Ana sayfa Emlak Emlak Vergisi...

Emlak Vergisinde Bu Tarihi Kaçırmayın!

Emlak vergisinde bu tarihi kaçırmayın: 30 Kasım

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

Gayrimenkul sahibini ilgilendiren Emlak Vergisi’nin ikinci taksidi için ödemelerin 30 Kasım’a kadar yapılması gerekiyor. Geç ödemede aylık ceza işliyor. Bazı kişiler ise Emlak Vergisi’ni boşa ödüyor olabilir. Emlak Vergisi ile ilgili merak edilenleri Lüx Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran anlattı. Emlak değerlerinin 4 yılda bir takdir komisyonlarınca yeniden belirlendiğini belirten Başaran, “Son olarak 2017’de tespit edilen değerler, 2021’e kadar geçerli olacak. Ara yıllarda rakama yeniden değerleme oranı ekleniyor. Ortaya çıkan rakamın üzerine, belirlenen oranlar ekleniyor. Konutlarda vergi büyükşehirde binde 2, büyükşehir olmayan yerlerde binde 1 olarak uygulanıyor” dedi.

Yüzde 2 gecikme faizi

Emlak vergisi borcu olup olmadığını sorgulamanın önemine de değinen Başaran, “Borç, belediyelerden veya e-Devlet aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) sunduğu İnternet Vergi Dairesi hizmeti işlemlerinden öğrenebililir” dedi. Başaran ödenmeyen borç nedeniyle aylık yüzde 2 gecikme faizi alındığına dikkat çekerek, “Borcunuzu belirtilen tarihte ödeyin. Bu borçlar hesapta kaldıkça katlanarak artar ve birgün karşınıza çıkar” açıklamasında bulundu.

Emlak Vergisinden Kimler Muaf?

Emlak Vergisinde Muafiyet Tanınan Kesim

Yasalara göre Emlak Vergisi’nden bazı kişilerin muaf olduğunu belirten Evrim Kırmızıtaş Başaran, şunları söyledi: “Ev hanımları, hiç geliri olmayanlar, tek evi olup emekli maaşından başka geliri olmayanlar, engelliler, işsizler, gazi ve şehitlerin dul ve yetimler bu kapsamda değerlendiriliyor. Emlak Vergisi’nden muaf olabilmek için evin brüt 200 metrekareyi geçmemesi gerekiyor. Vergi muafiyetten faydalanmak için de belediyeye başvurup ‘vergi muafiyeti formu doldurup’ başvuru yapmak gerekiyor. Bilmeyerek ödeyenler şu ana kadar ödediği son 5 yıllık vergiyi belediyelerden talep edebilir.”

İndirimli ödeyin

Başaran, ayrıca yeni bina veya apartman dairelerinin vergi değerinin dörtte birinin (yüzde 25’i), inşalarının sona erdiği yılı takip eden yıldan itibaren, 5 yıl süreyle muafiyetten yararlanabildiğini söyledi. Başaran, “Yani yeni bina alındıysa ve 100 lira vergi ödenecekse bu tutar 75 liraya düşer” diye konuştu.

 

Artan Emlak Vergilerine İtiraz İçin Son Hafta, 2017

24.07.2017 – Gayrimenkul alanındaki uzmanlığı ve kazandığı ödüllerle adını duyuran MGC Legal Hukuk Bürosu avukatları son günlerde kamuoyu gündeminde yer alan emlak vergilerindeki yüksek değer artışına ilişkin açıklamalarda bulundu  

MGC Legal Hukuk Bürosu Yönetici Ortağı Av. Mustafa Güneş gündemdeki emlak vergisi artışlarına ilişkin şunları belirtti: “213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre Türkiye’de bulunan tüm binalar, araziler ve arsalar emlak vergisine tabidir. Emlak vergisi oranları, Emlak Vergisi Kanununun 11. maddesine göre tespit edilmektedir. Tespit işlemi Emlak Vergisi Kanununun 29. maddesinde gösterilen usule göre hesaplanan vergi değeri esas alınarak yıllık olarak yapılmaktadır. Vergi değeri ise Takdir Komisyonlarınca dört yılda bir kez hesaplanmaktadır. 2018 yılında yeni belirlenen vergi değerleri yürürlüğe girecek ve 4 yıl süre ile geçerli olacaktır. 

“Kanun gereğince, yeni emlak vergisi değerlerinin yürürlüğe girmeden 4 ay önce kamuya duyurulması zorunlu olduğundan, Takdir Komisyonlarınca ilgili yerlere bildirimler yapılmaya başlanmıştır. Bildirimlerin başlamasıyla bedellerin eskiye oranla dört, hatta beş katına kadar çıktığı mahaller olduğu kamuoyuna yansımaktadır.” 

Kimi mahallerdeki bu denli yüksek artışın gayrimenkul sahiplerini zor durumda bırakabileceğini belirten Av. Mustafa Güneş : “Takdir Komisyonları arsalara ve araziye ait asgari ölçüde birim değer tespitini dört yılda bir yapmakla yükümlüdür. Yani emlak sahipleri yeni açıklanan bedel üzerinden 4 yıl boyunca emlak vergisi ödemesi yapacaklar. Takdir Komisyonlarınca binaların vergi değeri belirlenirken kullanılış tarzı, inşaatın nevi ve sınıfına göre; arsaların vergi değeri metrekare; arazi vergi değerinin takdiri, arazinin cinsi, sınıfı ve kullanma durumu da değerlendirildiğinden, her gayrimenkulün tabii olacağı vergi değeri birbirinden farklılık gösterebilmektedir.” dedi.  

