Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Anadolu Efes ...

Anadolu Efes Biracılık AEFES Hisse Analiz ve Yorumları

aefes-hisse-yorumlari

Anadolu Efes AEFES hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber,rapor ve hisse yorumlarını aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Bu sayfadan kurum ve uzmanların AEFES ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, haber,veri ve raporları takip edebilirsiniz.

Deniz Yatırım – AEFES Hisse 1Ç22 Analizi – 10.05.2022

1Ç22 sonuçlarında yıllık bazda güçlü FAVÖK, stok etkisinden kaynaklı net zarar / Değerlendirme: Sınırlı Olumlu / Anadolu Efes, 1Ç22’de 13,769 milyon TL satış geliri (Konsensus: 12,604 milyon TL, Deniz Yatırım: 12,257 milyon TL), 2,037 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 1,845 milyon TL, Deniz Yatırım: 1,508 milyon TL) ve 132 milyon TL net zarar (Konsensus: 182 milyon TL net zarar, Deniz Yatırım: 168 milyon TL net zarar) açıkladı. 1Ç22 sonuçlarında ciro ve FAVÖK rakamları beklentilerin üzerinde gelirken, Ukrayna operasyonlarına ilişkin maddi duran varlıklardan kaynaklı net zarar gerçekleşmiştir. Sonuçların hisse performansı üzerinde sınırlı olumlu bir etki yaratmasını bekliyoruz.

1Ç22 konsolide net satış geliri, yıllık bazda %124 oranında güçlü artış ile 13,769 milyon TL seviyesine yükselmiştir. Kur etkisinden arındırılmış net satış gelir büyümesi ise güçlü hacim büyümesi ve 4Ç21’den itibaren uygulanan fiyat düzenlemelerinin desteğiyle %60,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2022 yılının ilk çeyreğinde Anadolu Efes’in konsolide satış hacmi bir önceki yıl kaydedilen %13,2’lik büyümenin de üzerinde güçlü bir büyüme kaydederek %14,2 oranında artış ile 26,5 mhl’ye ulaşmıştır. Ukrayna’nın bira operasyonlarındaki etkisi dahil edilmediğinde, yıllık büyüme oranı %17,3 seviyesinde gerçekleşmiştir.

1Ç22 FAVÖK rakamı, yıllık bazda %211 güçlü artış ile 2,037 milyon TL seviyesine ulaşmıştır. FAVÖK Marjı yıllık hazda 4,1 puan artarak %14,8 seviyesine yükselmiştir. Anadolu Efes, 2021 yılının ilk çeyreğindeki 295 milyon TL net kara kıyasla 2022 yılının ilk çeyreğinde 132 milyon TL konsolide net zarar kaydetmiştir. Satış hacimleri incelendiğinde net zararın başlıca sebepleri: Ukrayna operasyonlarına ilişkin maddi duran varlıklar, ticari alacaklar, stoklar, lisans ve dağıtım anlaşmalarından kaynaklanan 980,6 milyon TL (vergi ve azınlık payları öncesi) tutarındaki değer düşüklüğü karşılığıdır. Bahsedilen karşılıklar hariç tutulduğunda Anadolu Efes’in dönem içindeki net karı 273,6 milyon TL olarak gerçekleşmektedir.

Genel Değerlendirme: Anadolu Efes’in çeyreklik jeopolitik sorunlardan kaynaklı Ukrayna üretimini durdurmasına ve yıllık bazda gerçekleşen maliyet/vergi baskısına rağmen olumlu seyrini sürdüren bir karlılık tablosu karşımıza çıkmıştır. Ukrayna stoklarından kaynaklı tek seferlik etkinin Şirket’e uzun vadeli etkisinin sınırlı olduğu düşüncesindeyiz. Hisse yılbaşından bu yana rölatif olarak endeksin %21 gerisinde getiri sağlamıştır. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 28,8x F/K ve 4,1x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.

Ak Yatırım – AEFES Hisse 1Ç22 Analizi – 10.05.2022

Anadolu Efes 1Ç22’de 132milyon TL net zarar açıkladı. Piyasa 182 milyon TL zarar açıklanmasını bekliyordu. Operasyonel karın beklenti aşması zararın beklentilerden daha az olmasını sağladı. Geçtiğimiz yıl aynı dönem 295 milyon TL net kar açıklamıştı. Geçen sene yatırım geliri elde edilmesi ve bu yıl Ukrayna operasyonları nedeniyle değer düşüklüğü kaydedilmesi net kardaki düşüşün temel nedenleri olarak ortaya çıkıyor. Konsolide gelirler 13.8 milyar TL açıklanırken, piyasa beklentisinin 9% üzerinde gerçekleşti (Ak Yatırım: 13.4 milyar TL, piyasa: 12.6 milyar TL). Konsolide gelirler %14.2 hacim artışı, fiyat artışları ve uluslararası operasyonların kur çevrim farkları sayesinde yıllık bazda %124 artış gösterdi.

Konsolide FAVÖK maliyet artışlarına rağmen gelir büyümesine göre görece daha yüksek %211 büyüme ile 2 milyar TL’ye ulaşırken piyasa beklentisinin %10 üzerinde gerçekleşti (Ak Yatırım: 2 milyar TL, piyasa: TL1.8 milyar TL). Şirket yönetimi 2022 hacim öngörülerini Ukrayna operasyonları nedeniyle aşağı revize etse de daha yüksek fiyat artışları nedeniyle ciro büyümesi ve FAVÖK marjı öngörülerini değiştirmeyerek sabit tuttu. Sonuçların beklentilerden daha iyi olması nedeniyle piyasanın sonuçlara hafif olumlu tepki vermesini bekliyoruz. Mevcut hedef değerimiz 41TL’ye %31 getiri potansiyeli sunan hisse için AL tavsiyemizi devam ettiriyoruz.

Oyak Yatırım – AEFES Hisse 1Ç22 Analizi – 10.05.2022

AEFES’in 1Ç22 FAVÖK rakamı 2.25 milyar TL’yle beklentileri %22 aşmıştır. Net zarar rakamı 132mn TL’yle beklenti olan 182mn TL net zararın gerisindedir. İlk çeyrek sonuçları, Ukrayna operasyonlarına ilişkin MDV, ticari alacaklar, stoklar ve lisans ve dağıtım anlaşmalarından kaynaklanan 980.6mn TL (vergi ve azınlık payları öncesi) tutarındaki değer düşüklüğü etkisini içermektedir. Bahsedilen karşılıklar hariç tutulduğunda Anadolu Efes’in dönem içindeki net karı 273.6 mn TL’dir. Anadolu Efes’in gerek önceden açıklanan CCOLA finansallarındaki olumlu operasyonel performans gerekse bira segmentindeki geçen senenin düşük bazıyla alakalı toparlanma, fiyat artışları, kur hareketlerinin de etkisiyle konsolide ciro ve FAVÖK rakamları yıllık bazda %124 ve %215 artış kaydetmiştir.

Şirket, ilk çeyrekte elde ettiği sağlam sonuçlar göz önüne alındığında, hacim beklentisi dışında tüm beklentilerini koruduğunu açıklamıştır. Ukrayna’nın etkisi dahil edildiğinde bira hacimlerinde raporlanan bazda orta-onlu yüzdelerde daralma beklemektedir. Ukrayna’nın etkisi hariç tutulduğunda ise, bira grubu hacimlerinin orta-tek haneli seviyede daralacağı yönündeki beklenti korunmaktadır. Ukrayna’dan kaynaklanan hacim kaybına rağmen, ilk planlananın üzerinde yapılacak fiyat düzenlemelerinin sonucunda gelir ve FAVÖK marjına ilişkin beklentilerini muhafaza etmiştir. Makro beklenti revizyonlarıyla şirket için hedef fiyatımızı 50TL’den 53.80TL’ye revize ettik, Endeks Üzeri Getiri tavsiyemizi koruyoruz. Şirketin sonuçları hakkındaki telekonferansı bugün 15:30’dadır.

Ziraat Yatırım – AEFES Hisse 1Ç22 Analizi – 10.05.2022

Anadolu Efes (AEFES, Nötr): Anadolu Efes’in 2022 yılı ilk çeyrek ana ortaklık net dönem zararı 132mn TL ile piyasanın zarar beklentisi olan 206mn TL’nin altında gerçekleşmiştir. Şirketin 1Ç2021 ana ortaklık net dönem karı 295,2mn TL idi. Satış gelirleri 1Ç2022’de 1Ç2021’ye göre %123,5 oranında artmış ve 13.769mn TL olmuştur. (Piyasa Beklentisi: 12.710mn TL) Şirketin brüt karı ise %142,2 artışla 4.787mn TL’ye ulaşırken, brüt kar marjı yıllık 3,1 puanlık artışla %34,8 seviyesinde gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %96,3 oranında artış kaydederek 3.602mn TL olurken, diğer faaliyetlerden net 513,1mn TL gider kaydedilmiştir. Böylece şirketin faaliyet karı 671,6mn TL’yi göstermiştir. 1Ç2021’de faaliyet karı 106mn TL idi. 1Ç2022 faaliyet kar marjı ise yıllık 3,2 puan artışla %4,9 seviyesini göstermiştir. Anadolu Efes’in FAVÖK’ü 1Ç’de %210,6 artmış ve 2.037mn TL’ye yükselmiştir. (Piyasa Beklentisi: 1.802mn TL) FAVÖK marjı da 4,1 puan artmış ve %14,8’i göstermiştir. Şirketin zarar açıklamasında temel etken olan yatırım faaliyetlerinden giderler net 521,4mn TL olmuştur. Rusya ve Ukrayna’daki gelişmelere istinaden Ukrayna operasyonu için stok değer düşüklüğü karşılığı gideri, beklenen zarar karşılığı gideri, maddi duran varlık değer düşüklüğü karşılığı ve maddi olmayan duran varlık değer düşüklüğü karşılığı kar veya zarar tablosuna yansıtılmıştır. 1Ç2022’de özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan ise 53,1mn TL zarar kaydedilmiştir. Böylelikle finansman gideri öncesi faaliyet karı 97,1mn TL’yi göstermiştir. Finansman tarafında ise ilk çeyrekte net 126mn TL gider kaydedilmiştir. 1Ç2021’de 48,3mn TL net finansman geliri oluşmuştu. 180,9mn TL’lik vergi gideri sonrasında 209,8mn TL’lik net dönem zararı kaydedilmiş olup, bu tutarın içerisinde 77,8mn TL’si kontrol gücü olmayan paylara ait zarar olduğu için ana ortaklık payına düşen net dönem zararı 132mn TL olmuştur.

Şirket 2022 yılı için hacim beklentisi dışında tüm beklentilerini korumuştur. Ukrayna’nın etkisi dahil edildiğinde, hacimlerde raporlanan bazda orta-onlu yüzdelerde daralması beklenmektedir. Ukrayna’nın etkisi hariç tutulduğunda ise, bira grubu hacimlerinin orta-tek haneli seviyede daralacağı yönündeki beklentisi korunmuştur. Anadolu Efes konsolide hacimlerinin ise düşük-tek haneli oranda büyümesi beklenmektedir. Ukrayna’dan kaynaklanan hacim kaybına rağmen, ilk planlamadan daha fazla yapılacak fiyat düzenlemelerinin sonucunda gelir ve FAVÖK marjına ilişkin beklentiler korunmuştur.

Tacirler Yatırım – AEFES Hisse 1Ç22 Analizi – 10.05.2022

Şirket, 1Ç22 sonuçlarını 132,0 milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan zarar rakamı, -182 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 295 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 13.769 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %124 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 12.604 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Şirket, 1Ç22’de 2.037 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %211 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 1.845 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 414 baz puan artarak %15 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 307 baz puan arttı ve %35 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 363 baz puan azaldı ve %26 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise -672,8 milyon TL (1Ç21: -161,3 milyon TL ve 4Ç21: -1.682 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı – %1,4 (1Ç21: -%0,6 ve 4Ç21: -4,3%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %24 artarak 13.567 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1,7 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0,7 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 28,8 F/K çarpanından ve 4,1 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

 

Ak Yatırım – AEFES Haber Yorum – 22.04.2022

Anadolu Efes Rusya ve Ukrayna’daki gelişmeler ışığında, Anheuser Busch InBev SA/NV (“AB InBev”) bugün AB InBev’in AB InBev Efes NV ortaklığındaki kontrol gücü olmayan paylarının Anadolu Efes’e yapılacak satışıyla ilgili görüşmelere başladığını açıkladı. AB InBev’in Bud markasının Rusya’daki üretiminin ve satışının askıya alınmasına ilişkin talebi de yapılacak anlaşmaların bir parçası olarak değerlendirilecek. Hem Anadolu Efes hem AB InBev satış şartları ve bağlayıcı anlaşmalar üzerinde çalışmalara başlayacak.

Oyak Yatırım – AEFES Haber Yorum – 22.04.2022

Rusya ve Ukrayna’daki gelişmeler ışığında, Anadolu Efes ve Anheuser Busch InBev SA/NV (“AB InBev”), AB InBev’in AB InBev Efes NV ortaklığındaki kontrol gücü olmayan paylarının Anadolu Efes’e yapılacak satışıyla ilgili aktif görüşmelere başladığını açıklamışlardır. AB InBev’in Bud markasının Rusya’daki üretiminin ve satışının askıya alınmasına ilişkin talebi de yapılacak anlaşmaların bir parçası olarak değerlendirilecektir. AB Inbev Anadolu Efes’te de %24’lük payıyla ortaktır.

Haber, piyasada son dönemdeki gelişmeler ışığında beklenmekteydi. Öte yandan, dünkü Kommersant haberine göre yaptırımlar nedeniyle Rusya’dan çekildiğini açıklayan Danirmarkalı Carlsberg Group, Rusya’daki Baltika şirketini ve fabrikalarını, en büyük rakibi olan AB InBev Efes ortaklığına satabilir. Böyle bir anlaşmanın antitröst kısıtlamalarına takılma ihtimali de bulunuyor. Diğer satın almak isteyenler arasında Danimarkalı Berlingske, Rusya’nın büyük yerli meşrubatı üreticisi olan Chernogolovka Group ve İsrailli CBC Group’un da olduğunu belirtilmektedir.

Rusya bira pazarında Anadolu Efes tam konsolide ettiği iştiraki AB Inbev Efes aracılığıyla %30’luk pazar payıyla lideridir. Carlsberg ve Heineken’in pazar paylarının sırasıyla %28 ve %12 olduğu tahmin edilmektedir. Rusya ve Ukrayna bira operasyonlarının Anadolu Efes FAVÖK rakamında takribi %20 paya sahip olması sebebiyle haber akışı önemli katalist olmayı sürdürecektir.

Deniz Yatırım – AEFES Haber Yorum – 22.04.2022

AEFES; Rusya ve Ukrayna ortaklıklarına ilişkin açıklama / sınırlı olumlu / Rusya ve Ukrayna’daki gelişmeler ışığında Şirket, Anadolu Efes ve Belçika merkezli bira üreticisi Anheuser Busch InBev SA/NV (“AB InBev”) bugün AB InBev’in AB InBev Efes NV ortaklığındaki kontrol gücü olmayan paylarının Anadolu Efes’e yapılacak satışıyla ilgili aktif görüşmelere başladığını açıklamıştır. AB InBev’e ait Bud markasının Rusya’daki üretim ve satışının askıya alınmasına ilişkin talebinin de anlaşmaların bir parçası olarak değerlendirileceği belirtilmiştir. İlgili açıklamanın detaylarının bilinmemesinden dolayı AEFES payları üzerindeki etkisini sınırlı olumlu olarak değerlendiriyoruz.

 

Ak Yatırım – AEFES Hisse 4Ç21 Analizi – 24.02.2022

Anadolu Efes 4Ç21’de 198 milyon TL net zarar açıkladı. Piyasa 347 milyon TL zarar açıklanmasını bekliyordu. Operasyonel karın beklentilerin altında kalmasına ve ertelenmiş vergi gideri kaydedilmesine rağmen zararın beklentilerden daha düşük olması büyük ölçüde operasyonel olmayan giderlerin beklentilerden daha düşük gerçekleşmesinden kaynaklandı. Geçtiğimiz yıl aynı dönem 126 milyon TL net kar açıklamıştı. Geçen seneye göre operasyonel kardaki güçlü büyümeye rağmen yıllık bazda düşüş Anadolu Etap’ın TL’nin değer kaybından kaynaklanan kur farkı zararlarından ve ertelenmiş vergi giderinden kaynaklandı. Konsolide gelirler 11 milyar TL açıklanırken, piyasa beklentisinin 11% üzerinde gerçekleşti (Ak Yatırım: 9.9 milyar TL, piyasa: 9.8 milyar TL). Konsolide gelirler %5 hacim artışı, fiyat artışları ve uluslararası operasyonların kur çevrim farkları sayesinde yıllık bazda %71 artış gösterdi. Kur etkisinden arındırılmış büyüme %35 gerçekleşti. Konsolide FAVÖK maliyet artışları nedeniyle gelir büyümesine göre görece daha düşük %62 büyüme ile 1.5 milyar TL’ye ulaşırken piyasa beklentisinin %10 altında kaldı (Ak Yatırım: 1.6 milyar TL, piyasa: TL1.6 milyar TL).

