Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Akmerkez GYO ...

Akmerkez GYO AKMGY Hisse Analiz ve Yorumları

Akmerkez GYO AKMGY hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber,rapor ve hisse yorumlarını aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların MNDRS ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiz.

ZİRAAT YATIRIM – Akmerkez GYO Hisse Analiz 2Ç18 – 07.08.2018

Akmerkez GYO (AKMGY, Nötr): Şirket’in 2Ç2018’deki net dönem karı bir önceki yılına aynı döneminde göre %14 oranında artarak 22,2mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar da aynı dönemler itibariyle %10 oranında artarak 21,8mn TL olmuştur. İkinci çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in yılın ilk yarısındaki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %11 oranında artarak 42,8mn TL olmuştur.

 

Akmerkez GYO Temettü Açıklaması – 27.02.2018

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan 2017 yılı net dönem karı 77.807.440,00 TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan net dönem karı 69.793.515,54 TL’dir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan dağıtılabilir karın 77.807.440,00 TL tutarındaki kısmından:

1. Türk Ticaret Kanunu’nun 519. madde hükmü uyarınca, ayrılan kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20’sine ulaştığından %5 kanuni yedek akçenin ayrılmamasına,

2. 77.807.440,00 TL’nin 1.863.200,00 TL’lik kısmının 1. kar payı olarak ortaklara nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına,

3. Kalan kardan Şirket Esas Sözleşmesi’nin 30/c. maddesine göre Yönetim Kurulu Üyelerine pay ayrılmamasına,

4. Yasal kayıtlarımızda kalan karın 60.740.320,00 TL tutarındaki kısmının ortaklara 2. kar payı olarak nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına,

5. Toplam 62.603.520,00 TL tutarındaki kar payı üzerinden ödenmiş sermayenin % 5’i düşüldükten sonra kalan kısmın onda biri olan 6.074.032,00 TL’nin TTK’nın 519. maddesinin 2.fıkra hükmü uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,

6. 2017 yılı karından kalan tutarın dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,

7. Ortaklarımıza dağıtılacak olan 1. ve 2. kar payları toplamının 62.603.520,00 TL olarak (1,00 TL nominal değerli paya isabet eden kar payı tutarı brüt=net 1,68 TL, kar payı oranı brüt=net %168) tespit edilmesine,

8. Kar payının 25.339.520,00-TL tutarındaki kısmının 28.05.2018 tarihinde ilk taksit olarak ve bakiye 37.264.000,00-TL tutarındaki kısmının 24.12.2018 tarihinde ikinci taksit olarak ödenmesine,

9. Yönetim Kurulumuzun işbu kar payı dağıtım önerisinin Genel Kurulumuz’un onayına sunulmasına,

10. İşbu kar dağıtım önerisine ilişkin kararımızın ve Sermaye Piyasası Kurulu kararları çerçevesinde hazırlanan 2017 yılı Kar Dağıtım tablosunun kamuya açıklanarak, kar dağıtım tablosunun bir suretinin Sermaye Piyasası Kurulu’na sunulmasına,

karar verilmiştir.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00026
1. Taksit
0,68
68
0,68
68
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00026
2. Taksit
1
100
1
100
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00026
TOPLAM
1,68
168
1,68
168
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00034
1. Taksit
0,68
68
0,68
68
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00034
2. Taksit
1
100
1
100
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00034
TOPLAM
1,68
168
1,68
168
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00042
1. Taksit
0,68
68
0,68
68
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00042
2. Taksit
1
100
1
100
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00042
TOPLAM
1,68
168
1,68
168
D Grubu, AKMGY, TREAKMG00018
1. Taksit
0,68
68
0,68
68
D Grubu, AKMGY, TREAKMG00018
2. Taksit
1
100
1
100
D Grubu, AKMGY, TREAKMG00018
TOPLAM
1,68
168
1,68
168
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
1. Taksit
28.05.2018
30.05.2018
29.05.2018
2. Taksit
24.12.2018
26.12.2018
25.12.2018

 

 

ZİRAAT YATIRIM – Akmerkez GYO Hisse Analiz 3Ç17 – 03.11.2017

Akmerkez GYO (AKMGY, Nötr): Şirket’in 3Ç2017’deki net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %1 oranında artarak 18,4mn TL olmuştur. Brüt kar ise aynı dönemler itibariyle %8 gerileyerek 18,6mn TL olmuştur. Diğer yandan Şirket’in 2017 yılının ilk dokuz ayındaki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %4 oranında azalarak 57mn TL olmuştur.