Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Çelik Halat C...

Çelik Halat CELHA Hisse Analiz ve Yorumları

Çelik Halat CELHA hisse senedi ile ilgili tüm güncel analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların CELHA ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, hisseye ait haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Çelik Halat 01.10.2020 tarihi itibari ile BORSA ALT PAZARDA İŞLEM GÖRMEKTEDİR – 01.10.2020

Borsa İstanbul tarafından yapılan yeni pazar düzenlemesine göre alt pazara alınmıştır.

Çelik Halat Bugün Üretime Tekrar Başladı – 04.05.2020

Çelik Halat (CELHA): 20 Mart 2020 tarihli açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 salgını kapsamında alınan önlemler çerçevesinde fabrikanın 3 Mayıs 2020 tarihine kadar kapalı olacağı ifade edilmişti. Şirket, gerekli tüm tedbirleri almak ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanmaya devam etmek suretiyle, 4 Mayıs 2020 tarihinde tekrar üretime başlayacaktır.

Çelik Halat CELHA Temettü Açıklaması – 21.02.2019

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
CELHA, TRACELHA91G1
Peşin
0,606
60,6
0,5151
51,51
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
30.04.2019
 
03.05.2019
02.05.2019

İşbu Karar Türk Ticaret Kanunu madde 390/IV hükmü uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz “kâr dağıtım politikası” dikkate alınarak;

– SPK’nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1 sayılı Tebliğ) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”)’na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”)’na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK’nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait Şirketimiz’in Konsolide Finansal Tabloları’na göre; “Dönem Vergi Gideri” ve “Ertelenmiş Vergi Gideri” birlikte dikkate alındığında 18.372.631,-Türk Lirası tutarında “Net Dönem Karı” oluştuğu; bu tutardan TTK’nın 519’uncu maddesinin (1)’inci fıkrası uyarınca 812.997,46 Türk Lirası tutarında “Genel Kanuni Yedek Akçe” ayrıldıktan ve 2018 yılında yapılan toplam 675.000,-Türk Lirası tutarında “Bağışlar” eklendikten sonra, SPK’nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2018 – 31.12.2018 hesap dönemine ilişkin olarak 18.234.633,54 Türk Lirası tutarında “Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı” hesaplandığı,

– Vergi Mevzuatı’na ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı (“Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği”)’na göre tutulan 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait yasal muhasebe kayıtlarımızda (“Yasal Muhasebe Kayıtları”) ise 01.01.2018-31.12.2018 hesap döneminde 16.259.949,12 Türk Lirası tutarında “Net Dönem Karı” oluştuğu; bu tutardan TTK’nın 519’uncu maddesinin (1)’inci fıkrası uyarınca 812.997,46 Türk Lirası tutarında “Genel Kanuni Yedek Akçe” ayrıldıktan sonra 15.446.951,66 Türk Lirası tutarında “Net Dağıtılabilir Dönem Karı” hesaplandığı

görülerek;

– TTK’nın 519’uncu maddesinin 2’nci fıkrasının (c) bendi uyarınca 917.500,00 Türk Lirası tutarında ilave “Genel Kanuni Yedek Akçe” ayrıldıktan sonra, kar payı dağıtımına başlandığı tarihte “küsurat” konusunda geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kurallarına da uymak suretiyle, “Çıkarılmış Sermaye”nin brüt %60,60’ı net %51,51’i oranında olmak üzere,toplam 10.000.000,00 Türk Lirası (brüt), 8.500.000,00 Türk Lirası (net) tutarında “nakit” kar dağıtımı yapılması ve kar payı dağıtımına en geç 30 Nisan 2019 tarihinde başlanması,

– Şirketimiz’in SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen TMS/TFRS Konsolide Finansal Tabloları’na göre; gerekli yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra kar dağıtımına konu edilmeyen, 7.559.633,54 Türk Lirası tutarındaki dağıtılmayan karların “Geçmiş Yıllar Karları” hesabına alınması,

– Şirketimiz’in Yasal Muhasebe Kayıtları’nagöre, gerekli yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra kar dağıtımına konu edilmeyen, 4.529.451,66 Türk Lirası tutarındaki dağıtılmayan karların ise “Olağanüstü Yedekler” hesabına alınması,

hususlarının birlikte Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verildi.

