Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Agesa Hayat v...

Agesa Hayat ve Emeklilik AGESA Hisse Analiz ve Yorumları

AGESA Hayat ve Emeklilik (08.07.2021 tarihi itibari ile Avivasa Emeklilik ünvan değişikliği) AGESA, AVISA hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber,rapor ve hisse yorumlarını aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların AVISA ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Deniz Yatırım – Agesa Hisse Analiz 1Ç22 – 05.05.2022

1Ç22 Finansal Sonuçları Değerlendirmesi / Değerlendirme: Olumlu / Agesa Hayat ve Emeklilik (Agesa) 1Ç22 finansallarında 242 milyon TL net kar açıkladı. Piyasadaki beklenti 182 milyon TL bizim beklentimiz ise 183 milyon TL idi. Şirketin açıkladığı net kar bir önceki döneme göre %129, geçen yılın aynı dönemine göre ise %93 oranında artış kaydetmiş dönemsel öz sermaye karlılığı ise %97.5 olarak gerçekleşmiştir. Piyasa beklentilerinin üzerinde açıklanan finansalların hisse performansı üzerinde olumlu bir etkisi olabileceğini düşünüyoruz.

Agesa önerimiz AL hedef fiyatımız ise 32.20 TL’dir. Şirket hayat sigortası segmentinde 103 milyon TL operasyonel gelir açıklarken, bireysel emeklilik segmentinde ise 13 milyon TL’lik operasyonel zarar açıklamıştır. Finansal gelirler ise TÜFE’ye endeksli bonoların yüksek katkısı ile 1Ç22’de bir önceki döneme göre neredeyse iki katlık bir artış ile 242 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Her ne kadar Agesa 2021 yılı karından temettü dağıtmayacak olsa da sermaye yeterliliği açısından oldukça rahat bir noktadadır. Yaklaşık 642 milyon TL’lik gerekli öz sermayenin 290 milyon TL kadar üzerinde 932 milyon TL öz sermaye ile operasyonlarını devam ettirmektedir. Bu nedenle 2022 yılı karından önümüzdeki yıl temettü dağıtılabileceğini tahmin ediyoruz. Hisse son üç ay içerisinde nominal olarak %28 değer kaybederken, BİST-100’e göre ise %41 daha zayıf bir performans göstermiştir. Güçlü 1Ç22 finansal sonuçlarının son üç ay içerisindeki zayıf performansın telafi edilmesi anlamında olumlu etkisi olabileceğini tahmin ediyoruz.

Orta-uzun dönemde hem hayat hem de bireysel emeklilik iş kollarındaki büyüme potansiyelinden dolayı şirketin öz sermaye karlılığının yüksek kalmaya devam etmesini bekliyoruz. 1Ç22’de yıllık %68 artan hayat sigortası prim üretiminin 2022 tüm yılda yıllık %54 artış ile 3.0 milyar TL seviyesine ulaşmasını bekliyoruz. Yatırım gelirlerinin de katkısı ile bu segmentte operasyonel marjı %15.1 seviyesinde öngörüyoruz. Bireysel Emeklilik segmentinde ise fon hacminde yıllık %67 artış ile fon büyüklüğü 43 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. Her ne kadar şirket bu segmentte 1Ç22’de 13 milyon TL operasyonel zarar açıklamış olsa da, son iki çeyrektir süregelen katılımcı sayısındaki artışın orta-uzun vadedeki karlılığa olumlu katkısı olabileceğini tahmin ediyoruz. 18 yaş altına Bireysel Emeklilik uygulaması ve negatif reel faiz ortamında %25’ten %30’a yükseltilen devlet katkısının yakın dönemde büyüme dinamiklerini desteklemesini bekliyoruz. Bu beklentiler doğrultusunda yılın tamamında bireysel emeklilik segmentinde 3 milyon TL gibi oldukça sınırlı bir operasyonel zarar olabileceğini tahmin ediyoruz.

Finansal gelirler tarafında tahminlerimiz oldukça muhafazakâr. 1Ç22’deki 242 milyon TL’lik finansal gelire karşın 2022 tüm yıl için beklentimiz 522 milyon TL’dir. Enflasyona endeksli bonoların yüksek katkısından dolayı bu tahminimize önemli ölçüde bir pozitif risk olduğunu düşünüyoruz. 4Ç21’de kur volatilitesi kaynaklı 80 milyon TL’lik finansal gelir 1Ç22’de volatilitenin azalması ile birlikte 28 milyon TL’ye gerilemiştir. Yılın kalan kısmında da buradan yazılabilecek gelirin daha sınırlı kalabileceğini tahmin ediyoruz.

Oyak Yatırım – Agesa Hisse Analiz 1Ç22 – 05.05.2022

Agesa 1Ç22’de hem tahminimizin (185mn TL) hem de piyasa beklentisinin (182mn TL) üzerinde 242mn TL (+%129 Ç/Ç, +%93 Y/Y) net kar açıkladı. 1Ç’de hayat primleri çeyreksel %7 büyürken emeklilik varlıkları %12 artış kaydetmiştir. Hayat sigortası segmenti sonuçları büyük ölçüde desteklemiştir. Ama her şeyden önemlisi finansal gelirler TÜFE’ye endeksli menkul kıymet getirilerindeki artışla karlılığa destek olmuştur. Sermaye getirisi, 4Ç21’de %60 ve 1Ç21’de %65 iken 1Ç22’de %64 seviyesinde gerçekleşmiştir. Agesa, 2022 tahminlerimize göre 4,5x F/K ve 2,2x F/DD’de işlem görüyor. Sonuçları AGESA için olumlu olarak değerlendiriyoruz. Hisse için hedef fiyatımızı 34,70TL’ye (önceki 30,28TL) yükseltiyoruz ve “Endeks Üzeri Getiri” tavsiyemizi ise koruyoruz.

 

Deniz Yatırım – Agesa Hisse Analiz 3Ç21 – 28.10.2021

AGESA; 3Ç21 net rakamı beklentilerle uyumlu geldi / nötr / Agesa Hayat ve Emeklilik (Agesa) 3Ç21 finansallarında piyasa beklentisine paralel ve bizim 110 milyon TL’lik beklentimizin kısmen üzerinde 118 milyon TL net kar açıkladı. Şirketin açıkladığı net kar bir önceki döneme göre %18, önceki yılın aynı dönemine göre ise %12 oranında artış kaydederken dönemsel özsermaye karlılığı ise %61.7 olarak gerçekleşti. 9A21 döneminde ise şirketin net kar rakamı 343 milyon TL ile geçen yılın aynı dönemine göre %49 oranında artış kaydetmiştir. Piyasa beklentileri doğrultusunda gelen sonuçların hisse performansı üzerinde belirgin bir etkisi olmayacağını düşünüyoruz.

Agesa için AL tavsiyemizi koruyor, hedef fiyatımızı 26.50 TL olarak revize ediyoruz (Önceki: 22.60 TL). Hayat sigortası iş kolundaki olumlu performans beklentilerimizin üzerinde gerçekleştiği için 2021 ve 2022 için sırası ile 425 milyon TL ve 458 milyon TL olan kar tahminlerimizi 477 milyon TL ve 581 milyon TL’ye yükseltiyoruz. Uzun vadede %50 özsermaye karlılığı ve %23 sermaye maliyeti oranları ile Agesa için hisse başına hedef fiyatımız 26.50 TL’dir. %10.1 seviyesindeki temettü verimini de dahil ettiğimizde toplam getiri potansiyeli %44 seviyesindedir.

Oyak Yatırım – Agesa Hisse Analiz 3Ç21 – 28.10.2021

Agesa 3Ç21 net kar beklentilerle paralel 118mTL geldi. Piyasa: 117mTL, OYAK: 114mTL. Sonuçlar net karda geçen çeyreğe göre %18, yıldan yıla %12 artışa işaret etmektedir. Hayat tarafı sonuçları desteklemiştir. Emeklilik varlıkları yıldan yıla %19 artarken, hayat primleri %67 yükselmiştir. Sermaye getirisi bu çeyrek %57 olup geçen çeyreğe göre 4.5 puan geçen seneye göre ise 1.4 puan düşmüştür. Sonuçları hisse için nötr olarak değerlendiriyoruz.

 

Oyak Yatırım – AvivaSa AVISA Hisse Analiz 2Ç21 – 10.08.2021

Hayat branşında pazar payı arttı; mali gelir yükseldi… Agesa, 2Ç21’de piyasa beklentisinin (107mnTL) ve bizim beklentimizin (105mTL) hafif altında 100mnTL net kar açıkladı. Sonuçlar, net karda çeyreksel %21 düşüşe yıldan yıla ise %22 artışa işaret etmektedir. 2021 ilk yarıyılı geçen seneyle karşılaştırdığımızda ise karda %80 artış vardır. İkinci çeyrekte şirketin hayat sigortası segmentinde pazar payını artırmasının olumlu etkisinin finansallara yansıdığını düşünüyoruz. Hayat primleri yıldan yıla %42 büyürken marj yaklaşık 1,1 puan yükselmiştir. Emeklilik varlıkları da yıldan yıla %21 yükselmiştir. Ancak, yükselen faaliyet giderlerinden dolayı emeklilik branşı teknik açıdan bu çeyrek zarara geçmiştir. Finansal gelir de karlılığı desteklemiştir. Sermaye getirisi geçen seneye göre 12 puan artışla 2Ç21’de %62’ye yükselmiştir.

