Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Bimeks Teknol...

Bimeks Teknoloji BMEKS Hisse Analiz ve Yorumları

bimeks-hisse-yorumlari Bimeks Teknoloji BMEKS hisse senedi ile ilgili tüm güncel analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların BMEKS ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, hisseye ait haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

OYAK YATIRIM – Bimeks BMEKS Hisse Haber – 12.10.2018

Borsa İstanbul, faaliyetlerini devam ettiremeyecek seviyede finansman sıkıntısına düşmüş olması nedeniyle Bimeks’in Kotasyon Yönergesinin kottan çıkma şartlarını belirleyen 23. maddesinin birinci fıkrasının bendi kapsamında uyarılmasına karar verildiğini açıklamıştır.

 

ZİRAAT YATIRIM – Bimeks BMEKS Hisse Analiz 1Ç18 – 20.04.2018

Bimeks (BMEKS, Negatif): Bimeks 2017 yılı finansallarını açıkladı. Buna göre şirketin 2017 yılı satışları %80,1 gerilemeyle 240,1mn TL olurken, brüt zarar 108mn TL olarak gerçekleşti. Faaliyet zararı 279,8mn TL, net dönem zararı ise 376,8mn TL’yi gösterdi. 2016 yılı net dönem zararı 147,8mn TL idi.

 

Bimeks Web Sitesini Kiraya Veriyor – 16.03.2018

KAP Açıklaması: Şirketimizin sahibi olduğu ve bir süredir inaktif durumda olan www.bimeks.com.tr web sitesini kiralamak için, CB Dijital Yatırım ve Ticaret Ltd. Şti tarafından şirketimize yapılan teklif ve görüşmeler sonucunda, anılan firma ile bir “Marka Lisans Kiralama ve Web Sitesi Kullandırma Sözleşmesi” imzalanmıştır. Böylelikle, Bimeks olarak, web sitesi üzerinden bir kiralama geliri elde edilmesi hedeflenmektedir.

Anlaşmaya göre, web sitesinden alışveriş yapacak olan müşteriler doğrudan ve sadece , kiracı olarak web sitesini işleten CB Dijital Yatırım ve Ticaret Ltd.Şti şirketi ile muhatap olacaklardır.

Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş.’nin, web sitesi üzerinden yapılan alışverişlerle ve ürün tedarikleriyle ilgili herhangi bir hak ve yükümlülüğü olmayacaktır.

Bimeks Basında Çıkan Haberler Hakkında Açıklama Yaptı – 26.02.2018

5 Şubat 2018 ve 21 Şubat 2018 tarihlerinde yapılan ÖDA’larında da izah edildiği gibi, Şirketimiz ticari ve mali bir darboğaz yaşamaktadır. Bu darboğazın sonucu olarak muhtelif alacaklı firma ve kişilerle de hukuki süreçler başlamış ve devam etmektedir. Bu hukuki süreçler ve açılan davalar, dönemsel finansal raporların dipnotlarında da yer almaktadır.
Diğer taraftan, alacaklılarımıza sunulan çözüm planı, hukuki süreç yaşadığımız alacaklıları da kapsamakta olup, oluşacak bir çözüm alternatifinde, dava süreci içinde olduğumuz alacaklılar da yer alacaktır. Çözüm planının bütün alacaklı tarafları kapsadığı, 5 Şubat 2018 tarihli ÖDA’da kamuoyu ile paylaşılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur

Bimeks Ticari / Finansal Alacaklılara Yapılan Çözüm Önerisi Hakkında Açıklama Yaptı – 21.02.2018

Şirketimiz, bir süredir içinde bulunduğu ticari ve finansal darboğazı aşmak ve normal ticari kapasitesine tekrar dönmek için alacaklılarla yapılan çözüm toplantısında sunulan plan ile ilgili  kamuoyunu 5.2.2018 tarihinde KAP’da bilgilendirmişti.

Ticari alacaklılar, bankalar ve tahvil yatırımcıları, Şirketimizin sunduğu bu plan ile  ilgili cevaplarını yazılı olarak Şirketimize bildirmeye devam etmektedirler.

Şirketimiz mevcut olumsuz şartların etkisiyle mağaza ve personel sayısını azaltmak mecburiyetinde kalmıştır. Halihazırda şirket envanterinde, 21’i geçiçi kapama durumunda tutulan 24 mağaza ve 38 çalışan bulunmakta olup, olumsuz şartlar sebebiyle şirket faaliyetinin durma noktasına geldiği, sunulan planın bu olumsuz durumun üstesinden gelmek için nihai çözüm olduğunu belirtmek isteriz.

Alacaklılarımıza sunulan ve cevapları gelmeye devam eden çözüm planı, Şirketin  e-ticaret kapasitesine daha çok odaklanan,  “mağaza destekli ve web tabanlı hibrid perakende iş modeli” üzerinde oluşturulacaktır.

Alacaklılarımız kendilerine sunulan çözüm planıyla ilgili cevaplarını Şirkete yazılı olarak ilettikten sonra, ortaya çıkacak sonuç ve akabinde oluşacak süreç hakkında KAP üzerinden bilahare açıklama yapılacaktır.

Şirketimizin faaliyetine geri dönmesi için, nihai çözüm olarak sunduğumuz bu planın, muhataplarınca kabul görmesi halinde , çıkar birliği içinde çözüme ulaşılacağına dair beklentimizi teyid ediyoruz.

Şirketimiz, alacaklılarını, yatırımcılarını ve kamuoyunu süreç ile ilgili bilgilendirmeye devam edecektir.