Yorum: Şirket, beklentilerden daha az zarar açıklarken, buradaki olumlu sapmanın daha çok operasyonel olmayan kalemlerden kaynaklanmış olması ve operasyonel karın beklentilerin altında kalması nedeniyle piyasanın sonuçlara önemli bir tepki vermesini beklemiyoruz. Şirket’in 2022 öngörülerinde de önemli bir sürpriz bulunmuyor.

Temettü verimi %6.5: Anadolu Efes Yönetim Kurulu Genel Kurul’un onayına 1098 milyon TL (hisse başı 1,8545 TL) brüt nakit temettü ödeme teklifi yapma kararı aldı. Açıklanan temettü miktarı bizim 950 milyon TL olan beklentimizin üzerinde yer alıyor. Temettü dağıtımına 20 Mayıs’tan itibaren başlanması planlanıyor. Temettü dağıtım oranı %103’e, temettü verimi %6,5’e denk geliyor. AL tavsiyemizi yineliyoruz: Mevcut hedef değerimiz 41TL’ye %44 getiri potansiyeli sunan hisse için AL tavsiyemizi devam ettiriyoruz. Hisse 3.9 FD/FAVÖK çarpanı ile benzerlerine %65 iskontolu işlem görüyor. İskontonun son 3 yıllık ortalaması olan %55’e göre genişlediği görülüyor.

Tacirler Yatırım – AEFES Hisse 4Ç21 Analizi – 24.02.2022

Şirket, 4Ç21 sonuçlarını 198,4 milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan zarar rakamı, 390 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 126 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 10.962 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %71 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 9.860 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %75 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %252 oldu. (4Ç20: %172) Şirket, 4Ç21’de 1459,9 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %62,2 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 1.620 milyon TL’nin altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 70 baz puan azalarak %13,3 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 196 baz puan azaldı ve %36 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 325 baz puan azaldı ve %29,00 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise -1.682 milyon TL (4Ç20: -743 milyon TL ve 3Ç21: -1.168 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı -%9,5 (4Ç20: -%9,0 ve 3Ç21: -10%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %109 artarak 10.912 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1,7 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0,6 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 15,8 F/K çarpanından ve 4,3 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Şirket ayrıca 2022 yılına ilişkin beklentilerini paylaştı. Buna göre,
• Konsolide Satış Hacminin orta haneli oranda büyümesini,
• Bira Grubu Satış Hacminin orta-tek haneli daralmasını,
• Türkiye meşrubat operasyonunun 2021 yılına paralel gerçekleşmesini,
• Uluslararası meşrubat operasyonlarının yüksek onlu yüzdelerle büyümesini,
• Konsolide FAVÖK marjının 100 baz puan civarında daralmasını,
• Yatırım harcamalarının, satış gelirlerine oranı konsolide bazda yüksek tek haneli
olması,
• Serbest Nakit Akımının geçen seneye göre biraz altında gerçekleşmesi
öngörülmektedir.

Şirket, pay başına 1.85 TL brüt temettü ödeme kararı aldı. Karar genel kurul onayına
sunulacak olup, %103 temettü dağıtım oranı ve %6.5 temettü verimine işaret etmektedir.

 

Deniz Yatırım – AEFES Hisse 3Ç21 Analizi – 05.11.2021

AEFES; 3Ç21 sonuçlarında FAVÖK beklentilere paralel gelirken net kar beklentileri aştı / sınırlı olumlu / Anadolu Efes, 3Ç21’de 11.787 milyon TL gelir (Deniz Yat.: 11.405 milyon TL, Konsensus: 11.550 milyon TL), 2.323 milyon TL FAVÖK (Deniz Yat.: 2.324 milyon TL, Konsensus: 2.309 milyon TL) ve 556 milyon TL net kar (Deniz Yat.: 493 milyon TL, Kons.: 480 milyon TL) açıkladı. 3Ç21 sonuçlarında net satışlar ve FAVÖK rakamı beklentilere paralel gelirken net kar konsensusun %16 üzerinde gerçekleşmiştir. Sonuçların hisse performansı üzerinde sınırlı olumlu bir etki yaratmasını bekliyoruz.

3Ç21 konsolide net satış geliri, yıllık bazda %35 oranında artış ile 11.787 milyon TL seviyesine yükselmiş olup kur etkisinden arındırılmış net satış gelir büyümesi ise %22,3 seviyesinde gerçekleşmiştir. Satış gelirlerinin artmasındaki ana etmenler, hacim performansı ve fiyat artışlarına ek olarak premium segmente odaklanılması, etkin iskonto yönetimi ve olmuştur.

3Ç21’de bira grubu konsolide satış hacmi yıllık bazda %9,2 artış göstererek 35,8 mhl seviyesine ulaşmıştır. Rusya bira operasyonları şimdiye kadarki en yüksek aylık satış hacmi performansını Temmuz ayında gerçekleştirmiş olup Türkiye meşrubat operasyonları tarafında da da aylık satış hacimleri rekor seviyeye çıkmıştır.

3Ç21 FAVÖK rakamı, yıllık bazda %12 artış ile 2,323 milyon TL seviyesine ulaşmıştır. Kurlardaki hareketlilik ve emtia fiyatlarındaki değişkenlik karlılığı baskılamıştır. Şirket, bu baskılamaya fiyat düzenlemeleri ile karşılık vermiştir. Şirket etkin maliyet yönetimini öncelikledirse de yüksek gerçekleşen pazarlama giderleri sebebiyle de baskı altında kalmıştır. Özellikle meşrubat tarafında, kısıtlamaların azalmasıyla ve satış noktalarının yeniden açılmasıyla, pandemi döneminde azaltılmış olan doğrudan pazarlama giderleri yeniden önceleklendirilerek artmıştır.

3Ç21’de konsolide net kar yıllık bazda %24 oranında artarak 556 milyon TL seviyesine gelmiştir. Bu artışın sebebi operasyonel karlılığın yıllık bazda iyileşmesi ve CCİ’de kaydedilen yüksek kur gelirleridir. Bira grubu finansman giderlerindeki artış ile meşrubat operasyonlarında gayri nakdi karşılık gideri (yedek parça amortismanı sebebiyle) kaydedilmesine rağmen, CCİ’deki arsa satışından elde edilen gelir ve operasyonel karlılıkta izlenen artış net kar rakamını desteklenmiştir. 2020 yıl sonunda 0.8x olan Net Borç/FAVÖK rasyosu 3Ç21 döneminde 0.9x seviyesinde izlenmiş, makul seyrini sürdürmüştür.

Yönetim, ilk yarıda beklentisinin üzerinde sonuçlar almasının akabinde 2021 yılı hacim ve gelir beklentilerini revize etmişti. Bu beklentiler Şirket’in organik büyümesi üzerinden değerlendirilmişti. Eylül sonunda Özbekistan Operasyonu’nun 4Ç2021’de Şirket bünyesine katılmasıyla 2021 yılı beklentilerinde birtakım yeni revizeler yapılmıştır. (i) Konsolide Satış Hacminin orta-yüksek tek haneli oranda büyümesi beklenmektedir. (önceki: orta tek haneli) (ii) Konsolide Net Satış Gelirlerinin her iki iş segmentinin de katkısıyla kur çevrim farkının etkisinden arındırılmış olarak yüksek onlu/düşük yirmili yüzdelerde artması beklenmektedir. (önceki: kur çevrim farkının etkisinden arındırılmış olarak yüksek-onlu yüzdelerde büyüme)

Genel değerlendirme: Emtia fiyatları ve kurlarda izlenen artışın yarattığı maliyet baskısına rağmen yıllık bazda hafif daralan ancak olumlu seyrini sürdüren bir karlılık tablosu karşımıza çıkmıştır. FAVÖK beklentilere paralel seyrederken, net kar beklentileri aşmıştır. Özbekistan operasyonlarının satın alınmasına rağmen borçlanmanın makul seyri sürdürülmüştür. Gelecek dönemlerde Özbekistan operasyonlarının satın alınmasının Şirket operasyonlarına katkı sağlaması beklenmektedir. Net yabancı para pozisyonu 9.3 milyar TL olup kur hassasiyeti bulunmaktadır. Yüksek ihracat rakamları kur riskine karşı doğal bir hedge niteliğindedir. AEFES yılbaşından bu yana relatif olarak endeksin %6 üzerinde getiri sağlamıştır. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 10,25x F/K ve 3,31x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.

Oyak Yatırım – AEFES Hisse 3Ç21 Analizi – 05.11.2021

Anadolu Efes’in 3Ç21 sonuçları operasyonel olarak beklentilere paralel gelse de net kar yıllık bazda %24’lük büyümeyle 556mn TL olarak açıklanmış ve piyasa beklentisini %14 oranında aşmıştır. Bunda beklentilerden düşük %18’lik efektif vergi oranı ana etkendir. Beklendiği üzere şirketin operasyonel marjları geçen senenin yüksek bazının ardından, normalleşmenin ve hammadde fiyatlarındaki artışların, enflasyonun, kur hareketlerinin ve kanal değılımındaki değişikliklerin etkisiyle daralmıştır. Yıllık ciro büyümesinin % 35 olduğu çeyrekte FAVÖK %13 artmıştır. Eylül 2021 net borcu 5.2milyar TL’yle çeyreksel bazda yatay olan şirketin net borç/FAVÖK rakamı 0.8’tir.

Anadolu Efes, 2021 için bira segmenti öngörüsünü korurken CCOLA’nın beklenti revizyonunu konsolide beklentilerine yansıtmıştır. Buna göre 2021 için hacim öngörüsünü düşük-orta onlu yüzdelerde büyümeye ve kur etkisinden arındırılmış net satış geliri büyümesini ise yüksek yirmili-düşük otuzlu yüzdelerde büyümeye revize etmiştir. Konsolide satış hacminin orta-yüksek tek haneli oranda büyümesini beklemektedir (önceki: orta tek haneli). Konsolide net satış gelirlerinin ise her iki iş segmentinin de katkısıyla kur çevrim farkının etkisinden arındırılmış olarak yüksek onlu/düşük yirmili yüzdelerde artmasını beklemektedir. (önceki: kur çevrim farkının etkisinden arındırılmış olarak yüksek-onlu yüzdelerde büyüme) Şirketin sonuçları hakkındaki telekonferansı bugün 15:30’dadır. Hafif olumlu.

Ak Yatırım – AEFES Hisse 3Ç21 Analizi – 05.11.2021

Anadolu Efes 3Ç21’de 556 milyon TL net kar açıklayarak bizim 496 milyon TL olan beklentimizi ve 487 milyon TL olan konsensüs tahminini aşmış oldu. Operasyonel sonuçlar piyasa beklentilerini karşılarken, net kardaki sapma geçtiğimiz gün beklentilerin üzerinde gelen Coca-Cola İçecek sonuçları ile işaret edilmişti. CCİ hariç olarak operasyonel performansa baktığımızda, yurt dışı birim fiyatlama tahminimizin üzerinde oluşması sayesinde ciro daha kuvvetli gerçekleşti. Bu sayede, marjlar geçtiğimiz yıla göre maliyet artışları nedeniyle geri çekilmiş olsa da bizim beklentimizin 1,2 puan üzerinde oluştu. Bu sayede konsolide FAVÖK rakamı olan 2,32 milyar TL bizim 2,18 milyar TL olan beklentimizi aşmış oldu.

Piyasa beklentisi ise 2,32 milyar TL idi. Hatırlanacağı gibi Anadolu Efes 2021 yılında düşük çift haneli ciro büyümesi ve marjlarda bir miktar geri çekilme olmasını beklediğini belirtmişti. Şirket, rağmen bu beklentilerinde bir değişikliğe gitmedi. Ancak maliyet kaynaklı belirsizliklerin halen devam etmesinden endişe duyduğunu belirtti. Sonuçların hisse üzerinde bir etki yapmasını beklemiyoruz. Anadolu Efes için 28,50 TL/hisse olan hedef fiyatımızı Coca-Cola İçecek için hedef fiyatımızda yaptığımız yukarı yönlü revizyon nedeniyle 30,50 TL olarak güncelliyoruz. ‘Endeksin Üzerinde Getiri’ tavsiyemizi koruyoruz.

Anadolu Yatırım – AEFES Hisse 3Ç21 Analizi – 05.11.2021

Anadolu Efes Biracılık (AEFES, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 2021 üçüncü çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %23,93 oranında artarak 556,44mn TL olarak açıklanmıştır. Net karda piyasa beklentisi medyan tahmini 476mn TL de bulunuyordu. Net satışlar ve FAVÖK piyasa beklentisinin hafif üzerinde gerçekleşmiştir. 3Ç21’de bir önceki yılın aynı dönemine göre satış gelirlerindeki %34,86’lık artışa karşın, satış maliyetlerinin %60,08 oranında artması kar marjlarına negatif etki yaratmıştır. Brüt satış karı 3Ç20’ye göre %28,45 oranında yükseliş ile 4.368,13mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin faaliyet giderleri 3Ç21’de yıllık bazda %42,91 oranında artmıştır. Esas faaliyet karı yıllık bazda %12,12 oranında artmıştır. 3Ç21’de EFK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,6 puan azalmıştır. Aynı dönemlerde FAVÖK marjı 1,8 puan azalış ile %19,71 seviyesine yükselmiştir. Şirketin 3Ç21 döneminde net kar marjı da 0,4 puan azalarak %4,72 seviyesine gerilemiştir. 2021 yılı dokuz aylık net dönem karı 1.266,74mn TL olmuştur. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 103,05mn TL zarar açıklamıştır.

 

Deniz Yatırım – AEFES Hisse 2Ç21 Analizi – 13.08.2021

AEFES; 2Ç21 sonuçlarında satış geliri artarken net kar beklentilerin altında kaldı / nötr / Anadolu Efes, 2Ç21’de 10,387 milyon TL gelir (Konsensus: 9,914 milyon TL), 2,008 milyon TL FAVÖK (Kons.: 1,997 milyon TL) ve 415 milyon TL net kar (Kons.: 435 milyon TL) açıkladı. Satış geliri ve FAVÖK beklentilerin üzerinde gelirken, net kar konsensusun yaklaşık %5 altında gerçekleşti. Sonuçların hisse performansı üzerinde önemli bir etki yaratacağını düşünmüyoruz.

2Ç21 konsolide net satış geliri, %47 oranında artış ile 10.387 milyon TL seviyesine yükselmiş olup kur etkisinden arındırılmış net satış gelir büyümesi ise %31,1 seviyesinde gerçekleşmiştir. Satış gelirlerinin artmasındaki ana etmenler, hacim performansı ve fiyat artışlarına ek olarak premium segmente odaklanılması, etkin iskonto yönetimi ve özellikle meşrubat operasyonlarındaki ürün önceliklendirmesi olmuştur.

2Ç21’de bira grubu konsolide satış hacmi yıllık bazda %4,1 artış göstererek 10,9 mhl seviyesine ulaşmıştır. Bölge bazlı hacimleri incelediğimizde Türkiye ve BDT ülkelerinde görülen çift haneli hacim büyümesi katkı sağlamıştır. Böylece, yılın ilk yarısında hacimler yıllık %4,2 oranında artışla 18,2 mhl seviyesine ulaşmıştır

2Ç21 FAVÖK rakamı, yıllık bazda %33’lük artış ile 2,008 milyon TL seviyesine ulaşmıştır. Türkiye bira operasyonları FAVÖK marjı, lansman harcamalarının sonucu olarak yüksek seyreden operasyonel giderlere rağmen net satış gelirleri artışı ile beraber 2Ç21’de iyileşme kaydetmiştir. BDT ülkeleri yüksek performans gösterirken, Rusya FAVÖK marjı bazı operasyonel giderlerin zamanlamasındaki kaymalar ve geçen yıla kıyasla daha yüksek gerçekleşen pazarlama giderleri sebebiyle baskı altında kalmıştır. Meşrubat operasyonları FAVÖK marjı kontrollü harcamalar ve operasyonel giderlerdeki tasarrufların yanı sıra güçlü gelir performansı sayesinde olumlu seyretmiştir.

