Ana Sayfa Kanal Finans'ta Öne Çıkanlar Parayı Yok Et...

Parayı Yok Etmek İçin Bir Yolculuk, Bolşevik İhtilali ve Tekelci Kapitalistler

20. Yüzyıl’ın başlarında iki önemli tren ve deniz yolculuğu yapıldı. Bunlardan biri parayı kontrol etmek içindi. 1910 yılında ABD’nin en önemli bankacıları büyük gizlilik içinde bir yolculuğa çıktılar ve Paul Warburg önderliğinde ABD merkez bankası Federal Reserve System’in kurulması için gerekli yasa taslağını hazırladılar. Yıllar sonra bu toplantının ayrıntıları açıklanmamakla beraber Paul Warburg, Fed’in yaratıcısı olarak büyük saygınlıkla tarihte yerini aldı ve yaptıkları için hakkında övgü dolu sözler söylendi ve yazıldı. Bugün dünyada tedavüldeki tüm paranın yaklaşık dörtte biri ABD doları olup, hiç şüphesiz Fed dünyadaki en önemli merkez bankasıdır. Bir önceki “Parayı kontrol etmek için bir yolculuk” adlı yazımda bu konu hakkında daha ayrıntılı bilgiyi bulabilirsiniz.

Parayı yok etmek için yapılan yolculuğun ayrıntıları ve arka planında gerçekleşenler üzerinde ise fazla konuşulmaz. Zira bu yolculuğun öyküsü belki de yakın tarihteki en uygunsuz gerçektir. Komünizmin başarılı olması için gereken mali desteği tekelci kapitalistler sağlamıştır.

Peki Neden ve Nasıl?

20. Yüzyıl’ın başında Rusya tarihteki gelmiş geçmiş en büyük yüzölçümüne sahip ülkeydi. Amerikalı tekelci kapitalistler de gözlerini bu batıya göre az gelişmiş ülkeye dikmiş, zengin doğal kaynaklarından faydalanmayı istiyorlardı. Rusya’nın uçsuz bucaksız toprakları, ABD’de servetlerini demiryolu işinden yapmış olan demiryolu baronlarının da iştahını kabartıyordu.

Rusya’ya egemen olmak dünyadaki parayı kontrol etmekten belki de daha önemliydi. Zira Rusya’yı kontrol edebilmek bütün dünyayı kontrol edebilmek için atılması gereken ilk ve en önemli adımdı. Rothschild Ailesi, Lord Alfred Milner üzerinden maddi destek vererek Bolşevik ihtilalini planladılar. Almanya doğumlu bir Aşkenazi Yahudi’si olan Jakob Heinrich Schiff, iç savaştan sonra ABD’ye göç etmiş ve Wall Street’teki en önemli bankerlerden biri olmuştu. Yahudilerin sorunlarına kendini adamış biri olan Schiff, 1905 yılında Rusya ve Japonya arasındaki savaşta Japonya’ya destek olmuştu.

John_D__Rockefeller_1885Schiff, Bolşevik ihtilali için Lord Milner aracılığıyla 20 milyon dolar yardımda bulunmuştu. Destekçiler arasında Warburg Ailesi, Sir George Buchanan, en az birer milyon dolar destekte bulunan J.P. Morgan’ın ortağı iki banker ve İsveçli banker Olof Aschberg bulunuyordu. Rus Çarı’nın Rockefeller’ın petrol şirketi Standart Oil’e Rusya’da petrol çıkartmak için izin vermemesi sonucu John Rockefeller da bu gruba katıldı. Ayrıca aralarında Rothschild’lerin iş ortaklarından olan banker Abram Jivotovski de bulunuyordu. Bolşevik liderlerinden Leon Troçki de Jivotovski’nin kızıyla evlenmiştir. Chase National Bank’in yönetim kurulu başkanı Albert Wiggin ve direktörlerinden William Boyce Thompson’un da birer milyon dolar destek olduğu bilinmektedir.

1905 yılında Rusya ve Japonya arasında savaş sürerken Bolşevikler ayaklanmış ancak isyan bastırılmış ve aralarında Troçki ve Lenin gibi birçok Bolşevik sürgüne gönderilmiştir. Çar II. Nikola bu olaydan sonra Bolşevik hareketini tamamen bitirmek ümidiyle Rothschildler’in Paris’teki bankasına 80 milyon dolar ve başta Chase National Bank olmak üzere isyanın destekçisi olanların bankalarına 400 milyon dolar yatırmıştır.

Mart 1917’de birbiri ardına çıkan isyanlar sonunda Çar II. Nikola devrilmiş ve yerine Prens Georgi Yevgeneviç Lvov gelmişti. Ancak o da daha sonra istifa ederek yerini Aleksandr Kerenski’ye bırakmak zorunda kalmıştır. Kerenski ilk olarak sürgündeki Bolşevikler için af çıkartmış ve böylelikle 250.000 kişi Rusya’ya geri dönmüştür.

