Ana Sayfa Haberler Şirket Haberleri Türk Traktör ...

Türk Traktör Kasım Ayı Üretim ve Satış Verilerini Açıkladı

02.12.2020 – Türk Traktör, OSD’ye bildirdiği Kasım 2020 satış ve üretim rakamlarını açıkladı. Rakamlara göre Türk Traktör fabrikası Kasım ayında yurtiçinde 3.006 (Ekim ayı 2847), yurtdışında 1.265 (Ekim ayında 1401) olmak üzere toplam 4271 adet satış yaptı. Bu rakamlar Ekim ayı ile karşılaştırıldığında yurtiçi satışlarda %5,6’lık büyüme, ihracat tarafında ise yüzde %9,7’lik küçülme görülüyor. İki aylık süreçte toplam satışların %0,5’lik değişimle yatay kaldığını söyleyebiliriz.

Türk Traktör’ün 2020’nin ilk 11 ayında yurtiçi satışları 18.985’e, ihracat rakamı ile 11.656 ulaşmış durumda. Türk Traktör, Ankara ve Sakarya Erenler’deki fabrikalarında Kasım ayında 4.875 adetlik üretime, 2020 yılı toplamında ise 30.543 adete ulaşmış durumda. Şirket, Kasım ayında Ankara fabrikasında 1 milyonuncu traktör gövdesi üretimini tamamladığını duyurmuştu.

 

Türk Traktör Ekim Ayı Satış Verilerini Açıkladı

04.11.2020 – Türk Traktör, OSD’ye bildirdiği Ekim 2020 satış rakamlarını açıkladı. Ekim ayı satış verileri ise toplam satış hacminin güçlü iç pazar satışları ile %59 büyüdüğünü gösteriyor. Rakamlara göre Türk Traktörün Ekim ayında yurtiçinde 2847, yurtdışına 1401 olmak üzere 4248 adete yükseldi. Ekim ayı toplam satış hacmi aylık bazda da hem yurtiçi hem de ihracttaki büyüme sayesinde %21 artış gösterdi. Ekim ayında yurtiçi satış hacmi yıllık bazda iki katından fazla artış gösteririken ihracat hacmi ise yıllık bazda %3 düşüş gösterdi.

Şirketin ilk 9 aylık dönemde 215 milyon dolarlık (215.033.515) 8990 adet traktör ve 23 milyon dolarlık yedek parça ihraç ettiği bilinmekte. Ekim ayındaki 1401 adetlik yurtdışı satışı ile 10391’e yükselen ihracat hacmi yıllık bazda %22’lik düşüş göstermekte.

Diğer taraftan yılın ilk on ayında yurtiçi satış hacmi yıllık bazda yaklaşık iki kat artışla 15,979 adete ulaşmış durumda. Düşük baz yılı etkisi, borçlanma oranlarındaki gerileme (Ziraat Bankası teşvikli %4.5), güçlü rekolte ve artan ürün fiyatları ile çiftçi gelirlerinde yükseliş, ve devam eden devlet tarım destekleri 2020’de güçlü traktör talebinin önde gelen nedenleri olarak öne çıkmakta. Türk Traktör 2020’de 22 bin -23.5 bin adet iç satış hacmi, 11 bin -12.5 bin adet ihracat hacmi hedefliyor.

 

Türk Traktör Eylül Ayı Satış Verilerini Açıkladı

04.10.2020 – Türk Traktör, OSD’ye bildirilen Eylül 2020 satış rakamlarını açıkladı. Şirketin Eylül ayında toplam satış hacmi güçlü iç satışlarla %21 büyüdü. Türk traktör Eylül ayında 3.630 adet traktör üretirken, 2020 yılında toplam 21.608 üretim adetine ulaştı. (9 aylık, kümüle üretilen traktör adeti)

Türk Traktör’ün Eylül ayı toplam satış hacmi 2.420 adetle güçlü devam eden iç pazar satışları sayesinde yıllık bazda %21 artışla 3,508 adete yükseldi. Ağustos ayında bakım çalışmaları sonucu sekiz gün üretime ara verilmesi nedeniyle rakamların aylık bazda kıyaslanması anlamlı değil.

Eylül ayında yurtiçi satış hacmi yıllık bazda iki katından fazla artış gösterirken ihracat hacmi çok güçlü baz nedeniyle yıllık bazda %43 düşüş gösterdi. İhracat rakamlarına aylık bazda bakıldığında ise Ağustos’taki 859 adetin ardından Eylül ayında 1.088 adet traktör ihraç edildiği görüldü. Yılın ilk dokuz ayında ise yurtiçi satış hacmi yıllık bazda %93 artışla 13,132 adete ulaşırken, ihracat hacmi yıllık bazda %24 düşüşle 8,990 adete geriledi.

Düşük baz yılı etkisi, borçlanma oranlarındaki gerileme (Ziraat Bankası teşvikli %4.5), güçlü rekolte, tatminkar yağışlar ve devam eden devlet tarım destekleri 2020’de güçlü traktör talebinin önde gelen nedenleri olarak öne çıkıyor.  Türk Traktör 2020’de 19 bin -21.5 bin adet iç satış hacmi, 11 bin -12.5 bin adet ihracat hacmi hedefliyor.

