Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Eczacıbaşı İl...

Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Analiz ve Yorumları

PAYLAŞ

ecilc-eczacibasi-hisse-yorumlariAracı kurum ve uzmanların Ezacıbaşı İlaç ECILC hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber ve yorumları aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Bu sayfadan hisse ile ilgili çıkmış tüm haber, rapor ve teknik analizleri takip edebilirsiniz.

ANADOLU YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Teknik Analizi –  16.08.2017

4,78 hedefimiz gerçekleşti. 4,50 desteğini izliyoruz…

Bu haftaki öneri listemizde 4,64’den 4,78 hedef fiyat ile yer verdiğimiz hissede dün 4,79 seviyesi görülürken, kapanış 4,52’den gerçekleşti. BIST’te ikinci yarıda hızlanan satışlarla 4,57’deki kısa vadeli kanal desteğinin de altına gerileyen hissede 4,50 desteğini takip ediyoruz. 4,50 altına gerilemede satış baskısı artacağından pozisyonu olan yatırımcılar pozisyon azaltımına gidebilir. 4,50 üzerinde kalması durumunda ise tepki alımları ile 4,60’a doğru tepki beklenebilir. Hissede yeni pozisyon açmak için 4,50 üzerine yerleşip yerleşemeyeceğini takip edeceğiz.

Kapanış:4,52
Destekler:4,50-4,45-4,40
Dirençler:4,55-4,60-4,75

 

Eczacıbaşı İlaç ECILC Pay Alım-Satım Açıklaması – 03.04.2017

31.03.2017 tarihinde EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,73 – 3,75 TL fiyat aralıgından 1.000.000  adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar A.Ş. sermayesindeki paylarımız 31.03.2017 tarihi itibariyle %29,35 sınırına ulaşmıştır.

 

Eczacıbaşı İlaç’tan ECILC Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim – 20.03.2017

Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında;

Şirketimizin 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) II – 14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”ne göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tablolarında net dağıtılabilir dönem karının 173.045.026 TL, yasal kayıtlara göre hazırlanan finansal tablolarında ise 223.401.511 TL olduğu tespit edilmiştir.

2016 yılı karının dağıtımı konusunda ise; SPK’nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine, Ana Sözleşmemizin 26. Maddesi’ne ve Kar Dağıtım Politikamızda belirtilen esaslara uygun olarak, dönem karının dağıtımında konsolide finansal tablolarda yer alan net dağıtılabilir dönem karı esas alınmış olup, aşağıda belirlenen şekilde kar dağıtımı yapılması uygun bulunarak Genel Kurul’a sunulmasına karar verilmiştir.

Buna göre;

1) Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %50’sine tekabül eden 342.630.000 TL tutarında nakit kar payı dağıtılması,

2) Dağıtılacak kar payının;

– Sermayenin %23’üne isabet eden 157.609.800 TL’lik tutarının dönem karından,

– Sermayenin %6,78’ine isabet eden 46.463.695 TL’lik tutarının ise konsolide finansal tablolardaki “geçmiş yıl karları”ndan, yasal mali tablolardaki “2007 yılı olağanüstü yedekleri”nden,

– Sermayenin %20,22’sine isabet eden bakiye 138.556.505 TL’lik tutarının ise konsolide finansal tablolardaki “Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler” hesap kalemi içerisinde izlenen “İştirak Hissesi ve Gayrimenkul Satış Kazancı Fonu”ndan, yasal mali tablolardaki “Özel Fonlar” hesap kalemi içerisinde izlenen “İştirak Hissesi ve Gayrimenkul Satış Kazancı Fonu”ndan karşılanması,

3) 1 TL nominal değerli bir paya nakit olarak brüt %50, tam mükellef gerçek kişi ortaklarımız ile dar mükellef gerçek ve tüzel kişi ortaklarımıza vergi kanunlarında yer alan stopaj oranları düşüldükten sonra bulunan net oranda kar payı ödenmesi,

4) Yasal kayıtlara göre oluşan 267.551.734 TL tutarındaki vergi öncesi dönem karından yasal yükümlülükler ile dağıtılması öngörülen kar payı düşüldükten sonra kalan 53.457.031 TL’lik tutarın Olağanüstü Yedeğe aktarılması,

5) Dağıtıma 8 Mayıs 2017 tarihinde başlanması,

konusunda 2016 takvim yılı için yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ortaklarımıza öneri götürülmesine karar verilmiştir.

