Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Doğuş Otomoti...

Doğuş Otomotiv DOAS Hisse Analiz ve Yorumları

Doğuş Otomotiv DOAS hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber ve yorumları aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Bu sayfadan aracı kurum ve uzmanların DOAS hissesi ve Doğuş Grubu ile ilgili tüm analizlerini, güncel haber, rapor ve teknik yorumları takip edebilirsiniz.

İŞ YATIRIM – Doğuş Oto DOAS Hisse Yorum – 29.11.2018

Kapanış (TL) : 4.66 – Hedef Fiyat (TL) : 5.9 – Piyasa Deg.(TL) : 1025 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.4 DOAS TI Equity- Öneri :SAT Get.Pot.%: 26.61

D-Auto Suisse SA’nın satışı tamamlandı. Doğuş Otomotiv bağlı ortaklılığı Isviçre’deki Porsche ve Bentley yetkili satış ve servisi D-Auto Suisse SA’nın satışını 4.4 milyon CHK değerle tamamladığını duyurdu. Satış tutarı Doğuş Otomotiv’in son açıkladığı mali tablolarındaki hasılatına oranı %0.175 olarak gerçekleşti. Doğuş Otomotiv’in faaliyuetlerine önemli bir etkisinin olmao beklenmemektedir.

OYAK YATIRIM – Doğuş Oto DOAS Hisse Yorum – 29.11.2018

DOAS sermayesinin % 100’üne sahip olduğu, İsviçre Lozan’da kurulu, Porsche ve Bentley markaları satış ve satış sonrası servis hizmeti veren D-Auto Suisse SA’yi Orchid Swiss Development ve Juglans Regia’a satış ve devir işlemini tamamlanmıştır. Sahip olduğu hisseleri 4,4mn CHF’ye satan DOAS’ın satıştan dolayı VUK finansallarına 23,5mn TL zarar yansıyacaktır. Diğer taraftan satıştan elde edilen nakit varlıkların DOAS’ın 3Ç18’de 2,1 milyar TL net borcunu azaltmada önemli bir etkisi olması beklenmiyor.

 

İŞ YATIRIM – Doğuş Oto DOAS Hisse Yorum – 13.11.2018

Kapanış (TL) : 4.45 – Hedef Fiyat (TL) : 5.9 – Piyasa Deg.(TL) : 979 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.43 DOAS TI Equity- Öneri :SAT Get.Pot.%: 32.58

Doğuş Oto ile Doğuş Damper’in birleşme işlemi tamamlandı
Doğuş Otomotive bağlı ortaklıları Doğuş Oto’nun, Doğuş Damper’i aktif ve pasifi ile birlikte bir bütün olarak devralması suretiyle birleşmesinin gerçekleşerek tamamlanmış ve bu husus İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından onaylanarak tescil ettiğini KAP’a yaptığı açıklamada duyurdu.

 

İŞ YATIRIM – Doğuş Oto DOAS Hisse Analiz 3Ç18 – 09.11.2018

Kapanış (TL) : 4.79 – Hedef Fiyat (TL) : 5.9 – Piyasa Deg.(TL) : 1054 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.46 DOAS TI Equity- Öneri :SAT Get.Pot.%: 23.17

Yüksek finansman giderleri net zarara neden oldu… Doğuş Otomotiv 3Ç18’de bizim 8 milyon TL net zarar beklentimizle uyumlu ancak piyasanın 17 milyon TL net zarar beklentisinden daha iyi 8 milyon TL net zarar rakamı açıkladı. Şirket 3Ç17’de 73 milyon TL net kar rakamı elde etmişti. Satış hacmindkei düşüş, faiz giderlerindeki ve kur farkı giderlerindeki artışın neden olduğu finansman giderlerindeki yükseliş, 3Ç17’de kaydedilen 20 milyon TL iştirak karına kıyasla 3Ç18’de kaydedilen 30 milyon TL iştirak zararı şirketin 3Ç18 net zararının temel nedenlerini oluşturmaktadır.

Yorum: Doguş Otomotiv’in 3Ç18 zarar rakamına piyasanın olumsuz tepki vermesini bekliyoruz. Hisse son bir ayda endeksin %2 üzerinde performans gösterdi. Şirketin yüksek stok tutarını, 2019’da da daralmanın devam etmesini beklediğimiz yurtiçi otomotiv pazarı ve yüksek borçlanma oranları göz önünde bulunduruluğunda DOAS için SAT tavsiyemizi koruyoruz.

OYAK YATIRIM – Doğuş Oto DOAS Hisse Analiz 3Ç18 – 09.11.2018

DOAS 3Ç18’de, 17mn TL piyasa beklentisi ve 38mn TL Oyak beklentisinde daha düşük 8mn TL zarar açıklamıştır. Şirketin bu çeyrekte zarar açıklamasının sebepleri %93 oranında artan finansal giderler ve iştiraklerinin 30mn TL zarar elde etmesi olmuştur. Her ne kadar DOAS’ın toplam borcunda bir önceki çeyreğe göre %12 oranında bir gerileme olsa da artan borçlanma maliyetleri gelir tablosunu olumsuz etkilemiştir. Şirketin toplam satış hacmi %68 oranında düşerken, satış gelirlerindeki düşüş, şirketin fiyatlarını arttırması ile birlikte, %39 oranında olmuştur. Karlılık odaklı fiyatlama stratejisinin olumlu etkileri yansımış olup FAVÖK marjı 1.5 puan artarak %6.5’e yükselmiştir. DOAS’ın FAVÖK’ü bu dönemde %21 oranında gerileyerek, piyasa beklentisi olan 83mn TL’nin oldukça üzerinde, 129mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket 2018 satış hacmi beklentisini 105-110bin adete düşürmüştür (önceki beklenti 155-165bin adet).

VAKIF YATIRIM – Doğuş Oto DOAS Hisse Analiz 3Ç18 – 09.11.2018

(+) Doğuş Otomotiv (DOAS): Şirket, 3Ç18’de 37 mn TL seviyesindeki net zarar beklentimize (piyasa ortalama beklentisi 17 mn TL net zarar) karşılık 7,8 mn TL net zarar açıkladı. Söz konusu sapmada, beklentilerden daha iyi gerçekleşen operasyonel kârlılık etkili oldu. Bu dönemde net satış gelirleri beklentimizin %11 üzerinde, ancak piyasa ortalama beklentisine paralel yıllık bazda %39 düşüşle yaklaşık 2 mlr TL oldu. Beklentimizden daha iyi gerçekleşen brüt kârlılığın etkisiyle FAVÖK’ü beklentimizin %116, piyasa ortalama beklentisinin %56 üzerinde yıllık bazda %21,2 düşüşle 129 mn TL seviyesinde gerçekleşerek FAVÖK marjını yıllık bazda 1,5 yp artışla %6,5’e taşıdı (beklentimiz: %3,3, piyasa ortalama beklentisi: %4,3).

Operasyonel olmayan tarafta ise, 3Ç17’de 79 mn TL olan net faiz giderleri 3Ç18’de 128 mn TL’ye yükseldi. Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan ise 29,7 mn TL net zarar kaydetti (3Ç17: 20,4 mn TL kâr). Şirketin 2Ç18 sonu itibariyle 2,4 mlr TL olan net borç pozisyonu 3Ç18 sonu itibariyle 2,1 mlr TL’ye, net borç/FAVÖK’ü de 3,71x’den 3,44x’e geriledi. Yorum: Şirket hisseleri BIST100 endeksine göre son 1 ayda paralel performans gösterirken, son 3 ayda yaklaşık %22 negatif ayrışmıştır. Sonuçların hisse fiyatına olumlu yansımasını bekliyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Doğuş Oto DOAS Hisse Analiz 3Ç18 – 09.11.2018

Doğuş Otomotiv – 3Ç18 sonuçlarını 9 milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan zarar rakamı, -17 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 73 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 1998,6 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %39 düştü. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1947,7 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 3Ç18’de 129,2 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %21 düştü. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 83,1 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 148 baz puan artarak %6 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 401 baz puan yükseldi ve %15 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 295 baz puan yükseldi ve %09 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %17 düştü. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %5 düştü. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %12 düşerek 2107,0 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 1574,1 milyon TL (3Ç17: 1848,4 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %13 (3Ç17: %15) olarak kaydedildi. Şirket 2018 tahminlerini aşağı revize etti.Net satışları 105-110 bin adet bandında beklerken (önceki 155-165 bin adet), ağır vasıta dahil pazar beklentisini 550-560 bin adede (önceki 850-875 bin adet) düşürdü.

ZİRAAT YATIRIM – Doğuş Oto DOAS Hisse Analiz 3Ç18 – 09.11.2018

Doğuş Otomotiv (DOAS, Nötr): Şirket’in 3Ç2018’deki ana ortaklık net dönem zararı 7,8mn TL ile piyasa beklentisi olan 17,2mn TL’lik zararın altında gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde ana ortaklık net dönem karı 72,5mn TL idi. Doğuş Otomotiv’in satış gelirleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %39,2 oranında azalarak 1.999mn TL’ye gerilerken, satışların maliyeti de %41,9 oranında düşüş kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %16,3 azalarak 292,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 4 puan artışla %14,6’yı göstermiştir. Doğuş Otomotiv’in operasyonel giderleri aynı dönemde %10,8 oranında azalmış ve 185,1mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 75mn TL gelir kaydedilmesinin ardından faaliyet karı 182,3mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki faaliyet karı 145,4mn TL idi. Faaliyet karı marjı ise 4,7 puan artışla %9,1’i göstermiştir. Yatırım faaliyetlerinden 7,8mn TL gelir kaydeden şirket, özkaynak yöntemiyle değerlediği yatırımlardan da 29,7mn TL’lik gelir kaydetmiştir. Böylelikle finansman öncesi kar 160,4mn TL olmuştur. Finansman tarafında 160,7mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net zarar 0,2mn TL seviyesinde gerçekleşirken, ana ortaklık net dönem zararı da 7,8mn TL olmuştur. 9 aylık dönemde ise Doğuş Otomotiv’in ana ortaklık net dönem karı geçen senenin aynı dönemine göre %9,3 azalarak 128,9mn TL’ye gerilemiştir.

 

İŞ YATIRIM – Doğuş Oto DOAS Hisse Yorum – 23.10.2018

Kapanış (TL) : 4.69 – Hedef Fiyat (TL) : 5.9 – Piyasa Deg.(TL) : 1032 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.46 DOAS TI Equity- Öneri :SAT Get.Pot.%: 25.8

Bağlı ortaklıklarda birleşme: Doğuş Otomotiv bağlı ortaklıkları Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret A.Ş. ile Doğuş Damper Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. birleşme kararı aldıklarını açıkladı. Yapılan açıklamda birleşme, Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’nin, Doğuş Damper Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ni aktif ve pasifi ile birlikte bir bütün olarak devralmak suretiyle gerçekleşecek olup, sürecinin tamamlanması ayrıca kamuoyunun bilgisine sunulacağı açıkladı.

