Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Eczacıbaşı İl...

Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Analiz ve Yorumları

ecilc-eczacibasi-hisse-yorumlariEczacıbaşı İlaç ECILC hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber,rapor ve hisse yorumlarını aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Bu sayfadan kurum ve uzmanların ECILC ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, haber,veri ve raporları takip edebilirsiniz.

ZİRAAT YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Teknik Analizi –  10.09.2018

ECILC: Orta vadeli ortalamalarının üzerine çıkan hissede haftalık grafikte göstergelerde güçlenme devam ediyor: MACD ile sinyal çizgisi arasındaki fark artarken, RSI eşik 50 seviyesinin üzerinde. Bu kapsamda, hisse bir önceki yükselişte direnç olarak çalışan ve 3,91/92 bölgesinden geçen yıllık ortalamasına doğru yükselişini sürdürebilir.

ECILC Kapanış Fiyatı 3,75 Satış Seviyeleri  3,91 3,92 Zarar Kes 3,68

 

VAKIF YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Analizi 2Ç18 –  09.08.2018

(+) Eczacıbaşı İlaç (ECILC): Şirket, 2Ç18’de 122 mn TL net kar açıkladı. Şirketin net karında, yıllık bazda %43 artış gözlendi. Bu artışta, banka mevduatı kur farkı gelirlerinin yanı sıra Eczacıbaşı Holding’den elde edilen temettü ve özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan elde edilen gelirler etkili oldu. Şirketin cirosunda yıllık %23 artış gözlenirken, FAVÖK 2Ç17’deki 6 mn TL’den 2Ç18’de 12 mn TL’ye yükseldi. FAVÖK marjı ise 2Ç18’de yıllık 2,7 puan artarak %7 seviyesine ulaştı. Yorum: Son 1 aylık dönemde hisse performansı BİST’e göre %7 pozitif bir getiriye işaret ediyor. 2Ç18 finansalları ardından da pozitif ayrışmanın devam edebileceğini düşünüyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Analizi 2Ç18 –  09.08.2018

Eczacıbaşı ilaç (ECILC, Pozitif): Şirket’in 2Ç2018’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %42,7 oranında artarak 122,1mn TL’ye yükselmiştir. Şirket’in brüt karı ise %16 oranında artarak 60,6mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar 2,1 puan gerilemeyle %36,2 olurken, net kar marjı özellikle diğer faaliyet gelirlerindeki artışa bağlı olarak 10,3 puan artışla %73,2’ye yükselmiştir. İkinci çeyrek karı ile birlikte Şirket’in 2018 yılının ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %42,9 oranında artarak 173,7mn TL olarak gerçekleşmiştir.

ANADOLU YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Teknik Analizi –  09.08.2018

3,68 hedefimizi izliyoruz.…

Haftalık önerilerimiz arasında yer alan hissede dün 3,50 üzerindeki geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendirdiğimizi belirtmiştik. Dün en düşük 3,52’yi gören hissede en yüksek 3,66 görülürken kapanış 3,64’den gerçekleşti. Haftalık öneri listemizde de yer alan hissede 3,64-3,68 bandını hedef olarak göstermiştik. Pozitif gelen ikinci çeyrek sonuçlarının ardından hissede 3,68 hedefimizi izleyeceğiz. 3,68’in yukarı kırılması halinde alımların devamında 3,75’i yeni hedef olarak takip edeceğiz.

Kapanış:3,64
Destekler:3,60-3,55-3,52
Dirençler:3,66-3,68-3,75

TACİRLER YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Analiz 1Ç18-  09.05.2018

Eczacıbaşı İlaç 1Ç18 sonuçlarını 51.6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %15 azaldı. Şirket, 4Ç17’da 19.3 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 193 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %25 büyüdü. Şirket, 1Ç18’de 31 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %44 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 216 baz puan artarak %15.8 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %8 artarak 526 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

ZİRAAT YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Analiz 1Ç18-  09.05.2018

Eczacıbaşı İlaç (ECILC, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 2018 yılının ilk çeyreğindeki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %43,2 oranında artarak 51,6mn TL olmuştur. Satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %24,8 oranında artarak 193,1mn TL’ye ulaşırken, satışların maliyeti de %24,4 oranında artarak 118,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar %25,3 oranında artarak 74,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise %38,8 olmuştur.

