Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Demirören Gaz...

Demirören Gazetecilik DGZTE Hisse Analiz ve Yorumları

Demirören Gazetecilik DGZTE hisse senedi (eski adı Doğan Gazetecilik) ile ilgili tüm güncel analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların DGZTE ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, hisseye ait haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Demirören Gazetecilik’ten Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkına İlişkin Bildirim – 20.09.2018

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği çerçevesinde; Demirören Gazetecilik A.Ş. paylarında satma hakkını kullanmak üzere 20.09.2018 tarihinde Şirketimize 1 pay sahibi toplam 5.000 TL nominal değerli pay (Şirketimiz sermayesinin %0,0048’ine karşılık gelmektedir) satma hakkı talebinde bulunmuştur.

Bu kapsamda, ilk satma hakkı başvuru tarihi olan 20.09.2018 tarihini izleyen bir aylık dönem içerisinde, sermaye piyasası düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimiz tarafından fiyat tespit raporu hazırlatılacak olup, rapor kapsamında tespit edilecek bedel kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.

Şirketimiz tarafından 14.09.2018 tarihinde kamuya açıklandığı üzere, satma hakkı bedeli:

1) Şirketimize iletilen ilk satma hakkı başvuru tarihi olan 20.09.2018 tarihini izleyen bir aylık dönem içerisinde fiyat tespit amacıyla hazırlanacak değerleme raporunda belirlenen bedel,

2) Hakim ortak konumunun kazanıldığının kamuya açıklandığı tarihten önceki son otuz günlük BIST’ te oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 7,11 TL,

3) Hakim ortak konumunun kazanıldığının kamuya açıklandığı tarihten önceki son altı aylık BIST’ te oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 5,43 TL,

4) Hakim ortak konumunun kazanıldığının kamuya açıklandığı tarihten önceki bir yıllık BIST’te oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 4,06 TL,

5) Hakim ortak konumunun kazanıldığının kamuya açıklandığı tarihten önceki son beş yıllık BIST’ te oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 2,04 TL,

6) Zorunlu pay alımı kapsamında uygulanan 8,8277 TL karşılaştırılarak, bulunan en yüksek bedel olarak belirlenecektir.

 

DENİZ YATIRIM – Demirören Gazetecilik DGZTE Hisse Haber – 17.09.2018

Demirören Gazete çağrı sonrası kottan çıkma kararı aldı Demirören Gazete KAP’a yaptığı açıklamada pay alım süreci bitmesi takiben Borsa Kot’undan çıkma kararı aldığını açıkladı. Demirören Medya pay alımları sonrası şirketin %98,28’ine sahini oldu.

 

DENİZ YATIRIM – Demirören Gazetecilik DGZTE Hisse Haber Analiz – 31.08.2018

DGZTE Çağrı Fiyatı

DGZTE’de Pay Alım Teklifi İşlemleri için fiyat belli oldu Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. ile Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. arasında 06.04.2018 tarihinde imzalanan Hisse Satış Sözleşmesi uyarınca, Demirören Gazetecilik A.Ş.’nin sermayesinin %93,07’sini temsil eden 97.723.878,03 TL nominal değerli payların devralınması nedeniyle doğan zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğü kapsamında pay alım teklifi yapmak ve bu amaçla pay alım teklifi bilgi formunun onaylanması amacıyla 23 Mayıs 2018 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvuru 16.08.2018 tarihinde sonuçlanmıştır. Pay Alım Teklifi işlemleri, 31.08.2018 ile 13.09.2018 tarihleri arasında 8,8277 TL fiyat ile 10 işgünü boyunca gerçekleştirilecektir.

 

İŞ YATIRIM – Demirören Gazetecilik DGZTE Hisse Haber Analiz – 17.08.2018

SPK, Demirören Gazetecilik ve Hürriyet için zorunlu pay alım teklifi ile ilgili kararını açıkladı.