Kredi derecelendirme notunda revizyon: Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Limited, Doğuş Otomotiv’in ulusal uzun vadeli kredi derecelendirme notunu BBB+(tur)’dan BB+(tur) seviyesine revize etmiş, durağan olan görünümünü ise negatif olarak belirledi.

VAKIF YATIRIM – Doğuş Oto DOAS Hisse Yorum – 23.10.2018

(=) Doğuş Otomotiv (DOAS): Şirket, sermayesinin %96,2 oranında sahibi olduğu bağlı ortaklığı Doğuş Oto Pazarlama ve Tic. A.Ş. ile sermayesinde %100 pay sahibi olduğu Doğuş Damper San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin birleşme kararı aldıklarını, söz konusu birleşmenin Doğuş Oto Pazarlama’nın, Doğuş Damper’i aktif ve pasifi ile birlikte bir bütün olarak devralması suretiyle gerçekleşeceğini bildirdi.

 

İŞ YATIRIM – Doğuş Oto DOAS Hisse Yorum – 02.10.2018

Kapanış (TL) : 5.22 – Hedef Fiyat (TL) : 5.9 – Piyasa Deg.(TL) : 1148 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.52 DOAS TI Equity- Öneri :SAT Get.Pot.%: 13.03

Dogus Otomotiv ve Volkswagen AG arasında distribütörlük sözleşmesi yenilendi. Doguş Otomotiv KAP’a yaptığı açıklamada, Volkswagen AG arasında akdedilmiş olan distribütörlük sözleşmesinin Volkswagen Grubu’nun yeni teknolojiler ve ileri dijitalleşme temelli başlattığı küresel değişim ve gelişim stratejisinin uzantısı olarak süresiz şekilde yenilendiğini duyurdu.

OYAK YATIRIM – Doğuş Oto DOAS Hisse Yorum – 02.10.2018

Doğuş otomotiv, distribütörlüğünü sürdürmekte olduğu Volkswagen AG ile olan distribütörlük sözleşmesi süresiz şekilde yenilenmiştir. Şirket için nötr bir etkisi olmasını beklemekteyiz.

VAKIF YATIRIM – Doğuş Oto DOAS Hisse Yorum – 02.10.2018

(=) Doğuş Otomotiv (DOAS): Şirket, Volkswagen AG ile olan distribütörlük sözleşmesinin Volkswagen Grubu’nun yeni teknolojiler ve ileri dijitalleşme temelli başlattığı küresel değişim ve gelişim stratejisinin uzantısı olarak süresiz şekilde yenilendiğini bildirdi.

 

İŞ YATIRIM – Doğuş Oto DOAS Hisse Haber Yorum – 24.09.2018

Hükümet otomobillerin Özel Tüketim Vergisi’ni (ÖTV) düzenleyen baz rakamları arttırdı. Buna göre motor hacmi 1600cc nin altında olan otomobillerin vergi matrahı 46 bin -80 bin TL’den 70 bin – 120 bin TL’ye, motor hacmi 1600 – 2000cc olan otomobillerin vergi matrahı ise 114 bin TL’den 85 bin TL’den 170 bin TL’ye yükseldi. ÖTV vergi matrahı değişikli giriş seviyede 100 bin TL tutarındaki aracın nihai fiyatını %3 düşürürken, 200 bin TL tutarındaki daha yüksek seviyedeki aracın nihai fiyatı %25 düşüyor. Değişikliğin otomotiv talebinin üzerinde sınırlı etkisi olacağına inanıyor ancak en fazla olumlu etkisinin DOAS üzerinde olacağını düşünüyoruz.

OYAK YATIRIM – Doğuş Oto DOAS Hisse Haber Yorum – 24.09.2018

Otomotiv sektöründeki özel tüketim vergisi (ÖTV) matrah limitlerinin yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımladı. Matrahı 70 bin TL’yi aşmayan araçlar için ÖTV yüzde 45 (Eski rakam 46 bin TL), 70 bin lirayı aşıp 120 bin lirayı aşmayanların yüzde 50 (Eski rakam 80 bin TL), matrahı 120 bin TL’yi aşan 1.6 litre ve altı araçlarda ise ÖTV yüzde 60 olacak şekilde belirlendi. Düzenlemeyle birlikte şu anda 100 bin TL’nin altında satılan otomobillerin satış fiyatlarının %3 oranında düşmesi bekleniyor. Gelişmeyi Doğuş Otomotiv için hafifçe olumlu olarak değerlendiriyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Doğuş Oto DOAS Hisse Haber – 20.08.2018

Doğuş Otomotiv’in (DOAS), sermayesi içerisinde % 46 oranında pay sahibi olduğu iştiraki Doğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş. ile Doğuş Müşteri Sistemleri A.Ş. birleşme kararı aldıklarını duyurmuştur. Birleşme, Doğuş Bilgi İşlem Ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş., Doğuş Müşteri Sistemleri A.Ş.’ni aktif ve pasifi ile birlikte bir bütün olarak devralmak suretiyle gerçekleşecektir.

 

İŞ YATIRIM – Doğuş Oto DOAS Hisse Analiz 2Ç18 – 17.08.2018

Kapanış (TL) : 5.5 – Hedef Fiyat (TL) : 6.15 – Piyasa Deg.(TL) : 1210 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.64 ↓ DOAS TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 11.88

2Ç18 Net kar beklentilerin altında Doğuş Otomotiv 2Ç18’de beklentilerin altında (İş Yatırım: 69 milyon TL; Piyasa: 61 milyon TL) ancak iyileşen operasyonel karlılık sayesinde yıllık bazda 36% artışla 56 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Şirketin satış gelirleri 2Ç18’de beklentilerin altında (İş Yatırım: 4.16 milyar TL; Piyasa: 3.13 milyar TL) yıllık bazda %3 düşüşle 3.05 milyar TL olarak gerçekleşti. FAVÖK rakamı ise 2Ç18’de bizim beklentimiz olan 165 milyon TL’nin altında ancak piyasa beklentisiyle uyumlu 155 milyon TL olarak gerçekleşti. Yorum: Beklentilerin altında gerçekleşen DOAS’ın 2Ç18 net karına piyasa tepkisinin olumsuz olmasın bekliyoruz.

VAKIF YATIRIM – Doğuş Oto DOAS Hisse Analiz 2Ç18 – 17.08.2018

Doğuş Otomotiv (DOAS) 2Ç18 Finansal Sonuçları: Borçlulukta yatay, marjlarda güçlü seyir (=)  Doğuş Otomotiv 2Ç18’de 61 mn TL seviyesinde olan piyasa beklentisinin ve 69 mn TL olan tahminimizin altında 56 mn TL (2Ç17: 41 mn TL, 1Ç18: 81 mn TL) net kar açıkladı. Net karın tahminimizin altında gerçekleşmesinde iştiraklerden elde edilen gelirin beklentimizin altında kalması ve finansman maliyetlerindeki yükseliş etkili oldu.

Doğuş Otomotiv’in 2Ç18’de satış gelirleri bizim beklentimizin %9, piyasa beklentisinin %8 altında 3,05 mlr TL (y/y -%3, ç/ç +%12) seviyesinde gerçekleşti. Skoda hariç toptan satışlardaki %24’lük daralmaya rağmen Euro/TL’deki yükselişin yanı sıra araç fiyatlarında yapılan artışlar cirodaki yıllık yükselişi olumlu etkiledi.

Şirketin 2Ç18’de brüt kar marjı yıllık 0,9 puan artış, çeyreklik 1,3 puan düşüşle %10,6 seviyesinde gerçekleşti. Şirketin FAVÖK’ü 2Ç18’de faaliyet giderlerindeki sıkı yönetim sayesinde 151 mn TL (y/y +%30, ç/ç -%3) ile beklentimize paralel kaydedildi. Piyasa beklentisi 155 mn TL olması yönündeydi. FAVÖK marjı ise 2Ç18’de %5,0 (Research Turkey beklentisi %4,6) ile geçen yılın 1,2 puan üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjının %4,5 olan öngörülerimizin yukarısında oluşmasında faaliyet giderlerinin satışlara oranında tahminimizden daha iyi gerçekleşmeler etkili oldu.

Şirketin net borcu, yatırım harcamalarındaki 67 mn TL’lik artışa paralel, önceki çeyreğe göre göre 89 mn TL yükselişle 2,4 mlr TL seviyesindedir. İşletme sermayesindeki güçlü seyrin borçlanma ihtiyacını artırmadığını gözlüyoruz. Buna paralel net borç/FAVÖK çarpanı 3,77x’den 3,71x seviyesine hafif gerilemiş bulunuyor. Doğuş Otomotiv 2018 yılında hafif araçlar pazarının 850-875 bin adet aralığında olacağı beklentisini korudu. 2017 yılında Skoda dahil 184.692 adet araç satışı gerçekleştiren şirket kendi satışlarının 165-175 bin adet bandında gerçekleşeceği beklentisini ise 155-165 bin adet olarak aşağı yönlü güncelledi.

Şirketin 2018 yılı yatırım harcamaları beklentisi 185-195 mn TL’den 140-150 mn TL’ye düşürülmüştür. Şirket dijital dönüşüm stratejisi çerçevesinde yapmakta olduğu 30 mn TL’lik yatırımdan ise 8 yıl sonra yıllık 100 mn TL nakit üretmeyi bekliyor. Yatırımın kendini finanse etme süresinin 1,5 yıl olacağı tahmin ediliyor.

Doğuş Otomotiv 2018’de optimum karlılık seviyesini sürdürmeyi ve uzun vadeli başarı için gerekli gördüğü pazar payını %18-20’ler seviyesinde muhafaza etmeyi, brüt kar marjını %10-11 aralığında tutmayı hedeflemektedir. Ayrıca tedbirli gider yönetim yapısını sürdürmeyi ve operasyonel verimliliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Yorum: Doğuş Otomotiv’in satış gelirleri piyasa tahminin altında, FAVÖK marjı ise beklentinin üzerinde gerçekleşti. Şirket 2018 yılı satış hacmi beklentisi aralığını 10 bin adet düşürdü. Son 3 ayda BIST100’e kıyasla %13 negatif ayrışmış olması nedeniyle 2Ç18 sonuçlarının hisse üzerindeki etkisinin sınırlı olumlu olabileceği kanaatindeyiz. Doğuş Otomotiv bugün saat 13.30’da 2Ç18 sonuçlarına yönelik analist toplantı yapacak.