Operasyonel giderler ise aynı dönemde %8,8 oranında artarak 47,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. 31,2mn TL’lik diğer faaliyet gelirleri sonrasında faaliyet karı geçen sene aynı döneme göre %33,6 artışla 58,7mn TL’ye yükselmiştir. Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan 5,6mn TL’lik gelir kaydedilmiştir. Finansman öncesi net karı 64,2mn TL’yi göstermiştir. Finansman tarafında 2,1mn TL gider kaydedilmiştir. Vergi öncesi net kar 62,1mn TL seviyesinde gerçekleşirken, ana ortaklık net dönem karı da 51,6mn TL olmuştur.

VAKIF YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Analiz 1Ç18-  09.05.2018

(+) Eczacıbaşı İlaç (ECILC): Eczacıbaşı İlaç, 1Ç18’de 51,6 mn TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar, yılık bazda %43 artışı işaret ederken, ciro ve FAVÖK tarafında da sırasıyla %25 ve %44,5 yükseliş gerçekleşmiştir. Yorum: Son 1 aylık dönemde BİST’e paralel bir getiri performansı sergileyen hissede, finansalların etkisi sınırlı kalabilir görüşündeyiz.

 

Eczacıbaşı İlaç Temettü Dağıtımı Yönetim Kurulu Kararı – 19.03.2018

Yönetim Kurulumuzun bugüntü toplantısında;

Şirketimizin 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) II – 14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”ne göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tablolarında net dağıtılabilir dönem karının 135.246.749 TL, yasal kayıtlara göre hazırlanan finansal tablolarında ise 206.116.777 TL olduğu tespit edilmiştir.

2017 yılı karının dağıtımı konusunda ise; SPK’nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine, Ana Sözleşmemizin 26. Maddesi’ne ve Kar Dağıtım Politikamızda belirtilen esaslara uygun olarak, dönem karının dağıtımında konsolide finansal tablolarda yer alan net dağıtılabilir dönem karı esas alınmış olup, aşağıda belirlenen şekilde kar dağıtımı yapılması uygun bulunarak Genel Kurul’a sunulmasına karar verilmiştir.

Buna göre;

1) Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %20’sine tekabül eden 137.052.000 TL tutarında nakit kar payı dağıtılması,

2) Dağıtılacak kar payının;

– Sermayenin %18’ine isabet eden 123.346.800 TL’lik tutarının dönem karından,

– Sermayenin %2’sine isabet eden 13.705.200 TL’lik tutarının ise konsolide finansal tablolardaki “geçmiş yıl karları”ndan, yasal mali tablolardaki “2016 yılı olağanüstü yedekleri”nden,

3) 1 TL nominal değerli bir paya nakit olarak brüt %20, tam mükellef gerçek kişi ortaklarımız ile dar mükellef gerçek ve tüzel kişi ortaklarımıza vergi kanunlarında yer alan stopaj oranları düşüldükten sonra bulunan net oranda kar payı ödenmesi,

4) Yasal kayıtlara göre oluşan 243.587.163 TL tutarındaki vergi öncesi dönem karından yasal yükümlülükler ile dağıtılması öngörülen kar payı düşüldükten sonra kalan 73.861.597 TL’lik tutarın Olağanüstü Yedeğe aktarılması,

5) Dağıtıma 22 Mayıs 2018 tarihinde başlanması,

konusunda 2017 takvim yılı için yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ortaklarımıza öneri götürülmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
ECILC, TRAECILC91E0
Peşin
0,2
20
0,17
17
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
22.05.2018
24.05.2018
23.05.2018

Ezcacıbaşı Yatırım Holding ECZYT Temettü Kararı – 19.03.2018

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
ECZYT, TRAECZYT91Q5
Peşin
0,75
75
0,6375
63,75
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
28.05.2018
30.05.2018
29.05.2018

DENİZ YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Analiz 4Ç17-  13.03.2018