Bimeks Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri ile İlgili Açıklama Yaptı – 17.01.2018

11:40 Bimeks Pay Sırası Tekrar İşleme Açıldı

Borsa İstanbul’dan 17.01.2018 tarihinde KAP’a gönderilen açıklamada, pay sırasında meydana gelen olağan dışı fiyat hareketi sebebiyle Şirketimizden talep edilen özel durum açıklamasının yapılmaması sebebiyle işlem sırasının kapatıldığı belirtilmiştir. Bahse konu yazı, 16.01.2018 tarihinde Şirketimize teknik bir sebepten ulaşmadığı anlaşılmış olup, KAP’ta yayınlanan duyuru ile durumdan haberimiz olmuştur.Öte yandan, Borsa yazısının tarihi olan 16.01.2018 tarihinde pay sırasındaki işlemlerin tamamının aynı fiyattan gerçekleştiği gözlemlenmiştir. Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu yoktur.

Bimeks Basında Çıkan Haberler ile İlgili Açıklama Yaptı – 08.01.2018

KAP: Şirketimizin kamuya açıklanmamış bir özel durumu bulunmamaktadır. Öte yandan, 05.09.2017 tarihinde KAP’ta yapılan açıklamamızda da belirtildiği gibi,
Şirketimizin sermaye yapısının güçlendirilerek normal faaliyetine dönmesi maksadıyla, tedarikçilerimize sermaye artırımı yoluyla hisse verilmesi seçeneği üzerinde, belirgin aşamaya geldiği takdirde, ilgili mevzuata göre gereken duyuru ve açıklama yapılacaktır.

 

ZİRAAT YATIRIM – Bimeks BMEKS Hisse Analiz 3Ç17 – 10.11.2017

Bimeks (BMEKS, Nötr): Bimeks 3Ç2017’de 3mn TL ana ortaklık zararı kaydetmiştir. Geçtiğimiz yılın 3.çeyreğindeki zarar 1mn TL idi. Brüt kar ise 2017 yılının 3. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 3,2 kat artarak 189,2mn TL olarak gerçekleşmesine rağmen brüt kar marjı 1,6 puan gerilemeyle %18’e gerilemiştir. Faaliyet karı 3,3 kat artarak 49,4mn TL olmuştur. Finansman giderleri 53,6mn TL’ye yükselirken, vergi öncesi zarar 4,1mn TL’yi göstermiştir. 3. çeyrek rakamları ile birlikte şirketin Ocak – Eylül 2017 dönemindeki net dönem zararı 262mn TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı döneminde 84,4mn net dönem zararı kaydedilmişti.

 

BMD Araştırma – Bimeks BMEKS Hisse Haber Yorum – 06.09.2017

Bimeks (BMEKS; Haberin etkisi:negatif ) Şirket tedarik kanallarının  önce daralıp sonra kapanması sebebiyle ciddi oranda azalan işletme sermayesini tekrar eski düzeyine getirmek için, muhtelif çözüm alternatifleri üzerinde çalışmaya başladığını ilan etti.  Bu çalışmaların, işletme sermayesi finansmanı, ortaklık ve sermaye yapısının güçlendirilmesi gibi seçenekler üzerinde devam etmekte olduğu, tedarikçilerine sermaye artırımı yoluyla hisse verilmesinin de çalışılan seçenekler arasında olduğu duyuruldu.

Bimeks’ten Çok Önemli Açıklama – 05.09.2017

Bimeks Yakın İzleme Pazarında

Şirketimizin hisse senetleri Borsa İstanbul Yönetim Kurulu’nun kararıyla, Kotasyon Yönergesi’nin 35. maddesi/1. fıkra kapsamında, 28.08.2017 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı’nda işlem görmeye başlamıştır.

Şirketimiz, geçtiğimiz yıl Mayıs ayından itibaren, alacak sigorta şirketlerinin, ülke ve sektör riskleri gerekçesiyle şirket limitlerini kapatması sebebiyle, ürün tedarik kanallarında ciddi daralmalar yaşamaya başlamış ve bu negatif durumun üstesinden gelmek için bir yılı aşkın zamandan beri gayret göstermektedir. Bu süreçte, bir yandan ürün tedarik için çözüm arayışlarını sürdürürken, diğer yandan finansal yükümlülüklerini yapılandırma yoluna gitmiştir.

Geçtiğimiz 1 yılda, 55 milyon TL tutarında tahvil anapara itfası yapılmış, finansal kuruluşlarla gönüllü yapılandırmaya gidilerek bütün banka ve leasing borçları 1 yılı ödemesiz 6 yıl vadeye yayılmış, daha sonra da tahvil yatırımcılarıyla varılan mutabakat ile, tahvil borçları 1 yılı ödemesiz 5 yıl vadelendirilmiştir. Bu süreçte, finansal kuruluşlar ile tahvil yatırımcılarımıza, ortak menfaatleri gözeten pozitif yaklaşımları için müteşekkiriz.

 

Bimeks BMEKS – Sinan Yazıcı adında bir yatırımcı sahip olduğu 20.000 lot BMEKS hissesini satmak için MKK’ya başvurdu. 28.08.2017

 

TACİRLER YATIRIM – Bimeks BMEKS Hisse Analiz 2Ç17 – 22.08.2017

Bimeks – 2Ç17’de 120 milyon TL zarar açıkladı. 2Ç16 zararı 3 milyon TL’ydi. Ciro %89 yıllık azalışla 38 milyon TL’ye daralırken, FAVÖK eksi 70 milyon TL olarak gerçekleşti.

