Ana sayfa Raporlar Ekonomi Raporları ve Gelişmeleri Ekonomik Güve...

Ekonomik Güven Endeksi Mayıs Ayında En Düşük Seviyeye Geldi

TÜİK ve TCMB tarafından yürütülen ve aylık olarak açıklanan güven endekslerini bütünlük ve piyasadaki durumu anlatması açısından bir araya topladık. Güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabilmekte, endeksin 100’den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100’den küçük olması ise kötümserliğini göstermektedir. Bu sayfada ekonomik güven endeksi, hizmet, perakende ve inşaat sektörlerinin yer aldığı sektörel güven endeksi ve tüketici güven endeksini verilerini ve uzmanların konu ile ilgili yorumlarını beraberce bulabilirsiniz.

Ekonomik Güven Endeksi, Mayıs 2019

Tüketici güven endeksi 55,3 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Mayıs ayında bir önceki aya göre %13 oranında azaldı; Nisan ayında 63,5 olan endeks Mayıs ayında 55,3 oldu. Bu seviye şimdiye kadar görülen en düşük seviye olarak dikkat çekti.

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Mayıs 2019

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 73,9 oldu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Nisan ayında 82,2 iken, Mayıs ayında %10,1 oranında azalarak 73,9 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 70,1 oldu. Genel ekonomik durum beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Nisan ayında 82,4 iken, Mayıs ayında %14,9 oranında azalarak 70,1 oldu.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi 56,3 oldu. İşsiz sayısı beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Nisan ayında 63,5 iken Mayıs ayında %11,3 oranında azalarak 56,3 oldu.

Tasarruf etme ihtimali endeksi 20,8 oldu. Tasarruf etme ihtimali endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Nisan ayında 26 iken, Mayıs ayında %20,3 oranında azalarak 20,8 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve
değişim oranları, Mayıs 2019

 

 

Ekonomik Güven Endeksi, Nisan 2019

Ekonomik güven endeksi 84,7 oldu
 
Ekonomik güven endeksi Mart ayında 81,9 iken, Nisan ayında %3,4 oranında artarak 84,7 oldu. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
 
Nisan ayında tüketici güven endeksi 63,5 değerine, reel kesim güven endeksi 100 değerine ve hizmet sektörü güven endeksi 83,1 değerine yükseldi. Nisan ayında perakende ticaret sektörü güven endeksi 90,6 değerine, inşaat sektörü güven endeksi ise 53,9 değerine geriledi.
 
Ekonomik güven endeksi, Nisan 2019

Ekonomik güven endeksi, sektörel endeksler ve değişim oranları, Nisan 2019

Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endekstir. Endeks, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşmaktadır.
 
Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği göstermektedir.
 
Ekonomik Güven Endeksi Nasıl Hesaplanır? Ekonomik güven endeksi hesaplamasında, her bir sektörün ağırlığı o sektörün normalleştirilmiş alt endekslerine eşit dağıtılarak uygulanmakta, güven endekslerine doğrudan uygulanmamaktadır. Bu kapsamda tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait toplam 20 alt endeks hesaplamada kullanılmaktadır.  Ekonomik güven endeksinin hesaplamasında kullanılan alt endeksler her ayın ilk iki haftasında derlenen veriler kullanılarak hesaplanmaktadır.

 

 

Reel Kesim Güven Endeksi Nisan Ayında Arttı

2019 yılı Nisan ayında İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1745 işyerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirilmiştir.

TCMB tarafından açıklanan 2019 yılı Nisan ayında Reel Kesim Güven Endeksi, bir önceki aya göre 3,4 puan artarak 105,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, genel gidişat, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkilemiştir.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 0,7 puan artarak 100,0 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde ve iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı, ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin ise güçlendiği gözlenmektedir.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin zayıflayarak devam ettiği görülmektedir.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin güçlendiği, iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin ise zayıfladığı gözlenmektedir. Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ve gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin de zayıfladığı görülmektedir.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin güçlenerek devam ettiği gözlenmektedir. Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin de güçlendiği görülmektedir. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 22,5 seviyesinde gerçekleşmiştir.

2019 yılı Nisan ayında, ankete katılan işyerlerinin yüzde 46,5’i üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 18,8’i talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu belirtmiş, onu sırasıyla mali imkansızlıklar, ham madde ekipman yetersizliği, işgücü yetersizliği ve diğer faktörler izlemiştir.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 8,2’ye, aynı kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 74,3’e gerilerken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 17,5’e yükselmiştir.