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
685.260.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
58.329.937
*
SPK’ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
214.434.000
267.551.734
4. Vergiler ( – )
29.631.000
32.392.249
5. Net Dönem Kârı
184.803.000
235.159.485
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( – )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( – )
11.757.974
11.757.974
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
173.045.026
223.401.511
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
173.045.026
223.401.511
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
1.900
1.900
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
173.046.926
223.403.411
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
157.609.800
157.609.800
* Nakit
157.609.800
157.609.800
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
30.836.700
30.836.700
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
3.100.546
53.457.031
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
185.020.200
185.020.200
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – NAKİT (TL) – NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – TUTARI(TL) – NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – ORANI(%) – NET
– – –
291.235.500
0
168,3
0,425
42,5
TOPLAM
291.235.500
0
168,3
0,425
42,5

(*) Net temettü tutarı hesaplamasında, Gelir Vergisi stopaj oranı %15 olarak dikkate alınmıştır.

ZİRAAT YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Analiz 4Ç16 –  14.03.2017

Eczacıbaşı İlaç (ECILC, Pozitif): Şirket 4Ç2016’da 46,5mn TL ana ortaklık net dönem karı elde etmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 44,7mn TL zarar kaydedilmişti. Brüt kar ise 4Ç2016 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %42 oranında artarak 87,7mn TL’ye yükselmiştir. Son çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in 2016 yılındaki net dönem karı bir önceki yıla göre %173 oranında artarak 184,8mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin 2016 yılında Eczacıbaşı Holding’den elde ettiği temettü geliri 51,7mn TL artarak 59,6mn TL’ye yükselmiştir.

ZİRAAT YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Haber Yorum –  01.02.2017

Eczacıbaşı-Baxter’da Tasfiye Süreci Başlıyor

Eczacıbaşı İlaç (ECILC, Nötr): Müşterek yönetime tabi ortaklığı Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Eczacıbaşı-Baxter) ile ilgili olarak serum üretim faaliyetinin kademeli şekilde sonlandırılacağını, bu çerçevede serum üretimi ile ilgili olan bazı malvarlıkları ile ekipmanların devredildiğini ve üretim tesislerinin 31 Aralık 2017 tarihine kadar kullandırılmasına ilişkin sözleşmelerin imzalandığını duyurulmuştu. Tüm bu gelişmelerin devamı olarak, Eczacıbaşı Baxter’in bugün yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde şirketin tasfiye sürecinin yasal olarak başlatılmasına karar verilmiştir.

 

OYAK YATIRIM – İlaç Sektörü Yorumu – 17.01.2017

SGK ilaç zammı için 1.3 milyar TL bütçe ayırdı. Haberde yer alan rakamın, SGK’nın bütçe harcamalarında ilaç zammı için yaklaşık %6 artış öngördüğü anlamına geldiği ve bu rakamın Ocak ayı başında yapılan %10.6’lık genel zam oranının altında olduğu not edilmelidir. Buna göre, önümüzdeki günlerde yeni düzenlemeler görülebilecektir.

