Ana Sayfa Raporlar Ekonomi Raporları ve Gelişmeleri Sağlık Sektör...

Sağlık Sektörüne 400 Bin Dolar, Ahmet Karataş

saglik-emeklilik-masraf-tasarruf-hesapSağlık Bakanlığı’nın izin ve denetiminde sağlık ve/veya bakım alanlarında faaliyet gösteren, özel/kamu sektörü kuruluşu ve üniversite sağlık/bakım kuruluşlarına şu destekler hibe şeklinde veriliyor.

  • Ürün ve hizmet tesciline ilişkin harcamaları ile yurt içinde tescil ettirilmiş markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 50 bin USD,

PAZAR ARAŞTIRMASI

  • Bakanlık tarafından uygun görülen kurum ve kuruluşlardan alınan/yaptırılan pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası mevzuat, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyetleri, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri, yüzde 60 oranında ve yıllık en fazla 200 bin USD,
  • Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve ön tanı merkezi, ofis açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge/sertifikalara ilişkin eğitim, danışmanlık dahil her türlü belgelendirme giderleri, yüzde 50 oranında ve belge başına en fazla 50 bin USD,

REKLAM VE TANITIM

  • Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları, yüzde 60 oranında ve yıllık en fazla 400 bin USD,
  • Yurt dışında açtıkları birimlerin kiraları, yüzde 60 oranında ve birim başına yıllık en fazla 120 bin USD tutarında 4 yıl desteklenir.

10 yurt dışı birime kadar destek verilir.

  • Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere Bakanlığın belirlediği konularda firma/kuruluş/uzmanlardan alınan danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri, yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 200 bin USD,
  • Sağlık turizmi sektöründe ülkemize uluslararası hasta getirilmesine yönelik acentalara yapılan komisyon ödemeleri, yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 100 bin USD desteklenir.

TERCÜMANLIK HİZMETİ

  • Yurt içinde istihdam edilen ve en fazla iki tercüman aylık brüt ücretleri yüzde 50 oranında ve personel başına yıllık en fazla 25 bin USD veya tercümanlık hizmet alımına yönelik giderleri yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 50 bin USD’ye kadar karşılanır.
  • Hastaların tedavi edilmek üzere; tarifeli uçakla gelen hasta için uçak veya diğer ulaşım giderleri hasta başına yüzde 50 oranında ve en fazla 1.000 USD, tarifesiz uçakla gelen hasta başına 200 USD’ye kadar ödenir.
  • Sağlık kuruluşları tarafından; yurt dışına yönelik olarak yurt içinde düzenlenen tanıtım ve pazarlama etkinlik giderleri, yüzde 50 oranında ve program başına en fazla 50 bin USD, yurt dışından davet edilen ilgili kişiler için yurt içinde gerçekleştirilen eğitim harcamaları, yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 100 bin USD desteklenir.

BU ÜLKELERDE TANITIMA EK PUAN

Angola, Bahreyn, Cezayir, Gana, Gürcistan, İngiltere, Katar, Kazakistan, Kenya, Kuveyt, Nijerya, Rusya, Senegal, Tunus ve Ukrayna’da yapılacak marka tescil, tanıtım ve kira harcamaları için destek oranı 10 puan artırılır.