 

Türk Traktör Ağustos Ayı Satış Verilerini Açıkladı

04.09.2020 – Türk Traktör Ağustos 2020 satış rakamlarını açıkladı. Türk Traktör’ün Ağustos ayı toplam satış hacmi güçlü devam eden iç pazar satışları sayesinde yıllık bazda %62 artışla 2,496 adete yükseldi. Ağustos ayında bakım çalışmaları sonucu sekiz gün üretime ara verilmesi nedeniyle rakamların aylık bazda kıyaslanması anlamlı değil. Ağustos ayında yurtiçi satış hacmi yıllık bazda iki katından fazla artış gösteririken ihracat hacmindeki büyüme %6 ile sınırlı kaldı. Yılın ilk sekiz ayında ise yurtiçi satış hacmi yıllık bazda %84 artışla 10,712 adete ulaşırken, ihracat hacmi yıllık bazda %21 düşüşle 7,902 adete geriledi.

Oyak Yatırım konuyu şu şekilde değerlendirdi: “TTRAK: (Hedef Fiyat: 122.00TL/hisse, Endeks Üzeri Getiri) Ağustos ayında yurtiçinde yıllık bazda %124 artışla 1,637 adet satışa ulaşırken, ihracat tarafında ise yıllık bazda %6’lık artışla 859 adete ulaştı. Toplam satış adeti ise yıllık bazda %62 artışla 2,496 adet oldu. Aylık bazda gerilemenin ana sebebi ise Ağustos ayında planlı olarak üretime verilen ara idi. Yurtiçi satış adetlerindeki güçlü pozitif seyir devam ediyor.

Yurtiçi traktör pazar tahminimiz 2020 yılı için muhafazakar olmakla birlikte 40 bin adet seviyesindeyken orta vadede pazarın yeniden +40bin adet / yıl seviyesine yakınsamasını bekliyoruz. Önemli Hususlar:

  • Yurt içi traktör satış ağırlığının toplam satışlardaki artışının, TTRAK’ın FAVÖK marjında olumlu bir etkisi olacaktır. 3Ç20 sonuçlarında da bunun olumlu etkisini görmeyi bekliyoruz.
  • Önemli ölçüde ertelenmiş talep olmasına rağmen, Covid-19 salgınının başlangıcında üretimin durması nedeniyle Mart, Nisan ve Mayıs aylarında TTRAK’ın stoklarinda yeterli sayıda traktör olmaması satışları da olumsuz etkilemişti. Satışlardaki düşüşün sebebinin talep yetersizliği olmadığını geçtiğimiz aylarda belirtmiştik ve Haziran ayının ardından pazarda çok güçlü bir büyüme ivmesinin başladığını gördük. Gelecek aylarda da yurtiçi adetlerdeki güçlü seyrin devam edeceğini düşünüyoruz.
  • Geçtiğimiz yıllarda toplam satışlardaki ağırlığı önemli derecede artan ihracat tarafında ise normalleşmenin (aşağı yönlü) devam edeceğini düşünüyoruz. Haziran ayında yapılan yalnızca 859 adetlik ihracat bizim beklentimizle ve şirket bütçesiyle uyumlu.
  • Şirket yurtiçi talebe yetişebilmek adına ek üretim personeli istihdamı sağlamasının yanı sıra, 3 vardiyali üretime geçti.”

 

06.08.2020 – Türk Traktör Temmuz 2020 satış rakamlarını açıkladı. Şirket Temmuz ayında yurtiçinde 1,777 traktör sattı ve satışlarını yıllık bazda %129 arttırdı. Türk Traktör Temmuz ayında 1,257 traktör ihraç etti ve yıllık bazda ihracat adetlerinde %23’lük gerileme kaydedildi. Ocak-Temmuz döneminde ise, şirketin yurtiçi satışları yıllık bazda %79 artarken ihracat hacmi ise %23 geriledi. Yıllıklandırılmış olarak yurtiçi satışlar %72 arttı ve 14,900 adet olarak kaydedildi, ihracat cephesinde ise %19’luk bir gerileme gerçekleşti ve rakam 13,054 adet olarak kaydedildi.

Türk Traktör Haziran Ayı Satış Verilerini Açıkladı

03.07.2020 – Türk Traktör Haziran ayı satış hacim verilerini açıkladı. Şirketin aylık yurtiçi satış (fabrika tarafından yurtiçi bayilere fatura edilen miktar) adedi 1.557, yurtdışı satış adedi (fabrika tarafından ihraç edilen araçlar) ise 1.368 olmak üzere toplam 2.901 olarak kaydedildi. Böylelikle Türk Traktör tarafından üretilen araç miktarı yıl başından bu yana yurtiçine 7.298, yurtdışına 5.786 adetle toplam 12.357 oldu.

Şirketin yurtiçi satış hacmi düşük baz yılı etkisi ve faiz oranlarındaki düşüş ile yıllık bazda iki katından fazla artış gösterdi. İhracat hacmi ise yıllık bazda %2 artışla 1,368 adet ulaştı. Bununla beraber ihracat hacmindeki aylık bazdaki toparlanmanın özellikle dikkat çekici olduğu görüldü. Keza Şirketin pandemi etkilerinin görülmeye devam ettiği mayıs ayı ihracat rakamının 655 olduğunu hatırlatalım. Yılın ilk yarısında ise şirketin kümülatif iç pazar satışları yıllık bazda %70 artışla 7,298 adete yükselirken, ihracat hacmi %23 düşüşle 5,786 adete geriledi.

Türk Traktör’ün 2020 yılı için 12.5 bin – 15.5 bin iç pazar satış hacmi ve 10 bin – 12.5 bin ihracat hacim hedefi bulunuyor. Haziran ayı satış verileri Türk Traktör’ün yurtiçi ve yurtdışı 2020 satış hedeflerinin yarısına ulaştığını gösteriyor.