Ana sayfa Vergi Gençlerin GSS...

Gençlerin GSSP Borçları Silindi, Osman Arıoğlu

ishayati-stajyerKanun yapma tekniği bakımından “Torba Kanun” tabir edilen kanunlar çok eleştiri alır. Bunun nedeni birbiriyle ilgisi olmayan birçok konunun bir kanun ile düzenlenmeye kalkılmasıdır. Bu nedenle daha sonraki zamanlarda bu torba kanunlarda hangi düzenlemenin yer aldığını takipte zorluklar yaşanır. Dolayısıyla da “Torba Kanun”lar kanun yapma tekniğine çok uygun düzenlemeler değildir. Bu nedenle de yeni hükümetler kurulurken hükümet programlarında “Torba Kanun” tabir edilen kanuni düzenlemelerden kaçınılacağına dair temenniler de yer alır. Ancak pratikliği ve hızlı bir şekilde hayata geçirilmeleri bakımından bu tür yasal düzenlemelerden hiçbir hükümet de vazgeçemez.

Bunun en önemli gerekçesi bir kanun tasarı veya teklifinin uzun komisyon süreçlerinden geçmesi ve bunun da yasama faaliyetinin işlemesinde ciddi yavaşlamalara neden olmasıdır. Bakanlıklardan biri kanun tasarısı sunduğunda, komisyon aşamasında, özellikle de alt komisyon safhasında bir veya iki maddelik düzenleme ihtiyacı olan diğer bakanlık veya kurumlar bu ihtiyaçlarını hızlıca karşılayıvermek isterler. Doğal olarak bu tür düzenlemelerin hepsinin bir aciliyet durumu söz konusudur. Ancak başlı başına bir kanun teklifi olarak sunulması durumunda sıraya girmesi ve muhtemelen daha öncelikli başka tasarı veya teklifler nedeniyle sıranın gelmesi bu düzenlemeler için çok kolay değildir. Zaten çoğu zaman da daha önce kanun tasarı veya teklifi olarak verilmiş ancak bir türlü sıra gelmemiş düzenlemeler öncelikli ama kendi içinde de tam bütünlüğü olmayan temel kanun mahiyeti taşımayan başka tasarı veya teklife eklenmek suretiyle hayata geçirilme imkanı bulur.

İşte 26 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6704 Sayılı Kanun da bu mahiyette “Torba Kanun” tasnifi içerisinde yerini almış oldu. Bu kanun ile getirilen çok sayıda kesimi ve kişiyi ilgilendiren düzenlemeler yürürlüğe girmiş oldu.

GENÇLERİN GSSP BORÇLARI SİLİNDİ

Gelir testi yaptırmadığı için Genel Sağlık Sigortası Prim (GSSP) borçlusu haline gelen veya gelir testi yaptırıp geliri yüksek çıkan 18 yaşını doldurmuş ancak 25 yaşından küçük gençlerimiz GSSP borçlusu durumuna gelmişti. Bu gençlerimizden birçoğunun böyle bir düzenlemeden haberi dahi yoktu. Bir anlamda bu gençlerimiz gelir sağlamadan hayata prim borçlusu olarak başlamak gibi bir durumda kalmışlardı. Yasa ile bu durumdaki gençlerimizin mağduriyeti ortadan kaldırılmış oldu. Bu gençlerimiz için tahakkuk ettirilip onları borçlu hale getiren GSSP borçları yasa ile otomatik olarak silinmiş oldu. Ancak 25 yaşından büyük olanlar için bu imkan söz konusu değil. Birçok yasamızda çocuk tabiri 25 yaşına kadar olan gençlerimizi kapsamaktadır. Esasen 25 yaşından büyük olan gençlerimizin zaten ya bir işe girmiş olmaları veya bu çaba içerisinde bulunmaları nedeniyle bu tür sorunu çok da olmaması gerekir.

İŞSİZLİK YARDIMINDA KONTROL ARTIRILDI 

Yasa ile nakdi ve düzenli sosyal yardımlardan faydalananlar İşKur tarafından mesleki eğitim gibi programlara tabi tutulacaklar. Bu programlara katılmayan veya İşKur tarafından kendisine üç defa iş önerildiği halde bu işleri kabul etmeyenlerin sosyal yardımı bir yıl süre ile kesilecek.

YOKSUL İŞÇİ ÇALIŞTIRANA SİGORTA PRİM DESTEĞİ

İŞKur’a kayıtlı ve geliri asgari ücretin üçte birinden az olan işçi çalıştıranların bu işçilerinin asgari ücreti aşmayan sigorta primi işveren hissesi bir yıl süre ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından karşılanacak.

YILLIK İZİNLERİ PARÇALI KULLANMA İMKANI ARTIRILDI

Bunun için tek şart her bir parçanın 10 günden az olmaması olarak belirlendi. Daha önce yıllık izinler üçten fazla parçaya ayrılamıyordu.

Torba Yasa’da imar vs. başka birçok düzenleme yer alıyor. Bu yazıda sadece işgücüne ilişkin olanları değerlendirdik.

65 YAŞ AYLIĞININ KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Eski düzenlemede 65 yaş aylığına hak kazanabilmek için kişinin kendi geliri yanında birlikte yaşadığı çocuğu, damadı, gelini gibi aile bireylerinin tüm geliri dikkate alınıyordu. Yeni düzenleme ile kişinin sadece kendi ve eşinin gelirine bakılacak. Kişinin kendisi ve eşi herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan gelir elde etmiyorsa ayrıca da kira gibi herhangi bir geliri yoksa bu kişiye 65 yaş aylığı bağlanabilecek. Bunun için ölçü asgari ücretin üçte birinden daha az gelirinin olduğunun tespit edilmesidir. Bu tespit sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca yapılabilecektir. Yasa ile 65 yaş aylığı katsayısı değiştirilmek suretiyle aylık tutarı yaklaşık yüzde 61 oranında artırılmış oldu.

Kaynak: İTOHABER

http://www.itohaber.com/koseyazisi/202985/genclerin_gssp_borclari_silindi.html