Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Boyner Perake...

Boyner Perakende BOYP Hisse Analiz ve Yorumları

Boyner Perakende ve Tekstil BOYP hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Aracı kurum ve uzmanların BOYP hisse ile ilgili çıkmış tüm haber, rapor ve teknik analizleri bu sayfadan takip edebilirsiniz.

“BEYMEN PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş. İLE YENİ DÖNEM”

28.08.2019 – Haziran 2019’da Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. (BOYP) ana ortakları arasında gerçekleşen hisse devir işlemleri sonrasında, Beymen ve AY Marka Mağazacılık, Beymen Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. çatısı altında yeniden yapılandırılıyor. Mayhoola for Investments LLC ile Boyner Holding A.Ş. arasındaki ortaklığın ve Hissedarlar Sözleşmesi’nin sona ermesinin ardından 26 Ağustos 2019’da yapılan BOYP Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda şirket ticaret ünvanının Beymen Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. olarak değiştirilmesi kararı alındı.

Beymen ticari operasyonları, Beymen Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. ünvanı altında devam ederken, Network, Que, Divarese markalarını bünyesinde barındıran AY Marka Mağazacılık A.Ş. de bu şirketin iştiraki olarak yoluna devam edecek.

27 Haziran 2019’da kamuoyuna açıklandığı üzere Boyner Holding A.Ş ve Mayhoola for Investments LLC, Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. (BOYP) şirket portföyünü paylaşarak sonlandırmıştı. Beymen Mağazacılık ve AY Marka Mağazacılık Mayhoola’ya geçerken Boyner Büyük Mağazacılık ve Altınyıldız Tekstil’in tamamı Boyner Holding A.Ş.’nin olmuştu.

 

VAKIF YATIRIM – Boyner BOYP Hisse Haber – 29.05.2018

Boyner Perakende (BOYP): Çıkarılmış sermayesini %155,2 bedelli artırarak 257,7 mn TL’den 657,7 mn TL’ye yükseltme kararı aldı. Rüçhan haklarının 1 TL’den kullandırılacağı belirtildi.

İŞ YATIRIM – Boyner BOYP Hisse Haber – 29.05.2018

Kapanış (TL) : 8.1 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 2087 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.4 BOYP TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Boyner Perakendecilik Bedelli Sermaye Artırımı. Boyner Perakendecilik 257,7mn TL olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %155,22 oranında arttırarak 657,7mn TL’ye çıkarılmasına karar verdi.

Boyner Perakende Bedelli Sermaye Artırımı Kararı – 28.05.2018

Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
1.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
257.700.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
657.700.000

Yönetim Kurulumuz, Şirketimizin finansal yapısının güçlendirilmesi, likidite pozisyonunun iyileştirilmesi, sürdürülebilir ve karlı büyümeye destek olacak bir bilanço yapısının kurulması amacıyla:

 1. Şirket Esas Sözleşmesi’nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 1.000.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 257.700.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %155,22 oranında arttırılarak 657.700.000 Türk Lirası’na çıkarılmasına,
 2. Arttırılan 400.000.000 Türk Liralık sermayeyi temsil eden 1 Kuruş nominal değerli ve üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmayacak olan 40.000.000.000 adet payın tamamının hamiline yazılı olarak ihracına, ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına,
 3. Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin (6) Numaralı maddesi tahtında Yönetim Kurulu’na verilen yetki uyarınca, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının 1 Kuruş (0,01 Türk Lirası) nominal değerli her bir pay için 0,01 Türk Lirası fiyattan (1 Türk Lirası nominal değerli pay için 1 Türk Lirası nominal değer üzerinden) kullandırılmasına,
 4. Ana ortaklarımız Boyner Holding A.Ş. ve Mayhoola for Investments LLC’nin yeni pay alma hakkı kullanım bedellerinin, nakit ve muaccel nitelikteki Şirketimizden alacaklarından mahsuben ödenmesine,
 5. İşbu sermaye arttırımında ihraç edilecek payların “borsada işlem gören” nitelikte oluşturulmasına,
 6. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,
 7. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların; 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilmesine,
 8. Bu karar kapsamında T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) ile diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına,

karar vermiştir.