TACİRLER YATIRIM – Doğuş Oto DOAS Hisse Analiz 2Ç18 – 17.08.2018

Doğuş Otomotiv – 2Ç18 sonuçlarını 55.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 61.2 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %33 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %32 azaldı. Şirketin satış hacmi 2Ç18’de, yıllık bazda, %26 geriledi ve detaylarına baktığımızda, Volkswagen binek otomobillerinin ve ticari vasıtalarının, yıllık bazda ve sırasıyla, %33 ve %24 gerilediğini görüyoruz. Net satışlar 3,050 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %3 azaldı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 3,333 milyon TL’nin altında gerçekleşti. Şirket, 2Ç18’de 151 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %30 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 155 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 124 baz puan artarak %5.0 oldu. İştiraklerden elde edilen gelirler ise, yıllık bazda, %22 gerileyerek 20 milyon TL olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %4 artarak 2,397 milyon TL olarak gerçekleşti. En son kapanış fiyatına göre, şirket 4.8 F/K çarpanından ve 5.6 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – Doğuş Oto DOAS Hisse Analiz 2Ç18 – 17.08.2018

Doğuş Otomotiv (DOAS, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 2Ç2018’deki ana ortaklık net dönem karı 55,5mn TL ile piyasa beklentisi olan 61mn TL’nin hafif altında gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde net dönem karı 41,5mn TL idi. Doğuş Otomotiv’in satış gelirleri 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,6 oranında azalarak 3.050mn TL’ye gerilerken, satışların maliyeti de %3,5 oranında düşüş kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %6,4 artarak 324,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 0,9 puan artışla %10,6’yı göstermiştir. Doğuş Otomotiv’in operasyonel giderleri aynı dönemde %7,5 oranında azalmış ve 191,7mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 11,9mn TL gelir kaydedilmesinin ardından faaliyet karı 144,9mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki faaliyet karı 93,9mn TL idi. Yatırım faaliyetlerinden 5,3mn TL gelir kaydeden şirket, özkaynak yöntemiyle değerlediği yatırımlardan da 19,7mn TL’lik gelir kaydetmiştir. Böylelikle finansman öncesi kar 169,9mn TL olmuştur. Finansman tarafında 101,6mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Geçen sene aynı dönemdeki finansman gideri 86,8mn TL idi. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 68,3mn TL seviyesinde gerçekleşirken, ana ortaklık net dönem karı da 55,5mn TL olmuştur. 6 aylık dönemde ise Doğuş Otomotiv’in ana ortaklık net dönem karı geçen senenin aynı dönemine göre 2 kat artarak 136,8mn TL’ye yükselmiştir.

OYAK YATIRIM – Doğuş Oto DOAS Hisse Analiz 2Ç18 – 17.08.2018

DOAS 2Ç18’de, beklentilere paralel olarak, net karını %34 oranında arttırarak 56mn TL net kar elde etmiştir. Satış hacminin %26 oranında daralmasına karşılık şirketin satış gelirleri, artan satış fiyatları sayesinde, sadece %3 oranında gerilemiştir. Karlılık odaklı fiyatlama politikası sayesinde DOAS’ın brüt kar marjı 0.9 puan artarak 10.6%ya yükselirken faaliyet giderlerindeki %8’lik tasarruf FAVÖK marjının 1.2 puan iyileşerek %5’e yükselmesini sağlamıştır. DOAS 2Ç18’de, beklentilere paralel, 151mn TL FAVÖK elde etmiştir. 2018 tahminlerimize göre 3,9x F/K ve 4,1x FD/FAVÖK çarpanları ile işlem gören DOAS hedef değerimiz olan 9TL/hisse göre %64 yükselme potansiyeli taşımaktadır.

ŞEKER YATIRIM – Doğuş Oto DOAS Hisse Analiz 2Ç18 – 17.08.2018

Doğuş Otomotiv (DOAS) 2Ç18’de 3,051mn TL net satış, 151mn TL FAVÖK ve 56mn TL net kâr açıkladı. Ortalama piyasa beklentisi net satışlarda 3,333mn TL, FAVÖK tarafında 155mn TL ve net kârda ise 61mn TL’yken, bizim beklentimiz ise net satışlarda 3,374mn TL, FAVÖK’te 144mn TL ve net kârda ise 61mn TL idi. Yurtiçi pazarda görülen daralmaya paralel olarak net satışlardan net kâra kadar olumsuz seyir sürdü ve sonuçlar analist beklentilerinin hafif altında geldi. Açıklanan sonuçlara göre; Doğuş Otomotiv yıllık bazda %3 satış daralması gerçekleştirirken, güçlü operasyonel marjlar sayesinde FAVÖK’te 30% büyüme elde edildi.

Brüt kârlılıkta görülen iyileşmeyi takiben, operasyonel giderlerin satışlara oranında görülen minör iyileşme, FAVÖK marjının 5.0%’e ulaşmasının başlıca sebebi oldu. (2Ç17: 3.7%) Brüt kârlılık yıllık bazda 0.9 yp artış göstererek 9.7%’ten 10.6%’e, operasyonel giderlerin net satışlara oranı ise 2Ç17’deki 6.6%’ten 6.3%’e çekilebildi. FAVÖK marjında ortalama analist beklentisi 4.6% iken, bizim beklentimiz ise 4.3% idi. Net kâr seviyesine gelindiğinde ise, 34%’lik büyüme görüyoruz. Doğuş Otomotiv, 2Ç18 sonuçlarının ardından 2018 yılı beklentileri için revizyona gitti. Yıl sonu beklentilerini yeniden olumsuz yönde revize eden Şirket, yurtiçi Doğuş Otomotiv markalı araç satış beklentisini 165-175 bin adetten 155-165 bin adete revize ederken, Pazar öngörüsünde ise değişikliğe gitmeyerek 850-875 bin adet olarak korudu.

Yatırım Harcamaları öngörüsünde de aşağı yönlü güncellemeye gidildi ve hedef TRY 185-195mn’dan TRY 140-150mn’a çekildi. Doğuş Otomotiv hisseleri sene başından bu yana BIST 100 endeksinden hafif negative ayrışarak 28% düşüş gösterirken, BIST 100 sene başından bu yana yaklaşık 25% ve TL para birimi ise döviz sepeti karşısında yaklaşık 45% değer kaybı yaşadı. Doğuş Otomotiv için pay başına son kapanış fiyatı olan 5.50 TL’ye göre 39% getiri potansiyeli taşıyan 7.66 TL hedef fiyatımız ve “TUT” önerimiz bulunuyor. Bugün Istanbul saati ile (GMT +3) 13:00’da gerçekleşecek olan analist toplantısının ardından 2Ç18 sonuçlarına paralel olarak hedef fiyatımızda güncellemeye gideceğiz. Sonuç olarak, beklentilerin altında gelen, tatmin edici olmayan sonuçların Şirket payları üzerinde negatif etki göstermesini bekliyoruz (Negatif).

 

 

ŞEKER YATIRIM – Doğuş Grubu Haber Yorum – 08.08.2018

Basında yer alan haberlere göre borçları için bankalarla görüşen Doğuş Grubu bankalara olan 2,3 milyar Euro borcu için yeniden yapılandırmayı 2 yıl faiz, 4 yıl anapara ve faiz ödemeli bir plan dahilinde gerçekleştirdi. Grubun banka borcuna karşılık ise 3,6 milyar Euro teminat verildi (Hafif pozitif).

AK YATIRIM – Doğuş Grubu Haber Yorum – 08.08.2018

Medyada açıklamalarda bulunan Doğuş Grubu YK. Başkanı Ferit Şahenk, bankalara grubun borçları için yeni bir ödeme planı sunulduğunu açıkladı. Plana göre grubun toplam borcunun %42’sine karşılık gelen 2,3 milyar avro banka borcu için 3,6 milyar avro tutarında teminat öneriliyor ve borç için ilk iki yılı faiz sonraki dört yılı anapara + faiz ödemesi içeren 6 yıllık bir yeni vade öneriliyor. Grup bankalarla kısa sürede anlaşma sağlanacağını umduğunu belirtti.

 

Doğuş Otomotiv, Meiller Doğuş Damper Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Hisselerinin Satışı Hakkında Açıklama Yaptı – 20.07.2018

Meiller Doğuş Damper Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin toplam sermayesinin % 100’ünü sahip bulunan F.X. Meiller Fahrzeug- und Maschinenfabrik GmbH & Co. KG ve Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.; bu hisselerin tamamının Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’ye satış devir işlemini tamamlamışlardır.

VAKIF YATIRIM – Doğuş Otomotiv DOAS Hisse Haber Yorum – 05.07.2018

(=) Doğuş Otomotiv (DOAS): Şirket 750 mn TL’yi aşmayacak şekilde, 3 yıla kadar çeşitli vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ve/veya tahsisli olarak; bir veya birden çok seferde, her türlü tahvilin ihraç edilmesi amacıyla gerekli onayların alınması için SPK’ya başvurmuştur.

ŞEKER YATIRIM – Doğuş Otomotiv DOAS Hisse Haber Yorum – 28.06.2018

Doğuş Otomotiv (DOAS) Orchid Swiss Development (Pte) Ltd. ve Juglans Regia ile Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. arasında; İsviçre Lozan şehrinde kurulu Porsche satış ve satış sonrası servis hizmeti veren D-Auto Suisse SA’nın muhtemel satışına yönelik müzakerelere başlanacaktır. (Nötr)

DENİZ YATIRIM – Doğuş Otomotiv DOAS Hisse Haber Yorum – 28.06.2018

Doğuş Otomotiv, İsviçre’nin Lozan şehrinde kurulu Porsche satış ve satış sonrası servis hizmeti veren Porsche D-Auto Suisse SA’nın satışı için Orchid Swiss Development (Pte) Ltd. ve Juglans Regia ile görüşmelere başladığını açıkladı. Potansiyel satış fiyatı olan 11.8 mln CHF’nin Doğuş Otomotiv değerlemesi üzerinde önemli bir etki yapmasını öngörmüyoruz.

 

İŞ YATIRIM – Doğuş Otomotiv DOAS Hisse Analiz – 25.05.2018

Kapanış (TL) : 7.64 – Hedef Fiyat (TL) : 10 – Piyasa Deg.(TL) : 1681 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.6 DOAS TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 30.84

Fitch Doğuş Otomotiv’in ulusal uzun vadeli kredi derecelendirme notunu BBB+(tur) olarak belirledi. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Limited Doğuş Otomotiv’in ulusal uzun vadeli kredi derecelendirme notunu BBB+(tur), görünümü ise durağan olarak belirledi.

