Ana Sayfa Raporlar Ekonomi Raporları ve Gelişmeleri 3 Milyar Açık...

3 Milyar Açıktan, 6,4 Milyar Fazlaya, Enver Erkan

Mayıs’ta Bütçe 6,4 Milyar TRY Fazla Verdi…

Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı Mayıs ayı bütçe verilerine göre; Nisan 2017’de 3 milyar TRY açık vermiş olan bütçe dengesi Mayıs 2017’de 6,4 milyar TRY fazla vermiştir. Bütçe geçtiğimiz senenin aynı döneminde ise 3,7 milyar TRY fazla vermiştir. Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu’nda belirtildiği üzere, Mayıs 2016’da 8,7 milyar TRY olan faiz dışı fazla, Mayıs 2017’de 10 milyar TRY faiz dışı fazlaya yükselmiştir. Bütçe gelirleri Mayıs 2016 – Mayıs 2017 arasında %16,1 artarak 57,5 milyar TRY olurken, bütçe giderleri ise aynı dönemde %11,4 artarak 51,1 milyar TRY olmuştur. Benzer dönemde vergi gelirlerindeki artış %20,3 olarak gerçekleşerek 50,9 milyar TRY olmuştur. Faiz hariç bütçe giderleri ise %16,2 oranında artışla 47,4 milyar TRY olarak gerçekleşmiştir.

2017 kümülatif verilerine baktığımızda ise; yılın ilk 5 aylık periyodu olan Ocak – Mayıs 2017’de bütçenin 11,5 milyar TRY açık verdiği görülmüştür. Geçen yılın ilk 5 aylık döneminde 9,1 milyar TRY fazla vermiş olan bütçenin geçen yıla göre daha olumsuz bir görüntü sergilediği görülmektedir. Ocak – Mayıs 2016’da 33,3 milyar TRY olan faiz dışı fazla, bu yıl 14,2 milyar TRY olarak gerçekleşmiştir. Bütçe gelirleri Ocak – Mayıs 2016 ile Ocak – Mayıs 2017 arasında %10,5 artarak 255,3 milyar TRY olurken, bütçe giderleri ise aynı dönemde %20,2 artarak 266,8 milyar TRY olmuştur. Benzer dönemde vergi gelirlerindeki artış %14,3 olarak gerçekleşerek 209,6 milyar TRY olmuştur. Faiz hariç bütçe giderleri ise %21,9 oranında artışla 241 milyar TRY olarak gerçekleşmiştir.

Bütçe giderleri ve harcamalarının, bütçe gelirlerinden daha fazla artmasının bütçe dengesinde geçtiğimiz seneye göre görülen bozulmada etkili olduğu görülmektedir. Öte yandan, Mayıs ayı bazında bakıldığında bütçe harcamalarının, referandum harcamalarının da etkisi geride bırakıldığından Mayıs ayında ivme kaybettiği görülmektedir. Yeniden yapılandırmalar ve ekonomideki toparlanmanın desteğiyle vergi gelirleri iyileşme göstermektedir. Bununla beraber, sektörel teşvikler ve ekonomiye verilen destek de bir yandan bütçe giderlerini artırıcı etki yapmaktadır. İlerleyen dönemde de kamusal ve sektörel teşviklerin bütçe giderleri üzerindeki etkisi çerçevesinde bütçe açığı / GSYH oranının %2 üzeri seviyelerde kalması beklenecektir.