Eczacıbaşı İlaç’ın iştiraklerine yaptığı sermaye ödemeleri ve yeniden değerlemeler net zarara neden oldu. Eczacıbaşı İlaç 4Ç17’de 19 mln TL net zarar açıkladı. Satışlar yıllık bazda %3 daralarak 168 mln TL seviyesine gelirken, FAVÖK marjındaki 1.2 puanlık daralma sonucunda Şirket’in 4. çeyrek FAVÖK rakamı yıllık bazda %14 azalarak 16 mln TL oldu. Şirket’in açıkladığı net zarar’ın arkasında ise Eczacıbaşı-Monrol ve Vitra Karo için ödenen 53 mln TL sermaye avansı ve değer düşüklüğüne uğrayan iştirakler kaynaklı 76 mln TL zararın etkili olduğu görünüyor. Açıklanan sonuçların hissenin piyasa değeri üzerinde bugün olumsuz bir etkisi olabilir.

VAKIF YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Analiz 4Ç17-  13.03.2018

(-) Eczacıbaşı İlaç (ECILC): Piyasa beklentisi bulunmamakla birlikte şirket, 4Ç17 döneminde 19 mn TL net zarar açıkladı. Şirket, 4Ç16’yı 46,5 mn TL net kar ile tamamlamıştı. 4Ç17’de operasyonel olmayan gelirlerde yıllık bazda gözlenen zayıflama ve Eczacıbaşı-Monrol ile Vitra Karo kaynaklı sermaye avansının yansıması, net zarar açıklanmasında etkili olmuştur. Şirketin cirosu 4Ç17’de yıllık bazda %3 gerileyerek 167,8 mn TL gerçekleşirken, FAVÖK yıllık bazda %14 gerileyerek 16 mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirketin FAVÖK marjı ise 4Ç17’de yıllık bazda 1,2 puan daralarak %9,6 seviyesine gerilemiştir.

Yorum: 4Ç finansallarında gözlenen net zarar, son dönemde piyasa getirisine paralel bir getiri performansı sergileyen şirket hisseleri üzerinde satış baskısına neden olabilir.

ZİRAAT YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Analiz 4Ç17-  13.03.2018

Eczacıbaşı İlaç (ECILC, Negatif): Şirket 4Ç2017’de 19,3mn TL ana ortaklık zararı kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı çeyreğinde 46,5mn TL kar açıklanmıştı. Şirket’in 2017 yılı ana ortaklık karı bir önceki yıla göre %21 oranında azalarak 146,1mn TL’ye gerilemiştir.

 

İŞ YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Yorum –  28.12.2017

Kapanış (TL) : 4.43 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 3036 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 6.92 ECILC TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Ortaklık Pay Geri Alımı
27.12.2017 tarihinde Eczacıbaşı Yatırım Holding tarafından 4,41-4,45 TL fiyat aralığından 250.000 adet alış işlemi gerçekleşmiştir.Sinyal etkisi olarak pozitif etkileyebilir. 

DENİZ YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Analiz 3Ç17 –  09.11.2017

Eczacıbaşı İlaç’ta satış büyümesi ve operasyonel performansı oldukça olumlu. Eczacıbaşı İlaç 44 mln net kar açıkladı. Geçen senenin aynı çeyreğiyle karşılaştırıldığında bu rakam %65 yukarıda. Satışlarında da yıllık bazda %31 artış olan şirketin FAVÖK marjının ciddi bir ilerlemeyle %16.8’e ulaşması, olumlu operasyonel performansa işaret ediyor. Avro ve Dolar net varlık pozisyonu bulunan şirket güçlü seyreden avrodan olumlu etkilenerek finansal gelir yazdı. 2Ç17’de tek sefere mahsus bir satış işlemi olduğu için bu çeyrekteki net kar performansı ihmal edilebilir. Sonuçların hisse üzerindeki etkisinin olumlu olabileceğini düşünüyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Analiz 3Ç17 –  09.11.2017

Eczacıbaşı İlaç (ECILC, Pozitif): Şirket’in 3Ç2017’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı döneminde göre %65 oranında artarak 43,9mn TL’ye yükselmiştir. Şirket’in brüt karı da bir önceki yıla göre %61 oranında artarak 3Ç2017’de 58,6mn TL’ye yükselmiştir. Net ve brüt kar marjı ise %32 ve %42 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı çeyreğinde net ve brüt kar marjı sırasıyla %25 ve %34 idi. Üçüncü çeyrek karı ile birlikte Şirket’in yılın ilk dokuz ayındaki net dönem ana ortaklık karı bir önceki yılın aynı döneminde göre %20 oranında artarak 165,4mn TL’ye yükselmiştir.