İŞ YATIRIM – Doğuş Otomotiv DOAS Hisse Analiz 1Ç18 – 10.05.2018

Kapanış (TL) : 7.49 – Hedef Fiyat (TL) : 10 – Piyasa Deg.(TL) : 1648 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.64  DOAS TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 33.46

Güçlü 1Ç18 sonuçları
Dogus Otomotiv beklentilerin oldukça üzerinde (İş Yatırım: 2 milyon TL; Piyasa: 17 milyon TL) 1Ç18’de yıllık bazda neredeyse üç kat artışla 81 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Fiyat artışları neticesinde iyileşen faaliyet performansı 1Ç18 net kar rakamındaki artışın temel nedenini oluşturmaktadır. Şirketin satış gelirleri 1Ç18’de beklentilerin üzerinde (İş Yatırım: 2.3 milyar TL; Piyasa: 2.4 milyar TL) yıllık bazda %30 büyüdü. 1Ç18’de satış adetlerindeki %2 gerilemeye rağmen güçlü ciro büyümesi satış fiyatlarındaki artış kaynaklıdır. Öyle ki, Doğuş Otomotiv’in 1Ç18’de araç başına gelirleri ortalama €/TL kurundaki yıllık bazda %19 değişimin üzerinde %30 artış göstermiştir.

Bunun neticesinde brüt kar marjı 1Ç18’de yıllık bazda 0.8 yüzde puan iyileşme ile %11.9’a yükseldi. Sıkı gider kontrolü sayesinde faaliyet giderlerinin ciroya oranı 1Ç17’deki %8.3’den 1Ç18’de %6.9’a geriledi. Şirketin beklentilerin oldukça üzerinde (İş Yatırım: 84 milyon TL; Piyasa: 94 milyon TL) 1Ç18’de yıllık bazda %96 artışla 156 milyon TL FAVÖK rakamı açıkladı. FAVÖK marjı ise 1Ç17’deki %3.8 ve 4Ç17’deki %3.7’den 1Ç18’de %5.7’e yükseldi.

Şirketin net borç pozisyonu ise 1Ç17 sonundaki 2.4 milyar TL ve 2017 yıl sonundaki 2.8 milyar TL’den 1Ç18 sonunda 2.3 milyar TL’ye geriledi. Ancak, faiz giderleri 1Ç18’de borçlanma maliyetlerindeki artış neticesinde yıllık bazda %16 artışla 90 milyon TL’ye yükseldi. Şirket Mayıs ayı içerisinde 143 milyon TL temettü dağıtımı yapacak.
Yorum: Doğuş Otomotiv’in güçlü 1Ç18 operasyonel perfomansına piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz.

VAKIF YATIRIM – Doğuş Otomotiv DOAS Hisse Analiz 1Ç18 – 10.05.2018

Doğuş Otomotiv (DOAS) 1Ç18 Finansal Sonuçları: Her anlamda güçlü sonuçlar (+)Doğuş Otomotiv 1Ç18’de 17 mn TL seviyesinde olan piyasa beklentisinin ve 7 mn TL olan tahminimizin oldukça üzerinde 81 mn TL (1Ç17: 28 mn TL, 4Ç17: 41 mn TL) net kar açıkladı. Net karın tahminimizin oldukça ötesinde gerçekleşmesinde güçlü operasyonel performans etkili oldu. Doğuş Otomotiv’in 1Ç18’de satış gelirleri bizim beklentimizin %12, piyasa beklentisinin %14 üzerinde 2,72 mlr TL (y/y +%30, ç/ç -%42) seviyesinde gerçekleşti. Skoda hariç toptan satışlardaki %15,5’lik daralmaya rağmen Euro/TL’deki yükselişin yanı sıra araç fiyatlarında yapılan artışlar ciroyu olumlu etkiledi. Şirketin 1Ç18’de brüt kar marjı beklentimizin üzerinde yıllık 0,9 puan artışla 1Ç15’den beri en iyi seviye olan %11,9’a ulaştı. Doğuş Otomotiv’in toplam brüt kar marjındaki iyileşmede, perakende otomotiv segmenti (binek+ticari) brüt kar marjının ciddi anlamda toparlanması etkili oldu.

Şirketin FAVÖK’ü 1Ç18’de 156 mn TL (y/y +%96, ç/ç -%11) ile beklentimizin %56 üzerinde gerçekleşti. Piyasa beklentisi 94 mn TL olması yönündeydi. FAVÖK marjı ise 1Ç18’de %5,7 (Research Turkey beklentisi %3,9) ile geçen yılın 1,9 puan üzerinde, 1Ç15’ten bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti. FAVÖK marjının %4,1 olan öngörülerimizin yukarısında oluşmasında, brüt kar marjındaki güçlü iyileşme ve faaliyet giderlerinin satışlara oranında tahminimizden daha iyi gerçekleşmeler etkili oldu. Şirketin net borcu önceki çeyreğe göre 510 mn TL azalarak 2,30 mlr TL düzeyine geriledi. Buna paralel net borç/FAVÖK çarpanı 5,27x’den 3,77x seviyesine geri çekildi.

Doğuş Otomotiv 2018 yılında hafif araçlar pazarını 850-875 bin adet aralığında olacağı beklentisini korudu. 2017 yılında Skoda dahil 184.692 adet araç satışı gerçekleştiren şirket kendi satışlarının 165-175 bin adet bandında gerçekleşeceğini tahmin etmeye devam ediyor. 2018’de optimum karlılık seviyesini sürdürmeyi ve uzun vadeli başarı için gerekli gördüğü pazar payını %18-20’ler seviyesinde muhafaza etmeyi, brüt kar marjını %10-11 aralığında tutmayı hedeflemektedir. Ayrıca tedbirli gider yönetim yapısını sürdürmeyi ve operasyonel verimliliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Şirketin 2018 yılı yatırım harcamaları beklentisi ise 185-195 mn TL olarak sabit bırakılmıştır.

Yorum: Doğuş Otomotiv’in operasyonel sonuçları beklentimizin oldukça üzerinde gerçekleşmesiyle net kar tahminimizi aştı. Güçlü operasyonel veriler ile birlikte 1Ç18’de net borçtaki 510 mn TL azalmanın bugün hisseyi olumlu etkileyeceğini düşünüyoruz. Hisseye ilişkin hedef fiyatımız 10,10 TL düzeyinde olup, uzun vadeli önerimiz “AL” yönündedir. Doğuş Otomotiv bugün saat 14.30’da 1Ç18 sonuçlarına yönelik yapacağı toplantı notlarını ayrıca paylaşacağız.

TACİRLER YATIRIM – Doğuş Otomotiv DOAS Hisse Analiz 1Ç18 – 10.05.2018

Doğuş Otomotiv – 1Ç18 sonuçlarını 81.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 16.7 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %187 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %98 arttı. Net satışlar 2,719 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %30 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 2,396 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Şirket, 1Ç18’de 156 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %96 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 94 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 193 baz puan artarak %5.7 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %18 azalarak 2,308 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 1,598 milyon TL (1Ç17: 1,641 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %11.5 (1Ç17: %14.0) olarak kaydedildi.

AK YATIRIM – Doğuş Otomotiv DOAS Hisse Analiz 1Ç18 – 10.05.2018

Doğuş Otomotiv 1Ç18’de beklentilerin üzerinde 81 milyon TL net kar açıkladı (yıllık %187 artış). Piyasa ortalama beklentisi 17 milyon TL net kar yönündeydi. Şirket 1Ç18’de kuvvetli bir operasyonel performans sergiledi: 1Ç18 satış gelirleri yıllık bazda %30 artarak 2,72 milyar TL seviyesinde piyasa ortalama tahmini olan 2,4 milyar TL’nin üzerinde gerçekleşti. 1Ç18 FAVÖK rakamı ise 156 milyon TL ile (yıllık %96 artış) piyasa ortalama beklentisi olan 94 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Çeyreksel FAVÖK marjı %5,7 seviyesinde, %3,9’luk piyasa ortalama beklentisinin üzerinde geldi. Yorum: Doğuş Otomotiv’in 1Ç18 finansal performansına piyasada olumlu bir reaksiyon öngörüyoruz. Doğuş Otomotiv hisselerinin getirisi son 1 ayda endeksin %9 üzerine çıkmakla birlikte son 12 ayda endeksin hala %25 gerisindedir.

 

VAKIF YATIRIM – Doğuş Otomotiv DOAS Hisse Analiz – 16.04.2018

Doğuş Holding “d.ream” hisselerinin %17’sini 200 mn $ bedelle sattı (DOAS, sınırlı olumlu) Doğuş Grubu tüm yeme içme yatırımlarını kapsayan d.ream’in altında yer alan bazı markalarını bünyesinde toplayan “d.ream International BV” şirketinde %17 hisseyi Singapur devlet fonu Temasek ve İngiltere’de bulunan yerleşik uluslararası sermaye fonu Metric Capital Partners’e 200 mn $ karşılığında sattı. Anlaşma kapsamında d.ream International BV’nin toplam değeri 1,2 mlr $ olarak belirlendi.

Yorum: Doğuş Otomotiv, Doğuş Holding’de sahip olduğu %3,75’lik payı, 2017 sonu bilançosunda 579,3 mn TL değerinde taşıyor. Bu değerden hareketle Doğuş Holding’in piyasa değeri yaklaşık 15,5 mlr TL olarak hesaplanabilir. D.ream paylarının satışında şirkete ilişkin toplam piyasa değeri 1,2 mlr $ (yaklaşık 4,9 mlr TL) olarak belirlenmiş olup, Doğuş Holding’in gerçeğe uygun değerinin yaklaşık %31,4’üne tekabül etmektedir. D.ream hisselerinin %17’sinin satışı ile Doğuş Holding portöyünün yaklaşık %5,3’ünün devri gerçekleştirilmiştir.

Doğuş Holding’in 31 Aralık 2017 itibariyle ağırlıklı olarak yabancı para cinsinden yaklaşık 22,2 mlr TL net borcu bulunmaktadır. Borç durumunda değişiklik olmadığı varsayımıyla, varlık satışıyla net borcun %3,7’si azaltabilir. Doğuş Holding’in portföyündeki varlıkların satışının devam edeceğini bekleyebiliriz. Hisse başı 10,10 TL seviyesinde bulunan Doğuş Otomotiv hedef fiyatımızın yaklaşık %23’ünü defter değeri ile değerlediğimiz Doğuş Holding oluşturmaktadır. Doğuş Holding’de borç azaltımının gerçekleşmesinin, Doğuş Holding sermayesinde %3,75 payı olan Doğuş Otomotiv için etkisini sınırlı olumlu olarak değerlendiriyoruz.