Emeklilik varlıkları büyüme potansiyeli taşıyor… Agesa’nın yönettiği emeklilik varlıklarının 3Y bileşik %27 büyümeyle 2022 yılına kadar 46 milyar TL’ye ulaşmasını bekliyoruz. Artan kamu bilinci ve otomatik katılım sistemiyle, ve daha fazla katılımcının uzun vadede enflasyondan daha yüksek getiri elde edeceğine ikna olması sayesinde varlıkların büyüyeceğinin düşünüyoruz.

Önerimizi “Endekse Paralel Getiri” olarak koruyoruz… Agesa için 2021 yılında %24 kar artışı beklerken 2022 için %20 yükseliş öngörmekteyiz. Agesa, 2022 tahmini 7,5 F/K ve 3,0 F/DD çarpanlarıyla işlem görmektedir. Hisse için hedef fiyatımızı 21,18TL olarak tavsiyemizi ise “Endekse Paralel Getiri” olarak koruyoruz.

Şirket unvanının Agesa Hayat ve Emeklilik olarak değiştirildiği açıkladı – 09.07.2021

KAP: Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin “Şirketin Unvanı” başlıklı 2. maddesi, Olağanüstü Genel Kurul toplantısında görüşülerek tadil edilmiş olup, yeni unvan “Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş.” 08.07.2021 tarihinde Ticaret Sicil nezdinde tescil olunmuştur. dı.

Deniz Yatırım – AvivaSa AVISA Hisse Analiz 1Ç21 – 29.04.2021

AVISA; 1Ç21 Finansal Sonuçları Değerlendirmesi / olumlu / Avivasa 1Ç21 finansallarında 125 milyon TL net kar açıkladı, piyasa beklentisi 95 milyon TL, bizim tahminimiz ise 72 milyon TL idi. Şirketin net karı bir önceki döneme göre %108, geçen yılın aynı dönemine göre ise %192 oranında artış kaydetmiştir. Özsermaye karlılığı ise bu dönemde %79 olarak gerçekleşmiştir. Hayat segmenti karlılığı beklentimiz doğrultusunda gerçekleşirken, bireysel emeklilik tarafında operasyonel giderlerin beklentimizin oldukça altında gerçekleşmiş olması ve diğer faaliyet gelirlerindeki 38 milyon TL’lik gelir şirketin açıklanan net kar rakamını beklentimizin oldukça üzerine taşımıştır. Açıklanan rakamların hisse fiyatı üzerinde olumlu etkisi olabileceğini düşünüyoruz.

Hayat sigortası segmentindeki bir önceki döneme göre brüt prim üretimindeki %16’lık artış ve yatırım gelirlerinin katkısı ile birlikte operasyonel gelir 79 milyon TL operasyonel marj ise %20.4 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bireysel kredilerdeki artışın hız kazanması ile birlikte yılın geri kalan kısmında da hayat sigortası gelirlerinin karlılığa olumlu katkı sağlamaya devam etmesini bekliyoruz.

Bireysel Emeklilik segmentinde ise fon hacminde bir önceki döneme göre yatay performansa rağmen operasyonel giderlerin kontrol edilmesi bu segmentteki operasyonel karlılığa destek vererek 11 milyon TL net operasyonel gelir yazılmasına imkan sağlamıştır. 1Ç21’de fon yönetim gelirlerindeki marj korunurken hizmet gelirlerindeki artış da karlılığa katkı sağlamıştır. Bu segmentte özellikle yılın ikinci yarısında fon hacmindeki artışın operasyonel karlılığı biraz daha yukarı çekebileceğini tahmin ediyoruz.

Finansal gelirler ise faiz gelirlerindeki artışa rağmen türev işlemlerdeki zarar nedeniyle bir önceki döneme göre net kar rakamına daha sınırlı bir katkı sağlamıştır. Ancak diğer faaliyet gelirlerindeki 38 milyon TL’lik gelir şirketin net karının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine neden olmuştur. Faizlerin yüksek seyrine bağlı olarak finansal gelirlerin 2Ç21’de de yüksek kalmaya devam etmesini bekliyoruz. Avivasa için önerimiz AL hedef fiyatımız ise 22.60 TL’dir.

Oyak Yatırım – AvivaSa AVISA Hisse Analiz 1Ç21 – 29.04.2021

AvivaSa, 1Ç21’de hem bizim (106mnTL) hem de piyasa beklentisinin (95mnTL) üzerinde 125mnTL net kar açıkladı. Sonuçlar, net karda çeyreksel %108yıldan yıla ise %192 artışa işaret etmektedir. Birinci çeyrekte şirketin hayat sigortası segmentinde pazar payını artırmasının olumlu etkisinin finansallara yansıdığını düşünüyoruz. Hayat primleri yıldan yıla %27 büyürken marj yaklaşık 15 puan yükselmiştir. Şirketin bu çeyrek 4Ç20’de tahvil satışlarından elde ettiği kazanımların bir kısmını finansallarına yansıtmıştır. Bu sayede finansal gelir de karlılığı desteklemiştir. Sermaye getirisi geçen sene %40 iken 1Ç21’de %79’a yükselmiştir. Sonuçları, AVISA için pozitif olarak değerlendiriyoruz.

Tacirler Yatırım – AvivaSa AVISA Hisse Analiz 1Ç21 – 29.04.2021

Avivasa – 1Ç21 sonuçlarını 125,5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %192 artışı işaret etmekte olup piyasa beklentisi olan 100 milyon TL’den %25 daha yüksek gerçekleşti.

Ziraat Yatırım – AvivaSa AVISA Hisse Analiz 1Ç21 – 29.04.2021

Avivasa Emeklilik ve Hayat (AVISA, Pozitif): Şirket’in 1Ç2021’deki net dönem karı (konsolide) 126,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in 1Ç2020’deki net dönem karı 41,6mn TL idi. Avivasa Emeklilik ve Hayat’ın genel teknik bölüm dengesi yıllık %187 oranında artış göstererek 1Ç2021’de 96,4mn TL’ye yükselirken, net yatırım gelirleri 22mn TL artmış ve 37,8mn TL olarak gerçekleşmiştir.

 

DENİZ YATIRIM – AvivaSa AVISA Hisse Yorum – 24.02.2021

AVISA; İngiliz sigorta grubu Aviva, AvivaSA’da %40 hissesini uluslararası sigorta grubu Ageas’a sattığını açıkladı / olumlu / Sabancı Holding ve İngiliz sigorta grubu Aviva iştiraki olan AvivaSA’da önemli bir değişiklik kararı alındı. AvivaSA’nın ortaklarından Aviva, Birleşik Krallık, İrlanda ve Kanada pazarlarına odaklanacağını, kıta Avrupası’ndaki ve Asya’daki yatırımlarını gözden geçireceğini 2020 yılının üçüncü çeyreğinde açıklamıştı. Bu karar doğrultusunda AvivaSA’daki %40 hissesini Avrupa’nın öncü sigorta şirketlerinden uluslararası sigorta grubu Ageas’a satışına ilişkin 23.02.2021 günü hisse satın alım sözleşmesini imzaladı. 2021 yılı içerisinde tamamlanması öngörülen satışın ardından Ageas, Sabancı Holding ile birlikte hayat dışı sigortacılık alanında devam eden işbirliğini, bireysel emeklilik ve hayat sigortası pazarını da kapsayacak şekilde sürdürecek.

Ageas ve Sabancı Holding’in Aksigorta’daki ortalığı hayat dışı sigorta alanında başarılı bir şekilde devam ederken, ortaklığın hayat sigortası ve bireysel emeklilik alanlarını da kapsayacak olmasını yaratılabilecek sinerjiden dolayı olumlu olarak değerlendiriyoruz. Satış fiyatı ve çağrı olup olmayacağına dair herhangi bir açıklama ise yapılmadı.

 

ZİRAAT YATIRIM – AvivaSa AVISA Hisse Analiz 4Ç20 – 09.02.2021

Avivasa Emeklilik (AVISA, Nötr): Şirket’in 4Ç2020’deki net dönem karı (konsolide) 69,1mn TL gerçekleşerek yıllık %53 oranında artış göstermiştir. Piyasanın dördüncü çeyrek ortalama kar beklentisi 89mn TL idi. Şirket’in genel teknik bölüm dengesi yıllık %128,4 oranında artış göstererek 63,8mn TL’ye yükselerek net karı desteklerken, net yatırım gelirleri %80,7 oranında artarak 53mn TL’ye yükselmiştir. Dördüncü çeyrek karı sonrasında Şirket’in 2020 yılındaki net dönem karı 294,9mn TL olarak gerçekleşmiş ve yıllık olarak %37,4 oranında artış göstermiştir.

Şirket ayrıca hisse başına toplam 0,8888TL brüt (0,7555 TL net) kar payını iki eşit taksitte (0,444 TL brüt 0,3777TL net) dağıtma kararı almıştır. Birinci taksit kar payı hak kullanım tarihi 29.03.2021 olup ikinci taksit tarihi ise 28.09.2021’dir. Dünkü hisse kapanışına göre toplam kar payı verimi %4,5’tir.

 

OYAK YATIRIM – AvivaSa AVISA Hisse Haber – 30.12.2020

AvivaSa, ödemesi ertelenen 60 milyon TL 2. taksit temettü ödemesinin 06.01.2021 tarihinde nakden yapılacağını açıkladı. Böylece 2020 yılı için toplamda 160 milyon TL temettü dağıtmış olacak. Temettü verimi olarak %6’ya işaret ediyor. Olumlu.

