Ana sayfa Raporlar Borsa Hisse Analiz Raporları Verilerin Yıl...

Verilerin Yıldızları Hisse Listesi, Dr. Halil Arslan

Bizim Menkul Araştırma Bölümü tarafından yapılan temel analiz çalışması neticesinde bulunan hisseler ve seçim kriterleri aşağıda yer almaktadır. 02.10.2017

 

BİST Tüm Endeksi’nde yer alan 28 sektör ve 239 şirketi kapsayan “Finansal Derecelendirme Veri Bankası” çalışmamızda söz konusu şirketlerin 29 Eylül 2017 tarihi itibariyle piyasa değerleri ve en güncel mali tablo verileri ile finansal güçlülük derecelerini ölçmek için şirketlerin cari ve tarihi İflas Skorları (Z Skor), Mali Trend Ölçüsü (F Skor), Cari Oran, İşletme Sermayesi, Yatırım Getiri Oranı (ROIC), Yatırım Gereklilik Oranı (CRR), Varlık Değişim Oranı (ARR), Nakit Akımı Verimi (FCF Yield), Kar Marjları ve Borçluluk rasyoları tespit edilmiş; söz konusu verilerle şirketlerin sektörleri ve genel endekse göre konumları belirlenmeye çalışılmıştır. Tüm rasyoların tanımları ve kısa özetleri çalışmada tanımlanmıştır.

Geniş listeye ek olarak listeden belirli kriterlerle seçilmiş “Rakamlarla Öne Çıkanlar” tablosu aşağıdadır:

Finansal Dereceye Göre Hisseler

Şirket Z-Skor Ort. Z F-Skor Ort. F
AKSA 2,1 2,3 6,0 6,0
ALKIM 4,4 3,5 9,0 6,0
CELHA 2,1 2,0 8,0 5,0
EGEEN 7,6 3,8 7,0 6,0
EGGUB 2,6 1,6 9,0 6,0
HZNDR 4,6 3,9 7,0 6,0
KENT 8,0 7,4 6,0 7,0
KRONT 21,1 3,1 9,0 7,0
LINK 13,2 12,9 8,0 7,0
ORGE 4,6 2,8 8,0 5,0
PRKME 7,2 7,0 7,0 6,0
TUPRS 2,6 2,7 7,0 5,0
YATAS 3,4 1,2 6,0 6,0

Likidite ve İşletme Sermayesine Göre Hisseler

Şirket Cari Oran AGS SGS BGS İS/Ciro
AKSA 1,0 92 54 115 12,2%
ALKIM 2,7 88 108 37 37,9%
CELHA 1,1 102 98 154 15,2%
EGEEN 6,3 82 95 50 29,7%
EGGUB 0,7 6 74 120 -7,9%
HZNDR 4,4 48 91 25 26,9%
KENT 1,1 102 45 122 13,3%
KRONT 5,5 195 65 26 55,5%
LINK 15,4 101 6 34 25,8%
ORGE 3,7 217 9 51 52,4%
PRKME 9,3 29 5 21 4,8%
TUPRS 1,0 32 39 70 1,3%
YATAS 1,2 33 120 127 7,8%

Yatırım Getirisine Göre Hisseler

1.10.2017 YATIRIM GETİRİSİ
Şirket ROIC CRR Cash Real. Ratio ARR FCF Yield
AKSA 20,3% 0,5 1,7 3,5 5,3%
ALKIM 17,0% 0,8 1,3 2,5 2,9%
CELHA 27,4% 0,3 9,2 1,2 26,6%
EGEEN 44,8% 0,6 1,1 7,3 8,9%
EGGUB 19,0% 0,5 2,9 2,0 19,3%
HZNDR 13,0% 0,7 0,7 4,3 6,5%
KENT 7,7% 0,5 2,3 1,3 0,2%
KRONT 34,5% 1,0 0,9 2,5 2,8%
LINK 8,3% 0,7 1,5 1,9 3,3%
ORGE 48,4% 0,7 0,1 2,6 7,8%
PRKME -0,6% 0,4 54,2 1,1 75,7%
TUPRS 24,1% 0,3 1,1 1,6 9,1%
YATAS 26,9% 0,3 2,3 3,1 3,6%