OYAK YATIRIM – Doğuş Otomotiv DOAS Hisse Analiz – 09.04.2018

Basında çıkan haberlere göre, Doğuş Holding 2 milyar dolara yakın tutarda olan kısa vadeli kredilerini yeniden yapılandırmak için bankalarla görüşme talep etti. Holding’in toplam konsolide borcu Aralık 2017 itibarıyla 23,5 milyar TL (6,2 milyar dolar). Haberlere göre, Doğuş Holding kredileri vadesini 3 yılı geri ödemesiz olmak üzere 7 yıla uzatmak istiyor. Garanti Bankası’nın lider düzenleyici kurum olarak seçilmesi bekleniyor. Haber bankacılık hisselerini sınırlı olumsuz etkileyebilir.

Doğus Otomotiv’in 2017 sonu itibarıyla 2.8 milyar TL kısa vadeli borcu bulunmaktadır. Her ne kadar bahsi geçen haberde Dogus Otomotiv ile ilgili bir borç yapılandırılmasından bahsedilmiyor olsa da, Dogus Otomotiv’in kısa vadeli borçlarını yeniden yapılandırıp uzun vadeye yaymasının şirketi için olumlu olacağını düşünüyoruz.

AK YATIRIM – Doğuş Otomotiv DOAS Hisse Analiz – 09.04.2018

Hafta sonu çıkan haberlerde Doğuş Grubu’nun alacaklı bankalar ile kısa vadeli borçlarını yapılandırmak için bu hafta içerisinde toplantı yapacağı iddiaları yer aldı. Holding’ten gelen açıklamada bu konuda bir yalanlama yer almamakla birlikte konuya ilişkin açıklayıcı bir bilgi de verilmedi. Doğuş Gurubu açıklamasında bankalarla “proje finansman ve sendikasyon kredileri alma ve kapatma faaliyetlerinin sürdüğü açıklamasında bulunuldu. Yine basına yansıyan haberlerde Grubun söz konusu borçları için 3 yıl geri ödemesiz yedi yıl vadeli bir ödeme planı sunacağı belirtiliyor.

Hatırlanacağı üzere 2016 yılında grubun Galataport Projesi için yedi bankadan toplan 1 milyar avronun üzerinde kredi sağladığı bilgisi basında yer almıştı. Hafta sonu ayrıca, Doğuş grubunun İzmir’de yapımı süren AVM projesindeki payını portföy optimizasyonu çerçevesinde ortağına devrettiği açıklandı. Daha önce Ülker’in ana ortağı Yıldızlar Holding’in yaklaşık 6 milyar dolarlık banka borcunun vade koşullarının iyileştirilmesi için bankalarla masaya oturduğu bilgisi yer almıştı.

DENİZ YATIRIM – DOAS Haber Yorum – 09.04.2018

Doğuş Holding bankalardan borç yapılandırması istedi. Haftasonu Hürriyet Gazetesi’nde çıkan bir habere göre Doğuş Holding bankalar ile kredilerinin yeniden yapılandırılması için masaya oturdu. Gazete Şirket’in talebine ilişkin detaylara yer vermezken, Doğuş Holding daha sonra yaptığı açıklamada borç yapılandırması kapsamında şirketin özel sektör tahvillerini etkileyecek herhangi bir husus bulunmadığını, proje finansmanı ve sendikasyon kredileri alma ve kapatma faaliyetlerinin devam ettiğini açıkladı. Şirket’in halka açık iştiraki Doğuş Otomotiv (DOAS) hisse senedi üzerinde haberin olumsuz bir etkisi olabilir.

DENİZ YATIRIM – Otomotiv Sektörü, DOAS Analizi – 04.04.2018

Araç satışları Mart ayında beklentilerimizin bir miktar üzerinde artış gösterdi – DOAS için hafif olumlu, TOASO olumsuz ODD’nin verilerine göre Mart ayında 76.3 bin hafif araç (otomobil ve hafif ticari) satışı oldu. Otomobil satışları bir önceki yıla ile göre %7.5 artarak 59.8 bin adete çıkarken, hafif ticari araç satışları %9 daralarak 16.5 bin adede geriledi. Toplam araç satışları bizim beklentimiz olan %0.5 büyümenin üzerinde gelirken, otomobil ve hafif ticari araç satışlarının büyümesinde yılın geri kalanında ters yönlü bir geçiş bekliyoruz. Mart ayında Doğuş Otomotiv sektörün üzerinde büyüme rakamları gerçekleştirirken, Tofaş’ın satışlarında hafif düşüşler gözlemliyoruz. Çeyreksel bazda baktığımızda, otomobil satışlarındaki %6’lık yükselme ile toplam araç satışları %1.5 artış gösterdi. Hafif ticari araç satışlarında ise %10’luk gerileme söz konusu.

Doğuş Otomotiv, 2017 yılının aksine, Ocak ve Şubat aylarında gördüğümüz sektörün üzerinde büyümesi Mart ayında da değişmedi. Toplam satışları %13 artan Doğuş Otomotiv’in otomobil segmentinde, Volkswagen satışlarındaki %3 daralma, genel satış hacmindeki büyümeyi baskılamış görünüyor.

Diğer taraftan, Şirket’in konsolide operasyonel performansına katkı sağlamayan Skoda satışlarını arındırdığımızda otomobil satışları sadece %2 artış gösterdiğini hesaplıyoruz. Henüz yılın geri kalanı için bir yorum yapmak erken, ancak Şirket’in %10 artış gösteren ilk 3 aylık satış performansı, yönetimin yılın toplamı için açıkladığı satış hedeflerinin üzerinde görünüyor.

İŞ YATIRIM – Doğuş DOAS Hisse Analiz 4Ç17 – 01.03.2018

Beklentilerin altında 4Ç17 net kar rakamı. Beklentilerin çok daha altında (İş Yatırım: 95milyon TL; Piyasa: 76 milyon TL), DOAS 4Ç17’de yıllık bazda %57 düşüşle 41 milyon TL net kar açıkladı. Net kar rakamındaki düşüş, iştirak gelirlerinin azalması, faiz giderlerinin artmasına bağlı yüksek finansal giderler ve net diğer gelirlerdeki düşüşten kaynaklandı. Tahminimizdeki sapmanın nedeni ise beklentimiz altında zayıf operasyonel performans ile iştirak gelirleri ve beklentimizin üzerinde yüksek finansal giderlerdir. Şirketin satış gelirleri beklentilerin üzerinde (İş Yatırım: 4.2 milyar TL; Piyasa:4.5 milyar TL) yıllık bazda %19 artarak 4.7 milyar TL gerçekleşti. FVAÖK bizim beklentimiz olan 186 milyon TL’nin altında fakat piyasa beklentisi 164 milyon TL’nin üzerinde yıllık bazda %42 büyüyerek 175 milyon TL’ye ulaştı.

Yüksek temettü ödemesi. Dogus Otomotiv Genel Kurul Toplantısında 143 milyon TL brüt temettü ödemesi (hisse başına 0.65 TL) teklifi yapacağını duyurdu. Temettü ödeme oranı %78’e, temettü verimi ise %7,6’ya tekabül etmekte. Temettü ödemesi tarihi kesinleşmemekle birlikte 31 Mayıs’tan önce olmasını bekliyoruz.

2018 için şirket beklentileri. Doguş Otomotiv 2018 yılında %10-%13 daralma tahmini ile toplam otomotiv pazarının 850-875 bin aralığında olmasını bekliyor. Şirket kendi satışlarını ise 2018’de %4-%9 düşüş beklentisi ile 165 – 175 bin aralığında hedefliyor. 2018 için bütçelenen yatırım tutarı ise 185 – 195 milyon TL.

Tavsiyemizi TUT’a çekiyoruz. DOAS için hisse başına 10.35 TL olan hedef fiyatımızı açıklanan 2017 finansal sonuçlar ve 2018 şirket beklentileri ışığında güncellediğimiz tahminlerimiz sonucunda 10.0 TL’ye revize ettik. DOAS için revize hedef fiyatımız %17 getiriye işaret etse de, 2018 yılında zorlu yurtiçi pazar koşulları nedeniyle DOAS için tavsiyemizi TUT’a çekiyoruz. Ancak, cazip temettü ödemesinin bugün hisse üzerinde olumlu etkisi olacaktır.

OYAK YATIRIM – Doğuş DOAS Hisse Analiz 4Ç17 – 01.03.2018

Hedef Fiyat: 12 TL

DOAS: Dogus Otomotiv 4Ç17’de, piyasa beklentisi olan 76mn TL’nin altında 41mn TL net kar açıklamıştır. Bir önceki yıla göre şirketin net karı %43 oranında gerilemiştir. Bu dönemde beklentilerin üzerinde gelen finansal giderler net kar üzerinde baskı oluşturmuştur. Dogus Otomotiv 4Ç17’de karlılık odaklı bir fiyatlama stratejisi uygularken faaliyet giderlerini de kontrol altında tutmayı başarmıştır. Şirketin FAVÖK’ü %42 oranında artarak 175mn TL’ye ulaşırken FAVÖK marjıda 59 baz puan artarak %3,7’ye gelmiştir. DOAS için hedef fiyatımızı İNA modelimizde daha yüksek risksiz faiz oranı ve borçlanma maliyeti kullandığımızdan dolayı %17 oranında düşürüp 12 TL’ye çekiyoruz. Şirket 2018 tahminimize göre 5,4x FD/FAVÖK çarpanı ile işlem görmektedir. Hedef fiyatımızda aşağı revizyon yapmamıza rağmen DOAS hala %41 gibi cazip bir yükselme potansiyeli sunmaktadır. Piyasa Üzeri Getiri tavsiyemizi koruyoruz.

DOAS 2017 karından 143mn TL brüt temettü, hisse başına 0,65TL temettü, dağıtılması ve kar dağıtımının 31 Mayıs 2018’den geç olmayacak şekilde gerçekleştirilmesine karar vermiştir. Temettü kararı Olağan Genel Kurul’da onaya sunulacaktır. Teklif edilen temettü %78 temettü dağıtım oranına ve %7,6 temettü verimine denk gelmektedir.

TACİRLER YATIRIM – Doğuş DOAS Hisse Analiz 4Ç17 – 01.03.2018

Doğuş Otomotiv (TUT, hedef fiyat 9TL) – 4Ç17 sonuçlarını 41 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı,79 milyon TL Tacirler ve 75.5 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %57 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %43 azaldı. Net satışlar 4,718 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %19 arttı. Hacimlerde yıllık bazda görülen %4 daralmaya rağmen, satış fiyatlarına yapılan zamların katkısıyla ciro büyümesi gerçekleşti.

