Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Carrefoursa C...

Carrefoursa CRFSA Hisse Analiz ve Yorumları

Carrefoursa Sabancı CRFSA hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Bu sayfada aracı kurum ve uzmanların CRFSA hissesi ile ilgili çıkmış tüm haber, rapor ve teknik analizleri takip edebilirsiniz.

Tacirler Yatırım – Carrefoursa CRFSA Hisse Analiz 1Ç22 – 05.05.2022

Şirket, 1Ç22 sonuçlarını 73,4 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde de, 90 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 3.203 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %53 arttı. Şirket, 1Ç22’de 222 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %33 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 105 baz puan azalarak %7 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 96 baz puan azaldı ve %27 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 101 baz puan azaldı ve %24 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise -994,6 milyon TL (1Ç21: -832,1 milyon TL ve 4Ç21: -1.089 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı – %9,5 (1Ç21: -%10,1 ve 4Ç21: -11,6%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %25 artarak 1.688 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1,9 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu -3,4 olarak kaydedilmiştir.

Ziraat Yatırım – Carrefoursa CRFSA Hisse Analiz 1Ç22 – 05.05.2022

Carrefoursa (CRFSA): Şirket’in 2022 yılı 1. çeyrek net dönem zararı 73,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 89,8mn TL net dönem zararı kaydetmişti. Şirket’in 1Ç2022’deki satış gelirleri yıllık %53,4 oranında artarak 3.203mn TL’ye yükselirken, brüt kar aynı dönemler itibarıyla %48,1 oranında artış kaydetmiş ve 866mn TL’ye ulaşmıştır. Brüt kar marjı ise 1 puan azalışla %27 olmuştur. Operasyonel giderler ise aynı dönemde %47,1 artışla 754mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 112,3mn TL net gider yazan şirketin faaliyet zararı 0,4mn TL’yi göstermiştir. 1Ç2021’deki faaliyet zararı 17,1mn TL idi. Şirket’in FAVÖK’ü 221,7mn TL ile yıllık %33,1 oranında artış kaydetmiştir. FAVÖK marjı ise 1,1 puan düşüşle 1Ç2022’de %6,9 olmuştur. Yatırımlardan ilk çeyrekte 42,3mn net gelir yazılmıştır. Şirket finansman tarafında ise 140,9mn TL net gider kaydetmiştir. Vergi öncesi net dönem zararı 98,7mn TL olan şirketin 25,3mn TL vergi geliri sonrası net dönem zararı 73,4mn TL olmuştur.

 

Tacirler Yatırım – Carrefoursa CRFSA Hisse Analiz 4Ç21 – 21.02.2021

Şirket, 4Ç21 sonuçlarını 118,6 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde de, 77 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 2.734 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %22 arttı. Şirket, 4Ç21’de 304,4 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %18,2 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 35 baz puan azalarak %11,1 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 6 baz puan azaldı ve %27 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 38 baz puan azaldı ve %19,87 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %14 azalarak 1.352 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1,6 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu -3,4 olarak kaydedilmiştir.

Ziraat Yatırım – Carrefoursa CRFSA Hisse Analiz 4Ç21 – 21.02.2021

Carrefoursa (CRFSA): Şirket’in 2021 yılı 4. çeyrek net dönem zararı 118,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 77,1mn TL net dönem zararı kaydetmişti. Şirket’in 4Ç2021’deki satış gelirleri yıllık %22 oranında artarak 2.734mn TL’ye yükselirken, brüt kar aynı dönemler itibarıyla %21,9 oranında artış kaydetmiş ve 749,6mn TL’ye ulaşmıştır. Brüt kar marjı ise değişmeyerek %27,4 olmuştur. Operasyonel giderler ise aynı dönemde %19,9 artışla 543,2mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 103,3mn TL gider yazan şirketin faaliyet karı 103,1mn TL’yi göstermiştir. 4Ç2020’deki faaliyet karı 81,6mn TL idi. Şirket’in FAVÖK’ü 304,4mn TL ile yıllık %18,2 oranında artış kaydetmiştir. FAVÖK marjı ise 0,4 puan düşüşle 4Ç2021’de %11,1 olmuştur. Yatırımlardan son çeyrekte 24,8mn gider yazılırken, TFRS 9 uyarınca belirlenen değer düşüklüğü kazançları da 2,7mn TL’yi göstermiştir. Şirket finansman tarafında ise 135,1mn TL gider kaydetmiştir. Vergi öncesi net dönem zararı 54,1mn TL olan şirket 64,5mn TL vergi gideri sonrası 118,6mn TL net dönem zararı elde etmiştir.

4. çeyrek zararı sonrasında Şirket’in 2021’deki net dönem zararı 430,5mn TL olmuştur. 2020 yılındaki net dönem zararı 304,2mn TL idi.

