Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Akiş GYO AKSG...

Akiş GYO AKSGY Hisse Analiz ve Yorumları

Akiş GYO AKSGY hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber ve yorumları aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Aracı kurum ve uzmanların AKSGY hissesi ile ilgili çıkmış tüm şirket haberi, rapor ve teknik analizleri bu sayfadan takip edebilirsiniz.

ZİRAAT YATIRIM – Akiş GYO AKSGY Hisse Analiz 3Ç18 – 07.11.2018

Akiş GYO (AKSGY, Pozitif): Şirket’in 3Ç2018’deki konsolide ana ortaklık net dönem karı 583,5 mn TL ile bir önceki yılın aynı çeyreğinde elde edilen 14mn TL konsolide ana ortaklık net dönem karının oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Aynı dönem itibariyle brüt kar %30 oranında artarak 3Ç2018’de 80,4mn TL’ye yükselmiştir. Aynı dönemler itibariyle net finansman giderlerindeki 373,8mn TL artışa karşın gerçeğe uygun değer artışı kaynaklı yatırım faaliyetlerinden 907,1mn TL’lik net gelir karın yüksek çıkmasında başlıca faktör olmuştur. Üçüncü çeyrek karı ile birlikte Şirket’in 2018 yılının ilk dokuz ayındaki konsolide ana ortaklık net dönem karı 1.050mnmn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 277,6mn TL konsolide ana ortaklık net dönem karı elde etmişti.

 

ZİRAAT YATIRIM – Akiş GYO AKSGY Hisse Analiz 2Ç18 – 16.08.2018

Akiş GYO (AKSGY, Pozitif): Akiş GYO, 2Ç2018’de 484,7mn TL ana ortaklık net dönem karı elde etmiştir. Şirket, bir önceki yılın aynı çeyreğinde 60,6mn TL ana ortaklık net dönem karı elde etmişti. Şirket’in brüt karı 70,7mn TL ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %18 oranında artarken, yatırım faaliyetlerinden elde edilen 597,1mn TL gelir net dönem karının yüksek çıkmasında etkili olmuştur. Diğer yandan, Şirket’in net finansman giderleri ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 194,1mn TL artış kaydetmiştir. Ek olarak, Şirket’in 2Ç2018’deki brüt kar marjı bir önceki yılın aynı çeyreğinin bir miktar üzerinde %75 oranında gerçekleşmiştir. Son olarak, ikinci çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in 2018 yılının ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %77 oranında artarak 466mn TL’ye yükselmiştir.

 

İŞ YATIRIM – Akiş GYO AKSGY Hisse Haber – 28.05.2018

Kapanış (TL) : 3.03 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 1303 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.25 AKSGY TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a
Akiş Gyo, Londra’da konut projesi gerçekleştirecek. Akiş Gyo Londrada konut projesi gerçekleştirmek üzere Jersey’de yer alan WMG London Developments L.P. Şirketine %51 oranında ortak olacak. KAP’ta yer alan açıklamaya göre yatırım ile ilgili sözleşmelerin imzalanmasına karar verildi.

 

ZİRAAT YATIRIM – Akiş GYO AKSGY Hisse Analiz 1Ç18 – 10.05.2018

Akiş GYO (AKSGY, Sınırlı Negatif): Şirket 1Ç2018’de 18,7mn TL ana ortaklık zararı kaydetmiştir. Şirket geçen yılın aynı döneminde 203,1mn TL ana ortaklık karı elde etmişti. (İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler geçen yılın ilk çeyreğinde 181,8mn TL idi.) Öte taraftan Brüt kar ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %44 oranında artarak 69,8mn TL’ye yükselmiştir. Aynı dönemler itibariyle 69,3mn TL artan net finansman giderleri zarar kaydedilmesinde etkili olmuştur. Yılın ilk çeyreğinde brüt kar marjı ise %76 olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde brüt kar marjı %74 idi.

TACİRLER YATIRIM – Akiş GYO AKSGY Hisse Analiz 1Ç18 – 10.05.2018

Akiş GYO – 1Ç18 sonuçlarını 18.7 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 203.1 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 92 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %40 büyüdü. Şirket, 1Ç18’de 62 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %55 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 668 baz puan artarak %66.9 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yatay kalarak 1,637 milyon TL olarak gerçekleşti.