DENİZ YATIRIM – AvivaSa AVISA Hisse Analiz 3Ç20 – 27.10.2020

AVISA; AL olan önerimizi ve 18.15 TL olan hedef fiyatımızı koruyoruz. Avivasa 3Ç20 finansallarında bir önceki döneme göre %29 ve yıllık bazda %90 artış ile 106 milyon TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi 100 milyon TL seviyesinde idi. Bu dönemde özsermaye karlılığı %83.3 seviyesinde gerçekleşti. Şirketin Ocak-Eylül dönemi kar rakamı ise 230.4 milyon TL ile geçen yılın aynı dönemine göre %39 oranında artış göstermiştir. Beklentinin hafif üzerinde gelen kar rakamı, bireysel emeklilik sistemine fon akımlarının devam ediyor olması ve hayat sigortası segmentindeki yüksek operasyonel karlılığın Avivasa hisse fiyatı üzerinde olumlu etkisi olabileceğini düşünüyoruz. Avivasa 2021 tahminlerimize göre 3.85x F/K ve 2.93x F/DD çarpanları ile işlem görmektedir. 2021 yılı özsermaye karlılığı beklentimiz ise %93 seviyesindedir. Avivasa hisseleri için AL olan önerimizi ve 18.15 TL olan hedef fiyatımızı koruyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – AvivaSa AVISA Hisse Analiz 3Ç20 – 27.10.2020

Avivasa Emeklilik (AVISA, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 3Ç2020’deki net dönem karı (konsolide) 106,7mn TL gerçekleşerek yıllık %90,5 oranında artış göstermiştir. Piyasanın üçüncü çeyrek ortalama kar beklentisi 100mn TL idi. Diğer yandan, Şirket’in genel teknik bölüm dengesi de yıllık %159,5 oranında artış göstererek 3Ç2020’de 98,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Üçüncü çeyrek karı sonrasında ise Şirket’in 2020 yılının ilk dokuz ayındaki net dönem karı 225,8mn TL olarak gerçekleşmiş ve yıllık olarak %33,2 oranında artış göstermiştir.

Şirket ayrıca 2020 yılı beklentilerini paylaşmıştır. 06.05.2020 tarihli özel durum açıklamasında, COVID-19 (Koronavirus) salgınının küresel ekonomide ve dolaylı olarak faaliyet gösterdiğimiz sektörde yol açtığı belirsizlik ortamı nedeniyle 07.02.2020 tarihinde açıkladığı 2020 yılına ilişkin hedef ve beklentileri piyasaları ve yatırımcılarını yanıltmamak adına geri çektiğini ve ekonomik faaliyetleri takip edilerek, belirsizlik ortamının son bulmasının ardından bu hedef ve beklentileri güncelleyeceğini kamuya duyurmuştu. Şirket Yönetim Kurulu 26.10.2020 tarihli toplantısında, COVID-19 (Koronavirus) salgınının küresel ekonomide ve dolaylı olarak faaliyet gösterdiği sektörde yol açtığı süregelen belirsizlikler de göz önünde bulundurularak, Şirketin 2020 yılı için temel beklentilerinin aşağıdaki şekilde güncellenmesine karar verilmiştir:

Bireysel emeklilik fon büyüklüğünde, özel sektör bireysel emeklilik şirketleri arasındaki liderliğin sürdürülmesi, Hayat sigortalarında, brüt yazılan primlerin geçen yıla kıyasla 25- 35% aralığında arttırılması ve UFRS net karının %30-%40 aralığında büyütülmesi.

 

DENİZ YATIRIM – AvivaSa AVISA Hisse Analiz 2Ç20 – 05.08.2020

AVISA; 2Ç20 Finansalları Değerlendirmesi – AL önerimizi ve 18.15 TL hedef fiyatımızı koruyoruz.

Avivasa 2Ç20 finansallarında 82 milyon TL net kar açıkladı. Beklentimiz 63 milyon TL idi. Piyasa beklentisi de sadece üç katılımcı ile 63 milyon TL idi. Bireysel emeklilik segmenti beklentimizin gerisinde kalmasına rağmen hayat sigortalarındaki güçlü karlılık ve finansal gelirlerin beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi sayesinde açıklanan net kar beklentimizin üzerinde gerçekleşmiştir.

Şirket 313 milyon TL’lik hayat sigortası prim üretiminin ardından %18.3 gibi oldukça yüksek bir operasyonel marj ile bu segmentte 57 milyon TL operasyonel gelir elde etmiştir. Bizim beklentimiz 39 milyon TL idi. Düşük karşılık giderleri ve faaliyet giderleri bu segmentte karlılığı beklentimizin üzerine çekmiştir. 3Ç20’de hızlanma eğiliminde olan bireysel kredilere bağlı olarak hayat sigortası segmentinde prim üretimi ve operasyonel karlılığının 2Ç20’ye kıyasla daha iyi olabileceğini düşünüyoruz.

Bireysel emeklilik segmentinde şirketin operasyonel karı 14 milyon TL ile 24 milyon TL’lik beklentimizin gerisinde kalmıştır. 22.3 milyar TL’lik fon hacmi ve düşük faiz ortamında devlet katkısının cezbedici olmasına bağlı olarak bu segmentte de önümüzdeki dönemde büyümenin devam etmesini bekliyoruz.

Açıklanan sonuçların hisse fiyatı üzerinde olumlu etkisi olabileceğini düşünüyoruz. AL olan önerimizi ve 18.15 TL hedef hisse fiyatımızı koruyoruz. Bugün şirketin 2Ç20 sonuçlarını değerlendireceği telekonferansın ardından modelimizi gözden geçireceğiz.

TACİRLER YATIRIM – AvivaSa AVISA Hisse Analiz 2Ç20 – 05.08.2020

Avivasa 2Ç20 sonuçlarını 81,8 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %40 artışı işaret etmekte olup, piyasa beklentisi olan 63,3 milyon TL’nin oldukça üzerindedir. Ayrıca, Avivasa UFRS mali tablolarını 78 milyon TL net kar ile açıkladı ve açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %13 artışı işaret etti.

ZİRAAT YATIRIM – AvivaSa AVISA Hisse Analiz 2Ç20 – 05.08.2020

Avivasa Emeklilik (AVISA, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 2Ç2020’deki net dönem karı (konsolide) 77,5mn TL gerçekleşerek yıllık %24,3 oranında artış göstermiştir. Piyasanın ikinci çeyrek ortalama kar beklentisi 63mn TL idi. Diğer yandan, Şirket’in genel teknik bölüm dengesi de yıllık %81,1 oranında artış göstererek 70,9mn TL’ye yükselmiştir. İkinci çeyrek karı sonrasında ise Şirket’in 2020 yılının ilk yarısındaki net dönem karı 119,1mn TL olarak gerçekleşmiş ve yıllık olarak %5,0 oranında artış göstermiştir.

 

ZİRAAT YATIRIM – AvivaSa AVISA Hisse Analiz 1Ç20 – 07.05.2020

Avivasa Emeklilik (AVISA, Sınırlı Negatif): Şirket’in 1Ç2020’deki konsolide net dönem karı 41,6mn TL gerçekleşerek yıllık %18,6 oranında gerilemiştir. Teknik kar da aynı dönemler itibarıyla %13,3 oranında gerileyerek 33,6mn TL olmuştur. Öte yandan, net yatırım gelirleri ise yıllık %78 oranında artarak 15,8mn TL olmuştur. Şirket’in 2020 yılı ilk çeyrek özsermaye karlılığı %39 olarak gerçekleşmiştir.

Ayrıca Kovid-19 (Koronavirus) salgınının küresel ekonomide ve dolaylı olarak şirketin faaliyet gösterdiği sektörde yol açtığı belirsizlik ortamı nedeniyle 7 Şubat 2020 tarihinde şirketin açıkladığı 2020 yılına ilişkin hedef ve beklentilerde güncelleme yapılması gerekliliği doğmuştur. Buna göre Şirket Yönetim Kurulu’nun, 06.05.2020 tarihli kararı ile, mevcut durumda belirsizlik halinin devam ediyor olması nedeniyle, piyasaları ve yatırımcıları yanıltmamak adına daha önce açıklamış olduğu hedef ve beklentilerimizin geri çekilmesine; Ekonomik faaliyetlerin takip edilerek, belirsizlik ortamının son bulmasının ardından güncellenecek hedef ve beklentilerin kamuya duyurulmasına; karar vermiştir.

 

ZİRAAT YATIRIM – AvivaSa AVISA Hisse Analiz 4Ç19 – 10.02.2020

Avivasa Emeklilik (AVISA, Pozitif): Şirket’in konsolide 4Ç2019 net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %7 oranında azalarak 45,2mn TL’ye gerilemiştir. Öte yandan, Şirket’in genel teknik bölüm dengesi ise aynı dönemler itibarıyla %20 oranında artarak 4Ç2019’da 27,9mn TL’ye yükselmiştir. Dördüncü çeyrek karı sonrasında Şirket’in 2019 yılındaki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %12 oranında artarak 214,7mn TL olmuştur.

Öte yandan Şirket, 2020 yılı için temel beklentilerini açıklamıştır. Buna göre; Bireysel emeklilik fon büyüklüğünde, özel sektör bireysel emeklilik şirketleri arasındaki liderliğin sürdürülmesi; Hayat sigortalarında, brüt yazılan primlerin geçen yıla kıyasla %40’ı aşan oranda arttırılması, UFRS net karının ise %25-%35 aralığında büyütülmesi hedeflenmektedir.

Avivasa ayrıca 2 taksit şeklinde kar payı dağıtımını genel kurula sunma kararı aldı. 1. taksit kar payı dağıtımı başlama tarihi 25.03.2020, hisse başına 0,5555TL brüt, 0,4722221TL net; 2. taksit kar payı dağıtım başlama tarihi 28.09.2020, hisse başına brüt 0,3333TL, net 0,28333TL olarak genel kurul onayına sunulacaktır.