ZİRAAT YATIRIM – Bimeks BMEKS Hisse Analiz 2Ç17 – 22.08.2017

Bimeks (BIMEKS, Negatif): Şirket 2Ç2017’de 120,4mn TL ana ortaklık zararı kaydetmiştir. Geçen yılın aynı döneminde söz konusu zarar 2,6mn TL idi. Şirket ayrıca 2Ç2017’de 25,7mn TL brüt zarar kaydetmiştir. Geçen yılın aynı çeyreğinde 62,7mn TL brüt kar açıklanmıştı. Diğer yandan, Şirket’in 2017 yılının ilk yarısındaki net dönem zararı  177,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde söz konusu zarar 2mn TL idi.

 

Bimeks BMEKS Hisse Yapılandırılan Tahvil Kupon Ödemeleri Açıklaması – 27.07.2017

18.07.2017 ve 21.07.2017 tarihli Özel Durum Açıklamalarında izahatı verildiği üzere ; Tedavülde bulunan TRSBMKS91713 , TRSBMKS11810 , TRSBMKS71814 ISIN kodlu tahvillerin yeni vade ( ağırlıklı ortalama vade olarak 2,4 yıl ) ile yapılandırılması için kurumsal ve bireysel nitelikli yatırımcılar ile Yapılandırma Protokolü’nün imzalanması sürecine geçilmiştir. Ayrıca yapılandırılan tahviller için İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş’ne ( Takasbank) yeni ISIN kodu talebinde bulunulmuştur.

Takasbank’ın 27.07.207 tarihli yazısına göre, yapılandırma protokolüne imza koyan nitelikli yatırımcıların ellerinde bulunan mevcut borçlan araçlarının yerine aşağıda yer alan yeni ISIN kodları tesis edilmiştir.

TRSBMKS12230 (eski ISIN TRSBMKS91713)
TRSBMKS12222 (eski ISIN TRSBMKS11810)
TRSBMKS12214 (eski ISIN TRSBMKS71814 )

Yine Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun 26.07.2017 ve 800 sayılı Genel Mektubu ile yeniden yapılandırma şartlarını kabul eden ve ihraççı şirket tarafından bildirilen yatırımcılara ait menkul kıymet bakiyelerinin aşağıda yer alan tabloda belirtilen yeni menkul ISIN kodlarına dönüşüm işlemi Merkezi Kaydi Sistemde 27/07/2017 tarihi akşam itibariyle gerçekleştirilecektir. Söz konusu dönüşüm işlemleri MKK üyelerince “RPOS5-Müşteri Bazında Kıymet Hareket Raporundan” izlenebilecektir.

Kurumsal yatırımcıların 65.365.000 TL nominal tutarı ellerinde bulunduran kısmı ile bireysel yatırımcılardan 15.775.000 TL nominal tutarı ellerinde bulunduran kısmı protokolü imzalamıştır.

Henüz imzalamamış yatırımcıların da imza işlemleri devam etmekte olup son safhada kamuoyu ile gereken bilgi paylaşımı yapılacaktır. Yeniden yapılandırma protokolünü kabul etmeyen yatırımcılara ait menkul kıymet bakiyeleri mevcut ISIN kodu bazında kayden izlenmeye devam edilecektir.

Yapılandırılan tahviller için ayrıca Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Müdürlüğüne de başvuru yapılmıştır. Gerekli idari ve teknik süreçle​r tamamlandıkça kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir.

Yapılandırılan tahviller için 1. Kupon Ödeme oranları ise aşağıdaki gibidir:

TRSBMKS12214 (eski ISIN TRSBMKS71814 ) 1.Kupon Ödeme Tarihi 31.07.2018

Faiz Oranı (Dönemsel) % 4,1174
Faiz Oranı (Basit) % 16,02
Faiz Oranı (Bileşik) % 16,15

TRSBMKS12222 (eski ISIN TRSBMKS11810) 1.Kupon Ödeme Tarihi 31.07.2018

Faiz Oranı (Dönemsel) % 4,0493
Faiz Oranı (Basit) % 15,77
Faiz Oranı (Bileşik) % 15,90

TRSBMKS12230 (eski ISIN TRSBMKS91713) 1.Kupon Ödeme Tarihi 31.07.2018

Faiz Oranı (Dönemsel) % 3,6342
Faiz Oranı (Basit) % 16,02
Faiz Oranı (Bileşik) % 16,15

AK YATIRIM – Bimeks BMEKS Hisse Haber Analiz – 19.07.2017

Bimeks’te Tahvil Yapılandırması

Bimeks finansal yapısının güçlendirilmesi amacıyla, finansal kuruluşlarla Mayıs ayında yapılandırma sözleşmesi yapmıştı ve tahvil borçları dışındaki bütün finansal borçlar 1 yılı ödemesiz 6 yıllık bir ödeme planıyla uzun vadeye yayılmıştı. Diğer yandan, ticari kapasitesinin eski düzeyine çıkarılması maksadıyla muhtelif çözüm alternatifleri üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda, muhtemel ortaklık seçenekleri değerlendirilmekte, ayrıca işletme sermayesinin güçlendirilmesine yönelik kapsamlı bir çözüm üzerinde çalışılıyor. Finansal yapının güçlendirilmesi çalışmasının son aşaması olarak tahvil borçlarının yapılandırılması için görüşmelere başlandı. Bu maksatla, kurumsal tahvil yatırımcılarıyla toplantı yapılmış ve yapılandırma çerçevesi müzakere edildi. Buna göre, tedavülde bulunan bazı tahvillerin yeni vade (ağırlıklı ortalama vade olarak 2,4 yıl) ile yapılandırılması planlanıyor. Yapılandırılacak tahvillerin mevcut faiz oranları değiştirilmeyecektir. Ayrıca ek güvence olarak, yapılandırılan tahvil borcunun tamamına, grup şirketi Serbim Bilgisayar Destek ve Ticaret A.Ş.’nin kefaleti tesis edilecektir.

