Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Dagi Giyim DA...

Dagi Giyim DAGI, Dagi Yatırım Holding DAGHL Hisse Analiz ve Yorumları

Dagi Giyim DAGI ve DAGHL hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber ve yorumları aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Bu sayfadan hisse ile ilgili çıkmış tüm şirket haberi, rapor ve temel-teknik analizleri takip edebilirsiniz.

Dagi Giyim, Covid-19 sebebiyle kapanan Merkez Mağazasının satış faaliyetlerine başlaması hakkında açıklama yaptı – 11.05.2020

KAP Açıklaması: COVID-19 ( (Korona virüs) nedeni ile 19 Mart 2020 tarihi itibariyle kapanan mağazalarımızdan Birahane Sok. Koç Plaza N3/1 Şişli / İstanbul adresindeki Merkez Mağazamız resmi tatiller hariç olmak üzere satış faaliyetlerine bugün itibariyle başlamıştır. Merkez Mağaza dışında kalan mağazalarımızın 01.06.2020 tarihinde açılması öngörülmektedir.

Müşterilerimize depo ve lojistik merkezlerimizde aldığımız yüksek hijyen önlemleri ile dagi.com.tr (online mağazamız) ve Merkez Mağazamız ile hizmet vermeye devam edeceğiz.

 

SPK, Dagi Yatırım Holding A.Ş.’nin Başvurusunu Reddetti – 08.02.2018

Payları Borsa İstanbul A.Ş. Ana Pazarı’nda işlem gören Dagi Yatırım Holding A.Ş.’nin (Şirket) 80.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 10.800.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın tamamı nakden karşılanmak üzere 20.000.000 TL’ye artırılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek 9.200.000 TL nominal değerli paylara ilişkin izahnamenin ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun Kurulumuzca onaylanması talebinin olumsuz karşılanmasına karar verilmiştir.

 

Dagi Yatırım Holding Bedelli Sermaye Artışından Sağlanacak Fonun Kullanım Yerlerini Açıkladı – DAGHL, DAGI – 20.11.2017

Şirketimizin  20/11/2017  tarih ve 2017/19 sayılı  yönetim kurulu kararı ile ; 09/11/2017 tarih ve 2017/16 sayılı kararı ile düzenlemiş olduğu ve sonrasında daha detaylı açıklama içermesi bakımından 17/11/2017 tarih ve 2017/17 sayılı kararı ile revize edip  Kamuoyuna duyurmuş olduğu Bedelli Sermaye artışından sağlanacak  Fonun Kullanım Yerlerine ilişkin Rapor’nun yeniden düzenlenmesi ihtiyacı hasıl olmuştur.

Yönetim kurulumuzun 08/11/2017 tarih ve 2017/15 sayılı kararı ile, Şirketimizin öz kaynaklarını güçlendirmek ve düzenli gelir sağlayacak yeni yatırım yapmak amacıyla  başlatmış olduğumuz; Şirketimizin 80.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 10.800.000 TL  olan Çıkarılmış Sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere 9.200.000 TL (% 85,18518) Bedelli olarak artırılarak 20.000.000TL ‘ye çıkarılması işlemleri sonucunda ihraç edilecek olan 9.200.000 TL nominal değerli pay karşılığında minimum 9.200.000 TL olması beklenen sermaye artırımı gelirinden 50.000 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 9.150.000 TL  fon elde edilmesi planlanmaktadır.

Sağlanacak fonun;

 • -450.000 TL’sini Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş’ den işletme sermaye ihtiyaçlarımız için almış olduğumuz borçlarımızın ve ödeme gününe kadar işleyecek faizinin ödenmesi için kullanılmasına,
 • -700.000 TL‘sinin şirketimizin çalışma sermayesi ihtiyaçları ve genel giderlerini karşılamak üzere ayrılmasına,
 • -50.000 TL’sinin yeni bir yatırım olarak Eros Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. şirketinin sahip olduğu “EROS” markasının tüm kullanım haklarının satın alınmasında kullanılmasına,
 • -7.950.000 TL ‘sini ise yatırım holding  faaliyetlerimiz kapsamında mevcut iştirakimiz Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş’ nin sermayesinde hale hazırda sahip olduğumuz % 16,84 olan payımızın artırılmasında kullanılmasına,
 • Pay Tebliği (VII-128-1)’nin 33.maddesinin 1.fıkrası gereğince  “Fonun Kullanım Yerleri Raporu” nun  ekteki şekilde  düzenlenmesine ,

Katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

Dagi Yatırım Holding Sermaye Artırımı Kararı Aldı – DAGHL – 08.11.2017

Şirketimizin 10.800.000 TL olan Çıkarılmış Sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere 9.200.000 TL (% 85,18518) Bedelli olarak artırılarak 20.000.000TL ‘ye çıkarılmasına karar almıştır.

Şirketimizin öz kaynaklarını güçlendirmek ve düzenli gelir sağlayacak yeni yatırım yapmak amacıyla;

 • Şirketimizin 80.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 10.800.000 TL olan Çıkarılmış Sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere 9.200.000 TL (% 85,18518) Bedelli olarak artırılarak 20.000.000TL ‘ye çıkarılmasına,
 • Mevcut ortakların rüçhan haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve rüçhan haklarının nominal değerden (1,00 TL) 15 gün süreyle kullandırılmasına,
 • Nakit olarak arttırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa Birincil Piyasa’ da oluşacak fiyat üzerinden 2 işgünü süreyle satılmasına,
 • Nakit olarak artırılan 9.200.000 TL’lik sermayeyi temsil edecek payların tamamının hamiline yazılı olarak ihraç edilmesine,
 • Şirketimizin mevcut 10.800.000 TL çıkarılmış sermayesi her biri 1kr(bir kuruş) değerinde 1.080.000.000 adet Hamiline paya ayrılmış olup, % 85,18518 oranında Bedelli artırım sonrasında çıkarılmış sermayeyi temsil edecek toplam payların 2.000.000.000 adete ulaşmasına,
 • Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK’nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,
 • Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kuruluşlara gerekli başvuruların yapılmasına ,

Katılanların oybirliği ile karar verildi.

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
DAGHL, TRATACYO91Q7
10.800.000
9.200.000
85,18518
1
DAGHL, TRATACYO91Q7
Hamiline
 
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
10.800.000
9.200.000,000
85,18518
 

DENİZ YATIRIM – Dagi DAGI Hisse Analizi 3Ç17 – 31.10.2017

Dagi’de pozitif karlılık devam ediyor. 2017’nin 3. çeyreğinde satışları yıllık bazda %10 artan Dagi’nin satışlarında yılın ilk 9 ayı toplamına baktığımızda da %22 artış görüyoruz. Şirketin %10.1 olarak açıklanan 3Ç17 FAVÖK marjı da yılın ilk yarısı ile karşılaştırıldığında bir operasyonel iyileşmeye işaret ediyor. Şirketin 2017’de açıkladığı sonuçlardaki pozitif net karlılığının 3. çeyrekte devam etmesini şirket açısından olumlu bulmakla birlikte hisse üzerinde hafif pozitif bir etkisi olabileceği kanaatindeyiz. Hisse araştırma kapsamında değildir.