SPK, Demirören Gazetecilik ’in çoğunluk hissesinin Demirören Medya tarafından satın alınması sonrasında Demirören Medya’nın zorunlu pay alım teklifi fiyatının belirlenmesinde görüşmelerin başladığı ilk tarih olan 22.03.2018’de TCMB tarafından açıklanan 3,9087 $’lık ABD Doları alış kurunun esas alınması başvurusunun kabul edilmediğini açıkladı. Buna göre Demirören Gazetecilik payı için pay alım teklifi fiyatının işlemin gerçekleştiği 1,41585 $ fiyattan daha az olmasına ve TL karşılığının belirlenmesinde payların devir tarihinde T.C. Merkez Bankasınca açıklanan döviz alış kuru (4,4581) ile pay alım teklifinin başlayacağı günden önceki iş günü T.C. Merkez Bankasınca açıklanan döviz alış kurundan yüksek olanının kullanılmasına, 29.06.2018 tarihinde Şirket tarafından 2017 yılı hesap dönemine ilişkin ortaklara dağıtılan karın nihai pay alım teklifi fiyatında indirim kalemi olarak dikkate alınmasına ve fiili pay alım teklifine (14.07.2018 tarihinden) sonra başlaması dolayısıyla 14.07.2018 tarihini aşan her gün için yıllık LIBOR oranlarının %50 fazlası ile hesaplanacak faiz tutarının pay alım teklifi fiyatına eklenmesine karar verildiği duyuruldu. Bugünkü kur ile temettüye göre düzeltişmiş fiyat yaklaşık 7.92’ye TL’ye denk gelmektedir ve Demirören Gazeteciliğin güncel piyasa fiyatı olan 5.89TL’nin %34 üzerinde olması nedeni ile haberin hisse fiyatı üzerinde etkisinin olumlu olmasını bekliyoruz.

Ayrı bir not olarak Hürriyet’in sermayesinin yaklaşık %77,67’sine tekabül eden payların Demirören Medya tarafından satın alınması nedeniyle Hürriyet’in diğer ortaklarına ait payları satın almak üzere Demirören Medya’nın zorunlu pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünden muafiyet talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Haberin Hürriyet Gazetesi hisselerinde olumsuz etki yaratabileceğini düşünüyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Demirören Gazetecilik DGZTE Hisse Haber Analiz – 17.08.2018

Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. ile Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL) arasında 6 Nisan 2018 tarihinde imzalanmış olan Hisse Satış Sözleşmesi uyarınca, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (HURGZ) ‘nin sermayesinin %77,67’sini temsil eden 428.732.788,05 TL nominal değerli paylar Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.’ne devir olmuştur. SPK, Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.’nin ilgili pay devrinden doğan zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünden muafiyet talebini talebin olumlu karşılanmıştır.

Demirören Medya’nın, Doğan Holding’in Demirören Gazetecilik’te sahip olduğu payların satın alınmasına ilişkin pay alım teklifine istinaden, SPK tarafından belirlenen dolar kuru şu şekilde hesaplanacaktır. “Payların Devir Tarihinde TCMB tarafından açıklanan alış kuru (1)” ile “Pay Alım Teklifinin başlayacağı günden önceki iş günü TCMB tarafından açıklanan alış kuru(2)”ndan yüksek olanı pay alım teklifinde kullanılacaktır. Pay başına USD 1.41585 olan teklifte (1) kullanılması durumunda dolar kuru 4.4581 TL olacaktır. Yani; Pay Alım Teklifinin başlayacağı günden önceki TCMB dolar alış kurunun (1)’deki dolar kurundan (4.4581 TL) yüksek olması durumunda işlem bu kur üzerinden gerçekleşecektir.

Öte yandan pay alım teklifinin belirlenen tarih olan 14.07.2018’de başlamaması sebebiyle, yıllık LIBOR oranının 50% fazlası gecikilen her gün için günlük faize uyarlanarak uygulanacak ve 2017 yılında ortaklara dağıtılan kar tutarı, pay alım fiyatında indirim kalemi olarak kullanılabilecektir.

