Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Arena Bilgisa...

Arena Bilgisayar ARENA Hisse Analiz ve Yorumları

Arena Bilgisayar ARENA hisse senedi ile ilgili tüm güncel analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların ARENA ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, hisseye ait haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Tacirler Yatırım – Arena Bilgisayar ARENA Hisse Analizi 4Ç21 – 23.02.2022

Şirket, 4Ç21 sonuçlarını 25,0 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %18 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %28 azaldı. Net satışlar 2.131 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %42 arttı. Şirket, 4Ç21’de 64,1 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %28,7 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 32 baz puan azalarak %3,0 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 12 baz puan azaldı ve %5 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 23 baz puan arttı ve %02 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 1.178 milyon TL (4Ç20: 769 milyon TL ve 3Ç21: 767 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %18,6 (4Ç20: %14,1 ve 3Ç21: 14%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %336 artarak 553 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 3,0 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0,7 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 19,7 F/K çarpanından ve 10,3 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

TACİRLER YATIRIM – Arena Bilgisayar ARENA Hisse Analizi 3Ç20 – 10.11.2020

Arena Bilgisayar – 3Ç20 sonuçlarını 16.4 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %209 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %12 arttı. Net satışlar 1,400 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %135 arttı. Şirket, 3Ç20’de 48 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %200 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 74 baz puan artarak %3.4 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 96 baz puan azaldı ve %4.9 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 201 baz puan azaldı ve %1.7 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 687 milyon TL (3Ç19: 405 milyon TL ve 2Ç20: 583 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %14.3 (3Ç19: %15.4 ve 2Ç20: 14.6%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %22 artarak 140 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 0.9 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.2 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 21.5 F/K çarpanından ve 9.6 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

TACİRLER YATIRIM – Arena Bilgisayar ARENA Hisse Analizi 2Ç20 – 06.08.2020

2Ç20 sonuçlarını 14.7 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %330 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %20 arttı. Net satışlar 1,110 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %84 arttı. Şirket, 2Ç20’de 34 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %138 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 71 baz puan artarak %3.1 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 112 baz puan azaldı ve %4.7 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 193 baz puan azaldı ve %1.8 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 583 milyon TL (2Ç19: 458 milyon TL ve 1Ç20: 603 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %14.6 (2Ç19: %17.9 ve 1Ç20: 17.3%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %26 azalarak 114 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.0 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.2 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 15.3 F/K çarpanından ve 7.3 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – Arena Bilgisayar ARENA Hisse Analizi 2Ç20 – 06.08.2020

Arena Bilgisayar (ARENA, Pozitif): Şirketin ikinci çeyrek ana ortaklık net dönem karı 14,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde şirket 3,4mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %83,6 oranında artan şirketin brüt karı da %47,9 oranında artarak 51,7mn TL’ye yükselmiştir. Aynı dönemde operasyonel giderler %11,4 oranında azalırken, diğer faaliyetlerden de 6,1mn TL gelir kaydedilmiştir. Böylece faaliyet karı 12,8mn TL’den 37,9mn TL’ye yükselmiştir. 12mn TL’lik finansman ve 11,2mn TL’lik vergi gideri sonrasında şirketin ana ortaklık net dönem karı 14,7mn TL olmuştur. İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte şirketin Ocak-Haziran dönemi ana ortaklık net dönem karı 27mn TL’ye yükselmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde 8,8mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydedilmişti.

 

TACİRLER YATIRIM – Arena Bilgisayar ARENA Hisse Analizi 1Ç20 – 21.05.2020

Arena Bilgisayar – 1Ç20 sonuçlarını 12.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %128 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %26 azaldı. Net satışlar 1,094 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %62 arttı. Şirket, 1Ç20’de 30 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %109 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 60 baz puan artarak %2.7 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 76 baz puan azaldı ve %4.5 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri, yıllık bazda, %5 azaldı ve faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 142 baz puan azalarak %2 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 603 milyon TL (1Ç19: 508 milyon TL ve 4Ç19: 440 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %17.3 (1Ç19: %21.2 ve 4Ç19: 14.3%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %395 artarak 153 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.6 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.3 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 12.9 F/K çarpanından ve 6.6 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

Arena Bilgisayar Temettü Ödeme Miktar ve Tarihlerine dair Açıklama Yaptı – 18.02.2020