 

Sabancı Holding Planlanan Sermaye Artırımı Kapsamında CarrefourSA Pay Satışına dair Açıklama Yaptı – 04.08.2021

Sabancı Holding, CarrefourSA sermayesinin yüzde 6’lık kısmını temsil eden payların borsada satılmasınının planlandığını, söz konusu işlem sonucunda CarrefourSA’nın halka açıklık oranının yüzde 10’un üzerine çıkarılması ve özkaynaklarının güçlendirilmesinin hedeflendiğini açıkladı. Konuya dair KAP’a yapılan açıklama şu şekilde olmuştur:

“CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. (CarrefourSA) finansal borçluluğun azaltılması, özkaynakların güçlendirilmesi ve finansman giderlerinin etkisinin azaltılarak karlılığın desteklenmesi amaçlarıyla sermaye artırımı konusunda çalışmalara başladığına ilişkin olarak 03.08.2021 tarihinde özel durum açıklaması yapmıştır.
CarrefourSA’nın ana ortakları olarak Şirketimiz ve Carrefour Nederland BV (CNBV), sahip olduğumuz CarrefourSA sermayesinin toplam %6’sına kadar olan kısmını temsil eden payların 2021 yılsonuna dek ikincil piyasada satılması ve pay satışından elde edilecek gelirin CarrefourSA’nın gerçekleştirmeyi planladığı sermaye artırımında kullanılması hususunda mutabık kalmışlardır. (*)
Şirketimiz ve CNBV, CarrefourSA sermayesinde sırasıyla %57,12 ve %37,54 olmak üzere toplam %94,66 oranında paya sahip olup; anılan işlem kapsamında Şirketimize ait 4.625.993 TL nominal değere kadar ve CNBV’ye ait 3.040.433 TL nominal değere kadar olmak üzere toplam 7.666.426 TL nominal değere kadar olan ve CarrefourSA sermayesinin toplam %6’sına kadarlık kısmını temsil eden payların borsada satılması planlanmaktadır. 
Payların satışına yönelik işlemlerin yerine getirilmesi için Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Ak Yatırım) yetkilendirilmiş ve bu amaçla Şirketimiz ve CNBV tarafından Ak Yatırım nezdinde ortak bir hesap açılması kararlaştırılmıştır. Pay satışları bu ortak hesap üzerinden Şirketimiz ve CNBV namına Ak Yatırım tarafından gerçekleştirilecektir.
Pay satışlarından elde edilecek gelir öncelikli olarak CarrefourSA’nın gerçekleştirmeyi planladığı sermaye artırımında Şirketimizin ve CNBV’nin yeni pay alma haklarının kullanımından doğacak sermaye koyma taahhütlerinin yerine getirilmesinde kullanılacaktır. Bu gelir CarrefourSA Yönetim Kurulunca 30.09.2021 tarihli ara dönem finansal tablolara göre belirlenecek sermaye ihtiyacını karşılamaya yetmez ise Şirketimiz, CNBV’nin muhtemel katkılarıyla, eksik kalan kısmı tamamlayacaktır. Pay satışlarından CarrefourSA’nın sermaye ihtiyacından daha fazla bir gelir elde edildiği takdirde artan kısım Şirketimiz ve CNBV’nin serbest kullanımında kalacaktır.
Bu işlem sonucunda CarrefourSA’nın halka açıklık oranının %10’un üzerine çıkarılması ve özkaynaklarının güçlendirilmesi hedeflenmektedir.
(*) Yatırımcılarımızın tam ve eksiksiz bir biçimde bilgilendirilmeleri ve konuyla ilgili sağlıklı bir değerlendirme yapabilmelerinin temini için yürütülen çalışmaların kamuya açıklanması, CarrefourSA’nın sermaye artırımı konusunda çalışmalara başlandığı hususunu kamuya duyurduğu tarihe dek ertelenmiştir.”

OYAK YATIRIM – Carrefoursa CRFSA Hisse Haber – 10.12.2020

Sabancı Holding CarrefourSA paylarının fiili dolaşım oranının %5’e yükseltilmesi ve böylelikle mevcutta işlem gördüğü Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda işlem görmeye devam edebilmesi amacıyla portföyünde yer alan CarrefourSA paylarından 2.500.000 TL nominal değerli kısmının Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi ve akabinde bu payların tamamının veya bir kısmının ikincil piyasada ve/veya borsa dışında üçüncü kişilere satılarak CarrefourSA paylarının fiili dolaşım oranının %3.36’dan %5’e yükseltilmesine karar verdi. Halka açıklık oranı %5’in altında olan şirketler için bu oranı %5’e çıkarmaları için 1 Ocak 2021’e kadar süre tanınmıştı. Gelişmeyi Carrefoursa için pozitif, Sabancı Holding içinse hafifçe pozitif olarak değerlendiriyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Carrefoursa CRFSA Hisse Haber – 16.11.2020

Carrefoursa (CRFSA, Nötr): Yönetim Kurulu kararına istinaden, Şirketin 700mn TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 595,7mn TL tutarında azaltılarak 104,2mn TL’ye düşürülmesine ve bu sermaye azaltımı ile eşzamanlı olarak 1 TL nominal değerli 100 adet pay için 17 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 23,5mn TL tutarda sermaye artırımı yapılarak çıkarılmış sermayenin 127,8mn TL’ye artırılmasına ve 14.09.2020 tarihinde SPK’ya başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. SPK’nın 12.11.2020 tarihli kararı ile söz konusu başvuru olumlu sonuçlanmış olup, Kurul’un yazısı ile Kurulca onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni Şirkete teslim edilmiştir. Buna göre şirketin kayıtlı sermaye tavanını 635mn TL olarak belirlenmesine ve izin geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına uygun görüş verilmiştir. Gerekli izin ve onayın alınmasını takiben eşzamanlı sermaye artırımı ve azaltımı ile Esas Sözleşme Tadil Metni’nin 19.11.2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda kabul edilmesi şartıyla Sermaye Piyasası Kurulunca onaylı izahname Şirkete teslim edilecek ve gerekli ilanlar yapılacaktır.