 

HALK YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Analiz 2Ç17 –  21.08.2017

Eczacıbaşı İlaç (ECILC, Sınırlı Pozitif): Şirket yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda %12,6 artışla 85,6 mn TL net kâr açıkladı. Aynı dönemde net satış gelirleri yıllık bazda %16,1 artarken, brüt kâr marjında yıllık bazda 2,5 puanlık artış yaşandı. Ancak, faaliyet giderlerinin net satışlara oranında yaşanan yıllık bazdaki 2,2 puanlık artış, brüt kârlılıktaki iyileşmenin tam olarak net kâra yansımasını engelledi. Sonuçların hisse performansına etkisinin ‘sınırlı pozitif’ olmasını bekliyoruz.

 

TACİRLER YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Analiz 2Ç17 –  21.08.2017

Eczacıbaşı İlaç – 2Ç17 sonuçlarını 69 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %3 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %92 arttı. Net satışlar 136 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %16 arttı. Şirket, 2Ç17’de 6 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %41 azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 436 baz puan azalarak %4,6 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %0 düşerek 416 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

 

ZİRAAT YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Analiz 2Ç17 –  21.08.2017

Eczacıbaşı İlaç (ECILC, Pozitif): Şirket’in 2Ç2017’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %13 oranında artarak 85,6mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar da aynı dönemler itibariyle %24 oranında artarak 2Ç2017’de 52,2mn TL’ye yükselmiştir. Karın artmasında brüt kardaki artışın yanı sıra temettü gelirinin 39,6mn TL artması etkili olmuştur. Şirket’in yılın ikinci çeyreğindeki net ve brüt kar marjları ise sırasıyla %63 ve %38 olmuştur. İkinci çeyrek kar rakamı sonrasında Şirket’in 2017 yılının ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %9 oranında artarak 121,6mn TL’ye yükselmiştir.

 

ZİRAAT YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Analiz 4Ç16 –  14.03.2017

Eczacıbaşı İlaç (ECILC, Pozitif): Şirket 4Ç2016’da 46,5mn TL ana ortaklık net dönem karı elde etmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 44,7mn TL zarar kaydedilmişti. Brüt kar ise 4Ç2016 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %42 oranında artarak 87,7mn TL’ye yükselmiştir. Son çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in 2016 yılındaki net dönem karı bir önceki yıla göre %173 oranında artarak 184,8mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin 2016 yılında Eczacıbaşı Holding’den elde ettiği temettü geliri 51,7mn TL artarak 59,6mn TL’ye yükselmiştir.

 

ZİRAAT YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Haber Yorum –  01.02.2017

Eczacıbaşı-Baxter’da Tasfiye Süreci Başlıyor

Eczacıbaşı İlaç (ECILC, Nötr): Müşterek yönetime tabi ortaklığı Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Eczacıbaşı-Baxter) ile ilgili olarak serum üretim faaliyetinin kademeli şekilde sonlandırılacağını, bu çerçevede serum üretimi ile ilgili olan bazı malvarlıkları ile ekipmanların devredildiğini ve üretim tesislerinin 31 Aralık 2017 tarihine kadar kullandırılmasına ilişkin sözleşmelerin imzalandığını duyurulmuştu. Tüm bu gelişmelerin devamı olarak, Eczacıbaşı Baxter’in bugün yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde şirketin tasfiye sürecinin yasal olarak başlatılmasına karar verilmiştir.

 

OYAK YATIRIM – İlaç Sektörü Yorumu – 17.01.2017

SGK ilaç zammı için 1.3 milyar TL bütçe ayırdı. Haberde yer alan rakamın, SGK’nın bütçe harcamalarında ilaç zammı için yaklaşık %6 artış öngördüğü anlamına geldiği ve bu rakamın Ocak ayı başında yapılan %10.6’lık genel zam oranının altında olduğu not edilmelidir. Buna göre, önümüzdeki günlerde yeni düzenlemeler görülebilecektir.