2Ç21 döneminde konsolide net kar yıllık bazda %13 oranında artarak 415 milyon TL seviyesine gelmiştir. Bu artışın sebebi operasyonel karlılığın yıllık bazda iyileşmesi ve CCİ’de kaydedilen yüksek kur gelirleridir.

2020 yıl sonunda 1,2x olan Net Borç/FAVÖK rasyosu 2Ç21 döneminde daralarak 1.0x seviyesine gelmiş, makul seyrini sürdürmüştür.

Yönetim, ilk yarıda beklentisinin üzerinde sonuçlar almasının akabinde 2021 yılı hacim ve gelir beklentilerini revize etmiş olup: (i) Konsolide satış hacminde orta haneli büyüme (ii) Konsolide net satışların kur çevrim farkının etkisinden arındırılmış olarak yüksek-onlu yüzdelerde artmasını beklemektedir.

Genel değerlendirme: Satış gelirlerinde artış ancak operasyonel kar marjlarında hafif daralma ve beklentinin altında kar açıklanması dikkat çekerken, borçlanmanın makul seyri sürdürülmüştür. Net yabancı para pozisyonu 6,674 milyon TL olup kur hassasiyeti bulunmaktadır. Yüksek ihracat rakamları kur riskine karşı doğal bir hedge niteliğindedir. AEFES yılbaşından bu yana relatif olarak endeksin %6 üzerinde getiri sağlamıştır. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 10,2x F/K ve 3,3x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.

Ak Yatırım – AEFES Hisse 2Ç21 Analizi – 13.08.2021

Anadolu Efes’in 2Ç21 sonuçları piyasa beklentilerini karşıladı. Anadolu Efes 2Ç21’de 415 milyon TL net kar açıklayarak bizim 432 milyon TL olan beklentimizi ve 427 milyon TL olan konsensüs tahminini karşılamış oldu. CCİ hariç olarak operasyonel performansa baktığımızda, yurt dışı birim fiyatlama tahminimizin üzerinde oluşması sayesinde ciro daha kuvvetli gerçekleşti. Bu sayede, marjlar geçtiğimiz yıla göre maliyet artışları nedeniyle geri çekilmiş olsa da bizim beklentimizin 0,5 puan üzerinde oluştu. Bu sayede konsolide FAVÖK rakamı olan 2,0 milyar TL bizim 1,89 milyar TL olan beklentimizi aşmış oldu. Piyasa beklentisi ise 1,99 milyar TL idi. Hatırlanacağı gibi Anadolu Efes 2021 yılında düşük çift haneli ciro büyümesi ve marjlarda bir miktar geri çekilme olmasını beklediğini belirtmişti. Şirket, bütçe üzeri 1H gerçekleşmesine rağmen bu beklentilerinde özellikle maliyet kaynaklı belirsizliklerin halen devam etmesi nedeniyle bir değişikliğe gitmediğini açıkladı. Sonuçların hisse üzerinde bir etki yapmasını beklemiyoruz. Anadolu Efes için 28,50 TL/hisse hedef fiyatımız ve ‘Endeksin Üzerinde Getiri’ tavsiyemiz bulunmaktadır.

Oyak Yatırım – AEFES Hisse 2Ç21 Analizi – 13.08.2021

Anadolu Efes, ikinci çeyrekte beklentilere paralel operasyonel finansallar açıklamıştır. 2Ç21 ciro 10.4 milyar TL (+yıllık %47), FAVÖK 2.1miyar TL (+yıllık %42) ve net kar 415mn TL’dir (+yıllık %18). Ciro ve FAVÖK beklentilere paralel gelse de net kar piyasa beklentisi olan 431mn TL’nin hafif altında kalmıştır. Şirket 2021 yılı bira operasyonları beklentilerini korurken full konsolide ettiği CCOLA’nın pozitif yönlü revize ettiği beklentileri sebebiyle konsolide satış hacmi ve ciro beklentilerini yukarı çekmiştir. Beklenti revizyonu hisse performansını destekleyebilir. Şirketin sonuçlarına ilişkin telekonferans bugün 16:00’dadır. Beklenti revizyonunun etkisiyle 2021 FAVÖK ve net kar beklentilerimizi %3 ve %6 yukarı çekiyor, hisse başına hedef fiyatımızı 31.0TL’den 32.5TL’ye yükseltiyoruz. Endeks Üzeri Getiri tavsiyemizi muhafaza ediyoruz.

Ziraat Yatırım – AEFES Hisse 2Ç21 Analizi – 13.08.2021

Anadolu Efes (AEFES, Sınırlı Pozitif): Anadolu Efes’in 2021 yılı 2. çeyrek ana ortaklık net dönem karı 415,1mn TL ile piyasanın kar beklentisi olan 435mn TL’nin bir miktar altında gerçekleşmiştir. Şirketin 2Ç2020 ana ortaklık net dönem karı 351,9mn TL idi. Satış gelirleri 2Ç2021’de 2Ç2020’ye göre %46,9 oranında artan şirketin brüt karı %46,2 oranında artarak 3.919mn TL’ye yükselmiştir. Diğer taraftan brüt kar marjı 0,2 puan azalışla 37,7’yi göstermiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %44,4 oranında artış kaydederek 2.468mn TL olurken, diğer faaliyetlerden 39,7mn TL gelir kaydedilmiştir. Böylece şirketin faaliyet karı 1.491mn TL’yi göstermiştir. 2Ç2020’de faaliyet karı 1.039mn TL idi. 2Ç2021 Faaliyet kar marjı ise yıllık 0,3 puan azalışla %14,4 seviyesini göstermiştir. Yatırım faaliyetlerinden gelirler 38,7mn TL ile 2Ç2020’deki 73,2mn TL’nin bir miktar altında gerçekleşmiştir. 2Ç2021’de özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan ise 86,2mn TL zarar kaydedilmiştir. Böylelikle finansman gideri öncesi faaliyet karı 1.443mn TL’yi göstermiştir. Finansman tarafında ise 2. çeyrekte 202,4mn TL gider kaydedilmiştir. 2Ç2020’de 223,4mn TL finansman gideri oluşmuştu. 321,1mn TL’lik vergi gideri sonrasında 919,6mn TL’lik net dönem karı elde edilmiş olup, bu tutarın içerisinde 504,5mn TL’si kontrol gücü olmayan paylara ait kar olduğu için ana ortaklık payına düşen net dönem karı 415,1mn TL olmuştur.

İkinci çeyrekteki net dönem karıyla birlikte şirketin 6 aylık ana ortaklık net dönem karı 710,3mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı dönemindeki 6 aylık ana ortaklık net dönem karı 239,8mn TL idi.

Yılın ilk yarısında beklenenden daha iyi sonuçlar elde etmesi sebebiyle, meşrubat operasyonları için tüm yıla ilişkin hacim ve gelir hedefi revize edilmiş ve bu revizyonlar Anadolu Efes’in beklentilerine de yansıtılmıştır. Bira Grubu beklentisinde ise herhangi bir değişiklik yapmamıştır. Her iki iş kolu için de karlılık konusunda daha temkinli olunduğu bildirilmiştir. Bu sebeple maliyet ve emtia fiyatlarında baskıları göz önünde bulundurarak tüm yıla ilişkin beklentiler korunmuştur. Bahsedilen maliyet baskılarının yılın ikinci yarısında etkili olması beklenirken mevcut hedging mekanizmalarının büyük ölçüde koruma sağlayacağı öngörülmüştür. Buna göre,

  • Konsolide Satış Hacmi’nin orta tek haneli oranda büyümesi beklenmektedir. (önceki: düşük-orta tek haneli)
  • Bira Grubu Satış Hacmi’nin düşük tek haneli oranda büyümesi beklenmektedir. (öncekiyle aynı)
  • Meşrubat Grubu Satış Hacmi’nin yüksek tek haneli oranda büyümesi beklenmektedir. (önceki: %4-%6 aralığında büyüme)
  • Konsolide Net Satış Gelirleri’nin her iki iş segmentinin de katkısıyla kur çevrim farkının etkisinden arındırılmış olarak yüksek-onlu yüzdelerde artması beklenmektedir. (önceki: kur çevrim farkının etkisinden arındırılmış olarak orta-onlu yüzdelerde büyüme)
  • Bira Grubu Net Satış Gelirleri: Kur çevrim farkının etkisinden arındırılmış olarak, düşük onlu yüzdelerde artması beklenmektedir. (öncekiyle aynı)
  • Meşrubat Grubu Net Satış Gelirleri: Kur çevrim farkının etkisinden arındırılmış olarak konsolide net gelir büyümesinin düşük/orta yirmili yüzdelerde olması beklenmektedir. (önceki: yüksek onlu yüzdelerde büyüme)

Tacirler Yatırım – AEFES Hisse 2Ç21 Analizi – 13.08.2021

Anadolu Efes – 2Ç21 sonuçlarını 415 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 431 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumludur. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %18 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %41 arttı. Net satışlar 10387.2 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %47 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 9,972 milyar TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 2Ç21’de 2,008 milyar TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %36 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 2020.2 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 156 baz puan azalarak %19.3 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 18 baz puan azaldı ve %37.7 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 41 baz puan azaldı ve %23.8 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise -2827.3 milyon TL (2Ç20: -1413.1 milyon TL ve 1Ç21: -1354.0 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı -%8.9 (2Ç20: -%6.0 ve 1Ç21: -4.8%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %4 azalarak 5363.9 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.0 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.4 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 10.2 F/K çarpanından ve 3.3 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

DENİZ YATIRIM – AEFES Hisse 1Ç21 Analizi – 06.05.2021

AEFES; 1Ç21 net karı beklentilerin üzerinde geldi / sınırlı olumlu / Anadolu Efes, 1Ç21’de 6.159 milyon TL gelir (Konsensus: 5.756 milyon TL), 656 milyon TL FAVÖK (Kons.: 639 milyon TL) ve 295 milyon TL net kar (Kons.: 194 milyon TL) açıkladı. FAVÖK beklentilere paralel gelirken net kar konsensusun %52 üzerinde gerçekleşti. Sonuçların hisse performansı üzerinde sınırlı olumlu bir etki yaratacağını düşünüyoruz.

1Ç21’de bira grubu konsolide satış hacmi uluslararası operasyonların desteğiyle yıllık %4,3 yükselerek 7,3 mhl’ye ulaşmıştır. Bölge bazlı hacimleri incelediğimizde Rusya’da orta tek haneli, Kazakistan ve Moldova bira operasyonlarında çift haneli büyüme olduğu görülüyor. Ukrayna ve Türkiye bira satış hacimlerinde ise daralma yaşanmıştır.

1Ç21 konsolide net satış geliri, fiyat artışlarının da pozitif etkisiyle yıllık %36 artış ile 6.159 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. 1Ç21 FAVÖK rakamı, uluslararası bira ve meşrubat operasyonlarında bazı giderlerin zamanlamasında kaymalar olduğundan yıllık bazda %153’lük artış ile 656 milyon TL seviyesine ulaşmıştır. Aynı dönemde, FAVÖK marjı 480 baz puan artış ile %10,6’ya yükselmiştir. Operasyonel karlılıktaki artış, yüksek kur gelirleri ve düşük finansal giderler sayesinde Şirket 1Ç21’de 295 milyon TL net kar açıklamıştır. Buna ek olarak, Lüleburgaz gayrimenkul satışından elde edilen satış karı da karlılığa destek olmuştur.

2020 yılsonunda 3.639 milyon TL olan net borç rakamı 1Ç21 sonunda 5.580 milyon TL’ye yükselmiştir. Yönetim, 2021 beklentilerini korudu: (i) Konsolide satış hacmi düşük – tek haneli büyüme (ii) Konsolide Net Satış kur çevrim farkının etkisinden arındırılmış olarak orta – onlu büyüme (iii) Konsolide FAVÖK marjında hafif düşüş (2020: %17,8) (iv) Yatırım harcamaları/Satış konsolide yüksek tek haneli beklemektedir.

AK YATIRIM – Anadolu Efes AEFES Hisse Analiz 1Ç21 – 06.05.2021

Anadolu Efes 1Ç21’de 295 milyon TL net kar açıklayarak bizim 186 milyon TL olan beklentimizi ve 202 milyon TL olan konsensüs tahmini aştı. Net karın geçtiğimiz gün açıklanan ve beklenti üzeri gerçekleşen Coca-Cola İçecek (CCİ) finansalları ile tahminleri geçeceği bekleniyordu. CCİ hariç olarak operasyonel performansa baktığımızda, yurt dışı satış hacminin tahminimizin üzerinde oluşması sayesinde ciro daha kuvvetli gerçekleşti. Ancak, marjlar maliyet artışları nedeniyle beklentimizin gerisinde kaldı. Bu nedenle konsolide FAVÖK rakamı olan 656 milyon TL bizim 616 milyon TL olan beklentimizi ve piyasanın 620 milyon TL olan tahminini geçerken, bira segmentinin -47 milyon TL olan FAVÖK’ü bizim öngörümüzün gerisinde kaldı.

Hatırlanacağı gibi Anadolu Efes 2021 yılında düşük çift haneli ciro büyümesi ve marjlarda bir miktar geri çekilme olmasını beklediğini belirtmişti. Şirket, bütçe üzeri 1Ç gerçekleşmesine rağmen bu beklentilerinde belirsizliklerin halen devam etmesi nedeniyle bir değişikliğe gitmediğini açıkladı. Sonuçların hisse üzerinde hafif olumsuz etki yapabileceğini düşünüyoruz. Anadolu Efes için 30,50 TL/hisse hedef fiyatımız ve ‘Endeksin Üzerinde Getiri’ tavsiyemiz bulunmaktadır.

OYAK YATIRIM – Anadolu Efes AEFES Hisse Analiz 1Ç21 – 06.05.2021

Anadolu Efes, ilk çeyrekte 295mn TL net kar açıklamıştır. Rakam, piyasa beklentisi olan 202mn TL’nin üzerindedir. Operasyonel olarak da beklentilerden kuvvetli gelen finansallarda ilk çeyrek FAVÖK 715mn TL’yle beklentiyi %15 aşmıştır. Bira grubunun gelir büyümesi yıllık bazda %28 olmuştur, FAVÖK marjı geçen seneki negatif %5’ten negatif %2’ye inerek nispeten olumludur. Gazlı içecek segmentinin katkısıyla da konsolide satış büyümesi %37 olurken konsolide FAVÖK marjı yıllık bazda 494bps artışla %11.6 olarak gerçekleşmiştir. Finansallar hisse performansını destekleyebilir. Sonuçlara ilişkin telekonferans bugün 17:00’dedir. Makro revizyonlar ve çeyreklik bazda artan borçluluğun (temettü ödemesi, işletme sermayesi ihtiyacı, artan yatırımlar) etkisiyle hisse başına hedef fiyatımızı 36TL’den 32TL’ye çekiyoruz ve Endeks Üzeri Getiri tavsiyemizi muhafaza ediyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Anadolu Efes AEFES Hisse Analiz 1Ç21 – 06.05.2021

Anadolu Efes – 1Ç21 sonuçlarını 295.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 202.2 milyon TL olan piyasa beklentisinin %46 üzerindedir. Bira ve içecek segmentindeki güçlü sonuçlar net kardaki sapmaya neden oldu. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 128.6 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 6,159 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %36 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 5,739 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Şirket, 1Ç21’de 656 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %153 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 620 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 490 baz puan artarak %10.6 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 238 baz puan arttı ve %31.7 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 487 baz puan azaldı ve %29.8 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %54 artarak 5,573 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.1 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.4 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 11.7 F/K çarpanından ve 3.9 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir

 

DENİZ YATIRIM – Anadolu Efes AEFES Hisse Analiz 4Ç20 – 26.02.2021

AEFES; 4Ç20 Operasyonel sonuçlar beklentilerin altında geldi / nötr / Anadolu Efes, 4Ç20’de 6,419 milyon TL gelir (Konsensus: 6,237 milyon TL) 902 milyon TL FAVÖK (Kons.: 1,073 milyon TL) ve 86 milyon TL net kar (Kons.: 56 milyon TL) açıkladı. Operasyonel sonuçlar beklentilerin altında gelirken net kar tahminlerin üzerinde geldi. Sonuçların hisse performansı üzerinde nötr bir etki yaratacağını düşünüyoruz.