 

Çelik Halat Hollanda’da Şirket Kurulumu Kapsamında Açıklama Yaptı – 20.09.2018

Yönetim Kurulumuz 20 Eylül 2018 tarihinde (bugün);Her türlü çelik halat ve tel gruplarının satış pazarlama ve dağıtım faaliyetlerinde bulunmak üzere, sermayesinin tamamına iştirak edeceği merkezi Hollanda’da yerleşik bir şirket kurulmasına ve kuruluş işlemlerinin başlanılması için şirket yönetiminin yetkili kılınmasına karar vermiştir.

 

ZİRAAT YATIRIM – Çelik Halat ÇELHA Hisse Analiz 2Ç18 – 06.08.2018

Çelik Halat ve Tel Sanayii (CELHA, Pozitif): Şirket’in 2Ç2018’deki net dönem karı 6,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde net dönem karı 2,2mn TL idi. Şirket’in aynı dönemdeki satış gelirleri bir önceki yıla göre %56,6 oranında artarak 86,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt karı ise 2Ç2018’de geçen yıla göre %125,7 oranında artarak 18,8mn TL olmuştur. 10,3mn TL’lik faaliyet karı ve 2,2mn TL’lik finansman gideri sonrası vergi öncesi kar 8,4mn TL’yi göstermiştir. 1,8mn TL’lik vergi gideri sonrası 2. çeyrek net dönem karı 6,6mn TL ile 2017 2. çeyrekteki 2,2mn TL’lik oldukça üzerinde gelmiştir. İkinci çeyrek karı ile birlikte Şirket’in 2018 yılının ilk yarısındaki net dönem karı 13,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. 2017’nin aynı dönemindeki net dönem karı 5,3mn TL idi.

ZİRAAT YATIRIM – Çelik Halat ÇELHA Hisse Analiz 1Ç18 – 27.04.2018

Çelik Halat (CELHA, Pozitif): Şirketin 2018 ilk çeyrek karı 6,6mn TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 3,1mn TL’ye göre iyi bir görüntü sergilemiştir. Satış gelirleri ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %61,2 oranında artan şirketin brüt karı ise %74,5 oranında artarak 15,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler %68,3 oranında artarken, faaliyet karı 10,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 8,4mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 6,6mn TL olmuştur.

 

Çelik Halat Temettü Teklifi Açıkladı – 28.02.2018

Yönetim Kurulumuzun 27.02.2018 tarihli ve 2018-04 nolu karar ile Türk Ticaret Kanunu (TTK) madde 390 / IV hükmü uyarınca, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz “kâr dağıtım politikası” dikkate alınarak;

– SPK’nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1 sayılı Tebliğ) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları’na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na uygun olarak hazırlanan sunum esasları SPK’nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait Şirketimiz’in Bireysel Finansal Tabloları’na göre; “Dönem Vergi Gideri” ve “Ertelenmiş Vergi Gideri” birlikte dikkate alındığında 10.765.070,00 Türk Lirası tutarında “Net Dönem Karı” oluştuğu; bu tutardan TTK’nın 519’uncu maddesinin (1)’inci fıkrası uyarınca 469.785,49 Türk Lirası tutarında “Genel Kanuni Yedek Akçe” ayrıldıktan ve 2017 yılında yapılan toplam 256.050,00 Türk Lirası tutarında “Bağışlar” eklendikten sonra, SPK’nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap dönemine ilişkin olarak 10.551.334,51 Türk Lirası tutarında “Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı” hesaplandığı,

– Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı’na göre tutulan 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait “mali” kayıtlarımızda ise 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde 9.395.709,71 Türk Lirası tutarında “Net Dönem Karı” oluştuğu; bu tutardan TTK’nın 519’uncu maddesinin (1)’inci fıkrası uyarınca 469.785,49 Türk Lirası tutarında “Genel Kanuni Yedek Akçe” ayrıldıktan sonra 8.925.924,22 Türk Lirası tutarında “Net Dağıtılabilir Dönem Karı” hesaplandığı,

görülerek;

TTK’nın 519’uncu maddesinin 2’nci fıkrasının (c) bendi uyarınca 445.500,00 Türk Lirası tutarında ilave “Genel Kanuni Yedek Akçe” ayrıldıktan sonra, kar payı dağıtımına başlandığı tarihte “küsurat” konusunda geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kurallarına da uymak suretiyle, “Çıkarılmış Sermaye”nin brüt %32,00’si net %27,20’si oranında olmak üzere,toplam 5.280.000,00 Türk Lirası (brüt), 4.488.000,00 Türk Lirası (net) tutarında “nakit” kar dağıtımı yapılması ve kar payı dağıtımına en geç 30 Nisan 2018 tarihinde başlanması,