Karlılık Durumuna Göre Hisseler

Şirket FAVÖK Değ. Brüt Kar Marjı Ort. Brüt Marj FAVÖK Marjı Ort. FAVÖK Marjı Net Kar Marjı ROE
AKSA 1,5% 21,8% 15,0% 19,4% 15,7% 8,4% 16,2%
ALKIM 2,0% 28,4% 25,3% 21,1% 20,2% 20,4% 26,4%
CELHA 7,5% 16,1% 11,5% 10,5% 6,5% 2,8% 13,5%
EGEEN 9,6% 40,2% 25,7% 34,9% 28,3% 42,4% 41,8%
EGGUB -4,1% 23,7% 19,4% 17,0% 15,1% 7,2% 14,9%
HZNDR MD 23,6% 18,8% 12,0% 7,8% 9,6% 13,4%
KENT 50,0% 30,8% 28,7% 11,2% 3,5% 1,7% 3,1%
KRONT 7,8% 81,0% 59,1% 48,7% 23,1% 42,1% 40,7%
LINK 70,9% 75,9% 77,0% 20,9% 1,1% 33,8% 16,5%
ORGE 14,7% 39,2% 22,3% 34,9% 22,3% 34,4% 41,5%
PRKME 57,3% 23,7% 42,3% 64,5% 48,8% 316,0% 106,4%
TUPRS 19,3% 12,7% 6,2% 11,6% 5,9% 8,3% 41,4%
YATAS 25,4% 40,7% 38,0% 12,0% 10,9% 5,2% 25,3%

Borçluluk Oranı, Borçluluk Durumuna Göre Hisseler

Şirket Net Borç / FAVÖK FAVÖK/ Fin. Gid. Net Borç /PD
AKSA -NB 4,5 -0,0
ALKIM 0,8 Fin. Gel. 0,1
CELHA 0,2 3,8 0,1
EGEEN -NB Fin. Gel. -0,1
EGGUB 0,9 4,1 0,2
HZNDR -NB   -0,1
KENT 0,8 4,9 0,0
KRONT -NB 15,5 -0,0
LINK -NB Fin. Gel. -0,3
ORGE -NB Fin. Gel. -0,2
PRKME -NB 4,4 -0,5
TUPRS 1,0 8,2 0,2
YATAS 0,6 3,8 0,1

AÇIKLAMALAR ve KISALTMALAR – Z Skor, F Skor Nedir? Ne İşe Yarar

1-Z skor : Altman tarafından finansal olarak güçlü şirketleri ile zayıf şirketlerin arasındaki ayrımı yapmak için geliştirilmiştir. Altman’ın modeline göre Z skor seviyesi 2 yıl boyunca 1,8x seviyesinin altında kalan şirketlerin iflas etme olasılığı %72’dir. Rasyo firmaların karlılık, likidite, tecrübe, borçluluk ve satış verimliliğini ölçmektedir.

2-F skor : Joseph Piotroski tarafından geliştirilmiştir. Firmaların karlılık, kaldıraç ve verimliklik rasyolarını ölçmektedir. 1976-1996 yılları arasında sadece F skoru 8 ya da 9 olan şirketlerden oluşan dinamik bir portföye yatırım yapan bir yatırımcının ortalamada S&P500 endeks getirisinin %15,8 üzerinde kazanacağını tespit etti. Bu strateji söz konusu dönemde yıllık %23 kazandırdı.

3-Cari Oran: Dönen Varlıkların Kısa Vadeli Borçlara oranlanması ile bulunmaktadır. Bu rasyonun 1x’in altında kalması kısa vadeli borçların ödenebilme kalitesinin sorgulanmasına sebep olabilir. Ancak rasyonun varlık ve yükümlülüklerin devir hızları ile değerlendirilmesi gerekmektedir.