4Ç20 Konsolide satış hacmi yıllık %4.9 artış gösterdi. 4Ç20 Bira grubu satış hacmi yıllık %4.1 azalırken 2020 yılı toplam satış hacmi ise yıllık bazda yatay kaldı. Anadolu Efes konsolide hacimlerinde Coca Cola İçeçek’in de pozitif etkisiyle 4Ç20’de yıllık %4.9 yükseliş gözlemlenirken, 2020 yılında ise 1.2%’lik bir daralma olduğu görülüyor. Bira grubu satış hacmi, yılın son çeyreğinde uluslararası operasyonlarında başta Rusya olmak üzere Covid-19 tedbirlerinin etkisiyle yıllık 2.4% düşüş gösterdi. Türkiye operasyonlarında ise 4Ç20’de yıllık bazda %13.4’lük bir düşüş söz konusudur.

2020 yılı bira grubunda yıllık satış hacmi büyümesi hafif paralel gerçekleşti; (i) Uluslararası operasyonlardaki konsolide satış hacmi 2020 yılı tamamında yıllık %2.6 oranında artış göstermiştir (ii) 2020 yılında, Türkiye bira hacminde ise %13.6’lık bir daralma olduğu gözlemlendi.

4Ç20 konsolide net satış geliri, fiyat artışları ve pozitif kur çevrim farkının etkisiyle yıllık %28 artış ile 6,419 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. 4Ç20 FAVÖK rakamı meşrubat başta olmak üzere yurtdışı bira satışlarından elde edilen FAVÖK ile yıllık %47 yükselmiştir. Aynı dönemde FAVÖK marjı, hacim artışının yanı sıra maliyet tedbirlerinin de etkisiyle yıllık 180 baz puan artışla %14,1 düzeyine yükseldi. 4Ç20’deki net karın yıllık bazda %56 azalış ile 86 milyon TL’ye gerilemesindeki temel sebepleri; (i) uluslararası bira operasyonlarından Türkiye bira operasyonlarına aktarılan nakitten elde edilen kur farkı gelirinin azalması, (ii) maddi duran varlık satış karındaki yıllık azalış olarak sıralayabiliriz.

2019 yılsonunda 4,735 milyon TL olan net borç rakamı 2020 sonunda 3,639 milyon TL’ye gerilemiştir.

2021 beklentileri: (i) Konsolide satış hacmi düşük – tek haneli büyüme (ii) Konsolide Net Satış kur çevrim farkının etkisinden arındırılmış olarak orta – onlu büyüme (iii) Konsolide FAVÖK marjında hafif düşüş (2020: %17.8) (iv) Yatırım harcamaları/Satış konsolide yüksek tek haneli Yönetim Kurulu, 28 Mayıs 2021 tarihinde hisse başına brüt 1,9348 TL – net 1,6445 TL’nin temettü olarak ödenmesini Genel Kurul’un onayına sundu. Son kapanışa göre %8,3 oranında brüt temettü verimliliğine işaret etmektedir.

TACİRLER YATIRIM – Anadolu Efes AEFES Hisse Analiz 4Ç20 – 26.02.2021

Anadolu Efes – 4Ç20 sonuçlarını 86.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 48.6 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %56 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %81 azaldı. Net satışlar 6,419 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %28 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 6,249 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %9 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %172 oldu. (4Ç19: %179) Şirket, 4Ç20’de 902 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %47 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 1,094 milyon TL’nin altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 178 baz puan artarak %14.1 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %7 azalarak 3,617 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 0.8 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.3 olarak kaydedilmiştir.

2021 beklentileri: Şirket yönetimi konsolide satış hacminin düşük-orta tek haneli oranda büyümesi beklenmektedir. Detaylarına baktığımızda, Bira Grubu Satış Hacmi’nin düşük tek haneli oranda büyümesi beklenmektedir. Uluslararası Bira Satış Hacmi’nin düşük tek haneli oranda büyümesi beklenmekte olup Özellikle yılın ilk yarısında pandeminin etkisinin devam edeceği varsayımı altında Türkiye Bira Satış Hacmi’nin 2020 yılının düşük bazına rağmen düşük tek haneli oranda büyümesi tahmin edilmektedir. Meşrubat Grubu’nun satış hacmi ise konsolide bazda %4 ila %6 aralığında büyütmesi öngörülmektedir.

Konsolide Net Satış Gelirleri’nin her iki iş segmentinin de katkısıyla kur çevrim farkının etkisinden arındırılmış olarak orta-onlu yüzdelerde artması beklenmektedir. Konsolide FAVÖK marjının hafif düşmesi beklenmektedir. Bira Grubu FAVÖK marjında 200 baz puan civarında düşmesi beklenmektedir. Detaylarına baktığımızda, uluslararası bira FAVÖK marjının 200 baz puan civarında düşmesi beklenmektedir. Türkiye Bira FAVÖK marjının ise hafif düşmesi ya da yatay kalması beklenmektedir. Meşrubat Grubu FAVÖK marjının 2021 yılında 2020 yılına paralel seyretmesini öngörülmektedir. Yatırım Harcamalarının satışlara oranı konsolide bazda normal seviyesiyle uyumlu olarak yüksek tek haneli olması beklenmektedir.

Temettü: Yönetim Kurulu, pay başına 1,9348 TL nakit kâr payının 28 Mayıs 2021 tarihinde dağıtılmasını Olağan Genel Kurul’a teklif etmeyi karar verdi. Teklif edilen nakit kâr payı miktarı %8,3 temettü verimini işaret etmektedir.

OYAK YATIRIM – Anadolu Efes AEFES Hisse Analiz 4Ç20 – 26.02.2021

Anadolu Efes, 4Ç20’de 86mn TL net kar açıklamıştır. Rakam, piyasa beklentisi olan 49mn TL’nin üzerindedir. Operasyonel olarak da beklentilerden kuvvetli gelen finansallarda dördüncü çeyrek FAVÖK 1.2 milyar TL’yle beklentiyi %11 aşmıştır. Şirket, 2021 öngörülerini de paylaşmıştır. Ana hatlarıyla şirket, Kovid-19’a ilişkin belirsizlikler olmasına karşılık şu anki durumda Türkiye ve yurtdışı bira satış hacimlerinde düşük tek haneli hacim büyümesi öngörmektedir. Güçlü 2020 bazı etkisiyle bira segmenti marjında 200 baz puan yıllık gerileme beklenirken konsolide bazda hafif düşüş öngörülmektedir. Sonuçlara ilişkin telekonferansı bugün TSİ 16:00’dadır. Şirket 28 Mayıs’ta hisse başına 1.9348 TL brüt temettü dağıtmak için genel kurula öneri götüreceğini de paylaşmıştır. Rakam son kapanışa göre %8.3 temettü verimine işaret etmektedir. Finansallar ve temettü açıklamasının kısa vadede hisseyi desteklemesi muhtemeldir. Hisse için Endeks Üzeri Getiri tavsiyemizi ve hisse başına 36TL hedef fiyatımızı koruyoruz.

 

DENİZ YATIRIM – Anadolu Efes AEFES Hisse Haber – 11.01.2021

AEFES; 4Ç20 Konsolide satış hacmi yıllık %4.9 artış gösterdi / sınırlı olumlu

4Ç20 Bira grubu satış hacmi yıllık %4.1 azalırken 2020 yılı toplam satış hacmi ise yıllık bazda yatay kaldı. Anadolu Efes konsolide hacimlerinde Coca Cola İçeçek’in de pozitif etkisiyle 4Ç20’de yıllık %4.9 yükseliş gözlemlenirken, 2020 yılında ise 1.2%’lik bir daralma olduğu görülüyor. Bira grubu satış hacmi, yılın son çeyreğinde uluslararası operasyonlarında başta Rusya olmak üzere Covid-19 tedbirlerinin etkisiyle yıllık 2.4% düşüş gösterdi. Türkiye operasyonlarında ise 4Ç20’de yıllık bazda %13.4’lük bir düşüş söz konusudur.

2020 yılı bira grubunda yıllık satış hacmi büyümesi hafif paralel gerçekleşti; (i) Uluslararası operasyonlardaki konsolide satış hacmi 2020 yılı tamamında yıllık %2.6 oranında artış göstermiştir (ii) 2020 yılında, Türkiye bira hacminde ise %13.6’lık bir daralma mevcut. 4Ç20 satış hacimlerini ve şirketin 2020 yılına ait hacimleri paylaştığı haberin hisse performansına sınırlı olumlu bir etki yapacağı düşüncesindeyiz.

OYAK YATIRIM – Anadolu Efes AEFES Hisse Haber – 11.01.2021

Anadolu Efes’in 4Ç20 bira segmenti satış hacmi verilerine göre Türkiye ve yurtdışı bira satış hacmi yıllık bazda sırasıyla %13.4 ve %2.4 oranlarında daralmıştır. Kovid-19 vaka sayılarındaki artışlar ve ülkelerin aldıkları önlemler bunda etkili olmuştur. Şirketin 2020 konsolide bira satış hacmi 36.2mn hl ile 2019’a benzer gerçekleşmiştir. Yıl genelinde Türkiye’deki daralma %13.6 olurken, yurtdışı bira hacmi %2.6 artış kaydetmiştir. Zorlu geçen son çeyreğe rağmen, 2020 yılının tamamında, Rusya’daki satış hacmi orta tek haneli oranda artmış ve sene başından bu yana hacim ve değer bazında pazar payı kazanmasını sağlamıştır. Şirketin premium segmente odaklanması ve popüler segmentin yanısıra alkolsüz segmentteki artış sayesinde üst üste üçüncü yılda da hacimlerde büyüme kaydedilmiştir. Nötr.

OYAK YATIRIM – Anadolu Efes AEFES Hisse Haber – 05.01.2021

Alkollü ürünlerden alınan ÖTV oranı, altı aylık enflasyon düzeltmesiyle %17.1 oranında artırıldı. Haber, Kovid19’a ilişkin talep yönlü baskıyı hissetmekte olan AEFES ve TBORG gibi kote bira üreticileri için hafif negatif katalist etkisi yaratabilir.

AK YATIRIM – Anadolu Efes AEFES Hisse Haber – 16.11.2020

Anadolu Efes Ne Zaman Temettü Ödeyecek? Anadolu Efes’in daha önce 1 Ekim’de dağıtılması planlanan 1,77 TL/hisse temettü ödemesi, 18 Eylül’de, 2019 net karından yapılacak temettü ödemelerinde 25% sınırlamasının sene sonuna kadar uzatılması sonucu ertelenmişti. Şirket Cuma günü yaptığı açıklamada, düzenlemede değişiklik yapılmadığı sürece, temettü ödemesinin 4 Ocak 2021’de yapılmasının planlandığı belirtildi.

DENİZ YATIRIM – Anadolu Efes AEFES Hisse Analiz 3Ç20 – 06.11.2020

AEFES; 3Ç20 sonuçları beklentilerin üzerinde gerçekleşti / sınırlı olumlu / Anadolu Efes, 3Ç20’de 8.740 milyon TL gelir (Konsensus: 8.544 milyon TL, Deniz: 8.211 mln TL), 2.080 milyon TL FAVÖK (Kons.: 1.858 milyon TL, Deniz: 1.642 mln TL) ve 460 milyon TL net kar (Kons.: 436 milyon TL, Deniz: 406 mln TL) açıkladı. Hacim büyümesindeki iyileşme, olumlu kur etkisi ve maliyet tedbirlerinin sürdürülmesi 3Ç’de güçlü operasyonel performans sağladı. Operasyonel sonuçlar ve net kar bizim ve ortalama piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Şirket yönetiminin 4Ç’ye dair ihtiyatlı görüşü de dikkate alındığında sonuçların hisse performansı üzerinde sınırlı olumlu bir etkiye neden olabileceğini düşünüyoruz.

Şirket’in konsolide satış hacmi önceki çeyrekteki %12’lik daralmanın ardından 3Ç20’de yıllık bazda %2,5 artışla 32,8 milyon hektolitre (mhl) olarak gerçekleşti. Türkiye bira operasyonlarında toplam satış hacmi yıllık %4,3 azalış ile 1,6 mhl olarak gerçekleşirken (2Ç20: yıllık -%19,8), uluslararası bira operasyonlarında ise toplam satış hacmi yıllık %6,2 artışla 8,9 mhl oldu (2Ç20: yıllık yatay). Konsolide net satış geliri, fiyat artışları ve p ozitif kur çevrim farkının (%11,2) etkisiyle hacim artışının oldukça üzerinde büyüme kaydetti.

FAVÖK marjı, hacim artışının yanı sıra maliyet tedbirlerinin de etkisiyle yıllık 395 baz puan artışla %23,8 düzeyine yükseldi. 3Ç19’da (önceki çeyrek dönemde olduğu gibi) uluslararası bira operasyonlarından Türkiye bira operasyonlarına aktarılan nakitten elde edilen kur farkı geliriyle ilgili tek seferlik yatırım geliri, net karın yıllık bazda azalış göstermesine neden oldu.

2020 beklentileri: Bira Grubu hacim beklentisi 2Ç20 sonuçlarıyla birlikte yıllık bazda orta-tek haneli düşüş olarak revize edilmişti (Önceki: düşük-çift haneli düşüş). Şirket yönetimi bu beklentiyi koruduğunu belirtirken, 4Ç20’de tedbirlerin sıkılaştırılması ihtimalinin dikkate alındığını ifade etti.

AK YATIRIM – Anadolu Efes AEFES Hisse Analiz 3Ç20 – 06.11.2020

Anadolu Efes 3Ç20’de 460 milyon TL net kar açıkladı (AK Yatırım tahmini 414 milyon TL, piyasa beklentisi 436 milyon TL). Net karın geçtiğimiz yıla göre %21 düşüş kaydetmesinin sebebi geçtiğimiz yıl kaydedilen 277 milyon TL’lik çevrim farkı gelirinin yarattığı yüksek baz oldu. Diğer taraftan konsolide operasyonel performans hem yurt içi hem de yurt dışı operasyonların yükselen karlılığı sayesinde geçtiğimiz yılın üzerinde gerçekleşti. 3Ç20 sonuçların genel hatları ile beklentileri aşmasında geçtiğimiz gün Coca Cola İçecek’in (CCİ) açıkladığı beklenti üstü finansal performansı etkili oldu. Bira tarafında 3Ç20 sonuçlar tahminleri karşılarken, özellikle zayıf turizm aktivitesi ve yerinde tüketim satış kanallarının henüz istenen seviyeye gelmediği zor piyasa koşulları düşünüldüğünde, Anadolu Efes’in oldukça başarılı bir çeyrek geçirdiğini söyleyebiliriz. Benzerlerine göre %50 iskontolu bira tarafı çarpanlarını göz önüne aldığımızda Şirket için olumlu görüşümüzü ‘Endeksin Üzerinde Getiri’ tavsiyemiz ve 24.73 TL/hisse hedef fiyatımız ile koruyoruz. CCİ hariç baktığımızda beklentiler dahilinde gelen sonuçların hisse üzerinde önemli bir etki yapmasını beklemiyoruz.

OYAK YATIRIM – Anadolu Efes AEFES Hisse Analiz 3Ç20 – 06.11.2020

Anadolu Efes 3Ç20 finansallarında sırasıyla TL8.7milyar ciro (yıllık %24 büyüme), TL2088mn düzeltilmiş FAVÖK (yıllık %48 artış), TL460mn net kar (geçen senenin yüksek bazından %21 daralma) açıklamıştır. Ciro, FAVÖK ve net kar beklentileri sırasıyla %3, %11 ve %8 oranlarında aşmıştır. Gerek bira gerekse gazlı içecek tarafı ciro büyümesine ve marj gelişimine katkı sağlamıştır. Türkiye’de bira fiyatlarına yansıyan vergi artışı, Rusya’daki güçlü hacim büyümesi, zayıf TL’nin yurtdışı operasyonların konsolidasyonuna katkısını desteklemsi ve faaliyet giderleri kontrolü destekleyici unsurlardır. Şirket, güçlü bir üçüncü çeyreğe rağmen Kovid ortamı sebebiyle temkinli olmak adına beklentilerini genel hatlarıyla korumuştur. Finansallar hisse performansını destekleyebilir. Hisse için hisse başına TL30.50 fiyatla uzun vadeli Endeks Üzeri Getiri tavsiyemizi koruyoruz. Şirketin sonuçları hakkındaki telekonferansı bugün 16:00’dadır.