TACİRLER YATIRIM – AvivaSa AVISA Hisse Analiz 4Ç19 – 10.02.2020

4Ç19 sonuçlarını 43,1 milyon net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda, %12 azalışı işaret etmektedir. Ayrıca, şirket UFRS bazlı mali tablolarını yayınladı ve 4Ç19’da 63,8 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan bu net kar rakamı yıllık bazda %26 artışı işaret etmektedir.

Ayrıca, şirket yönetim kurulu, 2019 net karından 0.8888888 TL brüt kar payının iki taksit halinde dağıtılmasını Olağan Genel Kurul’a teklif etmeyi kararlaştırdı. Teklif edilen temettü verimi %5,7’dir. Son olarak da, şirket yönetimi 2020 yılına ait beklentileri paylaştı. Şirket yönetimi, bireysel emeklilik fon büyüklüğünde, özel sektör bireysel emeklilik şirketleri arasındaki liderliğin sürdürülmesi hayat sigortalarında, brüt yazılan primlerin geçen yıla kıyasla %40’ı aşan oranda arttırılması ve UFRS net karının %25-%35 aralığında büyütülmesini beklemektedir.

 

VAKIF YATIRIM – AvivaSa AVISA Hisse Analiz 3Ç19 – 28.10.2019

(-) Avivasa Emeklilik ve Hayat (AVISA): Şirket’in 3Ç19’da net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %5,1, 2018 yılının aynı dönemine göre ise %8,7 gerileyerek 55,6 mn TL ile piyasa beklentisinin %16,0 altında gerçekleşti. Şirket’in 3Ç19’da hayat branşında teknik karı çeyreksel bazda %14,8 oranında artarken, teknik kar hayat dışı branşında çeyreksel %12,0, emeklilik branşında ise %4,6 gerileme gösterdi. Yorum: Son 1 ayda şirket hisseleri BIST 100 getirisine kıyasla %31,9, sigortacılık endeksine göre %23,6 daha iyi performans göstermiştir. Beklentilerin altında gerçekleşen net karın hisse performansına etkisini sınırlı negatif olarak değerlendiriyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – AvivaSa AVISA Hisse Analiz 3Ç19 – 28.10.2019

Avivasa Emeklilik (AVISA, Sınırlı Negatif): Şirket’in 3Ç2019’daki konsolide net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %8 oranında azalarak 56mn TL’ye gerilemiştir. Beklenti Şirket’in bu çeyrekte 66mn TL kar elde edeceği yönündeydi. Şirket’in genel teknik bölüm dengesi de aynı dönemler itibariyle %41,7 oranında azalarak 3Ç2019’da 38mn TL’ye gerilerken, 52,8mn TL net yatırım geliri oluşmuştur. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde 18,9mn TL net yatırım geliri elde edilmişti. Son olarak, üçüncü çeyrek karı sonrasında Şirket’in 2019 yılının ilk 9 ayındaki net dönem karı %18,9 oranında artarak 169,5mn TL’ye yükselmiştir.

ŞEKER YATIRIM – AvivaSa AVISA Hisse Analiz 3Ç19 – 28.10.2019

Avivasa (AVISA) üçüncü çeyrekte beklentilerin altında 56mn TL konsolide olmayan net kar açıkladı (3Ç18: 61mn TL net kar). Piyasadaki ortalama net kar beklentisi ise 66mn TL seviyesindeydi. Üçüncü çeyrek net kar rakamının da eklenmesiyle şirketin FY19’de kümüle net kar rakamı 169mn TL seviyesine ulaşmış oldu (FY18: 143mn TL net kar).

 

DENİZ YATIRIM – AvivaSa AVISA Hisse Analiz 2Ç19 – 06.08.2019

Ana işkolundaki yavaş büyümeye rağmen güçlü karlılık devam ediyor… Avivasa 2Ç19’da 58.6 milyon TL net kar açıkladı. Şirketin net kar rakamı bir önceki döneme göre %13 geçen yılın aynı dönemine göre ise %20 oranında artış kaydederken bu dönemde özsermaye karlılığı %67.9 seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirketin yılın ilk yarısındaki kar rakamı ise 110.4 milyon TL ile geçen yılın aynı dönemine göre %35 oranında artış göstermiştir.

Hayat sigortalarında brüt prim üretimi yıllık bazda %42 artış göstermesine rağmen operasyonmel giderlerdeki artış nedeni ile bu segmentte operasyonel kar yıllık %28 daralma ile 17 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirketin bu alanda yeni müşteri kazanmak için sarfettiği çabanın sonucunda arttığını düşündüğümüz operasyonel giderlerin önümüzdeki dönemlerde bu boyutta bir artış göstermeyeceğini düşünüyoruz.

Bireysel emeklilik tarafında ise katılımcı yıllık bazda %9 oranında gerilemesine ve yıllık bazda katkı miktarındaki azalmaya rağmen fon hacmi enflasyona paralel %19’luk yıllık artış ile 16.7 milyar TL seviyesine yükselmiştir. Fon yönetim marjının geçen yılki %1.70 seviyesinden %1.59’a gerilemesine rağmen bu segmentte operasyonel giderlerin kontrollü büyümesine bağlı olarak operasyonel kar 15 milyon TL ile geçen yıla kıyasla %31 oranında artış kaydetmiştir.

Avivasa için AL olan önerimizi ve hisse başına 10.50 TL olan hedef fiyatımızı koruyoruz. Hisse 1 yıl ileriye dönük tahminlerimize göre 5.6x F/K ve 2.7x F/DD çarpanları ile işlem görmektedir. Özsermaye karlılığını %56 gibi yüksek bir noktada beklediğimiz için Avivasa için AL olan önerimizi sürdürüyoruz. Yılın ikinci yarısında tasarruf ortamınının kademeli bir şekilde iyileşebileceğini ve bunun da şirketin finansallarına olumlu yansıması olabileceğini bekliyoruz.

VAKIF YATIRIM – AvivaSa AVISA Hisse Analiz 2Ç19 – 06.08.2019

(=) Avivasa Emeklilik ve Hayat (AVISA): Şirket’in 2019 yılı ikinci çeyrekte net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %13,0, 2018 yılının aynı dönemine göre ise %20,1 artarak 58,6 mn TL ile piyasa beklentisine yakın gerçekleşti. Şirket’in 2Ç19’da hayat branşında teknik karı çeyreksel bazda %13,8 oranında artarken, hayat dışı branşında ise bir önceki çeyrekte 1,0 mn TL olan teknik kar 2Ç’de 3,2 mn TL’ye ulaşmıştır. Aynı dönemde şirketin emeklilik branşında teknik karının çeyreksel bazda %35,6 oranında azalmasının etkisi ile genel teknik kar bir önceki çeyreğe göre %10,3 düşüş ile 35,2 mn TL düzeyine gerilemiştir. Ancak 2Ç19’de şirketin efektif vergi oranın bir önceki çeyreğe göre gerilemesi ve net yatırım gelirlerinin 8,8 mn TL’den 33,9 mn TL’ye yükselmesi net kardaki yükselişi desteklemiştir. Yorum: Son 1 ayda şirket hisseleri BIST 100 getirisine kıyasla %1,7, sigortacılık endeksine göre %3,9 negatif ayrışmıştır. Beklentilere paralel gerçekleşen net karın hisse performansına etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.

 

DENİZ YATIRIM – AvivaSa AVISA Hisse Analiz 1Ç19 – 30.04.2019

AvivaSa 47 milyon TL’lik piyasa beklentisinin ve 49 milyon TL’lik bizim beklentimizin çok hafif üzerinde 52 milyon TL net kar açıkladı. Şirketin kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %58 oranında artarken bir önceki döneme göre ise %6.4 oranında artış göstermiştir. Gerek hayat poliçeleri branşında (15 milyon TL operasyonel gelir) gerekse de bireysel emeklilik tarafında (24 milyon TL operasyonel gelir) sonuçlar beklentimiz ile uyumlu. Faizlerin yüksek seyrinin finansal gelirlere olumlu katkı sağladığını da görüyoruz. Ancak vergi giderleri beklentimizin hafif üzerinde gerçekleşmiştir. Hisse gerçekleşen sonuçlarına gçre 8.14 F/K, 5.58x F/DD ve 70.5% özsermaye karlılığı ile işlem görmektedir. Hisse için AL olan önerimizi ve 10.50 TL hedef fiyatımızı koruyoruz.

VAKIF YATIRIM – AvivaSa AVISA Hisse Analiz 1Ç19 – 30.04.2019

(+) Avivasa Emeklilik ve Hayat (AVISA): Şirket’in 2019 yılı 1Ç’de net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %6,4, 2018 yılının aynı dönemine göre ise %58,0 artarak 51,9 mn TL düzeyinde gerçekleşti. Research Turkey beklenti anketi sonuçlarına göre, Avivasa’nın 1Ç19 için 47,0 mn TL net kar açıklayacağı tahmin ediliyordu. Şirket’in 1Ç19’da hayat branşında teknik karı çeyreksel bazda %120,4 oranında artarken, hayat dışı branşında ise bir önceki çeyrekte 0,1 mn TL olan teknik zarar 1Ç’de 1,0 mn TL kar olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde şirketin emeklilik branşında teknik karının çeyreksel bazda %40,6 oranında artmasının da etkisi ile genel teknik kar bir önceki çeyreğe göre %68,2 yükseliş ile 39,3 mn TL düzeyine ulaşmıştır. Ancak 1Ç19’de şirketin efektif vergi oranın yükselmesi net kardaki yükselişi sınırlamıştır.