Şirket, 4Ç17’de 175 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %42 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 164 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti ancak Tacirler Yatırım’ın beklentisi 188 milyon TL’nin altında kaldı. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 59 baz puan artarak %3.7 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %13 artarak 2,819 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 2,210 milyon TL (4Ç16: 2,102 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %16.7 (4Ç16: %17.6) olarak kaydedildi.

Yönetim 2018 beklentilerini açıkladı ve otomotiv pazarında 2018’de 850-875 bin adet satış (%11-13 aşağıda) ve Doğuş Otomotiv’in satışlarında ise 165-175 bin adet (%5-11 düşüş) seviyesi öngörüyor. Şirket %18-20 pazar payına karşılık %10-11 seviyesinde brüt marjı hedefini koruyor. Ayrıca şirket yönetim kurulu 31 Mayıs’a kadar hisse başına 0,65 TL brüt, 0,5525 TL net temettü ödenmesi konusunda teklifte bulunacak. Sonuçlar beklentinin altında gerçekleşmesine rağmen temettünün yüksek açıklanması hissede pozitif harekete neden olabilir.

ŞEKER YATIRIM – Doğuş DOAS Hisse Analiz 4Ç17 – 01.03.2018

Hedef Fiyat: 8,89    TUT

Dogus Otomotiv (DOAS) 4Ç17’de 4,718mn TL net satış, 175mn TL FAVÖK ve 41mn TL net kâr açıkladı. Piyasa ortalama beklentisi 4,461mn TL net satış, 164mn TL FAVÖK ve 76mn TL net kâr şeklindeydi. Net satış rakamı piyasa beklentisinin yaklaşık 6% üstünde gelirken, 3.7% FAVÖK marjı piyasanın beklentisi olan 3.7%’ye paralel gerçekleşti. Net kâr rakamı ise, piyasa beklentilerinin oldukça altında gelirken bizim beklentimizin (TRY 30mn) üzerine çıktı. Dogus Otomotiv için en güncel (2018 strateji raporumuz) hedef fiyatımız pay başına 8.89 TL iken, hisse için “TUT” önerimizi sürdürüyoruz.

Hedef fiyatımız, son işlem günü kapanış fiyatına göre 4.5% getiri potansiyeli barındırmaktadır. 4Ç17’de (operasyonel marjların beklentilere paralel ve net kârın piyasa beklentilerinin altında gelmesine karşın) beklentilerin üzerine çıkan satış figürlerinden dolayı ve şirketin asıl kırılganın tarafının, pazar payı baskısına bağlı olarak satış adetleri ve dolayısıyla net satış rakamı olmasından dolayı hisse üzerinde kısa vadeli hafif pozitif etki yapacağını düşünüyoruz. Buna karşın; şirketin 2018 beklentilerinde toplam otomotiv pazarı (Binek + Hafif Ticari + Ağır Ticari) 850-875bin adet, Skoda dahil Dogus Otomotiv satış adetleri ise 165-175bin adet (2017: 185bin adet) olarak öngörülmektedir.

2018 satış adedi beklentilerini piyasanın olumsuz karşılayacağını düşündüğümüz için bilançodaki hafif olumlu sonuçların piyasa fiyatlamasında hafif negatif tepki olarak geri döneceğini düşünüyoruz. 2018 yıl sonu analist toplantısının ardından 4Ç17 sonuçlarına ilişkin raporumuzu ve yeni hedef fiyatımızı yayımlayacağız (Hafif Negatif).

VAKIF YATIRIM – Doğuş DOAS Hisse Analiz 4Ç17 – 01.03.2018

Hedef Fiyat: 10 TL

Doğuş Otomotiv (DOAS) 4Ç17 Finansal Sonuçları: Olumlu operasyonel sonuçlar (+) · Doğuş Otomotiv’in net karı faaliyet dışı tarafta tahminlerimizin üzerinde oluşan giderler nedeniyle beklentimizin altında gerçekleşti. Ancak operasyonel karlılıktaki performansı pozitif buluyoruz. 2018 yılına ilişkin pazar ve kendi satış tahminlerinin bir miktar muhafazakar tahminlerle oluşturulduğunu düşünüyoruz. Brüt kar marjı hedefinin %10-11 aralığına tekrar taşınmasının piyasada olumlu karşılanacağı kanaatindeyiz. Ayrıca Şirketin 2017 yılından dağıtmayı önerdiği temettünün verimi %7,6 gibi güçlü bir seviyeye işaret ediyor. Hisseye ilişkin 10,10 TL olan hedef fiyatımızı, bugün saat 14.30’da yapılacak analist toplantısı sonrası gözden geçireceğiz. 4Ç17 sonuçlarının hisse üzerindeki etkisinin pozitif olmasını bekliyoruz.

DENİZ YATIRIM – Doğuş DOAS Hisse Analiz 4Ç17 – 01.03.2018

Doğuş Otomotiv’in net karı iyi gelen operasyonel performansa rağmen beklentilerin altında kaldı. Şirket 4Ç17’de 41 mln TL net kar açıkladı. Bu rakam iyileşen operasyonel performansa rağmen 4Ç16’ya göre %57’lik düşüş gösterirken, bunun sebebi geçtiğimiz yıl elde edilen yüksek diğer gelirin yarattığı yüksek baz etkisi olduğunu görüyoruz. Şirketin marjlarındaki yıllık bazlı iyileşme bizim ve piyasa bekletileriyle uyumluyken (FAVÖK marjı 4Ç16’da %3.1 iken 4Ç17’de %3.7’ye yükseldi), öngörümüzün üzerinde gelen araç satışları sayesinde tahminlerimizin %12 üzerinde gelen ciro sayesinde 175 mln TL olan 4Ç17 FAVÖK rakamı bizim 156 mln TL beklentimizi aştı (konsensus 164 mln TL). Sonuçlara ilk tepki beklentinin altında gelen net kar rakamı nedeniyle olumsuz olabilir. Ancak, iyi gelen operasyonel performans ve Şirket’in almış olduğu 0.65 TL/hisse temettü kararı (%7.6 verimlilik), hisse üzerindeki oluşabilecek olumsuz etkinin kısa ve sınırlı kalmasını sağlayacaktır. Doğuş Otomotiv için AL tavsiyemizi 10.20 TL/hisse hedef fiyat ile koruyoruz.

 

İŞ YATIRIM – Doğuş DOAS Hisse Yorum – 04.01.2017

Kapanış (TL) : 8.31 – Hedef Fiyat (TL) : 10.35 – Piyasa Deg.(TL) : 1828 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.64 DOAS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 24.5

Doğuş Holding A.Ş. ile Doğuş Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş’nin birleşmesi iptal edildi
Doğuş Holding, Doğuş Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş. ile birleşme işleminin iş koşullarındaki değişikliklerin dikkate alınması sonucunda ileri bir tarihte tekrar değerlendirilmek üzere gündemden kaldırılmasına karar verdiğini açıkladı.

GARANTİ YATIRIM – Doğuş DOAS Hisse Yorum – 04.01.2017

Doğuş Otomotiv (DOAS, EP, Fiyat:8.31TL, Piyasa Değeri TL1,828mn)’in ana ortağı Doğuş Holding A.Ş., şirketin diğer ortağı Doğuş Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş.’yi aktif ve pasifi ile birlikte bir bütün olarak devralmak suretiyle birleşme işlemini ileri bir tarihte tekrar değerlendirmek üzere gündemden kaldırılmaya karar vermiştir. Mevcut durum devam ettiği için DOAS’ın ortaklık yapısında ve yönetim kontrolünde bir değişiklik olmayacaktır. (Nötr)

 

TACİRLER YATIRIM – Doğuş DOAS Hisse Analiz – 27.11.2017

TL’deki değer kaybı sonrası temkinli yaklaşımı sürdürüyoruz.

Doğuş Otomotiv, zayıf satışlar, TL’nin avroya karşı değer kaybı ve artan borçluluk seviyesi nedeniyle yıl başından bu yana BIST-100 endeksinin altında performans gösterdi. TL’de devam eden hızlı değer kaybının satış hacimleri ve kârlılığı baskılamayı sürdüreceğini düşünüyoruz. Tahminlerimizde değişiklikler yaparken, risksiz getiri oranını 50 baz puan artırıyor ve hedef fiyatı 9,4TL’den 9TL’ye düşürüyoruz. Kısa vadeli hisse performansını olumlu etkileyecek unsurların sınırlı olması nedeniyle TUT tavsiyemizi koruyoruz. Ayrıca 2018’de temettü ödemesi öngörmüyoruz. Doğuş Otomotiv 5,3x 2018T FD/FAVÖK rasyosuyla yabancı benzerlerine göre %18 iskontolu işlem görmektedir.

Satış performansı yıl başından bu yana beklentilerin üzerinde seyrederken, 2018’de satışlarda gerileme öngörüyoruz. – Doğuş Otomotiv, Kasım 2016’da binek araçlara uygulanan ÖTV’deki artış ve TL’deki değer kaybı sonrası liste fiyatlarına yapılan artışlara rağmen, yıl başından bu yana önceki beklentilerden daha iyi satış performansı gösterdi. 4Ç17’de, 2018’den itibaren satılmaya başlanacak binek araçlara uygulanacak motor taşıt vergisi artışı ve TL’deki değer kaybı sonrası beklenen fiyat artışları nedeniyle talepte öne çekilme öngörüyoruz. 2018 yılı için 2017’de beklediğimiz %13 satış hacmi daralması sonrası %5 daralma bekliyoruz. 2018’de ciroda beklediğimiz %11 büyüme fiyat artışlarını dahil etmektedir.

TL’nin avroya karşı değer kaybı nedeniyle marjdaki toparlanmanın kısa vadeli olduğunu düşünüyoruz – Doğuş Otomotiv’in brüt marjı 1Y17’de görülen %10,3 seviyesinin ardından 3Ç17’de %10,6’ya yükseldi. Şirketin 3Ç17’de liste fiyatlarında baz aldığı kurun çeyrek kur ortalamasından yüksek olması ve Volkswagen Grup’undan elde edilen desteğin yıllık bazda artması marj büyümesini destekledi. 3Ç17 kapanışından beri TL’de avroya karşı görülen %11 değer kaybı nedeniyle, görece muhafazakar tahminlerimizi koruyoruz. Böylelikle 2017 ve 2018 dönemlerinde %10,2 seviyesinde brüt marj ve %4,1-4,2 seviyesinde FAVÖK marjı öngörüyoruz.

2018’de temettü dağıtımı beklemiyoruz – Yüksek borçluluk oranının devam etmesi ve 180 milyon TL olarak belirlenen yatırım maliyeti planı nedeniyle 2018’de temettü ödemesi öngörmüyoruz.

