Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Bosch Fren BF...

Bosch Fren BFREN Hisse Analiz ve Yorumları

Aracı kurum ve uzmanların Bosch Fren BFREN ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Bu sayfadan hisse ile ilgili çıkmış tüm haber, şirket raporu ve teknik analizleri takip edebilirsiniz.

ZİRAAT YATIRIM – BRFEN Hisse Analiz 3Ç18 – 26.10.2018

Bosch Fren Sistemleri (BFREN): Şirket’in 3Ç2018’de net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %50 oranında artarak 10,2mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %45,2 oranında artış kaydederek 56,3mn T’ye yükselirken, satışların maliyetindeki görece yüksek artışa bağlı olarak brüt kar sadece %9,6 oranında artarak 9,8mn TL olmuştur. Operasyonel giderler ise %92,6 oranında artmış ve 3,4mn TL olmuştur. Finansman tarafında ise 3,4mn TL net gelir kaydeden şirketin 3. Çeyrek sonuçları ile birlikte 9 aylık net dönem karı 27mn TL olmuştur. 2017’nin aynı döneminde şirketin net dönem karı 15,4mn TL idi.

 

ZİRAAT YATIRIM – BRFEN Hisse Analiz 2Ç18 – 01.08.2018

Bosch Fren Sistemleri (BFREN, Sınırlı Pozitif): Şirket 2018 yılının ikinci çeyreğinde 7,6mn TL net dönem karı açıklamıştır. Geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde ise 4,3mn TL net dönem karı açıklamıştı. Satış gelirleri %45,4 oranında artan şirketin brüt karı ise %25,6 oranında artmış ve 7,9mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar marjı da 2Ç2018’de %14,4 gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemindeki %16,7 oranının altında kalmıştır. Operasyonel giderler bir önceki yılın aynı dönemine göre %57,9 oranında artmıştır. 2. çeyrek sonuçlarıyla birlikte Bosch Fren Sistemleri’nin 6 aylık net dönem karı 16,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı dönemindeki net dönem karı 8,6mn TL idi.

 

ZİRAAT YATIRIM – BRFEN Hisse Analiz 1Ç18 – 27.04.2018

Bosch Fren (BFREN, Pozitif): Şirket’in 1Ç2018’deki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %114,8 oranında artarak 9,3mn TL’ye yükselmiştir. Bosch Fren’in satış gelirleri 1. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %35 oranında artarak 47,7mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %26,1 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %90,8 oranında artarak 9,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 5,6 puan artışla %19,3’e yükselmiştir. Şirket’in faaliyet karı %76,8 artışla 7,9mn TL olmuştur. Finansman tarafında 2mn TL’lik gelir kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 10mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 9,3mn TL olmuştur.

 

ZİRAAT YATIRIM – BRFEN Hisse Analiz 4Ç17 – 26.02.2018

Bosch Fren (BFREN, Sınırlı Negatif): Şirket’in 4Ç2017’deki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %39,9 oranında düşerek 6,1mn TL’ye gerilemiştir. Bosch Fren’in satış gelirleri 4. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %35,2 oranında artarak 49,4mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %35,6 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %33,8 oranında artarak 8,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 0,2 puan düşüşle %17,2’ye gerilemiştir. Şirket’in faaliyet karı %61,5 düşüşle 3,8mn TL olmuştur. Finansman tarafında 2,4mn TL’lik gelir kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 6,2mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 6,1mn TL olmuştur. 4. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 2017 yılı net dönem karı 2016’ya göre %16,2 artışla 21,5mn TL olmuştur.

 

Bosch Fren Temettü Açıklaması Yaptı – 23.02.2018

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup BilgileriÖdeme1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBFRN00029Peşin10,1851.018,58,658865,8
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREBFRN00037Peşin10,1851.018,58,658865,8
C Grubu, BFREN, TRABFREN91H5Peşin10,1851.018,58,658865,8
Kar Payı Ödeme Tarihleri
ÖdemeTeklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)
Peşin04.04.201806.04.201805.04.2018

Bosch Fren’de Olağanüstü Fiyat Hareketleri – 08.01.2018

Bosch Fren BFREN hisseleri %11’lik yükselişle saat 12:50 itibari ile 217,00 TL fiyata ulaşmıştır. Hisseler sabah açılışını 195,80 seviyesinden yapmış ve kademeli olarak saatlik %3’ün üzerinde yükselişlerle rekor seviyelere gelmiştir. Borsa İstanbul’da saat 12:30 itibari ile BFREN.E hissesi için işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır. Hisse saat 13:00 itibari ile sabahki açılışa göre %12,35 yükselmiştir.

Mevcut kayıtlı sermaye tavan sisteminin süresinin uzatılması amacıyla ana sözleşme tadili için SPK ve Bakanlık başvurularının yapılması hakkında açıklama – 28.12.2017 – 08.01.2018 onaylandı

KAP: 16.11.2017 tarihli yönetim kurulu kararı ile; Sermaye Piyasası Kurulu’nun (Kurul) Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği’nin (II-18.1) 6. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, Şirketimizin halihazırda 10.000.000 (on milyon) Türk Lirası olan mevcut kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2018-2022 (5 yıl) yıllarını kapsamak üzere beş yıl süreyle uzatılması ve bu doğrultuda  Şirketimiz esas sözleşmesinin 7. maddesinin tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna sunulmuştur.

