Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Anadolu Efes ...

Anadolu Efes Biracılık AEFES Hisse Analiz ve Yorumları

aefes-hisse-yorumlari

Anadolu Efes AEFES hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber,rapor ve hisse yorumlarını aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Bu sayfadan kurum ve uzmanların AEFES ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, haber,veri ve raporları takip edebilirsiniz.

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

İŞ YATIRIM – Anadolu Efes AEFES Hisse Analiz 2Ç19 – 08.08.2019

Kapanış (TL) : 21.2 – Hedef Fiyat (TL) : 25.49 – Piyasa Deg.(TL) : 12553 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.19 AEFES TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 20.25

Anadolu Efes 2Ç19 Finansal Sonuçları: Güçlü operasyonel sonuçlar
Anadolu Efes 2Ç19’da 430mn TL net kar açıkladı. Geçtiğimiz yıl aynı dönem sadece 43mn TL net kar açıklanmıştı. Güçlü operasyonel kar büyümesi ve daha az kur farkı oluşması yıllık büyümenin arkasında yatan temel unsurlar olarak öne çıkıyor. Net kar güçlü operasyonel performans sayesinde piyasa beklentisinin de %40 üzerinde gerçekleşti. Şirket’in konsolide gelirleri yıllık bazda %34.3 artış göstererek 7.16 milyar TL’ye yükseldi ve piyasa beklentisinin %4 üzerinde gerçekleşti. Konsolide düzeltilmiş FAVÖK yıllık bazda %52.2 artış göstererek 1.38 milyar TL’ye yükselirken, piyasa beklentisinin %18 üzerinde gerçekleşti. Sonuçların ardından Şirket hacim büyüme beklentisini yukarı revize ederken, daha düşük kur varsayımları nedeni ile gelir büyümesi ve FAVÖK marjı beklentisinde önemli bir değişikliğe gitmedi.

Net kar ve operasyonel kar büymesinin güçlü olması, aynı zamanda piyasa beklentisinden daha yüksek olması ve hacim büyümesinin öngörüsünün yukarı yönlü revizyonu nedeni ile sonuçların hisse fiyatı üzerinde pozitif etki yaratmasını bekliyoruz. 25.5TL hedef değerimize %20 getiri potansiyeli sunan hisse için AL tavsiyemizi yineliyoruz. Yönetimin bugün düzenleyeceği telekonferansın ardından tahminlerimizde ve hedef değerimizde yukarı yönlü revizyona gidebiliriz.

VAKIF YATIRIM – Anadolu Efes AEFES Hisse Analiz 2Ç19 – 08.08.2019

(+) Anadolu Efes (AEFES): Şirket 2Ç19’da piyasa beklentisinin %40 üzerinde, yıllık %895 artışla 430 mn TL net kar açıkladı. Pozitif operasyonel performansın yanı sıra net finansal giderlerin 2Ç18’deki 294 mn TL’den 2Ç19’da 233 mn TL’ye gerilemesi ve önceki dönemde diğer kapsamlı giderde muhasebeleştirilen yabancı çevrim farklarının gelir tablosuna transferi net kardaki artışı sağlayan ana etkenler oldu. 2Ç19’da konsolide satış hacmi yıllık bazda %3,9 artan Şirketin satış gelirleri; fiyat artışları ve TL’deki değer kaybının etkisiyle oluşan pozitif kur çevrim farkının etkisiyle piyasa beklentisine paralel yıllık %34 artarak 7,16 mlr TL düzeyinde gerçekleşti. FAVÖK, piyasa beklentisinin %23 üzerinde yıllık %66 artarak 1,44 mlr TL’ye yükseldi.

Şirketin 2Ç19’da FAVÖK marjı yıllık 3,8 puan artarak %20,1 seviyesine yükselirken, %17 seviyesindeki piyasa beklentisini aştı. Şirket ilk yarı sonuçlarının ardından 2019 yılı beklentilerini güncelledi. Şirket, konsolide satış hacmi ve satış geliri beklentilerinde değişime gitmezken, konsolide FAVÖK marjında daha önce “hafif iyileşme” beklentisini “yatay gerçekleşme” olarak revize etti. Şirket bugün saat 17:00’de 2Ç19 sonuçlarına yönelik telekonferans düzenleyecek. Yorum: Şirket hisseleri endekse göre son bir ayda %9 pozitif ayrışsa da hem operasyonel hem de net kar anlamında beklentilerin üzerinde gerçekleşen sonuçların pozitif fiyatlanmasını bekliyoruz.

