Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Avivasa Emekl...

Avivasa Emeklilik AVISA Hisse Analiz ve Yorumları

PAYLAŞ

Avivasa Emeklilik AVISA hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber,rapor ve hisse yorumlarını aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların AVISA ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

AK YATIRIM – Avivasa AVISA Hisse Yorum – 19.12.2017

Avivasa’nın Kasım ayındaki prim üretimi yıllık bazda %26 artarak 42 milyon TL olarak gerçekleşti. Böylelikle, yılın ilk 11 ayındaki prim üretimi yıllık bazda %51 artarak 428 milyon TL’ye ulaştı. Bu seneki oldukça yüksek büyümenin, kredi kaynaklı olduğu kadar, kredi kaynaklı olmayan ürünlerdeki prim üretim artışı ile desteklendiğini gözlemliyoruz.

AK YATIRIM – Avivasa AVISA Hisse Yorum – 20.11.2017

Avivasa’nın Ekim ayındaki prim üretimi yıllık bazda %40 artarak 41 milyon TL olarak gerçekleşti. Böylelikle, yılın ilk 10 ayındaki prim üretimi yıllık bazda %55 artarak 386 milyon TL’ye ulaştı. Bu seneki oldukça yüksek büyümenin, kredi kaynaklı olduğu kadar kredi kaynaklı olmayan ürünlerdeki prim üretim artışı ile desteklendiğini gözlemliyoruz.

 

DENİZ YATIRIM – Avivasa AVISA Hisse Analiz 3Ç17 – 27.10.2017

Avivasa’nın bireysel emeklilik operasyonel performansı hisse için olumlu Avivasa 3Ç17’de 32.3 mln TL net kar açıkladı. Bu rakam bir önceki döneme göre %37 artarken geçen yılın aynı dönemini ikiye katladı. Özsermaye karlılığı da %58 gibi oldukça yüksek bir seviyede gerçekleşti. Bu dönmede hayat branşındaki teknik karlılığın yanısıra (15 mln TL) bireysel emeklilikteki yüksek teknik karlılık (10 mln TL) şirketin net kar rakamını yukarı taşıdı.

Önümüzdeki dönemlerde bireysel emeklilik tarafında organik olarak aşırı bir büyüme olmadığı sürece teknik karlılığın daha da iyileşebileceğini öngörüyoruz (organik büyümenin yüksek olduğu dönemlerde önden yüklemeli operasyonel giderler teknik karlılığı aşağı çekiyor). Yüksek özsermaye karlılığının sürmesini bekliyoruz. Özetle, net açıklanan rakamların Avivasa hissesi için olumlu bir etki sağlamasını bekliyoruz.

GARANTİ YATIRIM – Avivasa AVISA Hisse Analiz 3Ç17 – 27.10.2017

Avivasa Emeklilik (AVISA, EP, Fiyat:18.50TL, Piyasa Değeri TL2,183mn): Avivasa Hayat 3Ç17’de 40mn TL net kar açıkladı, açıklanan bu kar rakamı çeyreklik %6 yıllık ise %63 artışa işaret etmektedir. 9 aylık net kar rakamı ise yıllık %35 artışla 106mn TL olarak gerçekleşmiştir. Açıklanan net kar rakamı 37mn TL olan bizim beklentimizin %6 ve 34mn TL olan konsensüs beklentinin yaklaşık %18 üzerinde gerçekleşti. Avivasa Hayat’ın 9-aylık özkaynak karlılığı %34 olurken bu rakam 2016’da %25 olarak gerçekleşmişti.

TACİRLER YATIRIM – Avivasa AVISA Hisse Analiz 3Ç17 – 27.10.2017

AvivaSA – 3Ç17’de 32.3 milyon TL net kar açıkladı (3Ç16: 16 milyon TL) ve bu rakam piyasa beklentisi olan 34 milyon TL’ye paraleldir. AvivaSA, TFRS haricinde UFRS bazlı mali tablolarını da açıkladı. Açıklanan mali tablolarda şirket 40.3 milyon TL net kar elde etmiş olup, 3Ç16 net karı olan 24.5 milyon TL’ye göre %64 artış kaydetmiştir.

