ise aynı dönemde %8,8 oranında artarak 47,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. 31,2mn TL’lik diğer faaliyet gelirleri sonrasında faaliyet karı geçen sene aynı döneme göre %33,6 artışla 58,7mn TL’ye yükselmiştir. Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan 5,6mn TL’lik gelir kaydedilmiştir. Finansman öncesi net karı 64,2mn TL’yi göstermiştir. Finansman tarafında 2,1mn TL gider kaydedilmiştir. Vergi öncesi net kar 62,1mn TL seviyesinde gerçekleşirken, ana ortaklık net dönem karı da 51,6mn TL olmuştur.

VAKIF YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Analiz 1Ç18-  09.05.2018

(+) Eczacıbaşı İlaç (ECILC): Eczacıbaşı İlaç, 1Ç18’de 51,6 mn TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar, yılık bazda %43 artışı işaret ederken, ciro ve FAVÖK tarafında da sırasıyla %25 ve %44,5 yükseliş gerçekleşmiştir. Yorum: Son 1 aylık dönemde BİST’e paralel bir getiri performansı sergileyen hissede, finansalların etkisi sınırlı kalabilir görüşündeyiz.

 

Eczacıbaşı İlaç Temettü Dağıtımı Yönetim Kurulu Kararı – 19.03.2018

Yönetim Kurulumuzun bugüntü toplantısında;

Şirketimizin 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) II – 14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”ne göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tablolarında net dağıtılabilir dönem karının 135.246.749 TL, yasal kayıtlara göre hazırlanan finansal tablolarında ise 206.116.777 TL olduğu tespit edilmiştir.

2017 yılı karının dağıtımı konusunda ise; SPK’nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine, Ana Sözleşmemizin 26. Maddesi’ne ve Kar Dağıtım Politikamızda belirtilen esaslara uygun olarak, dönem karının dağıtımında konsolide finansal tablolarda yer alan net dağıtılabilir dönem karı esas alınmış olup, aşağıda belirlenen şekilde kar dağıtımı yapılması uygun bulunarak Genel Kurul’a sunulmasına karar verilmiştir.

Buna göre;

1) Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %20’sine tekabül eden 137.052.000 TL tutarında nakit kar payı dağıtılması,

2) Dağıtılacak kar payının;

– Sermayenin %18’ine isabet eden 123.346.800 TL’lik tutarının dönem karından,

– Sermayenin %2’sine isabet eden 13.705.200 TL’lik tutarının ise konsolide finansal tablolardaki “geçmiş yıl karları”ndan, yasal mali tablolardaki “2016 yılı olağanüstü yedekleri”nden,

3) 1 TL nominal değerli bir paya nakit olarak brüt %20, tam mükellef gerçek kişi ortaklarımız ile dar mükellef gerçek ve tüzel kişi ortaklarımıza vergi kanunlarında yer alan stopaj oranları düşüldükten sonra bulunan net oranda kar payı ödenmesi,

4) Yasal kayıtlara göre oluşan 243.587.163 TL tutarındaki vergi öncesi dönem karından yasal yükümlülükler ile dağıtılması öngörülen kar payı düşüldükten sonra kalan 73.861.597 TL’lik tutarın Olağanüstü Yedeğe aktarılması,

5) Dağıtıma 22 Mayıs 2018 tarihinde başlanması,

konusunda 2017 takvim yılı için yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ortaklarımıza öneri götürülmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
ECILC, TRAECILC91E0
Peşin
0,2
20
0,17
17
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
22.05.2018
24.05.2018
23.05.2018

Ezcacıbaşı Yatırım Holding ECZYT Temettü Kararı – 19.03.2018

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
ECZYT, TRAECZYT91Q5
Peşin
0,75
75
0,6375
63,75
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
28.05.2018
30.05.2018
29.05.2018

DENİZ YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Analiz 4Ç17-  13.03.2018