 

Sektörel Güven Endeksleri, Nisan 2019

Tüketici Güven Endeksi, Nisan 2019

 

 

Mart Reel Sektör Güven Endeksi, İş Yatırım

Mart ayında mevsimsellikten arındırılmış reel sektör güven endeksi aylık bazda %2,4 artışla 99,3’e ulaştı. Endeksteki toparlanmada toplam sipariş miktarı (mevcut durum ve gelecek 3 ay), toplam istihdam (gelecek 3 ay), sabit sermaye yatırım harcaması ve genel gidişat alt kalemlerindeki iyileşme etkili oldu. Öte yandan üretim hacmi (gelecek 3 ay) ve ihracat sipariş miktarı (gelecek 3 ay) kalemlerinde gerileme var. Son olarak Mart ayında kapasite kullanım oranı (mevsimsellikten arındırılmış) bir önceki aya kıyasla 0,6 puan artarak %74,7’ye yükseldi.

Özetle reel sektör güven endeksinde son iki aydır iyileşme devam ediyor. Alt detaylarda genele yayılan ve özellikle gelecek 3aya dair göstergelerde bir toparlanma var. Ancak ihracat sipariş miktarı ve üretim hacmindeki gerileme dış ticaret kanallı ivme kaybının olabileceğini gösteriyor. Bu bağlamda başta Avrupa Birliği ekonomisinin seyri önemli olacak. Mart ayına dair açıklanan güven endeksleri dipten çıkışa işaret ediyor. Özellikle gelecek 3 aya dair göstergelerdeki toparlanma ikinci çeyrekte iktisadi faaliyetin seyrine dair olumlu sinyaller veriyor. Ancak alt detaylar toplanmanın kırılgan olduğuna işaret ediyor.

Mart Ayı Tüketici Güven Endeksi’nin Söyledikleri, İş Yatırım

Mart’ta mevsimsellikten arındırılmış tüketici güven endeksi önceki aya kıyasla %2,9 artarak 59,4 değerini aldı. Endeksteki toparlanmada hane halkı maddi durumu, genel ekonomik durum, dayanıklı tüketim malı satın alma uygunluğu kalemlerindeki artış etkili oldu. Öte yandan hanenin içinde bulunduğu mali durum otomobil ve konut satın alma ve konut tamiratına para harcama ihtimaline azalma görülüyor.

Tüketici güven endeksinde 3 aylık gerileme ardından ilk kez aylık bazda toparlanma görüldü. Ancak alt detaylar geçen ay olduğu gibi karışık sinyaller veriyor. Manşet rakamda toparlanmanın başlanması ekonomide dipten çıkışın başladığına dair sinyaller veriyor ancak detaylar kırılgan görünümün devam ettiğine işaret ediyor. Haftaya Pazartesi açıklanacak reel sektör güven endeksi ile resme üretim tarafından bakacağız. İlk çeyrekte büyümede daralma beklentimizi koruyoruz.

Tüketici Güven Endeksi, Mart 2019

Tüketici güven endeksi 59,4 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Mart ayında bir önceki aya göre %2,9 oranında arttı; Şubat ayında 57,8 olan endeks Mart ayında 59,4 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Mart 2019

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 78,3 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Şubat ayında 75,2 iken, Mart ayında %4 oranında artarak 78,3 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 78,6 oldu

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Şubat ayında 75 iken, Mart ayında %4,9 oranında artarak 78,6 oldu.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi 58,9 oldu

İşsiz sayısı beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Şubat ayında 59 iken Mart ayında %0,1 oranında azalarak 58,9 oldu.

Tasarruf etme ihtimali endeksi 22 oldu

Tasarruf etme ihtimali endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Şubat ayında 22,02 iken, Mart ayında 22 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve
değişim oranları, Mart 2019

 

 

 

 

Sektörel Güven Endekslerinde Düşüş Gözlendi…

Ocak, 2019

25.01.2019 – Önceki gün TÜİK tarafından açıklanan tüketici güven endeksi bir önceki aya göre %0,9 oranında azalarak Ocak ayında 58,2 oldu. Bugün açıklanan sektörel güven endekslerinde de genel olarak düşüş gözlendi.

Bugün saat 14:30’da Ocak Reel Sektör Güven Endeksi ve Kapasite Kullanım Oranı açıklanacak.

Reel Sektör Güven Endeksi 2018 yılını 91,5 seviyesinde kapamış ve bir önceki seneye göre endekste %11,5 oranında gerilemeyi işaret etmişti. Endeks yıl içerisinde 109,9 seviyesine kadar yükseliş göstermiş ancak Ağustos ayında yaşanan kur şoku sonrasında ciddi oranda bir kötüleşemeye sahne olmuştu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış endekse baktığımızda ise 97,7 seviyesinden yılı kapadığı görülmüştü. Arındırılmış endeks Eylül ayında 90,4 seviyelerine geriledikten sonra kademeli bir iyileşmeyi işaret etmişti.

