Ana Sayfa Eğitim Borsa Bilgileri F/K Oranını K...

F/K Oranını Kullanarak Portföy Oluşturma, Gizmen Nalbantlı

F/K Oranını Kullanarak Portföy Oluşturma

Fiyat kazanç oranı bütün yatırımcıların baktığı bir oran olup Hisse Başına Piyasa Değeri / Hisse Başına Kar şeklinde bulunur. Çoğumuz şirket değerlerken bu orana bakar, şirketin sektöre göre ucuz olup olmadığına bakarız. Hissenin F/K oranı ne kadar düşükse, yatırım için ideal olduğunu varsayabiliriz. Bu kesin olmamakla birlikte, yıllara göre baktığımızda F/K’sı düşük hisselere yatırım yapmanın karlı sonuçlar getirdiğini görüyoruz.

Portföyü nasıl oluşturacağız ?

  • F/K oranını hesaplamak için şirketin bilanço ve gelir tablosunu kullanacağız.( Veri terminallerinden F/K oranlarını kolaylıkla elde edebilirsiniz.)
  • Portföy oluşturacağınız dönem için bir önceki bilanço dönemindeki verileri kullanacağız. Örneğin; 2016 yılı ilk çeyrek için 2015 yılı son çeyrek rakamlarını kullanacağız.
  • Portföyü her çeyrekte(bilanço döneminde) güncelleceğiz.
  • F/K’sı eksi olan şirketleri çıkaracağız.
  • Portföyde BİST100 içindeki hisseleri kullanacağız.
  • F/K oranlarını 0’dan büyük olmak üzere, küçükten büyüğe göre sıralayarak, en düşük F/K’ya sahip 10 hisseyi portföye eşit ağırlıkla koyacağız.

2014,2015 ve 2016 portföyde olan hisseler;

2014/1 2014/2 2014/3 2014/4 2015/1 2015/2 2015/3 2015/4 2016/1
AEFES AEFES ALARK ALARK ALBRK ALBRK ALBRK ALBRK ALBRK
ALGYO ALARK ALBRK ALBRK ALGYO ALGYO ALGYO ALGYO ALGYO
CIMSA ALBRK ALGYO ALGYO GLYHO GLYHO KOZAA ANACM ANACM
GSDHO ALGYO CIMSA KOZAA IPEKE IPEKE KRDMD HALKB GSDHO
HALKB CIMSA EGEEN KOZAL KOZAA KOZAA METRO METRO KOZAL
KOZAA KOZAA KOZAA METRO KOZAL KOZAL NTTUR NTTUR NTTUR
NTTUR KOZAL KOZAL TRGYO METRO METRO TATGD TATGD SODA
YAZIC NTTUR SODA TUPRS NTTUR NTTUR THYAO THYAO THYAO
YKBNK YAZIC YAZIC YAZIC TATGD TATGD TRGYO TRGYO TRGYO
ZOREN YKBNK YKBNK YKBNK TRGYO TRGYO VAKBN VAKBN VAKBN

Portföyün getirisini BİST100 ile karşılaştırıldığımızda oldukça iyi performans görüyoruz.

Portföyün betası 0.88, ortalama artık getirisi (Portföyün artık getirisi, dönemin ortalama portföy getirisinden risksiz faiz oranının çıkarılması ile bulunur) ise yüzde 2.47. Sharpe oranı ise 1.02. Sharpe Oranı, (Portföyün Getirisi – Risksiz Portföyün Getirisi )/ Standart Sapma şeklinde bulunur.Bu oranın yüksek olması portföy performansının riske dayalı getiri esasına göre başarılı olduğunu, düşük olması ise başarısız bir performansa sahip olduğunu gösterir.

2005 yılından itibaren böyle bir yatırım yapılsaydı, endekse göre yüzde 1736 getiri elde edilebilirdi. Böyle bir portföye 100 bin liralık yatırımın sonucu 6.194 milyon TL olarak karşımıza çıkıyor.

Sonuç olarak F/K oranı ile oluşturulan portföyün endekse göre iyi performans sergilediğini ve ucuz F/K hisselerini almanın iyi sonuçlar verdiğini söyleyebiliriz.

GİZMEN NALBANTLI