Ana sayfa Raporlar Ekonomi Raporları ve Gelişmeleri En Büyük İhra...

En Büyük İhracat Pazarlarımız Zor Dönemden Geçiyor, Vahap Taştan

PAYLAŞ

vahap-tastan-04En Büyük İhracat Ortağımız: Almanya, İngiltere ve Irak Zor Dönemden Geçiyor

TÜİK’in açıkladığı dış ticaret rakamlarına göre Ekim ayında dış ticaret açığı yüzde 13,2 artış gösterdi. İhracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 azalırken, ithalat ise 2015 yılı Ekim ayına göre yüzde 0,5 artış gösterdi. Aylık bazda ise her iki kalemde de artış söz konusu. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 78,3’ten yüzde 75,5’e geriledi.
Dış ticaret rakamının detayları incelendiğinde en fazla ihracat yapılan ülkenin Almanya olduğu görülmekte. Almanya’nın toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 10,2 olurken, AB’nin payı ise yüzde 48,3’lerde İthalatta ise ilk sırayı Çin almaya devam ediyor.

disticaretturkiyeSonuç
Mal gruplarına göre bakıldığında 10 aylık dönemde sermaye mallarının ihracat içerisindeki payının yüzde 11’lere yükseldiği görülüyor. Buna karşın ihracat içerisindeki payı hala düşük kalmakla birlikte ana mal gruplarında ihracat içerisindeki en büyük payıları ara malları ve tüketim malları oluşturuyor. İthalat cephesinde ise görünüm çok farklı olmamakla birlikte toplam ithalatta ara malların payı 10 aylık dönemde yüzde 67,4 seviyesinde. Bu da Türkiye’nin ciddi bir ara malı ithalatçısı olduğunu gösteriyor.
Son dönemde en önemli ihracat ortağımız olan Avrupa Birliği’nde özellikle sanayi üretimlerindeki ivme kaybı ve ekonomik görünümdeki yavaşlama ile birlikte güven endekslerindeki düşüş, ek olarak ikinci büyük ihracat ortağımız olan İngiltere’de Brexit sonrası toparlanmanın yavaş seyri Türkiye’nin ihracatını olumsuz etkiliyor. Bu da büyümede ihracatın katkısının azalbileceğini ifade ederken, dış ticaret rakamlarının yılın son çeyreğine iyi başlamadığı görülmekte. Üçüncü büyük ihracat ortağımız olan Irak’ta ise devam eden operasyonlar bu ülkeye olan ihracatı da olumsuz etkilemeye devam ediyor.

PAYLAŞ