Yorum: Son 1 ayda şirket hisseleri BIST 100 getirisine kıyasla %1,7, sigortacılık endeksine göre %1,6 daha kötü performans göstermiştir. Beklentilerin bir miktar üzerinde gerçekleşen net karın hisse performansına olumlu yansıyabileceğini düşünüyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – AvivaSa AVISA Hisse Analiz 1Ç19 – 30.04.2019

Avivasa Emeklilik (AVISA, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 1Ç2019’daki konsolide net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %56 oranında artarak 51,1mn TL’ye yükselmiştir. Beklenti Şirket’in bu çeyrekte 47mn TL kar elde edeceği yönündeydi.  Şirket’in genel teknik bölüm dengesi de aynı dönemler itibariyle %40 oranında artarak 1Ç2019’da 38,8mn TL’ye yükselirken, 8,9mn TL net yatırım geliri oluşmuştur.

 

Avivasa Temettü Açıklaması Yaptı – 04.03.2019

AVISA temettü ödemesini 2 taksit halinde yapacak: Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtım teklifine uygun olarak toplam brüt 100.000.000,00- TL kar payının Kamuyu Aydınlatma Platform’unda yayınlanan “Kar Dağıtım Tablosu” çerçevesinde dağıtılması ve ödemelerin 60.000.000,00 TL’lik kısmının 27 Mart 2019 tarihinde, 40.000.000,00 TL’lik kısmının 27 Kasım 2019 tarihinde, iki taksit halinde nakden yapılması Genel Kurul’ca onaylanmıştır.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
AVISA, TRECUHE00018
1. Taksit
0,3333333
33,33333
0,2833333
28,33333
AVISA, TRECUHE00018
2. Taksit
0,2222222
22,22222
0,1888889
18,88889
AVISA, TRECUHE00018
TOPLAM
0,5555555
55,55555
0,4722222
47,22222
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
1. Taksit
27.03.2019
27.03.2019
29.03.2019
28.03.2019
2. Taksit
27.11.2019
27.11.2019
29.11.2019
28.11.2019

Net hesaplama, %15 oranında gelir vergisi stopajı olacağı varsayımı ile yapılmıştır.

 

ZİRAAT YATIRIM – AvivaSa AVISA Hisse Analiz 4Ç18 – 11.02.2019

Avivasa Emeklilik (AVISA, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 4Ç2018’deki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %76 oranında artarak 48,7mn TL’ye yükselmiştir. Şirket’in teknik bölüm dengesi ise 4Ç2018’de 23,3mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemine göre %24 oranında artmıştır. Son çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in 2018 yılı net dönem karı bir önceki yıla göre %88 oranında artarak 191,2mn TL’ye yükselmiştir.

Temettü: Şirket ayrıca, iki taksit şeklinde toplamda hisse başına brüt 0,555TL (net 0,4722TL) nakit kar payı ödemeyi planlamaktdadır. Brinci taksit, 29.03.2019 tarihide brüt 0,333TL (net 0,283TL); ikinci taksit 29.11.2019 tarihinde brüt 0,222TL (net 0,188TL).

VAKIF YATIRIM – AvivaSa AVISA Hisse Analiz 4Ç18 – 11.02.2019

(=) Avivasa Emeklilik ve Hayat (AVISA): Şirket’in 2018 yılı 4Ç’de net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %20,0 düşüş, 2017 yılının aynı dönemine göre ise %76,4 artarak 48,7 mn TL düzeyinde gerçekleşti. Research Turkey beklenti anketi sonuçlarına göre, Avivasa’nın 4Ç18 için 59,5 mn TL net kar açıklayacağı tahmin ediliyordu. Şirket’in 4Ç18’de hayat branşında teknik karı çeyreksel bazda %86,6 oranında azalırken, hayat dışı branşında ise bir önceki çeyrekte 1,5 mn TL olan teknik kar 4Ç’de 0,1 mn TL zarar olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde emeklilik branşında ise teknik karın çeyreksel bazda %22,0 artmasına karşın, diğer branşlardaki karlılığın gerilemesi sonucunda genel teknik kar bir önceki çeyreğe göre %64,2 düşüş ile 23,3 mn TL düzeyine gerilemiştir.

4Ç18’de şirketin net yatırım gelirlerinin çeyreksel bazda %86,4 artması ve efektif vergi oranın gerilemesi net kardaki düşüşü sınırlamıştır. Şirket ayrıca hisse başına brüt 0,56 TL nakit temettü (2 taksitte ödenecek) dağıtma kararını genel kurul onayına sunacağını açıkladı.

Yorum: Son 1 ayda şirket hisseleri BIST 100 getirisine kıyasla %3,6 daha kötü, sigortacılık endeksine göre %4,3 daha iyi performans göstermiştir. Şirket için temettü verimini %6,6 olarak hesaplıyoruz. Şirket’in beklentilerin bir miktar altında gerçekleşen net karına karşın, açıklanan temettü haberinin hisse performansına olumlu yansıyabileceğini düşünüyoruz.

 

Avivasa’nın %52,5 bedelsiz sermaye artışı bugün gerçekleşecek. Referans fiyatı 7,9 TL olacaktır. 17.12.2018

 

VAKIF YATIRIM – AvivaSa AVISA Hisse Analiz 3Ç18 – 30.10.2018

(=) Avivasa Emeklilik ve Hayat (AVISA): Şirket’in 2018 yılı üçüncü çeyrekte net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %24,8, 2017 yılının aynı dönemine göre ise %88,7 artarak 60,9 mn TL düzeyinde gerçekleşti. Research Turkey beklenti anketi sonuçlarına göre, Avivasa’nın 3Ç18 için 58 mn TL net kar açıklayacağı tahmin ediliyordu. Şirket’in 3Ç18’de hayat branşında teknik karı çeyreksel bazda %114,6 artarken, emeklilik branşında ise bir önceki çeyrekte 11,5 mn TL olan teknik karın üçüncü çeyrekte 13,7 mn TL olarak yükselmiştir. Böylece Şirket’in genel teknik karının bir önceki çeyreğe göre %80,8 artarak 65,2 mn TL düzeyine ulaşması net karı olumlu etkilemiştir. Yorum: Son 1 ayda şirket hisseleri BIST 100 getirisine kıyasla %11,9 daha iyi, sigortacılık endeksine göre %2,8 daha iyi performans göstermiştir. Beklentilere yakın gerçekleşen net karın hisse performansına etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – AvivaSa AVISA Hisse Analiz 3Ç18 – 30.10.2018

Avivasa Emeklilik (AVISA, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 3Ç2018’deki net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %89 oranında artarak 60,9mn TL’ye yükselmiştir. Diğer yandan, Şirket’in genel teknik bölüm dengesi ve yatırım gelirleri ise sırasıyla 65,2mn TL ve 23mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde teknik bölüm dengesi ve yatırım gelirleri sırasıyla 26,1mn TL ve 15,9mn TL idi.  Son olarak, üçüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in 2018 yılı Ocak – Eylül net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %92 oranında artarak 142,5mn TL’ye yükselmiştir.

Öte yandan, Şirket çıkarılmış sermayesinin %52,54 oranında artırılarak 118mn TL’den 180mn TL’ye çıkarılmasına ve bu artışın tamamının Olağanüstü Yedeklerden karşılanmasına ve ortakların elinde bulundurdukları beher hisseye %52,54 oranında bedelsiz hisse verilmesine karar verildiği duyurmuştur.

TACİRLER YATIRIM – AvivaSa AVISA Hisse Analiz 3Ç18 – 30.10.2018

AvivaSA – 3Ç18 net karı 60.9 milyon TL olarak açıklandı ve piyasa beklentisi olan 58 milyon TL’ye parallel gerçekleşti. Şirket 3Ç17’de 32.3 milyon TL net kar açıklamıştı.

 

ZİRAAT YATIRIM – AvivaSa AVISA Hisse Yorum – 18.09.2018

Avivasa Emeklilik (AVISA, Nötr): Şirket’in 2018 Ağustos toplam prim üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %16 oranında artarak 47mn TL’ye yükselmiştir. Ağustos ayı prim üretimi ile birlikte Şirket’in Ocak – Ağustos 2018 dönemine ait prim üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre %22 oranında artarak 376mn TL’ye yükselmiştir.

 

ZİRAAT YATIRIM – AvivaSa AVISA Hisse Analiz 2Ç18 – 06.08.2018

Avivasa Emeklilik (AVISA, Pozitif): Şirket’in 2Ç2018’deki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %107 oranında artarak 48,8mn TL’ye yükselmiştir. Diğer yandan, genel teknik bölüm dengesi 2Ç2018’de 36,1mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın ikinci çeyreğindeki 14,4mn TL’in oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. İkinci çeyrek karı ile birlikte Şirket’in 2018 yılının ilk yarısındaki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %95 oranında artarak 81,6mn TL olarak gerçekleşmiştir.

VAKIF YATIRIM – AvivaSa AVISA Hisse Analiz 2Ç18 – 06.08.2018

(+) Avivasa Emeklilik ve Hayat (AVISA): Şirket’in 2018 yılı ikinci çeyrekte net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %48,6, 2017 yılının aynı dönemine göre ise %106,7 artarak 48,8 mn TL düzeyinde gerçekleşti. Research Turkey beklenti anketi sonuçlarına göre, Avivasa’nın 2Ç18 için 38 mn TL net kar açıklayacağı tahmin ediliyordu. Şirket’in 2Ç18’de hayat branşında teknik karı çeyreksel bazda %90,8 artarken, hayat dışı branşında ise bir önceki çeyrekte 1,8 mn TL olan teknik zararın ikinci çeyrekte 1,3 mn TL kar olarak gerçekleşmiştir. emeklilik branşında ise teknik karın çeyreksel bazda %33 gerilemesine karşın, diğer branşlardaki karlılığın artması sonucunda genel teknik kar bir önceki çeyreğe göre %30 artarak 36,1 mn TL düzeyine ulaşmıştır.