Vatandaşların yeni emlak vergisi oranlarını gayrimenkullerinin bağlı bulunduğu muhtarlıklardan bir an evvel öğrenmeleri gerektiğini belirten Av. Mustafa Güneş, bu konuda dikkat edilmesi gereken bir noktayı da ekleyerek; İç Genelgeye göre Takdir Komisyonu kararları aleyhine itiraz hakkı bulunduğunu, dolayısıyla vatandaşların bu haklarını kullanabileceklerini belirtti.  

Av. Mustafa Güneş, “Verilen süre içinde herhangi bir vergi mahkemesi nezdinde dava açılmamış ise takdir edilen vergi değeri kesinleşecektir. Herhangi bir mağduriyet yaşamamak için, gayrimenkul sahipleri önce vergi değerlerini muhtarlıklardan öğrenmeliler. Eğer haksız bir değerleme ile karşılaştıklarını düşünüyorlarsa, 31 Temmuz’a kadar hukuki itirazlarını yapabilirler.” dedi.

 

 

Özelmacıklı: Önümüzdeki Yıl Emlak Vergisi Bazı Bölgelerde Yüzde Yüzden Fazla Farkedebilir, 2017

11.05.2017 – Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, 4 yılda bir belirlenen arazi ve arsa değer tespitlerinde, sürenin çok uzun ve takdir edilen rakamlar gerçek piyasa değerine uzak kaldığını söyledi.

Emlak vergisi; arazi, arsa ve binalar için servete dayalı olarak tahsil edilen bir vergidir. Belediyeler tarafından tahsil edilen bu vergide, ilk taksit ödemesi için son tarih 31 Mayıs 2017. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Emlak vergisinde matrah bina, arsa ve arazinin vergi değeri yani rayiç bedelidir. Bina, arsa ve arazilerinin 2017 yılı vergi değerleri, 2016 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranı olan yüzde 3,83 (üç virgül seksen üç) oranında artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacaktır”.

2017 yılının, bina, arsa ve araziler için 2018 yılına ait uygulanacak metrekare birim değer takdirlerinin yapılacağı yıl olduğunu belirten ve tespitlerin yapılmaya başladığını belirten Özelmacıklı, “Takdir komisyonları dört yılda bir toplanarak arazi ve arsa rayiçlerini belirliyorlar. Lakin değer tespitlerinde bu süre çok uzun ve takdir edilen rakamlar gerçek piyasa değerine uzak kalıyor. Çıkacak rakamlar önümüzdeki yıl emlak vergilerinin bazı bölgelerde yüzde yüzden fazla fark etmesine neden olacak. Emlak vergisi tapu harçlarından, veraset ve intikalden vergilerine, konut teslimlerindeki KDV oranlarından, emsal kira bedellerine kadar birçok alanı etkiliyor” dedi.

Büyükşehirlerde 2 kat ödeniyor

Emlak vergisinin büyükşehirlerde ve mücavir alanlar içinde yüzde 100 artırımlı uygulandığını belirten Özelmacıklı, “Emlak vergisi rayiç değer üzerinden arazilerde binde 1, arsalarda binde 3, konutlarda binde 1 ve işyerlerinde binde 2 oranında alınmaktadır. Lakin Büyükşehir’lerde bu oran 2 katı olarak uygulanıyor. Örneğin rayiç değeri 200 bin TL gözüken bir konutunuz varsa, normal yörede 200 TL, büyükşehirde ise 400-TL vergi ödenmesi gerekiyor. Bu bedellere ayrıca yüzde 10 oranında da taşınmaz kültür varlıklarının korunması katkı payı ilave ediliyor” ifadelerini kullandı.

Beyannameye dikkat edilmeli

Taşınmazın el değiştirmesi, yeni yada kentsel dönüşüm sonrasında binanın inşası, kullanım tarzı değişikliği, parseller üzerinde ifraz ve tevhit işlemleri, miraslı hale gelmesi gibi durumlarda yıl sonuna kadar bildirimde bulunulması gerektiğini belirlen Altın Emlak Genel Müdürü, “Yılın son 3 ayında değişiklik olmuşsa değişikliği takip eden 3 ay içinde bildirim yapılır. Tapu dairelerindeki işlemler için gerekli borcu yoktur ve rayiç değer yazısı belediyeden satıcı tarafından alınmaktadır. Belediyeler ilgili yazıyı vermek için ise, o yıl için ödemenin satıcı tarafından yapılmasını istiyorlar. Takip eden yıllarda ise vergi alıcı tarafından ödenmesi gerekiyor. Tapu devri sonrasında genelde bu beyanname unutulur ve usulsüzlük cezasına neden olur” şeklinde konuştu.

Emlak vergisi ödemeyenler

Özelmacıklı, sözlerini şöyle tamamladı: “Hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler, gelirleri sadece kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların ayrıca gazilerin, engellilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni olması halinde emlak vergisinden muaf. belediye emlak servislerinde bu sorgulama yapılıyor. Mükelleflerin taahhüt belgesini belediyeye vermeleri halinde bu meskenleri için bina vergisi ödemiyorlar”.