Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları BRISA Hisse A...

BRISA Hisse Analiz ve Yorumları

PAYLAŞ

brisa-hisse-yorumlariAracı kurum ve uzmanların BRISA hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber,rapor ve hisse yorumlarını aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Bu sayfadan hisse ile ilgili çıkmış tüm haber, rapor ve teknik analizleri takip edebilirsiniz.

DENİZ YATIRIM – BRISA Hisse Analiz 2Ç17 – 07.08.2017

Brisa 2Ç17 performansı zayıf Brisa’nın net karı 2Ç17’de 2 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu rakam piyasa beklentisi olan 17 milyon TL’nin bir hayli altında. Şirketin geçen yıl 2Ç’deki net karı ise 28 milyon TL idi. Bu zayıflığın genel olarak operasyonel marjlardan kaynaklandığını görüyoruz. 530 milyon TL olan satış rakamı genelde beklentileri karşılarken 54 milyon TL olan VAFÖK 69 milyon TL olan piyasa beklentisinin çok altında kaldı. Bu da net kardaki sapmayı büyük ölçüde açıklıyor. VAFÖK marjı %10,2 civarı gerçekleşirken beklenti %13 idi. Sonuçların hisse üzerinde bir miktar baskı yaratabileceğini düşünüyoruz. Hisse araştırma kapsamında değildir.

İŞ YATIRIM – BRISA Hisse Analiz 2Ç17 – 07.08.2017

Kapanış (TL) : 7.2 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 2197 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.1 BRISA TI Equity- Öneri :GÖZDEN GEÇİRİLİYOR Get.Pot.%: n.a Analist: [email protected]

Zayıf 2Ç17 sonuçları
BRISA 2Ç17’de yıllık bazda %93 düşüşle beklentilerin altında 2 milyon TL net kar açıkladı. Net kardaki düşüşk zayıf faaliyet performansı ve artan finansman giderlerine bağlanabilir. Beklentilerle uyumlu, şirket 2Ç17’de yıllık bazda %16 artışla 530 milyon TL ciro elde etti. FAVÖK rakamı beklentilerin altında 2Ç17’de yıllık bazda %26 düşüşle 54 milyon TL’ye geriledi. FAVÖK marjı ise artan hammadde maliyetleri nedeniyle yıllık bazda yüzde 5.7 puan gerileme ile %&10.1’e düştü. Zayıf 2Ç17 sonuçlarının hisse performansını bugün olumsuz etkilemesini bekliyoruz.

TACİRLER YATIRIM – BRISA Hisse Analiz 2Ç17 – 07.08.2017

Brisa – 2Ç17 sonuçlarını 1.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı,
16.8 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık
bazda yüzde %93 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %92 azaldı. Net satışlar 535
milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %16 büyüdü.
Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 530 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti.
Şirket, 2Ç17’de 54 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı
dönemine göre yüzde %26 düştü. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 69
milyon TL’nin altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine
göre 567 baz puan azalarak %10.1 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %1
gerileyerek 1,764 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 699 milyon
TL (2Ç16: 847 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara
oranı %36.6 (2Ç16: %46.0) olarak kaydedildi.

ZİRAAT YATIRIM – BRISA Hisse Analiz 2Ç17 – 07.08.2017

Brisa (BRISA, Sınırlı Negatif): Brisa’nın 2Ç2017 net dönem karı 17mn TL’lik piyasa beklentisinin altında 1,9mn TL olmuş ve 2016 ikinci çeyrekteki 28,3mn TL’lik karın altında gerçekleşmiştir. Brisa’nın satış gelirleri 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,6 oranında artarak 534,9mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %31,5 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %16,9 oranında gerileyerek 126,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı 9,2 puan düşüşle %23,7’ye gerilemiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %3,2 oranında azalmıştır. Diğer faaliyetlerden de 13,3mn TL gelir kaydedilmesi sonucu faaliyet karı 41,5mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 6,5 puan gerileyerek %7,8’e düşmüştür. Finansman tarafında 41,5mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 72bin TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da vergi gelirinin etkisiyle 1,9mn TL olmuştur. Net kat marjı 2,7 puan düşüşle %5,2’ye gerilemiştir. 2. çeyrek rakamlarıyla beraber şirketin 6 aylık net karı 26,6mn TL olmuştur. Geçen sene 6 aylık dönemdeki net kar 59,9mn TL idi.

 

AK YATIRIM – BRISA Hisse Haber Analiz  – 22.05.2017

Gazete haberine göre, Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan ve ithal lastiklere kilogram başına 0.5 dolar gümrük vergisini kalıcı hale getirecek tebliğ Bakanlar Kurulu’nda imza aşamasına geldi. Hatırlanacağı üzere, benzer bir gümrük vergisi 200 günlük süreyle geçici olarak 6 Nisan’da yürürlüğe girmişti. Brisa’nın gelirlerinin yaklaşık %60’ının Türkiye’de üretip Türkiye’de sattığı lastikler olması sebebiyle, böyle bir düzenleme kalıcı olması durumunda Brisa’nın özellikle pazar payı artışı yoluyla olumlu yönde etkileneceğini değerlendiriyoruz.

