Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Biotrend Ener...

Biotrend Enerji BIOEN Hisse Analiz ve Yorumları

Biotrend Enerji BIOEN hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz,haber,rapor ve hisse yorumlarını aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Bu sayfadan aracı kurum ve uzmanların BIOEN hissesi ile ilgili tüm analizlerini güncel haber, rapor ve teknik yorumları takip edebilirsiniz.

Deniz Yatırım – Biotrend BIOEN Hisse 2Ç21 Analizi – 18.08.2021

BIOEN; Net kar vergi geliri ve finansal gelirin etkisiyle güçlü arttı / sınırlı pozitif / Biotrend 2Ç21’de 92,6 milyon TL gelir (yıllık %65 artış), 21,4 milyon TL FAVÖK (yıllık %33 artış) ve 11,1 milyon TL net kar (yıllık %120 artış) açıkladı. Ortalama piyasa beklentisi bulunmamaktadır. Operasyonel sonuçlara bakıldığında satış gelirlerindeki güçlü artışa karşılık kar marjlarında 2Ç20’ye kıyasla azalış dikkat çekmektedir. Öte yandan operasyonel olmayan kalemlerde halka arz giderleri olumsuz etkiye neden olurken, net finansal giderlerin azalması ve ertelenmiş vergi geliri ise net kar büyümesini desteklemiştir. Sonuçların hisse üzerinde sınırlı olumlu bir etkiye neden olabileceğini düşünüyoruz.

Şirket’in brüt kar marjı 2Ç20’de %29,6 düzeyindeyken, 2Ç21’de %23,8’e geriledi. Brüt karlılıktaki azalışın temel nedeni, satılan malın maliyeti altında muhasebeleştirilen kira giderlerindeki yıllık %67’lik artıştır (2Ç20: 25,9 milyon TL, 2Ç21: 43,3 milyon TL).

2Ç20’de 8,33 milyon TL net finansal gider yazan Şirket 2Ç21’de 3,13 milyon TL net finansal gider kaydetti. Öte yandan bu dönemde 3,23 milyon TL ertelenmiş vergi geliri oluştu (2Ç20: 2,67 milyon TL ertelenmiş vergi gideri).

Şirket’in 6 aylık sonuçlarında görülen net kar azalışı ise büyük ölçüde 1Ç20’de kaydedilen 25,3 milyon TL’lık yatırım faaliyeti gelirinden kaynaklanmaktadır (24,65 milyon TL hisse satış kazancı + 0,62 milyon TL sabit kıymet satış karı).

Genel Değerlendirme: Yeni devreye alınan tesislerle birlikte kira giderleri artarken önümüzdeki dönemde gelir etkisinin artmasıyla marjlarda dengelenme görüleceğini tahmin ediyoruz. YEKDEM’den uzun faydalanma süresi ve kurulu gücü artırma planları doğrultusunda hissenin yatırım temasını beğenmeye devam ediyoruz. Temmuz ayında açıklanan azınlık payları satış kararına yönelik gelişmelerin kısa vadede ön planda kalacağını tahmin ediyoruz. Hisse son 2 aylık dönemde tesis açılışları ve azınlık payı satış haberlerinin etkisiyle nominal olarak %62 değer kazanırken endeksin %57 üzerinde performans göstermiştir. Hisse fiyatında yakın dönemde yaşanan sert yükselişin ardından BIOEN’i Gözden Geçirme (GG) aşamasında tutuyoruz.