Ana Sayfa Eğitim Borsa Bilgileri Hisse Getiril...

Hisse Getirilerinin Modellenmesi, Dr. Halil Arslan

Dr. Halil Arslan, Yüksel İltaş ve Temur Kayhan tarafından uluslararası akademik yayın olan JEFA – Journal of Economics, Finanace and Accounting dergisinde yayınlanan “Hisse Getirilerinin Modellenmesi” konulu çalışmanın özetini Kanal Finans okuyucuları ile paylaşıyoruz.

Amaç: Bu çalışmanın amacı hisse senedi getirileri ile finansal dinamikler, piyasa dinamikleri ve bölgesel ve şirketlere özgü riskler arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Hisse getirisini etkileyen faktörler olarak Temettü Verimi, F/K, FD/FAVÖK, PD/DD, Yatırım Oranı, Kaldıraç Oranı, Maddi Olmayan Yatırım Oranı, Satış Büyümesi, Ülke Riski, Standart Sapma, Jeopolitik Riskler ve Likidite olarak belirlenirken hisselerin bir önceki getiri seviyelerinden de etkilendiği varsayılmıştır.

Yöntem: BİST’de 1998-2014 arasında işlem gören 24 sektörden 204 şirketin 2,549 verisi çalışmada kullanılırken tüm denklemler Genelleştirilmiş Momentler Metodu (GMM) ile çözümlenmiştir.

Şirketler yatırımcılarda beklenti oluşturan net kar, yatırım, temettü ve satışlardaki artışa ek olarak likidite sağlayıcılık işlemleri ve halka açıklık oranlarını artırarak şirket değerlerini yükseltebilir ve söz konusu değeri operasyonel faaliyetlerinde kaldıraç olarak kullanabilirler. Ayrıca yatırımcılar F/K ile FD/FAVÖK çarpanlarına neredeyse eşit oranda önem verirken yatırım vadeleri yaklaşık 1 yıldır. Temettü verimi Türk piyasası için sanıldığından daha fazla önemlidir.

Model hisse getirilerinin tahmini için yeni bir yöntem de öne sürmektedir. Piyasanın genelde 2 yıllık hikayeye göre fiyatladığı varsayımı ile yapılan modelleme toplanan verilerin 204 şirketin 16 yıllık verisi ile gerçekleştiği için ortalama yatırımcı davranışını tahmin etmektedir. Model hisse bazlı tahminler için güncellenebilir.

DCF kısa ve orta vadeli riskleri uç değer gibi bir gayyada eritirken piyasa genelde gelecek 2 yıldaki risklere göre hisse yatırımı yapıyor. DCF metodolojisinde mantığa bürüme yolu ile kendinizi ikna edebileceğiniz 20 farklı adil değer tespit edebilirsiniz. Matematikte çözüm kümesi arttıkça çözümsüzlük de artar. M&A değerlemeleri, kontrol ve likidite priminin elde edilmesi, sinerjinin ölçülmesi, ekonomik hedeflerin belirlenmesi ve şirketin tanınması için DCF oldukça gerekli olsa da Equity Research raporlarında DCF sorgulanıyor. Wall Street’de equity research raporlarının %85’inde DCF kullanılmıyor. M&A’lerde ise bu oran %55. Makalemizde geliştirmeye çalıştığımız İyimserlik-Kötümserlik teorisi ya da Keynes’in Animal Spirit’i… Her ikisi de fundemental modellerin özellikle 10 yıllık DCF’lerin gelişmiş ekonomilerdeki hisse fiyatının gelişiminde sanıldığından daha az etkiye sahip olduğuna; hikaye, gelecek 2 yıl için beklenen yatırım, büyüme ve temettünün daha etkin olduğuna işaret eder.

 

Çalışmanın tamamını bu linkten okuyabilirsiniz: http://pressacademia.org/journals/jefa/archives/volume-4-issue-3