Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Biotrend Ener...

Biotrend Enerji BIOEN Hisse Analiz ve Yorumları

Biotrend Enerji BIOEN hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz,haber,rapor ve hisse yorumlarını aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Bu sayfadan aracı kurum ve uzmanların BIOEN hissesi ile ilgili tüm analizlerini güncel haber, rapor ve teknik yorumları takip edebilirsiniz.

Deniz Yatırım – Biotrend BIOEN Hisse 1Ç22 Analizi – 10.05.2022

1Ç22’de operasyonel anlamda olumlu sonuçlar Değerlendirme: Olumlu / Biotrend Enerji, 1Ç22’de 236 milyon TL gelir, 74 milyon TL FAVÖK ve 10 milyon TL net kar açıkladı. 1Ç22’de ciro ve FAVÖK rakamının güçlü yıllık büyüme göstermesi dolayısıyla sonuçların hisse performansı üzerinde olumlu bir etki yapacağını düşünüyoruz.

Biotrend, 1Ç22’de satış gelirlerini yıllık %253 güçlü artış ile 236 milyon TL seviyesine yükseltmiştir. Şirket’in FAVÖK rakamı yıllık bazda %346 ile güçlü artarak 74 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı da yıllık bazda 6,5 puanlık bir artışla %31,2 seviyesine yükselmiştir. Şirket’in net karı 1Ç22’de yıllık bazda %43 artarak 10 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2021 ilk çeyreğinde 481 milyon TL olan net borç rakamı 2022 ilk çeyreğinde 955 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Genel değerlendirme: 06.05.2022 tarihinde paylaşmış olduğumuz tahminlerimizde bir değişikliğe gitmiyor, Biotrend Enerji için 12-aylık hedef fiyatımızı 8,60 TL, önerimizi de AL olarak sürdürüyoruz. Hisse, yıl başından itibaren BIST 100 Endeksi’nin %17 gerisinde performans göstermiştir. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 446,4x F/K ve 23,3x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.

Ak Yatırım – Biotrend BIOEN Hisse 1Ç22 Analizi – 10.05.2022

Biotrend 1Ç22 finansallarında 10 milyon TL net kar açıkladı. Net kar güçlü operasyonel sonuçlar sayesinde yıllık bazda %43 artış gösterdi. Kıyaslama yapmak için herhangi bir piyasa beklentisi bulunmuyor. Şirket’in gelirler yıllık bazda %253 gibi oldukça güçlü büyüme göstererek 236 milyon TL’ye yükselirken, FAVÖK çok daha güçlü %346 artış ile 74 milyon TL’ye yükseldi. Güçlü operasyonel sonuçlara rağmen net kardaki görece sınırlı büyüme operasyonel olmayan giderler ve finansman giderlerindeki artıştan kaynaklandı. Güçlü operasyonel sonuçlara rağmen serbest nakit akışı negatif 113 milyon TL olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl aynı dönem negatif 34 milyon TL seviyesindeydi. İşletme sermayesi ihtiyacında artış ve yatırım harcamalarından kaynaklı nakit çıkışları zayıf serbest nakit akışının ana nedenleri olarak öne çıkıyor. Güçlü operasyonel sonuçlara rağmen, net kar büyümesinin görece düşük olması ve nakit yaratımının zayıf olması nedeniyle piyasanın sonuçlara önemli bir tepki veresin beklemiyoruz.

Ziraat Yatırım – Biotrend BIOEN Hisse 1Ç22 Analizi – 10.05.2022

Biotrend Çevre ve Enerji (BIOEN, Nötr): Şirket 2021 yılı 1. çeyrekte 10,1mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştır. 1Ç2021’de ise 7mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydedilmişti. Şirketin satış gelirleri 1Ç2022’de %253 oranında artarak 236mn TL’ye yükselirken, brüt kar da %305 artışla 68mn TL olmuştur. Yılın ilk çeyreğinde şirketin operasyonel giderleri 17mn TL olarak gerçekleşmiştir. Faaliyet karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %139 artarak 40mn TL’ye yükselmiştir. Finansman tarafında ise kurlardaki yükselişin etkisiyle 31mn TL gider kaydedilmiştir. 4mn TL’lik vergi gideri sonrası 1Ç2022 ana ortaklık net dönem karı 10,1mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Tacirler Yatırım – Biotrend BIOEN Hisse 1Ç22 Analizi – 10.05.2022

