Ana sayfa Net Aktif Değ...

  Net Aktif Değer Nedir? NAD Yöntemi Nasıl Hesaplanır?

  Soru ListesiCategory: Finansal bilgilerNet Aktif Değer Nedir? NAD Yöntemi Nasıl Hesaplanır?
  1 Answers
  Kanal Finans Staff answered 10 ay ago

  Net aktif değeri, İngilizce Net Asset Value kavramından gelmektedir. Bir şirket veya portföyün aktiflerinden yükümlülüklerinin çıkartılmasıyla elde edilen değere denir. Bu bir portföyse, örneğin bir yatırım fonuysa o zaman aktifindeki değerlerden yükümlülükleri çıkartılarak net aktif değeri bulunur. Bir yatırım fonunun bir de piyasa değeri vardır, bu durumda fonun piyasa değerinin net aktif değerine göre ne kadar iskontolu veya primli olduğu bulunur. Yatırım fonlarının aktifleri büyük çoğunlukla menkul kıymetlerden oluşur. Diğer mobilya, döşeme ve demirbaşlar gibi maddi olan aktiflerinin toplam aktifler için yeri pek azdır. Yatırım fonun portföyündeki menkul kıymetlerin değeri piyasada oluştuğu için bir fonun net aktif değeri kolaylıkla hesaplanabilir.

  Bir şirket için de aynı prensipler geçerli olmakla birlikte toplam aktiflerin değerini hesaplamak kolay olmayabilir. Örneğin bir yatırım fonunun aktifindeki menkul kıymetlerin fiyatları günlük olarak piyasada oluşabilirken bir gayrimenkul yatırım ortaklığının portföyündeki gayrimenkullerin değeri her gün piyasada oluşmaz. Altı ayda bir gayrimenkul ekspertiz değeri hesaplanır.

  İştiraklerinin çoğunun halka açık olduğu bir holdingin net aktif değerlemesi benzer şekilde yapılabilir. Halka açık olan iştiraklerinin piyasa değeri zaten günlük olarak hesaplanabilir ve holdingin bu iştiraklerdeki payının ne kadar olduğu bilindiği için holdingin iştirak portöfyünün değeri de bu şekilde bulunur. Genelde bir holdingin varlıkları içinde en büyük kısım iştiraklerine ait olup holdingin kendi maddi duran varlıkları iştirak portföyüne oranla daha azdır. Genellikle diyoruz zira bu her zaman böyle olacak değildir. Bu nedenle net aktif değeri yöntemi, genel olarak portföylerde ve özelde yatırım fonları ve holdinglerin değerlemesinde başvurulan bir yöntemdir.