Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Denizli Cam D...

Denizli Cam DENCM Hisse Analiz ve Yorumları

Denizli Cam DENCM hisse senedi ile ilgili tüm güncel analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların DENCM ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, hisseye ait haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Denizli Cam Temettü Ödemesi Yapmayacağını Açıkladı – 13.02.2019

Şirketimizin 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca TMS/TFRS hükümlerine göre hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tablolarda 1 Ocak -31 Aralık 2018 faaliyet döneminin 379.482 Türk Lirası tutarında net dönem zararı ile sonuçlanmasından dolayı kâr dağıtımının yapılmamasına,

Hususun 07 Mart 2019 tarihinde yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurulu’nun görüş ve onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

 

ZİRAAT YATIRIM – Denizli Cam DENCM Hisse Analiz 3Ç18 – 26.10.2018

Denizli Cam (DENCM): Şirket 3Ç2018’de 0,9mn TL zarar kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı dönemindeki zarar 2,3mn TL idi. Brüt karın aynı dönemler itibariyle 3,1mn TL artması zararı azaltırken, finansman giderleri 1,2mn TL artış göstermiştir. Şirket’in yılın ilk dokuz ayındaki zararı ise 1,5mn TL ile bir önceki yılın aynı dönemindeki 6mn TL zararın altında gerçekleşmiştir.

 

ZİRAAT YATIRIM – Denizli Cam DENCM Hisse Analiz 2Ç18 – 26.07.2018

Denizli Cam (DENCM, Sınırlı Pozitif): Şirket 2018 yılının 2. Çeyreğinde 511bin TL net dönem zararı kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde net dönem zararı 1,9mn TL idi. Satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %57 oranında artan şirketin brüt karı ise %45 oranında artarak 3,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Faaliyet karı 884bin TL olan şirketin zarar açıklamasında 1,5mn TL’lik finansman gideri etkili olmuştur.