Yönetim Kurulu’nun 18.02.2020 tarihli toplantısında; Şirketin, 2019 yılında SPK düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolarında yer alan dağıtılabilir kar tutarının yasal kayıtlarındaki dağıtılabilir kardan daha az olması üzerine SPK düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolarında yer alan tutarın kar dağıtımına esas olmasına;

Bu doğrultuda; Şirketin, 2019 yılında SPK mevzuatına göre hesaplanan 30.195.301,00 TL tutarındaki Net Dönem Karından, T.T.K.’nun ilgili maddelerine göre, I. Tertip Kanuni Yedek Akçe üst sınırına ulaşılmış olması nedeniyle I. Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmaması ve yıl içerisinde yapılan bağış olmaması sonucunda 30.195.301,00 TL olarak hesaplanan net dağıtılabilir kardan;

– I. Temettü olarak brüt 6.039.060,20 TL,
– II. Temettü olarak brüt 6.039.060,20 TL karın dağıtılmasına,
– 1.047.812,04 TL II. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına ve
– geriye kalan 17.069.368,56 TL tutarında karın Olağanüstü yedeklere ilave edilmesine;

Ayrıca, hissedarlara dağıtılacak toplam brüt temettü tutarı 12.078.120,40 TL ve (1 TL nominal değerli hisse başına) brüt temettü oranı % 37,7441 olup, beher 1 TL’lik hisse başına brüt 0,377441 TL temettünün yasal stopaj kesintisi yapıldıktan sonra 10 Nisan 2020 tarihinde nakden dağıtılmasının, Ortaklar Genel Kurulu’nun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
ARENA, TRAARENA91U1
Peşin
0,3774412
37,74412
15
0,3208250
32,0825
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
10.04.2020
14.04.2020
13.04.2020

Ortaklara Dağıtılacak Brüt Nakit Kar Payı Toplamı 12.078.120,40 TL olup, bu tutar net dağıtılabilir dönem karının %40’ına isabet etmektedir.

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – NAKİT (TL) – NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – TUTARI(TL) – NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – ORANI(%) – NET
– – –
10.266.402,34
0
34
0,320825
32,0825
TOPLAM
10.266.402,34
0
34
0,320825
32,0825

Arena Bilgisayar Kar Dağıtım Politikasına dair Açıklama Yaptı – 18.02.2020

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 18.02.2020 tarihli kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-19.1 No’lu Kar  Payı Tebliği’nin 4. maddesi gereği hazırlanan ve aşağıda yer alan Kar Dağıtım Politikası’nın 2019 yılına ilişkin Olağan Genel  Kurul toplantısında Ortaklar Genel Kurulu’nun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kar Dağıtım Politikası, Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım teklifleri, Pay Sahiplerimizin beklentileri ile Şirketimizin dengeli büyüme gereği  arasındaki hassas dengelere ve karlılık durumuna uygun bir kar dağıtım politikası kapsamında hazırlanacaktır.
Şirket sermayesi içinde kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır. Ayrıca, Şirket Ana sözleşmesinde  kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu Üyelerine ve çalışanlara kar payı verilmesine yönelik herhangi bir madde  bulunmamaktadır.
Kar Payı ödemelerimizin yasal süreler içerisinde ve en kısa sürede yapılmasına özen gösterilmektedir. Ana  sözleşmemizde kar payı avans dağıtılmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır.
Bu politika, gündemdeki hedeflere ve fonlara göre yönetim kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir.

ZİRAAT YATIRIM – Arena Bilgisayar ARENA Hisse Analizi 4Ç19 – 07.02.2020

Arena Bilgisayar (ARENA, Sınırlı Pozitif): Arena Bilgisayar, 2019 yılının 4. çeyreğinde 16,7mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmiştir. Geçen sene aynı dönemdeki ana ortaklık net dönem karı 15,2mn TL idi. Şirketin 4Ç2019 satış gelirleri 4Ç2018’e göre %58,5 artışla 1.202mn TL olurken, satışların maliyeti %59 artmıştır. Buna bağlı olarak brüt kar %55,5 artışla 60,3mn TL’ye yükselmiştir. Operasyonel giderler %14,8 azalışla 25,1mn TL olurken, diğer faaliyetlerden 2,9mn TL gider kaydedilmiştir. Şirketin faaliyet karı 32,3mn TL’yi göstermiştir. 4Ç2018’deki faaliyet karı 9mn TL idi. 7,7mn TL’lik finansman gideri sonrası şirketin vergi öncesi karı 24,6mn TL olmuştur. 8,2mn TL’lik vergi gideri kaydeden şirketin 4. çeyrek ana ortaklık net dönem karı 16,7mn TL olmuştur. 4. çeyrekteki kar rakamıyla beraber şirketin 2019 yılı ana ortaklık net dönem karı 30,8mn TL’yi göstermiştir. 2018’deki ana ortaklık net dönem karı 0,7mn TL idi.