 

İŞ YATIRIM – Anadolu Efes AEFES Hisse Analiz 1Ç19 – 09.05.2019

Kapanış (TL) : 19 – Hedef Fiyat (TL) : 30 – Piyasa Deg.(TL) : 11250 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.25 AEFES TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 57.89

Anadolu Efes 1Ç19 Finansal Sonuçları: Net kar beklentilerden iyi, operasyonel sonuçlar zayıf. Anadolu Efes 1Ç19’da 178mn TL zarar açıkladı. UFRS 16 etkisi hariç net zararı 171mn TL seviyesinde gerçekleşirken 193mn TL zarar olan piyasa beklentisinden hafif iyi gerçekleşti. Operasyonel sonuçlar beklentierin altında kalmasına rağmen, netteki hafif pozitif ayrışma beklentilerin altında gerçekleşen kur farkı zararlarından kaynaklandı. Şirket’in proforma konsolide gelirleri yıllık bazda %27.5 artış göstererek 3.97 milyar TL’ye yükseldi ve 4.12 milyar TL olan piyasa beklentisinin hafif altında gerçekleşti. Konsolide düzeltilmiş FAVÖK yıllık bazda %21.3 artış göstererek 371mn TL’ye yükselirken, 387mn TL olan piyasa beklentisinin %4 altında gerçekleşti. Sonuçların ardından Şirket 2019 öngörülerinde herhangi bir değişikliğe gitmedi. 1. Çeyreklerin mevsimsellikten dolayı en zayıf çeyrek olmasından dolayı sonuçların hisse performansı üzerinde önemli bir etki yaratmasını beklemiyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Anadolu Efes AEFES Hisse Analiz 1Ç19 – 09.05.2019

Anadolu Efes (AEFES) 1Ç19’da konsolide 177 mn TL net zarar açıklamıştır (1Ç18: 106mn TL net zarar). Piyasa beklentisi ise Şirket’in 193 mn TL net zarar kaydetmesi yönündeydi. Şirket’in operasyonel tarafta ise net satış gelirleri ve FAVÖK rakamı beklentilerin altında gerçekleşmiştir. Konsolide bazda net satış gelirleri; 1Ç19’da yıllık bazda %43,6 artışla 3.969mn TL seviyesinde gelirken (Piyasa: 4.116mn TL), konsolide FAVÖK rakamı ise 1Ç19’da yıllık bazda %28,2’lik artışla 367mn TL seviyesinde gelmiştir (Piyasa: 387mn TL). Satış hacmi, 1Ç19’da konsolide bazda yıllık %0,4 artarak 1Ç18’deki 21.2 mhl’den 21.3 mhl’ye ulaşmıştır. Şirket’in satış gelirleri; yapılan fiyat artışları ve pozitif kur çevrim farklarından kaynaklanmıştır. Şirket’in FAVÖK marjı ise geçen senenin aynı dönemine göre düşüş göstererek 1Ç18’deki %9,8’den %9,4’e gerilemiştir.

VAKIF YATIRIM – Anadolu Efes AEFES Hisse Analiz 1Ç19 – 09.05.2019

(=) Anadolu Efes (AEFES): 1Ç19’da 193 mn TL net zarar olan Research Turkey ortalama beklentisinden daha düşük 177 mn TL net zarar açıkladı. Şirket 1Ç18 döneminde 106 mn TL net zarar kaydetmişti. 1Ç19’da, artan girdi maliyetleri, kaydedilen 206 mn TL’lik net finansal gider ve ertelenmiş vergi gelirindeki gerileme, net zararda etkili olmuştur. 1Ç19’da şirketin satış gelirleri yıllık bazda %46 artış göstererek 3,97 mlr TL’ye ulaşırken, 4,11 mlr TL olan Research Turkey ortalama beklentisine paralel gerçekleşti. Şirketin 1Ç19 FAVÖK’ü, 387 mn TL olan Research Turkey ortalama beklentisine paralel 367 mn TL olarak gerçekleşirken yıllık bazda %28 artış göstermiş oldu. FAVÖK marjı ise 1Ç18’deki %10,6 seviyesinden 1Ç19’da %9,3 seviyesine düştü. Şirket bugün saat 16:30’da 1Ç19 sonuçlarına yönelik telekonferans düzenleyecek. Yorum: Açıklanan finansallar piyasa beklentilerinden önemli bir ayrışma göstermedi. Şirket hisseleri yılbaşından bugüne endekse göre %7 negatif performans gösterdi. 1Ç19 sonuçlarının hisse performansına nötr yansıması beklenebilir.