Öte yandan, Şirket’in 2Ç’de net yatırım gelirlerinin %14 artması ve bir önceki çeyrekte 2,5 mn TL olan diğer gelirlerin 2Ç’de 6,7 mn TL’ye ulaşması net karı olumlu etkileyen faktörlerdendir. Yorum: Son 1 ayda şirket hisseleri BIST 100 getirisine kıyasla %6,8 daha kötü, sigortacılık endeksine göre %2,2 daha iyi performans göstermiştir. Beklentilerin bir miktar üzerinde gerçekleşen net karın hisse performansına olumlu yansıyabileceğini düşünüyoruz

TACİRLER YATIRIM – AvivaSa AVISA Hisse Analiz 2Ç18 – 06.08.2018

Aviva Emeklilik’in 2Ç18 net karı beklentilerin %30 üzerinde gerçekleşti. Şirket’in net karı ikinci çeyrekte %48,8 yükselerek 48,8 mln TL gerçekleşerek piyasa beklentilerinin %30 üzerinde oldu. Yıllık bazda bakıldığında ise net kar %105 yükseldi.

 

DENİZ YATIRIM – AvivaSa AVISA Hisse Analiz – 30.04.2018

Bireysel emeklilikte güçlü karlılık. Avivasa 1Ç18 finansallarında 34.5 milyon TL’lik piyasa beklentisinin hafif altında 32.8 milyon TL net kar açıkladı. Bireysel emeklilik operasyonel kar rakamı 17 milyon TL ile oldukça yüksek oranlı bir artış gösterdi. Yüksek fon yönetim gelirleri ve düşük büyüme sayesinde operasyonel giderlerin de düşük kalmış olması bu segmentteki operasyonel karlılığa katkı sağladı. Fon yönetim geliri marjının halen %1.70 gibi yüksek bir seviyede olması bizim uzun vadeli beklentimizin üzerinde seyretmektedir.

Hayat branşında yıllık prim üretimi %25 oranında artarken operasyonel kar %31 oranında artmış böylelikle hayat branşı operasyonel marjı geçen yıla göre hemen hemen hiç değişmeden %10 seviyesinde yatay kalmıştır. Finansal gelirler faizlerdeki yüksek seyir sayesinde 19 milyon TL’ye yükselerek net kar rakamını 32.8 milyon TL’ye taşırken özsermaye karlılığı da bu dönemde %52.1 gibi oldukça yüksek bir seviyede gerçekleşmiştir. Açıklanan sonuçların hisse üzerinde yatay- hafifi olumlu etkisi olmasını bekliyoruz.

VAKIF YATIRIM – AvivaSa AVISA Hisse Analiz – 30.04.2018

(=) Avivasa Emeklilik ve Hayat (AVISA): Şirket’in 2018 yılı ilk çeyrekte net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %18,9, 2017 yılının aynı dönemine göre ise %80,2 artarak 32,8 mn TL düzeyinde gerçekleşti. Research Turkey beklenti anketi sonuçlarına göre, Avivasa’nın 1Ç18 için 35 mn TL net kar açıklayacağı tahmin ediliyordu. Şirket’in 1Ç18’de hayat branşında teknik karı çeyreksel bazda %13,1 azalırken, emeklilik branşında ise bir önceki çeyrekte 3,3 mn TL olan teknik kar ilk çeyrekte 17,3 mn TL düzeyine çıktı, bu da net karı olumlu etkileyen en önemli faktörlerdendir. Yorum: Son 1 ayda şirket hisseleri BIST 100 getirisine kıyasla %5,7 daha iyi performans göstermiştir. Beklentilerin sadece %6 altında gerçekleşen net karın hisse performansına nötr yansıyabileceğini düşünüyoruz.

 

AK YATIRIM – Avivasa AVISA Hisse Yorum – 16.03.2018

Avivasa’nın Şubat ayındaki prim üretimi yıllık bazda %36 artarak 43 milyon TL olarak gerçekleşti. Böylelikle, yılın ilk iki ayındaki prim üretimi yıllık bazda %27 artarak 85 milyon TL’ye ulaştı. Avivasa’nin prim üretimi, kredi kaynaklı olmayan ürünlerdeki güçlü artışla 2017 senesinde %49 artış gösterdi.

AK YATIRIM – Avivasa AVISA Hisse Analiz – 21.02.2018

Avivasa 4Ç17 sonuçları ve 2018 beklentileri ile ilgili bir tele-konferans düzenledi. Değerleme açısından önemli olan ve şirketin mevcut müşterilerinden elde etmeyi beklediği toplam değeri yansıtan MCEV yıllık bazda %13 artarak 1,662 milyon TL’ye ulaştı. Şirket bireysel emeklilik tarafında %25 oranında bir fon büyüklüğü artışı beklerken, hayat sigortası tarafında %30 seviyelerinde bir prim artışı ve toplamda %30 düzeyinde bir özkaynak karlılığı bekliyor. Önemli olarak, faaliyet giderlerinin 2017 senesinde yıllık bazda %25 arttıktan sonra enflasyon oranına yakın bir artış göstermesi bekleniyor.

Avivasa Yönetim Kurulu, bizim beklentimize paralel hisse başına 0.4094 TL brüt nakit temettü dağıtmayı teklif edecek. Dağıtımın 28 Mart’ta yapılması planlanıyor ve temettü verimi %2,2’e denk gelmektedir.

DENİZ YATIRIM – Avivasa AVISA Hisse Analiz 4Ç17 – 20.02.2018

Hedef Fiyat: 23,30 TL    AL

Avivasa’da operasyonel karlılığın 2018’de de sürmesini bekliyoruz. Avivasa 4Ç17 finansallarında 27.6 milyon TL net kar açıkladı (+%49 y/y ve -%14% ç/ç) ve dönemsel özsermaye karlılığı da %43.9 olarak gerçekleşti. Şirketin net kar rakamı 35 milyon TL’lik piyasa beklentisinin altında kalırlen bizim 21 milyon TL’lik beklentimizin üzerinde gerçekleşmiştir. 2017 tüm yıl kar rakamı ise %61’lik artarak 101.7 milyon TL yıllık özsermaye karlılığı ise %47.4 olarak gerçekleşti.

Şirketin dün gün içerisinde vergi dairesine sunduğu kar rakamı ile dün akşam açıkladığı kar rakamı aynı olduğu için hisse fiyatı üzerinde bugün farklı bir etki olmayacağını düşünüyoruz. %80 temettü dağıtım oranı ile 0.69 TL hisse başı kar payı ve %3.73 temettü verimliliği bekliyoruz.

Avivasa için AL olan önerimizi ve 23.30 TL olan hedef fiyatımızı koruyoruz. Hem hayat sigortaları tarafında hem de bireysel emeklilik alanında 2017’deki başarılı operasyonel karlılığın 2018’de de sürmesini bekliyoruz. Hayat sigortaları tarafında yeni iş yaratma anlamında 2017’de yakalanan büyüme ivmesi 2018’de azalabilir ancak mevcut müşteri tabanının karlılığa olumlu katkısının sürmesini bekliyoruz.

Bireysel emeklilik tarafında ise görece yatay bir seyrin hakim olduğu katılımcı adedine rağmen fon hacminin %27 oranında yıllık artışı dikkat çekici. 2018’de fon hacmindeki artışa Avivasa’nın dağıtım kanalları sayesinde otomatik katılımın da daha geniş bir kitleye yayılmasının sonucu olarak pozitif katkı sağlamasını bekliyoruz.

AK YATIRIM – Avivasa AVISA Hisse Analiz 4Ç17 – 20.02.2018

Avivasa UFRS finansallarında 4Ç17’de bizim beklentimiz olan 39 milyon TL’ye paralel piyasa beklentisi olan 35 milyon TL’nin ise biraz üzerinde 39 milyon TL net kâr açıkladı. Hayat sigortasında teknik kar yıllık bazda %50 artarak 45 milyon TL olarak gerçekleşirken, bireysel emeklilikte %30 artarak 55 milyon TL olarak gerçekleşti. Öte yandan, 2017 senesi UFRS net karı %61 artarak 102 milyon TL olarak kaydedildi. Şirket hisseleri son 3 ayda BIST100 Getiri Endeksi’nin %6 altında performans gösterdi. 4Ç17 sonuçlarının kısa vadede hisse performansına etkisinin hafif olumlu olmasını bekliyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Avivasa AVISA Hisse Analiz 4Ç17 – 20.02.2018

Avivasa (AVISA) dördüncü çeyrekte beklentilerin altında 28mn TL konsolide olmayan net kar açıkladı (4Ç16: 11.1mn TL net kar). Piyasadaki ortalama net kar beklentisi ise 35mn TL seviyesindeydi. Dördüncü çeyrek net kar rakamının da eklenmesiyle şirketin FY17’de kümüle net kar rakamı 101.7mn TL seviyesine ulaşmış oldu (FY16: 63.2mn TL net kar).