 

ZİRAAT YATIRIM – Akiş GYO AKSGY Hisse Analiz – 09.04.2018

Akiş GYO (AKSGY, Nötr): Şirket’in SAF GYO ile birleşmesi işleminde ayrılma haklarının kullanımı sonucu elde etmiş olduğu Şirket sermayesinin %17,39’una denk gelen Akiş GYO pay senetlerinin Borsa İstanbul A.Ş. “BİST”‘de blok satışı konusunda yurt içi ve yurt dışı potansiyel yatırımcılarla görüşmelerde bulunmak üzere Ünlü Menkul Değerler A.Ş. yetkilendirilmiş olup; bu çerçevede yapılan görüşmeler neticesinde European Bank for Reconstruction and Development (“EBRD”) ile Şirket arasında söz konusu pay senetlerinin BİST’de Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usulü ve Esasları kapsamında EBRD tarafından muhtemel alımına ilişkin EBRD ile 06.04.2018 tarihinde bir sözleşme (“Çerçeve Anlaşma”) akdedilmiştir. Çerçeve Anlaşma’nın imzalanmış olması EBRD açısından payların alımına ilişkin herhangi bir yükümlülük yaratmamaktadır. EBRD’nin olası yatırımı ile ilgili olmak üzere Şirket, sermayesinin %50,75’ine sahip olan pay sahiplerinden bir taahhütname alınmıştır.

Akiş GYO Net Kar Payı Dağıtım Teklifi Hakkında Açıklama Yaptı – 06.03.2018

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından;

  1. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarımızda yer alan net dönem karımız 490.551.211,00-TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarımızda yer alan net dönem karımız ise 241.445.188,42-TL’dir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarımızda yer alan 490.551.211,00-TL tutarındaki net dönem karından Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesi ve Şirket Esas Sözleşmesi’nin 33.maddesi çerçevesinde;

-Kayıtlarımızda yer alan Genel Kanuni Yedek Akçe’nin Türk Ticaret Kanunu’nun 519.maddesinin (1.) fıkrası ve Şirketimizin Esas Sözleşmesi’nin 33.maddesinin (a) bendi hükmünde belirtilen tavana ulaşması dolayısıyla ayrılmamasına,

-Şirketimizin 430.091.850,00-TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin %5’ine tekabül eden 21.504.592,50-TL tutarındaki birinci temettünün (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,05-TL, temettü oranı brüt % 5,00’tir.) ortaklarımıza nakden dağıtılmasına,

-Kalan tutar olan 469.046.618,50-TL’den 113.495.407,50-TL tutarındaki ikinci temettünün (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,263886-TL, temettü oranı brüt %26,388644’dür) ortaklarımıza nakden dağıtılmasına,

-Dağıtılan ikinci temettüye istinaden 11.349.540,75-TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,

-Ortaklarımıza dağıtılacak olan 1. ve 2. Temettüler toplamının 135.000.000,00-TL olarak (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,313886-TL, temettü oranı brüt % 31,388644) tespit edilmesine,

  • -Toplam 11.349.540,75-TL’nin Genel Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasına,
  • -Kalan tutarın Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,
  • -Temettü bedellerinin hangi tarihlerde ödeneceğine Genel Kurulca karar verilmesine,
  1. Yönetim Kurulumuzun işbu kar payı dağıtım önerisinin Genel Kurulumuzun onayına sunulmasına,
  2. İşbu kar dağıtım önerisine ilişkin kararımızın ve Sermaye Piyasası Kurulu kararları çerçevesinde hazırlanan 2017 yılı Kar Dağıtım Tablosu’nun kamuya açıklanmasına,

Karar verilmiştir.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAIGY00025
1. Taksit
0,1569432
15,69432
0,1569432
15,69432
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAIGY00025
2. Taksit
0,1569432
15,69432
0,1569432
15,69432
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAIGY00025
TOPLAM
0,3138864
31,38864
0,3138864
31,38864
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017
1. Taksit
0,1569432
15,69432
0,1569432
15,69432
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017
2. Taksit
0,1569432
15,69432
0,1569432
15,69432
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017
TOPLAM
0,3138864
31,38864
0,3138864
31,38864

TACİRLER YATIRIM – Akiş GYO AKSGY Hisse Analiz 4Ç17 – 19.02.2018

Akiş G.M.Y.O. – 4Ç17 sonuçlarını 212.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %57 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %1425 arttı. Net satışlar 91 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %327 büyüdü. Şirket, 4Ç17’de 49 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %1188 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 3593 baz puan artarak %53,7 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %3 düşerek 1,616 milyon TL olarak gerçekleşti.

