Ana Sayfa Haberler Kaldıraçlı İş...

Kaldıraçlı İşlemler Sadece SPK Tarafından Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Aracılığıyla Yapılabilecek

Kaldıraçlı işlemler ve kaldıraçlı işlemlerle aynı hükümlere tabi olduğu belirlenen türev araç işlemleri, Türkiye’de yerleşik kişilerce sadece SPK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla yapılabilecek.

Türk parasının kıymetini korumaya yönelik mevzuatta yapılan düzenlemeye ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazetede yayımlandı. Buna göre, kaldıraçlı işlemler ve kaldıraçlı işlemlerle aynı hükümlere tabi olduğu belirlenen türev araç işlemleri, Türkiye’de yerleşik kişilerce yalnızca Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla yapılabilecek.

Kıymetli madenler, taşlar ve eşyaların dış ticaret rejimi esasları dahilinde Türkiye’ye ithali ve ihracı serbest hale geldi. Standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin, ithal ve ihracında gümrük idarelerine beyan verilmesi yeterli olacak, ithalat ve ihracat rejim, karar ve yönetmelikleri uygulamayacak. Standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin ihracatında ilgililerin talebi durumunda, 99/13812 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan ’İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar’, ’2008/6 sayılı İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ’ ile ’2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu karan ile yürürlüğe konulan Dahilde İşleme Rejimi Kararı’ ve bunlara dayanılarak yayımlanan düzenlemeler uygulanabilecek. İHA