Ana Sayfa Haberler Vergisel Hükü...

Vergisel Hükümlerin Süresi Uzatılıyor, Osman Arıoğlu

takvim2Vergi Kanunlarında yer alan bazı hükümlerin yürürlük süreleri yıl sonunda dolmaktaydı. Bu hükümlerin yürürlük süreleri dolmadan karar verilerek süre uzatılması gerekli görülenlerin sürelerini uzatmak üzere yasal düzenleme yapılması gerekiyordu. Bu hükümlerden menkul kıymet vergilemesinin yer aldığı Gelir Vergisi Kanunun (GVK) Geçici 67’nci maddesinin de yürürlük süresinin dolmakta olduğu ve bu konuda yıl sonu gelmeden düzenleme yapılması gerektiği bu köşede de dile getirilmişti.

Maliye Bakanlığı yürürlük süreleri yıl sonunda dolan vergisel hükümlerin yeni yürürlük sürelerini belirleyen bir Kanun Tasarısı hazırladı ve Bakanlar Kurulunca bu Tasarı 8 Aralık 2015 tarihinde TBMM’ne sevk edildi. 15 Aralık 2015 akşamı geç saatlerde Tasarı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülerek kabul edildi. Yürütme ve yürürlük maddeleriyle 7 maddeden oluşan Tasarının önümüzdeki hafta içerisinde TBMM genel Kurulunda da bu tasarının görüşülerek yasalaşmasını bekliyoruz.

Bu hükümlerden önemli bir bölümü 2020 yıl sonuna bir bölümü de 2017 yılı sonuna kadar uzatılıyor.

SÜRESİ 2020’YE UZATILANLAR

Menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları ile mevduat faizleri repo gelirleri ve katılım bankalarından elde edilen kar paylarının vergilendirilmesini düzenleyen GVK Geçici 67’nci madde.

Türkiye Jokey Kulübü’nce organize edilen at yarışlarında görev alan jokeyler jokey yamakları ve antrenörlerin ücretlerinin yüzde 20 stopajla vergilenmesine ilişkin GVK Geçici 68. Madde

Dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilen malların üretiminde kullanılacak maddelerin temininde tecil-terkin uygulamasına ilişkin Katma Değer Vergisi Kanunu’nun geçici 17. Maddesi.

Milli Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve donanımları ile bunların yazılımlarını bağışlayanların bu bağışlara ilişkin alımlarında KDV istisnası uygulanmasına ilişkin Geçici 23. Madde.

Bazı dernek ve vakıfların kira ve faiz gelirleri ile okullara ait döner sermaye işletmelerinin gelirlerinin istisnasını düzenleyen Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 2. Maddesinin birinci fıkrası.

SÜRESİ 2017’YE UZATILANLAR

Üyelerine ve çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık meslek kuruluşu veya ticaret şirketlerinin bireysel emeklilik sistemine devredilen taahhüt ve birikimlerin Bireysel emeklilik sistemine aktarımı amacıyla yapılan taşınmaz mal ve iştirak satışında KDV istisnası öngören KDV 31. Madde.

Bireysel emeklilik sistemine devredilen taahhüt ve birikimlerle ilgili Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nun geçici 1. Maddesi.

Yasa ile uzatılan bu sürelerden Önümüzdeki yıl içerisinde yasalaşması planlanan GVK ve KV kanunlarının birleştirilmesine ilişkin olanların bu yeni düzenleme ile aynı tarihler şeklinde yer almasını bekleyebiliriz.

 

Kaynak: İTO Haber