ZİRAAT YATIRIM – Akiş GYO AKSGY Hisse Analiz 4Ç17 – 19.02.2018

Akiş GYO (AKSGY, Pozitif): Şirket’in 4Ç2017’deki net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %57 oranında artarak 212,9mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar ise 62,6mn TL gerçekleşerek bir önceki aynı çeyreğindeki 13,2mn TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Kar artışında Akasya AVM’den elde edilen gelirler (Saf GYO ile birleşilmesi sonrasında Akasya AVM’den elde edilen gelirler Akiş GYO ile konsolide edilmeye başlanmıştır.) etkili olmuştur. Son çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in 2017 yılı net dönem karı 490,6mn TL ile geçen yılın son çeyreğindeki 169,9mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir.

 

ZİRAAT YATIRIM – Akiş GYO AKSGY Hisse Analiz 3Ç17 – 07.11.2017

Akiş GYO (AKSGY, Pozitif): Şirket’in 3Ç2017’deki net dönem ana ortaklık karı 14mn TL gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 7mn TL zarar kaydedilmişti. Saf GYO ile birleşmeden sonra Akasya’dan 51,3mn TL kira gelirleri elde edilmiştir. Diğer yandan, 3Ç2017’deki brüt kar ise 62mn TL ile geçen yılki 14mn TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Üçüncü çeyrek karı ile birlikte Şirket’in yılın ilk dokuz ayındaki net dönem ana ortaklık karı 277,6mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde 34,2mn TL ana ortaklık karı elde edilmiştir.

 

ZİRAAT YATIRIM – Akiş GYO AKSGY Hisse Haber – 04.12.2017

Akiş GYO (AKSGY, Pozitif): Şirket tarafından ait Kocaeli’de kayıtlı taşınmazın 23,7mn USD + KDV bedel (KDV Dahil 28mn USD) ile satılmasına karar verildiği duyurulmuştur. Diğer yandan Şirket, kurlarda görülen aşırı dalgalanmalar neticesinde AKASYA ve AKBATI Alışveriş Merkezi’ndeki mevcut kiracılardan, Şirket tarafından ihtiyari olarak belirlenecek olanlara 01/12/2017- 31/12/2017 tarihleri arasındaki bir aylık kira dönemi ile sınırlı olarak uygulanmak kaydı ile; kira sözleşmelerinde öngörülen ödeme tarihindeki USD kurunun 3,60TL, EURO kurunun ise 4,25TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

ZİRAAT YATIRIM – Akiş GYO AKSGY Hisse Haber – 01.11.2017

Akiş GYO (AKSGY, Nötr): Kurlarda görülen aşırı dalgalanmalar neticesinde kiracılara destek olmak amacıyla, Akasya ve Akbatı Alışveriş Merkezi’ndeki mevcut kiracılardan, Şirket tarafından ihtiyari olarak belirlenecek olanlara 01/11/2017-30/11/2017 tarihleri arasındaki bir aylık kira dönemi ile sınırlı olarak uygulanmak kaydı ile; kira sözleşmelerinde öngörülen ödeme tarihindeki USD kurunun 3,50TL, EURO kurunun ise 4,10TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

 

Akiş GYO ve SAF GYO Birleşti – 10.02.2017

SAF GYO ile birleşen Akiş GYO’nun özkaynak değeri 2.5 milyar TL’ye toplam varlıkları 4 milyar TL’ye çıktı. Akiş GYO Genel Müdürü Gökşin Durusoy özel sektör GYO’ları arasında 3. sıraya yükseldiklerini kaydetti Akkök Holding bünyesinde faaliyet gösteren Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), SAF GYO ile birleşti. Birleşmeyle, iki şirket faaliyetlerine Akiş GYO çatısı altında devam edecek.

Birleşmeden önce SAF GYO 1 bünyesinde bulunan Akasya Alışveriş Merkezi; Akbatı Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin de sahibi olan Akiş GYO bünyesine girdi. Birleşme sonrası Akiş GYO’nun özkaynak değeri Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi Alize Dinçkök Eyüboğlu ve Akiş GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Gökşin Durusoy 2.5 milyar TL’ye, toplam varlıkları da 4 milyar TL’ye çıkarken toplam kiralanabilir alanı 160 bin metrekareye, çıkarken yıllık kira geliri de 320 milyon TL’ye yükseldi.

Akiş GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Gökşin Durusoy, şirketin portföyünde bulunan Akasya’dan 250 milyon lira, Akbatı’dan 80 milyon lira kira geliri elde edileceğini kaydetti. Durusoy, 2.5 milyar TL’ye yükselen özkaynak büyüklüğü ile özel sektör GYO’ları arasında 3. sıraya çıktıklarını ifade etti.