ZİRAAT YATIRIM – Anadolu Efes AEFES Hisse Analiz 3Ç20 – 06.11.2020

Anadolu Efes (AEFES, Sınırlı Pozitif): Anadolu Efes’in 2020 yılı 3. çeyrek ana ortaklık net dönem karı 460mn TL ile piyasanın kar beklentisi olan 436mn TL’nin biraz üzerinde gerçekleşmiştir. Şirketin 3Ç2019 ana ortaklık net dönem karı 585,3mn TL idi. Satış gelirleri 3Ç2020’de 3Ç2019’a göre %24,2 oranında artan şirketin brüt karı %27,9 oranında artarak 3.547mn TL’ye yükselmiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %9,1 oranında artış kaydederek 1.956mn TL okurken, diğer faaliyetlerden 114,4mn TL gider kaydedilmiştir. Böylece şirketin faaliyet karı 1.476mn TL’yi göstermiştir. Yatırım faaliyetlerinden 2,6mn TL gider, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan ise 153,8mn TL zarar kaydedilmiş olup finansman gideri önceki kar 1.320mn TL’yi göstermiştir. Finansman tarafında ise 3. çeyrekte 73,2mn TL gider kaydedilmiştir. 279,4mn TL’lik vergi gideri sonrasında 967,4mn TL’lik net dönem karı elde edilmiş olup, bu tutarın içerisinde 507,6mn TL’si kontrol gücü olmayan paylara ait kar olduğu için ana ortaklık payına düşen net dönem karı 460mn TL olmuştur.

3. çeyrek karıyla birlikte 2020 yılı Ocak-Eylül dönemi net dönem karı 728,4mn TL’yi göstermiştir. 2019’un ilk 9 ayındaki net dönem karı 838,3mn TL idi.

TACİRLER YATIRIM – Anadolu Efes AEFES Hisse Analiz 3Ç20 – 06.11.2020

3Ç20 sonuçlarını 460 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 436.2 milyon TL olan piyasa beklentisinin %5 üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %21 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %31 arttı. Net satışlar 8,740 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %24 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 8,544 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %6 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %33 oldu. (3Ç19: %35) Bira operasyonlarında satış hacmi %9 artarken içecek bölümünün satışları %21 büyüdü. Bira operasyonlarında toplam bira satış hacmi yıllık bazda %4 büyüdü. Yurtiçi bira satış hacmi %4,4 daralırken yurtdışı bira satış hacmi %6,2 büyüdü. Yurtiçi bira operasyonlarının cirosu %12 artarken yurtdışı bira operasyonlarının cirosu ise %20 arttı. İçecek bölümünün cirosu ise %29 artış kaydetti. Şirket, 3Ç20’de 2,080 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %49 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 1,858 milyon TL’nin %12 üzerinde gerçekleşti.

Güçlü FAVÖK büyümesinin altında yatan nedenler artan satış hacimlerine bağlı olarak şirket ölçek ekonomisinden istifade etti ve ayrıca sıkı maliyet kontrolleri sonucu faaliyet giderleri, yıllık bazda, %9 artış kaydetti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 395 baz puan artarak %23.8 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %14 azalarak 3,898 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 0.9 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.3 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 13.8 F/K çarpanından ve 6.5 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

Anadolu Efes Temettü Ödemeleri Ertelendi – 01.10.2020

Anadolu Efes dün yaptığı KAP açıklamasında daha önce yasal süre uzatımı olmaması halinde 01.10.2020 tarihinden itibaren yapılacağını açıkladığı kar payı ödemelerini Türk Ticaret Kanunu’nun geçici 13 üncü maddesine ilişkin olarak 18 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazete‘de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı gereğince 01.10.2020 tarihi itibarıyla yapılamayacağını belirtmiştir. Söz konusu kar payı ödemeleri, Cumhurbaşkanı Kararı gereğince üç ay süre ile uzatılan bu sürenin sonundan itibaren yapılabilecektir.

DENİZ YATIRIM – Anadolu Efes AEFES Hisse Analiz 2Ç20 – 13.08.2020

AEFES; 2Ç20 sonuçları beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Anadolu Efes, 2Ç20’de 7.070 milyon TL gelir (Konsensus: 7.020 milyon TL), 1.495 milyon TL düz. FAVÖK (Konsensus: 1.381 milyon TL) ve 352 milyon TL net kar (Konsensus: 321 milyon TL) açıkladı. Pandeminin olumsuz etkisine karşın, satış gelirlerindeki daralmanın sınırlı oranda olması dikkat çekiyor. Ortalama piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşen sonuçların hisse performansı üzerinde olumlu etkiye neden olacağını düşünüyoruz.

Şirket’in konsolide satış hacmi, %11,6 düşüşle 29,1 milyon hektolitre (mhl) olarak gerçekleşti. Türkiye bira operasyonlarında toplam satış hacmi yıllık %19,8 azalış ile 1,1 mhl olarak gerçekleşirken, uluslararası operasyonlarda ise toplam satış hacmi önceki yıla göre aynı seviyede kalarak 9,3 mhl oldu. Hacimlerde yaşanan daralmaya rağmen, %5 seviyesindeki pozitif kur çevrim farkı sayesinde artan hl başına ortalama fiyatlara bağlı olarak konsolide net satış gelirleri 2Ç19 ile neredeyse aynı seviyede kaldı. FAVÖK marjı, pazarlama ve satış giderlerinde yapılan tasarrufun etkisiyle 177 baz puan artışla %21,1 oldu. 2Ç19’da uluslararası bira operasyonlarından Anadolu Efes’e aktarılan nakitten elde edilen kur farkı geliriyle ilgili tek seferlik yatırım geliri, net karın yıllık bazda azalış göstermesine neden oldu.

2020 beklentileri: Bira Grubu hacimleri için daha önce paylaşılan yıllık bazda düşük çift haneli düşüş beklentisini orta-tek haneli düşüş olarak revize edildi. Şirket, alınan tedbirler sonucunda Kovid-19’un karlılık oranlarına olumsuz etkilerinin kısmen hafifletileceğini öngörüyor.

OYAK YATIRIM – Anadolu Efes AEFES Hisse Analiz 2Ç20 – 13.08.2020

Anadolu Efes 2Ç20 finansallarında sırasıyla TL7.1milyar ciro (yıllık %1 daralma), TL1495mn düzeltilmiş FAVÖK (yıllık %9 artış), TL352mn net kar (geçen senenin yüksek bazından %18 daralma) açıklamıştır. Ciro beklentilere paralel gelirken, FAVÖK ve net kar beklentileri sırasıyla %7 ve %11 oranlarında aşmıştır. Kovid-19 kısıtlamalarına rağmen şirketin bira grubu cirosu özellikle kuvvetli uluslararası operasyonların da katkısıyla %6 artmıştır. Faaliyet giderleri ve yatırımlardaki temkinli yöentim zorlu çeyreğin beklenenden iyi geçmesinde etkendir. Şirket, ilk çeyrek finansallarını açıkladığında paylaştığı bira grubu hacimlerinin yıllık bazda düşük çift haneli daralma kaydedebileceği beklentisini orta-tek haneli düşüş olarak revize etmiştir. Finansallar hisse performansını destekleyebilir. Hisse için hisse başına TL29 fiyatla uzun vadeli Endeks Üzeri Getiri tavsiyemizi koruyoruz. Şirketin sonuçları hakkındaki telekonferansı bugün 16:30’dadır.

AK YATIRIM – Anadolu Efes AEFES Hisse Analiz 2Ç20 – 13.08.2020

Anadolu Efes 2Ç20’de 352 milyon TL net kar açıkladı (2Ç19’da 430 milyon TL net kar). Bizim 253 milyon TL olan net kar beklentimiz ile karşılaştırıldığında, tahminimizin üzerinde oluşan kur farkı gelirlerinin ve geçtiğimiz gün beklenti üzeri gerçekleşen Coca Cola İçecek katkının net kardaki sapmaya sebep olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan, 2Ç20’nin şartları düşünüldüğünde oldukça başarılı sayılacak operasyonel sonuçlar, bizim öngörülerimize paralel gerçekleşti. Piyasa beklentisi ise daha zayıf bir operasyonel performansı göz önünde bulunduruyordu. Sonuç olarak %5 büyüme ile 1,51 milyar TL olarak gerçekleşen FAVÖK, konsensüs tahmini olan 1,39 milyar TL’nin %9 üzerinde oluştu ve 2Ç20 net karının da piyasa tahmini olan 317 milyon TL’yi aşmasını sağladı. Şirket’in aldığı maliyet düşürücü önlemler, pozitif sürprizin en önemli itici güçlerinden biri oldu.

Bira Grubu’nun net borcu faaliyetlerden sağlanan nakit akışı, işletme sermayesindeki iyileşme ve harcamalar için alınan önlemler sayesinde bir önceki çeyreğe göre %36 düşüş kaydederek 1,98 milyar TL seviyesine geriledi. Dolayısı ile özellikle dönem şartları göz önüne alındığında, Anadolu Efes’in 2Ç20 sonuçlarını oldukça başarılı buluyoruz ve hisse performansı üzerinde olumlu etki yapmasını bekliyoruz. Anadolu Efes için 24.73 TL/hisse olan hedef fiyatımızı ve ‘Endeksin Üzerinde Getiri’ tavsiyemizi koruyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Anadolu Efes AEFES Hisse Analiz 2Ç20 – 13.08.2020

2Ç20 sonuçlarını 351.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 317.3 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %18 azalırken, şirket 1Ç20’de 83.5 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 7,070 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %1 azaldı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 7,070 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %8 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %41 oldu. (2Ç19: %38) Şirket, 2Ç20’de 1,509 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %5 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 1,388 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 107 baz puan artarak %21.3 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 60 baz puan azaldı ve %38.5 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 87 baz puan azaldı ve %23.9 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise -1,413 milyon TL (2Ç19: -290 milyon TL ve 1Ç20: 222 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı -%5.9 (2Ç19: -%1.3 ve 1Ç20: 0.9%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %22 azalarak 4,511 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.2 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.3 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 11.5 F/K çarpanından ve 7.3 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – Anadolu Efes AEFES Hisse Analiz 2Ç20 – 13.08.2020

Anadolu Efes (AEFES, Sınırlı Pozitif): Anadolu Efes’in 2020 yılı 2. çeyrek ana ortaklık net dönem karı 351,9mn TL ile piyasanın kar beklentisi olan 317mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Şirketin 2Ç2019 ana ortaklık net dönem karı 429,7mn TL idi. Satış gelirleri 2Ç2020’de 2Ç2019’a göre %0,6 oranında azalan şirketin brüt karı %2,1 oranında azalarak 2.722mn TL’ye gerilemiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %4,1 oranında gerileyerek 1.689mn TL okurken, diğer faaliyetlerden 4,9mn TL gider kaydedilmiştir. Böylece şirketin faaliyet karı 1.028mn TL’yi göstermiştir. FAVÖK ise %8,5 yükselişle 1.495mn TL seviyesinde gerçekleşirken, FAVÖK marjı 1,77 puan artışla %21,1’e yükselmiştir. Yatırım faaliyetlerinden 73,2mn TL gelir, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan ise 14,8mn TL zarar kaydedilmiş olup finansman gideri önceki kar 1.087mn TL’yi göstermiştir. Finansman tarafında ise 2. çeyrekte 223,4mn TL gider kaydedilmiştir. 215mn TL’lik vergi gideri sonrasında 648,3mn TL’lik net dönem karı elde edilmiş olup, bu tutarın içerisinde 294,3mn TL’si kontrol gücü olmayan paylara ait kar olduğu için ana ortaklık payına düşen net dönem karı 351,9mn TL olmuştur.

2. çeyrek karıyla birlikte 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi net dönem karı 268,4mn TL’yi göstermiştir. 2019’un ilk 6 ayındaki net dönem karı 252,9mn TL idi.

Şirket Bira Grubu hacimleri için daha önce paylaştığı yıllık bazda düşük-çift haneli düşüş beklentisini orta-tek haneli düşüş olarak revize etmiştir. Şirket ayrıca, operasyonel giderler ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin aldığı tedbirlerin operasyonel sonuçları desteklediğini bildirmiştir. Tasarrufların ve uygulanan programların sonucu olarak yatırım harcamalarının nominal bazda 2019’un altında gerçekleşmesini ve yatırım harcamalarının net satış gelirlerine oranının yine geçen yılın altında kalmasını beklediğini de eklemiştir.

 

OYAK YATIRIM – Anadolu Efes AEFES Hisse Haber – 10.07.2020

Anadolu Efes dünkü KAP bildiriminde hisse başına brüt TL1.7740 temettü dağıtım teklifinin teklif Genel Kurul’da kabul edildiğini açıklamıştır. Dağıtılacak kâr payından tüm pay sahiplerinin temettü alma hakkı kâr dağıtım tarihi olan 14.07.2020 tarihi itibarıyla ayrılacak ve böylece kar payı alma hakkına sahip pay sahiplerimiz belirlenmiş olacaktır. 14.07.2020 tarihi ve sonrasında satın alınacak payların gerek 14.07.2020 tarihinden itibaren yapılacak olan kar payı ödemesinden, ve gerekse 01.10.2020 tarihinden itibaren yapılacak olan kar payı ödemesinden yararlanma hakkı olmayacaktır. Şirket Haziran ortası yaptığı açıklamada kar payı ödemelerinin genel kurul onayını takiben; ilgili Tebliğ’de öngörülen şartları yerine getiren pay sahiplerine (30.09.2020 tarihine kadar muaccel hale gelecek ve kararlaştırılan kâr dağıtım tarihi itibarıyla da henüz ödenmemiş kredi/proje finansman sözleşmelerinden doğan borçların mevcudiyetini onaylı belge ile zamanında tevsik eden ortaklara, sadece bu borçların ifasında kullanılmak üzere ve tevsik edilebilen borç tutarını aşmamak üzere) 14.07.2020 tarihinden itibaren, diğer ortaklara ise 01.10.2020 tarihinden itibaren nakden yapılacağını belirtmişti.

OYAK YATIRIM – Anadolu Efes AEFES Hisse Haber Yorum – 17.06.2020

Anadolu Efes Temettü Kararını Verdi

Anadolu Efes, Yönetim Kurulu’nun 16.06.2020 tarihli toplantısında, 2019 Ocak-Aralık dönemine ilişkin olarak, Ticaret Bakanlığı’nca 17.05.2020 Tarihli ve 31130 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tebliğ çerçevesinde ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınacak uygunluk görüşüne bağlı olarak her 1 TL nominal bedelli hisseye brüt TL1,7740 kar payı olarak tamamı serbest yedek akçelerden karşılanmak üzere TL1.050.394.736,56 tutarında karın nakit olarak ödenmesi hususunun Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiştir. Olağanüstü Genel Kurul’un 9 Temmuz’da yapılması planlanmaktadır. Kar payı ödemeleri, genel kurul onayını takiben; ilgili Tebliğ’de öngörülen şartları yerine getiren pay sahiplerine (30.09.2020 tarihine kadar muaccel hale gelecek ve kararlaştırılan kâr dağıtım tarihi itibarıyla da henüz ödenmemiş kredi/proje finansman sözleşmelerinden doğan borçların mevcudiyetini onaylı belge ile tevsik eden ortaklara, sadece bu borçların ifasında kullanılmak üzere ve tevsik edilebilen borç tutarını aşmamak üzere) 14.07.2020 tarihinden itibaren, diğer ortaklara ise 01.10.2020 tarihinden itibaren nakden yapılacaktır. Hisse başı temettü miktarı son kapanışa göre %9 temettü verimine tekabül etmektedir. Pozitif.

TACİRLER YATIRIM – Anadolu Efes AEFES Hisse Analiz 1Ç20 – 07.05.2020

1Ç20 sonuçlarını 83.5 milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan zarar rakamı, 170.7 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Şirket geçen yılın aynı döneminde de, 176.8 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 4,514 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %15 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 4,531 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Bira operasyonlarının satışları %9 artarken içecek bölümünün satışları %21 büyüdü. Bira operasyonlarında toplam bira satış hacmi yıllık bazda %3,6 büyüdü. Yurtiçi bira satış hacmi %22 daralırken yurtdışı bira satış hacmi %7,7 büyüdü. Yurtiçi bira operasyonlarının cirosu %16,5 azalırken yurtdışı bira operasyonlarının cirosu %15,8 (%2 ABD Doları bazında) arttı. İçecek bölümünün cirosu ise %21 arttı. Şirket, 1Ç20’de 301 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %23 azalış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 284 milyon TL’nin %6 üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 338 baz puan azalarak %6.7 oldu.

