Ana sayfa Raporlar Ekonomi Raporları ve Gelişmeleri Türkiye&#8217...

Türkiye’de Yaşlı Nüfusun Yüzde 16’sı Yalnız Yaşıyor

emeklilik-sistemi01

Türkiye’de yaşlı nüfusun %16’sı yalnız yaşıyor  

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2013 yılı sonuçları incelendiğinde; Türkiye’de kurumsal olmayan nüfus (*) içerisinde yaklaşık 5,5 milyon kişinin, 65 yaş ve üstü fertlerden oluştuğu görüldü. Bu fertler içinde tek başına yaşayanların oranı %16 oldu. Yalnız yaşayan 65 yaş ve üstü fertlerin %78’ini kadınlar, %22’sini ise erkekler oluşturdu.

 

On yaşlı fertten ikisi sağlık durumunu iyi olarak değerlendiriyor 

image001 Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması sonuçlarına göre; genel sağlık durumunu değerlendiren 65 yaş ve üstü fertlerden %0,7’si sağlık durumunu çok iyi, %17,8’i iyi, %39,1’i ise ne iyi ne kötü olarak değerlendirdi. Sağlık durumunu kötü olarak değerlendirenlerin oranı %35,7 iken çok kötü olarak değerlendirenlerin oranı %6,8 oldu.

 


 

 

Yoksulluk oranı 65 yaş ve üstü nüfusta %17,9 oldu

image0022013 yılı itibarıyla, eşdeğer hanehalkı kullanılabilir medyan gelirinin %60’ı dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre Türkiye’de yoksulluk oranı %22,4 iken, 65 yaş ve üstü nüfusta bu oran %17,9 oldu.

Avrupa Birliği’ne üye 28 ülke genelinde 65 yaş ve üstü için yoksulluk oranı %13,8 iken, ülkeler itibarıyla incelendiğinde İzlanda %4 ile bu yaş grubunda en düşük yoksulluk oranına sahip ülke oldu. Bu ülkeyi Macaristan (%4,4) ve Hollanda (%5,5) takip etti.

Diğer taraftan, İsviçre %29,5 ile 65 yaş ve üstü nüfusta yoksulluk oranı en yüksek Avrupa ülkesi oldu. İsviçre’yi, Bulgaristan (%27,9) ve Estonya (%24,4) izledi.

(*) Çalışmada kurumsal nüfus olarak tanımlanan üniversite yurtları, misafirhane, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, özel nitelikli hastane, hapishane, kışla ve ordu evlerinde yaşayanlar kapsam dışı tutulmuştur.

Kaynak:TÜİK