Ana Sayfa Haberler En Cazip Prim...

En Cazip Prim Desteğini Kaçırmayın, İsa Karakaş

lira-052011 yılından beri uygulanan SGK pirim desteğinin süresi 2020’ye kadar uzatıldı. İstanbul’da belirli şartlarda alınan yeni işçiler için 5 puanlık SGK prim teşvikiyle birlikte sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanıyor.

Teşvik uygulamaları, hem istihdamın artırılması hem de kayıtdışı istihdamın azaltılması açısından hayati önem taşıyor. Özelikle 2004 yılından itibaren SGK prim teşvikleri hem sayı hem de çeşit açısından artarak devam ediyor. Bu teşvikler sayesinde kayıtdışı istihdam da yüzde 50’li rakamlardan yüzde 35’in altına çekildi.

Bu olumlu faydalarına rağmen çok sayıda ve farklı şartlara dayalı teşvik sistemi hem çok karmaşık hem de uygulanması zorluğa da sebep oluyor. Bu sebeple çoklu teşvik sisteminden tekli teşvik sistemine geçilmesi uygulamanın son derece basit hale getirilmesi ve e-bildirge sisteminin kendiliğinden suiistimale karşı otokontrolü sağlar hale getirilmesi gerekiyor.

İSTANBUL’DAKİ İŞ YERLERİ

Gazetemiz okurlarının en çok sorduğu sorulardan biri de “En cazip SGK prim teşviğinden nasıl yararlanırız?” oluyor. 6111 kodlu teşviğin süresi Bakanlar Kurulu kararı ile 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatıldı.

2011 yılında Torba Kanunla getirilen bu teşvik hiç şüphesiz İstanbul ve diğer gelişmiş illerde yer alan işyerleri için en cazip teşviklerden birini teşkil ediyor. Zira bu teşvikte 5 puanlık SGK prim teşvikiyle birlikte sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı teşvik şartlarına uyan işçilerin işe alındığı tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanıyor.

Teşvikten yararlanmak için hem iş yerinin hem de işçinin öngörülen şartlara uyması gerekiyor.

SÜRE DEĞİŞİYOR

6111 Sayılı Torba Kanun teşviğinden 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadın sigortalılar belirli şartlarda faydalanıyor. İşçinin; mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretim ya da İŞKUR’un düzenlediği işgücü yetiştirme kursunu bitirip belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan olup olmaması, İŞKUR’a kayıtlı işsizlerden olup olmaması, belirtilen belgelere sonradan sahip olunmasına göre yararlanma süreleri değişiklik gösteriyor.

Ayrıca bu sigorta primi işveren hissesi desteği kapsamında işe alınan ve işe alındığı tarih itibariyle mesleki yeterlik belgesi sahibi olmayan, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirmemiş olan ancak bu şekilde işe alındıktan sonra çalışmakta iken mesleki yeterlik belgesi alan veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitiren sigortalılardan dolayı 12 ay süreyle yararlanabiliyor.

‘PARDON’ YOK

İşe alınan sigortalının aynı ayda birden fazla sigorta primi teşviki kapsamına girmesi durumunda, işverenlerin bu sigortalıyı cari aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlendiği tarihte tercih edecekleri herhangi bir sigorta primi teşviki kapsamında ilgili kanun numarasını seçmek suretiyle süresi içinde SGK’ya bildirmesi mümkün.

Aylık prim ve hizmet belgelerini tercih edilen sigorta primi teşvikine ilişkin kanun numarası seçmek suretiyle düzenleyip teşvikten yararlanıldıktan sonra, sigorta primi teşvikinin değiştirilmesi yönündeki talepleri SGK işleme almıyor. Bu nedenle teşviklerden yararlanırken dikkatli bir şekilde doğru işlemlerin yapılması gerekiyor.

6111 SAYILI TORBA KANUN TEŞVİĞİNDEN NASIL YARARLANILIR?

  • Teşvikten her bir işçi için sadece bir kez yararlanılabilir.
  • İşçi 01/03/2011 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınmış olmalı.
  • İşçi işe alındığı tarihten önceki 6 aylık dönemde Kuruma verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmamalı.
  • İşçi, işyerindeki ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılmalı.
  • İşyerinin SGK primi, idari para cezası borcunun bulunmamalı.
  • İşyerinin aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmeli.

Kaynak: İTO Haber