Ana sayfa Emlak Emlak Vergisi...

Emlak Vergisinde Son Hafta !

27 Mayıs 2019 – Belediyeler tarafından bina, arazi ve arsalar için tahsil edilen ve servete dayalı olarak tahsil edilen Emlak Vergisinde son haftaya girildi. İlk taksit ödemeleri için son gün 31 Mayıs Cuma. 

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, emlak vergisiyle ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Özelmacıklı, “2019 yılı emlak vergi değeri, yeniden değerleme oranının yarısı olan yüzde11,865 (on bir virgül sekiz yüz altmış beş) oranında artırılarak uygulanıyor. Vergi oranları ise arazilerde ve meskenlerde binde bir, diğer binalarda binde iki ve arsalarda ise binde üçtür. Bu oranlar, büyük şehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yüzde 100 artırımlı uygulanır. Büyükşehir yasasıyla mahalleye dönüşen ve tüzel kişiliği kaldırılan köylerde ise emlak vergisi tahsili 2022 yılı sonuna kadar ertelendi” dedi.

İmar Barışı Sonrası Beyannameler Değiştirilmeli

Yaklaşık 10 milyon vatandaş tarafından başvuru yapılan İmar Barışı sonrasında vergi değerini etkileyen değişikliklerin beyan edilmesi gerektiğini de hatırlatan Özelmacıklı, “Mevcut binalara ilaveler yapılması, kullanılış tarzının değişmesi gibi hususlarda yılın sonuna kadar bildirimde bulunulur. Yılın son 3 ayında değişiklik olmuşsa değişikliği takip eden 3 ay içinde bildirim yapılır” dedi. 

Yeni İnşaa Edilen Yapılarda Emlak Vergisi Ne Kadar Olacak?

Arsa üzerine yeni bir bina yapanların, arsa değeri üzerinden vergi ödemeye devam edebileceklerini ifade eden Özelmacıklı “Yeni inşa edilen bina veya binaların vergisi, arsasının (veya arsa payının) vergisinden az olamıyor. Bu uygulama binaların inşalarının sona erdiği yılı takip eden yıldan itibaren dört yıl uygulanıyor” şeklinde konuştu.

Kültür Varlıklarında Durum Farklı

Tapu kütüğüne “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır” kaydı bulunan taşınmazların her türlü vergi harçtan muaf olduklarını belirten Özelmacıklı “Ancak, büyükşehir belediyesi sınırları içinde yer alan ve ticari faaliyetlerde kullanılanlar için emlak vergisini yarısına bu muafiyet uygulanmıyor. Yapılanma yasağına aykırı olarak tesis edilen yapılar ve eklentileri bulunan taşınmaz kültür varlıkları yıkılıncaya veya aykırılıklar giderilinceye kadar ise muafiyetten faydalanamıyor” dedi.  

Tasarrufu Kısıtlanan Bina ve Arsalar Dikkat

Tasarrufu kısıtlanan bina, arsa ve arazilerde emlak vergisinin 1/10 oranında tahsil edilmesi gerektiğine de dikkat çeken Özelmacıklı “İmar planlarında, resmi yapılara ve umumi hizmetlere ayrılmış olması sebebiyle üzerinde inşaat yapılmasına izin verilmeyen arsalar ile esaslı değişiklik ve ilaveler yapılmasına izin verilmeyen binaların tasarrufu kısıtlanmış sayılır. Kısıtlama, ilgili arsa veya binanın bulunduğu alan imar programına alınıncaya kadar devam eder” dedi. 

Emlak Vergisini Kimler Ödemez?

Özelmacıklı “Hiçbir geliri olmayanlar, gelirleri sadece kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanlar ayrıca gazilerin, özürlülerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m²’yi geçmeyen tek meskeni olması halinde emlak vergisinden muaftır” diye konuştu.

 

Artan Emlak Vergilerine İtiraz İçin Son Hafta

24.07.2017 – Gayrimenkul alanındaki uzmanlığı ve kazandığı ödüllerle adını duyuran MGC Legal Hukuk Bürosu avukatları son günlerde kamuoyu gündeminde yer alan emlak vergilerindeki yüksek değer artışına ilişkin açıklamalarda bulundu  

MGC Legal Hukuk Bürosu Yönetici Ortağı Av. Mustafa Güneş gündemdeki emlak vergisi artışlarına ilişkin şunları belirtti: “213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre Türkiye’de bulunan tüm binalar, araziler ve arsalar emlak vergisine tabidir. Emlak vergisi oranları, Emlak Vergisi Kanununun 11. maddesine göre tespit edilmektedir. Tespit işlemi Emlak Vergisi Kanununun 29. maddesinde gösterilen usule göre hesaplanan vergi değeri esas alınarak yıllık olarak yapılmaktadır. Vergi değeri ise Takdir Komisyonlarınca dört yılda bir kez hesaplanmaktadır. 2018 yılında yeni belirlenen vergi değerleri yürürlüğe girecek ve 4 yıl süre ile geçerli olacaktır. 

“Kanun gereğince, yeni emlak vergisi değerlerinin yürürlüğe girmeden 4 ay önce kamuya duyurulması zorunlu olduğundan, Takdir Komisyonlarınca ilgili yerlere bildirimler yapılmaya başlanmıştır. Bildirimlerin başlamasıyla bedellerin eskiye oranla dört, hatta beş katına kadar çıktığı mahaller olduğu kamuoyuna yansımaktadır.” 