 

AK YATIRIM – Avivasa AVISA Hisse Yorum – 19.12.2017

Avivasa’nın Kasım ayındaki prim üretimi yıllık bazda %26 artarak 42 milyon TL olarak gerçekleşti. Böylelikle, yılın ilk 11 ayındaki prim üretimi yıllık bazda %51 artarak 428 milyon TL’ye ulaştı. Bu seneki oldukça yüksek büyümenin, kredi kaynaklı olduğu kadar, kredi kaynaklı olmayan ürünlerdeki prim üretim artışı ile desteklendiğini gözlemliyoruz.

AK YATIRIM – Avivasa AVISA Hisse Yorum – 20.11.2017

Avivasa’nın Ekim ayındaki prim üretimi yıllık bazda %40 artarak 41 milyon TL olarak gerçekleşti. Böylelikle, yılın ilk 10 ayındaki prim üretimi yıllık bazda %55 artarak 386 milyon TL’ye ulaştı. Bu seneki oldukça yüksek büyümenin, kredi kaynaklı olduğu kadar kredi kaynaklı olmayan ürünlerdeki prim üretim artışı ile desteklendiğini gözlemliyoruz.

 

DENİZ YATIRIM – Avivasa AVISA Hisse Analiz 3Ç17 – 27.10.2017

Avivasa’nın bireysel emeklilik operasyonel performansı hisse için olumlu Avivasa 3Ç17’de 32.3 mln TL net kar açıkladı. Bu rakam bir önceki döneme göre %37 artarken geçen yılın aynı dönemini ikiye katladı. Özsermaye karlılığı da %58 gibi oldukça yüksek bir seviyede gerçekleşti. Bu dönmede hayat branşındaki teknik karlılığın yanısıra (15 mln TL) bireysel emeklilikteki yüksek teknik karlılık (10 mln TL) şirketin net kar rakamını yukarı taşıdı.

Önümüzdeki dönemlerde bireysel emeklilik tarafında organik olarak aşırı bir büyüme olmadığı sürece teknik karlılığın daha da iyileşebileceğini öngörüyoruz (organik büyümenin yüksek olduğu dönemlerde önden yüklemeli operasyonel giderler teknik karlılığı aşağı çekiyor). Yüksek özsermaye karlılığının sürmesini bekliyoruz. Özetle, net açıklanan rakamların Avivasa hissesi için olumlu bir etki sağlamasını bekliyoruz.

GARANTİ YATIRIM – Avivasa AVISA Hisse Analiz 3Ç17 – 27.10.2017

Avivasa Emeklilik (AVISA, EP, Fiyat:18.50TL, Piyasa Değeri TL2,183mn): Avivasa Hayat 3Ç17’de 40mn TL net kar açıkladı, açıklanan bu kar rakamı çeyreklik %6 yıllık ise %63 artışa işaret etmektedir. 9 aylık net kar rakamı ise yıllık %35 artışla 106mn TL olarak gerçekleşmiştir. Açıklanan net kar rakamı 37mn TL olan bizim beklentimizin %6 ve 34mn TL olan konsensüs beklentinin yaklaşık %18 üzerinde gerçekleşti. Avivasa Hayat’ın 9-aylık özkaynak karlılığı %34 olurken bu rakam 2016’da %25 olarak gerçekleşmişti.

TACİRLER YATIRIM – Avivasa AVISA Hisse Analiz 3Ç17 – 27.10.2017

AvivaSA – 3Ç17’de 32.3 milyon TL net kar açıkladı (3Ç16: 16 milyon TL) ve bu rakam piyasa beklentisi olan 34 milyon TL’ye paraleldir. AvivaSA, TFRS haricinde UFRS bazlı mali tablolarını da açıkladı. Açıklanan mali tablolarda şirket 40.3 milyon TL net kar elde etmiş olup, 3Ç16 net karı olan 24.5 milyon TL’ye göre %64 artış kaydetmiştir.

ZİRAAT YATIRIM – Avivasa AVISA Hisse Analiz 3Ç17 – 27.10.2017

Avivasa Emeklilik (AVISA, Nötr): Şirket’in 3Ç2017’deki net dönem karı 32,3mn TL ile geçen yılın aynı dönemine göre %101 oranında artış kaydetmiştir. Beklenti 34mn TL idi. Genel teknik bölümü gelirleri ise 26,1mn TL ile geçen yılın aynı dönemindeki 7,4mn TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Öte yandan, üçüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in yılın ilk dokuz ayındaki net dönem karı 74,1mn TL olmuştur. Geçen yılki kar rakamı 52,1mn TL idi.

 

TACİRLER YATIRIM – Avivasa AVISA Hisse Veri Analiz – 20.09.2017

Avivasa – Şirketin 01.01.2017-31.08.2017 dönemine ait prim üretimi; hayat dalı
259.008.214 TL, hayat dışı 48.004.755 TL olmak üzere toplam 307.012.969 TL olarak
gerçekleşti. Açıklanan hayat ve hayat dışı primleri, yıllık bazda sırasıyla, %64 ve %32
büyümeyi işaret etmektedir.

 

AK YATIRIM – Avivasa AVISA Hisse Analiz – 15.08.2017

Avivasa’nın Temmuz ayındaki prim üretimi yıllık bazda %14 artarak 35 milyon TL olarak gerçekleşti. Böylelikle, yılın ilk 7 ayındaki prim üretimi yıllık bazda %58 artarak 267 milyon TL olarak gerçekleşti.

ZİRAAT YATIRIM – Avivasa AVISA Hisse Analiz – 15.08.2017

Avivasa Emeklilik (AVISA, Pozitif): Şirket’in Ocak – Temmuz 2017 dönemine ait prim üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre %58 oranında artarak toplam 266,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Temmuz ayındaki prim üretimi ise bir önceki yılına aynı ayına göre %14 oranında artarak 35,5mn TL’ye yükselmiştir.

 

TACİRLER YATIRIM – Avivasa AVISA Hisse Analiz 2Ç17 – 08.08.2017

Avivasa – 2Ç17’de 24 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar rakamı 2Ç16’da açıklanan 19 milyon TL’nin üzerinde olup, piyasa beklentisi olan 30 milyon TL’nin altındadır. AvivaSA’nın hayat dışı net teknik dengesi 1,5 milyon TL zarar olup, 2Ç16’da şirket 1,7 milyon TL kar elde etmişti. Diğer yandan, şirketin emeklilik bölümü net dengesinde zarar devam etmekte olup, 2Ç17’de 3,2 milyon TL zarar açıklandı. AvivaSA, TFRS haricinde UFRS bazlı mali tablolarını da açıkladı. Açıklanan mali tablolarda şirket 37,6 milyon TL net kar elde etmiş olup, 2Ç16 net karı olan 29,3 milyon TL’ye göre %28 artış kaydetmiştir.

DENİZ YATIRIM – Avivasa AVISA Hisse Analiz 2Ç17 – 08.08.2017

Hayat sigortalarındaki karlılık AvivaSa’nın net karına olumlu yansıdı AvivaSa 23 mln TL net kar beklentimiz ile uyumlu olarak 2Ç17’de 23.6 mln TL net kar açıkladı (piyasa beklentisi: 30 mln TL). Şirketin 2Ç17 net kar rakamı bir önceki döneme göre %30 geöen yılın aynı dönemine göre ise %23 oranında artış göstererek özsrmaye karlılığını %49 seviyesine taşıdı.  AvivaSa’nın ilk yarıyıl net kar rakamı ise geçen yıla göre %15.8’lik artış ile 41.8 mln TL düzeyinde gerçekleşti. Hayat sigortası alanında yıllık bazda %50 prim üretimi artışının yanısıra krediye bağlı ve vefat teminatlı poliçelerin operasyonel karlılığa önemli ölçüde katkı sağladığını düşünüyoruz.

Otomatik katılımda sistemden çıkanların vefat teminatlı hayat sigortalarına yöneldiklerini gözlemlediğimiz için yılın geri kalanında da hayat sigortalarının karlılığa katkısının sürmesini bekliyoruz. Bireysel emeklilik tarafında şirket 3.2 mln TL kadar operasyonel zarar açıkladı. Bunun en önemli nedeninin faaliyet giderlerindeki artış olduğu söylenebilir (bir önceki döneme göre %8 geçen yılın aynı dönemine göre ise %16 artış).

Bunu da kısmen otomatik katılım ile ilgili yapılan yatırımlara bağlamak mümkün. Gerek fon hacmi gerekse de fon hacmi üzerinden alınan komisyon oranları olarak bakıldığında aslında bireysel emeklilik tarafında da işlerin yolunda gittiği söylenebilir. Bu nedenle önümüzdeki dönemlerde bireysel emeklilik tarafının da karlılığa pozitif yönde katkı yapmaya başladığını göreceğiz. Dönem içerisindeki yüksek faiz nedeniyle finansal gelirler yıllık bazda %45 bir önceki döneme göre de %24 artarak 14 mln TL seviyesine ulaşmıştır. Bu seviyenin yılın son iki çeyreğinde de korunabileceğini düşünüyoruz. Açıklanan sonuçların hisse fiyatı üzerinde belirgin bir etkisi olmayacağını düşünüyoruz. AvivaSa için TUT olan önerimizi ve 22.18 TL olan hedef fiyatımızı koruyoruz. Şirket yönetimi bugün saat 16:00’da sonuçları değerlendireceği bir telekonferans düzenleyecektir.

 

AK YATIRIM – Avivasa AVISA Hisse Haber Analiz  – 17.05.2017

Avivasa’nın Nisan ayındaki prim üretimi yıllık bazda %97 artarak 40 milyon TL olarak gerçekleşti. Böylelikle, yılın ilk dört ayındaki toplam prim üretimi yıllık bazda %68 artış göstermiş oldu. Avivasa’nın prim üretim performansında hem perakende kredilerde hem de kobi kredilerindeki hızlı artışın olumlu etkisinin olduğunu değerlendiriyoruz.