OYAK YATIRIM – Anadolu Efes AEFES Hisse Analiz 1Ç19 – 09.05.2019

Anadolu Efes’in Inbev’le Rusyave Ukrayna operasyonlarını birleşmesinin etkilerini içeren 1Ç19 finansallarında UMS16 standardlarından arındırılmış FAVÖK beklentinin %4 altında kalsa da etkiden arındırılmış net zarar TL171mn’la beklenti olan TL193mn’un gerisinde kalmıştır. Türkiye bira operasyonlarının baskı altında olduğu çeyrekte yurtdışı operasyonları nispeten hacim açısından beklentilerin üzerindedir. Sezonsal olarak zayıf etki sebebiyle finansalların ciddi katalist etkisi yapmasını öngörmüyoruz.Şirketin sonuçları hakkındaki telekonferansı TSİ bugün 16:30’dadır.

 

İş Yatırım – Anadolu Efes AEFES Hisse Analiz 4Ç18 – 01.03.2019

Kapanış (TL) : 20.06 – Hedef Fiyat (TL) : 31.1 – Piyasa Deg.(TL) : 11878 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.01 AEFES TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 55.03

Anadolu Efes 4Ç18’de 148n TL net kar açıkladı. Geçtiğimiz yıl aynı dönem 194mn TL zarar açıklanmıştı. Açıklanan net kar piyasa beklentisinin %36 altında gerçekleşti. Net karın beklentilerden sapması büyük ölçüde operayonel sonuçların beklentilerin altında olmasında kaynaklandı. Şirket’in paylaştığı 2019 öngörüleri beklentimize göre önemli bir sürpriz içermiyor. Genel olarak sonuçların zayıf olduğunu değerlendirmek birlikte hissenin son bir ayda endeksin %11 altında getiri sağlamış olması nedeni ile etkinin sınırlı olabileceğini düşünüyoruz.

Tacirler Yatırım – Anadolu Efes AEFES Hisse Analiz 4Ç18 – 01.03.2019

Anadolu Efes Biracılık – 4Ç18 sonuçlarını 148 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, beklentinin altında gerçekleşen kur farkı geliri nedeniyle 230 milyon TL olan piyasa beklentisi ve 270 milyon TL Tacirler Yatırım beklentisinin altındadır. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 194.5 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 4,326 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre proforma bazda yüzde %31 arttı. FAVÖK ise 569 milyon TL seviyesinde gerçekleşti ve yıllık bazda %2 daraldı. Net satışlar ve FAVÖK beklentilere yakın gerçekleşmiştir. Şirket 2019 beklentilerini açıkladı. Toplam hacimlerde az-orta-tek-haneli büyüme, birada orta tek haneli büyüme (Türkiye yatay ve yurtdışı orta-çok-haneli büyüme); satışlarda toplamda %40’ın hafif üzerinde büyüme (proforma bazda %30’un hafif üzerinde büyüme), 2018 seviyesinin üzerinde marj artışı ve yüksek tek haneli yatırım harcaması/satış rasyosu beklemektedir. Ayrıca yönetim kurulu 31 Mayıs’ta hisse başına brüt nakit 0,5068 TL temettü dağıtımı hususunda genel kurula teklifte bulunacaktır. Temettü verimi %2,5’tir.

Oyak Yatırım – Anadolu Efes AEFES Hisse Analiz 4Ç18 – 01.03.2019

Anadolu Efes 4Ç18 finansallarında sırasıyla TL4.3milyar ciro (yıllık %31 artış), TL569mn düzeltilmiş FAVÖK (yıllık %2 daralma), TL148mn net kar (4Ç17: TL119mn zarar) açıklamıştır. Ciro beklentilere paralel olsa da FAVÖK bira operasyonlarının beklenenden iyi karlılılığyla piyasa beklentisini %6 aşmıştır. Net karsa TL148mn’la beklenti olan TL230mn’un altındadır. Hisse başına brüt TL0.5068 temettü dağıtmayı planlayan şirket bunu 31 Mayıs’ta dağıtmayı amaçlamaktadır temettü verimi %2.5’tur. Şirketin sonuçları hakkındaki telekonferansı bugün TSİ 16:30’dadır. Net kar beklenti altında kalsa operasyonel performans ve 2019 öngörüleri hisse performansını nispeten destekleyebilir.