Eczacıbaşı İlaç’ın iştiraklerine yaptığı sermaye ödemeleri ve yeniden değerlemeler net zarara neden oldu. Eczacıbaşı İlaç 4Ç17’de 19 mln TL net zarar açıkladı. Satışlar yıllık bazda %3 daralarak 168 mln TL seviyesine gelirken, FAVÖK marjındaki 1.2 puanlık daralma sonucunda Şirket’in 4. çeyrek FAVÖK rakamı yıllık bazda %14 azalarak 16 mln TL oldu. Şirket’in açıkladığı net zarar’ın arkasında ise Eczacıbaşı-Monrol ve Vitra Karo için ödenen 53 mln TL sermaye avansı ve değer düşüklüğüne uğrayan iştirakler kaynaklı 76 mln TL zararın etkili olduğu görünüyor. Açıklanan sonuçların hissenin piyasa değeri üzerinde bugün olumsuz bir etkisi olabilir.

VAKIF YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Analiz 4Ç17-  13.03.2018

(-) Eczacıbaşı İlaç (ECILC): Piyasa beklentisi bulunmamakla birlikte şirket, 4Ç17 döneminde 19 mn TL net zarar açıkladı. Şirket, 4Ç16’yı 46,5 mn TL net kar ile tamamlamıştı. 4Ç17’de operasyonel olmayan gelirlerde yıllık bazda gözlenen zayıflama ve Eczacıbaşı-Monrol ile Vitra Karo kaynaklı sermaye avansının yansıması, net zarar açıklanmasında etkili olmuştur. Şirketin cirosu 4Ç17’de yıllık bazda %3 gerileyerek 167,8 mn TL gerçekleşirken, FAVÖK yıllık bazda %14 gerileyerek 16 mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirketin FAVÖK marjı ise 4Ç17’de yıllık bazda 1,2 puan daralarak %9,6 seviyesine gerilemiştir.

Yorum: 4Ç finansallarında gözlenen net zarar, son dönemde piyasa getirisine paralel bir getiri performansı sergileyen şirket hisseleri üzerinde satış baskısına neden olabilir.

ZİRAAT YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Analiz 4Ç17-  13.03.2018

Eczacıbaşı İlaç (ECILC, Negatif): Şirket 4Ç2017’de 19,3mn TL ana ortaklık zararı kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı çeyreğinde 46,5mn TL kar açıklanmıştı. Şirket’in 2017 yılı ana ortaklık karı bir önceki yıla göre %21 oranında azalarak 146,1mn TL’ye gerilemiştir.

 

İŞ YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Yorum –  28.12.2017

Kapanış (TL) : 4.43 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 3036 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 6.92 ECILC TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Ortaklık Pay Geri Alımı
27.12.2017 tarihinde Eczacıbaşı Yatırım Holding tarafından 4,41-4,45 TL fiyat aralığından 250.000 adet alış işlemi gerçekleşmiştir.Sinyal etkisi olarak pozitif etkileyebilir. 

DENİZ YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Analiz 3Ç17 –  09.11.2017

Eczacıbaşı İlaç’ta satış büyümesi ve operasyonel performansı oldukça olumlu. Eczacıbaşı İlaç 44 mln net kar açıkladı. Geçen senenin aynı çeyreğiyle karşılaştırıldığında bu rakam %65 yukarıda. Satışlarında da yıllık bazda %31 artış olan şirketin FAVÖK marjının ciddi bir ilerlemeyle %16.8’e ulaşması, olumlu operasyonel performansa işaret ediyor. Avro ve Dolar net varlık pozisyonu bulunan şirket güçlü seyreden avrodan olumlu etkilenerek finansal gelir yazdı. 2Ç17’de tek sefere mahsus bir satış işlemi olduğu için bu çeyrekteki net kar performansı ihmal edilebilir. Sonuçların hisse üzerindeki etkisinin olumlu olabileceğini düşünüyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Analiz 3Ç17 –  09.11.2017

Eczacıbaşı İlaç (ECILC, Pozitif): Şirket’in 3Ç2017’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı döneminde göre %65 oranında artarak 43,9mn TL’ye yükselmiştir. Şirket’in brüt karı da bir önceki yıla göre %61 oranında artarak 3Ç2017’de 58,6mn TL’ye yükselmiştir. Net ve brüt kar marjı ise %32 ve %42 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı çeyreğinde net ve brüt kar marjı sırasıyla %25 ve %34 idi. Üçüncü çeyrek karı ile birlikte Şirket’in yılın ilk dokuz ayındaki net dönem ana ortaklık karı bir önceki yılın aynı döneminde göre %20 oranında artarak 165,4mn TL’ye yükselmiştir.

