Ana sayfa Raporlar Borsa Hisse Analiz Raporları Model Portföy...

Model Portföy Önerisi, Vakıf Yatırım

Vakıf Yatırım tarafından hazırlanan 2019 Yatırım Stratejisi Raporu özeti ve bu kapsamda rapor içinde yer verilmiş model portföy önerisidir. Balışma 29.07.2019 tarihi itibari tarafından güncellenmiştir: Hisse Model Portföyümüz, son güncelleme tarihi olan 17 Temmuz’dan bu yana endekse göre %2,4 pozitif ayrıştı – Model portföyümüz, en son güncellediğimiz 17 Temmuz tarihinden itibaren endekse göre %2,4 pozitif ayrışırken, ilk yayın tarihi olan 3 Eylül 2018’den bu yana ise %4,4 olumlu performans sergilemiştir.

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

Banka ağırlığını %31 ile yüksek tutmaya devam ediyoruz (BIST100’de banka ağırlığı %26) – Piyasalara yönelik risk algısının kısmen iyileşmesi ve ekonomide yaşanacak toparlanmanın bankacılık sektörü öncülüğünde devam edeceği beklentimiz doğrultusunda, benzerlerine göre sermaye yeterliliği ve özkaynak karlılığı yüksek bankaları tercih etmeye devam ediyoruz. Banka hisseleri dışında ise, döviz kurlarında ve faizlerde beklediğimiz aşağı yönlü seyre ek olarak değerlemeler itibariyle cazip gördüğümüz hisselere portföyümüzde yer veriyoruz. Model Portföyümüzün betası 1,1 seviyesindedir.

Fırsatlara Odaklanma Zamanı

Riskler, pozitif fiyatlamalara engel değil – ABD ile Türkiye arasındaki ilişkiler, S-400 ve F-35 arasına sıkışmış görüntüsü verse de, başta Suriye, Doğu Akdeniz, FETÖ ve ticaret uygulamaları olmak üzere birçok konuda fikir ayrılıkları olduğu görülmektedir. Tüm bu sorunlara karşılık G20 zirvesi ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Trump tarafından verilen ılımlı mesajlar, MSCI Türkiye Endeksinde hızlı bir toparlanmayı beraberinde getirmiş ve MSCI Gelişmekte Olan Ülke Endeksi ile aradaki farkın kapanmasını sağlamıştır. Aynı zamanda, G20 sonrasında ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin devam edeceği ve önemli merkez bankalarının büyümeye yönelik riskler nedeniyle genişlemeci adımlar atacağı yönünde artan beklentiler, piyasalardaki yukarı hareketleri desteklemiştir.

Her ne kadar, yumuşamalar görsek de önemini koruyan iç ve dış risklere rağmen, i) dünyada bol likidite ve düşük faiz ortamının devam ediyor olması, ii) içerde ekonomide yaşanan daralmaya bağlı cari açığımızın önemli ölçüde azalması, iii) enflasyondaki düşüşün yılın ikinci yarısında belirginleşecek olması iv) benzer ülkelere göre yüksek reel getiri sunmamız, v) yurt dışı benzerlerine göre Türk bankalarının %51, sanayi şirketlerinin %45 iskontolu işlem görmesi, vi) önümüzde seçimsiz dört yılllık bir dönemin olması ve bu dönemin yapısal reformlar konusunda adım atmak için bir fırsat penceresi açması, gibi nedenlerden dolayı, zaman zaman kur, faiz ve CDS’de farklı fiyatlamalar görmemize karşın Türkiye’ye yatırımcı ilgisinin devam edeceğini düşünüyoruz.

Makro Beklentilerimiz – Ekonominin ikinci çeyrekten itibaren yeniden ivme kazanacağı beklentisiyle yılbaşında %1,5 olan 2019 büyüme tahminimizi, öncü göstergelerin ikinci çeyrekte de ekonomideki yavaşlığın devamına işaret etmesi nedeniyle %0,5’e revize ediyoruz. TL’nin dengeli seyri, mevsimsel etkilerle gıda fiyatlarındaki aşağı eğilimin devam edeceği ve petrol fiyatlarında anormal fiyatlamalar yaşanmayacağı beklentisiyle yılsonu enflasyon tahminimizi %15,0’dan %14,0’a revize ediyoruz. Önümüzdeki dönemde enflasyona ilişkin risklerin daha çok aşağı yönlü olması ve küresel konjonktürün TCMB’ye alan yaratması nedeniyle, yılsonuna kadar 400 baz puan olan indirim beklentimizi 500 baz puana yükseltiyor ve böylece politika faizinin yılsonunda %19 seviyesinde olmasını bekliyoruz.