TACİRLER YATIRIM – Carrefoursa CRFSA Hisse Analiz 3Ç20 – 26.10.2020

Carrefoursa – 3Ç20 sonuçlarını 46.0 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde de, 79.4 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 2,048 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %20 büyüdü. Şirket, 3Ç20’de 172 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %9 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 88 baz puan azalarak %8.4 oldu. Net işletme sermayesi ise -1,106 milyon TL (3Ç19: -918 milyon TL ve 2Ç20: -1,014 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı -%14.9 (3Ç19: -%15.2 ve 2Ç20: -14.3%) olarak kaydedildi. Şirketin özkaynakları eksi 299 milyon TL olarak kaydedilirken, net borcu çeyreksel bazda yüzde %3 azalarak 1,669 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 2.9 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu -5.6 olarak kaydedilmiştir.

 

ZİRAAT YATIRIM – Carrefoursa CRFSA Hisse Haber – 26.08.2020

Carrefoursa (CRFSA): Şirket 14.05.2020 tarihinde gerçekleştirilen 2019 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısının (13) numaralı gündem maddesinde; TTK’nın 376 ncı maddesi kapsamında konunun tespit edilmesi, uygun çözümler getirilmesi ve ilgili kamu kuruluşlarından alınması gereken onaylar dahil gerekli formaliteleri yerine getirerek bunlar için gereken çalışmaların belirlenmesi ve Genel Kurul’a sunulması konusunda Şirket Yönetim Kurulu’na talimat verilmiştir.

Genel Kurul’un söz konusu talimatı çerçevesinde almış olduğu yetki ile Yönetim Kurulumuz, Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanan 30.06.2020 tarihli konsolide bilançosunda bulunan 1.124.240.405 TL geçmiş yıllar zararları ile 181.123.924 TL net dönem zararından oluşan 1.305.364.329 TL tutarında açığın bulunduğunu tespit etmiştir.

Genel Kurul’un anılan talimatı ve bahsi geçen tespit çerçevesinde, Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 25.08.2020 tarihli toplantısında;

Söz konusu 1.305.364.329 TL tutarındaki bilanço açığının etkisinin fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı yoluyla düşürülerek, bu sermaye azaltımı ile eşzamanlı olarak nakit sermaye artırımına gidilmesi; böylelikle Şirketimizin sermaye yapısının güçlendirilmesi ve TTK’nın 376 ncı maddesi kapsamında gerekli önlemlerin alınması amaçlarıyla;

*Şirketimizin 700.000.000,00 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 595.755.646,04 TL tutarında azaltılarak 104.244.353,96 TL’ye düşürülmesine ve bu sermaye azaltımı ile eşzamanlı olarak 1 Kuruş nominal değer üzerinden tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 23.529.411,76 TL tutarda sermaye artırımı yapılarak çıkarılmış sermayenin 127.773.765,72 TL’ye artırılmasına,

*Sermaye azaltımının Şirketimiz bünyesinden herhangi bir nakit, fon veya varlık çıkışına yol açmayacağı ve azaltım sonrası toplam özkaynak değerinde herhangi bir değişiklik olmayacağı göz önünde bulundurularak, Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 19 uncu maddesinin 10 uncu fıkrası gereği TTK’nın 474. maddesinde aranan Şirket alacaklılarına çağrı yapılmasına ve bunların haklarının ödenmesine veya teminat altına alınmasına gerek olmadığının kabulüne,

*Artırılacak 23.529.411,76 TL tutarındaki sermayeyi temsilen 23.529.411,76 TL nominal değerli 2.352.941.176 adet nama yazılı ve borsada işlem gören nitelikte pay ihraç edilmesine,

*Sermaye artırımında mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının 1 TL nominal değerli pay için 17 TL fiyatla kullandırılmasına karar verilmiştir.

Anılan Karar kapsamında eşzamanlı sermaye artırımı ve azaltımının tamamlanması ile birlikte Şirketimize en az 400 milyon TL nakit girişi sağlanmış olması ve böylelikle Şirketimizin TTK 376 kapsamından çıkarılması öngörülmektedir.

 

TACİRLER YATIRIM – Carrefoursa CRFSA Hisse Analiz 2Ç20 – 11.08.2020

2Ç20 sonuçlarını 86.0 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde de, 100.2 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 1,855 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %19 büyüdü. Şirket, 2Ç20’de 123 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %7 azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 180 baz puan azalarak %6.6 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 180 baz puan azaldı ve %25.9 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 52 baz puan azaldı ve %24.1 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise -1,014 milyon TL (2Ç19: -966 milyon TL ve 1Ç20: -877 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı -%14.3 (2Ç19: -%16.8 ve 1Ç20: -12.9%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %3 azalarak 1,714 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 3.0 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu -3.5 olarak kaydedilmiştir.

 

ZİRAAT YATIRIM – Carrefoursa CRFSA Hisse Analiz 1Ç20 – 18.05.2020

Carrefoursa (CRFSA, Sınırlı Negatif): Şirketin 2020 yılı 1. çeyrek net dönem zararı 95,1mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemde şirketin net dönem zararı 99,7mn TL idi. Satış gelirleri 1. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %28,6 oranında artan şirketin maliyetleri ise %30,5 oranında artmış ve buna bağlı olarak da brüt kar %23,9 oranında artarak 469,2mn TL’ye ulaşmıştır. Ayrıca operasyonel giderlerdeki artış da %20 olurken, diğer faaliyetlerden giderler 47,4mn TL’yi göstermiştir. Böylece 19mn TL’lik faaliyet zararı oluşmuştur. 1Ç2020 finansman giderleri geçen senenin aynı dönemine göre %18,3 artışla 96,1mn TL’ye yükselmiştir. 20,6mn TL’lik vergi geliriyle birlikte 1Ç2020 net dönem zararı 95,1mn TL’yi göstermiştir.