 

HALK YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Analiz 2Ç17 –  21.08.2017

Eczacıbaşı İlaç (ECILC, Sınırlı Pozitif): Şirket yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda %12,6 artışla 85,6 mn TL net kâr açıkladı. Aynı dönemde net satış gelirleri yıllık bazda %16,1 artarken, brüt kâr marjında yıllık bazda 2,5 puanlık artış yaşandı. Ancak, faaliyet giderlerinin net satışlara oranında yaşanan yıllık bazdaki 2,2 puanlık artış, brüt kârlılıktaki iyileşmenin tam olarak net kâra yansımasını engelledi. Sonuçların hisse performansına etkisinin ‘sınırlı pozitif’ olmasını bekliyoruz.

 

TACİRLER YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Analiz 2Ç17 –  21.08.2017

Eczacıbaşı İlaç – 2Ç17 sonuçlarını 69 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %3 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %92 arttı. Net satışlar 136 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %16 arttı. Şirket, 2Ç17’de 6 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %41 azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 436 baz puan azalarak %4,6 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %0 düşerek 416 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

 

ZİRAAT YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Analiz 2Ç17 –  21.08.2017

Eczacıbaşı İlaç (ECILC, Pozitif): Şirket’in 2Ç2017’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %13 oranında artarak 85,6mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar da aynı dönemler itibariyle %24 oranında artarak 2Ç2017’de 52,2mn TL’ye yükselmiştir. Karın artmasında brüt kardaki artışın yanı sıra temettü gelirinin 39,6mn TL artması etkili olmuştur. Şirket’in yılın ikinci çeyreğindeki net ve brüt kar marjları ise sırasıyla %63 ve %38 olmuştur. İkinci çeyrek kar rakamı sonrasında Şirket’in 2017 yılının ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %9 oranında artarak 121,6mn TL’ye yükselmiştir.

 

ZİRAAT YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Analiz 4Ç16 –  14.03.2017

Eczacıbaşı İlaç (ECILC, Pozitif): Şirket 4Ç2016’da 46,5mn TL ana ortaklık net dönem karı elde etmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 44,7mn TL zarar kaydedilmişti. Brüt kar ise 4Ç2016 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %42 oranında artarak 87,7mn TL’ye yükselmiştir. Son çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in 2016 yılındaki net dönem karı bir önceki yıla göre %173 oranında artarak 184,8mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin 2016 yılında Eczacıbaşı Holding’den elde ettiği temettü geliri 51,7mn TL artarak 59,6mn TL’ye yükselmiştir.

 

ZİRAAT YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Haber Yorum –  01.02.2017

Eczacıbaşı-Baxter’da Tasfiye Süreci Başlıyor

Eczacıbaşı İlaç (ECILC, Nötr): Müşterek yönetime tabi ortaklığı Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Eczacıbaşı-Baxter) ile ilgili olarak serum üretim faaliyetinin kademeli şekilde sonlandırılacağını, bu çerçevede serum üretimi ile ilgili olan bazı malvarlıkları ile ekipmanların devredildiğini ve üretim tesislerinin 31 Aralık 2017 tarihine kadar kullandırılmasına ilişkin sözleşmelerin imzalandığını duyurulmuştu. Tüm bu gelişmelerin devamı olarak, Eczacıbaşı Baxter’in bugün yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde şirketin tasfiye sürecinin yasal olarak başlatılmasına karar verilmiştir.

 

OYAK YATIRIM – İlaç Sektörü Yorumu – 17.01.2017

SGK ilaç zammı için 1.3 milyar TL bütçe ayırdı. Haberde yer alan rakamın, SGK’nın bütçe harcamalarında ilaç zammı için yaklaşık %6 artış öngördüğü anlamına geldiği ve bu rakamın Ocak ayı başında yapılan %10.6’lık genel zam oranının altında olduğu not edilmelidir. Buna göre, önümüzdeki günlerde yeni düzenlemeler görülebilecektir.

