Ana Sayfa Vergi Beklenen Kanu...

Beklenen Kanun Yayınlandı, Osman Arıoğlu

SGK-01

OBTBMM Genel Kurulu’nda 29 Ocak’ta kabul edilen Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 10 Şubat tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunda çok kesimi ilgilendiren önemli hükümler bulunuyor.

SGDP PRİMİ KALDIRILDI

Kanunla getirilen düzenlemelerin en önemlilerinden biri emekli olup kendi adına iş kuranları ilgilendiriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emekli olduktan sonra kendi adına bir iş kurmak suretiyle Bağ-Kur kapsamında iş yapanların emekli maaşlarından yüzde 10 oranında sosyal güvenlik destekleme primi kesiliyordu. Kanunun yayımlanmasıyla birlikte artık bu kesinti yürürlükten kalkmış oldu. Buna göre emeklilerden Mart 2016 ayı emekli maaşlarından itibaren bu kesinti yapılmayacak. Esasen emeklilerden daha önce yüzde 15 oranında yapılan bu kesinti 2015 yılında çıkan bir yasa ile yüzde 10’a indirilmişti. Şimdi tamamen kaldırılmış oldu.

GENÇ GİRİŞİMCİYE VERGİ İSTİSNASI

Kanunda yeni iş kuran genç girişimcilere ilişkin gelir vergisi istisnası getiren düzenleme de yürürlüğe girmiş oldu. Buna göre ilk defa işe başlayan genç girişimcinin;işe başladığı takvim yılından itibaren üç takvim yılı elde ettikleri kazançlarının 75 bin TL’ye kadar olan kısmı gelir vergisinden istisna olacak. Bunun için;

İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması,
Zaruri ayrılmalar hariç kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi,
Ortaklık şeklinde yapılan işlerde tüm ortakların bu şartları taşıması
Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması gerekmektedir.

Ölüm halinde faaliyete eş veya çocukların devam etmesi de aynı şekilde istisna kapsamındadır. Ancak bu istisna GVK 94. maddesi kapsamındaki tevkifatlar için geçerli olmayacaktır.

BASİT USULE KISMİ İSTİSNA

Kanun kapsamında yapılan bir diğer düzenleme ile basit usulde ticari kazanç mükellefi olanların yıllık 8 bin TL’lik kazanç kısımları da gelir vergisinden istisna edilmiştir. Bu tutar her yıl yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacaktır.

GÜBRE VE YEMDE KDV İSTİSNASI

Kanunun 13. maddesi ile KDV Kanunu’nun 13. maddesine eklenen (ı) bendi ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ve gübre üreticilerinin bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi ile daha önce yüzde 1 KDV oranına tabi tutulan küspe ve maddede sayılan yemler KDV’den istisna hale getirilmiştir.

DİĞER BAZI TEŞVİKLER

Kanun ile ayrıca tahsilde olup 25 yaşına kadar olanlar pasaport harcından istisna tutulmuşlardır.

Kanun ile özellikle kadın çalışanlara yönelik önemli iyileştirmeler getirilmiş, lise mezunu olup 20 yaşını geçmeyenler ile üniversite mezunu olup 25 yaşını geçmeyenlere prim borcu olup olmamasına bakılmaksızın iki yıl süreyle sağlık hizmetlerinden yararlanma imkanı olduğu hükme bağlanmıştır.

Kanunda sosyal içerikli başka birçok düzenleme de yer almıştır. Ancak biz burada daha ziyade vergiye ilişkin olanların biraz altını çizmiş olduk.

Kaynak: İTO HABER