OYAK YATIRIM – Carrefoursa CRFSA Hisse Analiz 1Ç20 – 18.05.2020

Carrefoursa’nın 1Ç20 finansallarında ciro TL1,771mn (yıllık +%29), FAVÖK TL119mn (yıllık +%27) ve net zarar TL95mn’dur (1Ç19 net zarar TL100mn). Diğer giderler ve finansal giderler karlılıkta baskı yapmayı sürdürmüştür. Şirketin ilk çeyrek sonu net borcu TL1.8milyar (net borç/yıllıklandırılmış FAVÖK 3.1x) ve özkaynakları negatif TL397mn’dur.

 

Carrefoursa, Teknosa Çalışanlarından Geçici Olarak İşe Alacak – 27.03.2020

Carrefoursa, operasyonlarının salgın nedeniyle yoğunlaşması nedeniyle Teknosa’da TKNSA istihdam edilen 150 kişiyi geçici olarak işe alacağını açıkladı. Şirketten yapılan açıklama şu şekilde gerçekleşti:

“Güncel gelişmeler ışığında Şirketimiz operasyonlarının yoğun şekilde artması nedeniyle, halihazırda aynı holding bünyesi altında olduğumuz TeknoSA İç ve Dış Ticaret A.Ş’de istihdam edilmekte olan toplam 150 çalışanın yazılı rızaları alınmaları kaydıyla 4857 sayılı İş Kanunu’nun (“Kanun”) 7. Maddesi kapsamında geçici iş ilişkisi kurulması suretiyle Şirketimiz bünyesinde istihdam edilmesinin hedeflendiğini ve bu nedenle geçici iş ilişkisi süresi boyunca Kanun uyarınca ilgili yükümlülüklerin Şirketimiz tarafından üstlenileceğini kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.”

 

ZİRAAT YATIRIM – Carrefoursa CRFSA Hisse Analiz 4Ç19 – 21.02.2020

Carrefoursa (CRFSA, Sınırlı Negatif): Şirketin 2019 yılı 4. çeyrek net dönem zararı 63,9mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemde şirketin net dönem zararı 215,8mn TL idi. Satış gelirleri 4. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %23 oranında artan şirketin maliyetleri ise %25,5 oranında artmış ve buna bağlı olarak da brüt kar %16,4 oranında artarak 457,5mn TL’ye ulaşmıştır. Ayrıca operasyonel giderlerdeki artış da %4,8 ile sınırlı olurken, diğer faaliyetlerden giderler 47,8mn TL’yi göstermiştir. Böylece 27,6mn TL’lik faaliyet karı oluşmuştur. 4Ç2019 finansman giderleri geçen senenin aynı dönemine göre 67,6mn TL artışla 105,7mn TL’ye yükselmiştir. 14,3mn TL’lik vergi geliriyle birlikte 4Ç2019 net dönem zararı 63,9mn TL’yi göstermiştir. 4. çeyrek zararıyla birlikte 2019 yılı net dönem zararı 343,1mn TL olmuştur. 2018 yılındaki net dönem zararı 11,5mn TL idi.

 

ZİRAAT YATIRIM – Carrefoursa CRFSA Hisse Analiz 3Ç19 – 04.11.2019

Carrefoursa (CRFSA, Sınırlı Negatif): Şirketin 2019 yılı 3. çeyrek net dönem zararı 79,4mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemde şirketin net dönem zararı 61,1mn TL idi. Satış gelirleri üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %21,9 oranında artan şirketin maliyetleri ise %20,6 oranında artmış ve buna bağlı olarak da brüt kar %25,5 oranında artarak 469,7mn TL’ye ulaşmıştır. Ayrıca operasyonel giderlerdeki artış da %11,7 ile sınırlı olurken, diğer faaliyetlerden giderler 64mn TL’yi göstermiştir. Böylece 8,6mn TL’lik faaliyet karı oluşmuştur. 3Ç2019 finansman giderleri geçen senenin aynı dönemine göre %64,5 artışla 107,4mn TL olmuştur. 19,1mn TL’lik vergi geliriyle birlikte 3Ç2019 net dönem zararı 79,4mn TL’yi göstermiştir. Üçüncü çeyrek zararıyla birlikte 9 aylık net dönem zararı 279,2mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki net dönem karı 204,3mn TL idi.

 

ZİRAAT YATIRIM – Carrefoursa CRFSA Hisse Analiz 2Ç19 – 07.08.2019

Carrefoursa (CRFSA, Sınırlı Negatif): Şirketin 2019 yılı 2. çeyrek net dönem zararı 100,2mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemde şirketin net dönem karı 318,5mn TL idi. Satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %26 oranında artan şirketin maliyetleri ise %22 oranında artmış ve buna bağlı olarak da brüt kar %37,5 oranında artarak 432,1mn TL’ye ulaşmıştır. Ayrıca operasyonel giderlerdeki artış da %10,6 ile sınırlı olurken, diğer faaliyetlerden giderler 68mn TL’yi göstermiştir. Böylece 20,9mn TL’lik faaliyet zararı oluşmuştur. Yatırım faaliyetlerinden 2Ç2018’de kaydedilen 518,2mn TL’lik gelire karşın bu çeyrek herhangi bir gelir kaydedilmemesi ve finansman giderlerinin 2Ç2018’deki 57,9mn TL’den 2Ç2019’da 106,9mn TL’ye yükselmesi, 2Ç2019’da zarar kaydedilmesinde önemli etkenler olmuştur. İkinci çeyrek zararıyla birlikte 6 aylık net dönem zararı 199,8mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki net dönem karı 265,4mn TL idi.