ZİRAAT YATIRIM – Avivasa AVISA Hisse Analiz 3Ç17 – 27.10.2017

Avivasa Emeklilik (AVISA, Nötr): Şirket’in 3Ç2017’deki net dönem karı 32,3mn TL ile geçen yılın aynı dönemine göre %101 oranında artış kaydetmiştir. Beklenti 34mn TL idi. Genel teknik bölümü gelirleri ise 26,1mn TL ile geçen yılın aynı dönemindeki 7,4mn TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Öte yandan, üçüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in yılın ilk dokuz ayındaki net dönem karı 74,1mn TL olmuştur. Geçen yılki kar rakamı 52,1mn TL idi.

 

TACİRLER YATIRIM – Avivasa AVISA Hisse Veri Analiz – 20.09.2017

Avivasa – Şirketin 01.01.2017-31.08.2017 dönemine ait prim üretimi; hayat dalı
259.008.214 TL, hayat dışı 48.004.755 TL olmak üzere toplam 307.012.969 TL olarak
gerçekleşti. Açıklanan hayat ve hayat dışı primleri, yıllık bazda sırasıyla, %64 ve %32
büyümeyi işaret etmektedir.

 

AK YATIRIM – Avivasa AVISA Hisse Analiz – 15.08.2017

Avivasa’nın Temmuz ayındaki prim üretimi yıllık bazda %14 artarak 35 milyon TL olarak gerçekleşti. Böylelikle, yılın ilk 7 ayındaki prim üretimi yıllık bazda %58 artarak 267 milyon TL olarak gerçekleşti.

ZİRAAT YATIRIM – Avivasa AVISA Hisse Analiz – 15.08.2017

Avivasa Emeklilik (AVISA, Pozitif): Şirket’in Ocak – Temmuz 2017 dönemine ait prim üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre %58 oranında artarak toplam 266,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Temmuz ayındaki prim üretimi ise bir önceki yılına aynı ayına göre %14 oranında artarak 35,5mn TL’ye yükselmiştir.

 

TACİRLER YATIRIM – Avivasa AVISA Hisse Analiz 2Ç17 – 08.08.2017

Avivasa – 2Ç17’de 24 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar rakamı 2Ç16’da açıklanan 19 milyon TL’nin üzerinde olup, piyasa beklentisi olan 30 milyon TL’nin altındadır. AvivaSA’nın hayat dışı net teknik dengesi 1,5 milyon TL zarar olup, 2Ç16’da şirket 1,7 milyon TL kar elde etmişti. Diğer yandan, şirketin emeklilik bölümü net dengesinde zarar devam etmekte olup, 2Ç17’de 3,2 milyon TL zarar açıklandı. AvivaSA, TFRS haricinde UFRS bazlı mali tablolarını da açıkladı. Açıklanan mali tablolarda şirket 37,6 milyon TL net kar elde etmiş olup, 2Ç16 net karı olan 29,3 milyon TL’ye göre %28 artış kaydetmiştir.

DENİZ YATIRIM – Avivasa AVISA Hisse Analiz 2Ç17 – 08.08.2017

Hayat sigortalarındaki karlılık AvivaSa’nın net karına olumlu yansıdı AvivaSa 23 mln TL net kar beklentimiz ile uyumlu olarak 2Ç17’de 23.6 mln TL net kar açıkladı (piyasa beklentisi: 30 mln TL). Şirketin 2Ç17 net kar rakamı bir önceki döneme göre %30 geöen yılın aynı dönemine göre ise %23 oranında artış göstererek özsrmaye karlılığını %49 seviyesine taşıdı.  AvivaSa’nın ilk yarıyıl net kar rakamı ise geçen yıla göre %15.8’lik artış ile 41.8 mln TL düzeyinde gerçekleşti. Hayat sigortası alanında yıllık bazda %50 prim üretimi artışının yanısıra krediye bağlı ve vefat teminatlı poliçelerin operasyonel karlılığa önemli ölçüde katkı sağladığını düşünüyoruz.