 

İŞ YATIRIM – BRISA Hisse Analiz 1Ç17 – 03.05.2017

Kapanış (TL) : 7.17 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 2188 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.92 BRISA TI Equity- Öneri :GÖZDEN GEÇİRİLİYOR Get.Pot.%: n.a Analist: [email protected]

1Ç17 sonuçları beklentilerle uyumlu BRISA 1Ç17’de beklentilerle uyumlu kur farkı ve faiz giderlerindeki artış nedeniyle yıllık bazda %25 düşüşle 25 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Satış gelirleri beklentilere paralel yıllık bazda %18 artış ile 473 milyon TL olarak gerçekleşti. Brüt kar marjı kauçuk fiyatlarındaki artış nedeniyle yıllık bazda 6.4 puan gerileyerek %27.1’e düştü. Faaliyet giderinin satışlara oranındaki iyileşme brüt kar marjındaki erimeyi kısmen azaltarak faaliyet kar marjında 1.8 puanlık düşüşe sebep oldu. FAVÖK rakamı piyasa beklentisiyle uyumlu yıllık bazda %8 artış ile 70 milyon TL’ye ulaşırken, FAVÖK marjı yıllık bazda 1.4 puan ve çeyrek bazda 0.8 puan düşüşle %14.7’e geriledi. BRISA’nın 1Ç17 sonuçları piyasa beklentileriyle uyumlu olduğundan sonuçlara önemli bir piyasa reaksiyonu beklemiyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – BRISA Hisse Analiz 1Ç17 – 03.05.2017

Brisa (BRISA, Sınırlı Negatif): Brisa’nın 1Ç2017 net dönem karı 24,7mn TL olmuş ve 2016 ilk çeyrekteki 31,7mn TL’lik karın altında gerçekleşmiştir. Brisa’nın satış gelirleri 1. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,7 oranında artarak 473,1mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %29,1 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %4,8 oranında gerileyerek 128,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı 6,4 puan düşüşle %27,1’ye gerilemiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %7,5 oranında azalmıştır. Diğer faaliyetlerden de 10,6mn TL gelir kaydedilmesi sonucu faaliyet karı 58mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 1,8 puan gerileyerek %12,3’e ulaşmıştır. Finansman tarafında 36,8mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 21,3mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 24,7mn TL olmuştur. Net kat marjı 2,7 puan düşüşle %5,2’ye gerilemiştir.

AK YATIRIM – BRISA Hisse Analiz 1Ç17 – 03.05.2017

Brisa piyasa beklentisi olan 27 milyon TL’nin biraz altında 25 milyon TL net kâr açıkladı. 1Ç17’de ciro ve FAVÖK beklentilere paralel olarak sırasıyla 473 milyon TL (yıllık bazda %18 artış) ve 70 milyon TL (yıllık bazda %8 artış) olarak gerçekleşti. Satış hacimlerine baktığımızda, Brisa’nın adet bazındaki ihracatını yıllık bazda %17 artırdığını gözlemliyoruz. Ancak iç pazara yönelik satışlardaki düşüşün etkisiyle, adet bazındaki toplam satış artışı %3,6’da sınırlı kaldı. Artan hammadde maliyetleriyle beraber, Brisa’nın birinci çeyrekteki FAVÖK marjı %14,7’ye geriledi (4Ç16: %15,5, 1Ç16:%16,1). Öte yandan, şirketin net borç pozisyonu 2016 sonundaki 1,7 milyar TL’den hafif artışla Mart sonunda 1,78 milyar TL’ye ulaştı. Şirket hisseleri son 3 ayda BIST-100 Getiri Endeksi’nin %3 altında performans gösterdi. 1Ç17 sonuçlarının kısa vadede hisse performansına etkisinin nötr olmasını bekliyoruz. Şirket birinci çeyrek sonuçlarıyla ile ilgili olarak 8 Mayıs’da saat 16:00’da bir telekonferans düzenleyecek.