Boyner, Beymen Halka Arzına İlişkin Fonun Kullanım Yeri Hakkında Bilgi Verdi – 20.04.2018

Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu,

 1. Bağlı ortaklığımız Beymen Mağazacılık A.Ş.’nin (“Beymen”) paylarının halka arzı sonucunda elde edeceğimiz halka arz gelirinden karşılanmak üzere, Şirketimizin Beymen’e olan ticari olmayan borcunun; VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 5’inci maddesinin altıncı fıkrası hükmünde, Beymen’in izahnamesinde yer alan 31.12.2017 tarihli finansal tablolarına göre Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflarından olan ticari olmayan alacaklarının; tüm alacaklar toplamına olan oranına veya aktif toplamına olan oranına ilişkin olarak belirlenen sınırlara uygun hale getirilecek şekilde ödenmesine,
 1. Ayrıca, Beymen’in Şirketimiz tarafından ticari olmayan işlemlerle VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 5’inci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen sınırları aşmayacak ve söz konusu hükmün dolanılmasına yol açacak şekilde  tekrar alacaklı hale getirilmeyeceğinin Sermaye Piyasası Kurulu’na beyan ve taahhüdüne,
 1. Beymen Mağazacılık A.Ş. halka arzından elde edilecek, fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde kullanılacak fon ile halka arz maliyetleri hariç net halka arz gelirinin, Beymen’e yapılacak ödemelerden kalan kısmının Şirketimizin kısa ve uzun vadeli kredilerinin anapara ve faiz ödemelerinde kullanılmasına,

İŞ YATIRIM – Boyner BOYP Hisse Haber Yorum – 20.04.2018

Kapanış (TL) : – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) :
BOYNR TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a Beymen için fiyat aralığı belli oldu.
KAP’ta yer alan habere göre kurumumuz tarafından hazırlanan fiyat tespit raporu çerçevesinde, Beymen Mağazacılık A.Ş. paylarının halka arzında 1 TL nominal değerli pay için 12,80 TL ve 15,36 TL fiyat aralığına karar verilmiştir.

ZİRAAT YATIRIM – Boyner BOYP Hisse Haber Yorum – 10.04.2018

Ayrılma Hakkı Boyner Perakende (BOYP, Nötr): Beymen Mağazacılık A.Ş. halka arz işlemiyle ilgili olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerinin 1,00 TL nominal değerli pay için 8,39 TL bedelden paylarını Şirkete satarak ayrılma hakkına sahip olması hususunun 2 Mayıs’taki Genel Kurul onayına sunmaya karar verdi.

ZİRAAT YATIRIM – Boyner BOYP Hisse Haber Yorum – 09.03.2018

Boyner Perakende (BOYP, Nötr): Boyner Perakende ve Tekstil bağlı ortaklığı Beymen’in sermayesinin %40’ına karşılık gelen 62,5mn TL nominal paya kadar olan kısmın halka arz edilmesine ilişkin hazırlanan taslak izahnamenin onaylanması için SPK’ya başvurdu. Boyner Perakende ve Tekstil’in %100 bağlı ortaklığı Beymen Mağazacılık’ın 156,2mn TL ödenmiş sermayesi bulunuyor. Boyner Perakende’den KAP’a yapılan açıklamada, toplanan kesin talebin satışa sunulan paylardan fazla olması halinde, Beymen sermayesinin %6’sına kadar kısma karşılık gelen 9,4mn TL nominal payın da kısmen veya tamamen ek satışa sunulabileceği ifade edildi.

 

TACİRLER YATIRIM – Boyner BOYP Hisse Analiz 4Ç17 – 28.02.2018

Boyner Perakende ve Tekstil – 4Ç17 sonuçlarını 10.5 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde de 84,9 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 1,322 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %35 büyüdü. Şirket, 4Ç17’de 193 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %48 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 123 baz puan artarak %14,6 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %2 azalarak 1,979 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 154 milyon TL (4Ç16: 373 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %3,6 (4Ç16: %10.7) olarak kaydedildi.