Ak Yatırım – Anadolu Efes AEFES Hisse Analiz 4Ç18 – 01.03.2019

Anadolu Efes 4Ç18 mali tablolarında beklentilerden kötü bir sonuçla 148 milyon TL net kar açıkladı. Piyasa ortalama tahmini 230 milyon TL, bizim beklentimiz 360 milyon TL net kar yönündeydi. Sapma temelde beklentilerin gerisinde kalan operasyonel performanstan kaynaklandı (gerçekleşen FAVÖK 367 milyon TL, piyasa ortalama tahmini: 538 milyar TL, Ak Yatırım: 522 milyon TL). Net diğer ve finansal gelirler de tahminlerimizin bir miktar gerisinde kaldı ve net kardaki sapmada pay sahibi oldu. Efes yönetimi sonuçlar sonrasında 2019 için öngörülerini açıkladı. Buna göre şirket 2019’da bira satış hacimlerinde “orta tek haneli” büyüme (yurtdışı birada orta-yüksek tek haneli büyüme), bira satış gelirlerinde “%40’lar seviyesinde büyüme” ve FAVÖK marjında “yatay seyir – hafif yükseliş” öngörmektedir.

Yorum: Anadolu Efes’in zayıf 4Ç operasyonel performansına piyasada olumsuz bir reaksiyon görülebilir. Coca Cola İçecek’in bir gün önce yayınlanan ve beklentilerin altında kalan 4Ç finansal performansı Anadolu Efes için de ilk sinyalleri vermiş ve Efes hisseleri dün satıcılı bir seyir izlemişti. Bu trendin bugüne de yansıması beklenebilir. Akabinde, yönetimin 2019 için paylaştığı kuvvetli öngörüler yatırımcı algısını dengeleyebilir. Şirket hisselerinin getirisi son 2 ayda endeksin %15 gerisinde kalmıştır. Yönetimin öngörülerine göre daha muhafazakar olan mevcut tahminlerimiz doğrultusunda Anadolu Efes’in bira faaliyetlerinin düzeltilmiş FD/FAVÖK çarpanının 11,0’e yakın seviyelerde tarihi çarpan seviyesine göre hafif iskontoyla fiyatlandığını hesaplıyoruz. Yönetimin 2019 öngörülerinin realize olması halinde ise projeksiyonlarımız için bir yukarı potansiyel oluşabilir. Halihazırda şirket hisseleri için 23,70 TL 12 aylık hedef fiyat ile “Nötr” getiri beklentimiz bulunmaktadır.

 

Ak Yatırım – Anadolu Efes AEFES Hisse Analiz – 29.01.2019

Anadolu Efes dün İstanbul’daki Merter fabrikasında üretim ekipmanının sökümü sırasında teknik bir aksaklık sonucu yangın çıktığını bildirdi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmadı. Anadolu Efes söz konusu fabrikadaki üretimi Mayıs 2017’de sona erdirmiş olduğundan, yangının şirketin günlük faaliyetlerine bir etkisi bulunmamaktadır.

İş Yatırım – Anadolu Efes AEFES Hisse Analiz – 14.01.2019

Kapanış (TL) : 19.52 – Hedef Fiyat (TL) : 31.1 – Piyasa Deg.(TL) : 11558 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.55 ↔ AEFES TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 59.32

Anadolu Efes 4Ç18 hacim verisi Anadolu Efes’in konsolide bira hacimleri 4Ç18’de yıllık bazda %3.9 artış gösterdi. Türkiye operasyonlarında görülen daralma, güçlü uluslararası büyüme rakamları ile telafi edildi. Türkiye bira hacimleri 4Ç18’de yıllık bazda %2,9 daraldı. Zayıf büyüme verilerinin arkasında Ekim ayında fiyatlara yapılan zam, düşen tüketici güveni ve geçen senenin yüksek baz etkisi olduğunu düşünüyoruz. Diğer yandan Türkiye’den yapılan ihracatta görülen çift haneli büyüme daha büyük bir daralmayı önledi. Uluslararası operasyonların satış hacmi ise Rusya operasyonlarında görülen yüksek tek haneli büyümeye bağlı olarak, 4Ç18’de yıllık bazda %5,3 artış gösterdi. Sonuçların hisse üzerinde etkisinin sınırlı olmasını bekliyoruz.