Detaylarına baktığımızda, bira operasyonları FAVÖK seviyesinde 96 milyon TL zarar açıklarken içecek bölümünün FAVÖK %24 artış kaydetti ve 397 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %49 artarak 5,816 milyon TL olarak kaydedildi ve net borç/FAVÖK rasyosu 1,5 olarak gerçekleşti. Ayrıca, şirket yönetimi 2020 beklentilerini Covid-19 salgınının yarattığı belirsizliklerden dolayı geri çekti. En son kapanış fiyatına göre, şirket 9.5 F/K çarpanından ve 7.2 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ŞEKER YATIRIM – Anadolu Efes AEFES Hisse Analiz 1Ç20 – 07.05.2020

Anadolu Efes (AEFES) 1Ç20’de konsolide 84 mn TL net zarar açıklamıştır (1Ç19: 177mn TL net zarar). Piyasa beklentisi ise Şirket’in 171 mn TL net zarar kaydetmesi yönündeydi. Şirket’in operasyonel tarafta ise net satış gelirleri beklentilere paralel; FAVÖK rakamı da beklentilerin altında gerçekleşmiştir. Konsolide bazda net satış gelirleri; 1Ç20’de yıllık bazda %15.3 artışla 4.514mn TL seviyesinde gelirken (Piyasa: 4.539mn TL), konsolide FAVÖK rakamı ise 1Ç20’de yıllık bazda %29,4’lük azalışla 259mn TL seviyesinde gelmiştir (Piyasa: 284mn TL). Satış hacmi, 1Ç20’de konsolide bazda yıllık %3,7 artarak 1Ç19’daki 19.8 mhl’den 20.5 mhl’ye ulaşmıştır. Şirket’in FAVÖK marjı ise gerçekleşen geçen senenin aynı dönemine göre daralma göstererek 1Ç19’daki % 9,4’ten %5,7’ye yükselmiştir.

 

OYAK YATIRIM – Anadolu Efes AEFES Hisse Yorum – 29.04.2020

Anadolu Efes, 17.04.2020 Resmi Gazete tarihli ve 7244 Sayılı Yasa ile Türk Ticaret Kanunu’na eklenmiş olan Geçici 13 üncü Madde ile kar dağıtımına getirilen sınırlamalar ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde, Yönetim Kurulu’nun 27.02.2020 tarihli kar dağıtım önerisinin 2019 Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda reddedildiğini ve herhangi bir şekilde kar dağıtımı yapılmamasına karar verildiğini bildirmiştir. Hafif negatif.

KAP açıklamasına göre 28 Nisan itibarıyle Oppenheimer Developing Markets Fund’ın AEFES’teki payı %5.03’ten %4.85’e geriledi.

 

OYAK YATIRIM – Anadolu Efes AEFES Hisse Yorum – 27.03.2020

S&P, Rusya’nın döviz cinsi ülke kredi notunu ‘BBB- / A-3’ olarak teyit etti istikrarlı bir görünümle teyit etti ve güçlü mali denge ve sıkı maliye politikasının ekonomisini düşük petrol fiyatlarından etkilenmekten koruyacağını belirtti. Haberi, Anadolu Efes’in 2019 toplam bira satış hacminin %59’unun Rusya kaynaklı olması sebebiyle şirket için hafif olumlu olarak değerlendiriyoruz.

Anadolu Efes AEFES Toplu İş Görüşmelerinde Anlaşma Sağlandı – 25.03.2020

Anadolu Efes toplu iş görüşmelerinde anlaşma saplandığını KAP’a bildirdi. Şirketten yapılan açıklamda bu bilgiler verildi:

Şirketimiz ile Tek-Gıda İş Sendikası arasında 01.09.2019-31.08.2021 dönemi için yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmış olup, imza aşamasındadır. Buna göre,

  • Toplu İş sözleşmenin birinci yılı için sendikalı çalışanların brüt aylık ücretlerine brüt 900TL/Ay  ve her kıdem yılı için 5 TL zam yapılmıştır.
  • Sözleşmenin ikinci yılı için ise sendikalı çalışanların brüt aylık ücretlerine TÜİK Tüketici Fiyatları Endeksi artış oranı + %3 oranında artış ve seyyanen brüt 120 TL/Ay zam yapılacaktır.

 

ŞEKER YATIRIM – Anadolu Efes AEFES Hisse Analiz 4Ç19 – 28.02.2020

Anadolu Efes (AEFES) 4Ç19’da konsolide 183 mn TL net kar açıklamıştır (4Ç18: 117mn TL net kar). Piyasa beklentisi ise Şirket’in 100 mn TL net kar kaydetmesi yönündeydi. Şirket’in operasyonel tarafta ise net satış gelirleri beklentilere paralel; FAVÖK rakamı da beklentilerin altında gerçekleşmiştir. Konsolide bazda net satış gelirleri; 4Ç19’da yıllık bazda %17.5 artışla 5.082mn TL seviyesinde gelirken (Piyasa: 4.917mn TL), konsolide FAVÖK rakamı ise 4Ç19’da yıllık bazda %60,0’lık artışla 614mn TL seviyesinde gelmiştir (Piyasa: 687mn TL).

Satış hacmi, 4Ç19’da konsolide bazda yıllık %2,4 artarak 4Ç18’deki 21.2 mhl’den 21.7 mhl’ye ulaşmıştır. 4Ç19’daki satış hacmi artışı, Şirket’in uluslararası bira ve Türkiye’deki meşrubat operasyonlarında görülen olumlu etkiyle birlikte artış göstermiştir. Şirket’in satış gelirleri; uluslararası bira operasyonlarında görülen güçlü hacim büyümesi etkisiyle ve artan fiyatlar sayesinde 4Ç19’da %17,5’lik yükseliş göstermiştir.

Şirket’in FAVÖK marjı ise gerçekleşen satış hacmi büyümesi sayesinde geçen senenin aynı dönemine göre yükseliş göstererek 4Ç18’deki %8,9’dan %12,1’e yükselmiştir. Net kar tarafında ise Şirket, net faaliyet karındaki artışla birlikte Istanbul Fabrikası’nın arazisinin satışından elde edilen tek seferlik gelir sayesinde 4Ç19’da 183mn TL kar açıklamıştır 2020 beklentileri – AEFES, açıkladığı 2020 yılı öngörülerinde; Türkiye’deki satış hacminin yatay, uluslararası operasyonların düşük orta tek haneli büyüme, konsolide satış hacminin de düşük orta tek haneli büyüme aralığında büyümesini tahmin etmektedir. Şirket, 2020 yılında net satış gelirlerindeki artışın konsolide olarak tüm segmentlerin katkısıyla sabit kur varsayımı altında düşük onlu seviyelerde artmasını beklenmektedir. FAVÖK marjının ise yatay olmasını beklemektedir. Şirket ayrıca yatırım harcamalarının satışlara oranının ise yüksek tek haneli olmasını hedeflemektedir.

TACİRLER YATIRIM – Anadolu Efes AEFES Hisse Analiz 4Ç19 – 28.02.2020

4Ç19 sonuçlarını 183.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 99.9 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %56 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %69 azaldı. Net satışlar 5,082 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %17 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 4,917 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %21 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %197 oldu. (4Ç18: %183) Şirket, 4Ç19’de 614 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %60 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 687 milyon TL’nin altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 321 baz puan artarak %12.1 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 531 baz puan arttı ve %39.3 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 91 baz puan arttı ve %36.1 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %5 azalarak 4,355 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.1 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.3 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise -784 milyon TL (4Ç18: 13 milyon TL ve 3Ç19: -380 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı -%3.4 (4Ç18: %0.1 ve 3Ç19: -1.7%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 14.1 F/K çarpanından ve 7.8 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Şirket yönetimi 2020 beklentilerini açıkladı. Açıklanan beklentilere göre, yönetim konsolide ciroda düşük onlu büyüme olmasını ve konsolide FAVÖK marjının yatay kalmasını beklemektedir. Ayrıca, Yönetim Kurulu pay 1,7740 TL nakit temettünün 28 Mayıs 2020 tarihinde dağıtılmasını Olağan Genel Kurul’a teklif etme kararı aldı. Teklif edilen temettü miktarı %7,3 temettü verimini işaret etmektedir.

OYAK YATIRIM – Anadolu Efes AEFES Hisse Analiz 4Ç19 – 28.02.2020

Anadolu Efes 4Ç19 finansallarında sırasıyla TL5.1milyar ciro (yıllık %17 artış), TL862mn düzeltilmiş FAVÖK (yıllık %47 artış), TL183mn net kar (yıllık %56 artış) açıklamıştır. Ciro, FAVÖK ve net kar beklentileri sırasıyla %3, %25 ve %83 oranlarında aşmıştır. Önceden açıklanan CCI finansallarındaki operasyonel anlamda pozitif sürprizin dışında bira segmentinin beklentileri aşan karlılığı da finansalları desteklemiştir. Şirket hisse başına brüt TL1.7740 temettü dağıtımına 28 Mayıs’ta yapmayı amaçlamaktadır. Temettü verimi son kapanışa göre %7.3 seviyesindedir. Son jeopolitik gelişmelere rağmen finansallar ve temettü hisse performansındaki olası baskıyı limitleyebilir. Şirketin sonuçları hakkındaki telekonferansı bugün TSİ 16:30’dadır.

AK YATIRIM – Anadolu Efes AEFES Hisse Analiz 4Ç19 – 28.02.2020

Anadolu Efes’in 4Ç19 net karı yıllık bazda %56 artış ile 183 milyon TL’ye ulaştı. 4Ç19 net karı AK Yatırım ve konsensüs beklentileri olan 141 milyon TL ve 100 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşirken, bir önceki gün tahminlerin üzerinde sonuç açıklayan Coca Cola İçecek’in (CCİ) performansı göz önünde bulundurulduğunda büyük ölçüde öngörülüyordu. Operasyonel performans ise güçlü gelen ciro ve brüt kara rağmen faaliyet giderlerindeki artış nedeniyle beklentilerin gerisinde oluştu. 614 milyon TL olan konsolide FAVÖK, CCİ’ın beklenti üstü FAVÖK gerçekleşmesine rağmen bizim 653 milyon TL olan ve konsensüsün 687 milyon TL olan tahmininin altında kaldı. Dolayısı ile sonuçların hisse üzerinde bir miktar olumsuz etki yapabileceğini düşünüyoruz.

Şirket’in 2020 beklentilerine baktığımızda, yurt içinde yatay, yurt dışında ise orta tek haneli satış büyümesi ile birlikte satış miksi ve fiyat artışları ile birlikte yüksek-onlu yüzdelerde ciro büyümesi gerçekleşmesi öngörülüyor. FAVÖK marj tarafında ise yatay-hafif yukarı iyileşme beklenmektedir. Bizim tahminlerimiz ile karşılaştırıldığında, satış hacmi ve karlılık bir miktar daha iyimser olduğunu görüyoruz. Dolayısı ile Anadolu Efes için 2020 tahminlerimizde risklerin yukarı yönlü olabileceğini düşünüyoruz. Şirket 28 Mayıs’ta 1.774 TL/hisse temettü ödenmesi için Genel Kurul’a teklif sunacak. %7.3 temettü verimliliğine işaret eden temettü, bizim beklentimiz olan 1.0 TL’nin üzerindedir. Anadolu Efes için “Endeksin Üzerinde Getiri” ve 29.00 TL/hisse olan hedef fiyatımızı koruyoruz.

 

OYAK YATIRIM – Anadolu Efes AEFES Hisse Yorum – 06.12.2019

Anadolu Efes, Özgörkey Holding ve Burlingtown LLP’nin meyve suyu üreticisi Anadolu Etap’ta sahip olduğu %39.7 oranındaki hisse için her bir ortağın kendi hissesi oranında satın alımı için bir hisse alım sözleşmesi imzalamışlardır. Anadolu Efes ve Özgörkey Holding’in Anadolu Etap’ta sırasıyla %39.7 ve %20.6 olan hissedarlık oranları, sırasıyla %65.8 ve %34.2 seviyesine yükselmiştir. Anadolu Efes şirketi özkaynak yöntemiyle konsolidasyonu sürdürecektir. Anadolu Efes’in ödeyeceği rakam USD 32,920 gibi limitli bir rakam olmakla beraber Anadolu Etap’ın net zararda olması sebebiyle daha fazla pay Anadolu Efes’in konsolide net karında operasyonel olmayan tarafta iştirak net kara geçene kadar daha fazla baskı yaratabilir.

 

TACİRLER YATIRIM – Anadolu Efes AEFES Hisse Yorum – 05.12.2019

Anadolu Efes – İstanbul Merter’de bulunans eski bira ve malt fabrikası binaları ile sosyal tesisler müştemilatı bulunan toplam 120.657 metrekare alana sahip taşınmazın satışı 270 milyon TL bedelle gerçekleştirildi. Söz konusu satış hasılatı büyüklüğü şirketin toplam piyasa değerinin %2’sini oluşturmaktadır. 30 Eylül 2019 tarihi itibariyle Anadolu Efes’in net borç pozisyonu 4,6 milyar TL’dir.

Anadolu Efes Merter Arazisini Sattığını Açıkladı – 04.12.2019

Anadolu Efes, daha önce satışa konu olduğu açıklanan Merter’deki arazisini 270 milyon TL bedel ile Nata İnşaat Turizm Taşımacılık Ticaret ve Sanayii’ne sattığını açıkladı. Şirket satıştan 265 milyon TL kar elde edildiğini ve gelirin nakit işletme faaliyetlerinde kullanılacağını bildirdi. Satışın amacının, atıl kaynakların işletme faaliyetlerine kazandırılması olup ortaklığın faaliyetlerine olumlu etkisi olacağı bilgisi verildi. KAP’a yapılan açıklama şu şekilde yer aldı:

“Daha önce 14.05.2018 tarihli Özel Durum Açıklamamızda belirtildiği üzere, Şirket aktiflerinin değerlendirilmesi için, Şirketimize ait İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Osmaniye Mahallesi’nde bulunan 222 ada 23 no.lu parsel ve 222 ada 24 nolu parsel olarak kayıtlı bulunan toplam 120.657 metrekare taşınmazın satışa konu edilmesi amacıyla Şirket yönetimine yetki verilerek başlanmış olan çalışmalar neticelendirilmiş olup, söz konusu satış 04.12.2019 tarihinde 270.000.000 TL bedelle gerçekleşmiştir.”

 

AK YATIRIM – Anadolu Efes AEFES Hisse Analiz 3Ç19 – 06.11.2019

Anadolu Efes’in 3Ç19 net karı 585 milyon TL ile 3Ç18’de 66 milyon TL olan net zarara göre önemli derecede yükseldi. Bu iyileşmede, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre özellikle yurt dışı pazarlarda satışlarda büyüme ve karlılık artışına bağlı olarak daha güçlü operasyonel sonuç elde edilmesinin yanında, 3Ç18’de 472 milyon TL seviyesinde olan kur farkı giderlerinin 3Ç19’da 337 milyon TL kur farkı gelirine dönmesi etkili oldu. Hem yurt içi hem de yurt dışı operasyonlarda beklentilerimizin üzerinde gerçekleşen karlılık sayesinde, 3Ç19 net karı bizim 502 milyon TL olan beklentimizi aştı. Piyasa beklentisi ile karşılaştırdığımızda, sonuçlar genel olarak tahminleri karşılarken, net kar 517 milyon TL olan konsensüsün üzerinde gerçekleşti. Sonuçların ardından Türkiye’de zayıf talep ve artan maliyet baskısına paralel olarak, Şirket 2019 beklentisini bir miktar aşağı yönlü revize ederken, yurt dışında öngörü üzeri gerçekleşmeler sayesinde konsolide beklentilerinde bir değişikliğe gidilmediğini belirtti. Genel olarak başarılı bulduğumuz 3Ç19 sonuçlarının, hisse üzerinde olumlu bir etki yapmasını bekliyoruz. Hedef fiyatımız olan 26.00 TL/hisse %33 yukarı potansiyel sunmaktadır. Hissenin son dönemde gösterdiği zayıf performansın, özellikle Rusya operasyonlarında birleşme sonrası elde edilen sinerjilerin yarattığı katkıyı yansıtmadığını düşünüyoruz. Dolayısı ile Anadolu Efes için “Nötr” olan tavsiyemizi “Endeks Üzeri Getiri” olarak yukarı yönlü revize ediyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Anadolu Efes AEFES Hisse Analiz 3Ç19 – 06.11.2019

3Ç19 sonuçlarını 585.4 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 516.8 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 66.1 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 7,098 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %12 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 7,091 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %19 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %34 oldu. (3Ç18: %32) Şirket, 3Ç19’de 1,399 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %19 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 1,362 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 118 baz puan artarak %19.7 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 206 baz puan arttı ve %39.2 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 22 baz puan azaldı ve %25.3 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %13 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %7 arttı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %15 azalarak 4,599 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.3 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.2 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise -380 milyon TL (3Ç18: -89 milyon TL ve 2Ç19: -290 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı -%1.7 (3Ç18: -%0.5 ve 2Ç19: -1.3%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 10.9 F/K çarpanından ve 7.4 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Şirket yönetimi, yılın ilk dokuz ayında gösterilen performans ışığında, Konsolide ve Bira Grubu bazında beklentilerini korurken; Türkiye Bira, Uluslararası Meşrubat ve Konsolide Meşrubat Grubu hacimlerinde revizyona gitti. Şirket yönetimin Türkiye Bira için daha önce düşük-tek haneli daralma olarak paylaşılan hacim beklentisi şimdi orta-tek haneli daralmaya revize edilirken, net satış gelirleri de yüksek yirmili yüzdelerde büyümeden düşük yirmili yüzdelerde büyümeye revize edildi. Böylelikle, Türkiye bira operasyonları için FAVÖK marjı daralmasına yönelik beklentilerinde değişiklik yapılmamakla birlikte önceki beklentilerden daha fazla bir daralma öngörülmektedir.