Bunun üzerine, Kurul’un 28.11.2017 tarih ve 29833736-110.03.03-E.13258 sayılı yazısı ile Şirketimizden söz konusu başvurusunun değerlendirilebilmesi amacıyla bazı ilave bilgi ve belgeler talep edilmiş olup, esas sözleşme metninde değişiklikler yapılmasına ilişkin görüşlerini belirtmişler ve bu kapsamda, 28.12.2017 tarihli yeni bir yönetim kurulu kararı alınmıştır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/647592

 

TACİRLER YATIRIM – BRFEN Hisse Analiz 3Ç17 – 30.10.2017

Bosch Fren Sistemleri – 3Ç17 sonuçlarını 6.8 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %150 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %57 arttı. Net satışlar 39 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %51 yükseldi. Şirket, 3Ç17’de 08 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %113 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 611 baz puan artarak %21.2 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %51 yükselerek 33 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

ZİRAAT YATIRIM – BRFEN Hisse Analiz 3Ç17 – 30.10.2017

Bosch Fren (BFREN, Pozitif): Şirket’in 3Ç2017’deki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %150 oranında artarak 6,8mn TL’ye yükselmiştir. Bosch Fren’in satış gelirleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %51,3 oranında artarak 38,8mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %38,2 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %120,9 oranında artarak 9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 7,3 puan artışla %23,2’ye yükselmiştir. Bosch Fren’in operasyonel giderleri 3. çeyrekte geçen seneye göre %47,7 artış göstermiş ve 1,8mn TL olmuştur. Şirket’in faaliyet karı 3,1 kat artışla 7,4mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı ise 9,8 puan artarak %19,2’ye ulaşmıştır. Finansman tarafında 1mn TL’lik gelir kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 8,4mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 6,8mn TL olmuştur. Net kat marjı 6,9 puan artışla %17,5 seviyesine yükselmiştir. 3. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 9 aylık net dönem karı 2016’nın aynı dönemine göre %83,7 artışla 15,4mn TL olmuştur.

 

Bosch Fren Fabrikası Yıllık İzin ve Bakım Duyurusu – 04.08.2017

Fabrikamız, 07.08.2017 – 27.08.2017 tarihleri arasında yıllık izin ve periyodik bakım döneminde olacaktır. 7-13 ve 21-27 Ağustos tarihlerinde kısmen ; 14-20 Ağustos tarihleri arasında tamamen üretim faaliyetlerine ara verilecektir. Bu dönemde, nöbetçi personel ile sadece bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirilecektir.

ZİRAAT YATIRIM – BRFEN Hisse Analiz 2Ç17 – 03.08.2017

Bosch Fren (BFREN, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 2Ç2017’deki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %47 oranında artarak 4,3mn TL’ye yükselmiştir. Bosch Fren’in satış gelirleri 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %44,3 oranında artarak 37,5mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %41,2 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %62,6 oranında artarak 6,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 1,9 puan artışla %16,7’ye yükselmiştir. Bosch Fren’in operasyonel giderleri 2. çeyrekte geçen seneye göre %23,8 artış göstermiş ve 1,6mn TL olmuştur. Şirket’in faaliyet karı %34,5 artışla 4,6mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı ise diğer faaliyetlerden gelir yazılmaması sebebiyle 0,9 puan azalarak %12,3’e ulaşmıştır. Finansman tarafında 222bin TL’lik gelir kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 4,8mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 4,3mn TL olmuştur. Net kat marjı 0,2 puan artışla %11,5 seviyesine yükselmiştir. 2. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 6 aylık net dönem karı 2016’nın aynı dönemine göre %52,1 artışla 8,6mn TL olmuştur.

 

ZİRAAT YATIRIM – BRFEN Hisse Analiz 1Ç17 – 02.05.2017

Bosch Fren (BFREN, Sınırlı Pozitif): Bosch Fren’in 1Ç2017 net dönem karı 4,3mn TL olmuş ve 2016 ilk çeyrekteki 2,7mn TL’lik net karın %57,6 üzerinde gerçekleşerek iyi bir görüntü sergilemiştir. Bosch Fren’in satış gelirleri 1. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %45,4 oranında artarak 35,4mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %49,8 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %22,4 oranında artarak 4,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 2,6 puan düşüşle %13,6’ya gerilemiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %27,7 oranında artmıştır. Diğer faaliyetlerden de 1,9mn TL gelir kaydedilmesi sonucu faaliyet karı 5,2mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 3,7 puan artarak %14,6’ya ulaşmıştır. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 5,2mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 4,3mn TL olmuştur. Net kat marjı 0,9 puan artışla %12,2 seviyesine yükselmiştir.