 

ZİRAAT YATIRIM – Arena Bilgisayar ARENA Hisse Analizi 2Ç19 – 02.08.2019

Arena Bilgisayar (ARENA, Sınırlı Pozitif): Arena Bilgisayar’ın 2019 yılı 2. çeyrek ana ortaklık net dönem karı 3,4mn TL olmuştur. 2Ç2018’deki ana ortaklık net dönem zararı 3,9mn TL idi. Satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %37,9 artışla 604,3mn TL, satışların maliyeti de %38 artışla 569,3mn TL olmuştur. Böylelikle 35mn TL’lik brüt kar oluşmuştur. 2Ç2018’deki brüt kar 25,7mn TL idi.

22,5mn TL’lik operasyonel giderler ve 0,4mn TL’lik diğer faaliyet gelirleri sonrasında faaliyet karı 12,8mn TL’yi göstermiştir. 2Ç2018’deki faaliyet karı 6,1mn TL idi. Arena Bilgisayar 2Ç2019’da 10mn TL’lik finansman gideri yazmış ve vergi öncesi kar 2,8mn TL olmuştur. Geçen sene aynı çeyrekteki vergi öncesi zarar 0,4mn TL idi. 0,5mn TL’lik vergi geliri sonrasında net dönem karı 3,3mn TL olmuştur. Bu kar içinde 0,1mn TL’lik kontrol gücü olmayan paylara bağlı zarar olması sebebiyle ana ortaklık payına düşen kar 3,42mn TL’dir. İkinci çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in 2019 yılı ilk yarı ana ortaklık net dönem karı 8,8mn TL’ye yükselmiştir. Şirket 2018 yılının aynı döneminde 2mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti.

 

Arena Bilgisayar Temettü Açıklaması – 25.02.2019

Arena Bilgisayar 2018 yılı karının olağanüstü yedek olarak ayrılmasını önerdi. Yapılan açıklamada “Yönetim Kurulumuzun 18.02.2019 tarih ve 2019/03 sayılı kararı ile oluşturulan “2018 yılı karının dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılması” önerisinin, 2018 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısında Ortaklar Genel Kurulu’nun onayına sunulması kararlaştırılmıştır.” denildi.

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – NAKİT (TL) – NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – TUTARI(TL) – NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – ORANI(%) – NET
– – –
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0

Arena Bilgisayar Kar Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bildirimde Bulundu – 25.02.2019

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 18.02.2019 tarihli kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-19.1 No’lu Kar  Payı Tebliği’nin 4. maddesi gereği hazırlanan ve aşağıda yer alan Kar Dağıtım Politikası’nın 2018 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında Ortaklar Genel Kurulu’nun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Kar Dağıtım Politikası
Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım teklifleri, Pay Sahiplerimizin beklentileri ile Şirketimizin dengeli büyüme gereği  arasındaki hassas dengelere ve karlılık durumuna uygun bir kar dağıtım politikası kapsamında hazırlanacaktır.
Şirket sermayesi içinde kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır. Ayrıca, Şirket Ana sözleşmesinde  kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu Üyelerine ve çalışanlara kar payı verilmesine yönelik herhangi bir madde bulunmamaktadır.
Kar Payı ödemelerimizin yasal süreler içerisinde ve en kısa sürede yapılmasına özen gösterilmektedir. Ana  sözleşmemizde kar payı avans dağıtılmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu politika, gündemdeki hedeflere ve fonlara göre yönetim kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir.

ZİRAAT YATIRIM – Arena Bilgisayar ARENA Hisse Analizi 3Ç18 – 01.11.2018

Arena Bilgisayar (ARENA, Negatif): Şirket 3.çeyrekte 12,4mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştır. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 3,4mn TL kar kaydetmişti. Brüt kar 3Ç2018’de 25,5mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,3 oranında artmıştır. Brüt kar marjı da 3Ç2018 %4,8 gerçekleşerek bir önceki yılına aynı dönemindeki %6,2’in altında gerçekleşmiştir. Son olarak, üçüncü çeyrekteki zarar rakamı ile birlikte Şirket’in yılın ilk dokuz ayındaki net dönem zararı 14,5mn TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı dönemindeki karı 4mn TL idi.