Eczacıbaşı %100 Sahip Olduğu Şirketi Capintec’i Sattı – 22.12.2016

Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin %100’üne sahip olduğu Capintec, Inc. adlı şirketin tamamının satılması hakkında

Şirketimizin %49,998 oranındaki iştiraki olan ve nükleer tıp alanında faaliyet gösteren Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Eczacıbaşı-Monrol), %100’üne sahip olduğu ABD’de kurulu nükleer tıp sektöründe enerji ölçüm cihazları üretimi ve servis hizmeti konusunda faaliyet gösteren Capintec, Inc.’nin tamamının 25.000.000 TL bedel ile V.O.S.S. Varinak Onkoloji Sistemleri Satış ve Servis A.Ş.’ye satılması konusunda 1 Eylül 2016 tarihinde pay alım ve satım sözleşmesinin imzalandığını; satış bedelinin 10.000.000 TL’lik kısmının aynı gün içerisinde, bakiye kalan 15.000.000 TL’nin ise hisse devir tarihinde nakden tahsil edilmesine, hisse devirlerinin en geç 30 Aralık 2016 tarihine kadar gerçekleştirilmesine karar verildiğini duyurmuştuk.

Gelinen aşamada; gerek ABD mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekse yapılacak diğer işlemlerin yıl sonu tatil dönemine denk gelmesi sebebiyle hisse devir işlemlerinin 30 Aralık 2016 tarihine kadar tamamlanamayacağı dikkate alınarak, taraflar arasında bugün imzalanan ek protokol kapsamında bakiye kalan 15.000.000 TL’nin 12.000.000 TL’lik kısmının bugün, kalan 3.000.000 TL’lik kısmının ise hisse devir tarihinde (en geç 15 Ocak 2017 tarihine kadar) tahsil edilmesine karar verilmiştir.

Süreçte kesinlik kazanan hususların oluşması durumunda kamuya ilave açıklamalar yapılacaktır.

 

ANADOLU YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Analiz 3Ç16 –  10.11.2016

Eczacıbaşı İlaç (ECILC, Nötr) Şirketin 3Ç16 net dönem karı 26,6 milyon TL ile bir önceki yılın aynı dönemine göre (3Ç15 net dönem karı 61,7 milyon TL) %57 oranında azalış kaydetmiştir. 2016 yılı 3.çeyrek döneminde satışların 3Ç15’e göre %19 oranında yükselişi brüt karlılığı olumlu etkilemiştir. Şirketin brüt karı %27 oranında artış kaydederek 69 milyon TL’ye yükselmiştir. 3Ç16 dönemine göre faaliyet giderleri tarafında %18’lik artış ve esas faaliyetlerden diğer gelirlerdeki %50’lik azalış ise esas faaliyet karını olumsuz etkilemiştir. 3Ç15’de 80 milyon TL olan şirketin esas faaliyet karı, %42 oranında azalışla 46,5 milyon TL’ye gerilemiştir. 2016 yılının ilk dokuz aylık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre (9A15 net dönem karı 112,3 milyon TL) %23 oranında artışla 138 milyon TL’ye yükselmiştir.

 

OYAK YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Analiz 3Ç16 –  10.11.2016

Eczacıbaşı İlaç (ECILC, Sınırlı Negatif): Eczacıbaşı İlaç’ın 3. çeyrek ana ortaklık karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %56,9 oranında azalarak 26,6mn TL’ye gerilemiştir. Şirketin karının geçen seneye göre azalmasının sebebi diğer faaliyet gelirlerindeki gerileme olmuştur. Üçüncü çeyrekte satış gelirleri %19,4 oranında artan şirketin brüt karı ise %27 oranında artarak 87,3mn TL olmuştur. Operasyonel giderler %17,7 artışla 69,1mn TL olmuştur. ECILC’nın diğer faaliyet gelirleri geçen seneki 70,4mn TL’den bu sene 3.çeyrekte 28,4mn TL’ye gerilemiştir. Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı %42,1 düşmüş ve 46,5mn TL’yi göstermiştir. Öte yandan, şirketin finansman giderleri geçen seneye göre 6,1mn TL azalmış ve 3,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Tüm bunların etkisiyle ana ortaklık karı geçen seneye göre 35,1mn TL azalarak 26,6mn TL olmuştur. Üçüncü çeyrek ana ortaklık karıyla birlikte Ocak-Eylül dönemi karı 138,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen sene aynı dönemdeki ana ortaklık karı 112,3mn TL idi.