 

Temettü Ödeme Açıklaması – 03.03.2017
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBFRN00029
Peşin
5,4304835
543,04835
4,615911
461,5911
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREBFRN00037
Peşin
5,4304835
543,04835
4,615911
461,5911
C Grubu, BFREN, TRABFREN91H5
Peşin
5,4304835
543,04835
4,615911
461,5911

ZİRAAT YATIRIM – BRFEN Hisse Analiz 4Ç16 – 28.02.2017

Bosch Fren (BFREN, Pozitif): Bosch Fren’in 4Ç2016 net dönem karı 10,1mn TL olarak gerçekleşmiş ve 2015’in aynı dönemindeki 2,8mn TL’ye göre iyi bir görüntü sergilemiştir. Şirketin karının artışında 7,5mn TL’lik diğer faaliyet gelirleri etkili olmuştur. Brüt kar %20,3 artışla 6,4mn TL olurken, faaliyet karı diğer faaliyet gelirlerindeki yüksek artışa bağlı olarak 4Ç2015’e göre 3,1 kat artarak 11,5mn TL olmuş ve olumlu bir görüntü sergilemiştir. Bu gelişmeler neticesinde net kar 4Ç2015’teki 2,8mn TL’den 4Ç2016’da 10,1mn TL’ye yükselmiştir. Son çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 2016 yılı net dönem karı 18,5mn TL olmuştur. 2015 yılındaki net kar 12,4mn TL idi.

 

BFREN’den Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama – 05.01.2016

25 Aralık 2016 tarihli Ekonomist dergisinin şirketimiz hakkında bir hisse değer analizi yayımlanmıştır.

Metinde geçen verilerin bir kısmı daha önce mali tablolarımızla veya özel durum açıklamalarıyla kamuya duyurduğumuz bilgiler olmakla birlikte (vergi affı, döviz pozisyonu, yeni teşvik başvurusu); geleceğe dönük finansal oranlar, kambiyo karı, yılsonu bilanço karı, hisse değeri ve vergi affına istinaden kar yazılabilecek rakama ilişkin tahminler tamamen analistin kişisel öngörüsü olup şirketimizin geleceğe ilişkin beklentisi olarak de ğerlendirilmemelidir.  Bununla birlikte metinde geçen birtakım yanıltıcı veri ve bilgilere ilişkin düzeltme mahiyetindeki açıklamalarımız aşağıda belirtilmiştir:

1) Metinde geçen 1,2 milyar TL’nin Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. yatırım tutarı ile bir ilgisi bulunmamaktadır. 28.04.2016, 28.12.2016 ve 30.11.2016 tarihlerinde KAP aracılığı ile yaptığımız Özel Durum Açıklamaları ile yatırımcılarımız bu konu hakkında bilgilendirilmiştir.

2) Metinde geçen “40’tan fazla ülkeye ihracat yapan şirketin, İran ve Pakistan operasyonları da Türkiye üzerinden yönetilecek.” ifadesindeki ülke sayısı ve operasyonların Türkiye üzerinden yönetileceği bilgisi  Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak gerçeği yansıtmamaktadır.

 

ZİRAAT YATIRIM – Bosch Fren BFREN Hisse 3Ç16 Analiz – 27.10.2016

Bosch Fren (BFREN, Sınırlı Negatif): Şirketin 3Ç2016 net karı 2,7mn TL ile geçen sene aynı çeyrekteki 4,5mn TL’nin %39,2 altındadır. Bosch Fren’in karındaki düşüşün ana sebebi 3Ç2015’teki 1,6mn TL’lik diğer faaliyet gelirlerinin 3Ç2016’da 16 bin TL gidere dönüşmesidir. Şirketin brüt karı %19,6 artışla 4,1mn TL olurken, faaliyet karı geçen seneye göre %28,6 azalarak 2,9mn TL olmuş ve olumsuz bir görüntü sergilemiştir. Finansman gelirleri ise 218bin TL artarak 574bin TL olarak gerçekleşmiş ve kısmen olumlu bir görüntü sergilemiştir. Bosch Fren’in 3Ç2016 vergi gideri 727bin TL olmuş ve 2015’teki 97bin TL’lik vergi gelirinin aksi yönünde gerçekleşmiştir. Şirketin 2016 Ocak – Eylül karı ise 8,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde kar 9,6mn TL idi.

ZİRAAT YATIRIM – Bosch Fren BFREN Hisse 2Ç16 Analiz – 03.08.2016

Bosch Fren (BFREN, Sınırlı Negatif): Şirket’in 2016 yılı ikinci çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %8 oranında daralarak 2,94mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin satış gelirleri 2.çeyrekte %18 oranında artmasına karşın brüt kar artan satış maliyetleri nedeniyle sadece %6 oranında artarak 3,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Buna ilaveten pazarlama giderlerindeki yüksek artışın etkisiyle de net faaliyet karı %11 oranında daralmış 3,4mn TL’ye gerileyerek karın bu çeyrekte gerilemesinde ana etken olmuştur. 2 çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in Ocak-Haziran dönemi net dönem karı 5,7mn TL’ye ulaşmış ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %10 oranında artış kaydetmiştir.