 

Carrefoursa’dan TTK’nın 376. Maddesi Kapsamında Açıklama – 07.08.2019

Şirketimizin 30 Haziran 2019 tarihli SPK düzenlemelerine uygun mali tabloları bildirilmiştir. Şirketimizin bu ara dönem özet konsolide mali tablolarında, TTK’nın 376’ıncı maddesinin 3’üncü fıkrası uyarınca Grup’un sermaye ve kanuni yedek akçe toplamının tamamının karşılıksız kaldığı tespit edilmiştir. SPK’nın 10 Nisan 2014 tarihli ve 11/352 sayılı ilke kararı uyarınca maddi ve mali duran varlıkların gerçeğe uygun değerinin tespitinde yararlanılan gayrimenkul değerleme raporları esas alınarak Özel Amaçlı Finansal Tablo (TTK 376 bilançosu) hazırlanarak ekte sunulmuştur. Şirket’in hazırlanan bu Özel Amaçlı Finansal Tablo’sunda (TTK 376 Bilançosu) özkaynağı 216.648.584 TL olarak tespit edilmiştir. Sonuç olarak, Şirketin aktifleri ile yükümlülükleri arasında oluşan pozitif fark nedeniyle SPK’nın ilgili tebliği uyarınca TTK’nın 376. maddesinde öngörülen tedbirleri almasına gerek olmadığı görülmektedir.

 

ZİRAAT YATIRIM – Carrefoursa CRFSA Hisse Haber – 24.05.2019

Carrefoursa (CFRSA, Nötr): CarrefourSA’nın 53 şehirde 29’u hiper olmak üzere 612 market, 500 bin metrekare satış alanı ve 165 milyon müşteriye ulaştığını söyleyen CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, 120 milyon TL’ye varan yatırıma imza atacaklarını ve market sayımızı 640’a çıkaracaklarını kaydederek, “Yatırım bütçemizin yarısını dijital odaklı projelere ayırıyoruz. Sağlıklı Yaşam trendini takip ediyoruz, ürün gruplarımız arasında organik, glutensiz, diyabetik, vegan ürünlere yönelimin olduğunu biliyor bu ürün gruplarına özel projeler geliştiriyor, sektörde alışveriş tercihlerine yön veriyoruz. Mevcut, sürdürülebilir gelişim doğrultusunda ihtiyaç duyduğumuz alanlarda görevlendirmek üzere 2019’da 500 kişiye istihdam sağlayacağız” şeklinde konuştu.

 

ZİRAAT YATIRIM – Carrefoursa CRFSA Hisse Analiz 1Ç19 – 02.05.2019

Carrefoursa (CRFSA, Nötr): Şirketin 2019 yılı ilk çeyrek net dönem zararı bir önceki yılın aynı dönemine göre %87,7 oranında artarak 99,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Satış gelirleri ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,9 oranında artan şirketin maliyetleri ise %17,6 oranında artmış ve buna bağlı olarak da brüt kar %26,2 oranında artarak 378,8mn TL’ye ulaşmıştır. Ayrıca operasyonel giderlerdeki artış da %5,6 ile sınırlı olurken, diğer faaliyetlerden giderler 15,8mn TL’den 55,7mn TL’ye yükselerek karlılığı olumsuz etkilemiştir. Böylece 44,1mn TL’lik faaliyet zararı oluşmuştur. Ayrıca yatırım faaliyetlerinden 1Ç2018’de kaydedilen 51,1mn TL’lik gelire karşın bu çeyrek herhangi bir gelire kaydedilmemesi ve finansman giderleri de aynı dönemde 55,9mn TL’den 81,3mn TL’ye yükselmesi, 1Ç2019’da zararın artmasında önemli etkenler olmuştur.

 

ZİRAAT YATIRIM – Carrefoursa CRFSA Hisse Analiz 4Ç18 – 20.02.2019

Carrefoursa (CRFSA, Sınırlı Negatif): Şirket 2018 yılının son çeyreğinde 215,8mn TL net dönem zararı kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde net dönem zararı 172,3mn TL idi. Satış gelirleri son çeyrekte %17,3 oranında artan Şirket’in brüt karı ise %22,1 oranında artarak 371,5mn TL’ye yükselmiştir. Operasyonel giderler %15,1 oranında artarken, Şirket’in son çeyrekte 150,2mn TL Kiler Alışveriş kaynaklı şerefiye değer düşüş karşılığı gideri kaydetmesine bağlı olarak diğer faaliyetlerden net giderler 4Ç2018’de 204,8mn TL’ye ulaşmış ve faaliyet zararının %40,4 oranında artarak 175,5mn TL’ye ulaşmasına neden olmuştur. 2017 yılı aynı döneminde de 141,7mn TL şerefiye gider karşılığı kaydedilmişti. Finansman tarafında kaydedilen 38,1mn TL’lik gider ve 3,1mn TL’lik vergi ile birlikte Şirketin net dönem zararı 215,8mn TL’ye ulaşmıştır. Son çeyrekteki yüksek zarar rakamı ile birlikte Şirket 2018 yılını 11,5mn TL net dönem zararı ile kapamıştır. Şirket’in 2017 yılı net dönem zararı ise 305,8mn TL idi.