 

ZİRAAT YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Haber Analiz –  07.11.2016

Eczacıbaşı İlaç (ECILC, Sınırlı Pozitif): Rekabet Kurulu Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Eczacıbaşı-Baxter)’nin IV Serum üretimi ile ilgili olan bazı malvarlıkları ile Eczacıbaşı-Baxter tarafından kullanılan bir kısım ekipmanın, Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye devredilmesine ilişkin olarak 17 Ekim 2016 tarihli başvurusuna izin vermiştir.

 

ZİRAAT YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Haber Analiz –  19.10.2016

Eczacıbaşı’dan Koçak’a Devir İşlemi Tamam

Eczacıbaşı İlaç (ECILC, Sınırlı Pozitif): İş ortaklığı Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Eczacıbaşı-Baxter) IV serum üretimi ile ilgili olan bazı malvarlıkları ile bir kısım ekipmanın, Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye (Koçak) devredilmesine ilişkin olarak sağlanan ön mutabakat çerçevesinde, Rekabet Kurumu’na izin başvurusunda bulunulduğu duyurulmuştu.

Bu kapsamda; 18 Ekim 2016 tarihinde Koçak ile IV serum ürünleri iş kolu ile ilgili olan ve aşağıda listelenen varlıkların satışına ilişkin bir Varlık Satış Sözleşmesi imzalanmıştır. Varlık Satış Sözleşmesi uyarınca: mülkiyeti şirkete ait olan ekipmanların 3mn TL bedelle, mülkiyeti Eczacıbaşı-Baxter’a ait olan pazarlama ruhsatları, marka ve ekipmanların toplam 24,4mnTL bedelle; mülkiyeti Eczacıbaşı-Baxter’a ait olan ve miktarı devir tarihinde yapılacak sayım sonucunda belirlenecek olan stokların ise “Defter Değeri + %5” bedelle devredilmesi hükme bağlanmıştır.

 

ZİRAAT YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Haber –  26.08.2016

Eczacıbaşı İlaç (ECILC, Sınırlı Pozitif): Kuruluşun %49,998 oranındaki iştiraki olan ve nükleer tıpta kullanılan radyofarmasotiklerin imalatı, ithalatı ve dağıtımı konusunda faaliyet gösteren Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş., %100’üne sahip olduğu Amerika Birleşik Devletleri’nin Delaware eyaletinde kurulu nükleer tıp sektöründe enerji ölçüm cihazları üretimi ve servis hizmeti konusunda faaliyet gösteren Capintec, Inc. adlı şirketin tamamının satılması konusunda görüşmelere başlamıştır. Bu kapsamda; Eczacıbaşı-Monrol ile alıcılar arasındaki görüşmelerin yürütülmekte olunduğu ve süreçte kesinlik kazanan hususların oluşması durumunda kamuya ilave açıklamalar yapılacağı duyurulmuştur.

 

ANADOLU YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Haber –  26.08.2016

Eczacıbaşı İlaç (ECILC, pozitif) %49,998 oranındaki iştiraki olan Monrol Nükleer’in %100’üne sahip olduğu Capintec’i satmak için görüşmelere başladı. Şirket nükleer tıpta kullanılan radyofarmasotiklerin imalatı, ithalatı ve dağıtımı konusunda faaliyet gösteren Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin %100’üne sahip olduğu Amerika Birleşik Devletleri’nin Delaware eyaletinde kurulu nükleer tıp sektöründe enerji ölçüm cihazları üretimi ve servis hizmeti konusunda faaliyet gösteren Capintec, Inc. adlı şirketin tamamının satılması konusunda görüşmelere başladığını bildirdi.