Şirket, 1Ç22 sonuçlarını 10,1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %43 artarken, şirket 4Ç21’de 26 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 236 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %253 arttı. Şirket, 1Ç22’de 74 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %346 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 651 baz puan artarak %31 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 368 baz puan arttı ve %29 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 310 baz puan azaldı ve %07 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 42,7 milyon TL (1Ç21: -101,5 milyon TL ve 4Ç21: -50 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %7,1 (1Ç21: -%38,4 ve 4Ç21: – 11,6%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %20 artarak 955 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 5,6 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 1,8 olarak kaydedilmiştir.

 

Deniz Yatırım – Biotrend BIOEN Hisse 2Ç21 Analizi – 18.08.2021

BIOEN; Net kar vergi geliri ve finansal gelirin etkisiyle güçlü arttı / sınırlı pozitif / Biotrend 2Ç21’de 92,6 milyon TL gelir (yıllık %65 artış), 21,4 milyon TL FAVÖK (yıllık %33 artış) ve 11,1 milyon TL net kar (yıllık %120 artış) açıkladı. Ortalama piyasa beklentisi bulunmamaktadır. Operasyonel sonuçlara bakıldığında satış gelirlerindeki güçlü artışa karşılık kar marjlarında 2Ç20’ye kıyasla azalış dikkat çekmektedir. Öte yandan operasyonel olmayan kalemlerde halka arz giderleri olumsuz etkiye neden olurken, net finansal giderlerin azalması ve ertelenmiş vergi geliri ise net kar büyümesini desteklemiştir. Sonuçların hisse üzerinde sınırlı olumlu bir etkiye neden olabileceğini düşünüyoruz.

Şirket’in brüt kar marjı 2Ç20’de %29,6 düzeyindeyken, 2Ç21’de %23,8’e geriledi. Brüt karlılıktaki azalışın temel nedeni, satılan malın maliyeti altında muhasebeleştirilen kira giderlerindeki yıllık %67’lik artıştır (2Ç20: 25,9 milyon TL, 2Ç21: 43,3 milyon TL).

2Ç20’de 8,33 milyon TL net finansal gider yazan Şirket 2Ç21’de 3,13 milyon TL net finansal gider kaydetti. Öte yandan bu dönemde 3,23 milyon TL ertelenmiş vergi geliri oluştu (2Ç20: 2,67 milyon TL ertelenmiş vergi gideri).

Şirket’in 6 aylık sonuçlarında görülen net kar azalışı ise büyük ölçüde 1Ç20’de kaydedilen 25,3 milyon TL’lık yatırım faaliyeti gelirinden kaynaklanmaktadır (24,65 milyon TL hisse satış kazancı + 0,62 milyon TL sabit kıymet satış karı).

Genel Değerlendirme: Yeni devreye alınan tesislerle birlikte kira giderleri artarken önümüzdeki dönemde gelir etkisinin artmasıyla marjlarda dengelenme görüleceğini tahmin ediyoruz. YEKDEM’den uzun faydalanma süresi ve kurulu gücü artırma planları doğrultusunda hissenin yatırım temasını beğenmeye devam ediyoruz. Temmuz ayında açıklanan azınlık payları satış kararına yönelik gelişmelerin kısa vadede ön planda kalacağını tahmin ediyoruz. Hisse son 2 aylık dönemde tesis açılışları ve azınlık payı satış haberlerinin etkisiyle nominal olarak %62 değer kazanırken endeksin %57 üzerinde performans göstermiştir. Hisse fiyatında yakın dönemde yaşanan sert yükselişin ardından BIOEN’i Gözden Geçirme (GG) aşamasında tutuyoruz.