 

ZİRAAT YATIRIM – Carrefoursa CRFSA Hisse Analiz 3Ç18 – 01.11.2018

Carrefoursa (CRFSA, Negatif): Şirket 2018 yılının üçüncü çeyreğinde 61,1mn TL net dönem zararı kaydetmiştir. Geçen yılın aynı dönemindeki zarar 49,8mn TL idi. Satış gelirleri 3Ç2018’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,4 oranında artan Şirket’in brüt karı aynı dönemler itibariyle %12,6 oranında artarak 350,7mn TL’ye yükselse de operasyonel giderler ve diğer faaliyet giderleri sebebiyle faaliyet zararı 8,5mn TL olmuştur. 65,3mn TL’lik finansman gideri ve 12,2mn TL’lik vergi geliri sonrasında net dönem zararı 61,1mn TL’yi göstermiştir. Diğer taraftan, 3. çeyrek zarar rakamına karşın şirketin 9 aylık net dönem karı karı 204,3mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemde 133,5mn TL net dönem zararı açıklanmıştı.

 

ZİRAAT YATIRIM – Carrefoursa CRFSA Hisse Analiz 2Ç18 – 10.08.2018

Carrefoursa (CRFSA, Pozitif): Şirket 2018 yılının ikinci çeyreğinde 318,5mn TL net dönem karı kaydetmiştir. Geçen yılın aynı dönemindeki zarar 60,8mn TL idi. Brüt kar aynı dönemler itibariyle %5,7 oranında artarak 294,8mn TL’ye yükselse de, operasyonel giderler ve diğer faaliyet giderleri sebebiyle faaliyet zararı 75,5mn TL olmuştur. 518,2mn TL’lik yatırım gelirleri sayesinde finansman öncesi kar 441,5mn TL olmuştur. 57,9mn TL’lik finansman gideri ve 65mn TL’lik vergi gideri sonrasında net dönem karı 318,5mn TL’yi göstermiştir. Şirketin 6 aylık net dönem karı karı 265,4mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemde 83,7mn TL net dönem zararı açıklanmıştı.

 

ZİRAAT YATIRIM – Carrefoursa CRFSA Hisse Haber – 06.08.2018

Carrefoursa (CRFSA, Nötr): Carrefoursa Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, dengeli bir büyüme stratejisi izlediklerini ve bilançoyu zorlayacak unsurları zamana yayacaklarını belirterek, şirket bünyesindeki gayrimenkulleri de nakde çevirerek bilançoyu rahatlatma yoluna gittiklerini söyledi. Kartallıoğlu, hipermarketlerde uygulamaya koydukları restoran konsepti ile mağaza cirolarını da artırma yoluna gittiklerini; müşteri trafiğini artıracak kasap ve manav reyonlarına yönelik projeler üzerinde de çalıştıklarını söyledi.

 

ZİRAAT YATIRIM – Carrefoursa CRFSA Hisse Analiz 1Ç18 – 25.04.2018

Carrefoursa (CRFSA, Negatif): Şirket 2018 yılının ilk çeyreğinde 53,1mn TL zarar kaydetmiştir. Geçen yılın aynı dönemindeki zarar 22,9mn TL idi. Brüt kar aynı dönemler itibariyle %4,7 oranında artarak 284,5mn TL’ye yükselse de, pazarlama, genel yönetim ve finansman giderlerindeki artış zarar kaydedilmesine neden olmuştur. Şirket’in 1Ç208’deki brüt kar marjı %24,8 ile bir önceki yılın aynı dönemindeki %25,9’un bir miktar altında gerçekleşmiştir.

ŞEKER YATIRIM – Carrefoursa CRFSA Hisse Analiz 1Ç18 – 25.04.2018

Carrefoursa (CRFSA) 1Ç18’de 53mn TL net zarar açıkladı. (1Ç17: 23mn net zarar) Şirket, Şirket, 1Ç18’de satışlarını 10% artırmasına karşın, bunu FAVÖK seviyesine de yansıtamadı ve geçtiğimiz yıl 24mn TL (pozitif) olan FAVÖK’ün bir hayli altında kalarak 13mn TL negatif FAVÖK yarattı. Oldukça zayıf sonuçların şirket paylarını olumsuz etkileyeceğini düşünüyoruz (Negatif).

 

Carrefoursa Basında çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı – 06.03.2018

Şirketimiz CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. mülkiyetinde olan ve ilgili Tapu Sicil Müdürlüğü nezdinde İstanbul ili, Bayrampaşa İlçesi, Esenler Mahallesi, 4 pafta, 526 ada, 1 parselde kayıtlı bulunan taşınmaz (“Taşınmaz”) 28.02.2018 tarihinde 134.011.091,00.-TL+KDV (toplam 145.000.000-TL) bedel ile Re-Pie Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Avrupa Stratejik Gayrimenkul Yatırım Fonu’na satılmıştır.

SPK lisanslı bir değerleme şirketi tarafından 08.01.2018 tarihinde ilgili gayrimekule ilişkin değerleme raporu düzenlenmiş olup; değerleme raporu ile belirlenen bedel KDV hariç 133.690.000-TL’dir.

