Ana Sayfa Raporlar Ekonomi Raporları ve Gelişmeleri Merkez Bankas...

Merkez Bankası Mayıs Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporunu Yayımladı

ÖZET

Mayıs ayında tüketici fiyatları yüzde 0,45 oranında artmış ve yıllık enflasyon 0,15 puan azalarak yüzde 11,72 olmuştur. Bu dönemde gıda enflasyonundaki yukarı yönlü seyir devam etmiştir. Enerji enflasyonundaki düşüş Mayıs ayında da sürerken hizmet enflasyonunda yükseliş kaydedilmiştir. Temel mal grubunda Türk lirasındaki birikimli değer kaybının gecikmeli etkileri hissedilmeye devam etmiştir. Bununla birlikte, giyim fiyatlarında yöntem değişikliğinden kaynaklanan geçici faktörler temel mal grubunda enflasyonu düşürücü yönde etki yapmıştır. Söz konusu geçici etkiler arındırıldığında enflasyonun ana eğiliminde sınırlı bir düşüş olduğu gözlenmiştir.

…DEĞERLENDİRMELER

Mayıs ayında tüketici fiyatları yüzde 0,45 oranında artmış ve yıllık enflasyon 0,15 puan düşerek yüzde 11,72 olmuştur. Bu dönemde B ve C endekslerinin yıllık değişim oranları nispeten yatay seyrederek sırasıyla yüzde 9,19 ve 9,38 olarak gerçekleşmiştir.

Alt grupların yıllık tüketici enflasyonuna katkıları incelendiğinde, bir önceki aya göre gıda grubu katkısının 0,22 puan arttığı, enerji grubu katkısının ise 0,30 puan azaldığı görülmüştür. Temel mal ve hizmet gruplarının katkısında ise önemli bir değişim olmamıştır.

Mevsimsellikten arındırılmış verilerle çekirdek enflasyon göstergelerinin üç aylık ortalamaları incelendiğinde ana eğilimde düşüş gözlenmiştir. Bu dönemde hizmet grubunun eğilimi yatay seyrederken temel mal grubunun eğilimi, giyim fiyatlarına bağlı olarak, belirgin oranda yavaşlamıştır. Giyim enflasyonundaki yavaşlama büyük ölçüde yöntemsel değişiklikten gelen geçici etkileri yansıtmaktadır. Bu etkiler dikkate alındığında ana eğilimdeki iyileşmenin daha sınırlı olduğu gözlenmektedir.

Mayıs ayında hizmet grubu fiyatları yüzde 0,93 oranında artmış, grup yıllık enflasyonu 0,19 puan yükselerek yüzde 9,06 olmuştur. Aylık bazda, lokanta otel grubunda gıda fiyatlarındaki seyre bağlı olarak yemek hizmetleri, ulaştırma grubunda karayolu ile yolcu taşımacılığı, diğer hizmetler grubunda ise paket tur fiyatlarında (yüzde 14,63) belirgin artışlar gözlenmiştir. Bu doğrultuda, yıllık enflasyon söz konusu gruplarda yükselirken kirada yatay seyretmiş, haberleşme grubunda ise gerilemiştir.

Enerji fiyatları Mayıs ayında yüzde 1,07 oranında azalmıştır. Uluslararası petrol fiyatlarındaki düşüş ve Türk lirasındaki değer kazancına bağlı olarak bu dönemde akaryakıt ve tüp gaz fiyatları sırasıyla yüzde 2,89 ve 1,63 oranında gerilemiştir. Diğer yandan, belediyelerce belirlenen şebeke suyu fiyatlarındaki artış eğilimi devam etmiştir. Bu gelişmelerle birlikte, enerji grubu yıllık enflasyonu 2,38 puanlık düşüşle yüzde 8,72 olmuştur.

Mayıs ayında gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yıllık enflasyon 1,28 puan yükselerek yüzde 16,91’e ulaşmıştır. Bu gelişmede, işlenmemiş gıda fiyatları öne çıkarken yıllık enflasyon işlenmiş gıda grubunda da yükselmiştir. Mevsimsel etkilerden arındırılmış işlenmemiş gıda fiyatları Mayıs ayında önemli bir oranda artmış, bunda özellikle kırmızı et fiyatlarındaki (yüzde 3,46) güçlü yükselişin etkisi dikkat çekmiştir. Bu dönemde yıllık enflasyon taze meyvelerde yatay seyrederken sebze grubunda yukarı yönlü seyrini sürdürmüştür. Böylelikle, işlenmemiş gıda yıllık enflasyonu düşük bazın da etkisiyle yüzde 27,33’e ulaşmıştır. İşlenmiş gıda fiyatları aylık yüzde 0,87 ile yüksek bir oranda artmaya devam etmiş, grup yıllık enflasyonu yüzde 8,27 olarak gerçekleşmiştir. Alt gruplar bazında ekmek ve alkolsüz içecek kalemlerindeki (gazlı içecek, maden suyu, kahve vb.) yüksek fiyat artışları öne çıkmıştır. Bu doğrultuda, taze meyve-sebze dışı gıda yıllık enflasyonu kademeli yükselişini Mayıs ayında da sürdürmüştür.

…YİFE

Yurt içi üretici fiyatları Mayıs ayında yüzde 0,52 oranında artmış, yıllık enflasyon 1,11 puan gerileyerek yüzde 15,26 olmuştur. Bu gelişmede, uluslararası emtia fiyatları (petrol ve metal) ile döviz kurundaki olumlu seyir belirleyici olmuştur. Yıllık enflasyon, imalat sanayisinde yüzde 16,77’ye gerilerken petrol ve ana metal hariç imalat sanayisinde yatay seyrederek yüzde 13,83 olarak gerçekleşmiştir. Petrol ve ana metal hariç imalat sanayi fiyatlarının mevsimsellikten arındırılmış ana eğilimi sınırlı bir oranda zayıflamakla birlikte yüksek seviyesini korumuştur.

Ana sanayi gruplarına göre incelendiğinde, Mayıs ayında fiyat artışlarının ara malı ve sermaye mallarında ılımlı seyrettiği, dayanıklı tüketim (mücevherat hariç) ve dayanıksız mallarda ise (sırasıyla yüzde 3,16 ve 1,38) belirgin olduğu gözlenmiştir. Dayanıklı tüketim mallarında mobilya ve tüketici elektroniği ürünlerindeki fiyat gelişmeleri öne çıkarken dayanıksız tüketim mallarında et ürünleri, meyve ve sebzeler ile unlu mamuller gibi gıda kalemleri belirleyici olmuştur. Bu dönemde sermaye mallarında gözlenen fiyat artışında ise motorlu kara taşıtları öne çıkmıştır. Sonuç olarak bu dönemde, tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı baskılar bir miktar zayıflamakla birlikte güçlü seyrini korumuştur.