Otomatik katılımda sistemden çıkanların vefat teminatlı hayat sigortalarına yöneldiklerini gözlemlediğimiz için yılın geri kalanında da hayat sigortalarının karlılığa katkısının sürmesini bekliyoruz. Bireysel emeklilik tarafında şirket 3.2 mln TL kadar operasyonel zarar açıkladı. Bunun en önemli nedeninin faaliyet giderlerindeki artış olduğu söylenebilir (bir önceki döneme göre %8 geçen yılın aynı dönemine göre ise %16 artış).

Bunu da kısmen otomatik katılım ile ilgili yapılan yatırımlara bağlamak mümkün. Gerek fon hacmi gerekse de fon hacmi üzerinden alınan komisyon oranları olarak bakıldığında aslında bireysel emeklilik tarafında da işlerin yolunda gittiği söylenebilir. Bu nedenle önümüzdeki dönemlerde bireysel emeklilik tarafının da karlılığa pozitif yönde katkı yapmaya başladığını göreceğiz. Dönem içerisindeki yüksek faiz nedeniyle finansal gelirler yıllık bazda %45 bir önceki döneme göre de %24 artarak 14 mln TL seviyesine ulaşmıştır. Bu seviyenin yılın son iki çeyreğinde de korunabileceğini düşünüyoruz. Açıklanan sonuçların hisse fiyatı üzerinde belirgin bir etkisi olmayacağını düşünüyoruz. AvivaSa için TUT olan önerimizi ve 22.18 TL olan hedef fiyatımızı koruyoruz. Şirket yönetimi bugün saat 16:00’da sonuçları değerlendireceği bir telekonferans düzenleyecektir.

 

AK YATIRIM – Avivasa AVISA Hisse Haber Analiz  – 17.05.2017

Avivasa’nın Nisan ayındaki prim üretimi yıllık bazda %97 artarak 40 milyon TL olarak gerçekleşti. Böylelikle, yılın ilk dört ayındaki toplam prim üretimi yıllık bazda %68 artış göstermiş oldu. Avivasa’nın prim üretim performansında hem perakende kredilerde hem de kobi kredilerindeki hızlı artışın olumlu etkisinin olduğunu değerlendiriyoruz.

 

DENİZ YATIRIM – Avivasa AVISA Hisse Analiz 1Ç17 – 27.04.2017

AvivaSa 1ç17’de çeyreksel bazda %64 ve yıllık bazda %7 artışla 18.2 mln ₺ net kar açıkladı. Net kar rakamı piyasa beklentisi olan 27 mln ₺ ve bizim beklentimiz olan 24 mln ₺’nin altında kalmasına rağmen özsermaye karlılık oranı %40 olarak gerçekleşti. Hayat sigortasındaki operasyonel performanstaki kısmi gerilemenin önümüzdeki dönemlerde toparlanabileceğini düşünüyoruz. Bireysel emeklilik tarafında ise düşük de olsa operasyonel karlılığa ulaşılması olumlu olarak değerlendirilebilir. Ancak BES’te otomatik katılım konusunda önümüzdeki dönemdeki verileri gözlemledikten sonra bir revizyon yapacak duruma gelinebilir. 1Ç17 sonuçlarının hisse fiyatı üzerinde etkisi olmayacağını düşünmekle birlikte şu aşamada AvivaSa için TUT olan tavsiyemizi ve 22.18 ₺ olan hedef fiyatımızı koruyoruz.

AK YATIRIM – Avivasa AVISA Hisse Analiz 1Ç17 – 27.04.2017

Avivasa bizim tahminiz olan 28 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 27 milyon TL’ye paralel olarak, 1Ç17’de yıllık bazda %13,9 artarak 28 milyon TL net kâr açıkladı. Hayat sigortasında teknik kâr bizim beklentimiz olan 45 milyon TL’nin altında 34 milyon TL olarak gerçekleşti. Öte yandan, bireysel emeklilik teknik kârlılığı ve net yatırım geliri bizim beklentilerimizi aştı. 1Ç17 sonuçlarının kısa vadede hisse performansına etkisinin nötr olmasını bekliyoruz. Şirket hisseleri son 3 ayda BIST-100 Getiri Endeksi’nin %16.6 altında performans gösterdi.