ZİRAAT YATIRIM – Boyner BOYP Hisse Analiz 4Ç17 – 28.02.2018

Boyner Perakende (BOYP, Sınırlı Pozitif): Boyner Perakende’nin 2017 yılı 4. çeyrek ana ortaklık zararı 10,5mn TL olmuştur. 4Ç2016’da 100,8mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydedilmişti. Brüt kar bir önceki yılın aynı dönemine göre %32,4’lük artışla 594,8mn TL olurken, faaliyet karı %100,3 artışla 137,9mn TL’yi göstermiştir. 126,7mn TL’lik finansman gideri sonrası şirketin toplam zararı 10,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Son çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 2017 yılı zararı 2016’daki 471,1mn TL’nin altında 294,7mn TL olarak gerçekleşmiştir.

 

Boyner Beymen’in Özet Mali Verilerini Açıkladı – 05.02.2017

20 Aralık 2017 tarihli özel durum açıklaması ile duyurduğumuz üzere, %100 oranında paylarına sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Beymen Mağazacılık A.Ş.’nin (Beymen) sermayesinin %49’unu aşmayacak şekilde halka arzına ilişkin çalışmalar çerçevesinde, ekteki bilgilerin tüm yatırımcılarla eşanlı paylaşılması uygun görülmüştür.

Sözkonusu veriler Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) çerçevesinde hazırlanan ve henüz bağımsız denetimi tamamlanmamış rakamlardır. Denetim sürecinin sonunda Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) bazlı açıklanacak veriler yukarıdaki rakamlardan farklılık gösterebilir.

Beymen’in, 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle bayileri dahil toplam 85 mağazasının net satış alan büyüklüğü 50.809 metrekaredir (Wepublic mağazası hariç) .

Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş’nin mali sonuçları birden fazla bağlı ortaklığımızın tam konsolide edilmesi ile oluşmaktadır. Dolayısıyla Beymen’e ilişkin verilen rakamlar Şirketimizin 2017 yılı finansal sonuçları için bir gösterge kabul edilmemelidir.

Beymen esas sözleşmesinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun hale getirilmesi ile kayıtlı sermaye sistemine geçişi için Sermaye Piyasası Kurulu’na 28.12.2017 tarihinde yapılan başvuruya ilişkin süreç devam etmektedir. Bu sürece ilişkin gelişmeler ivedilikle kamuya açıklanacaktır. Ayrıca Beymen hakkında ayrıntılı bilgiye halka arz için hazırlanacak taslak izahnamede yer verilecektir.

Tablo: Beymen’in özet mali verileri

YILLAR CİRO (Milyon TL) FAVÖK (Milyon TL) NET KAR (Milyon TL)
2017 1.294 205 118
2016 1.026 154 60
2015 934 139 57

 

GARANTİ YATIRIM – Boyner Hisse Haber – 20.12.2017

Perakende Sektörü: Boyner Perakende, Beymen Mağazacılık’ın sermayesinin %49’unu aşmayacak kısmının halka arzını planlıyor.

 

Boyner Holding’den Önemli Açıklama – 10.11.2017

Ana Ortaklarımızdan Boyner Holding A.Ş.’den gelen açıklama metni aşağıda yer almaktadır:

Şirketimiz iştiraki Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş.’nin (“Boyner Perakende“) yatırımcılarından Murat Barış Tansever tarafından,  Sermaye Piyasası Kurulu aleyhine Danıştay’da; Boyner Perakende’nin mevcut çıkarılmış sermayesinin %12’lik kısmına tekabül eden paylarının (Boyner Perakende’de yönetim kontrolü değişikliği meydana gelmeyecek şekilde) 10 Mart 2017 ve 12 Nisan 2017 tarihlerinde Mayhoola for Investments LLC’ye devrine ilişkin olarak azınlık hisse sahiplerine zorunlu pay alımı teklifi yapılmadığı ve ayrılma hakkının kullandırılmadığı iddiaları ileri sürülmek suretiyle, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gereğinin yapılmasını taleplerinin Kurul tarafından 10 Temmuz 2017 tarihli idari işlem ile reddedildiği belirtilerek, bu işlemin ve ayrıca işleme dayanak Sermaye Piyasası Kurulu’nca çıkarılan Pay Alım Teklifi Tebliği’nin (II-26.1 Sayılı) 14. maddesinin 1. fıkrasının d bendinin iptali dava edilmiş ve ayrıca dava konusu karar ile karara dayanak  Tebliğ maddesinin yürütmesinin durdurulması talebinde bulunulduğu öğrenilmiştir.

