Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Carrefoursa C...

Carrefoursa CRFSA Hisse Analiz ve Yorumları

PAYLAŞ

Carrefoursa, Kiler Birleşmesi TamamlandıAracı kurum ve uzmanların Carrefoursa CRFSA hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Bu sayfadan hisse ile ilgili çıkmış tüm haber, rapor ve teknik analizleri takip edebilirsiniz.

ZİRAAT YATIRIM – Carrefoursa CRFSA Hisse Analizi 2Ç17 –  14.08.2017

Carrefoursa (CRFSA, Sınırlı Negatif): Carrefoursa’nın 2Ç2017 net dönem zararı 60,8mn TL olmuş ve 2016 yılı ikinci çeyrekteki 172,6mn TL’lik net zararın altında gerçekleşmiştir. Carrefoursa’nın satış gelirleri 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,4 oranında azalarak 1.110mn TL’ye gerilerken, satışların maliyeti ise %10 oranında düşüş kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %30,4 oranında artarak 279,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 6,3 puan artışla %25,1’e yükselmiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %6 oranında azalmıştır.

Diğer faaliyetlerden 26,1mn TL gider kaydedilmesi sonucu faaliyet zararı 33mn TL olmuştur. Finansman tarafında 42,1mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net zarar 75,1mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem zararı da 60,8mn TL olmuştur. İkinci çeyrek zarar rakamıyla birlikte Şirket’in ilk yarı zararı 83,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde net zarar 266,5mn TL idi.

 

Migros 20 Mağazayı Carrefour’a Devrediyor – Migros’tan Kira Sözleşmeleri Devri Açıklaması – 02.08.2017

Migros Ticaret A.Ş.’nin (“Migros”) Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret Lojistik ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin (“Kipa”) paylarını devir alım süreci kapsamında Rekabet Kurumu’na verdiği taahhüt paketi kapsamında;

12’si Migros, 8’i Kipa olmak üzere toplam 20 mağazanın elden çıkarılması amacıyla yürütülen görüşmeler neticesinde, bu mağazaların demirbaş ve kira sözleşmelerinin CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.’ye (“CarrefourSA”) devri konusunda CarrefourSA ile sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu devir bedeli 20 milyon TL+KDV’dir.

Migros ve Kipa bu konuya ilişkin yapılacak görüşmelerin kamuya açıklanmasının ertelenmesine ilişkin evvelce Yönetim Kurulu kararı almıştır. Söz konusu kararlar, Migros ve Kipa Şirketlerinin meşru çıkarlarının zarar görmemesi ve yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması amacıyla alınmıştır.

ZİRAAT YATIRIM – Carrefoursa CRFSA Hisse Analizi 1Ç17 –  03.05.2017

Carrefoursa (CRFSA, Sınırlı Negatif): Carrefoursa’nın 1Ç2017 net dönem zararı 22,9mn TL olmuş ve 2016 ilk çeyrekteki 94mn TL’lik net zararın oldukça altında gerçekleşmiştir. Carrefoursa’nın satış gelirleri 1. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,6 oranında azalarak 1.047mn TL’ye gerilerken, satışların maliyeti ise %6 oranında düşüş kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %0,5 oranında gerileyerek 270,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 1,1 puan artışla %25,8’e yükselmiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %9,4 oranında azalmıştır. Diğer faaliyetlerden 7,5mn TL gider kaydedilmesi sonucu faaliyet zararı 17,5mn TL olmuştur. Finansman tarafında 39,9mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net zarar 36,2mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem zararı da 22,9mn TL olmuştur

 

2016 hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı yapılamaması hakkında açıklama – KAP – 20.02.2017

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 20.02.2017 tarihli toplantısında;

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda 432.167.297- TL “Dönem Net Zararı” oluşması nedeniyle, SPK’nın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri kapsamında 2016 hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı yapılamayacağı hususunun 17.03.2017 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında hissedarların bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.

ZİRAAT YATIRIM – Carrefoursa CRFSA Hisse Analizi 4Ç16 –  20.02.2017

Carrefoursa (CRFSA, Sınırlı Negatif): Carrefoursa’nın 2016 yılı 4. çeyrek net dönem zararı 1,4mn TL olmuştur. Şirket 2015’in aynı döneminde 92,8mn TL zarar açıklamıştı. 4Ç2016 zararının 4Ç2015’e göre azalmasındaki ana etken Aralık 2016’da İstanbul’da yer alan bir ticaret merkezinin satışına bağlı olarak yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelir olmuştur. Şirketin 4Ç2016 satış gelirleri 4Ç2015’e göre %6,4 azalarak 1.106mn TL’ye gerilerken, maliyetlerdeki daha yüksek azalışa bağlı olarak brüt kar gerilemesi, ciro azalışından daha düşük, %4,1 olmuştur. Brüt kat marjı ise 4Ç2015’e göre 0,6 puan artarak %25,1’e yükselmiştir. Carrefoursa’nın operasyonel giderleri de 4Ç2016 döneminde %13,1 azalmış ve olumlu bir görüntü sergilemiştir. Diğer faaliyet gideri geçen senenin %24 daha altında 25mn TL olmasına rağmen, şirket esas faaliyetlerden 20,6mn TL zarar yazmıştır. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen 60,2mn TL’lik gelir sayesinde şirket vergi öncesinde 651bin TL’lik vergi öncesi kar yazmayı başarmıştır. Faaliyet kar marjı 4Ç2016’da %0,06 ile zayıf bir performans sergilemiştir. 4. çeyrek sonuçlarıyla birlikte Carrefoursa’nın 2016 yılı net dönem zararı 432,2mn TL olmuş ve olumsuz bir görüntü sergilemiştir. 2015 yılının net dönem zararı 31,7mn TL idi.

 

 

ZİRAAT YATIRIM – Carrefoursa CRFSA Hisse Analizi 3Ç16 –  04.11.2016

Carrefoursa (CRFSA, Negatif): Carrefoursa’nın 3Ç2016 ana ortaklık zararı 164,2mn TL olmuştur. 2015 3. çeyrekte Carrefoursa 32,7mn TL zarar açıklamıştı. Esas faaliyetlerinden diğer giderlerin yaklaşık 10 katına çıkması zararın ana sebebidir. Şirketin brüt karı %16,2 gerileyerek 245,6mn TL olmuştur. Carrefoursa 2016 3. çeyrekte 98,4mn TL’lik risk, dava, kapanacak mağaza ve zarar eden mağazalara ilişkin sabit kıymet değer düşüklüğü karşılığı ayırmıştır. Ayrıca operasyonel kambiyo zararı da artış göstermiştir. Bu sebeple geçen sene 12mn TL diğer faaliyet gideri kaydederken bu sene 117mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Bu durum şirketin 166,3mn TL faaliyet zararı yazmasına neden olmuştur. Finansman tarafında ise giderlerin geçen seneye göre 10mn TL artarak 38,2mn TL seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir. Şirketin 2016 Ocak- Eylül zararı ise 430,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde net kar 61,2mn TL idi.

PAYLAŞ