TACİRLER YATIRIM – Demirören Gazetecilik DGZTE Hisse Haber Analiz – 17.08.2018

Demirören Gazetecilik ve Hurriyet Gazetecilik – SPK Demirören Gazetecilik’in Doğan Holding dışındaki diğer ortaklarının da kontrolün elde edilmesi amacıyla yapılan bu ödemeden faydalandırılmasını teminen 1,-TL nominal değerli Demirören Gazetecilik payı için pay alım teklifi fiyatının en az 1,41585 $ olarak belirlenmesine ve 1,41585 $’ın Türk Lirası karşılığının belirlenmesinde; Tebliğ’in 17 nci maddesi çerçevesinde payların devir tarihinde TCMB tarafından açıklanan döviz alış kuru (4,4581) ile pay alım teklifinin başlayacağı günden önceki iş günü TCMB açıklanan döviz alış kurundan yüksek olanının kullanılmasına karar verdi. Ayrıca, SPK Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin (HURGZ TI) sermayesinin yaklaşık %77,67’sine tekabül eden payların Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. (Demirören Medya) tarafından satın alınması nedeniyle Hürriyet’in diğer ortaklarına ait payları satın almak üzere Demirören Medya’nın zorunlu pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünden muafiyet talebinin olumlu karşılanmasına karar verdi.

 

ZİRAAT YATIRIM – DGZTE Hisse Analiz 2Ç18 – 09.08.2018

Demirören Gazetecilik (DGZTE, Pozitif): Demirören Gazete’nin 2Ç2018 net dönem karı 16,4mn TL olmuş ve 2017 ikinci çeyrekteki 2,6mn TL’lik net kara göre 6,2 kat oranında artış kaydetmiştir. Yüksek artışın sebebi diğer faaliyet gelirlerinin 2Ç2018’de 18,2mn TL’ye yükselmesidir.

 

DENİZ YATIRIM – DGZTE Hisse Haber Yorum – 24.05.2018

Doğan Gazetecilik ve Hürriyet Gazetecilik – Demirören Grubu’nun Pay Alım Teklifi başvuruları Demirören Medya Yatırımları,

 • (1) Doğan Gazetecilik için 22 Mart TCMB kapanış kurundan çağrı yapmak için başvurduğunu
 • (2) Hürriyet Gazetecilik için ise SPK’ya çağrı muafiyeti başvurusunda bulunduğunu açıkladı

6 Nisan 2018’de Demirören Medya Yatırımları ile Doğan Medya Grubu arasında aralarında Doğan Gazetecilik (DGZTE) ve Hürriyet Gazetecilik (HURGZ)’nin de bulunduğu 8 medya varlığının satışı konusunda imzalanan ve 16 Mayıs 2018’de hisse devirlerinin gerçekleştiği anlaşma sonucu doğan Hürriyet Gazetecilik ve Doğan Gazetecilik için Pay Alım Teklifi kararını açıkladı. Buna göre;

Hürriyet Gazetecilik’in %77.67’si için Doğan Holding’e 155 mln $ (%100’ü için 199.6 mln $ değerleme ile pay başına 0.36 $) ödeyen Demirören Medya, Pay Alım Teklifi Tebliği’nin 18’inci maddesi uyarınca SPK’ya muafiyet talebi başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