Tacirler Yatırım – Anadolu Efes AEFES Hisse Analiz – 14.01.2019

Anadolu Efes 4Ç18’de 8,2 milyon hektolitre bira hacmi açıkladı ve yıllık bazda %3,9 proforma büyüme gerçekleştirdi. Coca-Cola İçecek’in hacimleri dahil toplam hacimler %1,9 yükselişle 21,2 milyon hektolitreye ulaştı. Açıklanan rakamlar bizim beklentimiz olan %3 daralmanın üzerindedir. 4Ç18’de Türkiye bira %2,6, 1,4 milyon hektolitre seviyesine daralırken, yurtiçi satışlardaki %4,2 gerileme ihracattaki artışla bir miktar dengelendi. Ekim ayındaki fiyat artışları ve tüketici talebindeki gerileme Türkiye birada daralmaya neden oldu. EBI’ın satışları 4Ç18’de %5,3 artışla 6,8 milyon hektolitreye ulaşırken, Rusya, Kazakistan ve Moldova’da büyümeler görüldü. 2018 itibariyle toplam bira hacimleri proforma bazda %1,2, 31,8 milyon hektolitre ve alkolsüz içecek dahil %4,7, 106,5 milyon hektolitre seviyelerine yükseliş gösterdi. Böylelikle 2018 sonuçları şirketin bira satışları için beklediği proforma bazda düşük tek haneli daralma ve konsolide bazda düşük-orta tek haneli büyümenin üzerinde gerçekleşti. 2018’de Türkiye bira hacimleri %2 daralmayla 5,7 milyon hektolitre seviyesinde gerçekleşirken, yurtdışı bira %2 yükselişte 26,1 milyon hektolitreye ulaştı.

Şeker Yatırım – Anadolu Efes AEFES Hisse Analiz – 14.01.2019

Anadolu Efes (AEFES) 4Ç18 ve 2018 yılına ait satış hacmi rakamlarını açıklamıştır. Buna göre AEFES’in konsolide satış hacmi; bira ve meşrubat operasyonlarındaki büyümeyle 4Ç18’de yıllık %1,9 artış göstermiştir. 2018 yılının tamamında ise satış hacmi Şirket’in beklentisine paralel yıllık bazda %4,7 artış göstererek 106,5 mhl seviyesine ulaşmıştır. Türkiye bira operasyonlarının satış hacmi 4Ç18’de yıllık bazda %4,2, 2018 yılında ise %2 oranında düşüş göstermiştir. Uluslararası bira operasyonları ise 4Ç18’de yıllık bazda %5,3 oranında artışla 6,8 mhl seviyesinde gerçekleşmiştir. 2018 yılında uluslararası operasyonların toplam satış hacmi yıllık %2 yükselmiştir (Nötr).

Deniz Yatırım – Anadolu Efes AEFES Hisse Analiz – 14.01.2019

Anadolu Efes’in konsolide satış hacmi, 2018 yılının dördüncü çeyreğinde yıllık %1,9 oranında arttı. Anadolu efes tarafından 2018 yılı için satış hacim rakamları açıklandı. 4. Çeyrekte yıllık %1.9 büyüme yakalayan kondolide satış hacminde uluslararası bira operasyonlarındaki güçlü görünüm öne çıkıyor. Yurtiçi satış hacminde son çeyrekte %4.2 düşüş görülürken özellikle Rusya pazarının katkısıyla son çeyrekte yıllık %3.9 büyüyen bira grubu satış hacmi, yılın tamamı için şirket beklentisinin üstünde gerçekleşrek %1.2 büyümeyle 31.8 mhl seviyesinde gerçekleşti. Yurtiçi operasyonların yıllık, toplam satış hacmi ise %2 düşüşle 5.7 mhl seviyesinde kaydedilmiştir.

Meşrubat grubunda ise, yurtiçi piyasada 4Ç18 satış hacmi alkolsüz içecek sektöründeki daralmaya rağmen yatay bir seyirle 120 milyon ünite kasa olurken, tüketici güvenini olumsuz etkileyen makroekonomik koşullar ve Eylül ayındaki liste fiyat artışlarından etkilendi. Söz konusu dönemde, gazlı içecek kategorisi %6,9 daralırken, Şekersiz segmenti büyümeye devam etti. Gazsız içecek kategorisi, %10,4 daralma kaydederken, su kategorisinin satış hacmi %9,4 arttı. Çay kategorisi ise önceki yılın aynı dönemindeki düşük bazın da katkısıyla %11,9 hacim artışı kaydetti. Yurt dışında ise satış hacmi %1,5 artışla 108 milyon ünite kasa oldu. Pakistan’da hacim artışı, tüketici güvenini olumsuz etkileyen makroekonomik koşullar ve Ekim ayı başındaki liste fiyat artışlarına bağlı olarak yavaşlayarak %1,4 oldu.

Sonuç olarak, Anadolu Efes’in konsolide satış hacmi yıllık %4.7 seviyesinde büyüyerek 106.5 mhl seviyensine ulaşmıştır.

 

Anadolu Efes 2018 Satış Hacimlerini Açıkladı – 11.01.2019

Anadolu Efes Konsolide

Anadolu Efes’in konsolide satış hacmi, bira ve meşrubat operasyonlarından gelen büyümeyle 2018 yılının dördüncü çeyreğinde yıllık %1,9 oranında artış kaydetmiştir. Çeyreksel büyümeye esas olarak uluslararası bira operasyonları katkı sağlamıştır. Sonuç olarak, Anadolu Efes’in konsolide satış hacmi 2018 yılında düşük-tek orta haneli büyüme beklentimize paralel olarak yıllık %4,7 seviyesinde büyüyerek 106,5 mhl seviyesine ulaşmıştır.

Bira Grubu 

2018 yılının dördüncü çeyreğinde bira grubu satış hacmi proforma bazda yıllık %3,9 büyüyerek 8,2 mhl seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu büyümeye en büyük katkıyı Rusya sağlarken diğer uluslararası operasyonlarımız da çeyrek içinde güçlü hacim performansı göstermiştir. 2018 yılında, toplam bira grubu satış hacmi, yılın tamamı için açıkladığımız düşük-tek haneli daralma beklentilerinin çok üzerinde performans göstererek proforma bazda %1,2 oranında büyümüş ve 31,8 mhl seviyesinde kaydedilmiştir.

Türkiye Bira Operasyonları

Türkiye bira operasyonlarımızın yurtiçi satış hacmi, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğindeki yıllık %5,6 oranındaki güçlü büyümenin ardından, 2018 yılının dördüncü çeyreğinde yıllık %4,2 oranında düşüş göstermiştir. Dördüncü çeyrekte ihracat hacimlerinde gerçekleşen çift haneli büyüme yurtiçi operasyonlardaki düşüşü hafifletmiş, ve sonuç olarak Türkiye operasyonlarımızın satış hacmindeki düşüş %2,6 seviyesinde sınırlı olmuştur.

Türkiye operasyonlarımızın toplam satış hacmi 2018 yılında %2,0 oranında düşüşle 5,7 mhl seviyesinde kaydedilmiştir.

Dördüncü çeyrekte tüketici güveninde oluşan bozulma nedeniyle talepte bir yavaşlama görülmeye başlanmıştır. Ekim ayında yapılan ara dönem fiyat artışlarının da dördüncü çeyrekte pazar üzerinde olumsuz etkisi olmuştur. 2018 yılında da portföyümüzü genişletmeye yönelik stratejimiz odağımızda yer almaya devam etmiştir.

Her ortamda tüketicilerin taleplerini karşılamaya yönelik geniş çeşitlilikte bir ürün portföyüne sahip olma stratejimize paralel olarak 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren dünyanın en büyük 10 bira markasından biri olan “Corona Extra“, neredeyse sekiz yüzyıllık kadim Belçika bira markası “Leffe” ile birlikte yine dünyaca ünlü buğday birası “Hoegaarden” portföyümüze eklenmiştir.

Uluslararası Bira Operasyonları

EBI’nin konsolide satış hacmi Rusya, Kazakistan ve Moldova’nın iyi hacim performanslarının pozitif katkılarıyla 2018 yılının dördüncü çeyreğinde proforma bazda yıllık %5,3 oranında artışla 6,8 mhl seviyesinde kaydedilmiştir. Böylelikle, 2018 yılının tamamında EBI’nin satış hacmi proforma bazda %2,0 oranında artışla 26,1 mhl seviyesinde gerçekleşmiştir.

Dünya Kupası ve yaz döneminde iyi seyreden hava koşulları sayesinde Rusya’da bira pazarının, bizim yatay performans beklentimizin biraz üstünde gerçekleşerek, 2018 yılında düşük-tek haneli büyüdüğü tahmin edilmektedir. Rusya operasyonumuzda gerçekleşen entegrasyon sürecinde pazar uygulamalarımızdan güç alırken, sektördeki iyileşme de hacimlerimize katkı sağlamıştır. Sonuç olarak, Rusya’da satış hacmimiz dördüncü çeyrekte proforma bazda yüksek-tek haneli ve 2018 yılında ise düşük tek haneli büyümüştür.