Eczacıbaşı %100 Sahip Olduğu Şirketi Capintec’i Sattı – 22.12.2016

Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin %100’üne sahip olduğu Capintec, Inc. adlı şirketin tamamının satılması hakkında

Şirketimizin %49,998 oranındaki iştiraki olan ve nükleer tıp alanında faaliyet gösteren Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Eczacıbaşı-Monrol), %100’üne sahip olduğu ABD’de kurulu nükleer tıp sektöründe enerji ölçüm cihazları üretimi ve servis hizmeti konusunda faaliyet gösteren Capintec, Inc.’nin tamamının 25.000.000 TL bedel ile V.O.S.S. Varinak Onkoloji Sistemleri Satış ve Servis A.Ş.’ye satılması konusunda 1 Eylül 2016 tarihinde pay alım ve satım sözleşmesinin imzalandığını; satış bedelinin 10.000.000 TL’lik kısmının aynı gün içerisinde, bakiye kalan 15.000.000 TL’nin ise hisse devir tarihinde nakden tahsil edilmesine, hisse devirlerinin en geç 30 Aralık 2016 tarihine kadar gerçekleştirilmesine karar verildiğini duyurmuştuk.

Gelinen aşamada; gerek ABD mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekse yapılacak diğer işlemlerin yıl sonu tatil dönemine denk gelmesi sebebiyle hisse devir işlemlerinin 30 Aralık 2016 tarihine kadar tamamlanamayacağı dikkate alınarak, taraflar arasında bugün imzalanan ek protokol kapsamında bakiye kalan 15.000.000 TL’nin 12.000.000 TL’lik kısmının bugün, kalan 3.000.000 TL’lik kısmının ise hisse devir tarihinde (en geç 15 Ocak 2017 tarihine kadar) tahsil edilmesine karar verilmiştir.

Süreçte kesinlik kazanan hususların oluşması durumunda kamuya ilave açıklamalar yapılacaktır.

 

ANADOLU YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Analiz 3Ç16 –  10.11.2016

Eczacıbaşı İlaç (ECILC, Nötr) Şirketin 3Ç16 net dönem karı 26,6 milyon TL ile bir önceki yılın aynı dönemine göre (3Ç15 net dönem karı 61,7 milyon TL) %57 oranında azalış kaydetmiştir. 2016 yılı 3.çeyrek döneminde satışların 3Ç15’e göre %19 oranında yükselişi brüt karlılığı olumlu etkilemiştir. Şirketin brüt karı %27 oranında artış kaydederek 69 milyon TL’ye yükselmiştir. 3Ç16 dönemine göre faaliyet giderleri tarafında %18’lik artış ve esas faaliyetlerden diğer gelirlerdeki %50’lik azalış ise esas faaliyet karını olumsuz etkilemiştir. 3Ç15’de 80 milyon TL olan şirketin esas faaliyet karı, %42 oranında azalışla 46,5 milyon TL’ye gerilemiştir. 2016 yılının ilk dokuz aylık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre (9A15 net dönem karı 112,3 milyon TL) %23 oranında artışla 138 milyon TL’ye yükselmiştir.

OYAK YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Analiz 3Ç16 –  10.11.2016

Eczacıbaşı İlaç (ECILC, Sınırlı Negatif): Eczacıbaşı İlaç’ın 3. çeyrek ana ortaklık karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %56,9 oranında azalarak 26,6mn TL’ye gerilemiştir. Şirketin karının geçen seneye göre azalmasının sebebi diğer faaliyet gelirlerindeki gerileme olmuştur. Üçüncü çeyrekte satış gelirleri %19,4 oranında artan şirketin brüt karı ise %27 oranında artarak 87,3mn TL olmuştur. Operasyonel giderler %17,7 artışla 69,1mn TL olmuştur. ECILC’nın diğer faaliyet gelirleri geçen seneki 70,4mn TL’den bu sene 3.çeyrekte 28,4mn TL’ye gerilemiştir. Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı %42,1 düşmüş ve 46,5mn TL’yi göstermiştir. Öte yandan, şirketin finansman giderleri geçen seneye göre 6,1mn TL azalmış ve 3,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Tüm bunların etkisiyle ana ortaklık karı geçen seneye göre 35,1mn TL azalarak 26,6mn TL olmuştur. Üçüncü çeyrek ana ortaklık karıyla birlikte Ocak-Eylül dönemi karı 138,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen sene aynı dönemdeki ana ortaklık karı 112,3mn TL idi.