Endeks hedefimiz – Araştırma kapsamımızda bulunan şirketler için TL bazlı değerlemelerde 10 yıllık projeksiyon dönemi için ortalama %14 risksiz faiz oranı (2019 için %18 olup, kademeli olarak azaltıyoruz) ve %6 hisse senedi risk primi kullanarak, BIST 100 endeksi için daha önce 124.000 olan 12 Aylık endeks hedefimizi değiştirmiyoruz. Piyasaya yönelik olumlu beklentilerimizin devamına bağlı olarak hisse senedi pozisyonlarının portföy içindeki ağırlığının artırılması  önerimizi yineliyoruz.

 

Model Portföy Önerisi, Vakıf Yatırım

Hisse Model Portföy önerilerimiz – Hisse Model portföyümüz ilk oluşturduğumuz 2018 Eylül ayından itibaren endekse göre %1,1 pozitif ayrışırken, son güncelleme tarihimiz olan 2019 Şubat ayından bu yana %2,5 negatif ayrışmıştır. Döviz kurları ve faizlerde beklediğimiz aşağı yönlü seyirden olumlu etkileneceğini tahmin ettiğimiz, aynı zamanda değerleme olarak cazip getiri potansiyeli sunan hisselere Model Portföyümüzde yer veriyoruz. Buna göre Hisse Model Portföyümüzü Akbank, Garanti Bankası, Migros, Türk Hava Yolları, Bizim Toptan, Aselsan, Koç Holding, Anadolu Cam ve Otokar hisselerinden oluşturuyoruz.

Model Portföyümüzde iki banka yer alırken, banka ağırlığını %31 ile yüksek tutmaya devam ediyoruz (BIST 100’de banka ağırlığı %26). Model Portföyümüzün betası ise 1,1. Piyasalara dönük risk algısının kısmen iyileşmesi ve ekonomide yaşanacak toparlanmanın bankacılık sektörünün öncülüğünde devam edeceği beklentimiz doğrultusunda benzerlerine göre sermaye yeterliliği ve özkaynak karlılığı yüksek bankaları tercih ediyoruz. Banka hisseleri dışında ise, döviz kurlarında ve faizlerde beklediğimiz aşağı yönlü seyre ek olarak değerlemeler itibariyle cazip gördüğümüz hisselere portföyümüzde yer veriyoruz.

Hisse Kodu

Piyasa

Değeri

(mn TL)

BIST100de

ağırlık

Ağırlık

12A Hedef fiyat (TL)

Mevcut fiyat (TL)

Pot. %

Beta

AKBNK

37.180

8,8%

16%

8,60

7,15

20%

1,45

GARAN

38.220

8,4%

16%

11,45

9,10

26%

1,52

MGROS

2.513

0,4%

12%

26,40

13,88

90%

1,27

THYAO

17.126

3,7%

11%

18,30

12,41

47%

1,01

BIZIM

396

11%

11,20

6,60

70%

1,07

ASELS

19.426

2,2%

10%

30,00

17,04

76%

0,98

KCHOL

46.229

4,5%

10%

20,60

18,23

13%

0,92

ANACM

2.130

0,2%

8%

4,29

2,84

51%

0,75

OTKAR

2.825

0,3%

8%

160,00

117,70

36%

1,10

 

Akbank: Bankacılık hisseleri arasında yüksek likidite, ihtiyatlı karşılık politikası ve yüksek verimlilik rasyolarına sahip olması nedeniyle Akbank’ı beğeniyor ve yatırım için cazip buluyoruz.

Garanti Bankası: Güçlü sermaye yeterlilik rasyosu, benzer bankalara göre yüksek özkaynak karlılığı, dengeli kredi portföyü, ihtiyatlı karşılık ayırma politikası nedeniyle Garanti Bankası en çok beğendiğimiz bankalar arasındadır.

