Ana Sayfa Vergi Yatırım Amaçl...

Yatırım Amaçlı Kredilerde Vergi İstisnaları Nelerdir?

Vergi Müfettişi Keskin Kılıç, KOBİ ve işletmelerin yatırım amaçlı kredi teminlerinde ile ilgili istisnalarını anlatıyor.

Bu konudaki istisnalar işletmelerin ulusal ya da uluslararası kurumlardan temin edecekleri krediler için hazırladıkları kağıt, belgeler ve bunlar üzerindeki şerhler damga vergisinden istisnadır.

Ayrıca şirketlerin kuruluş, sermaye arttırmı, devir, bölünme vb. faaliyetleri ile ilgili işlemler harca tabi değildir.

Bu konuda daha fazla bilgi için şu videomuzu da izlemelisiniz: İndirimli Vergi Teşviki konusunda önemli açıklamalar

 

ODD Yeminli Mali Müşavirlik Kurucusu Orhan İyiler, indirimli vergi uygulaması ile ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor.