Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Alkim Kağıt A...

Alkim Kağıt ALKA Hisse Analiz ve Yorumları

PAYLAŞ

Aracı kurum ve uzmanların Alkim Kağıt ALKA hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber ve yorumları aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Bu sayfadan hisse ile ilgili çıkmış tüm haber, rapor ve teknik analizleri takip edebilirsiniz.

Alkim Kağıt DMO İhale Süreci Hakkında Açıklama Yaptı  – 10.08.2017

Devlet Malzeme Ofisinin 850.000 Top 1. Hamur 80gr/m2 A4 Fotokopi Kağıdı ihalesinin 650.000 Topu 31.07.2017 tarihi ititbariyle firmamıza ihale edilmiştir, ihale sözleşmesi 10.08.2017 tarihi itibariyle imzalanmıştır.

Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oran: %2,88 (31 Aralık 2016 tarihli gelir tablosuna göre)

İŞ YATIRIM – Alkim Kağıt ALKA Hisse Analizi 2Ç17 – 10.08.2017

Kapanış (TL) : 5.94 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 312 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.12 ALKA TI Equity- Öneri :GÖZDEN GEÇİRİLİYOR Get.Pot.%: n.a Analist: [email protected]

2Ç17 sonuçları: ALKA 2Ç17’de, yıllık bazda %45 daralmaya işaret eden 4m TL net kar açıkladı. Net kar tarafında görülen daralmanın en önemli nedeni TL’nin değer kazancı ve zayıflayan operasyonel performans oldu. 2Ç17 FAVÖK, ciroda görülen yıllık %41 artışa rağmen, brüt kar marjında görülen gerilemeye bağlı, %4 düşüş ile 8m TL’ye geriledi.

HALK YATIRIM – Alkim Kağıt ALKA Hisse Analizi 2Ç17 – 10.08.2017

Alkim Kağıt (ALKA, Negatif): Alkim Kağıt, yılın ikinci çeyreğinde beklentimiz olan 5,6 milyon TL’nin altında, yıllık bazda %24 azalışla 4,4 milyon TL net kâr açıkladı. Operasyonel kârlılıkta beklentimizden daha düşük bir performans gerçekleşmesi, net kârın beklentimizin altında gelmesinde etkili olan ana unsur oldu. Brüt kâr marjı yıllık bazda 5,7 puan, çeyreklik bazda 6,5 puan kötüleşme gösterirken, FAVÖK ise yıllık bazda %3,9 gerileyerek, beklentimiz olan 11,2 milyon TL’nin altında 7,5 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Beklentimizin altında gelen FAVÖK rakamında, beklentimizin altında gerçekleşen brüt kâr marjı etkili oldu.

ZİRAAT YATIRIM – Alkim Kağıt ALKA Hisse Analizi 2Ç17 – 10.08.2017

Alkim Kağıt (ALKA, Sınırlı Negatif): Alkim Kağıt’ın 2Ç2017 net dönem karı 4,4mn TL olmuş ve 2016 ikinci çeyrekteki 5,8mn TL’lik net karın altında gerçekleşerek görece olumsuz bir görüntü sergilemiştir. Alkim Kağıt’ın satış gelirleri 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %41,3 oranında artarak 63,9mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %51,5 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar sadece %1,6 oranında artarak 9,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı 5,7 puan düşüşle %14,6’ya gerilemiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %34,6 oranında artmıştır. Diğer faaliyetlerden de 4,1mn TL gelir kaydedilmesi sonucu faaliyet karı 10,1mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 0,1 puan artarak %15,9’a ulaşmıştır. Finansman tarafında 4,7mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 5,6mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 4,4mn TL olmuştur. Net kat marjı 5,9 puan düşüşle %7 seviyesine gerilemiştir. 2. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 6 aylık net dönem karı 12,6mn TL olmuştur. 2016’nın ilk 6 ayındaki net dönem karı 7,8mn TL idi.

TACİRLER YATIRIM – Alkim Kağıt ALKA Hisse Analizi 2Ç17 – 10.08.2017

Alkim Kağıt – İkinci çeyrekte 4,4 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %24 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %45 azaldı. Net satışlar 64 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %41 büyüdü. Şirket, 2Ç17’de 8 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %4 düştü. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 553 baz puan azalarak %11,8 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %96 azalarak 2 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 85 milyon TL (2Ç16: 72 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %42,2 (2Ç16: %43,7) olarak kaydedildi.

 

HALK YATIRIM – Alkim Kağıt ALKA Hisse Analizi – 08.06.2017

Operasyonel marjlar hem ürün fiyatlarındaki artış hem de maliyet avantajı ile yükseliyor. Operasyonel marjlar (1) enerji maliyetlerindeki gerileme, (2) vakum sisteminde yapılan iyileştirme ile kojenerasyon sisteminin daha az enerji tüketecek olması, (3) ürün fiyatlarındaki yükseliş gibi faktörlerden olumlu yönde etkilenmeye başladı. 2016 yılı sonlarından itibaren geçerli olmak üzere doğalgaz fiyatlarındaki %10’luk indirim ile 2017 yılı başında yenilenen vakum sisteminin enerji ihtiyacında %10 tasarruf sağlaması şirket marjlarını 2017 yılından itibaren destekleyecek. Öte yandan, ürün fiyatlarında 2017 yılında %26 yükseliş gerçekleşeceğini tahmin ederken, 2018 yılında %5 artış öngörüyoruz. Böylece 2016 yılında %16,3 gerçekleşen FAVÖK marjının 2017 ve 2018 yıllarında sırasıyla %19,6 ve %19,7 seviyelerinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Satış gelirleri ve FAVÖK’te 2016-18 yılları arasında sırasıyla %15 ve %26 YBBO olacağını öngörüyoruz.

Cazip temettü verimliliği. İki yıl aradan sonra şirket tekrar temettü dağıtmaya başladı. 2016 yılı kârının %83’ünü temettü olarak dağıtan şirketin projeksiyon dönemimizde temettü dağıtım oranının bu seviyelerde devam etmesini bekliyoruz. 2017 yılında hisse başına 0,52 TL temettü beklentimiz %10,2 gibi cazip bir temettü verimliliğine işaret ederken, hem sektör ortalaması olan %2,2’in hem de BIST 100’ün ortalaması olan %3,2’nin oldukça üzerinde verimliliğe işaret ediyor.

Düşük çarpanlarda işlem görüyor. Alkim Kağıt 2017 yıl sonu tahminlerimize göre 5.2x FD/FAVÖK ile işlem görürken, tarihi ortalamalarına göre %30 benzer şirket ortalamalarına göre %40 iskontolu çarpanlarda işlem görüyor. Hisse yıl başından bu yana %116 değer kazanmasına rağmen, işlem gördüğü çarpan seviyeleri ve değerlemeler hisseyi hala cazip kılıyor. Değerlememiz neticesinde, hissenin şu anki fiyatına göre %58’lik bir yükseliş potansiyeline işaret eden 8,00 TL seviyesindeki 12 aylık hedef fiyatımız doğrultusunda AL tavsiyesi veriyoruz.

 

ZİRAAT YATIRIM – Alkim Kağıt ALKA Hisse Analizi 1Ç17 – 03.05.2017

lkim Kağıt (ALKA, Pozitif): Alkim Kağıt’ın 1Ç2017 net dönem karı 8,1mn TL olmuş ve 2016 ilk çeyrekteki 2mn TL’lik net karın üzerinde gerçekleşerek iyi bir görüntü sergilemiştir. Alkim Kağıt’ın satış gelirleri 1. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,6 oranında artarak 49,3mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %3,4 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %107,2 oranında artarak 10,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı 9,3 puan artışla %21,2’e yükselmiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %3,6 oranında artmıştır. Diğer faaliyetlerden de 3mn TL gider kaydedilmesi sonucu faaliyet karı 5mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 4,4 puan artarak %10,1’e ulaşmıştır. Finansman tarafında 5,2mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 10,1mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 8,1mn TL olmuştur. Net kat marjı 11,9 puan artışla %16,4 seviyesine yükselmiştir.

OYAK YATIRIM – Alkim Kağıt ALKA Hisse Analizi 1Ç17 – 03.05.2017

Yılın ilk çeyreğinde 8 milyon TL net kar açıklarken bu rakam 2016 ilk çeyrek rakamı olan 2 milyon TL’nin oldukça üzerinde gelmiş oldu. Şirketin gerçekleştirdiği verimlilik yatırımları ve olumlu piyasa koşulları şirketin brüt marjını destekledi. Bunun sonucunda ALKA’nın VAFÖK rakamı 9.5 milyon TL seviyesine ulaşırken yıllık %130 artış göstermiş oldu. Bunun yanında 50 milyon TL’lik uzun döviz pozisyonu nedeniyle net 5 milyon TL’lik finansal gelir elde edilmesi de net kara olumlu yansıdı

 

Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı – 02.03.2017

Şİrketimiz Yönetim Kurulu 02.03.2017 tarihinde aldığı karara göre;

Şirketin 2016 yılı faaliyetlerini içeren; Bağımsız denetimden geçmiş Türkiye Muhasebe Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na uygun olarak düzenlenmiş Finansal Tabloları ve vergi yasaları kapsamından tutulan kayıtlara ait oluşturulan mali tablolar incelendi, müzakere edildi;

  1. Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) / Türkiye Finansal Raporlama Standartları(TFRS) ‘na uygun olarak düzenlenmiş Finansal Tablolara göre 26.454.866,32 TL net dönem kârı olduğu, vergi yasaları kapsamından tutulan kayıtlara göre oluşturulan mali tablolarda 27.256.877,09 TL net dönem kârı olduğu görülmüştür,
  2. Türk Ticaret Kanunun (TTK) 519 maddesinin birinci fıkrası uyarınca, ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar genel kanuni yedek akçe ayrılması zorunludur, buna göre 1.162.597,29 TL birinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına,
  3. Birinci kâr payı matrahı olan, TMS/TFRS’ na göre hazırlanan net dönem kârına bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı 25.327.477,11 TL üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulunun Kâr payı tebliği (II-19.1)’ ne uygun olarak 5.065.495,42 TL’ nın birinci kâr payı olarak nakit dağıtılmasına,
  4. Yasal dağıtılabilir net dönem kârından Yönetim Kuruluna % 1 oranında, 220.893,49 TL nakit kâr payı verilmesine,
  5. Geri kalan yasal dağıtılabilir dönem kârının tamamı ve ilave olarak mevcut dağıtılabilir olağanüstü yedeklerden 668.834,74 TL ve Olağanüstü Yedeklerin Enflasyon düzeltme farklarından 1.453.512,08 TL olmak üzere toplamda 2.122.346,82 TL kar dağıtımına dahil edilmesine, TTK’nın 519. Maddesine göre ikinci yedek akçenin ayrılmasından sonra kalanın nakit dağıtılmasına,
  6. Toplamda hissedarlara nakit kâr payı olarak, brüt 22.028.375,07 TL, net 18.724.118,81 TL dağıtılmasına,
  7. 1 TL nominal değerde hisse senedine % 41,9588 nispetinde ve 0, 419588 TL brüt ,% 35,6650 nispetinde ve 0,356650 TL net nakit temettü ödenmesine,
  8. Yukarıda açıklanan çerçevede, kar dağıtımına 25 Nisan 2017 tarihi itibariyle başlanılmasına, karar verilmiştir.
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
25.04.2017
 
27.04.2017
26.04.2017
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – NAKİT (TL) – NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – TUTARI(TL) – NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – ORANI(%) – NET
A Grubu
1.337,44
0
0,01
0,3566499
35,66499
B Grubu
1.069,95
0
0
0,3566499
35,66499
C Grubu
1.119,17
0
0
0,3566499
35,66499
D Grubu
39,94
0
0
0,3566499
35,66499
E Grubu
424.413,36
0
1,68
0,3566499
35,66499
F Grubu
18.296.138,95
0
72,34
0,3566499
35,66499
TOPLAM
18.724.118,81
0
74,03
0,3566499
35,66499

ZİRAAT YATIRIM – Alkim Kağıt ALKA Hisse Analizi 4Ç16 – 01.03.2017

Alkim Kağıt (ALKA, Pozitif): Alkim Kağıt’ın 2016 4. çeyrek ana ortaklık karı, brüt kardaki artış ve diğer faaliyet gelirleri sebebiyle, 13,2mn TL olmuştur. Şirketin 4Ç2016 brüt karı %406 artışla 10,5mn TL olurken, faaliyet karı 2015 son çeyrekteki 3,2mn TL’lik zarardan 4Ç2016’da 13,8mn TL kara yükselmiştir. Finansman gelirlerindeki ufak bir artış kaydeden şirketin vergi öncesi karı 16,5mn TL olmuştur. 2015 son çeyrekteki vergi gelirinin aksine 2016 son çeyrekte vergi gideri yazan şirketin net dönem karı 13,2mn TL’ye yükselmiştir. 4Ç2015’te şirket 1,1mn TL net zarar açıklamıştı. Son çeyrek sonuçlarıyla birlikte Alkim Kağıt’ın 2016 yılı genelindeki net karı 26,5mn TL olmuştur. 2015 yılındaki net kar 10,1mn TL idi.

OYAK YATIRIM – Alkim Kağıt ALKA Hisse Analizi 4Ç16 – 01.03.2017

Yılın son çeyreğinde 13.2 milyon TL net kar açıklarken 2016 yılı tamamında net kar 26.5 milyon TL seviyesine ulaştı. Şirketin VAFÖK’ü ise son çeyrekte 9.1 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin dövizdeki 50 milyon TL’lik uzun pozisyonu üzerinden yazılan kur farkı geliri de finansalları olumlu etkiledi.

PAYLAŞ