Ana sayfa Yazarlar Enver Erkan Enver Erkan: ...

Enver Erkan: Trump’tan 3 Küçük Zafer

Hatırlanacağı gibi, daha önce Trump’ın ObamaCare’in yerine geçirmek istediği “Amerikan Sağlık Hizmetleri Yasası” (AHCA) ilk oylamada yeterli desteği bulamayacağı anlaşılınca geri çekilmişti. Tasarı üzerine “MacArthur Değişikliği” adı verilen “eyaletlere ObamaCare’in getirdiği kısıtlamalardan muaf olma hakkı”nı veren düzenleme ile Trump’ın karşısında olan Cumhuriyetçiler’in de desteğini alan tasarı, Temsilciler Meclisi’nden Demokratlar’ın şiddetli muhalefetine rağmen az bir farkla geçti. “MacArthur Değişikliği” ile hastalığı olanlardan veya yaşlı olanlardan daha fazla poliçe ücreti alınmasının önü açılıyor. Aynı zamanda sigorta poliçelerinde hamilelik ve doğum gibi hizmetler için şirketlerin ekstra ücret talep etmesine de imkan verilecek.

Tabii tasarının Temsilciler Meclisi’nden geçtikten sonra üst kanatta, Senato’da da onaylanması gerekecek. Bunun için de 100 sandalyeli Senato’da 51 oya ihtiyaç var. Cumhuriyetçiler’in Senato’da 52 sandalyesi var, ancak 4 Cumhuriyetçi Trump’ın sağlık yasasına karşı. Haliyle Senato’dan geçmesi şu anki haliyle belirsiz, söz konusu Cumhuriyetçiler’in ikna edilmesi lazım. AHCA ile ObamaCare’in sigortaladığı yoksul Amerikalılar sigorta kapsamı dışında kalacak, ülkedeki fakirler ve yaşlıların çoğu sigortalarını kaybedecek. Bu yüzden parti içinde de tasarıya muhalefet var. Bu yasanın geçmesi Trump’ın ekonomiye kendi imzasını atmasının ilk halkası olacak, sonrasında bunu vergi indirimi takip edecek. Trump için büyük bir adım.

Diğer yandan Trump’ın iki küçük zaferi daha var.  Birincisi; Senato federal hükümetin faaliyetlerini 1 Ekim’e kadar sürdürmesini sağlayacak olan 1,1 trilyon USD’lik geçici bütçeyi kabul etti. Eğer geçmeseydi, yarın gece yarısı federal hükümet finansman yetersizliğinden kapanacak ve tüm hükümet faaliyetleri askıya alınacaktı. Şimdi ise 5 aylık bir zaman kazanıldı. Trump’ın yaşadığı sıkıntılar Meksika duvarı ve altyapı harcamalarından ileri geliyordu, hatırlayacağımız üzre. Şu anda ise borç tavanı riski ötelendi. Bu Trump için güzel bir adım.

Bir diğer husus Dodd-Frank yasasının geri döndürülmesi ile ilgli. Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi, Dodd-Frank yasasında değişiklikler öngören tasarıyı TM Genel Kurulu’na gönderdi. Komitenin kabul ettiği tasarıda, Obama döneminde global kriz sırasında finans sektörüne getirilen birçok kısıtlama gevşetiliyor. Şirketler için sermaye zorunluluklarında rahatlatma, batık firmaların iflasa zorlanması gibi bir dizi değişiklik var. Finans sektörü için, bundan sonra daha rahat hareket edebilmeleri adına güzel haber. Ancak her gevşetme bazı tehlikeleri, riskleri içinde barındırır. Sonuçta, yeni bir Lehman Brothers yaşanmaması için bu yasa çıkarılmıştı.

Enver ERKAN

Araştırma Müdür Yardımcısı, KapitalFX