Taşınmazın satış bedeli, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun (“Kanun”) 15’inci maddesi ile II- 15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 27’nci maddesine dayanılarak düzenlenmiş olan Özel Durumlar Rehberi ile belirlenen sınırlar altında kaldığı için konuyla ilgili özel durum açıklaması yapılmamıştır. Fakat basında ve sosyal medyada çıkan haberlere istinaden karşılaşılan yoğun soru ve talebi karşılamak için işbu bildirimin yapılmasına karar verilmiştir.

VAKIF YATIRIM – Carrefoursa CRFSA Hisse Haber – 06.03.2018

(+) Carrefoursa (CRFSA): Medyada verilen habere göre, Carrefoursa’nın hipermarket, otopark ve ticaret merkezinden oluşan 63 dönümlük İstanbul Bayrampaşa’daki arazisini 145 mn TL’ye sattığı belirtildi.

Carrefoursa Geleceğe Dönük Değerlendirmelerini Açıkladı – 26.02.2018

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından;

1. II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği (”Tebliğ”) madde 10 kapsamında; geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması konusunda basın açıklaması yapılmasına,
2. Aşağıda belirtilen hususların Tebliğ kapsamında yapılacak olan basın açıklamasında kamuoyu ile paylaşılması konusunda Şirketimiz Genel Müdürü Sayın Ziya Hakan Ergin’in münferiden yetkilendirilmesine

– 2018 yılı yatırım hedefinin 170 milyon TL olarak belirlenmesi,
– 2018 yıl sonu itibariyle yaklaşık 50 yeni süpermarketin daha açılması, karar verilmiştir.

 

TACİRLER YATIRIM – Carrefoursa CRFSA Hisse Analizi 4Ç17 –  19.02.2018

Carrefoursa – 4Ç17 sonuçlarını 172.3 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde de 1,4 milyon TL zarar açıklamıştı. Şirketin zarar rakamındaki ciddi artışın altında yatan en önemli sebep şirketin 4Ç17’de ayırdığı 141,7 milyon TL tutarındaki şerefiye değer düşüklüğü karşılığıdır. Net satışlar 1,207 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %9 yükseldi. Şirket, 4Ç17’de 37 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %2 düştü. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 33 baz puan azalarak %3,1 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %4 yükselerek 1,175 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise -691 milyon TL (4Ç16: -463 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı -%15.2 (4Ç16: -%10.3) olarak kaydedildi.

ZİRAAT YATIRIM – Carrefoursa CRFSA Hisse Analizi 4Ç17 –  19.02.2018

Carrefoursa (CRFSA, Negatif): Carrefoursa’nın 4Ç2017 net dönem zararı 172,3mn TL olmuş ve 2016 yılı 4. çeyrekteki 1,4mn TL’lik net zararın üzerinde gerçekleşmiştir. Carrefoursa’nın satış gelirleri 4. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,1 oranında artarak 1.207mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %9,6 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %7,5 oranında artarak 301,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 0,4 puan düşüşle %25’e gerilemiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %9,7 oranında artmıştır. Diğer faaliyetlerden 131,8mn TL gider kaydedilmesi sonucu faaliyet zararı 125,8mn TL olmuştur. Finansman tarafında 55,4mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net zarar 178,9mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem zararı da 172,3mn TL olmuştur. 4. çeyrek zarar rakamıyla birlikte Şirket’in 2017 yılı zararı 305,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı net zararı 432,2mn TL idi.

 

ZİRAAT YATIRIM – Carrefoursa CRFSA Hisse Analizi 3Ç17 –  06.11.2017

Carrefoursa (CRFSA, Nötr): Carrefoursa’nın 3Ç2017 net dönem zararı 49,8mn TL olmuş ve 2016 yılı 3. çeyrekteki 164,2mn TL’lik net zararın altında gerçekleşmiştir. Carrefoursa’nın satış gelirleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,3 oranında artarak 1.191mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %2,9 oranında düşüş kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %25,6 oranında artarak 311,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 4,7 puan artışla %26,2’ye yükselmiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %1,2 oranında artmıştır. Diğer faaliyetlerden 28,4mn TL gider kaydedilmesi sonucu faaliyet zararı 10,5mn TL olmuştur. Finansman tarafında 51,5mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net zarar 62mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem zararı da 49,8mn TL olmuştur. 3. çeyrek zarar rakamıyla birlikte Şirket’in ilk 9 aylık zararı 133,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde net zarar 430,7mn TL idi.

 

ZİRAAT YATIRIM – Carrefoursa CRFSA Hisse Analizi 2Ç17 –  14.08.2017

Carrefoursa (CRFSA, Sınırlı Negatif): Carrefoursa’nın 2Ç2017 net dönem zararı 60,8mn TL olmuş ve 2016 yılı ikinci çeyrekteki 172,6mn TL’lik net zararın altında gerçekleşmiştir. Carrefoursa’nın satış gelirleri 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,4 oranında azalarak 1.110mn TL’ye gerilerken, satışların maliyeti ise %10 oranında düşüş kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %30,4 oranında artarak 279,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 6,3 puan artışla %25,1’e yükselmiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %6 oranında azalmıştır.

Diğer faaliyetlerden 26,1mn TL gider kaydedilmesi sonucu faaliyet zararı 33mn TL olmuştur. Finansman tarafında 42,1mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net zarar 75,1mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem zararı da 60,8mn TL olmuştur. İkinci çeyrek zarar rakamıyla birlikte Şirket’in ilk yarı zararı 83,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde net zarar 266,5mn TL idi.

