Ana sayfa Raporlar Borsa Hisse Analiz Raporları Model Portföy...

Model Portföy Hisse Önerileri, Bizim Menkul Değerler

Bizim Menkul Değerler Araştırma departmanı tarafından hazırlanan mali sektör dışı hisse senetlerinden oluşan model portföy hisse önerileridir. Model portföy hakkında açıklamalar listenin sonunda bulunmaktadır. 18.07.2018

H İ S S EP O R T F Ö Y E   G İ R İ ŞC A R İ     F İ Y A T / D E Ğ E R
LİSTETarihFiyat (TL)Kapanış Fiyatı (TL)*Hedef Fiyat (TL)**Piyasa Değeri         (bin TL)Firma Değeri (bin TL)
BIMAS4.5.201652,7067,1080,5020.371.56019.337.113
BRSAN10.1.201812,268,9315,291.265.8282.632.837
PETKM19.7.20111,204,415,737.276.5009.208.778
TCELL25.2.20138,9211,2017,2924.640.00035.167.317
TUPRS12.1.20097,42101,70141,0025.467.63334.672.683
TOASO14.2.201724,2322,1436,9811.070.00013.857.344
TRKCM7.12.20111,234,724,085.333.6006.578.050
SODA19.12.20163,505,905,585.900.0005.276.279
AYGAZ19.12.20169,349,9814,472.994.0003.495.655
CIMSA3.5.20104,749,9416,381.342.7392.710.107
TRGYO26.10.20101,302,344,012.340.0005.464.141
EREGL25.9.20176,9910,598,8837.065.00032.743.371

BMD Araştırma portföyünde BIMAS, BRSAN, PETKM, TCELL, TUPRS, TOASO, TRKCM, SODA, AYGAZ, CIMSA, TRGYO, EREGL yer almaktadır. BMD Araştırma portföyü  10 Temmuz 2018 – 17 Temmuz 2018 haftasında %2,9 değer kaybederken aynı haftada SINAİ Endeks %4,4 değer kaybetmiştir. Araştırma Portföyünde geçtiğimiz hafta en yüksek getiriyi %10,3 ile TRKCM sağlarken en düşük getiriyi (-)%8,0 ile AYGAZ elde etmiştir. Yılbaşından bu yana BMD Araştırma Portföyü(-)%13,0 değer kaybetmiş olup aynı dönemde SINAİ Endeks (-)%8,9 değer kaybetmiştir.

BMD Araştırma Portföyü, analistin şirket ziyareti gerçekleştirmesi ile elde ettiği bilgiler sonrası uluslararası değerleme standartlarınca kabul görmüş metodolojiler ile elde edilen şirket değerinin BMD Yatırım Komitesi’nce kabul görmesi şartı ile elde edilen hisselerden oluşmaktadır. 

Bankacılık endeksine ait hisseler ve katılım endeksi faaliyet alanı kriterlerine uymayan hisseler portföy oluşturma kriterleri gereği BMD Araştırma Portföyü’ne dahil edilmemektedir.

HİSSELERF İ Y A T*G E T İ R İ
10.7.201817.7.2018Haftalık (%)YBB (%)
LİSTE    
BIMAS67,2567,10-0,2%-12,6%
BRSAN9,578,93-6,7%-19,1%
PETKM4,454,41-0,9%-34,3%
TCELL12,1111,20-7,5%-25,8%
TUPRS108,00101,70-5,8%-5,7%
TOASO22,4622,14-1,4%-28,9%
TRKCM4,284,7210,3%6,0%
SODA5,835,901,2%36,4%
AYGAZ10,859,98-8,0%-31,2%
CIMSA10,509,94-5,3%-24,7%
TRGYO2,512,34-6,8%-28,4%
EREGL10,9410,59-3,2%13,4%
ORTALAMA-2,9%-13,0%
BİST-10096.27591.630-4,8%-20,6%
BİST -SINAİ120.502115.242-4,4%-10,9%

* Raporun yayımlanma tarihinden önceki gün sonu kapanış fiyatlarını göstermektedir.
** Tüm hedef fiyatlar temettü, bedelli, bedelsiz düzeltmelerini içermekte olup 12 aylık beklenti fiyatlar olarak tanımlanmaktadır.
Model Portföy’ün kriteri gereği katılım endeksi kriterlerini karşılamayan hisseler Araştırma Portföy’üne dahil edilememektedir.