4-AGS: Alacak gün süresini ölçer.

5-SGS: Stok gün süresini ölçer.

6-BGS: Ticari borç ödeme gün süresini ölçer.

7-İs/Ciro: Ticari İşletme Sermayesi/Yıllık Satış Gelirleri olarak tanımlanmaktadır.

8-ROIC: Şirketlerin vergi sonrası faaliyet karlılıklarının uzun ve kısa vadeli finansal borçlar ve toplam özkaynakların toplamına (nakit ve benzerleri çıkarılmıştır) bölünmesi ile elde edilmiştir. Bu rasyo firmaya sermaye yatıran ortaklar ve bankaların elde ettikleri ortalama getiriyi ölçmektedir. Başka bir bakış açısında göre firmanın yatırımlarından elde ettiği getiriyi ölçer. Bu rasyonun yatırımın maliyeti olarak ölçülen AOSM’den yüksek olması firmanın yatırımlarından değer ürettiği şeklinde yorumlanmaktadır.

9-EVA Spread: ROIC-AOSM olarak tanımlanmaktadır. Bu rasyonun pozitif olması firmanın yatırımlarından değer ürettiği şeklinde yorumlanmaktadır. Pozitif EVA spread oranına sahip bir şirketin yatırım haberi piyasada şirketin değerlenmesine sebep olur. Bu şirket sektörde alternatif getirinin üzerinde (EVA Spread kadar) getiri elde edebilecek bir kapasite ve tecrübeye sahiptir.

10-CRR: Capital Requirement Ratio şirketlerin maddi duran varlıklar ve işletme sermayesi yatırımlarının toplam net satışlarına oranlanması ile bulunmaktadır. Bu rasyo sektörde 1 birimlik geliri elde etmek için firmanın ihtiyaç duyduğu yatırımı göstermektedir.

11-ARR: Asset Replacement Ratio şirketlerin yıllık yatırımlarının yıllık amortismanlarına bölünmesidir. Bu rasyonun sürekli 1x seviyesinin altında kalması firmanın aktif büyüklüğünün azalmasına işaret etmektedir. Sabit varlıkları azalan bir şirketin gelecek açısından bazı kaygıları barındırması kaçınılmazdır.

12-Cash Realization Ratio: Operasyonel nakit akımlarının net kara bölünmesidir. Operasyonel nakit akımları net kar artı amortizman eksi işletme sermayesi değişimi olarak tanımlanmıştır. Bu rasyo mevcut net kara göre şirketin nakit kapasitesini ölçer. Sektördeki amortisman politikası ve işletme sermayesi yatırımları hakkında işaretler verir.

13- FCF Yield: Serbest nakit akımlarının piyasa değerine bölünmesidir. Serbest nakit akımları net kar artı amortizman eksi işletme sermayesi değişimi eksi yıllık yatırım olarak tanımlanmıştır. Bu rasyo temettü veriminin tavanı olarak kabul edilmektedir.

14-ROE: Şirketleri nana ortaklık karlarının ana ortaklık özkaynaklarına oranlanması ile elde edilmektedir. Rasyonun tahvil getirisinin altında kalması sermayenin verimli kullanılamadığı şeklinde yorumlanmaktadır.

15-Net Borç/FAVÖK: Bu rasyonun 4x seviyesinin üzerinde olması durumunda şirketleri için yüksek borçluluk tanımı yapılmaktadır. 4x seviyesinin üzerine çıkıldıkça şirket yatırım yapılabilir notun altına düşmektedir. Bu durum borçlanma maliyetlerini artırmaktadır.

16-FAVÖK/Fin.Gid.: Bu rasyonun 3x’ün altında olması şirketin yatırım yapılabilir notu ve borçlanma maliyetlerine olumsuz anlamda etkisi olmaktadır.

 

Bunlar da ilginizi çekebilir:

borsa hisse önerileri hissenet>