Ukrayna operasyonumuz beklentilerin üzerinde performans göstererek 2018 yılında büyüme kaydetmiştir. Bu pazarda sahip olduğumuz güçlü ikincilik pozisyonu korunmuştur.

Kazakistan’da pazar tahminimize göre yataya yakın bir performans göstermiştir. Bizim hacim performansımız ise başarılı ürün portföyü ve pazar uygulamaları sayesinde yoğun rekabete rağmen pazarın üzerinde gerçekleşmiştir. Pazarın üzerinde performans gösterilmesi sonucunda pazar payı kazanılırken pazardaki lider konumumuz daha da pekişmiştir.

Diğer uluslararası bira operasyonlarımızda ise özellikle yaz aylarında seyreden elverişsiz hava koşulları nedeniyle pazarlar olumsuz etkilenmiştir.

Meşrubat Grubu

2018’in dördüncü çeyreğinde konsolide satış hacmi %0,6 artarak 228,5 milyon ünite kasa olmuştur. Söz konusu dönemde su ve çay kategorileri sırasıyla %7,0 ve %11,5 büyüme sergilerken, büyük ölçüde Türkiye operasyonuna bağlı olarak gazlı içecek ve gazsız içecek kategorileri %2,2 ve %4,9 daralmıştır.

2018 yılında konsolide satış hacmi %4-%6 aralığındaki beklentimizin üzerinde %6,3 artarak 1.314,9 milyon ünite kasaya ulaşmıştır. 77 milyon ünite kasa artışa denk gelen büyüme, gazlı içecekler (%6,8 artış), gazsız içecekler (%11,6 artış) ve su kategorisindeki (%6,0 artış) güçlü performansla desteklenirken, çay kategorisinin satış hacmi %1,2 gerilemiştir.

2018’in dördüncü çeyreğinde satış hacmi alkolsüz içecek sektöründeki daralmaya rağmen yatay bir seyirle 120,1 milyon ünite kasa olurken, tüketici güvenini olumsuz etkileyen makroekonomik koşullar ve Eylül ayındaki liste fiyat artışlarından etkilenmiştir. Söz konusu dönemde, gazlı içecek kategorisi %6,9 daralırken, Şekersiz segmenti büyümeye devam etmiştir. Gazsız içecek kategorisi, %10,4 daralma kaydederken, su kategorisinin satış hacmi %9,4 artmıştır. Çay kategorisi ise önceki yılın aynı dönemindeki düşük bazın da katkısıyla %11,9 hacim artışı kaydetmiştir.

2018 yılında Türkiye operasyonlarının satış hacmi %4,8 artışla 650,5 milyon ünite kasa olurken, 2012 yılından bu yana en yüksek büyüme oranına ulaşmıştır. 2018’de Çay hariç tüm kategoriler hacim artışı kaydederken, gazlı içecekler 2017 yılındaki %1,7’lik büyümenin ardından %5,7 hacim artışı göstermiştir. Küçük paketlerin gazlı içecek portföyündeki payı artmaya devam ederek 2017 yılındaki %22 seviyesinden %23’e yükselmiştir. Satılan paket sayısı ise, %11 artışla satış hacmindeki artışın üzerinde büyümüştür. 2018 yılında, artan soğutucu yatırımları, ‘Coca-Cola Şekersiz’ ve ‘Fanta C’ gibi inovasyonlar ve büyüyen artan portföy bulunurluğu gazlı içeceklerdeki hacim artışını desteklemiştir.

Şekersiz segmenti, ‘Coca-Cola Şekersiz’ odağımızla %26 büyürken, bu segmentin toplam gazlı içecek portföyündeki payı 1 puan artışla yaklaşık %7 olmuştur. Gazsız içecekler kategorisinin satış hacmi, buzlu çay segmentindeki yatırım artışı ve portföy bulunurluğunun da katkısıyla %5,8 artarken, su kategorisi küçük paketlerdeki çift-haneli büyümeyle yılı %7,6 hacim artışıyla tamamlamıştır. Çay hacmindeki düşüş ise genel olarak liste fiyat artışlarından kaynaklanmıştır.

2018’in son çeyreğinde, uluslararası operasyonların satış hacmi %1,5 artışla 108,4 milyon ünite kasa olmuştur.