– Bağımsız denetimden geçen Şirketimiz’in Bireysel Finansal Tabloları’na göre; gerekli yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra kar dağıtımına konu edilmeyen 5.015.284,51 Türk Lirası tutarındaki dağıtılmayan karların “Geçmiş Yıllar Karları” hesabına alınması,

– Şirketimiz’in mali kayıtlarına göre; gerekli yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra kar dağıtımına konu edilmeyen 3.200.424,22 Türk Lirası tutarındaki dağıtılmayan karların “Olağanüstü Yedekler” hesabına alınması,

– Şirketimiz’in mali kayıtlarına göre; 3.223.988,02 Türk Lirası tutarındaki geçmiş yıllar kar/zarar hesabında bulunan tutarın tamamının “Olağanüstü Yedekler” hesabına alınması,

– 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemi karının dağıtımında, TTK’nın 519’uncu maddesinin 2’nci fıkrasının (c) bendi uyarınca sehven hesaplanması unutulan, 33.000,00 Türk Lirası tutarının da “Genel Kanuni Yedek Akçe” hesabına alınması,

hususlarının birlikte Genel Kurul’un onayına sunulmasına, karar verildi.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
CELHA, TRACELHA91G1
Peşin
0,32
32
0,272
27,2
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
30.04.2018
 
03.05.2018
02.05.2018

 

Kurumdan Gelen Düzeltme Notu: 01.01.2017-31.12.2017 dönemi karının dağıtımı ile ilgili olarak 27 Şubat 2018 tarih ve 22:10 saatte yapılan KAP girişinde, kar dağıtım tutarının sehven “pay” şeklinde ödeneceği belirtilmiş olup, doğrusu “nakden” ödeme şeklinde olacaktır.

DENİZ YATIRIM – Çelik Halat ÇELHA Hisse Analiz 4Ç17 – 28.02.2018

Çelik Halat’da olumlu performans devam ediyor. Çelik Halat (CELHA) dün 4Ç17’de 3 mln TL net kar ettiğini açıkladı. Geçen senenin son çeyreğini zararla kapatttıktan sonra 2018’de istikrarlı bir şekilde pozitif net kar ve operasyonel performansını sürdüren Şirket’in geçen sene yıl sonunda 2 mln TL olan net karı 2018’de 11 mln seviyesine geldi. EBITDA marjında da 2017’ye göre yüksek seyir, olumlu bir operasyonel performansa işaret ediyor. Fakat, 4.1 FD/FAVÖK gibi uygun bir çarpanla işlem görmesine rağmen son bir ayda piyasaya kıyasla %40 rölatif getiri sağlayan hissede bugün olumlu sonuçların ardından kar realizasyonu gerçekleşmesi sürpriz olmaz.

CELHA UFRS özet, TL mln

  4Ç16 3Ç17 4Ç17 Çeyrek % Yıl % YA16 YA17 Yıl %
Satışlar 42 57 65 13% 53% 153 225 47%
FAVÖK 5 6 7 29% 62% 13 25 97%
FAVÖK marjı 10.9% 10.2% 11.6%     8.4% 11.2%  
Net Kar 0 2 3 64% n.m 2 11 423%
Net Marj -0.3% 3.7% 5.3%     1.3% 4.8%  

 

ZİRAAT YATIRIM – Çelik Halat ÇELHA Hisse Analiz 3Ç17 – 27.10.2017

Çelik Halat (CELHA, Pozitif): Şirket 3Ç2017’de 2,1mn TL net dönem karı kaydetmiştir. Geçen sene aynı dönemdeki zarar 43bin TL idi. Aynı dönemde şirketin satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %55,3 oranında artarken, brüt kar da %97,6 oranında artarak iyi bir görüntü sergilemiştir. 3. çeyrek kar rakamıyla şirketin 2017 yılı net dönem karı 7,3mn TL’ye yükselmiş ve 2016 yılındaki 2,2mn TL’lik kar rakamının oldukça üzerinde gerçekleşmiştir.