Trotsky_PortraitAsıl adı Lev Davidovich Bronstein olan Leon Troçki zengin bir Yahudi ailesinin oğluydu. Sürgüne gönderildikten sonra New York’ta pahalı bir apartmanda yaşadığı ve şoförlü limuziniyle dolaştığı bilinmektedir.

27 Mart 1917’de artık Rusya’da yönetimi ele geçirmesi için Troçki’ye Jakob Schiff tarafından 20 milyon dolarlık altın verildi. Önce bunlar bir Warburg bankasında (Warburg’unların kim olduklarına dair “Parayı kontrol etmek için bir yolculuk” yazısına bakabilirsiniz) yatırıldı ve oradan da Olof Aschberg’in İsveç bankası Nye Banken’e transfer edildi.

Troçki ve yanındaki Bolşevikler Schiff ve Warburg tarafından tutulmuş bir gemiyle önce Kanada’nın Halifax Limanı’na yanaştılar. Kanadalılar Troçki ve yanındaki Bolşeviklerin Rusya’ya giderek yönetimi ele geçireceğini ve Rusya’nın savaştan çekilmesiyle Almanya’nın savaşı kazanıp ABD ve Kanada’ya saldırmasından korkuyorlardı. Bu nedenle Troçki ve yanındakileri tutukladılar. ABD Başkanı Wilson, eğer Troçki ve yanındakiler serbest bırakılmazsa ABD’nin savaşa girmeyeceğini söyledi. İngiliz istihbarat subayı Sir William Wiseman baskısıyla Kanadalılar Troçki ve beraberindekileri serbest bıraktılar. Sir Willam Wiseman daha sonra Kuhn & Loeb şirketinin ortaklarından biri oldu. Paul Warburg da şirketin kurucularından Salomon Loeb’in kızıyla evlenmiş ve şirketin ortaklarından biri olmuştu.

Bu sırada İsviçre’de bulunan Lenin buradan çıkamıyordu zira komşu ülkelerden hiçbiri Lenin’in geçişine izin vermiyordu. Lenin, Paul Warburg’un Almanya’da bulunan kardeşi Max Warburg ile temasa geçti. Eğer Rusya’ya gitmesine izin verilirse yönetimi ele geçirince Almanya ile barış yapma sözü verdi. Yine de Lenin, karısı ve yanındaki Bolşeviklerin Almanya’ya girmeleri sorunlu görülüyordu. İşte bu noktada devreye Parvuz Efendi girmiştir.

Türkiye’de nedense kim olduğunun tam olarak bilinmesi istenmeyen Parvuz Efendi kimdir? Türk Yurdu dergisinde çıkan Jön Türklerin bir kısmını etkileyen yazılarından başka ne yapmıştır ve kimlere hizmet etmiştir?

Helphand_ParvusBizde Parvuz Efendi olarak bilinen Alexander Helphand’ın asıl adı İsrail Lazareviç Gelfand’dır. Rusya doğumlu bir Yahudi olup daha sonra Almanya’ya göç etmiş ve Alexander Parvus ismini almıştır. 1905 yılında Rusya’nın Japonya ile giriştiği savaşı kaybedeceğini ve bunun da ülkede karışıklık ve isyanlara sebep olacağını doğru olarak öngörmüş ve bu nedenle Alman istihbaratı nezdinde büyük prestij kazanmıştır. Parvuz Efendi ayrıca 1905’te Rus ekonomisinin çökmek üzere olduğunun anlatan raporlar yazarak bankalara hücuma sebep olmuş, ancak Rus bankacılık sistemi ve ekonomisi bu hücumu atlatabilmiştir.

Parvuz Efendi sonradan İstanbul’a gelmiş ve burada beş yıl kalarak Balkan Savaşı sırasında silah ticaretinden çok para kazanmıştır. Enver, Talat ve Cemal paşalar ile dost olmuş ve Jön Türklerin siyasi ve mali danışmanlığını yapmıştır. 1. Dünya Savaşı sırasında Alman Deniz Kuvvetleri’ne danışmanlık yapan Parvuz Efendi, İstanbul Boğazı ve Çanakkale’ye saldırmak isteyen Amiral Kolçak komutasındaki Rus donanmasındaki bazı gemilerin sabotajla devre dışı kalmasına sebep olmuş ve saldırıyı engelleyerek Alman istihbaratı nezdinde saygınlığını artırmıştır.

Parvuz Efendi, Troçki yerine Lenin’in desteklenmesinin Almanya’nın çıkarına olacağına inanmıştı. Ancak Lenin, milyoner bir silah tüccarı olmasının yanı sıra Alman istihbaratı ile olan ilişkisi nedeniyle Parvuz Efendi ile açıkça görüşmek istememiş ve görüşme gizli gerçekleşmişti. Lenin ve yanındakiler İsviçre’de mühürlü bir tren vagonuna bindirildiler. Alman subayları da aynı trende onlarla birlikteydi. Almanya’yı trenle geçtikten sonra gemiyle İsveç’e ulaşan Lenin buradan Petrograd’a geçerek Troçki ve Stalin ile buluştu.