 

AK YATIRIM – Bimeks BMEKS Hisse Haber Analiz – 01.06.2017

Bimeks hissedarlardan Ömer Akgiray 2.710.542 adet (%2,3 pay) Bimeks hisselerini Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu’na başvuruda bulundu.

 

AK YATIRIM – Bimeks BMEKS Hisse Haber Analiz – 31.05.2017

Bimeks’in finansal borçlarının/yükümlülüklerinin, gönüllü yapılandırma kapsamında uzun vadeli bir plana yayılması maksadıyla bir Mutabakat Zaptı imzalandığı 10 Ocak 2017 tarihli Özel Durum Açıklaması ile duyurulmuştu. Mutabakat Zaptı’nda belirlenen prensiplere uygun olarak, banka ve finansal kuruluşlarla yapılan Sözleşme’nin imzaları 30.05.2017 tarihinde tamamlandı ve Sözleşme yürürlüğe girdi. Buna göre; toplam 266,2 milyon TL tutarındaki finansal borç/yükümlülük, 1 yılı ödemesiz 6 yıl vadeye yayılmıştır. Anapara ödemeleri 5 yıl boyunca artan oranda ödenerek şirketin nakit akışının üzerinde baskı oluşturmayacaktır. Sözleşme için uygulanacak olan faiz oranı TRLIBOR+3 olarak belirlenmiş olup, 2017 ve 2018 yıllarında faiz yıllık % 9 ve % 10 olarak uygulanacak, oluşan faiz farkları takip eden yıllarda ödenecektir. Sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile birlikte, Şirketin finansal yükümlülükleri bilançoda kısa vadeden orta ve uzun vadeye geçmiş olacaktır.

 

AK YATIRIM – Bimeks BMEKS Hisse Analiz 1Ç17 – 11.05.2017

Bimeks 1Ç17’de 57 milyon TL net zarar açıkladı. 1Ç16 da 1 milyon TL net kar açıklamıştı. Ortalama piyasa beklentisi bulunmuyor. Hisselere bugün olumsuz tepki olabileceğini düşünüyoruz. Mağaza kapanışlarla 1Ç17 ciro yıllık %86 düşüşle 57 milyon TL olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri yıllık bazda düşmesine rağmen 27 milyon TL eksi VAFÖK oluştu. 1Ç16 da 23 milyon TL artı VAFÖK vardı. Mart sonunda Bimeks’in net borcu 388 milyon TL ile 2016 sonundaki 363 milyon TL net borcun üstünde gerçekleşti

 

ZİRAAT YATIRIM – Bimeks BMEKS Hisse Analiz 4Ç16 – 14.03.2017

Bimeks (BMEKS, Negatif): Bimeks’in 4. çeyrek ana ortaklık net dönem zararı 144,8mn TL olmuştur. 2015’in aynı döneminde 4,5mn TL kar açıklanmıştı. Dördüncü çeyrekte satış gelirleri %61 oranında gerileyen şirketin brüt zararı ise 71,6mn TL olmuştur. Operasyonel giderler %8,2 azalışla 47,1mn TL olmuştur. Bimeks diğer faaliyetlilerinden 4Ç2015’te 394bin TL’lik gelir kaydederken 4Ç2016’da 11,6mn TL gider kaydetmiştir. Bu gelişmeler neticesinde faaliyet zararı 130,3mn TL olmuştur. Geçen seneki faaliyet karı 21mn TL idi. Yatırım faaliyetlerinden gelirler ise 4Ç2015’teki 1,1mn TL’den 4Ç2016’da 2,3mn TL’ye yükselmesidir. Yatırım faaliyetlerinden gelirler sonrasında, şirketin finansman öncesi zararı 128mn TL olmuştur. 2015’in aynı döneminde finansman öncesi faaliyet karı 22,1mn TL idi. Finansman tarafında ise giderler 2015’e göre bir miktar artış göstermiştir. 4Ç2015’te finansman giderleri 17,2mn TL iken, 4Ç2016’da bu rakam 19,7mn TL’ye yükselmiş ve olumsuz bir görüntü çizmiştir. Finansman gideri sonrasında Bimeks’in zararı 150mn TL’ye yaklaşmıştır. Şirketin son çeyrekte 2,9mn TL’lik vergi geliri kaydetmesi ana ortaklık zararının 144,8mn TL’ye gerilemesini sağlamıştır. 4Ç2015’teki ana ortaklık karı 4,5mn TL idi. Dördüncü çeyrek sonuçlarıyla birlikte 2016 yılı 147,8mn TL net dönem zararı ile sonuçlanmıştır. 2015’teki net dönem karı 9,4mn TL idi.

AK YATIRIM – Bimeks BMEKS Hisse Analiz 4Ç16 – 14.03.2017

Bimeks 4Ç16 da 145 milyon TL net zarar açıkladı, 4Ç15 de 5 milyon TL net kar gerçekleşmişti. 2016 tüm yılda 148 milyon TL zarar oluştu. 4Ç16 ciro yıllık %61 daralma ile 156 milyon TL olarak gerçekleşti. 2016 yılsonunda net satış alanı 105 bin metrekare ile 2015 sonundaki 119 bin metrekareye göre daraldı. Net mağaza kapanışlarla bu gerçekleşti; 2015 yılsonundaki 138 mağazadan 2016 sonunda 130 mağaza vardı. Cirodaki büyük düşüşle şirket 4Ç16 da brüt zarar ve 113 milyon TL eksi VAFÖK açıkladı; 4Ç15 de 26 milyon TL artı VAFÖK vardı. 2016 tüm yılda eksi 47 milyon TL VAFÖK oluştu, 2015 de 89 milyon TL artı VAFÖK vardı. 4Ç16 da biraz borç azaltmayla şirketin net finansal giderlerinde düşüş yaşandı. Daha önce şirket 2017 de ciroyu %40 büyütüp önümüzdeki yıllarda faaliyet giderleri/ciro oranını tek haneli seviyeye indirmeyi hedefliyor (2016 da bu oran %15,4 idi). 2016 sonunda şirketin 363 milyon TL net borç pozisyonu vardı, 2015 sonunda 294 milyon TL net borcu vardı.