 

Migros 20 Mağazayı Carrefour’a Devrediyor – Migros’tan Kira Sözleşmeleri Devri Açıklaması – 02.08.2017

Migros Ticaret A.Ş.’nin (“Migros”) Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret Lojistik ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin (“Kipa”) paylarını devir alım süreci kapsamında Rekabet Kurumu’na verdiği taahhüt paketi kapsamında;

12’si Migros, 8’i Kipa olmak üzere toplam 20 mağazanın elden çıkarılması amacıyla yürütülen görüşmeler neticesinde, bu mağazaların demirbaş ve kira sözleşmelerinin CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.’ye (“CarrefourSA”) devri konusunda CarrefourSA ile sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu devir bedeli 20 milyon TL+KDV’dir.

Migros ve Kipa bu konuya ilişkin yapılacak görüşmelerin kamuya açıklanmasının ertelenmesine ilişkin evvelce Yönetim Kurulu kararı almıştır. Söz konusu kararlar, Migros ve Kipa Şirketlerinin meşru çıkarlarının zarar görmemesi ve yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması amacıyla alınmıştır.

ZİRAAT YATIRIM – Carrefoursa CRFSA Hisse Analizi 1Ç17 –  03.05.2017

Carrefoursa (CRFSA, Sınırlı Negatif): Carrefoursa’nın 1Ç2017 net dönem zararı 22,9mn TL olmuş ve 2016 ilk çeyrekteki 94mn TL’lik net zararın oldukça altında gerçekleşmiştir. Carrefoursa’nın satış gelirleri 1. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,6 oranında azalarak 1.047mn TL’ye gerilerken, satışların maliyeti ise %6 oranında düşüş kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %0,5 oranında gerileyerek 270,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 1,1 puan artışla %25,8’e yükselmiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %9,4 oranında azalmıştır. Diğer faaliyetlerden 7,5mn TL gider kaydedilmesi sonucu faaliyet zararı 17,5mn TL olmuştur. Finansman tarafında 39,9mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net zarar 36,2mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem zararı da 22,9mn TL olmuştur

 

2016 hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı yapılamaması hakkında açıklama – KAP – 20.02.2017

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 20.02.2017 tarihli toplantısında;

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda 432.167.297- TL “Dönem Net Zararı” oluşması nedeniyle, SPK’nın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri kapsamında 2016 hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı yapılamayacağı hususunun 17.03.2017 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında hissedarların bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.

ZİRAAT YATIRIM – Carrefoursa CRFSA Hisse Analizi 4Ç16 –  20.02.2017

Carrefoursa (CRFSA, Sınırlı Negatif): Carrefoursa’nın 2016 yılı 4. çeyrek net dönem zararı 1,4mn TL olmuştur. Şirket 2015’in aynı döneminde 92,8mn TL zarar açıklamıştı. 4Ç2016 zararının 4Ç2015’e göre azalmasındaki ana etken Aralık 2016’da İstanbul’da yer alan bir ticaret merkezinin satışına bağlı olarak yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelir olmuştur. Şirketin 4Ç2016 satış gelirleri 4Ç2015’e göre %6,4 azalarak 1.106mn TL’ye gerilerken, maliyetlerdeki daha yüksek azalışa bağlı olarak brüt kar gerilemesi, ciro azalışından daha düşük, %4,1 olmuştur. Brüt kat marjı ise 4Ç2015’e göre 0,6 puan artarak %25,1’e yükselmiştir. Carrefoursa’nın operasyonel giderleri de 4Ç2016 döneminde %13,1 azalmış ve olumlu bir görüntü sergilemiştir. Diğer faaliyet gideri geçen senenin %24 daha altında 25mn TL olmasına rağmen, şirket esas faaliyetlerden 20,6mn TL zarar yazmıştır. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen 60,2mn TL’lik gelir sayesinde şirket vergi öncesinde 651bin TL’lik vergi öncesi kar yazmayı başarmıştır. Faaliyet kar marjı 4Ç2016’da %0,06 ile zayıf bir performans sergilemiştir. 4. çeyrek sonuçlarıyla birlikte Carrefoursa’nın 2016 yılı net dönem zararı 432,2mn TL olmuş ve olumsuz bir görüntü sergilemiştir. 2015 yılının net dönem zararı 31,7mn TL idi.

 

 

ZİRAAT YATIRIM – Carrefoursa CRFSA Hisse Analizi 3Ç16 –  04.11.2016

Carrefoursa (CRFSA, Negatif): Carrefoursa’nın 3Ç2016 ana ortaklık zararı 164,2mn TL olmuştur. 2015 3. çeyrekte Carrefoursa 32,7mn TL zarar açıklamıştı. Esas faaliyetlerinden diğer giderlerin yaklaşık 10 katına çıkması zararın ana sebebidir. Şirketin brüt karı %16,2 gerileyerek 245,6mn TL olmuştur. Carrefoursa 2016 3. çeyrekte 98,4mn TL’lik risk, dava, kapanacak mağaza ve zarar eden mağazalara ilişkin sabit kıymet değer düşüklüğü karşılığı ayırmıştır. Ayrıca operasyonel kambiyo zararı da artış göstermiştir. Bu sebeple geçen sene 12mn TL diğer faaliyet gideri kaydederken bu sene 117mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Bu durum şirketin 166,3mn TL faaliyet zararı yazmasına neden olmuştur. Finansman tarafında ise giderlerin geçen seneye göre 10mn TL artarak 38,2mn TL seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir. Şirketin 2016 Ocak- Eylül zararı ise 430,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde net kar 61,2mn TL idi.