Şirketimiz tarafından, Danıştay 13. Dairesi’nde 2017/1954 E. sayılı dosya ile ikame edilen sözkonusu davaya 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 31. maddesi atfıyla 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 66. maddesine istinaden davalı Sermaye Piyasası Kurulu yanında fer’i müdahil olma talebinde bulunulmuştur.

Ana ortaklarımızdan Boyner Holding A.Ş.’nin fer’i müdahillik talebinde bulunduğu davaya ilişkin önemli gelişmeler, Şirketimize bilgi ulaştıkça yatırımcılarımız ve tüm menfaat sahipleri ile paylaşılacaktır.

ZİRAAT YATIRIM – Boyner Hisse Analiz 3Ç17 – 07.11.2017

Boyner Perakende (BOYP, Sınırlı Negatif): Boyner Perakende’nin 3Ç2017 ana ortaklık net dönem zararı 121,7mn TL olmuş ve 2016 3.çeyrekteki 136,1mn TL’lik net zararın altında gerçekleşmiştir. Boyner Perakende’nin satış gelirleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %24,7 oranında artarak 998,8mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %22,4 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %28,5 oranında artarak 384,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 1,1 puan artışla %38,5’e yükselmiştir.

Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %20,7 oranında artmış ve 391,1mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 9,4mn TL gelir kaydedilmesi sonucu faaliyet karı 3mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki faaliyet zararı 23,2mn TL idi. Şirketin zarar açıklamasının ana sebebi olan finansman tarafında 117,5mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net zarar 115,1mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem zararı da 121,5mn TL olmuştur. Ana ortaklığın payına düşen zarar ise 121,7mn TL olarak gerçekleşmiştir.

 

Boyner Bedelli Sermaye Artırımının Tamamlanması ve Şirket Ana Sözleşmesinin Tadil Edilmesi Hakkında Açıklama Yaptı – 20.09.2017

Artırılan 200.000.000,00 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında, yeni pay alma hakları kullanma süresi (12.07.2017-11.09.2017) içerisinde 114.580.164,470 -TL, ve kalan payların 14- 15 Eylül 2017 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşan fiyattan satışından 633.456,24 TL olmak üzere toplam, 115.213.620,71 TL nakit fon girişi sağlanmıştır. İş bu sermaye artırımında Şirketimiz ana ortaklarından Mayhoola For Investments LLC tarafından nakden konulan fonlar nedeniyle oluşan borcun 85.351.819,608 TL’si (İzahnamenin 27.2. bölümünde açıklanmıştır.) Mayhoola For Investments LLC’nin yeni pay alma hakkına istinaden mahsup edilmiştir.

Yukarıda açıklandığı üzere, sermaye artımından sağlanan toplam fon miktarı 200.565.440,32 TL olup, borca mahsuplar yapıldıktan sonra sağlanan fiili nakit girişi 115.213.620,71 TL’dir.

Şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 257.700.000.000.- TL olup, şirketimiz esas sözleşmesinin “Şirketin Sermayesi” başlıklı 6. maddesinin tadiline uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulmuştur.

Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul
Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
BOYP, TRAALTIN91B5
57.700.000
200.000.000
346,62045
1
BOYP, TRAALTIN91B5
Hamiline
BOYP(RÜÇHAN), TRRBOYP00016
68.023,176

nevi: hamiline

Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
500.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
57.700.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
257.700.000

 

İŞ YATIRIM – Boyner Hisse Analiz 2Ç17 – 10.08.2017

Kapanış (TL) : 9.32 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 2402 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.36 BOYP TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

2Ç17 sonuçları: BOYP 2Ç17’de 39m TL net zarar açıkladı (2Ç16 net zarar 78m). Net zararın 2Ç17’de azalmasının en önemli nedenleri iyileşen operasyonel performans ve TL’nin çeyreksel değer kazancına bağlı hafifleyen kambiyo zararları oldu. FAVÖK 2Ç17’de yıllık bazda %29 yükselerek 84m TL’ye yükseldi. FAVÖK marjında, bürüt kar marjında görülen 0,8 puanlık gerilemeye rağmen, güçlü ciro büyümesi (+19% y-y) ve operasyonel giderlerde görülen sınırlı artış ( +14% y-y) nedeniyle 0,6 puanlık artış ile %8,2 seviyesine yükseldi.