 

ZİRAAT YATIRIM – Bimeks BMEKS Hisse Haber Analiz – 01.11.2017

Bimeks (BMEKS, Sınırlı Pozitif): Şirket 30.06.2016 tarihinde, Körfez ülkelerinden sağlanacak bir sendikasyon ile ilgili görüşmelere başladığını duyurmuştu. Sözkonusu sendikasyon işleminden vazgeçildi ve yurtiçinden sağlanan bir refinansman paketi için, banka ve finansal kuruluşlarla yapılan görüşmeler neticesinde anlaşmaya varıldı. Şirketin, bankalar ve leasing şirketleri nezdindeki finansal borçlarını, 1 yılı ödemesiz 6 yıl vadeli olarak yapılandıran bu refinansman paketine ilişkin Mutabakat Zaptı, banka ve finansal kuruluşlar tarafından imzalandı. Refinansman paketi ile, finansal borçların uzun vadeli bir döneme taşınması ve daha düşük bir finansal maliyet ile yeniden finansmanının sağlanarak, borçluluk seviyesinin azaltılması ile nakit akışı ve kar üretme kapasitesinin artması planlanıyor. Hisse dün haberin gönderilmesinin ardından %5,7 artış kaydetmesine rağmen, günü %1,1 aşağıda kapattı.

Bimeks’ten Borçluluk Seviyesini Azaltan Hamle: Refinansman Paketi Duyurusu – 10.01.2017 – KAP

Şirketimiz, 30.06.2016 tarihinde, Körfez ülkelerinden sağlanacak bir sendikasyon ile ilgili görüşmelere başladığını duyurmuştu.

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası sürecin uzaması ve döviz kurunun dalgalanması gibi sebeplerle,  sözkonusu sendikasyon işleminden vazgeçildi ve yurtiçinden sağlanan, sendikasyona göre daha iyi şartlarda ve daha kapsamlı bir refinansman paketi için, banka ve finansal kuruluşlarla yapılan görüşmeler neticesinde anlaşmaya varıldı.

Şirketimizin, bankalar ve leasing şirketleri nezdindeki finansal borçlarını, 1 yılı ödemesiz  6 yıl vadeli olarak yapılandıran bu refinansman paketine ilişkin Mutabakat Zaptı, banka ve finansal kuruluşlar tarafından imzalandı.

Refinansman paketi ile, finansal borçların uzun vadeli bir döneme taşınması ve daha düşük bir finansal maliyet ile yeniden finansmanının sağlanarak, şirketimizin borçluluk seviyesinin azaltılması ile nakit akışı ve kar üretme kapasitesinin artması planlanıyor. 

 

Bimeks’ten Bir Takım Medya Haberleri ile İlgili Açıklama – 26.12.2016

Şirketimizin personel ücretleri ve benzeri konular ile ilgili, birtakım medya mecralarında yayınlanan, asılsız söylentilere dayalı ve maksatlı olduğunu değerlendirdiğimiz haberler gerçeklerle bağdaşmamaktadır.

Bu haberlerle ilgili yasal haklarımız saklıdır.

Şirketimiz, 60 ilde 135 mağazasıyla faaliyetine devam etmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – Bimeks BMEKS Hisse Haber Yorum – 02.12.2016

Olağandışı Fiyat Hareketi Üzerine Açıklama Yaptılar

Bimeks (BMEKS): Şirketten dün olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine istinaden KAP’a bu açıklama yapılmıştır: 01.12.2016 tarihinde tüzel kişi ortaklardan SPV Bilişim ve Dış Ticaret A.Ş’ ye ait kredili hesaplardan kredi- özkaynak dengesinin sağlanması gerekçesiyle, re’sen ve hisse sahibinin onayı olmaksızın 5.774.500 adet pay satışı aracı kurumlar tarafından yapılmıştır. Bimeks’in işlemlerle ilgisi ve kontrolü sözkonusu olmayıp, Şirketimizle ilgili kamuoyu ile paylaşılması gereken herhangi bir olağanüstü durum bulunmamaktadır. Bimeks 60 şehirdeki 135 mağazasında olağan faaliyetlerine devam etmektedir.”

AK YATIRIM – Bimeks BMEKS Hisse Haber Yorum – 02.12.2016

Bimeks, dün ortaklarından SPV Bilişim’e ait kredili hesaplardan kredi – özkaynak dengesinin sağlanması amacıyla şirkete ait toplam 5.774.500 adet pay senedinin re’sen ve hisse sahibinin onayı olmaksızın ilgili aracı kurum tarafından piyasada satıldığını açıkladı.