OYAK YATIRIM – BRISA Hisse Analiz 1Ç17 – 03.05.2017

Brisa’nın ilk çeyrek karı 25mn TL olarak açıklandı, piyasa beklentisi de 27mn TL seviyesindeydi. Şirketin hem faaliyet performansı hem de net karı piyasa beklentilerine paralel geldi. Hammadde maliyetlerindeki artış, zayıf TL ve artan faiz giderleri net karda geçen yılın aynı dönemine göre %22’lik düşüşe sebep oldu. Gelirler %18 artışla 473mn TL’ye yükseldi. Gelirlerdeki güçlü artışı %4 satış hacmi büyümesi ve ortalama fiyatlardaki iyileşme destekledi. Buna karşın, geçen yılın aynı dönemine göre %31 artan hammadde giderleri faaliyet kar marjını (FAVÖK) %14’e düşürdü. Şirketin en önemli üretim girdisi olan kauçuk fiyatlarının geçen yıl ortalamalarına göre sene başında yaklaşık iki katına çıkmış olması Brisa’nın faaliyet performansını olumsuz etkiledi. Söz konusu durumun en az bir ya da iki çeyrek daha devam etmesini bekliyoruz. Ayrıca TL’nin zayıf seyretmesi ihracat gelirlerini desteklemiş olsa da, bu durum Dolar bazında fiyatlanan kauçuğun sebep olduğu maliyet artışını telafi edemedi. Şirketin Aksaray’da inşaatına devam ettiği ve 2018 yılında devreye almayı planladığı fabrika için yatırımları ilk çeyrekte de devam etti. İlk çeyrek içerisinde yapılan 31mn Dolarlık yatırımla birlikte Brisa’nın net borcu 1.78milyar TL’ye yükseldi. Beklentilere paralel gelen ilk çeyrek karının geçen yıla göre zayıf seyretmesi nedeniyle hisse fiyatına etkisinin olumsuz olabileceğini düşünüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – BRISA Hisse Analiz 1Ç17 – 03.05.2017

1Ç17 sonuçlarını 24.7 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 27 milyon TL olan piyasa beklentisinin hafif altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %22 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %27 azaldı. Net satışlar 473 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %18 yükseldi. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 476 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin yurtiçi satışları yıllık bazda %8 artarken, ihracatı ABD doları bazında %13 arttı. Yurtiçi satışların detaylarına baktığımızda satış hacminin %7 azaldığını ancak ortalama fiyatların ise %15 arttığını görüyoruz. İhracatın detaylarına baktığımızda ise, ihracat hacminin %17 arttığını ve burada Bridgestone kanalına yapılan ihracatın önemli artış kaydettiğini görüyoruz. İhracat fiyatları ise, yıllık olarak ve ABD doları bazında, %4 gerileme kaydetti. Şirket, 1Ç17’de 70 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %8 yükseldi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 70 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 136 baz puan azalarak %14,7 oldu. FAVÖK marjında yaşanan daralmanın altında yatan en önemli sebebin artan kauçuk fiyatlarına bağlı olarak brüt kar marjında yaşanan gerileme olduğunu görüyoruz. Öte yandan, faaliyet giderlerinde sıkı bir yönetim yapılmış ve toplam faaliyet giderleri yıllık bazda %11 gerilemiştir. Bu düşüşün altında yatan en önemli sebebin azalan pazarlama ve satış giderleri olduğunu görüyoruz. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %5 yükselerek 1,783 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 819 milyon TL (1Ç16: 859 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %44,6 (1Ç16: %47,4) olarak kaydedildi.

 

OYAK YATIRIM – Hisse Haber Yorum – 06.04.2017

Resmi Gazete’de yer alan karara göre lastik ithalatına yönelik koruma önlemi başlatıldı. Karara göre, son yıllarda artan lastik ithalatının yerli üretim üzerindeki olumsuz etkisinin giderilmesi için, soruşturma başlatıldı ve 200 gün boyunca kg başına 0.5 ABD doları önlem uygulaması başlatıldı. Hatırlanacağı üzere geçen sene de başta Çin olmak üzere gelişmekte olan ülkelerden gelen ithalata %22 ek vergi uygulaması açıklanmıştı. Bu karar BRISA ve GOODY için olumlu algılanacaktır, fakat bu şirketlerin de yurtiçinde yaptıkları satışların bir kısmının ithal edildiği not edilmelidir.

AK YATIRIM – Hisse Haber Yorum – 06.04.2017

Lastik Sektörü: Resmi Gazete otomobillerde kullanılan ve ithal edilen lastiklere geçici ek vergi getirildiğini duyurdu. Buna göre kilogram başına 0,50 dolar tutarında ek mali yükümlülük belirlendi ve bu 200 günlük süre için uygulanacak. Bu dönemde konu ile ilgili Ekonomi Bakanlığınca soruşturma yürütülecek. Lastik ithalatına getirilen geçici vergi uygulamasının yerli üreticiler Brisa ve Goodyear için olumlu olduğunu düşünüyoruz.