Benzer şekilde, meşrubat operasyonlarında da, uluslararası meşrubat satış hacimleri için daha önce paylaşılan %2 – %4 büyüme beklentisinin düşük-tek haneli küçülme beklentisine revize edilmesiyle, konsolide meşrubat satış hacmi için beklentiler de başlangıçta paylaşılan %1 – %3 büyüme beklentisinden, büyümede hafif düşüş beklentisine revize edildi. Böylece, konsolide meşrubat grubu için net satış gelirleri büyümesine yönelik yönetimin beklentisi de daha önceki %16-%18 büyüme beklentisinden %10-12% büyüme beklentisine revize edildiği bildirildi. Bira segmentinde Türkiye haricinde elde edilen güçlü sonuçlar ile birlikte Türkiye meşrubat operasyonlarında beklentilerin korunması da göz önüne alındığında, Konsolide Anadolu Efes ve Bira Grubu bazında beklentilerinde herhangi bir revizyon bulunmadığı da açıklandı.

ŞEKER YATIRIM – Anadolu Efes AEFES Hisse Analiz 3Ç19 – 06.11.2019

Anadolu Efes (AEFES) 3Ç19’da konsolide 585 mn TL net kar açıklamıştır (3Ç18: 66mn TL net zarar). Piyasa beklentisi ise Şirket’in 517 mn TL net kar kaydetmesi yönündeydi. Şirket’in operasyonel tarafta ise net satış gelirleri beklentilere paralel; FAVÖK rakamı da beklentilerin üzerinde gerçekleşmiştir. Konsolide bazda net satış gelirleri; 3Ç19’da yıllık bazda %12.3 artışla 7.098mn TL seviyesinde gelirken (Piyasa: 7.091mn TL), konsolide FAVÖK rakamı ise 3Ç19’da yıllık bazda %19,4’lük artışla 1.399mn TL seviyesinde gelmiştir (Piyasa: 1.362mn TL). Satış hacmi, 3Ç19’da konsolide bazda yıllık %0,7 artarak 3Ç18’deki 33.4 mhl’den 33.6 mhl’ye ulaşmıştır. 3Ç19’daki satış hacmi artışı, Şirket’in uluslararası bira ve Türkiye’deki meşrubat operasyonlarında görülen olumlu etkiye rağmen yatay seyretmiştir. Şirket’in satış gelirleri; uluslararası bira operasyonlarında görülen güçlü hacim büyümesi etkisiyle ve artan hektolitre fiyatları sayesinde 3Ç19’da %12.3’lük yükseliş göstermiştir. Şirket’in FAVÖK marjı ise gerçekleşen satış hacmi büyümesi sayesinde geçen senenin aynı dönemine göre yükseliş göstererek 3Ç18’deki %19,0’dan %19,9’a yükselmiştir. Net kar tarafında ise Şirket, azalan kur farkı giderlerinin olumlu etkisi ve faaliyet karında görülen artışla 3Ç19’da 585mn TL kar açıklamıştır

OYAK YATIRIM – Anadolu Efes AEFES Hisse Analiz 3Ç19 – 06.11.2019

Anadolu Efes 3Ç19 finansallarında sırasıyla TL7.1milyar ciro (yıllık %12 artış), TL1415mn düzeltilmiş FAVÖK (yıllık %18 artış), TL585mn net kar (3Ç18 net zarar TL66mn) açıklamıştır. Ciro beklentilere paralel, FAVÖK ve net kar beklentileri %4 ve %13 oranlarında aşmıştır. Net finansal giderlerdeki toparlanma ve düşük vergi oranı net kar tarafında olumlu etki yapmıştır. Güçlü yurtdışı bira operasyonlar performansı finansalları desteklemiştir. Şirketin bira tarafında Türkiye kaynaklı beklenti revizyonu hafif baskı yaratabilir. Şirketin sonuçları hakkındaki telekonferansı bugün TSİ 16:30’dadir.

 

VAKIF YATIRIM – Anadolu Efes AEFES Hisse Analiz 2Ç19 – 08.08.2019

(+) Anadolu Efes (AEFES): Şirket 2Ç19’da piyasa beklentisinin %40 üzerinde, yıllık %895 artışla 430 mn TL net kar açıkladı. Pozitif operasyonel performansın yanı sıra net finansal giderlerin 2Ç18’deki 294 mn TL’den 2Ç19’da 233 mn TL’ye gerilemesi ve önceki dönemde diğer kapsamlı giderde muhasebeleştirilen yabancı çevrim farklarının gelir tablosuna transferi net kardaki artışı sağlayan ana etkenler oldu. 2Ç19’da konsolide satış hacmi yıllık bazda %3,9 artan Şirketin satış gelirleri; fiyat artışları ve TL’deki değer kaybının etkisiyle oluşan pozitif kur çevrim farkının etkisiyle piyasa beklentisine paralel yıllık %34 artarak 7,16 mlr TL düzeyinde gerçekleşti. FAVÖK, piyasa beklentisinin %23 üzerinde yıllık %66 artarak 1,44 mlr TL’ye yükseldi.

Şirketin 2Ç19’da FAVÖK marjı yıllık 3,8 puan artarak %20,1 seviyesine yükselirken, %17 seviyesindeki piyasa beklentisini aştı. Şirket ilk yarı sonuçlarının ardından 2019 yılı beklentilerini güncelledi. Şirket, konsolide satış hacmi ve satış geliri beklentilerinde değişime gitmezken, konsolide FAVÖK marjında daha önce “hafif iyileşme” beklentisini “yatay gerçekleşme” olarak revize etti. Şirket bugün saat 17:00’de 2Ç19 sonuçlarına yönelik telekonferans düzenleyecek. Yorum: Şirket hisseleri endekse göre son bir ayda %9 pozitif ayrışsa da hem operasyonel hem de net kar anlamında beklentilerin üzerinde gerçekleşen sonuçların pozitif fiyatlanmasını bekliyoruz.

 

ŞEKER YATIRIM – Anadolu Efes AEFES Hisse Analiz 1Ç19 – 09.05.2019

Anadolu Efes (AEFES) 1Ç19’da konsolide 177 mn TL net zarar açıklamıştır (1Ç18: 106mn TL net zarar). Piyasa beklentisi ise Şirket’in 193 mn TL net zarar kaydetmesi yönündeydi. Şirket’in operasyonel tarafta ise net satış gelirleri ve FAVÖK rakamı beklentilerin altında gerçekleşmiştir. Konsolide bazda net satış gelirleri; 1Ç19’da yıllık bazda %43,6 artışla 3.969mn TL seviyesinde gelirken (Piyasa: 4.116mn TL), konsolide FAVÖK rakamı ise 1Ç19’da yıllık bazda %28,2’lik artışla 367mn TL seviyesinde gelmiştir (Piyasa: 387mn TL). Satış hacmi, 1Ç19’da konsolide bazda yıllık %0,4 artarak 1Ç18’deki 21.2 mhl’den 21.3 mhl’ye ulaşmıştır. Şirket’in satış gelirleri; yapılan fiyat artışları ve pozitif kur çevrim farklarından kaynaklanmıştır. Şirket’in FAVÖK marjı ise geçen senenin aynı dönemine göre düşüş göstererek 1Ç18’deki %9,8’den %9,4’e gerilemiştir.

VAKIF YATIRIM – Anadolu Efes AEFES Hisse Analiz 1Ç19 – 09.05.2019

(=) Anadolu Efes (AEFES): 1Ç19’da 193 mn TL net zarar olan Research Turkey ortalama beklentisinden daha düşük 177 mn TL net zarar açıkladı. Şirket 1Ç18 döneminde 106 mn TL net zarar kaydetmişti. 1Ç19’da, artan girdi maliyetleri, kaydedilen 206 mn TL’lik net finansal gider ve ertelenmiş vergi gelirindeki gerileme, net zararda etkili olmuştur. 1Ç19’da şirketin satış gelirleri yıllık bazda %46 artış göstererek 3,97 mlr TL’ye ulaşırken, 4,11 mlr TL olan Research Turkey ortalama beklentisine paralel gerçekleşti. Şirketin 1Ç19 FAVÖK’ü, 387 mn TL olan Research Turkey ortalama beklentisine paralel 367 mn TL olarak gerçekleşirken yıllık bazda %28 artış göstermiş oldu. FAVÖK marjı ise 1Ç18’deki %10,6 seviyesinden 1Ç19’da %9,3 seviyesine düştü. Şirket bugün saat 16:30’da 1Ç19 sonuçlarına yönelik telekonferans düzenleyecek. Yorum: Açıklanan finansallar piyasa beklentilerinden önemli bir ayrışma göstermedi. Şirket hisseleri yılbaşından bugüne endekse göre %7 negatif performans gösterdi. 1Ç19 sonuçlarının hisse performansına nötr yansıması beklenebilir.

OYAK YATIRIM – Anadolu Efes AEFES Hisse Analiz 1Ç19 – 09.05.2019

Anadolu Efes’in Inbev’le Rusyave Ukrayna operasyonlarını birleşmesinin etkilerini içeren 1Ç19 finansallarında UMS16 standardlarından arındırılmış FAVÖK beklentinin %4 altında kalsa da etkiden arındırılmış net zarar TL171mn’la beklenti olan TL193mn’un gerisinde kalmıştır. Türkiye bira operasyonlarının baskı altında olduğu çeyrekte yurtdışı operasyonları nispeten hacim açısından beklentilerin üzerindedir. Sezonsal olarak zayıf etki sebebiyle finansalların ciddi katalist etkisi yapmasını öngörmüyoruz.Şirketin sonuçları hakkındaki telekonferansı TSİ bugün 16:30’dadır.

 

Tacirler Yatırım – Anadolu Efes AEFES Hisse Analiz 4Ç18 – 01.03.2019

Anadolu Efes Biracılık – 4Ç18 sonuçlarını 148 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, beklentinin altında gerçekleşen kur farkı geliri nedeniyle 230 milyon TL olan piyasa beklentisi ve 270 milyon TL Tacirler Yatırım beklentisinin altındadır. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 194.5 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 4,326 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre proforma bazda yüzde %31 arttı. FAVÖK ise 569 milyon TL seviyesinde gerçekleşti ve yıllık bazda %2 daraldı. Net satışlar ve FAVÖK beklentilere yakın gerçekleşmiştir. Şirket 2019 beklentilerini açıkladı. Toplam hacimlerde az-orta-tek-haneli büyüme, birada orta tek haneli büyüme (Türkiye yatay ve yurtdışı orta-çok-haneli büyüme); satışlarda toplamda %40’ın hafif üzerinde büyüme (proforma bazda %30’un hafif üzerinde büyüme), 2018 seviyesinin üzerinde marj artışı ve yüksek tek haneli yatırım harcaması/satış rasyosu beklemektedir. Ayrıca yönetim kurulu 31 Mayıs’ta hisse başına brüt nakit 0,5068 TL temettü dağıtımı hususunda genel kurula teklifte bulunacaktır. Temettü verimi %2,5’tir.

Oyak Yatırım – Anadolu Efes AEFES Hisse Analiz 4Ç18 – 01.03.2019

Anadolu Efes 4Ç18 finansallarında sırasıyla TL4.3milyar ciro (yıllık %31 artış), TL569mn düzeltilmiş FAVÖK (yıllık %2 daralma), TL148mn net kar (4Ç17: TL119mn zarar) açıklamıştır. Ciro beklentilere paralel olsa da FAVÖK bira operasyonlarının beklenenden iyi karlılılığyla piyasa beklentisini %6 aşmıştır. Net karsa TL148mn’la beklenti olan TL230mn’un altındadır. Hisse başına brüt TL0.5068 temettü dağıtmayı planlayan şirket bunu 31 Mayıs’ta dağıtmayı amaçlamaktadır temettü verimi %2.5’tur. Şirketin sonuçları hakkındaki telekonferansı bugün TSİ 16:30’dadır. Net kar beklenti altında kalsa operasyonel performans ve 2019 öngörüleri hisse performansını nispeten destekleyebilir.

Ak Yatırım – Anadolu Efes AEFES Hisse Analiz 4Ç18 – 01.03.2019

Anadolu Efes 4Ç18 mali tablolarında beklentilerden kötü bir sonuçla 148 milyon TL net kar açıkladı. Piyasa ortalama tahmini 230 milyon TL, bizim beklentimiz 360 milyon TL net kar yönündeydi. Sapma temelde beklentilerin gerisinde kalan operasyonel performanstan kaynaklandı (gerçekleşen FAVÖK 367 milyon TL, piyasa ortalama tahmini: 538 milyar TL, Ak Yatırım: 522 milyon TL). Net diğer ve finansal gelirler de tahminlerimizin bir miktar gerisinde kaldı ve net kardaki sapmada pay sahibi oldu. Efes yönetimi sonuçlar sonrasında 2019 için öngörülerini açıkladı. Buna göre şirket 2019’da bira satış hacimlerinde “orta tek haneli” büyüme (yurtdışı birada orta-yüksek tek haneli büyüme), bira satış gelirlerinde “%40’lar seviyesinde büyüme” ve FAVÖK marjında “yatay seyir – hafif yükseliş” öngörmektedir.

Yorum: Anadolu Efes’in zayıf 4Ç operasyonel performansına piyasada olumsuz bir reaksiyon görülebilir. Coca Cola İçecek’in bir gün önce yayınlanan ve beklentilerin altında kalan 4Ç finansal performansı Anadolu Efes için de ilk sinyalleri vermiş ve Efes hisseleri dün satıcılı bir seyir izlemişti. Bu trendin bugüne de yansıması beklenebilir. Akabinde, yönetimin 2019 için paylaştığı kuvvetli öngörüler yatırımcı algısını dengeleyebilir. Şirket hisselerinin getirisi son 2 ayda endeksin %15 gerisinde kalmıştır. Yönetimin öngörülerine göre daha muhafazakar olan mevcut tahminlerimiz doğrultusunda Anadolu Efes’in bira faaliyetlerinin düzeltilmiş FD/FAVÖK çarpanının 11,0’e yakın seviyelerde tarihi çarpan seviyesine göre hafif iskontoyla fiyatlandığını hesaplıyoruz. Yönetimin 2019 öngörülerinin realize olması halinde ise projeksiyonlarımız için bir yukarı potansiyel oluşabilir. Halihazırda şirket hisseleri için 23,70 TL 12 aylık hedef fiyat ile “Nötr” getiri beklentimiz bulunmaktadır.

 

Ak Yatırım – Anadolu Efes AEFES Hisse Analiz – 29.01.2019

Anadolu Efes dün İstanbul’daki Merter fabrikasında üretim ekipmanının sökümü sırasında teknik bir aksaklık sonucu yangın çıktığını bildirdi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmadı. Anadolu Efes söz konusu fabrikadaki üretimi Mayıs 2017’de sona erdirmiş olduğundan, yangının şirketin günlük faaliyetlerine bir etkisi bulunmamaktadır.

 

Tacirler Yatırım – Anadolu Efes AEFES Hisse Analiz – 14.01.2019

Anadolu Efes 4Ç18’de 8,2 milyon hektolitre bira hacmi açıkladı ve yıllık bazda %3,9 proforma büyüme gerçekleştirdi. Coca-Cola İçecek’in hacimleri dahil toplam hacimler %1,9 yükselişle 21,2 milyon hektolitreye ulaştı. Açıklanan rakamlar bizim beklentimiz olan %3 daralmanın üzerindedir. 4Ç18’de Türkiye bira %2,6, 1,4 milyon hektolitre seviyesine daralırken, yurtiçi satışlardaki %4,2 gerileme ihracattaki artışla bir miktar dengelendi. Ekim ayındaki fiyat artışları ve tüketici talebindeki gerileme Türkiye birada daralmaya neden oldu. EBI’ın satışları 4Ç18’de %5,3 artışla 6,8 milyon hektolitreye ulaşırken, Rusya, Kazakistan ve Moldova’da büyümeler görüldü. 2018 itibariyle toplam bira hacimleri proforma bazda %1,2, 31,8 milyon hektolitre ve alkolsüz içecek dahil %4,7, 106,5 milyon hektolitre seviyelerine yükseliş gösterdi. Böylelikle 2018 sonuçları şirketin bira satışları için beklediği proforma bazda düşük tek haneli daralma ve konsolide bazda düşük-orta tek haneli büyümenin üzerinde gerçekleşti. 2018’de Türkiye bira hacimleri %2 daralmayla 5,7 milyon hektolitre seviyesinde gerçekleşirken, yurtdışı bira %2 yükselişte 26,1 milyon hektolitreye ulaştı.