BMD, BİZİM MENKUL – Bimeks BMEKS Hisse Analizi – 30.11.2016

Döviz Kurlarındaki Seyir Nedeniyle Hisseyi Portföyümüzden Çıkarıyoruz

3 Ekim 2016 tarihinde yarıyıl mali sonuçları sonrasında yapmış olduğumuz analiz neticesinde 2,06 TL hedef fiyat belirlemiş olduğumuz BİMEKS için hedef fiyatımızı 1,73 TL’ye düşürmüş ve o günkü fiyat seviyesi itibariyle %48 getiri potansiyeli taşıyan şirketi model portföyümüzde tutmaya devam etmiştik. Fiyat hedefimizi düşürmemizin dayandığı temeller şu şekilde açıklanmıştı;

  • Hedef fiyat şirketin 2016 yılı performansının yanında genel makroekonomik verilerin de etkisiyle oluşmuştur.
  • Hem ulusal hem de küresel veriler özellikle önümüzdeki yıl tüketici güveninde ve tüketim harcamalarında baskı olabileceğini hissettirmektedir. Bununla beraber şirketin beklentilerimizin altında gerçekleşen 2016 yılı satış gelirleri de göz önüne alındığında satış geliri beklentilerimizi aşağı çekmek zorunluluğu doğmuştur.
  • Satış geliri beklentilerimizin düşmesi buna bağlı olarak üretilecek FAVÖK rakamının da düşüşünü beraberinde getirmiştir.
  • İşletme sermayesi ihtiyacındaki düşüşün hedef fiyat üzerinde olumlu katkısı olmuştur.
  • Yatırım harcamaları beklentilerimiz artmıştır. Bu artış birim yatırım maliyetleri beklentimizin artmasından kaynaklanmıştır.
  • Faiz hadlerinde artış beklentimiz ve risk primlerinin sene başına göre artmış olması AOSM oranımızın artmasına sebep olmuştur.

İlgili raporda satış gelirlerinde yaşanan gerilemeye rağmen şirketin faaliyet giderlerinde sağladığı verimlilikle beraber kar marjlarını önceki yıllara göre arttırdığını ve sektördeki rakiplerine göre operasyonel olarak daha başarılı olduğunu belirtmiştik. Bunun yanında önümüzdeki bir yıl içerisinde faiz hadlerinde ve döviz kurlarında meydana gelmesi beklenen artışların sektör üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtirken şirketin finansal borçluluğu, finansman giderlerinin yüksekliği ve işletme sermayesi açığının yüksek oluşunun fiyat üzerinde baskı oluşturduğuna dikkat çekmiştik. Aynı sektörde faaliyet gösteren Teknosa’ya göre Bimeks’in operasyonel karlılık açısından oldukça pozitif ayrışmasına rağmen yılbaşından bu yana iki şirketin sırası ile %50 ve %59 negatif performans göstermesinde yatırımcıların sektör üzerindeki riskleri fiyatlamasının ve şirket bazında karlılık rakamlarını dikkate almamasının etkili olduğunu düşünmekteyiz.

Önümüzdeki yıl içerisinde Bimeks için operasyonel beklentilerimizde bir değişiklik olmamasına ve 1,73 TL hedef fiyatımızı korumamıza rağmen özellikle döviz kurları ve faiz hadleri başta olmak üzere makroekonomik büyüme ve tüketici güvenlerindeki olumsuz beklentilerin sektör üzerinde oluşturduğu baskının devam edeceğini düşünmemizden dolayı 30.11.2016 tarihi itibariyle BİMEKS’i model portföyümüzden çıkarma kararı almış bulunuyoruz.

 

BMD, BİZİM MENKUL – Bimeks BMEKS Hisse Analiz 3Ç16 – 11.11.2016

Yılın üçüncü çeyreğinde mağaza açılış/kapanışlarında hareketli bir dönem geçiren şirket 3 aylık süreçte 2 adeti franchise olmak üzere 6 mağaza açmış ve 3 adeti franchise olmak üzere 5 mağazasını kapatmıştır. Dönem sonunda şirket 136 mağaza ve 92.800 metrekare satış alanını ile faaliyet göstermektedir (Haziran ayı sonuna göre satış alanı 3.000 metrekare küçültmüştür).

2016 yılının 3. çeyreğinde şirketin satış gelirleri geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %19,3 düşerek 304 Milyon TL (BMD beklentisi 363 Milyon TL) olurken 9 aylık satış gelirleri bir önceki yıla göre %10,6 düşerek 1.049 Milyon TL (BMD beklenti 1.108 Milyon TL) olarak gerçekleşti. 304 Milyon TL’lik satış geliri son 9 çekyrektir gerçekleşen en düşük çeyreklik satış geliri olurken 3. çeyrekte ülke çapında yaşanan sorunların şirketin satışları üzerinde baskı oluşturduğu görülüyor.

Şirketin brüt karı yılın üçüncü çeyreğinde 59,7 Milyon TL ile geçen yılın aynı dönemine göre %18,2 oranında gerilemiştir. Yılın ilk 9 ayında şirketin toplam brüt karı bir önceki yıla göre %6 gerileyerek 189,2 Milyon TL olmuştur. Satış gelirlerindeki baskıya rağmen şirket brüt kar marjını arttırmayı başarmıştır. 2015 yılının ilk dokuz ayı sonunda %17,2 olarak gerçekleşen brüt kar marjı bu yılın aynı döneminde %18 olmuştur.

3. çeyrekte şirket 21,2 milyon TL (BMD beklenti 19,2 Milyon TL) FAVÖK elde ederken 9 aylık dönemde 65,2 Milyon TL (BMD Beklenti 63,2 Milyon TL) FAVÖK elde etmiştir. 9 aylık FAVÖK rakamı bir önceki yılın aynı dönemine göre %25 artış göstermiştir. Şirketin FAVÖK marjı ise 3 aylık dönemde %7 olarak gerçekleşirken (2015 3Ç; %3,7) 9 aylık FAVÖK marjı %6,2 olarak kaydedilmiştir. ( 2015 9A; %4,4).

