Ana sayfa Temerrüt nedi...

  Temerrüt nedir? Temerrüde düşmek ne demektir?

  Soru ListesiCategory: Finansal bilgilerTemerrüt nedir? Temerrüde düşmek ne demektir?
  2 Answers
  ayca_satiroglu answered 11 ay ago

  Temerrüt, kişinin borçlandığı edimi hukuka aykırı olarak yerine getirmemesi halidir. Yani alacaklı ya da borçlu taraflardan birinin borcunu ya da yükümlülüğünü zamanında ve usulüne göre yerine getirmemesi durumudur.

  Temerrüde düşmek genelde borcun zamanında ödenmemesi hali için söylenmekle birlikte bu durum alacaklının ve borçlunun temerrüdü şeklinde iki türlüdür:

  Şöyle ki borçlu taraf yapması gereken ödemeyi zamanında yapmazsa temerrüde düşer, buna karşılık ödemeyi alan taraf söz konusu ödeme karşılığında gerçekleştirmesi gereken yükümlülüğü yerine getirmez ya da ifa edilen ödemeyi kabul etmez ise de temerrüde düşmüş olur.

  Yükümlülüklerin geç de olsa yerine getirilmesi durumunda temerrüt hali sona erer, fakat gecikme nedeniyle temerrüde düşülen tarih ile yükümlülüğün yerine getirildiği tarih arasındaki süre "geçmiş günler faizi" olarak görülür ve temerrüt faizi işletilir.

  Temerrüt faizi oranı, borcun türüne göre farklı oranlarda belirlenebilmekte ve ilgili söleşmelerde belirtilmektedir.

  ayca_satiroglu answered 11 ay ago

  Temerrüt, borsa işlemlerinde de geçmektedir. Bu kapsamda temerrüt ya da temerrüde düşme borsada gerçekleşen işlemler ve açık pozisyonlar nedeniyle Takasbank’a yatırılması gereken tutarlar ile diğer yükümlülüklerin süresi içinde yatırılmaması veya yerine getirilmemesi hali için kullanılmaktadır.