Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Bursa Çimento...

Bursa Çimento BUCIM Hisse Analiz ve Yorumları

Bursa Çimento BUCIM hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber,rapor ve hisse yorumlarını aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların BUCIM ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

ZİRAAT YATIRIM – Bursa Çimento BUCIM Hisse Analiz 2Ç18 – 17.08.2018

Bursa Çimento (BUCIM, Pozitif): Bursa Çimento, 2Ç2018’de 23,4mn TL ana ortaklık net dönem karı elde etmiştir. Şirket, bir önceki yılın aynı çeyreğinde 17,5mn TL ana ortaklık net dönem karı elde etmişti. Şirket’in brüt karı 71,1mn TL ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %40 oranında artarken, brüt kar marjı %25 ile bir önceki yılın aynı dönemindeki brüt kar marjının bir miktar üzerinde gerçekleşmiştir. Net kar marjı ise %8 ile yaklaşık aynı oranda gerçekleşmiştir. İkinci çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in 2018 yılının ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %58 oranında artarak 48,9mn TL’ye yükseklmiştir.

 

Bursa Çimento Kapasite Artışı Yatırımına İlişkin Sürecin Bildirimine Dair Açıklama Yaptı – 03.07.2018

Şirketimiz tarafından yapılması planlanan “Çimento Fabrikası Kapasite Artışı ve Atık Isıdan Enerji Üretim Tesisi Projesi” aleyhine bir kısım akademik odalar tarafından açılan dava nedeniyle, Bursa 2. İdare Mahkemesinin 2017/856 E. Sayılı dosyasından verilen iptal kararının bozulması/kaldırılması istemi ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yanında, Şirketimiz tarafından Danıştay’a başvurulmuş olup, hukuki süreç devam etmektedir.

 

ZİRAAT YATIRIM – Bursa Çimento BUCIM Hisse Analiz 1Ç18 – 10.05.2018

Bursa Çimento (BUCIM, Pozitif): Şirket’in 2018 yılının ilk çeyreğindeki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %90 oranında artarak 25,5mn TL’ye yükselmiştir. Şirket’in brüt karı yine aynı dönemler itibariyle %52 oranında artarak 1Ç2018’de 59,5mn TL’ye yükselmiştir. Yılın ilk çeyreğinde net ve brüt kar marjı ise sırasıyla %9 ve %21 olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde net ve brüt kar marjı sırasıyla %7 ve %21 idi.

 

Bursa Çimento Basın Organlarında Çıkan Haberlere İlişkin Açıklama Yaptı – 09.03.2018

07.03.2018 itibari ile bir kısım basın organlarında Şirketimizin müdahil olduğu Bursa 2. İdare Mahkemesinin 2017/856 E. Sayılı dosyasında, Mahkeme tarafından iptal kararı verildiğine dair basın açıklamasına ilişkin haberler yer aldığı gözlemlenmiştir.

Şirketimize bu konuda Mahkemeden herhangi bir tebligat gelmemiş olmakla beraber; UYAP ortamında yapılan incelemede, Mahkeme kararının iptal yönünde olduğu öğrenilmiştir. Bu konuda Şirketimiz tarafından, Mahkemece yapılacak tebligat sonrası, davalı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yanında temyiz yoluna başvurulacağı SPK II-15.1 Nolu Tebliğ Md. 9 kapsamında kamuoyuna duyurulur.

 

Bursa Çimento Yürütmenin Durdurulması Kararı Hakkında Açıklama Yaptı – 26.02.2018

KAP: Şirketimiz tarafından yapılması planlanan ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ÇED olumlu kararı verilen “Çimento Fabrikası Kapasite Artışı ve Atık Isıdan Enerji Üretim Tesisi Projesi” aleyhine bir kısım akademik odalar tarafından Bursa 2.İdare Mahkemesinin 2017/856E. sayılı dosyası ile iptal davası açılmış ve Mahkemece “Yürütmenin Durdurulması” kararı verilmiş olup, konu hakkında 26.12.2017 tarihinde özel durum açıklaması yapılmıştır. Hukuki süreç devam etmektedir.

 

TACİRLER YATIRIM – Bursa Çimento BUCIM Hisse Analiz 4Ç17 – 16.02.2018

Bursa Çimento – 4Ç17 sonuçlarını 19.8 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %105 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %4 azaldı. Net satışlar 287 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %54 büyüdü. Şirket, 4Ç17’de 44 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %72 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 162 baz puan artarak %15,3 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %136 büyüyerek 71 milyon TL olarak gerçekleşti.

ZİRAAT YATIRIM – Bursa Çimento BUCIM Hisse Analiz 4Ç17 – 16.02.2018

Bursa Çimento (BUCIM, Pozitif): Şirket’in 4Ç2017’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %105 oranında artarak 19,8mn TL’ye yükselmiştir. Satış gelirleri %53,8 oranında artarak 287,1mn TL’ye ulaşan Şirket’in brüt karı da %51 oranında artarak 4Ç2017’de 62,2mn TL’ye yükselmiştir. Son çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in 2017 yılı ana ortaklık net dönem karı bir önceki yıla göre %4 oranında azalarak 71,2mn TL olmuştur.