Şeker Yatırım – Anadolu Efes AEFES Hisse Analiz – 14.01.2019

Anadolu Efes (AEFES) 4Ç18 ve 2018 yılına ait satış hacmi rakamlarını açıklamıştır. Buna göre AEFES’in konsolide satış hacmi; bira ve meşrubat operasyonlarındaki büyümeyle 4Ç18’de yıllık %1,9 artış göstermiştir. 2018 yılının tamamında ise satış hacmi Şirket’in beklentisine paralel yıllık bazda %4,7 artış göstererek 106,5 mhl seviyesine ulaşmıştır. Türkiye bira operasyonlarının satış hacmi 4Ç18’de yıllık bazda %4,2, 2018 yılında ise %2 oranında düşüş göstermiştir. Uluslararası bira operasyonları ise 4Ç18’de yıllık bazda %5,3 oranında artışla 6,8 mhl seviyesinde gerçekleşmiştir. 2018 yılında uluslararası operasyonların toplam satış hacmi yıllık %2 yükselmiştir (Nötr).

Deniz Yatırım – Anadolu Efes AEFES Hisse Analiz – 14.01.2019

Anadolu Efes’in konsolide satış hacmi, 2018 yılının dördüncü çeyreğinde yıllık %1,9 oranında arttı. Anadolu efes tarafından 2018 yılı için satış hacim rakamları açıklandı. 4. Çeyrekte yıllık %1.9 büyüme yakalayan kondolide satış hacminde uluslararası bira operasyonlarındaki güçlü görünüm öne çıkıyor. Yurtiçi satış hacminde son çeyrekte %4.2 düşüş görülürken özellikle Rusya pazarının katkısıyla son çeyrekte yıllık %3.9 büyüyen bira grubu satış hacmi, yılın tamamı için şirket beklentisinin üstünde gerçekleşrek %1.2 büyümeyle 31.8 mhl seviyesinde gerçekleşti. Yurtiçi operasyonların yıllık, toplam satış hacmi ise %2 düşüşle 5.7 mhl seviyesinde kaydedilmiştir.

Meşrubat grubunda ise, yurtiçi piyasada 4Ç18 satış hacmi alkolsüz içecek sektöründeki daralmaya rağmen yatay bir seyirle 120 milyon ünite kasa olurken, tüketici güvenini olumsuz etkileyen makroekonomik koşullar ve Eylül ayındaki liste fiyat artışlarından etkilendi. Söz konusu dönemde, gazlı içecek kategorisi %6,9 daralırken, Şekersiz segmenti büyümeye devam etti. Gazsız içecek kategorisi, %10,4 daralma kaydederken, su kategorisinin satış hacmi %9,4 arttı. Çay kategorisi ise önceki yılın aynı dönemindeki düşük bazın da katkısıyla %11,9 hacim artışı kaydetti. Yurt dışında ise satış hacmi %1,5 artışla 108 milyon ünite kasa oldu. Pakistan’da hacim artışı, tüketici güvenini olumsuz etkileyen makroekonomik koşullar ve Ekim ayı başındaki liste fiyat artışlarına bağlı olarak yavaşlayarak %1,4 oldu.

Sonuç olarak, Anadolu Efes’in konsolide satış hacmi yıllık %4.7 seviyesinde büyüyerek 106.5 mhl seviyensine ulaşmıştır.

 

Anadolu Efes 2018 Satış Hacimlerini Açıkladı – 11.01.2019

Anadolu Efes Konsolide

Anadolu Efes’in konsolide satış hacmi, bira ve meşrubat operasyonlarından gelen büyümeyle 2018 yılının dördüncü çeyreğinde yıllık %1,9 oranında artış kaydetmiştir. Çeyreksel büyümeye esas olarak uluslararası bira operasyonları katkı sağlamıştır. Sonuç olarak, Anadolu Efes’in konsolide satış hacmi 2018 yılında düşük-tek orta haneli büyüme beklentimize paralel olarak yıllık %4,7 seviyesinde büyüyerek 106,5 mhl seviyesine ulaşmıştır.

Bira Grubu 

2018 yılının dördüncü çeyreğinde bira grubu satış hacmi proforma bazda yıllık %3,9 büyüyerek 8,2 mhl seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu büyümeye en büyük katkıyı Rusya sağlarken diğer uluslararası operasyonlarımız da çeyrek içinde güçlü hacim performansı göstermiştir. 2018 yılında, toplam bira grubu satış hacmi, yılın tamamı için açıkladığımız düşük-tek haneli daralma beklentilerinin çok üzerinde performans göstererek proforma bazda %1,2 oranında büyümüş ve 31,8 mhl seviyesinde kaydedilmiştir.

Türkiye Bira Operasyonları

Türkiye bira operasyonlarımızın yurtiçi satış hacmi, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğindeki yıllık %5,6 oranındaki güçlü büyümenin ardından, 2018 yılının dördüncü çeyreğinde yıllık %4,2 oranında düşüş göstermiştir. Dördüncü çeyrekte ihracat hacimlerinde gerçekleşen çift haneli büyüme yurtiçi operasyonlardaki düşüşü hafifletmiş, ve sonuç olarak Türkiye operasyonlarımızın satış hacmindeki düşüş %2,6 seviyesinde sınırlı olmuştur.

Türkiye operasyonlarımızın toplam satış hacmi 2018 yılında %2,0 oranında düşüşle 5,7 mhl seviyesinde kaydedilmiştir.

Dördüncü çeyrekte tüketici güveninde oluşan bozulma nedeniyle talepte bir yavaşlama görülmeye başlanmıştır. Ekim ayında yapılan ara dönem fiyat artışlarının da dördüncü çeyrekte pazar üzerinde olumsuz etkisi olmuştur. 2018 yılında da portföyümüzü genişletmeye yönelik stratejimiz odağımızda yer almaya devam etmiştir.

Her ortamda tüketicilerin taleplerini karşılamaya yönelik geniş çeşitlilikte bir ürün portföyüne sahip olma stratejimize paralel olarak 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren dünyanın en büyük 10 bira markasından biri olan “Corona Extra“, neredeyse sekiz yüzyıllık kadim Belçika bira markası “Leffe” ile birlikte yine dünyaca ünlü buğday birası “Hoegaarden” portföyümüze eklenmiştir.

Uluslararası Bira Operasyonları

EBI’nin konsolide satış hacmi Rusya, Kazakistan ve Moldova’nın iyi hacim performanslarının pozitif katkılarıyla 2018 yılının dördüncü çeyreğinde proforma bazda yıllık %5,3 oranında artışla 6,8 mhl seviyesinde kaydedilmiştir. Böylelikle, 2018 yılının tamamında EBI’nin satış hacmi proforma bazda %2,0 oranında artışla 26,1 mhl seviyesinde gerçekleşmiştir.

Dünya Kupası ve yaz döneminde iyi seyreden hava koşulları sayesinde Rusya’da bira pazarının, bizim yatay performans beklentimizin biraz üstünde gerçekleşerek, 2018 yılında düşük-tek haneli büyüdüğü tahmin edilmektedir. Rusya operasyonumuzda gerçekleşen entegrasyon sürecinde pazar uygulamalarımızdan güç alırken, sektördeki iyileşme de hacimlerimize katkı sağlamıştır. Sonuç olarak, Rusya’da satış hacmimiz dördüncü çeyrekte proforma bazda yüksek-tek haneli ve 2018 yılında ise düşük tek haneli büyümüştür.

Ukrayna operasyonumuz beklentilerin üzerinde performans göstererek 2018 yılında büyüme kaydetmiştir. Bu pazarda sahip olduğumuz güçlü ikincilik pozisyonu korunmuştur.

Kazakistan’da pazar tahminimize göre yataya yakın bir performans göstermiştir. Bizim hacim performansımız ise başarılı ürün portföyü ve pazar uygulamaları sayesinde yoğun rekabete rağmen pazarın üzerinde gerçekleşmiştir. Pazarın üzerinde performans gösterilmesi sonucunda pazar payı kazanılırken pazardaki lider konumumuz daha da pekişmiştir.

Diğer uluslararası bira operasyonlarımızda ise özellikle yaz aylarında seyreden elverişsiz hava koşulları nedeniyle pazarlar olumsuz etkilenmiştir.

Meşrubat Grubu

2018’in dördüncü çeyreğinde konsolide satış hacmi %0,6 artarak 228,5 milyon ünite kasa olmuştur. Söz konusu dönemde su ve çay kategorileri sırasıyla %7,0 ve %11,5 büyüme sergilerken, büyük ölçüde Türkiye operasyonuna bağlı olarak gazlı içecek ve gazsız içecek kategorileri %2,2 ve %4,9 daralmıştır.

2018 yılında konsolide satış hacmi %4-%6 aralığındaki beklentimizin üzerinde %6,3 artarak 1.314,9 milyon ünite kasaya ulaşmıştır. 77 milyon ünite kasa artışa denk gelen büyüme, gazlı içecekler (%6,8 artış), gazsız içecekler (%11,6 artış) ve su kategorisindeki (%6,0 artış) güçlü performansla desteklenirken, çay kategorisinin satış hacmi %1,2 gerilemiştir.

2018’in dördüncü çeyreğinde satış hacmi alkolsüz içecek sektöründeki daralmaya rağmen yatay bir seyirle 120,1 milyon ünite kasa olurken, tüketici güvenini olumsuz etkileyen makroekonomik koşullar ve Eylül ayındaki liste fiyat artışlarından etkilenmiştir. Söz konusu dönemde, gazlı içecek kategorisi %6,9 daralırken, Şekersiz segmenti büyümeye devam etmiştir. Gazsız içecek kategorisi, %10,4 daralma kaydederken, su kategorisinin satış hacmi %9,4 artmıştır. Çay kategorisi ise önceki yılın aynı dönemindeki düşük bazın da katkısıyla %11,9 hacim artışı kaydetmiştir.

2018 yılında Türkiye operasyonlarının satış hacmi %4,8 artışla 650,5 milyon ünite kasa olurken, 2012 yılından bu yana en yüksek büyüme oranına ulaşmıştır. 2018’de Çay hariç tüm kategoriler hacim artışı kaydederken, gazlı içecekler 2017 yılındaki %1,7’lik büyümenin ardından %5,7 hacim artışı göstermiştir. Küçük paketlerin gazlı içecek portföyündeki payı artmaya devam ederek 2017 yılındaki %22 seviyesinden %23’e yükselmiştir. Satılan paket sayısı ise, %11 artışla satış hacmindeki artışın üzerinde büyümüştür. 2018 yılında, artan soğutucu yatırımları, ‘Coca-Cola Şekersiz’ ve ‘Fanta C’ gibi inovasyonlar ve büyüyen artan portföy bulunurluğu gazlı içeceklerdeki hacim artışını desteklemiştir.

Şekersiz segmenti, ‘Coca-Cola Şekersiz’ odağımızla %26 büyürken, bu segmentin toplam gazlı içecek portföyündeki payı 1 puan artışla yaklaşık %7 olmuştur. Gazsız içecekler kategorisinin satış hacmi, buzlu çay segmentindeki yatırım artışı ve portföy bulunurluğunun da katkısıyla %5,8 artarken, su kategorisi küçük paketlerdeki çift-haneli büyümeyle yılı %7,6 hacim artışıyla tamamlamıştır. Çay hacmindeki düşüş ise genel olarak liste fiyat artışlarından kaynaklanmıştır.

2018’in son çeyreğinde, uluslararası operasyonların satış hacmi %1,5 artışla 108,4 milyon ünite kasa olmuştur.

Pakistan’da hacim artışı, tüketici güvenini olumsuz etkileyen makroekonomik koşullar ve Ekim ayı başındaki liste fiyat artışlarına bağlı olarak yavaşlayarak %1,4 olmuştur. Orta Doğu operasyonlarının satış hacmi %5,3 gerilemiştir. Irak’ta dini günler ve güvenlik önlemleri nedeniyle piyasanın yaklaşık on gün kapalı kalması ve politik ortamdan kaynaklanan zorlukların devam etmesi satışları olumsuz etkilerken hacim %2,2 gerilemiştir. Ürdün satış hacmi, zayıf makroekonomik ortama bağlı olarak %21,9 daralmıştır. Orta Asya operasyonları, Azerbaycan, Kırgızistan ve Tajikistan’daki %20’nin üzerindeki büyümeyle birlikte %7,2 hacim artışı kaydetmiştir. Yılın son çeyreğinde Kazakistan, önceki yılın aynı dönemindeki %13,4 hacim artışının üzerine %6,7 büyüme göstermiştir. Yeni yıl tüketici promosyonları ve başarılı tüketici aktivasyonları bölge genelinde gazlı içeceklerdeki hacim artışını desteklemiştir.

2018 yılında uluslararası operasyonların satış hacmi büyük ölçüde Pakistan ve Kazakistan pazarlarındaki büyümeyle %7,8 artış göstererek 664,5 milyon ünite kasaya ulaşmıştır.

Pakistan’da satış hacmi, 2017 yılındaki %3,5 büyümenin ardından 2018’de 7.3% artış kaydetmiştir. Dağıtım ve saha uygulamalarındaki iyileşme, yüksek sezon öncesinde faaliyete geçen Faysalabad fabrikası ve başarılı tüketici aktiviteleri hacim artışına katkı sağlayan başlıca unsurlar olmuştur. Gazlı içeceklerdeki hacim artışı %6,7 olurken, saha uygulamalarındaki iyileşme 2018 yılını pazarın üzerinde bir büyümeyle kapatmamızı sağlamıştır. Coca-Cola markası orta-tek haneli büyüme kaydederken, Sprite markası stratejiye paralel olarak düşük-onlu seviyelerde büyüme göstermiştir. Dasani markasının lansmanı da su kategorisindeki yaklaşık %35 büyümeyi destekleyerek hacim artışına katkı sağlamıştır. Orta Doğu operasyonlarının satış hacmi %2,0 artmıştır. Irak’ta gazlı içecek kategorisindeki yüksek tek haneli büyüme su kategorisindeki daralmayı büyük ölçüde telafi ederken, toplam hacim artışı %3,9 olmuştur. Ürdün’deki satış hacmi ise, tüketici harcamalarının genelini olumsuz etkileyen makroekonomik koşullar ve vergi artışlarına bağlı olarak %8,4 gerilemiştir. Orta Asya operasyonlarında, Türkmenistan hariç tüm pazarlarımız çift haneli büyüme kaydederken bölge genelindeki hacim artışı %12,7 olmuştur. Kazakistan, ciro pazar payındaki önemli artışlarla birlikte %14,1 hacim artışı kaydederek şimdiye kadarki en yüksek satış hacmine ulaşmıştır. Ülkedeki güçlü saha uygulamaları, etkin pazarlama kampanyaları ve makroekonomik ortamı destekleyen görece yüksek petrol fiyatlarına bağlı olarak tüm kategoriler çift haneli hacim artışı sergilemiştir. Azerbaycan ise, gazlı içecek kategorisindeki %30’un üzerinde büyümeyle birlikte %29,7 hacim artışı kaydederek şimdiye kadarki en yüksek satış hacmine ulaşmıştır. Diğer yandan, Türkmenistan’ın satış hacmi, konvertasyon sorunu nedeniyle operasyonlarımızda meydana gelen aksamalara bağlı olarak %34,9 gerilemiştir.

Tacirler Yatırım – Anadolu Efes AEFES Hisse Yorum – 02.01.2019

Biraya uygulanan ÖTV Ocak başı itibariyle bir derece alkol oranı için %13 artışla 1,7694 TL seviyesine yükseltildi. ÖTV artışı regülasyon gereği üretici fiyat artışına paraleldir. Piyasada daha yüksek artışlar olabileceği beklentisini dikkate alarak haberi hafif olumlu olarak değerlendiriyoruz. Yine de ÖTV artışlarının bira talebindeki büyümeyi 2019’da sınırlayacağını düşünüyoruz.