Ana Sayfa Raporlar Ekonomi Raporları ve Gelişmeleri Ekonomik Büyü...

Ekonomik Büyüme Beklentilerin Üstünde, Ekin Akbaş

Önemli Notlar

• 4Ç16 GSYİH büyümesi, kurum beklentimizin (%2) ve piyasa beklentisinin (2,1) oldukça üzerinde gelerek %3,5 olarak gerçekleşti. Geçmiş verilerdeki revizyonun da etkisi ile birlikte, 2016 büyümesi %2,1 olan kurum beklentimizin üzerinde %2,9 seviyesinde oluştu.
• 4Ç16 özel tüketim büyümesi beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Önceki çeyreklerde öncü rol üstlenen kamu harcamaları ise, 4Ç16’da büyüme üzerinde önemli bir etki yaratmadı. Net ihracat ise manşet büyümeden 0,2 yüzde puan kesti. Ancak söz konusu negatif etkinin önceki çeyreklere kıyasla oldukça sınırlı olduğunu söylemek gerekir.
• 2017 yılsonu GSYİH büyüme tahminimizi %3 olarak tutuyoruz.

4Ç16 GSYİH büyümesi, kurum beklentimizin (%2) ve piyasa beklentisinin (2,1) oldukça üzerinde gelerek %3,5 olarak gerçekleşti. Geçmiş verilerdeki revizyonun da etkisi ile birlikte, 2016 büyümesi %2,1 olan beklentimizin üzerinde %2,9 seviyesinde oluştu ve 2009’dan beri en düşük büyüme oldu. Mevsimsel etkilerden arındırılmış büyüme ise, bir önceki çeyrek içerisinde darbe girişiminin ekonomik aktiviteyi durma noktasına getirmesi ile birlikte görülen %2,1’lik daralmanın ardından, %3,8 olarak gerçekleşti. Yeni GSYİH serisinin önemli ekonomik göstergeler ile olan korelasyonun bir miktar daha düşük olması, önümüzdeki dönemlerde büyüme verilerinde sürpriz olasılığını artıran bir faktör olarak öne çıkıyor.

Geçmiş çeyrek verilerinde önemli revizyonlar gerçekleştirildi. 2Ç16 GSYİH büyüme oranı %4,3’ten %5,3’e revize edilirken, 3Ç16 GSYİH daralması da %1,8’den %1,3’e çekilmiş durumda.

4Ç16 özel tüketim büyümesi beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Özel tüketim 2016 yılının son çeyreğinde, yüksek baz etkisine rağmen %5,6 büyüme kaydetti. Özel tüketim harcamaları toplam büyümeye 3,3 yüzde puan ile diğer alt kalemlere göre en yüksek katkıyı gerçekleştirdi. Yatırımların ise manşet veriye 0,6 yüzde puan etki ettiği görülüyor (2016 GSYİH katkısı 0,4 yüzde puan). Önceki çeyreklerde öncü rol üstlenen kamu harcamaları ise, 4Ç16’da büyüme üzerinde önemli bir etki yaratmadı (2016 GSYİH katkısı 0,9 yüzde puan). Net ihracat ise manşet büyümeden 0,2 yüzde puan kesti. Ancak söz konusu negatif etkinin önceki çeyreklere kıyasla oldukça sınırlı olduğunu söylemek gerekir. 2016 yılında net ihracat, GSYİH üzerinde 1,5 yüzde puanlık önemli bir negatif etki yaratmış durumda.

2017 yılsonu GSYİH büyüme tahminimizi %3 olarak tutuyoruz. TL üzerindeki baskının ağırlaşması ve sıkı para politikasına duyulan ihtiyacın artması nedeniyle, para politikasının 2016 yılına kıyasla büyüme açısından daha az destekleyici olduğu görülüyor. Ancak maliye politikası büyüme yanlısı kalmaya devam ediyor. Devam eden jeopolitik risklerin ve nispeten daha sıkı küresel koşulların, yatırım iştahını zayıflatarak büyüme dinamikleri üzerinde etkili olmayı sürdüreceği görüşündeyiz. Dış talep tarafında ise, ticaret partnerleri ile iyileşen ilişkiler ve AB ekonomisindeki ılımlı büyümenin devam ediyor olmasının etkisi ile birlikte, net ihracatın katkısının 2016 yılına kıyasla daha güçlü olabileceğini düşünüyoruz.