Eczacıbaşı %100 Sahip Olduğu Şirketi Capintec’i Sattı – 22.12.2016

Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin %100’üne sahip olduğu Capintec, Inc. adlı şirketin tamamının satılması hakkında

Şirketimizin %49,998 oranındaki iştiraki olan ve nükleer tıp alanında faaliyet gösteren Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Eczacıbaşı-Monrol), %100’üne sahip olduğu ABD’de kurulu nükleer tıp sektöründe enerji ölçüm cihazları üretimi ve servis hizmeti konusunda faaliyet gösteren Capintec, Inc.’nin tamamının 25.000.000 TL bedel ile V.O.S.S. Varinak Onkoloji Sistemleri Satış ve Servis A.Ş.’ye satılması konusunda 1 Eylül 2016 tarihinde pay alım ve satım sözleşmesinin imzalandığını; satış bedelinin 10.000.000 TL’lik kısmının aynı gün içerisinde, bakiye kalan 15.000.000 TL’nin ise hisse devir tarihinde nakden tahsil edilmesine, hisse devirlerinin en geç 30 Aralık 2016 tarihine kadar gerçekleştirilmesine karar verildiğini duyurmuştuk.

Gelinen aşamada; gerek ABD mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekse yapılacak diğer işlemlerin yıl sonu tatil dönemine denk gelmesi sebebiyle hisse devir işlemlerinin 30 Aralık 2016 tarihine kadar tamamlanamayacağı dikkate alınarak, taraflar arasında bugün imzalanan ek protokol kapsamında bakiye kalan 15.000.000 TL’nin 12.000.000 TL’lik kısmının bugün, kalan 3.000.000 TL’lik kısmının ise hisse devir tarihinde (en geç 15 Ocak 2017 tarihine kadar) tahsil edilmesine karar verilmiştir.

Süreçte kesinlik kazanan hususların oluşması durumunda kamuya ilave açıklamalar yapılacaktır.

 

ANADOLU YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Analiz 3Ç16 –  10.11.2016

Eczacıbaşı İlaç (ECILC, Nötr) Şirketin 3Ç16 net dönem karı 26,6 milyon TL ile bir önceki yılın aynı dönemine göre (3Ç15 net dönem karı 61,7 milyon TL) %57 oranında azalış kaydetmiştir. 2016 yılı 3.çeyrek döneminde satışların 3Ç15’e göre %19 oranında yükselişi brüt karlılığı olumlu etkilemiştir. Şirketin brüt karı %27 oranında artış kaydederek 69 milyon TL’ye yükselmiştir. 3Ç16 dönemine göre faaliyet giderleri tarafında %18’lik artış ve esas faaliyetlerden diğer gelirlerdeki %50’lik azalış ise esas faaliyet karını olumsuz etkilemiştir. 3Ç15’de 80 milyon TL olan şirketin esas faaliyet karı, %42 oranında azalışla 46,5 milyon TL’ye gerilemiştir. 2016 yılının ilk dokuz aylık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre (9A15 net dönem karı 112,3 milyon TL) %23 oranında artışla 138 milyon TL’ye yükselmiştir.

 

OYAK YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Analiz 3Ç16 –  10.11.2016

Eczacıbaşı İlaç (ECILC, Sınırlı Negatif): Eczacıbaşı İlaç’ın 3. çeyrek ana ortaklık karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %56,9 oranında azalarak 26,6mn TL’ye gerilemiştir. Şirketin karının geçen seneye göre azalmasının sebebi diğer faaliyet gelirlerindeki gerileme olmuştur. Üçüncü çeyrekte satış gelirleri %19,4 oranında artan şirketin brüt karı ise %27 oranında artarak 87,3mn TL olmuştur. Operasyonel giderler %17,7 artışla 69,1mn TL olmuştur. ECILC’nın diğer faaliyet gelirleri geçen seneki 70,4mn TL’den bu sene 3.çeyrekte 28,4mn TL’ye gerilemiştir. Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı %42,1 düşmüş ve 46,5mn TL’yi göstermiştir. Öte yandan, şirketin finansman giderleri geçen seneye göre 6,1mn TL azalmış ve 3,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Tüm bunların etkisiyle ana ortaklık karı geçen seneye göre 35,1mn TL azalarak 26,6mn TL olmuştur. Üçüncü çeyrek ana ortaklık karıyla birlikte Ocak-Eylül dönemi karı 138,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen sene aynı dönemdeki ana ortaklık karı 112,3mn TL idi.