2015 yılının 3. çeyreğinde 2,5 Milyon TL net kar açıklayan şirket 9 aylık dönemde 4,9 Milyon TL net dönem karı elde etmeye başarmıştı. Şirket bu yılın 3. çeyreğinde ise 1 milyon TL net dönem zararı açıklamış böylece 9 ay sonunda net dönem zararı beklentilerimize paralel 3 milyon TL olmuştur.

BMEKS FD/FAVÖK 4Ç için2016 yılı ilk yarısındaki performans sonrasında şirket için Ekim ayı başında beklentilerimizi aşağıya çekerek fiyat hedefimizi pay başına 1,73 TL’ye indirmiştik. 3. çeyrekte ülke çapında yaşanan şoklar Bimeks satış gelirlerinin beklentilerimizin altında gerçekleşmesine sebep olsa da Operasyonel karlılık beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmiştir. Bu sebepten ötürü hedef fiyatımızı değiştirme gereği duymuyor, Şirket için 1,73 TL hedef Fiyat ile “Endeksin üzerinde Getiri” önerimizi koruyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Bimeks BMEKS Hisse Analiz 3Ç16 – 10.11.2016

Bimeks (BMEKS, Negatif): Bimeks’in 3. çeyrek ana ortaklık zararı 1mn TL olmuştur. Geçen sene aynı çeyrekte ana ortaklık karı 2,5mn TL idi. Şirketin kardan zarara geçmesinin sebebi brüt kardaki düşüş olmuştur. Üçüncü çeyrekte satış gelirleri %19,3 oranında azalan şirketin brüt karı ise %18,2 oranında gerileyerek 59,7mn TL olmuştur. Faaliyet karı %20 düşmüş ve 15,8mn TL’yi göstermiştir. Ayrıca, şirketin finansman giderleri geçen seneye göre 1,5mn TL azalmış ve 16,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Tüm bunların etkisiyle ana ortaklık zararı 1mn TL olmuştur. Üçüncü çeyrek zararıyla birlikte Ocak-Eylül dönemi zararı 3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen sene aynı dönemdeki ana ortaklık karı 4,9mn TL idi.

AK YATIRIM – Bimeks BMEKS Hisse Analiz 3Ç16 – 10.11.2016

Bimeks 3Ç16 da 1 milyon TL net zarar açıkladı, geçen yılın aynı döneminde 3 milyon TL net kar vardı, 2Ç16 da 5 milyon TL net zarar oluşmuştu. Ak Yatırım beklentisi 5 milyon TL net zarar idi. Ortalama piyasa beklentisi bulunmuyor. 3Ç16 ciro yıllık %19 düşüşle 304 milyon TL ve Ak Yatırım beklentisi olan 381 milyon TL’nin altında gerçekleşti. Azalan taleple Bimeks toplam satış alanı 2Ç16 sonuna göre 3 bin metrekare küçülttü, 3Ç16 sonunda 96 bin metrekareye indi. İnternet satışları da yıllık %17 düşüşle 39 milyon TL olarak gerçekleşti. VAFÖK 3Ç16 da yıllık %17 düşüşle 23 milyon TL Ak Yatırım beklentisi olan 22 milyon TL’nin biraz üstünde gerçekleşti. 3Ç16 VAFÖK marjı %7,6 ile 3Ç15’deki %7,4’ün biraz üstünde. Faaliyet karlılığı azalan kira giderleri ve mağazanın ciro performansına göre esnek ücretlendirme ile desteklendi. Net finansal giderler 17 milyon TL ile cironun %6’sı olarak gerçekleşti 3Ç16; 3Ç15 de bu oran %5 idi. Eylül sonunda Bimeks’in 311 milyon TL net borç pozisyonu vardı bu da Haziran sonundaki 307 milyon TL’nin biraz üstünde.

 

BİZİM MENKUL – Bimeks BMEKS Hisse Analiz – 04.10.2016

Model portföyümüzde de bulunan Bimeks’in 6 aylık satış gelirlerinin beklentilerimizin oldukça altında gerçekleşmiştir. Bunun yanında önümüzdeki bir yıl içerisinde faiz hadlerinde ve döviz kurlarında meydana gelen artış baskısı ve büyüme beklentilerinin aşağı çekilmiş olması modelimizi güncelleme gereği duymamıza sebep olmuştur.

Hedef fiyatımızı bir önceki hedefe göre aşağı çekmemize rağmen şirket paylarının mevcut fiyatı iskontolu işlem görmeye devam etmektedir. Finansal borçların yüksek oluşu ve finansman giderlerinin yüksekliğinin fiyat üzerinde baskı oluşturduğunu düşünmekteyiz. Bunun yanında şirketin sektördeki konumu ve yakaladığı büyüme başarısı faaliyet karlılığında yakalanan istikrarla birleşince yukarı yönlü potansiyelin korunmasını sağlamaktadır.

Yapmış olduğumuz çalışmalar sonunda şirket için hedef piyasa değerimiz 206,6 Milyon TL’dir. Pay başına 1,73 TL’ye denk gelen piyasa değeri mevcut piyasa değerine göre %32 iskontolu olup %48 getiri potansiyeli taşımaktadır.