 

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim – 21.03.2017

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
AVISA, TRECUHE00018
Peşin
0,1836
18,36
0,15606
15,606
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
23.03.2017
23.03.2017
27.03.2017
24.03.2017
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
118.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
22.950.753
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur
*
SPK’ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
73.255.760
73.255.760
4. Vergiler ( – )
-10.035.348
-10.035.348
5. Net Dönem Kârı
63.220.412
63.220.412
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( – )
-17.618.210
-17.618.210
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( – )
2.280.110,1
2.280.110,1
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
43.322.091,9
43.322.091,9
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
1.332.205,7
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
44.654.297,6
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
5.900.000
0
* Nakit
5.900.000
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
15.764.800
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
1.576.480
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
20.080.811,9
20.080.811,9
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0

DENİZ YATIRIM – Avivasa AVISA Hisse Analiz 4Ç16 – 23.02.2017

AvivaSa 4Ç16’da 11.1 milyon TL net kar açıkladı. Şiretin karı geçen çeyreğe göre %31 oranında daralırken 4Ç15’teki 22.5 milyon TL’lik zarara göre ise önemli bir toparlanma gösterdi. Şirketin karı 26 milyon TL’lik piyasa beklentisinin altında kalmasına rağmen son çeyrekte %24.4 özsermaye karlılığı yakaladı. 2016 tüm yılda ise AvivaSa’nın karı 63.2 milyon TL olarak gerçekleşirken özsermaye karlılığı da %37.4 oldu.

Hayat sigortası tarafında işlerin yolunda gittiğini görüyoruz. Son dönemde tüketici kredilerindeki toparlanma ile birlikte bu trendin devam etmesini bekleriz. Bireysel emeklilik tarafında ise şirketin operasyonel zararı devam ediyor. Otomatik Katılım’ın katkısı da henüz tam olarak netleşmediği için AvivaSa için TUT olan önerimizi ve 22.18 TL’lik hedef fiyatımızı koruyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Avivasa AVISA Hisse Analiz 4Ç16 – 23.02.2017

Avivasa Emeklilik ve Hayat (AVISA): Şirket 2016 yılındaki net dönem karı 63,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Yeniden düzenlenmiş 2015 dönem karı ise 17,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer yandan, genel teknik bölüm dengesi ise %136 oranında artarak 29,4mn TL’ye yükselirken, yatırım gelirleri 50,4mn TL ile önemli bir değişim göstermemiştir.

AK YATIRIM – Avivasa AVISA Hisse Analiz 4Ç16 – 23.02.2017

Avivasa 4Ç16’da piyasa beklentisine paralel 26 milyon lira net kar açıkladı. Böylelikle, 2016 senesinin bütününde net kar yıllık bazda %67 artarak 105 milyon liraya yükseldi. Şirketin 2015 finansallarının yeniden düzenlenerek net karın 81 milyon liradan 63 milyon liraya revize edildi. Hayat ve hayat dışı sigorta tarafında teknik kar %7 daralarak 30 milyon lira olarak gerçekleşirken, emeklilik tarafında teknik kar %21 artarak 42 milyon lira oldu.

 

 

ZİRAAT YATIRIM – Avivasa AVISA Hisse Haber Yorum – 23.01.2017

Avivasa Emeklilik (AVISA, Sınırlı Pozitif): Şirketin 2016 yılı prim üretimi; hayat dalı 265mn TL, hayat dışı 52 TL olmak üzere toplam 317mn TL olarak gerçekleşmiştir. Toplam prim üretimi 2015 yılına göre %20 oranında artış sergilemiştir. Aralık 2016 dönemindeki prim üretimi ise bir önceki aya göre %28 oranında artarak 34,4mn TL’ye yükselmiştir.