7 Kasım’da Kerenski’yi deviren Lenin genel seçimlere gitti. Ancak Bolşevik partisi %24 oy alarak %41 oy alan Kerkensi’nin tarım bakanı olan Viktor Çernov’un liderliğindeki Devrimci Sosyalist Partisi’nin gerisinde kaldı. Bunun üzerine zorla gücü ele geçiren Bolşevikler Kerenski ve yanındaki birkaç kişi hariç geçici hükümettekileri öldürdüler. Kerenski’nin daha sonra Amerikalı şirketlerden yardım aldığını açıklaması aslında geçici hükümetin Troçki gelip yönetime el koyuncaya kadar sürecek bir planın parçası olduğu şeklinde yorumlandı.

Ancak Troçki’nin yerine Lenin Rusya’nın başına geçti ve Almanlara verdiği sözü tutarak Şubat 1918’de Almanya ile barış imzaladı. 1918’de bir suikast teşebbüsü sırasında vücuduna iki kurşun saplanan Lenin’in sağlığı giderek bozuldu. Bu sırada Rockefeller istediği petrol çıkartma haklarını elde etti ve Kafkaslardaki petrol havzalarının yarısının sahibi oldu. Rockefeller’ın bankası Chase National Bank, Amerikan-Rus Ticaret Odası’nı kurarak Sovyetler Birliği’nde ABD’ye ham madde ihracatı ve Sovyetler Birliği’ne ABD’de makine ve pamuk ithalatını kontrol altına aldı. Kömür madenlerinin yeniden yapılandırılması, maden çıkartma araçlarının temini hep Amerikan şirketleri tarafından gerçekleştirildi. Olof Aschberg ilk Sovyet Bankası olan Ruskombank’ın başına getirildi.

antonysuttonskull1051923’te yatalak olan Lenin’in yerine Stalin’in Sovyetler Birliği’nin başına geçmesiyle Troçki’yi destekleyenler amaçlarına ulaşamamış oldular. 1929’da Troçki Sovyetler Birliği’nden sürüldü ve Türkiye’ye geldi. Daha sonra Fransa ve Norveç’e giden Troçki son olarak Meksika’ya yerleşti ve burada öldürüldü.

Sovyet rejimi altında para, mal ve hizmetlerin alımı için kullanılan bir araç olma özelliğini yitirdi. Para bir çeşit karneye dönüştü. Komünist sistemi parayı yok etmiş oldu. Bütün bunlar Parvuz Efendi’nin Lenin’in Rusya’ya gitmesini sağlamasıyla gerçekleşti. Eğer Troçki iktidara gelse tekelci kapitalistler istediklerine kavuşacak ve dünya o zaman bugünkünden çok farklı bir yer olabilecekti. ABD’de çıkan anti tröst kanunları sayesinde Yüksek Mahkeme başta Standart Oil olmak üzere ABD’de tekellere son verdi. Ancak bu şirketler Rusya’ya egemen olabilseler varlıklarını daha da güçlenerek sürdürebileceklerdi.

Komünistlerin, tekelci kapitalistlerin karşıtı olduğu inancı yaygındır. Aslında Sovyetler Birliği’nin kuruluşu tekelci kapitalistler sayesinde gerçekleşmiştir. Tekelciliğin karşıtları komünistler değil yine kapitalistler olup, bunlar serbest piyasa ekonomisini savunanlardır.

Sovyetler Birliği’nden yayılan komünizm en güçlü zamanında dünyadaki toprakların yaklaşık dörtte birine ve toplam nüfusun üçte birine egemen oldu. 1960’ta Birleşmiş Milletler’de yaptığı konuşmada Nikita Hruşçyov ayakkabısını kürsüye vurarak “İster beğenirsiniz ister beğenmezsiniz ancak zaman bizim yanımızda. Sizi gömeceğiz”, diye bağırmıştı. Ancak 26 Aralık 1991’de son Sovyetler Birliği bayrağının da inmesiyle birlikte parayı yok etmek isteyenlerin planları da başarısızlığa uğramış oldu.

Üst solda 1911 yılından bir karikatür. Karl Marx’ın etrafında J.P. Morgan’ın ortağı George W. Perkins, J.P. Morgan, John D. Rockefeller, John D. Ryan (National City Bank) ve Karl Marx’ın hemen arkasında Theodore Roosevelt görünüyor. Antony Sutton’ın “Wall Street ve Bolşevik Devrimi” adlı kitabından alınmıştır.

Tunç Şatıroğlu