 

ZİRAAT YATIRIM – Boyner Hisse Analiz 1Ç17 – 08.05.2017

Boyner Perakende (BOYP, Sınırlı Negatif): Boyner Perakende’nin 1Ç2017 ana ortaklık net dönem zararı 123,5mn TL olmuş ve 2016 ilk çeyrekteki 156,4mn TL’lik net zararın altında gerçekleşmiştir. Boyner Perakende’nin satış gelirleri 1. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,5 oranında artarak 876,9mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %5,3 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %3,2 oranında artarak 330mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 0,5 puan düşüşle %37,6’ya gerilemiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %3 oranında azalmış ve 352,4mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 4,1mn TL gelir kaydedilmesi sonucu faaliyet zararı 15,5mn TL’ye ulaşmıştır. Geçen sene aynı dönemdeki faaliyet zararı 39,4mn TL idi. Şirketin zararının artmasının ana sebebi olan finansman tarafında 104,9mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net zarar 120,7mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem zararı da 123,3mn TL olmuştur. Ana ortaklığın payına düşen zarar ise 123,5mn TL olarak gerçekleşmiştir.

 

İŞ YATIRIM – Boyner BOYP Hisse Haber Yorum – 10.03.2017

Kapanış (TL) : 56.35 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 3251 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.07 BOYP TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Mayhoola ile Boyner Holding arasında hisse alım ve satım sözleşmesi imzalandı
Mayhoola ile Boyner Holding arasında, Boyner Perakende çıkarılmış sermayesinin %12’sine tekabül eden toplam 6.924.000 TL nominal değerdeki payın, pay başına 25 TL değerle (toplam 173.100.000 TL tutara denk gelecek şekilde) iki aşamalı olarak satın alınmasına (“Satın Alma”) ilişkin pay alım ve satım sözleşmesi (“Sözleşme”) imzalandı. İlk aşamanın tamamlanmasını müteakip (toplam 2.711.528,28 TL nominal değerdeki payın devri) Mayhoola’nın Boyner Perakende’deki pay oranı yaklaşık %30.68’den yaklaşık %35.37’ye çıkacak ve Boyner Holding’in pay oranı ise yaklaşık %54.8’den %50.1’e inecektir.

25TL satış fiyatı dünkü kapanış fiyatının %55 altında. Satış fiyatı 300 mn TL 2017 FAVÖK varsayımı ile 12.2x FD/FAVÖK çarpanına denk geliyor.

İŞ YATIRIM – Boyner Hisse Analiz – 07.03.2017

Kapanış (TL) : 55.8 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 3220 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.07 BOYP TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Boyner Perakende 2016 Finansal Sonuçlar Özeti

Boyner Perakende 2016 konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar özet olarak bizim tahminlerimizin altında kaldı. 2016 satış gelirleri yıllık bazda sadece %1 büyüyerek geçmiş yıla kıyasla neredeyse değişmeyerek 3.4 milyar TL olarak gerçekleşti. Personel giderlerinin ( hem mağaza hem de genel müdürlükte) artmış olması, kira giderlerindeki artış ve reklam giderlerinin artması neticesinde FAVÖK marjı 1.7 yüzde puan gerileyerek 2016 yılında %6,7 olurken FAVÖK 229 mn TL olarak gerçekleşti. Baz senaryoda 2016 yılında şirket için %8 yıllık ciro büyümesi ve 280 mn TL FAVÖK tahminimiz bulunuyordu. Dolayısıyla şirketin 4.çeyreği beklentilerimizin altında gerçekleşti. 2016 FAVÖK marjı son üç yılda kaydedilen en düşük kar marjı oldu.

Şirketin işletme sermayesinde önemli bir değişiklik göze çarpmamakla beraber, stoklarda 140 mn TL artış gerçekleşmiştir. Ticari borçların vadesi ise yaklaşık 20 gün uzamıştır. Finansman giderleri 2016 yılında 442 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu rakamın yaklaşık 100 mn TL’si kur farkı gideri, geri kalan 342 milyon TL ise kredi faiz gideridir. Toplam yatırım harcamaları ise 118 milyon TL’dir.

Böylece, şirket 2016 yılında yaklaşık 400 milyon TL negatif serbest nakit akış yaratmıştır. Net finansal borçlar ise 2015 sene sonundaki 1.7 milyar TL’den 2016 sonu itibariyle 2.2 milyar TL’ye yükselmiştir. Borçların %36’sı TL, geri kalanı döviz cinsindendir. Kısa vadeli borçları oranı ise %48’dir.

