Ana Sayfa Raporlar Ekonomi Raporları ve Gelişmeleri Resmi Rezerv ...

Resmi Rezerv Varlıkları Mayıs Ayında Yüzde 2,7 Arttı

finansal-kriz-dolar-01

TCMB tarafından aylık olarak açıklanan Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi verilerine ait resmi rezerv varlıkları ve yükümlülükleri raporudur.

Resmi Rezerv Varlıkları, 2017 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,7 artarak 105,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2017 yılı Mayıs ayı uluslararası rezervler ve döviz likiditesi verilerini açıkladı. Buna göre; Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 2,7 artarak 105,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 3 artarak 86 milyar dolara çıkarken, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 1,4 oranında artarak 18 milyar dolarna yükseldi.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) bir önceki aya göre yüzde 0,6 artarak 14,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu tutarın 10,2 milyar dolar anapara, 4,1 milyar dolar faizlerden oluştu. Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 1,1 milyar dolar bir ay, 3,3 milyar dolar 2-3 ay ve 9,9 milyar dolar 4-12 ay içerisinde ödenecek.

Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 4,1 artarak 61,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.