 

 

İŞ YATIRIM – Doğuş DOAS Hisse Analiz 3Ç17 – 10.11.2017

Kapanış (TL) : 8.68 – Hedef Fiyat (TL) : 9.8 – Piyasa Deg.(TL) : 1910 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.55 DOAS TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 12.88

Beklentilerin üzerinde başarılı 3Ç17 sonuçları

Dogus Otomotiv 3Ç17’de beklentilerin üzerinde (İş Yatırım: TL30mn; Piyasa : TL29mn) bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla iki katından daha fazla artış ile 73 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Net kar rakamındaki artışın temek nedeni faaliyet marjlarındaki iyileşmeden kaynaklanmaktadır. Şirketin satış gelirleri 3Ç17’de beklentilerin üzerinde (İş Yatırım & Piyasa : TL2.9bn) gerileyen satış hacmine rağmen satış fiyatlarındaki artış sayesinde yıllık bazda %26 artışla 3.3 milyar TL’ye ulaştı.

Şirketin 3Ç17 brüt kar marjı 3Ç17’de yıllık bazda yüzde 0.8 puan çeyrek bazda yüzde 0.9 puan artışla %10.6’ya yükseldi. 3Ç17 FAVÖK rakamı ise yine beklentilerin üzerinde (İş Yatırım: TL103mn; Piyasa : TL106mn) yıllık bazda %95 artışla 164 milyon TL’ye ulaşırken, FAVÖK marjı 3Ç17’de artan brüt karlılık ve sıkı gider yönetimi neticesinde yıllık bazda yüzde 1.8 puan çeyrek bazda yüzde 1.3 puan artışla %5’e yükseldi. Şirketin net borç pozisyonu ise 2016 yıl sonundaki 2.7 milyar TL’den 9A17 sonunda 2.5 milyar TL’ye geriledi.

Yorum: Doguş Otomotiv’in beklentilerin bir hayli üzerinde gerçekleşen 3Ç17 sonuçlarına piyasanın olumlu tepki vermesini bekliyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Doğuş DOAS Hisse Analiz 3Ç17 – 10.11.2017

Doğuş Otomotiv (DOAS) yılın 3. Çeyreğinde 72mn TL net kâr açıkladı (3Ç16: 29mn TL). Bu çeyrekte net kâr seviyesinde piyasa beklentisi 29mn TL iken, bizim beklentimiz ise 31mn TL idi. Doğuş Otomotiv, 3Ç17’de 3,287mn TL ve 164mn TL net satış ve FAVÖK rakamına ulaşmıştır. Piyasa beklentisi net satışlarda 2,879mn TL iken bizim beklentimiz 2,953mn TL idi. FAVÖK’te ise, piyasa beklentisi 106mn TL iken bizim beklentimiz 105mn TL idi. 5.0% FAVÖK marjına ulaşan şirket, (Piyasa beklentisi: 3.7% – Şeker Yatırım: 3.6%) 1Ç15’ten bu yana, en yüksek FAVÖK marjına ulaşmış oldu ve piyasa beklentilerinin üzerine çıktı. Olumlu sonuçların DOAS.TI hisselerinde pozitif etki yapacağını düşünüyoruz (Pozitif).

OYAK YATIRIM – Doğuş DOAS Hisse Analiz 3Ç17 – 10.11.2017

Dogus Otomotiv 3Ç17’de, piyasa beklentisi olan 29mn TL’nin oldukça üzerinde 73mn TL net kar açıklamıştır. Bir önceki yıla göre şirketin net karı %147 oranında artmıştır. Bu dönemde beklentilerin üzerinde iyileşen faaliyet karlılığı net karda olumlu bir sürpriz yapmıştır. Dogus Otomotiv 3Ç17’de karlılık odaklı bir fiyatlama stratejisi uygularken faaliyet giderlerini de kontrol altında tutmayı başarmıştır. Şirketin FAVÖK’ü %95 oranında artarak 164mn TL’ye ulaşırken FAVÖK marjıda 175 baz puan artarak %5’e gelmiştir. Beklentilerin üzerinde gelen 3Ç17 karının olumlu etki yapmasını bekliyoruz.

DENİZ YATIRIM – Doğuş DOAS Hisse Analiz 3Ç17 – 10.11.2017

Doğuş Otomotiv’in karlılığındaki artış pozitif sürpriz yaptı. Yıllık bazda araç satışları üçüncü çeyrekte %14 gerilemesine rağmen euro’nun TL karşısındaki değer kazanımı sayesinde cirosu %26 artış ile 3.29 mlr TL’ye yükselen Doğuş Otomotiv’in yılın ilk altı ayında %3.8 seviyesinde kalan FAVÖK marjı 3Ç17’de sürpriz bir şekilde %5.0 seviyesinde gerçekleşti (3Ç16’da %3.2). Bu performansta hafif ticari araç ve satış sonrası gelirlerinin daha yüksek gelmesinin etkili olduğunu düşünüyoruz.

Sonuç olarak yıllık bazda %95 artarak 164 mln TL’ye ulaşan FAVÖK, bizim beklentimiz olan 128 mln TL’den ve piyasa tahmini olan 106 mln TL’den oldukçta yüksek gelmiş oldu. Net kar ise bu gelişmeler sayesinde geçtiğimiz yıla göre %147 sıçrayarak 73 mln’a ulaştı ve bizim ve piyasa tahminleri olan 37 mln TL ve 29 mln TL’yi aşmış oldu. Sonuçların son bir yılda zayıf karlılığı ve araç satışlarındaki gerileme nedeniyle baskı altında kalan hisse üzerinde olumlu etki yapmasını bekliyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Doğuş DOAS Hisse Analiz 3Ç17 – 10.11.2017

Doğuş Otomotiv (TUT, hedef fiyat : 9.4 TL) – 3Ç17 sonuçlarını 72.5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 29.4 milyon TL olan piyasa beklentisi ve 32 milyon TL Tacirler Yatırım beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %147 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %75 arttı. Net satışlar 3,287 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %26 yükseldi. Şirket, 3Ç17’de 164 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %95 büyüme gösterdi. Açıklanan net satış ve FAVÖK rakamları beklentilerin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 175 baz puan artarak %5.0 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %1 azalarak 2,490 milyon TL olarak gerçekleşti.

GARANTİ YATIRIM – Doğuş DOAS Hisse Analiz 3Ç17 – 10.11.2017

Doğuş Otomotiv (DOAS, EP, Fiyat:8.68TL, Piyasa Değeri TL1,910mn Hedef Fiyat: 9.40TL) 3Ç17 finansal sonuçlarında 73mn TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar piyasa beklentisi ve bizim beklentimizin oldukça üstündedir. Bu dönemde faaliyet karlılığı da güçlü gelmiş brüt kar marjı %10.6 gelirken, ürün miksi ve/veya ortalama fiyat artışları şirketin güçlü brüt kar kaydetmesini sağlamıştır.

Bu dönemde şirketin maliyet odağı devam etmiş ve operasyonel giderler de kontrol altına alınmıştır. Doğuş Otomotiv bu çeyrekte personel sayısında 22 kişi, azalmaya gitmiştir. Operasyonel giderlerin satışlara oranı 3Ç17’de %6.3 olarak gerçekleşerek yıllık 0.9puan düşmüştür. Doğuş Otomotiv’in 2.49 milyar TL’lik net borç pozisyonu yüksek faiz gideri yaratmaktadır. Şirket bu dönemde 83mn TL çoğunluğu faiz gideri olan finansal gider kaydetmiştir. Bu dönemde iştiraklerden elde edilen TL20mn gelir de net karı desteklemiştir.

Operasyonel tarafta FVAÖK 164mn TL olmuş, beklentilerin %55 üstünde gerçekleşmiştir. FVAÖK marjıysa bu dönemde %5 olmuştur. Bu 1Ç15’ten beri görmediğimiz bir seviyedir. 3Ç17’de, iç pazar yıllık %13 artmış, Dogus Otomotiv’in satış hacmi ise aynı dönemde 10% daralmıştır. Şirketin toplam pazar payı bu dönemde yıllık 4.8 puan düşerek %19.3 olarak gerçekleşmiştir. Net kar ve operasyonel kar beklentilerin çok üstünde gelmiştir. Bu yüzden sonuçların hisse etkisini olumlu olarak değerlendiriyoruz. (Olumlu)

 

Doğuş Grubunda Birleşme Duyurusu – 06.11.2017

İlgili Hisseler: DGHOL – DOAS – Doğuş Araştırma Geliştirme ve Doğuş Holding Birleşmesi

Yönetim Kurulumuzun 6 Kasım 2017 tarihli kararı ile;

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 610103 sicil numarası ile kayıtlı Doğuş Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri Anonim Şirketi ünvanlı şirketin tüm aktif ve pasifiyle bir bütün halinde Şirketimiz tarafından devir alınması suretiyle birleştirilmesine ilişkin işlemlere başlanılmasına,

  • Birleşme’nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 134 ve devamı ilgili maddeleri ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 18, 19 ve 20. maddeleri hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesine,
  • Birleşmenin Şirketimizin 30.06.2017 tarihli mali tabloların esas alınarak gerçekleştirilmesine,
  • Doğuş Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri Anonim Şirketi’nin ilgili mevzuat hükümleri dahilinde, tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde şirketimiz tarafından devir alınması suretiyle birleşilmesine ilişkin Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporu düzenlenmesine,
  • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 149. maddesi gereğince birleşme sözleşmesi, birleşme Raporu ve son üç yılın yılsonu finansal tablolaryla yıllık faaliyet raporlarını şirket merkezinde ilgililerin incelemesine sunulmak üzere ilan edilmesine ve şirketin internet sitesinde yayınlanmasına,
  • Birleşme işleminin, Birleşme Sözleşmesi’nin ve Birleşme Raporu’nun Genel Kurul’un onayına sunulmasına,

katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Bununla birlikte, bağlı ortaklığımız Doğuş Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş., diğer iştirak ve bağlı ortaklıklarının yanında, payları borsada işlem gören Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.’nin sermayesinin %30,29’una sahiptir. Birleşmeye taraf şirketlerin Doğuş Grubu içerisinde yer alması nedeniyle Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.’nin yönetim kontrolünde bir değişiklik olmayacaktır. Dolayısıyla pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Doğuş Otomotiv Rekabet Kurulu Kararına Karşı Açılan Dava Hakkında Açıklama Yaptı – 18.09.2017

Her türlü yasal haklarımızı saklı tutarak ödemiş olduğumuz, Rekabet Kurulu’nun Şirketimize vermiş olduğu idari para cezası kararına karşı, Danıştay 13. Hukuk Dairesi nezdinde açtığımız Şirketimiz aleyhine sonuçlanan iptal davasına ilişkin, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nezdinde temyiz başvurusunda bulunulmuş olup, süreç ile ilgili yeni bir gelişme bulunmamaktadır.

