Ana Sayfa Raporlar Ekonomi Raporları ve Gelişmeleri Kullandırılan...

Kullandırılan Nakit Krediler Mart’ta Yüzde 22 Arttı

Kullandırılan nakit krediler Mart’ta yüzde 22 arttı
Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartlarının toplam içindeki payı yüzde 24.2 oldu.

İSTANBUL (İHA) – Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi raporuna göre, bireysel nitelikli kredi ve kredi kartı müşterilerinin (takipteki krediler hariç) sayısı 28,5 milyon oldu.
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi Aylık Bülteni’nin Mart sayısını yayınladı. Buna göre; üye kuruluşları tarafından kullandırılan nakit krediler, 2017 Mart dönemi itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,0 artarak 1 trilyon 945 milyar TL oldu. Bir önceki aya göre ise yüzde 2,3 seviyesinde artış gerçekleşti.

Nakit kredilerin 1 trilyon 850 milyar TL’lik bölümü bankalar, 42 milyar TL’si finansal kiralama şirketleri, 28 milyar TL’si finansman şirketleri ve 25 milyar TL’si faktoring şirketleri tarafından kullandırıldı. Tasfiye olunacak alacaklar 2017 Mart itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artarak 71 milyar TL oldu. Tasfiye olunacak alacak oranı ise yüzde 3,3’ten yüzde 3,5 seviyesine yükseldi.

2017 Mart dönemi itibarıyla tasfiye olunacak alacaklar oranı finansman şirketlerinde yüzde 3,2, bankalarda yüzde 3,4, faktoring şirketlerinde yüzde 5,9 ve finansal kiralama şirketlerinde yüzde 6,4 şeklinde gerçekleşti.

Ticari nitelikli kredilerin toplam içindeki payı 1,8 puan arttı.

Tüzel ve gerçek ticari müşterilere kullandırılan ticari kredilerin toplam nakit krediler içindeki payı 2017 Mart dönemi itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,8 puan artarak yüzde 75,8 oldu. İmalat sanayi yüzde 25,7 ile ticari krediler içinde en yüksek paya sahip olan sektör olurken, bu sektörü toptan perakende ticaret (yüzde 17,7) ve inşaat sektörü (yüzde 11,8) takip etti.

Elektrik, gaz ve su kaynakları sektörü bir yıl içerisinde en fazla büyüyen sektör oldu (yüzde 37,6). Ticari krediler içinde en yüksek paya sahip imalat sanayine sağlanan krediler son bir yıl içerisinde yüzde 19 arttı.

2017 Mart dönemi itibarıyla tasfiye olunacak alacaklar oranının en yüksek olduğu sektör; yüzde 4,8 ile toptan ve perakende sektörü oldu. En büyük 3 sektör aynı zamanda tasfiye olunacak alacaklar oranının en yüksek olduğu 3 sektör oldu. Tasfiye olunacak alacak tutarının 2017 Mart döneminde en fazla arttığı sektör yüzde 46,3 ile taşımacılık, depolama, haberleşme sektörü oldu.

Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları toplam hacmi 471 milyar lira

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından gerçek kişilere kullandırılan bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları 2017 Mart dönemi itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,5 oranında artarak 471 milyar TL oldu. Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları içinde en yüksek artış yüzde 18,1 ile konut kredilerinde gerçekleşti. Tüm bireysel nitelikli ürünler toplamda bir önceki aya göre yüzde 1,9 artış gösterirken, konut kredileri de yüzde 2,7 oranında arttı.

Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları bakiyesinin yüzde 38,5’ini konut kredileri, yüzde 17,5’ini kredi kartları, yüzde 6,5’ini taşıt kredileri ve yüzde 37,5’ini diğer ihtiyaç kredileri oluşturdu. Bireysel nitelikli krediler toplam tasfiye olunacak alacaklar tutarı bir yıl içerisinde yüzde 21,6 artarak 22 milyar TL oldu. Aynı dönemdeki tasfiye olunacak alacaklar oranı ise yüzde 4,2’den yüzde 4,5 seviyesine yükseldi.

Bireysel nitelikli ürünü olan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 2,5 milyon artarak 28,5 milyon kişi olurken, ortalama kredi miktarı ise 16,5 bin TL düzeyinde gerçekleşti.

Gerçek kişilere kullandırılan bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları toplam hacminin toplam krediler içindeki payı 2017 Mart dönemi itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre 1,8 puan azalarak yüzde 24,2 seviyesine geriledi.

En yüksek bireysel kredi bakiyesi olan il İstanbul

Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları bakiyesinin en yüksek olduğu il İstanbul oldu. 2017 Mart dönemi itibarıyla İstanbul’da 163 milyar TL, Ankara’da 46 milyar TL ve İzmir’de 30 milyar TL tutarında bireysel nitelikli kredi (kredi kartı dahil) bakiyesi bulundu. Ardahan, yüzde 25,6 ile son 12 ayda bireysel kredi (kredi kartı dahil) kullanımı en çok artan il oldu. Kişi başına ortalama bireysel kredi (kredi kartı dahil) miktarı en yüksek iller ise sırasıyla, Ankara, Van ve Mersin oldu.