Yorum

Satış gelirleri bizim tahminlerimize kıyasla %6, FAVÖK rakamı ise tahminlerimize kıyasla %20 daha düşük gerçekleşmiştir. Tüketimin zayıf olması, mağaza yönetimlerinin etkin olmaması ve birebir büyümelerin zayıf kalması neticesinde ciro reel olarak %8 gerilemiştir. Buna rağmen, asgari ücret artışı ile tüm personel giderlerinin artması, dövize bağlı kira giderlerinde artış olması ve reklam giderlerinin artması kar marjlarının gerilemesine yol açmıştır. Buna paralel borç seviyesinde istem dışı bir artış görülmektedir. Net borç/favök rasyosu 2016 sonu itibariyle 9.7x (2015: 6.1x) gibi çok kritik bir seviyeye ulaşmıştır. Şirketin özkaynakları bu dönemde 484 mn TL gerileyerek 133 mn TL’ye düşmüştür. Dolayısıyla, sonuçların hisse üzerinde olumsuz etki yapmasını bekliyoruz.

Sermaye Artışı ve Hisse Satış Planı

8 Şubat 2017’de şirketin finansal yapısının güçlendirilmesi, likidite pozisyonun iyileştirilmesi, sürdürülebilir ve karlı büyümeye destek olacak bilanço yapısının kurulması amacıyla şirketin ana ortağı Boyner Holding’ten 230 mn TL olan ilişkili taraf alacaklarının 2017 mart ayına kadar tahsil edilmesi ve şirketin çıkarılmış sermayesinin bedelli sermaye artışı ile nominal değer üzerinden 200 mn TL artırılmasına karar verilmiştir. Dolayısıyla, bu işlemler neticesinde şirkete toplam 430 mn TL nakit girecek olmasını olumlu buluyoruz. Şirketin Mart ayı içerisinde sermaye artırımı başvurusunu yapmasını bekliyoruz.

Ayrıca, ana ortak Boyner Holding açıklanan sermaye artırımına katılacak olmakla beraber, mevcut paylarının en fazla %12’sine kadar olan kısmını, halihazırda %30,7 payı olan Mayhoola’nın da aralarında olduğu kurumsal yatırımcılara satış için görüşmelere başlayacak. 29 Nisan 2015’te Katar’lı Mayhoola Investments 50TL hisse başı fiyat ile şirkete %31 oranında pay sahibi olmuştu. Planlanan %12 hisse satışı sonrasında Boyner Perakende’de yönetim kotrolunde değişiklik meydana gelmeyecek.

Satış olması durumunda Mayhoola tarafından atanan YK üyesi 1’den 3’e çıkacak. Boyner Holding ve Mayhoola 3’er üyeyle eşit oranda temsil edilecek. 3 üyede bağımsız olacak. Alınan kararlar arasında, Yönetim Kurulunda icrada görevli olmayan YK üyelerin yönetimden ayrılması da bulunuyor. Bunun da şirket yönetiminin denetlenebilirliği açısından önemli buluyoruz.

Azınlık yatırımcılar için planlanan hisse satışının hangi fiyattan gerçekleşeceği önem arz edecek. Satış sonrasında yönetim kontrolünde değişiklik olmayacağı için ayrılma hakkı kullanımı olmayacak.

ZİRAAT YATIRIM – Boyner Hisse Analiz 4Ç16 – 06.03.2017

Boyner Perakende (BOYP, Negatif): Boyner Perakende’nin 2016 yılı 4. çeyrek ana ortaklık zararı yüksek finansman gideri sebebiyle 99,9mn TL olmuştur. Brüt kar %5,2 artışla 451,7mn TL olurken, faaliyet karı %40,9 gerilemeyle 78mn TL’yi göstermiştir. 155mn TL’lik finansman gideri sonrası şirketin şirketin toplam zararı 99,9mn TL’ye yükselmiştir. 4Ç2015’teki ana ortaklık karı 77,2mn TL idi. Son çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 2016 yılı zararı 2015’teki 381,6mn TL’nin üzerinde 470,2mn TL olarak gerçekleşmiştir.