Bursa Çimento 2017 Yılı Kâr Dağıtım Teklifini Açıkladı – 15.02.2018

Yönetim Kurulumuzun 15.02.2018 tarih 999 no’lu toplantısında;

Şirketimizin 2017 yılında S.P.K. Seri II.14.1 Tebliğine göre net dönem karI 71.221.773 TL olup, ortaklarımıza 2017 yılı Kârından Brüt 18.673.377,88 TL. (ödenmiş sermayenin %17,6471’i oranında, 1.-TL. nominal değerindeki 1 hisseye 17,6471 kr.); Net 15.872.371,20 TL. (ödenmiş sermayenin %15’i oranında, 1.-TL. nominal değerindeki 1 hisseye 15 kr. ) tutarında nakit kar payının, 27 Haziran 2018 tarihinden itibaren dağıtılmasının Genel Kurul’a teklif olarak götürülmesine karar verilmiştir.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
BUCIM, TRABUCIM91F3
Peşin
0,1764705
17,64705
0,15
15
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
27.06.2018
29.06.2018
28.06.2018

TACİRLER YATIRIM – Bursa Çimento BUCIM Hisse Analiz 3Ç17 – 08.11.2017

Bursa Çimento – 3Ç17 sonuçlarını 20.5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %33 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %17 arttı. Net satışlar 237 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %46 yükseldi. Şirket, 3Ç17’de 32 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %22 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 260 baz puan azalarak %13,5 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %72 yükselerek 30 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 285 milyon TL (3Ç16: 248 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %34,7 (3Ç16: %36.3) olarak kaydedildi.

DENİZ YATIRIM – Bursa Çimento BUCIM Hisse Analiz 3Ç17 – 08.11.2017

Bursa Çimento’nun satışları 3Ç17’de artarken operasyonel performansta toparlanma olmadı. Bursa Çimento’nun 3. çeyrekte satışları geçen yılın aynı çeyreğine göre %46 büyüyerek 237 mln TL oldu. Şirketin %57.74’üne sahip olduğu Çemtaş Çelik’in 109 mln TL olarak açıklanan satışlarındaki yıllık bazda %59 artışın bu büyümeye olan katkısının yanında, çimento ve beton aktivitelerinden gelen satışları da %36 arttı.

Şirketin yılın ilk 9 ayında %14.9 olarak gerçekleşen FAVÖK marjında ise hem yıllık hem de çeyreklik bazda bir miktar bozulma görüyoruz. Net karlılık bir önceki çeyreke göre bir miktar artmış olsa da geçen yılın karlılığına göre yaklaşık 4 puan aşağıda. Yükselmeye başlayan çelik ve çimento fiyatlarının satışlardaki olumlu etkisini karlılığa yansıtamayan şirketin açıkladığı sonuçlar hisse üzerinde pek bir olumlu etki yaratmayabilir.

ZİRAAT YATIRIM – Bursa Çimento BUCIM Hisse Analiz 3Ç17 – 08.11.2017

Bursa Çimento (BUCIM, Pozitif): Şirket’in 3Ç2017’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı döneminde göre %33,5 oranında artarak 20,5mn TL’ye yükselmiştir. Satış gelirleri %45,7 oranında artan Şirket’in brüt karı da bir önceki yılın aynı dönemine göre %30 oranında artarak 3Ç2017’de 49,5mn TL’ye yükselmiştir. Üçüncü çeyrek karı ile birlikte Şirket’in yılın ilk dokuz ayındaki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı döneminde göre %20,7 oranında azalarak 51,4mn TL olmuştur.

 

ZİRAAT YATIRIM – Bursa Çimento BUCIM Hisse Analiz 2Ç17 – 16.08.2017

Bursa Çimento (BUCIM, Sınırlı Negatif): Şirket’in 2Ç2017’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %42,7 oranında azalarak 17,5mn TL’ye gerilemiştir.  Şirket’in brüt karı ise aynı dönemler itibariyle %7 oranında azalarak 50,7mn TL olmuştur. Diğer yandan, ikinci çeyrek kar rakamı sonrasında Şirket’in 2017 yılının ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %37,6 oranında azalarak 30,9mn TL olmuştur.

TACİRLER YATIRIM – Bursa Çimento BUCIM Hisse Analiz 2Ç17 – 16.08.2017

Bursa Çimento – İkinci çeyrekte 17 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %43 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %31 arttı. Net satışlar 216 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %11 arttı. Şirket, 2Ç17’de 36 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %12 gerileme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 441 baz puan azalarak %16,6 oldu. Şirketin net borcu 17 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki çeyrekte şirketin net nakit pozisyonu 4 milyon TL olarak kaydedilmiştir.