 

Arena Bilgisayar Kar Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bildirim Yaptı – 26.02.2018

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 13.02.2018 tarihli kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-19.1 No’lu Kar Payı Tebliği’nin 4. maddesi gereği hazırlanan ve aşağıda yer alan Kar Dağıtım Politikası’nın 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplansında Ortaklar Genel Kurulu’nun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kar Dağıtım Politikası

  • Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım teklifleri, Pay Sahiplerimizin beklentileri ile Şirketimizin dengeli büyüme gereği arasındaki hassas dengelere ve karlılık durumuna uygun bir kar dağıtım politikası kapsamında hazırlanacaktır.
  • Şirket sermayesi içinde kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır. Ayrıca, Şirket Ana sözleşmesinde kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu Üyelerine ve çalışanlara kar payı verilmesine yönelik herhangi bir madde bulunmamaktadır.
  • Kar Payı ödemelerimizin yasal süreler içerisinde ve en kısa sürede yaoılmasına özen gösterilmektedir. Ana sözleşmemizde kar payı avans dağıtılmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadırç
  • Bu politika, gündemdeki hedeflere ve fonlara göre yönetim kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir.

DENİZ YATIRIM – Arena Bilgisayar ARENA Hisse Analizi 4Ç17 – 05.02.2018

Arena Bilgisayar’da artan ciro operasyonel kara dönüşememiş. Arena Bilgisayar 4Ç17’de 2 milyon TL net zarar açıkladı. Piyasa tahmininin bulunmadığı hisse için bu rakam geçen sene 4 milyon TL, geçen çeyrek ise 3 milyon TL net kar idi. Dolar bazlı satışlar sayesinde geçen seneye kıyasla %23 artan ciroya rağmen FAVÖK marjının %3.6’dan %1.3’e gerilemesi şirketin yarattığı FAVÖK’ün geçen seneden bu seneye %55 daralarak 8 milyon TL’ye düşmesine neden olmuş ve bu da net kar performansını olumsuz etkilemişe benziyor. Sonuçların son 12 ayda piyasaya kıyasla %30 kötü performans gösteren hisse üzerindeki etkisi kısmen olumsuz olabilir.

ARENA UFRS özet, TL mln

4Ç16 3Ç17 4Ç17 Çeyrek % Yıl %   YA16 YA17 Yıl %
Satışlar 483 381   597 57% 23% 1,536 1,824 19%
FAVÖK 17 9 8 -9% -55%   42 29 -31%
FAVÖK marjı 3.6% 2.3% 1.3%       2.7% 1.6%  
Net Kar 4 3 -2 n.m n.m 14 2 -86%
Net Marj 0.9% 0.9% -0.3%       0.9% 0.1%  

TACİRLER YATIRIM – Arena Bilgisayar ARENA Hisse Analizi 4Ç17 – 05.02.2018

Arena Bilgisayar – 4Ç17 sonuçlarını 2.0 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 2,6 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 597 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %23 yükseldi. Şirket, 4Ç17’de 8 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %55 düştü. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 229 baz puan azalarak %1,3 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %213 yükselerek 59 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 316 milyon TL (4Ç16: 375 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %17,3 (4Ç16: %24,4) olarak kaydedildi.

 

DENİZ YATIRIM – Arena Bilgisayar ARENA Hisse Analizi 3Ç17 – 31.10.2017

Arena Bilgisayar’ın 3Ç17 net karı operasyonel karlılığın iyileşmesine bağlı olarak yıllık bazda %196 yükseldi. Arena Bilgisayar’ın cirosu yıllık bazda %10 artarken (çeyreksel yatay), 2Ç17’de %1.9 olan 3Ç16’da ise %1.9 olan FAVÖK marjının %2.3’e yükselmesi sayesinde net kar yıllık ve çeyreksel bazda %196 ve %764 artış ile 3 mln TL’ye yükseldi. Şirket’in sezonsal olarak satışlarının arttığı 4Ç17 öncesi marjlarındaki iyileşmeyi umut verici buluyoruz. Açıklanan son 4 çeyreğe göre 4.1 FD/FAVÖK ile işlem gören hissede sonuçların olumlu etki yapması öngörülebilir. Hisse araştırma kapsamında değildir.