 

ZİRAAT YATIRIM – Avivasa AVISA Hisse Analiz 3Ç16 – 27.10.2016

Avivasa Emeklilik (AVISA, Nötr): Avivasa Emeklilik’in net dönem karı 3Ç2016’da bir önceki yılın aynı dönemine göre önemli bir değişim göstermeyerek 16mn TL olarak gerçekleşmiştir. Genel bölüm teknik dengesi ise 7,4mn TL gerçekleşerek, 3Ç2015’teki 3,4mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Üçüncü çeyrekteki kar rakamı ile birlikte Ocak – Eylül net dönem karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %29 oranında artarak 52,1mn TL olarak gerçekleşmiştir.

ZİRAAT YATIRIM – Avivasa AVISA Hisse Analiz 2Ç16 – 10.08.2016

Avivasa Emeklilik (AVISA, Sınırlı Pozitif): Şirketin 2Ç2016’daki net dönem karı 19,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde 12,9mn TL kar rakamı açıklanmıştı. İkinci çeyrek kar rakamı ile birlikte şirketin Ocak – Haziran 2016 dönemine ait karı bir önceki yılına aynı dönemine göre %50 oranında artarak 36,1mn TL olarak gerçekleşmiştir.

DENİZ YATIRIM – Avivasa AVISA Hisse Analiz 2Ç16 – 10.08.2016

Avivsa 2Ç16’da 16.4 milyon TL net kar açıkladı. Şirketin karı geçen yıla kıyasla iki kattan fazla artış gerçekleştiriken bir önceki çeyreğe göre ise artış oranı %17 olarak gerçekleşti. Yıllın ilk yarısında ise 36.1 milyon TL’lik kar ile geçen yıla kıyasla %50 büyümenin yanısıra özsermaye karlılığı %45 olarak gerçekleşti.

Hayat sigortalarındaki yüksek karlılığın kredi büyümesinin zayıfladığı bir ortamda sürüyor olması oldukça önemli. Yılın ikinci yarısında bunun artarak şirket karlılığına daha yüksek bir katkı yapabileceğini düşünüyoruz. Bireysel emeklilik tarafında ise 4 milyon TL’lik zararın geçen yıla kıyasla yarı yarıya azalmış olması regülasyonların bireysel emeklilik şirketlerine olumsuz etkilerine ragmen yine gayet başarılı bir gelişme. Geçen yıla kıyasla %27 oranında artan fon hacminin şirketin bireysel emeklilik tarafındaki karına yılın ikinci yarısında olumlu yönde katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Avivasa için “AL” olan önerimizi ve 24.60 TL olan hedef fiyatımızı sürdürüyoruz.

AK YATIRIM – Avivasa AVISA Hisse Analiz 2Ç16 – 10.08.2016

Avivasa (AVISA TI) 2Ç16’da 29 milyon TL (yıllık bazda %31 artış) kâr açıkladı. Ortalama piyasa beklentisi, şirketin 2Ç16’da 25 milyon TL net kâr açıklayacağı yönündeydi. Şirketin kârı 1Y16’da yıllık bazda %18 artışla 54 milyon TL’ye yükseldi. Avivasa’nın 1Ç16 sonuçları, 1Y16 finansalları ile yeniden düzenlenmiş. Bu düzenlemeye göre şirketin 1Ç16 net kârı 28 milyon TL’den 25 milyon TL’ye revize edilmiş. Avivasa hisseleri son 3 ayda BIST100 getiri endeksinin %1,2 altında performans gösterdi.

ZİRAAT YATIRIM – Avivasa AVISA Hisse Analiz 1Ç16 – 29.04.2016

Avivasa Emeklilik ve Hayat (AVISA, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 1Ç2016’daki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,4 oranında artarak 19,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin genel teknik bölüm dengesi ise aynı dönem itibariyle %15 oranında artarak 2016 yılının ilk çeyreğinde 15,3mn TL olarak gerçekleşmiştir.

PAYLAŞ