Ana Sayfa Raporlar Borsa Hisse Analiz Raporları Model Portföy...

Model Portföy Önerisi, Vakıf Yatırım

Vakıf Yatırım tarafından hazırlanan güncel model portföy önerisidir. Aşağıda kurumun model portföyünde tercih ettiği hisseleri ve bunların tercih nedenlerine dair açıklamaları bulabilirsiniz. 25.11.2021

AKSEN, SISE ve YKBNK’yı model portföyden çıkarıyor, ISCTR ve BIZIM’i ekliyoruz

Piyasa Görüşümüz: POZİTİF

Hisse model portföyümüz 8 Kasım tarihindeki son hisse değişimlerimiz ardından endeksten %3,3 pozitif ayrışırken, yılbaşından bu yana endeksi %17,4 yenmeyi başardı. Aksa Enerji’yi model portföyümüze dahil etmemiz ardından endeksi %9,6 yenerken, Şişe Cam ise aynı dönemde endeksten %19,1 pozitif ayrıştı. Bu iki hissenin yerine model portföyümüze yükseliş potansiyelini dikkate alarak Bizim Toptan hisselerini dahil ediyoruz. Yapı Kredi Bankası’nı ise son yukarı hareketi sonrasında hedef fiyatımıza göre sınırlı yükseliş potansiyeli taşıması nedeniyle İş Bankası ile değiştiriyoruz.

Güncellemelerimiz ardından model portföyde banka ağırlığı %30 (önceki: %28,0) seviyesindedir (BİST100’de banka ağırlığı %15,1).

Hisse Model Portföyde Önerdiğimiz Hisseler

GARAN – Garanti Bankası: Güçlü sermaye yeterliliği ve likidite göstergelerine sahip olan Garanti Bankası’nı beğenmeye devam ediyoruz ve hisse başına 13,0 TL hedefle model portföyümüzde tutmayı sürdürüyoruz.

MGROS – Migros: Online kanallarının desteğinde şirketin pozitif operasyonel performansının süreceğini düşünüyor, hisse başı 61,00 TL fiyatla Migros’u model portföyde tutmaya devam ediyoruz.

ISCTR – İş Bankası: 2021 Ocak-Eylül döneminde net karını yıllık bazda %36 oranında arttırmayı başaran bankayı cazip değerlemeleri nedeniyle hisse başı 8,34 TL hedef fiyat ile model portföyümüze ekliyoruz.

SAHOL – Sabancı Holding: Artmaya devam eden banka dışı özkaynak karlılık oranı ve düzenli temettü ödemesi ile ön plana çıkmasını beklediğimiz Sabancı Holding için 14,80 TL hisse başı fiyat hedefimizi koruyoruz.

TCELL – Turkcell: Güçlü abone bazı, veri ve dijital gelirlerinin desteğiyle normalleşme döneminde operasyonel ve net karlılık performansını beğendiğimiz Turkcell’i, Paycell ile ilgili satış sürecinde endeksten pozitif ayrışacağı öngörümüz ve 26,10 TL hedef fiyatımızla model portföyde tutmayı sürdürüyoruz.

BIZIM – Bizim Toptan: Sürdürülebilir büyümeyi destekleyen çok kanallı satış modelinin katkısıyla 3Ç21 finansallarında beklentilerin üzerinde operasyonel karlılık elde eden şirketi, 19,50 TL hedef fiyat ile portföye ekliyoruz.

VESTL – Vestel Elektronik: TV tarafında son çeyreğin güçlü bir sezon olması aynı zamanda da hammadde fiyatlarındaki normalleşme görüleceği beklentimizle Vestel Elektronik’i 31,00 TL hisse başı fiyat hedefi ile portföyümüzde tutmaya devam ediyoruz.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Hisse Senedi Portföy Önerisi Metodolojisi

Model Portföy, ilk olarak belli bir miktar birikimin 3 Eylül 2018 tarihinde yayınlanan raporda belirtilen ağırlıklarla, listedeki hisselere tahsis edilmesi ve o tarihinde oluşan ortalama hisse fiyatlarıyla bu hisselerin satın alınması sonucunda oluşturulmuştur. Sonraki tarihlerde yayınlanan güncelleme raporlarla listedeki hisseler ve ağırlıkları değiştirilebilmektedir.

Model Portföy’e dahil edilen hisseler, Araştırma Bölümü analistlerinin AL ya da TUT önerisi verdiği hisseler arasından seçilmektedir. Hisselerin seçimi, şirketlerin uzun döneme ilişkin finansal tahminlere dayalı olarak yapılan temel analizler ve kısa vadede beklentilerine göre yapılmaktadır. Aynı şekilde uzak durulması önerilen hisseler de Araştırma Bölümü analistlerinin TUT ya da SAT önerisi verdiği hisseler arasından seçilmektedir.

Model Portföy en geç ayda bir güncellenir ve uygun şekilde yatırımcılara duyurulmak üzere web sitesinde ilan edilir. Model Portföy güncelleme notunda hisselerin portföye giriş ya da çıkış gerekçesi yazılır. Bununla birlikte bir hissenin Model Portföy’e girmesi ya da çıkması uzun vadeli önerimizde bir değişiklik olduğu anlamına gelmemektedir.

Model Portföy’e dahil edildiği açıklanan bir hisse duyuru yapıldıktan sonraki ilk seansın ağırlıklı ortalama fiyatından alınmış sayılarak, ve Model Portföy’den çıkartılan bir hisse de duyuru yapıldıktan sonraki ilk seansın ağırlıklı ortalama fiyatından satılmış sayılarak performans hesaplaması yapılır.

Dönem içinde portföyde bulunan hisselerden nakit temettü dağıtan olursa nakit temettü alındığı günün ilk seansının ağırlıklı ortalama fiyatından aynı miktar kadar o hisseden satın alındığı varsayılır. Bedelli sermaye artırımı olduğu durumda ise gerekli nakit tutar kadar bedelli sermaye artışı günü ilk seansta oluşan ağırlıklı ortalama hisse fiyatından gerekli miktarda hisse satıldığı ve sermaye artışına iştirak edildiği varsayılır.

Model Portföyü oluşturan hisseler ağırlıklandırılarak kümülatif olarak performans ölçülür ve BİST100 performansı ile karşılaştırmalı olarak değerlendirme yapılır. Model Portföyümüz sanal bir portföy olup her bir yatırımcının risk ve getiri önceliklerini tam olarak yansıtmayabilir.