 

 

ŞEKER YATIRIM – DOAS Hisse Analiz 2Ç17 – 22.08.2017

Pazar paylarındaki bozulma sürüyor…

Doğuş Otomotiv yılın ikinci çeyreğinde piyasa beklentisi olan 42mn TL ve bizim beklentimiz olan 43mn TL’ye paralel, 41mn TL net kâr açıkladı (2Ç16: 66mn TL). Beklentilere paralel olarak TRY 3,130mn TL net satış rakamı açıklayan Doğuş Otomotiv, 2Ç16’ya paralel brüt kârlılık seviyesini korurken; faaliyet giderlerinin net satışlara oranında ise hem 2Ç16 (7.3%) hem 1Ç17’ye (8.3% – 2010 yılından bu yana görülen en yüksek operasyonel giderler/net satışlar oranı) göre iyileşme gösterek 6.6% ile operasyonel giderler yönetiminde piyasa beklentirinin ötesine geçebildi. Buna bağlı olarak şirket, 2Ç16’daki 3.5% FAVÖK marjının 0.2 yp ötesinde, 3.7% FAVÖK marjı ile (TRY 117mn) 2Ç17’yi sonlandırdı. FAVÖK seviyesinde 2Ç17 için piyasa beklentisi TRY 107mn (Seker: TRY 109mn) ve 3.4% seviyesindeydi, dolayısıyla şirket, operasyonel anlamda piyasa beklentilerinin üzerine çıkmış oldu.

2017 Beklentileri: İlk 7 aylık verilere baktığımızda otomotiv pazarında görülen beklentilerin aşağısında gerilemenin Doğuş Otomotiv satışlarına olumlu bir katkı yapmadığını görüyoruz. Doğuş Otomotiv markalarının pazarda “orta-üst segment” olarak konumlanıyor olması, ÖTV artışının etkilerini fazlasıyla hissettiriyor. Şirket yaklaşık 900bin adetlik otomotiv pazarı beklerken (Eski: 835-855 aralığı) %20’lik pazar payı hedefini ise sürdürüyor.

Doğuş Otomotiv için 8.89 TL hedef fiyatı ile “TUT” önerimizi koruyoruz. 2017T 12.0x F/K oranı ve 10.4x FD/FAVÖK oranıyla işlem gören Doğuş Otomotiv’in yurtdışı benzer şirketleri 11.1x F/K oranı ve 8.9x FD/FAVÖK rasyoları ile işlem görmektedir.

İŞ YATIRIM – DOAS Hisse Analiz 2Ç17 – 18.08.2017

Kapanış (TL) : 9 – Hedef Fiyat (TL) : 9.8 – Piyasa Deg.(TL) : 1980 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 5.96 DOAS TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 8.87

Güçlü €’ya rağmen FAVÖK marjında iyileşme
DOAS piyasa beklentisiyle uyumlu 2Ç17’de yıllık bazda %37 düşüşle 41 milyon TL net kar rakmı açıkladı. Artan faiz giderleri ile yükselen fiainsman giderleri ve iştiraklerden gelirlerdeki düşüşk net karın yıllık bazdaki düşüşün temel nedenlerini oluşturmaktadır. Şirket beklentilerle uyumlu yıllık bazda aynı kalarak 3.1 milyar TL ciro rakamı elde etti. Şirket 2Ç17’deyıllık bazda %18 düşüşle toplam 47 bin adetlik araç satışı gerçekleştirdi. € değer artışına rağmen, fiyat artışları ve VW den alınan Destek ile brüt kar marjı değişiklik göstermeyerek %9.7 olarak gerçekleşti. FAVÖK ise piyasa beklentisinin üzerinde 2Ç17’de yıllık bazda %7 artış ile 117 milyon TL2ye yükselirken, FAVÖK marjı ise yıllık bazda 0.2 puan iyileşme ile %3.7’e yükseldi.

Yorum: DOAS’ın beklentilerin üzerinde gerçekleşen 2Ç17 FAVÖK rakamına piyasanın olumlu tepkisini görebiliriz.

AK YATIRIM – DOAS Hisse Analiz 2Ç17 – 18.08.2017

Doğuş Otomotiv 2Ç17’de 41 milyon TL net kar elde etti (yıllık %37 gerileme). Piyasa beklentisi 42 milyon TL net kar yönündeydi. Bu sonuçla şirketin 6A17 kümülatif net kar rakamı 70 milyon TL’ye ulaştı (yıllık bazda %38 gerileme). Doğuş Otomotiv’in 2Ç17 satış gelirleri yıllık bazda %1 artarak 3,13 milyar TL seviyesinde piyasa ortalama tahminine paralel gerçekleşti. Şirketin 6A17 kümülatif ciro rakamı da 5,22 milyar TL’ye ulaştı (yıllık bazda %2 düşüş). Doğuş Otomotiv’in 2Ç17 FAVÖK rakamı ise 117 milyon TL ile (yıllık %7 artış, %3,7 marj) piyasa ortalama beklentisi olan 108 milyon TL’nin (%3,4 marj) üzerinde gerçekleşti. 6A17 kümülatif FAVÖK marjı %3,8 oldu (6A16’da %3,7). Doğuş Otomotiv’in 2Ç17 sonuçlarına piyasanın nötr bir reaksiyon vereceğini tahmin ediyoruz.

DENİZ YATIRIM – DOAS Hisse Analiz 2Ç17 – 18.08.2017

2Ç17’de 41 mln TL net kar açıklayan Doğuş Otomotiv’in sonuçları piyasa beklentilerini karşıladı Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 66 mln TL net kar açıklayan Doğuş Otomotiv’in net karının düşmesinde artan finansman giderleri etkili olurken, 41 mln TL 2Ç17 net karı piyasa beklentisi olan 42 mln TL ile uyumlu, bizim 56 mln TL olan tahminimizin ise öngörümüzün altında gelen operasyonel performans nedeniyle altında gerçekleşti. Operasyonel karlılıkta Şirket’in %3.7 olan FAVÖK marjı piyasa beklentisi olan %3.4’ün üzerinde gelirken, yıllık bazda hesaplarımıza göre %29 düşen araç satışına rağmen sadece %1 gerileyen 3.13 mlr TL ciro konsensus beklentisi ile uyumlu geldi.

Karlılığın piyasa beklentisinin üzerinde oluşmasıyla 117 mln TL olan FAVÖK 107 mln TL konsensus tahminini aştı. Bizim tahminimize göre ise, satış sonrası hizmet gelirlerindeki zayıflık nedeniyle geride kaldı. Sonuçların hisse üzerinde hafif olumlu etki yapmasını bekliyoruz.

TACİRLER YATIRIM – DOAS Hisse Analiz 2Ç17 – 18.08.2017

Doğuş Otomotiv (TUT, hedef fiyat: 9,40 TL) – İkinci çeyrekte 41 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 42 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumlu, Tacirler Yatırım beklentisinin %32 altındadır. FAVÖK 117 milyon TL ise beklentimize uyumlu ve piyasa beklentisinin hafif üzerindedir. Net satışlar 3.130 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %1 büyüdü. Hacimdeki %18 yıllık daralma yıl başından bu yana yapılan fiyat artışlarıyla bertaraf edildi. FAVÖK %7 yıllık yükselirken, FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 21 baz puan artarak %3,7 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %5 büyüyerek 2.512 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 1.831 milyon TL (2Ç16: 1.927 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %15,5 (2Ç16: %17,1) olarak kaydedildi.

ZİRAAT YATIRIM – DOAS Hisse Analiz 2Ç17 – 18.08.2017

Doğuş Otomotiv (DOAS, Nötr): Şirket’in 2Ç2017’deki ana ortaklık net dönem karı 41,5mn TL ile piyasa beklentisi olan 41,6mn TL’ye paralel gerçekleşmiş ve nötr bir görüntü çizmiştir. Geçen sene aynı dönemde net kar 65,8mn TL idi. Şirketin karının azalmasının temel sebebi finansman giderlerindeki artış ve özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarından paylardaki gerilemedir. Doğuş Otomotiv’in satış gelirleri 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,74 oranında artarak 3.130,4mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti de %0,72 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %0,9 artarak 305,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise değişmeyerek %9,7’yi göstermiştir. Doğuş Otomotiv’in operasyonel giderleri aynı dönemde %0,7 oranında azalmış ve 207,4mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 3,9mn TL gider kaydedilmesinin ardından faaliyet karı 93,9mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki faaliyet karı 94,3mn TL idi. Yatırım faaliyetlerinden 12mn TL gelir kaydeden şirketin (2Ç2016’da 11,2mn TL idi) finansman öncesi karı 131mn TL olmuştur. Finansman tarafında 86,8mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 44,2mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 41,7mn TL olmuştur. Ana ortaklığın payına düşen net kar ise 41,5mn TL’dir. İkinci çeyrek kar rakamı sonrasında Şirket’in 2017 yılının ilk yarısındaki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %38,3 oranında azalarak 69,7mn TL’ye gerilemiştir.

HALK YATIRIM – DOAS Hisse Analiz 2Ç17 – 18.08.2017

Doğuş Otomotiv (DOAS, Sınırlı Pozitif): Şirket yılın ikinci çeyreğinde piyasa ortalama beklentisiyle uyumlu yıllık bazda %37 düşüşle 41,5 mn TL net kâr açıkladı. Beklentilerden daha iyi gerçekleşen operasyonel kârlılığa rağmen, operasyonel olmayan giderlerde yaşanan artış net kârı baskıladı. Şirketin 2Ç17’de net satış gelirleri piyasa ortalama beklentisiyle uyumlu, yıllık bazda %0,7’lik sınırlı artışla 3,13 milyar TL olurken, FAVÖK’ü piyasa ortalama beklentisinin %9,3 üzerinde, yıllık bazda %6,7 artışla 116,6 mn TL seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK marjı da piyasa ortalama beklentisi olan %3,4’ün üzerinde, yıllık bazda 0,2 puan artışla %3,7 oldu. Sonuçların hisse performansına etkisinin ‘sınırlı pozitif’ olacağını tahmin ediyoruz.

 

ZİRAAT YATIRIM – DOAS Hisse Haber Yorum – 24.07.2017

Doğuş Otomotiv (DOAS, Sınırlı Negatif): Rekabet Kurulu’nun Şirkete vermiş olduğu idari para cezası kararına karşı, Danıştay 13. Hukuk Dairesi nezdinde açılan iptal davası Şirket aleyh