 

DENİZ YATIRIM – Avivasa AVISA Hisse Analiz 1Ç17 – 27.04.2017

AvivaSa 1ç17’de çeyreksel bazda %64 ve yıllık bazda %7 artışla 18.2 mln ₺ net kar açıkladı. Net kar rakamı piyasa beklentisi olan 27 mln ₺ ve bizim beklentimiz olan 24 mln ₺’nin altında kalmasına rağmen özsermaye karlılık oranı %40 olarak gerçekleşti. Hayat sigortasındaki operasyonel performanstaki kısmi gerilemenin önümüzdeki dönemlerde toparlanabileceğini düşünüyoruz. Bireysel emeklilik tarafında ise düşük de olsa operasyonel karlılığa ulaşılması olumlu olarak değerlendirilebilir. Ancak BES’te otomatik katılım konusunda önümüzdeki dönemdeki verileri gözlemledikten sonra bir revizyon yapacak duruma gelinebilir. 1Ç17 sonuçlarının hisse fiyatı üzerinde etkisi olmayacağını düşünmekle birlikte şu aşamada AvivaSa için TUT olan tavsiyemizi ve 22.18 ₺ olan hedef fiyatımızı koruyoruz.

AK YATIRIM – Avivasa AVISA Hisse Analiz 1Ç17 – 27.04.2017

Avivasa bizim tahminiz olan 28 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 27 milyon TL’ye paralel olarak, 1Ç17’de yıllık bazda %13,9 artarak 28 milyon TL net kâr açıkladı. Hayat sigortasında teknik kâr bizim beklentimiz olan 45 milyon TL’nin altında 34 milyon TL olarak gerçekleşti. Öte yandan, bireysel emeklilik teknik kârlılığı ve net yatırım geliri bizim beklentilerimizi aştı. 1Ç17 sonuçlarının kısa vadede hisse performansına etkisinin nötr olmasını bekliyoruz. Şirket hisseleri son 3 ayda BIST-100 Getiri Endeksi’nin %16.6 altında performans gösterdi.

 

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim – 21.03.2017

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
AVISA, TRECUHE00018
Peşin
0,1836
18,36
0,15606
15,606
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
23.03.2017
23.03.2017
27.03.2017
24.03.2017
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
118.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
22.950.753
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur
*
SPK’ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
73.255.760
73.255.760
4. Vergiler ( – )
-10.035.348
-10.035.348
5. Net Dönem Kârı
63.220.412
63.220.412
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( – )
-17.618.210
-17.618.210
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( – )
2.280.110,1
2.280.110,1
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
43.322.091,9
43.322.091,9
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
1.332.205,7
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
44.654.297,6
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
5.900.000
0
* Nakit
5.900.000
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
15.764.800
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
1.576.480
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
20.080.811,9
20.080.811,9
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0

DENİZ YATIRIM – Avivasa AVISA Hisse Analiz 4Ç16 – 23.02.2017

AvivaSa 4Ç16’da 11.1 milyon TL net kar açıkladı. Şiretin karı geçen çeyreğe göre %31 oranında daralırken 4Ç15’teki 22.5 milyon TL’lik zarara göre ise önemli bir toparlanma gösterdi. Şirketin karı 26 milyon TL’lik piyasa beklentisinin altında kalmasına rağmen son çeyrekte %24.4 özsermaye karlılığı yakaladı. 2016 tüm yılda ise AvivaSa’nın karı 63.2 milyon TL olarak gerçekleşirken özsermaye karlılığı da %37.4 oldu.

Hayat sigortası tarafında işlerin yolunda gittiğini görüyoruz. Son dönemde tüketici kredilerindeki toparlanma ile birlikte bu trendin devam etmesini bekleriz. Bireysel emeklilik tarafında ise şirketin operasyonel zararı devam ediyor. Otomatik Katılım’ın katkısı da henüz tam olarak netleşmediği için AvivaSa için TUT olan önerimizi ve 22.18 TL’lik hedef fiyatımızı koruyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Avivasa AVISA Hisse Analiz 4Ç16 – 23.02.2017

Avivasa Emeklilik ve Hayat (AVISA): Şirket 2016 yılındaki net dönem karı 63,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Yeniden düzenlenmiş 2015 dönem karı ise 17,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer yandan, genel teknik bölüm dengesi ise %136 oranında artarak 29,4mn TL’ye yükselirken, yatırım gelirleri 50,4mn TL ile önemli bir değişim göstermemiştir.

AK YATIRIM – Avivasa AVISA Hisse Analiz 4Ç16 – 23.02.2017

Avivasa 4Ç16’da piyasa beklentisine paralel 26 milyon lira net kar açıkladı. Böylelikle, 2016 senesinin bütününde net kar yıllık bazda %67 artarak 105 milyon liraya yükseldi. Şirketin 2015 finansallarının yeniden düzenlenerek net karın 81 milyon liradan 63 milyon liraya revize edildi. Hayat ve hayat dışı sigorta tarafında teknik kar %7 daralarak 30 milyon lira olarak gerçekleşirken, emeklilik tarafında teknik kar %21 artarak 42 milyon lira oldu.

 

 

ZİRAAT YATIRIM – Avivasa AVISA Hisse Haber Yorum – 23.01.2017

Avivasa Emeklilik (AVISA, Sınırlı Pozitif): Şirketin 2016 yılı prim üretimi; hayat dalı 265mn TL, hayat dışı 52 TL olmak üzere toplam 317mn TL olarak gerçekleşmiştir. Toplam prim üretimi 2015 yılına göre %20 oranında artış sergilemiştir. Aralık 2016 dönemindeki prim üretimi ise bir önceki aya göre %28 oranında artarak 34,4mn TL’ye yükselmiştir.

 

ZİRAAT YATIRIM – Avivasa AVISA Hisse Analiz 3Ç16 – 27.10.2016

Avivasa Emeklilik (AVISA, Nötr): Avivasa Emeklilik’in net dönem karı 3Ç2016’da bir önceki yılın aynı dönemine göre önemli bir değişim göstermeyerek 16mn TL olarak gerçekleşmiştir. Genel bölüm teknik dengesi ise 7,4mn TL gerçekleşerek, 3Ç2015’teki 3,4mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Üçüncü çeyrekteki kar rakamı ile birlikte Ocak – Eylül net dönem karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %29 oranında artarak 52,1mn TL olarak gerçekleşmiştir.

ZİRAAT YATIRIM – Avivasa AVISA Hisse Analiz 2Ç16 – 10.08.2016

Avivasa Emeklilik (AVISA, Sınırlı Pozitif): Şirketin 2Ç2016’daki net dönem karı 19,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde 12,9mn TL kar rakamı açıklanmıştı. İkinci çeyrek kar rakamı ile birlikte şirketin Ocak – Haziran 2016 dönemine ait karı bir önceki yılına aynı dönemine göre %50 oranında artarak 36,1mn TL olarak gerçekleşmiştir.

DENİZ YATIRIM – Avivasa AVISA Hisse Analiz 2Ç16 – 10.08.2016

Avivsa 2Ç16’da 16.4 milyon TL net kar açıkladı. Şirketin karı geçen yıla kıyasla iki kattan fazla artış gerçekleştiriken bir önceki çeyreğe göre ise artış oranı %17 olarak gerçekleşti. Yıllın ilk yarısında ise 36.1 milyon TL’lik kar ile geçen yıla kıyasla %50 büyümenin yanısıra özsermaye karlılığı %45 olarak gerçekleşti.

Hayat sigortalarındaki yüksek karlılığın kredi büyümesinin zayıfladığı bir ortamda sürüyor olması oldukça önemli. Yılın ikinci yarısında bunun artarak şirket karlılığına daha yüksek bir katkı yapabileceğini düşünüyoruz. Bireysel emeklilik tarafında ise 4 milyon TL’lik zararın geçen yıla kıyasla yarı yarıya azalmış olması regülasyonların bireysel emeklilik şirketlerine olumsuz etkilerine ragmen yine gayet başarılı bir gelişme. Geçen yıla kıyasla %27 oranında artan fon hacminin şirketin bireysel emeklilik tarafındaki karına yılın ikinci yarısında olumlu yönde katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Avivasa için “AL” olan önerimizi ve 24.60 TL olan hedef fiyatımızı sürdürüyoruz.

AK YATIRIM – Avivasa AVISA Hisse Analiz 2Ç16 – 10.08.2016

Avivasa (AVISA TI) 2Ç16’da 29 milyon TL (yıllık bazda %31 artış) kâr açıkladı. Ortalama piyasa beklentisi, şirketin 2Ç16’da 25 milyon TL net kâr açıklayacağı yönündeydi. Şirketin kârı 1Y16’da yıllık bazda %18 artışla 54 milyon TL’ye yükseldi. Avivasa’nın 1Ç16 sonuçları, 1Y16 finansalları ile yeniden düzenlenmiş. Bu düzenlemeye göre şirketin 1Ç16 net kârı 28 milyon TL’den 25 milyon TL’ye revize edilmiş. Avivasa hisseleri son 3 ayda BIST100 getiri endeksinin %1,2 altında performans gösterdi.

ZİRAAT YATIRIM – Avivasa AVISA Hisse Analiz 1Ç16 – 29.04.2016

Avivasa Emeklilik ve Hayat (AVISA, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 1Ç2016’daki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,4 oranında artarak 19,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin genel teknik bölüm dengesi ise aynı dönem itibariyle %15 oranında artarak 2016 yılının ilk çeyreğinde 15,3mn TL olarak gerçekleşmiştir.