Sektörel Güven Endeksleri, Ocak 2019

Tüketici Güven Endeksi, Aralık 2018

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi 58,2 oldu

Tüketici güven endeksi, yapılan analizlerde mevsim etkisi tespit edildiği için 2019 Ocak ayından itibaren mevsim etkilerinden arındırılmış olarak yayımlanmaya başlanmıştır. Haber bülteninde mevsim etkilerinden arındırılmış endeks değerleri verilmekte olup, Ocak 2012 tarihinden itibaren mevsim etkilerinden arındırılmış ve arındırılmamış endeks değerlerine istatistiksel tablolardan ulaşılabilmektedir. Konuya ilişkin ayrıntılı açıklamalar TÜİK’de meta veri bölümünde sunulmuştur.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Ocak ayında bir önceki aya göre %0,9 oranında azaldı; Aralık ayında 58,7 olan endeks Ocak ayında 58,2 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Ocak 2019


Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 77,1 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Aralık ayında 75,3 iken, Ocak ayında %2,4 oranında artarak 77,1 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 76,5 oldu

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Aralık ayında 76 iken, Ocak ayında %0,6 oranında artarak 76,5 oldu.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi 60,9 oldu

İşsiz sayısı beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Aralık ayında 60,91 iken Ocak ayında %0,1 oranında azalarak 60,86 oldu.

Tasarruf etme ihtimali endeksi 18,3 oldu

Tasarruf etme ihtimali endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Aralık ayında 22,7 iken, Ocak ayında %19,2 oranında azalarak 18,3 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve
değişim oranları, Ocak 2019

 
 

Aralık Reel Sektör Güven Endeksi Yorumları

Aralık Reel Sektör Güven Endeksi Yorumu, İş Yatırım 

Aralık’ta reel sektör güven endeksi (mevsimsellikten arındırılmış) 97,7’ye yükseldi. (Kasım: 96,8). Alt detaylarda ihracat sipariş miktarı (gelecek 3 ay), üretim hacmi (gelecek 3 ay) ve toplam sipariş miktarı endeksi yukarı taşıyan kalemler oldu. Öte yandan, genel gidişat, toplam istihdam (gelecek 3 ay) endeksi aşağı çekti. Ek olarak özel sektör yatırımlarına yönelik ipucu veren sabit sermaye yatırım harcaması kaleminde düşüş görüldü (aylık bazda 1 puan). Son olarak Aralık’ta mevsimsellikten arındırılmış kapasite kullanım oranı önceki aya kıyasla 0,3 puan artarak 74,0’e geldi.

Aralık’ta reel sektör güveni ihracat ağırlıklı sektörlerdeki iyileşme beklentisi ile toparlandı. Öte yandan genel gidişat, istihdam ve sabit sermaye yatırım harcamasında düşüş var. Bu durum özel sektör yatırımlarında zayıf görünümün son çeyrekte devam edeceğine işaret ediyor. Son çeyrekte büyümede daralma öngörümüzü koruyoruz.

 

Aralık Reel Sektör Güven Endeksi 91,5 olarak gerçekleşti, Tacirler Yatırım

Reel Kesim Güven Endeksi’nde Mart ayından bu yana devam eden aralıksız düşüş Kasım ayında durulmuştu. Ancak Aralık ayında endekste yeniden bir zayıflamanın olduğu görülüyor. Buna göre Aralık ayı RKGE 91,5 olarak gerçekleşirken bir önceki aya göre %1,4 oranında düşüş kaydetti. Ancak mevsimsel etkilerden arındırılmış reel kesim güven endeksine bakıldığında da bir önceki aya göre %0,9 oranında sınırlı bir iyileşme sağlandığı dikkat çekiyor. Böylece mevsimsel etkilerden arındırılmış veride son üç aydır toplamda %8 oranında bir yükseliş olduğu görülüyor.

Ancak endeksinin 100 eşik değerinin oldukça altında bir seviyede seyrettiğini ve dolayısıyla ekonomik aktivitedeki daralmayı işaret ettiğini hatırlatmak gerekir.

Kapasite Kullanım Oranında ise Aralık ayında Kasım ayına göre bir değişme yaşanmadığını ve %74,10 seviyesinde sabit kalındığı görülüyor. Söz konusu seviyeler 2015 yılından beri en düşük yeri işaret ediyor. Mevsimsel etkilerden arındırılmış seride ise %73,7 seviyesinden %74’e sınırlı bir yükseliş yaşanmış durumda

 

 

 

 
 
Kaynak: TÜİK