Kimi mahallerdeki bu denli yüksek artışın gayrimenkul sahiplerini zor durumda bırakabileceğini belirten Av. Mustafa Güneş : “Takdir Komisyonları arsalara ve araziye ait asgari ölçüde birim değer tespitini dört yılda bir yapmakla yükümlüdür. Yani emlak sahipleri yeni açıklanan bedel üzerinden 4 yıl boyunca emlak vergisi ödemesi yapacaklar. Takdir Komisyonlarınca binaların vergi değeri belirlenirken kullanılış tarzı, inşaatın nevi ve sınıfına göre; arsaların vergi değeri metrekare; arazi vergi değerinin takdiri, arazinin cinsi, sınıfı ve kullanma durumu da değerlendirildiğinden, her gayrimenkulün tabii olacağı vergi değeri birbirinden farklılık gösterebilmektedir.” dedi.  

Vatandaşların yeni emlak vergisi oranlarını gayrimenkullerinin bağlı bulunduğu muhtarlıklardan bir an evvel öğrenmeleri gerektiğini belirten Av. Mustafa Güneş, bu konuda dikkat edilmesi gereken bir noktayı da ekleyerek; İç Genelgeye göre Takdir Komisyonu kararları aleyhine itiraz hakkı bulunduğunu, dolayısıyla vatandaşların bu haklarını kullanabileceklerini belirtti.  

Av. Mustafa Güneş, “Verilen süre içinde herhangi bir vergi mahkemesi nezdinde dava açılmamış ise takdir edilen vergi değeri kesinleşecektir. Herhangi bir mağduriyet yaşamamak için, gayrimenkul sahipleri önce vergi değerlerini muhtarlıklardan öğrenmeliler. Eğer haksız bir değerleme ile karşılaştıklarını düşünüyorlarsa, 31 Temmuz’a kadar hukuki itirazlarını yapabilirler.” dedi.

 

 

Özelmacıklı: Önümüzdeki Yıl Emlak Vergisi Bazı Bölgelerde Yüzde Yüzden Fazla Farkedebilir

11.05.2017 – Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, 4 yılda bir belirlenen arazi ve arsa değer tespitlerinde, sürenin çok uzun ve takdir edilen rakamlar gerçek piyasa değerine uzak kaldığını söyledi.

Emlak vergisi; arazi, arsa ve binalar için servete dayalı olarak tahsil edilen bir vergidir. Belediyeler tarafından tahsil edilen bu vergide, ilk taksit ödemesi için son tarih 31 Mayıs 2017. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Emlak vergisinde matrah bina, arsa ve arazinin vergi değeri yani rayiç bedelidir. Bina, arsa ve arazilerinin 2017 yılı vergi değerleri, 2016 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranı olan yüzde 3,83 (üç virgül seksen üç) oranında artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacaktır”.

2017 yılının, bina, arsa ve araziler için 2018 yılına ait uygulanacak metrekare birim değer takdirlerinin yapılacağı yıl olduğunu belirten ve tespitlerin yapılmaya başladığını belirten Özelmacıklı, “Takdir komisyonları dört yılda bir toplanarak arazi ve arsa rayiçlerini belirliyorlar. Lakin değer tespitlerinde bu süre çok uzun ve takdir edilen rakamlar gerçek piyasa değerine uzak kalıyor. Çıkacak rakamlar önümüzdeki yıl emlak vergilerinin bazı bölgelerde yüzde yüzden fazla fark etmesine neden olacak. Emlak vergisi tapu harçlarından, veraset ve intikalden vergilerine, konut teslimlerindeki KDV oranlarından, emsal kira bedellerine kadar birçok alanı etkiliyor” dedi.

Büyükşehirlerde 2 kat ödeniyor

Emlak vergisinin büyükşehirlerde ve mücavir alanlar içinde yüzde 100 artırımlı uygulandığını belirten Özelmacıklı, “Emlak vergisi rayiç değer üzerinden arazilerde binde 1, arsalarda binde 3, konutlarda binde 1 ve işyerlerinde binde 2 oranında alınmaktadır. Lakin Büyükşehir’lerde bu oran 2 katı olarak uygulanıyor. Örneğin rayiç değeri 200 bin TL gözüken bir konutunuz varsa, normal yörede 200 TL, büyükşehirde ise 400-TL vergi ödenmesi gerekiyor. Bu bedellere ayrıca yüzde 10 oranında da taşınmaz kültür varlıklarının korunması katkı payı ilave ediliyor” ifadelerini kullandı.

Beyannameye dikkat edilmeli

Taşınmazın el değiştirmesi, yeni yada kentsel dönüşüm sonrasında binanın inşası, kullanım tarzı değişikliği, parseller üzerinde ifraz ve tevhit işlemleri, miraslı hale gelmesi gibi durumlarda yıl sonuna kadar bildirimde bulunulması gerektiğini belirlen Altın Emlak Genel Müdürü, “Yılın son 3 ayında değişiklik olmuşsa değişikliği takip eden 3 ay içinde bildirim yapılır. Tapu dairelerindeki işlemler için gerekli borcu yoktur ve rayiç değer yazısı belediyeden satıcı tarafından alınmaktadır. Belediyeler ilgili yazıyı vermek için ise, o yıl için ödemenin satıcı tarafından yapılmasını istiyorlar. Takip eden yıllarda ise vergi alıcı tarafından ödenmesi gerekiyor. Tapu devri sonrasında genelde bu beyanname unutulur ve usulsüzlük cezasına neden olur” şeklinde konuştu.

Emlak vergisi ödemeyenler

Özelmacıklı, sözlerini şöyle tamamladı: “Hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler, gelirleri sadece kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların ayrıca gazilerin, engellilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni olması halinde emlak vergisinden muaf. belediye emlak servislerinde bu sorgulama yapılıyor. Mükelleflerin taahhüt belgesini belediyeye vermeleri halinde bu meskenleri için bina vergisi ödemiyorlar”.