Resmi Gazete’de Yayınlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ’den

TebliğNot:2017/1 MADDE 1: Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından aşağıdaki tabloda belirtilen eşya ithalatında son yıllarda artış olduğu ve yerli üretimin bu ithalattan ciddi zarar gördüğü veya ciddi zarar tehdidine maruz kaldığı tespiti doğrultusunda ithalatta korunma önlemlerine ilişkin mevzuat çerçevesinde, söz konusu eşyanın ithalatında korunma önlemi alınması için Genel Müdürlük tarafından re’sen bir inceleme başlatılmıştır. Yerli üretimi temsil niteliğini haiz bir kısım firmalardan alınan ekonomik göstergeler kullanılarak hazırlanan inceleme raporunun gizli olmayan özetine Bakanlığın internet sitesi (http://www.ekonomi.gov.tr) “ithalat” başlığı altında “ticaret politikası savunma araçları” sayfasında yer alan “korunma önlemleri/yürüyen soruşturmalar” bağlantısından ulaşılabilmektedir.

  • Otomobillerde kullanılan (steyşın ve yarış otomobilleri dahil)
  • Otobüs ve kamyonlarda kullanılan
  • Tarım ve orman taşıtları ve makinelerinde kullanılan türde olanlar
  • Yapı madencilik veya sanayi elleşmelem taşıtları ve makinelerinde kullanılan türde olanlar
  • Diğerleri

*Diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, janta takılı halde gelen ve 87.08 tarife pozisyonu altında yer alan dış lastikler dahildir.

İŞ YATIRIM – BRISA Hisse Analiz 4Ç16 – 24.02.2017

Kapanış (TL) : 6.58 – Hedef Fiyat (TL) : 5.18 – Piyasa Deg.(TL) : 2008 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.8 BRISA TI Equity- Öneri :SAT Get.Pot.%: -21.3 Analist: [email protected]

Beklentilerle uyumlu zayıf 4Ç16 sonuçları
BRISA beklentilere paralel 4Ç16’de yıllık bazda %58 düşüşle kötüleşen faaliyet kar marjları ve artan finansman giderleri nedeniyle 34 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Piyasa beklentisinin biraz altında satış gelirleri yıllık bazda %5 düşüşle 494 milyon TL olarak gerçekleşti. Beklentilere uyumlu FAVÖK yıllık bazda %44 düşüşle 77 milyon TL’e azaldı. FAVÖK marjı ise artan kauçuk fiyatları nedeniyle 4Ç15’deki %26.5’den 4Ç16’da %15.5’e geriledi. Şirketin net borç pozisyonu ise 2016 yılında çoğunlukla Aksaray’daki yeni fabrika ile ilgili 495 milyon TL yatırım harcaması nedeniyle 2015 sonundaki 1 milyar TL’den 2016 sonunda 1.7 milyar TL’ye yükseldi.

Yorum: Beklentilerle uyumlu açıklanan BRISA’nın 4Ç16 sonuçlarına piyasanın önemli bir tepki vereceğini öngörmüyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – BRISA Hisse Analiz 4Ç16 – 24.02.2017

Brisa Bridgestone (BRISA, Nötr): Brisa’nın 4Ç2016 net dönem karı, piyasa beklentisi olan 32mn TL’ye paralel, 34mn TL olmuştur. Şirketin 2015 yılı son çeyrek net karı 81,3mn TL idi. Brisa’nın satış gelirleri son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,9 oranında azalarak 494,1mn TL’ye gerilerken, satışların maliyeti ise %6,1 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %24,5 oranında azalarak 140,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde sadece %5,9 oranında artmıştır. Diğer faaliyetlerden de 20,3mn TL gelir kaydedilmesi sonucu faaliyet karı 76,7mn TL’ olmuştur. Finansman tarafında da geçen seneki 19,8mn TL’lik giderin üzerinde 45,1mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 31,7mn TL seviyesinde gerçekleşirken, geçen seneki vergi giderinin yerine 2016 son çeyrekte vergi geliri yazılmasıyla birlikte, net dönem karı da 34mn TL olmuştur. 4. çeyrek rakamlarıyla birlikte Brisa’nın 2016 yılı karı 80,1mn TL olmuştur. 2015 yılı net karı ise 197,2mn TL idi.

OYAK YATIRIM – BRISA Hisse Analiz 4Ç16 – 24.02.2017

Brisa’nın karı beklentilere paralel olarak açıklandı. Brisa 2016 yılının son çeyreğinde 34 milyon TL net kar açıkladı ve 32 milyon TL seviyesindeki beklentileri yakaladı. Fakat şirketin karı geçen senenin aynı çeyreğine göre önemli ölçüde düşüş kaydetti (önceki: 76mn TL). Şirketin satışları son çeyrekte %5 daralma kaydederken, bunda yenileme pazarında görülen daralma etkili oldu. 2016 yılı tamamında şirketin yurtiçi satış adetleri yüzde 5 gerilerken, ihracat adetleri ise yüzde 8 büyüme kaydetti.

 

 

 

PAYLAŞ