Pakistan’da hacim artışı, tüketici güvenini olumsuz etkileyen makroekonomik koşullar ve Ekim ayı başındaki liste fiyat artışlarına bağlı olarak yavaşlayarak %1,4 olmuştur. Orta Doğu operasyonlarının satış hacmi %5,3 gerilemiştir. Irak’ta dini günler ve güvenlik önlemleri nedeniyle piyasanın yaklaşık on gün kapalı kalması ve politik ortamdan kaynaklanan zorlukların devam etmesi satışları olumsuz etkilerken hacim %2,2 gerilemiştir. Ürdün satış hacmi, zayıf makroekonomik ortama bağlı olarak %21,9 daralmıştır. Orta Asya operasyonları, Azerbaycan, Kırgızistan ve Tajikistan’daki %20’nin üzerindeki büyümeyle birlikte %7,2 hacim artışı kaydetmiştir. Yılın son çeyreğinde Kazakistan, önceki yılın aynı dönemindeki %13,4 hacim artışının üzerine %6,7 büyüme göstermiştir. Yeni yıl tüketici promosyonları ve başarılı tüketici aktivasyonları bölge genelinde gazlı içeceklerdeki hacim artışını desteklemiştir.

2018 yılında uluslararası operasyonların satış hacmi büyük ölçüde Pakistan ve Kazakistan pazarlarındaki büyümeyle %7,8 artış göstererek 664,5 milyon ünite kasaya ulaşmıştır.

Pakistan’da satış hacmi, 2017 yılındaki %3,5 büyümenin ardından 2018’de 7.3% artış kaydetmiştir. Dağıtım ve saha uygulamalarındaki iyileşme, yüksek sezon öncesinde faaliyete geçen Faysalabad fabrikası ve başarılı tüketici aktiviteleri hacim artışına katkı sağlayan başlıca unsurlar olmuştur. Gazlı içeceklerdeki hacim artışı %6,7 olurken, saha uygulamalarındaki iyileşme 2018 yılını pazarın üzerinde bir büyümeyle kapatmamızı sağlamıştır. Coca-Cola markası orta-tek haneli büyüme kaydederken, Sprite markası stratejiye paralel olarak düşük-onlu seviyelerde büyüme göstermiştir. Dasani markasının lansmanı da su kategorisindeki yaklaşık %35 büyümeyi destekleyerek hacim artışına katkı sağlamıştır. Orta Doğu operasyonlarının satış hacmi %2,0 artmıştır. Irak’ta gazlı içecek kategorisindeki yüksek tek haneli büyüme su kategorisindeki daralmayı büyük ölçüde telafi ederken, toplam hacim artışı %3,9 olmuştur. Ürdün’deki satış hacmi ise, tüketici harcamalarının genelini olumsuz etkileyen makroekonomik koşullar ve vergi artışlarına bağlı olarak %8,4 gerilemiştir. Orta Asya operasyonlarında, Türkmenistan hariç tüm pazarlarımız çift haneli büyüme kaydederken bölge genelindeki hacim artışı %12,7 olmuştur. Kazakistan, ciro pazar payındaki önemli artışlarla birlikte %14,1 hacim artışı kaydederek şimdiye kadarki en yüksek satış hacmine ulaşmıştır. Ülkedeki güçlü saha uygulamaları, etkin pazarlama kampanyaları ve makroekonomik ortamı destekleyen görece yüksek petrol fiyatlarına bağlı olarak tüm kategoriler çift haneli hacim artışı sergilemiştir. Azerbaycan ise, gazlı içecek kategorisindeki %30’un üzerinde büyümeyle birlikte %29,7 hacim artışı kaydederek şimdiye kadarki en yüksek satış hacmine ulaşmıştır. Diğer yandan, Türkmenistan’ın satış hacmi, konvertasyon sorunu nedeniyle operasyonlarımızda meydana gelen aksamalara bağlı olarak %34,9 gerilemiştir.

Tacirler Yatırım – Anadolu Efes AEFES Hisse Yorum – 02.01.2019

Biraya uygulanan ÖTV Ocak başı itibariyle bir derece alkol oranı için %13 artışla 1,7694 TL seviyesine yükseltildi. ÖTV artışı regülasyon gereği üretici fiyat artışına paraleldir. Piyasada daha yüksek artışlar olabileceği beklentisini dikkate alarak haberi hafif olumlu olarak değerlendiriyoruz. Yine de ÖTV artışlarının bira talebindeki büyümeyi 2019’da sınırlayacağını düşünüyoruz.