BMD Araştırma Portföyü, analistin şirket ziyareti gerçekleştirmesi ile elde ettiği bilgiler sonrası uluslararası değerleme standartlarınca kabul görmüş metodolojiler ile elde edilen şirket değerinin BMD Yatırım Komitesi’nce kabul görmesi şartı ile elde edilen hisselerden oluşmaktadır. 

Bankacılık endeksine ait hisseler, ve katılım endeksi kriterlerine uymayan hisseler portföy oluşturma kriterleri gereği BMD Araştırma Portföyü’ne dahil edilmemektedir.

BMD Model Portföy Terimleri:

1.BMD Model Portföyüne eklenen/çıkarılan şirket hisse senetleri mali sektör dışındaki sanayi şirketleridir.

2.Prim/İskonto: BMD Model portföyünde yer alan bir şirketin prim/iskontosu, o şirketin mevcut fiyatının hedef fiyatının ne kadar üstünde/altında olduğunu gösterir.

3.Prim/İskonto Hesaplama:

Prim/İskonto Oranı (%) = (Hissenin son BIST 100 Kapanış fiyatı) / (Hedef Hisse Fiyatı) – 1

Hesaplanan prim/iskonto oranının negatif olması, şirketin hisse senetlerinin, hesapladığımız hedef değerin altında işlem gördüğünü ve bu hedef değere ulaşma (yükselme) potansiyeli olduğunu gösterir. Hesaplanan prim/iskonto oranının pozitif olması ise, şirketin hesapladığımız hedef değerin üzerinde (primli) işlem gördüğünü gösterir.

BMD Model Portföyüne Eklenme ya da Portföyden Çıkarılma Kriterleri:

1.Portföye Eklenme: BMD Araştırma Bölümü tarafından incelenen şirketlerin hedef değer tespiti yapıldığı tarihi itibariyle %15 ve üzerinde bir getiri potansiyeline sahip olması halinde, bu şirketler BMD Yatırım Komitesi toplantılarında görüşülerek Model Portföye eklenip eklenmemesine karar verilir.

2.Portföyden Çıkarılma: BMD Model Portföyünde yer alan ve hedef piyasa değerinin %15 ve üzerinde bir değere ulaşan şirket hisseleri, portföyden çıkarılır. BMD Model Portföyünde yer alan ve hedef piyasa değerinden %0-%15 aralığında primli işlem gören şirket hisseleri ise, BMD Yatırım Komitesi toplantılarında görüşülerek portföyden çıkarılıp çıkarılmamasına karar verilir. BMD Model Portföyünde yer alan şirketler hedef fiyatına ulaşmamış olsa da, BMD Yatırım Komitesi toplantılarında görüşülerek model portföyden çıkarılabilir.

BMD Model Portföy Performansının Hesaplanması:

Haftalık Performans Hesaplaması: Bir hisse senedinin haftalık performansı, hissenin son iki Pazartesi günü BIST 100 kapanış fiyatı arasındaki değişim olarak hesaplanmaktadır. Haftalık portföy performansı ise model portföyde yer alan her hisse senedinin getirisi eşit olarak ağırlıklandırılarak hesaplandığından, model portföyde yer alan her hisse senedinin getirisinin aritmetik ortalamasına eşit olmaktadır.

Aylık Performans Hesaplaması: İlgili ayın ilk Pazartesi gününden başlanmak üzere ay içindeki her haftanın performansının aylık bileşik getirisi olarak hesaplanmaktadır. İki aya yayılmış haftaların performansları ise hafta en çok hangi ayın içinde güne sahipse o ayın performansına dahil edilmektedir.

Yıllık Performans Hesaplaması: BMD Model Portföyünün yıllık performansı, yılın her ayında elde edilen getirinin yıllık bileşik getirisi olarak hesaplanmaktadır.