Migros: Kipa birleşmesi sonrası artan sinerji, gerek organik gerekse de inorganik tarafta güçlü büyüme dinamikleri, operasyonel performansta devam eden iyileşme.. Benzerlerine göre iskontolu – Şirket hisseleri, 2019 yılına ilişkin tahmini 0,4x FD/Satış ve 6,4x FD/FAVÖK ile global benzer şirketlere göre sırasıyla %12 ve %30 iskontolu işlem görmekte olup, mevcut seviyelerin yatırım için cazip olduğunu düşünüyoruz

Türk Hava Yolları: Riskleri göz ardı etmiyoruz, ancak bu iskontoyu fazla buluyoruz – THY hisseleri BIST100 endeksine ve PGS hisselerine göre yılbaşından bu yana sırasıyla %28 ve %132 oranında negatif ayrıştı. Şirketin, İstanbul Havalimanı’nın katkısıyla önümüzdeki dönemde artacak kapasitesi sonucu i) daha fazla noktaya uçuş gerçekleştireceğini, ii) kârlı destinasyonlardan yeni slot hakkı elde edebileceğini, iii) transit yolcu ve kargo segmentinde büyümesinin hızlanacağını tahmin ediyoruz. Bu doğrultuda, THY’nin gelecek dönem büyüme potansiyeline odaklanılması gerektiğine inanıyor ve Şirket hisselerinin çarpanlar itibariyle benzerlerine göre sunduğu iskontoyu hak etmediğini düşünüyoruz.

Bizim Toptan: Cazip giriş seviyesinde Bizim Toptan hisseleri, son üç ayda BIST100 endeksine göre %19 negatif ayrışmış olup, Şirketin önümüzdeki dönemde operasyonel performansında öngördüğümüz iyileşmeyi ve makroekonomik risklere karşı defansif bilanço yapısını göz önünde bulundurarak mevcut seviyelerin cazip giriş seviyesinde olduğunu düşünüyoruz.

Aselsan: Hem savunma hem de savunma dışı alanlarda güçlü büyüme potansiyeli, döviz kurlarındaki dalgalanmalara karşı korunaklı operasyonel ve finansal yapı. Şirketin, tahsilatlarındaki gecikmeler nedeniyle nakit akışında yaşanan bozulmanın kısa vadede devam edeceğini öngörüyoruz. Bu noktada, artan işletme sermayesi ihtiyacını ne şekilde finanse edeceğinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Net nakit pozisyonunun 1Ç19 sonu itibariyle 1,5 mlr TL’ye gerilemesi ve mevcut durumda düşük kaldıraç kullanımını da göz önünde bulundurarak, finansal borç kullanımına gitmesi için yeterli alanının olduğunu düşünüyoruz.

Koç Holding: Dengeli portföy yapısı, toplam gelirler içerisinde ihracatın payının ve dövize endeksli gelirlerin yüksek olması… Sınırlı NAD iskontosuna karşın cazip olmaya devam ediyor – Mevcut durumda Koç Holding’in net aktif değerine göre iskontosu %2,7 düzeyinde olup, son 3 yıllık ortalama iskonto düzeyinin üzerinde seyretmektedir. Sınırlı NAD iskontosuna karşın, dengeli portföy yapısı, düzenli temettü geliri elde etmesi ve güçlü nakit pozisyonu nedeniyle Holding hisselerini cazip buluyoruz.

Anadolu Cam: Gıda ve içecek gibi defansif sektörlere yoğunlaşması nedeniyle, makroekonomik risklere daha dirençli olması…Defansif sektörlerde yoğunlaşma ve yüksek iskontosuyla cazip giriş seviyeleri sunuyor – Anadolu Cam, mevcut durumda, 2019 yılı tahminlerimize göre 4,7x FD/FAVÖK ile hedef fiyatımıza göre %51 iskontolu işlem görüyor. Gıda ve içecek gibi defansif sektörlerde yoğunlaşması nedeniyle makroekonomik tarafta gerçekleşebilecek risklere daha dirençli olmasını beklediğimiz Anadolu Cam için, makul giriş seviyeleri olduğu görüşündeyiz.

Otokar: Küresel ölçekte artan büyüme potansiyeli, 2Ç19 finansallarına yönelik güçlü beklentilerimiz, TL’deki zayıflamaya karşı korunaklı operasyonel yapı… Pozitif ayrışmanın devamını bekliyoruz – Yılbaşından bu yana %37 yükselerek BIST100’e göre %28 pozitif ayrışan Otokar hisselerinin, güçlü 2Ç beklentilerimiz ve genel olarak 2019 yılına ilişkin olumlu görünümün etkisiyle pozitif ayrışmaya devam edeceğini tahmin ediyoruz

Portföy Dağılımı Önerilerimiz – Yılın ikinci yarısına, global düşük faiz ortamının devam edeceği ve TCMB’nin de faiz indirim döngüsüne katılacağı yönündeki baz senaryomuz doğrultusunda, TL varlıklara yönelik risk iştahının artacağını tahmin etmekle birlikte, risk algısına göre üç ayrı portföy dağılımı belirledik. Baz senaryomuza göre «Ilımlı Portföy»ün uygulanmasını makul görmekteyiz.

 

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here