 • Doğan Gazetecilik için ise, %93.07’si için 132 mln $ (%100’ü için 141.8 mln $ değerleme üzerinden pay başına 1.35 $) ödeyen Demirören Medya, 22 Mart 2018 kapanış kuru olan 3.9087 kullanılarak (pay başına 5.28 TL, son kapanış 5.90 TL) çağrı yapmak üzere SPK’ya başvurduğunu açıkladı.
 • Haberin ilk tepki olarak hisseler üzerinde olumsuz etki yapabileceğini öngörüyoruz.
 • Ancak, Pay Alım Teklifi Tebliği’nde (detayları aşağıda bulabilirsiniz) belirtildiği üzere, zorunlu pay alım teklifini doğuran işlemde fiyatın yabancı para birimi cinsinden belirlenmiş olması halinde pay alım teklifi fiyatı, pay alım teklifi yükümlülüğünü doğuran pay devri tarihindeki T.C. Merkez Bankasınca açıklanan döviz alış kuru (bu durumda 16 Mayıs 2018 TCMB USD/TRY alış kuru olan 4.4581 üzerinden DGZTE için pay başına 6.02 TL, HURGZ için 1.61) ile pay alım teklifinin fiilen başlayacağı günden önceki iş günü T.C. Merkez Bankasınca açıklanan döviz alış kurundan yüksek olanı kullanılarak hesaplanan tutarın Türk Lirası karşılığı olarak belirlenir.
 • Pay alım teklifinde bulunma zorunluluğundan muafiyet için ise Demirören Medya’nın Pay Alım Teklifi Tebliği’nin 18’inci maddesindeki (a) bendi olan “Halka açık ortaklık paylarının veya oy haklarının iktisabının, finansal güçlük içinde bulunan ortaklığın mali yapısının güçlendirilmesi bakımından zorunlu olan bir sermaye yapısı değişikliği gereğince gerçekleştirilmesi (Bu durumda Kurul şirkete yeni bir fon girişinin bulunup bulunmadığını veya sermaye yapısı değişikliğinin zorunlu olup olmadığını inceler)” şartına dayanarak muafiyet başvurusunda bulunduğunu düşünüyoruz. Ancak, hatırlanacağı gibi 1 Mart 2017’de satış işlemi tamamlanan Migros’un Kipa’yı satın alması sonucu ortaya çıkan pay alım zorunluluğu sonrası Migros’un aynı gerekçe ile muafiyet başvurusu SPK tarafından red edilmişti.
 • Hürriyet için çağrı muafiyeti başvurusu ve Doğan Gazetecilik için pay alımında kullanılacak USD/TRY kuru konusunda SPK’nın kararının takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

 

Doğan Holding’den Rekabet Kurumu Açıklaması – 07.05.2018

Yönetim Kurulumuz’un 06.04.2018 tarih ve 2018/14 sayılı Kararı doğrultusunda,

Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. ile imzalanan Hisse Satış Sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilecek pay satışı ve devirleri ile ilgili olarak, Rekabet Kurumu’nun İnternet Sitesi (www.rekabet.gov.tr)’ nde yer alan duyuruya göre; Rekabet Kurulu, Şirketimiz bünyesinde bulunan teşebbüslerden Doğan TV Holding A.Ş., Doğan Gazetecilik A.Ş. Doğan Haber Ajansı A.Ş., Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş., Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş., Doğan İnternet Yayıncılığı ve Yatırım A.Ş., Mozaik İletişim Hizmetleri A.Ş. ile Doğan Media International GmbH’ın tam kontrolünün Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. üzerinden dolaylı ve nihai olarak Erdoğan Demirören tarafından devralınması işlemine onay vermiştir.

İlgili Şirketler: DGZTE, HURGZ

 

AK YATIRIM – Doğan Holding ve DGZTE Hise Haberleri – 09.04.2018

Doğan Holding Demirören Medya Yatırımları ile yapılan pazarlıklar neticesinde medya varlıkları için 916 milyon dolarsatış bedeliüzerinden satışını onayladığını açıkladı. Satılan varlıkların tutarları aşağıda verilmişti: -Doğan Gazetecilik’teki %93,1 payları için 132 milyon dolar. Şirketin %100 için değer 142 milyon dolar, cari piyasa değeri 101 milyon dolar -Hürriyet %77,7 payları için 155 milyon dolar. Şirketin %100 için değer 200 milyon dolar, cari piyasa değeri 206 milyon dolar

 •  -Doğan TV Holding payları için 599,7 milyon dolar
 •  -Doğan Haber Ajansı payları için 5 milyon dolar
 • -Doğan Dağıtım Satış payları için 7 milyon dolar
 •  -Doğan İnternet Yayıncılığı payları için 12,8 milyon dolar
 •  -Doğan Media International payları için 4,0 milyon dolar
 • -Mozaik İletişim payları için 533,7 milyon dolar

Anlaşmaya varılan 916 milyon dolarsatış tutarı daha önce açıklananmüzakere tutarı olan 890 milyon doların biraz üzerinde. Nihaionay düzeltmeler ve düzenleyici kurumların onaylarına tabii.