Bu şartlar altında 2,06 olan pay başına hedef değerimizi 1,73 TL’ye düşürüyor fakat “Endeksin Üzerinde Getiri” önerimizi korumaya devam ediyoruz”

 

AK YATIRIM – Bimeks BMEKS Hisse Analiz 2Ç16 – 22.08.2016

Bimeks (BMEKS TI) 2Ç16 da 3 milyon TL net zarar açıkladı; 2Ç15’de 0,2 milyon TL net zarar vardı ve şirket 1Ç16’da 1 milyon TL net kâr açıklamıştı. 2Ç16 için biz 8 milyon TL net kâr açıklanmasını bekliyorduk (Ortalama piyasa beklentisi bulunmamaktadır). Beklenenden düşük gelen net kâr rakamı düşük ciro ve VAFÖK rakamlardan kaynaklandı. 2Ç16 ciro 343 milyon TL olarak gerçekleşti yıllık %14 ve çeyrek bazda %15 küçüldü ve bizim tahminimiz olan 493 milyon TL’nin altında gerçekleşti. Haziran sonu itibariyla, Bimeks’in satış alanı 4 bin metrekare küçülerek 99 bin metrekareye düştü. 2Ç16 VAFÖK ise 20 milyon TL olarak gerçekleşti ve yıllık %23 büyümeye rağmen çeyrek bazda %11 küçüldü. Söz konusu tutar bizim 28 milyon TL olan tahminimizin de altında kaldı. 2Ç16 VAFÖK marjı %6,0 ile 2Ç15’deki %4,2 ve 1Ç16 daki %5,7’in altında gerçekleşti. Zayıflayan talebe rağmen Bimeks fiyat düşürmeye gitmeyerek kârlılığını büyütmeye odaklandı.

ZİRAAT YATIRIM – Bimeks BMEKS Hisse Analiz 2Ç16 – 22.08.2016

Bimeks (BMEKS, Sınırlı Negatif): Bimeks 2Ç2016’da 2,6mn TL zarar kaydetmiştir. Geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğindeki zarar 192bin TL idi. Brüt kar ise 2016 yılının ikinci, çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %6 oranında azalarak 62,7mn TL olarak gerçekleşmesine rağmen brüt kar marjı %18,3’e yükselmiştir. Şirketin finansman geliri ise yine aynı çeyrek itibariyle 7,5mn TL azalmıştır. İkinci çeyrek rakamları ile birlikte şirketin Ocak – Haziran 2016 dönemindeki net dönem zararı 2mn TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı döneminde 2,4mn kar elde edilmişti.

 

ANADOLU YATIRIM – Bimeks BMEKS Hisse Teknik Analizi – 16.08.2016

1,29 üzerinde kalmalı…

Dün 1,30-1,33 aralığında işlem gördükten sonra 1,32’den kapanış yapan BMEKS’te 1,29 üzerinde  kalıcılık koşuluyla 1,37 ara direnciyle yukarı yönlü marjın ilk aşamada 1,40’a kadar genişleyebileceğini düşünüyoruz. 1,40 üzerinde ise 1,44 bir sonraki hedef olabilecekken 1,29 altında 1,26-1,22 ardından 1,15-1,10 desteklerine yönelebilecek bir geri çekilmeye teknik açıdan zemin oluşabilir.

Kapanış : 1,32 Destekler : 1,29-1,26-1,22 Dirençler : 1,35-1,37-1,40

AK YATIRIM – Bimeks BMEKS Hisse Yorumu – 15.06.2016

12 Aylık Hedef Fiyat:2.35  TL Yükselme Potansiyeli: %34 AL

‐ 2015’de Bimeks’in cirosu yıllık %25 büyüme gösterdi. Bu büyüme çoğunlukla birim satış hacmindeki artıştan kaynaklandı. FAVÖK marjı %5,5 olarak gerçekleşti. Bu              sonuçlar Şirketin öngörüleri doğrultusunda gerçekleşti.

‐ 2016 için Şirket ciroda %23 büyümenin yanında %17 brüt kâr marjı, %5,7 FAVÖK

marjı ve %1,3 net kâr marjı öngörüyor. Şirket ayrıca 2016 – 18 öngörülerini güncelleyerek paylaşmıştı. Bu 3 yıllık dönemde cironun yıllık bileşik ortalama %20 artması öngörülüyor. Cirodaki büyümenin yine birim satış hacminden gelmesi bekleniyor. 2018’de, biraz düşüşle, %16 brüt kâr marjı öngörülürken, FAVÖK marjının %6,3’e ve net kâr marjının %2,5’e yükselmesi öngörülüyor.

2013 – 14 yıllarında Electroworld ve Darty satın almaları nedeniyle Bimeks’in faaliyet giderlerin cirosuna oranı 2013’deki %12,6’dan 2014’de %14,2’ye yükselmişti. Ancak giderlerin kontrol altına alınmasıyla bu oran 2015’de %12,0’ye indi. Şirket yönetimi bu oranı 2018’de %10’a getirmeyi hedefliyor.

ZİRAAT YATIRIM – Bimeks BMEKS Hisse Yorumu – 11.05.2016

Bimeks Bilgi İşlem (BMEKS, Sınırlı Negatif): Bimeks’in net dönem karı 2016 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %75 oranında gerileyerek 628bin TL olarak gerçekleşmiştir. Satış gelirleri ilk çeyrekte bir önceki yılla yaklaşık aynı seviyede kalan şirketin brüt karı ise %6,6 oranında artarak 66,8mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin faaliyet karı ise, 1Ç2015’teki diğer faaliyetlerden kaydedilen 5,6mn TL’lik gidere karşın 1Ç2016’da 1,5mn TL gelir kaydedilmesinin katkısıyla bir önceki yıla göre %164 oranında artarak 18,8mn TL’ye yükselmiştir. Diğer taraftan finansman giderleri 6,3mn TL’den 18,2mn TL’ye yükselmiş ve net dönem karının düşük gerçekleşmesinde ana etken olmuştur.