ZİRAAT YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Haber Analiz –  07.11.2016

Eczacıbaşı İlaç (ECILC, Sınırlı Pozitif): Rekabet Kurulu Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Eczacıbaşı-Baxter)’nin IV Serum üretimi ile ilgili olan bazı malvarlıkları ile Eczacıbaşı-Baxter tarafından kullanılan bir kısım ekipmanın, Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye devredilmesine ilişkin olarak 17 Ekim 2016 tarihli başvurusuna izin vermiştir.

 

ZİRAAT YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Haber Analiz –  19.10.2016

Eczacıbaşı’dan Koçak’a Devir İşlemi Tamam

Eczacıbaşı İlaç (ECILC, Sınırlı Pozitif): İş ortaklığı Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Eczacıbaşı-Baxter) IV serum üretimi ile ilgili olan bazı malvarlıkları ile bir kısım ekipmanın, Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye (Koçak) devredilmesine ilişkin olarak sağlanan ön mutabakat çerçevesinde, Rekabet Kurumu’na izin başvurusunda bulunulduğu duyurulmuştu.

Bu kapsamda; 18 Ekim 2016 tarihinde Koçak ile IV serum ürünleri iş kolu ile ilgili olan ve aşağıda listelenen varlıkların satışına ilişkin bir Varlık Satış Sözleşmesi imzalanmıştır. Varlık Satış Sözleşmesi uyarınca: mülkiyeti şirkete ait olan ekipmanların 3mn TL bedelle, mülkiyeti Eczacıbaşı-Baxter’a ait olan pazarlama ruhsatları, marka ve ekipmanların toplam 24,4mnTL bedelle; mülkiyeti Eczacıbaşı-Baxter’a ait olan ve miktarı devir tarihinde yapılacak sayım sonucunda belirlenecek olan stokların ise “Defter Değeri + %5” bedelle devredilmesi hükme bağlanmıştır.

 

ZİRAAT YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Haber –  26.08.2016

Eczacıbaşı İlaç (ECILC, Sınırlı Pozitif): Kuruluşun %49,998 oranındaki iştiraki olan ve nükleer tıpta kullanılan radyofarmasotiklerin imalatı, ithalatı ve dağıtımı konusunda faaliyet gösteren Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş., %100’üne sahip olduğu Amerika Birleşik Devletleri’nin Delaware eyaletinde kurulu nükleer tıp sektöründe enerji ölçüm cihazları üretimi ve servis hizmeti konusunda faaliyet gösteren Capintec, Inc. adlı şirketin tamamının satılması konusunda görüşmelere başlamıştır. Bu kapsamda; Eczacıbaşı-Monrol ile alıcılar arasındaki görüşmelerin yürütülmekte olunduğu ve süreçte kesinlik kazanan hususların oluşması durumunda kamuya ilave açıklamalar yapılacağı duyurulmuştur.

ANADOLU YATIRIM – Eczacıbaşı İlaç ECILC Hisse Haber –  26.08.2016

Eczacıbaşı İlaç (ECILC, pozitif) %49,998 oranındaki iştiraki olan Monrol Nükleer’in %100’üne sahip olduğu Capintec’i satmak için görüşmelere başladı. Şirket nükleer tıpta kullanılan radyofarmasotiklerin imalatı, ithalatı ve dağıtımı konusunda faaliyet gösteren Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin %100’üne sahip olduğu Amerika Birleşik Devletleri’nin Delaware eyaletinde kurulu nükleer tıp sektöründe enerji ölçüm cihazları üretimi ve servis hizmeti konusunda faaliyet gösteren Capintec, Inc. adlı şirketin tamamının satılması konusunda görüşmelere başladığını bildirdi.

 

 

PAYLAŞ