 

ZİRAAT YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Haber Analiz –  07.11.2016

Eczacıbaşı İlaç (ECILC, Sınırlı Pozitif): Rekabet Kurulu Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Eczacıbaşı-Baxter)’nin IV Serum üretimi ile ilgili olan bazı malvarlıkları ile Eczacıbaşı-Baxter tarafından kullanılan bir kısım ekipmanın, Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye devredilmesine ilişkin olarak 17 Ekim 2016 tarihli başvurusuna izin vermiştir.

 

ZİRAAT YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Haber Analiz –  19.10.2016

Eczacıbaşı’dan Koçak’a Devir İşlemi Tamam

Eczacıbaşı İlaç (ECILC, Sınırlı Pozitif): İş ortaklığı Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Eczacıbaşı-Baxter) IV serum üretimi ile ilgili olan bazı malvarlıkları ile bir kısım ekipmanın, Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye (Koçak) devredilmesine ilişkin olarak sağlanan ön mutabakat çerçevesinde, Rekabet Kurumu’na izin başvurusunda bulunulduğu duyurulmuştu.

Bu kapsamda; 18 Ekim 2016 tarihinde Koçak ile IV serum ürünleri iş kolu ile ilgili olan ve aşağıda listelenen varlıkların satışına ilişkin bir Varlık Satış Sözleşmesi imzalanmıştır. Varlık Satış Sözleşmesi uyarınca: mülkiyeti şirkete ait olan ekipmanların 3mn TL bedelle, mülkiyeti Eczacıbaşı-Baxter’a ait olan pazarlama ruhsatları, marka ve ekipmanların toplam 24,4mnTL bedelle; mülkiyeti Eczacıbaşı-Baxter’a ait olan ve miktarı devir tarihinde yapılacak sayım sonucunda belirlenecek olan stokların ise “Defter Değeri + %5” bedelle devredilmesi hükme bağlanmıştır.

 

ZİRAAT YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Haber –  26.08.2016

Eczacıbaşı İlaç (ECILC, Sınırlı Pozitif): Kuruluşun %49,998 oranındaki iştiraki olan ve nükleer tıpta kullanılan radyofarmasotiklerin imalatı, ithalatı ve dağıtımı konusunda faaliyet gösteren Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş., %100’üne sahip olduğu Amerika Birleşik Devletleri’nin Delaware eyaletinde kurulu nükleer tıp sektöründe enerji ölçüm cihazları üretimi ve servis hizmeti konusunda faaliyet gösteren Capintec, Inc. adlı şirketin tamamının satılması konusunda görüşmelere başlamıştır. Bu kapsamda; Eczacıbaşı-Monrol ile alıcılar arasındaki görüşmelerin yürütülmekte olunduğu ve süreçte kesinlik kazanan hususların oluşması durumunda kamuya ilave açıklamalar yapılacağı duyurulmuştur.

 

ANADOLU YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Haber –  26.08.2016

Eczacıbaşı İlaç (ECILC, pozitif) %49,998 oranındaki iştiraki olan Monrol Nükleer’in %100’üne sahip olduğu Capintec’i satmak için görüşmelere başladı. Şirket nükleer tıpta kullanılan radyofarmasotiklerin imalatı, ithalatı ve dağıtımı konusunda faaliyet gösteren Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin %100’üne sahip olduğu Amerika Birleşik Devletleri’nin Delaware eyaletinde kurulu nükleer tıp sektöründe enerji ölçüm cihazları üretimi ve servis hizmeti konusunda faaliyet gösteren Capintec, Inc. adlı şirketin tamamının satılması konusunda görüşmelere başladığını bildirdi.