Ana sayfa Raporlar Ekonomi Raporları ve Gelişmeleri Reel Kesim Gü...

Reel Kesim Güven Endeksi Arttı

Reel Kesim Güven Endeksi Arttı

25.08.2020 – TCMB “İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi” rakamlarını açıkladı. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 5,8 puan artarak 105,2 seviyesinde gerçekleşmiştir.

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

Arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) Temmuz’da bir önceki ayki seviyesi 92,6’dan 100,7 seviyesine yükseliş kaydetmişti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış RKGE ise 89,8 seviyesinden 99,4’e yükselmişti. Böylece 3Ç20’ye güçlü bir başlangıç yapıldığı takip edilmişti. Mayıs ayında dipten dönüş sergileyen endeks son üç ay içerisinde 37 puan kadar artış gösterdi. Diğer taraftan Haziran ile beraber 2Ç20 performansına bakıldığında bir önceki çeyreğe göre %27,6 kadar gerileme kaydedildiği ve sert daralma beklentilerini doğruladığı görülüyor.

2020 yılı Ağustos ayında RKGE, bir önceki aya göre 5,5 puan artarak 106,2 seviyesinde gerçekleşmiştir. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, yatırım harcaması, mevcut mamul mal stoku ve gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, genel gidişat, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı endeksi azalış yönünde etkilemiştir.

2020 yılı Ağustos ayında İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1761 işyerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirilmiştir.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin artış bildirenler lehine döndüğü görülmektedir. İhracat sipariş miktarında, bir önceki ayda azalış bildirenler lehine olan seyrin ise zayıfladığı gözlenmektedir.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin zayıflayarak devam ettiği, mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise güçlendiği görülmektedir.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan seyrin zayıfladığı görülmektedir. Gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin güçlendiği, gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasında azalış bekleyenler lehine olan seyrin ise zayıfladığı gözlenmektedir.

Ekonomik Güven Endeksi Arttı

Ekonomik Güven Endeksi, Temmuz 2020

30.07.2020 – Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Temmuz ayı Ekonomik Güven Endeksini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK İstanbul Bölge Müdürü Ali İhsan YÜCEDAĞ tarafından verilen bilgiye göre;

Ekonomik güven endeksi 82,2 oldu. Ekonomik güven endeksi Haziran ayında 73,5 iken, Temmuz ayında %11,8 oranında artarak 82,2 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre Temmuz ayında %10,7 oranında artarak 99,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %20,2 oranında artarak 66,7 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %9,6 oranında artarak 94,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %11,6 oranında artarak 87,0 değerini aldı. Tüketici güven endeksi Temmuz ayında %2,7 oranında azalarak 60,9 değerini aldı.

 

Sektörel Güven Endeksleri, Temmuz 2020

27.07.2020 – Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Temmuz ayı Sektörel Güven Endekslerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK İstanbul Bölge Müdürü Ali İhsan YÜCEDAĞ tarafından verilen bilgiye göre;

Güven endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde yükseldi. Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe %20,2, perakende ticaret sektöründe %9,6 ve inşaat sektöründe %11,6 arttı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış sektörel güven endeksleri, Temmuz 2020

   Reel Kesim Güven Endeksi Arttı

Mevsim etkilerinden arındırılmış sektörel güven endeksleri, alt endeksleri ve değişim oranları, Temmuz 2020

Reel Kesim Güven Endeksi ArttıHizmet sektörü güven endeksi 66,7 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Haziran ayında 55,5 iken, Temmuz ayında %20,2 oranında artarak 66,7 değerini aldı. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi %42,5 artarak 54,5 oldu. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi %36,5 artarak 55,2 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise %2,9 artarak 90,3 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven ve eğilim endeksleri, Temmuz 2020

Reel Kesim Güven Endeksi ArttıPerakende ticaret sektörü güven endeksi 94,6 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Temmuz ayında %9,6 oranında artarak 94,6 değerini aldı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi  %43,1 artarak 69,6 oldu. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi %2,9 azalarak 110,4 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi ise %7,3 artarak 103,9 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven ve eğilim endeksleri, Temmuz 2020

Reel Kesim Güven Endeksi Arttıİnşaat sektörü güven endeksi 87,0 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 78,0 iken, Temmuz ayında %11,6 oranında artarak 87,0 değerini aldı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi  %25,0 artarak 73,9 oldu. Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise %3,4 artarak 100,0 değerini aldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven ve eğilim endeksleri, Temmuz 2020

Reel Kesim Güven Endeksi Arttıİnşaat sektöründe Temmuz ayında girişimlerin %36,9’u faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, %63,1’i ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti. İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden; “finansman sorunları” Haziran ayında %36,8 iken Temmuz ayında %38,2, “talep yetersizliği” Haziran ayında %34,5 iken Temmuz ayında %31,9 ve “diğer faktörler” Haziran ayında %32,8 iken Temmuz ayında %19,9 oldu.

 

Tüketici Güven Endeksi Temmuz Ayında Geriledi

Ekonomi-05

Tüketici Güven Endeksi, Temmuz 2020

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Temmuz ayı Tüketici Güven Endeksini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK İstanbul Bölge Müdürü Ali İhsan YÜCEDAĞ tarafından verilen bilgiye göre;

Tüketici güven endeksi 60,9 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre %2,7 oranında azaldı; Haziran ayında 62,6 olan endeks, Temmuz ayında 60,9 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Temmuz 2020

Reel Kesim Güven Endeksi ArttıHanenin maddi durum beklentisi endeksi 80,6 oldu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Haziran ayında 79,9 iken, Temmuz ayında %0,9 oranında artarak 80,6 oldu.

Reel Kesim Güven Endeksi ArttıGenel ekonomik durum beklentisi endeksi 82,2 oldu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Haziran ayında 85,5 iken, Temmuz ayında %3,9 oranında azalarak 82,2 oldu.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi 61,0 oldu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi Haziran ayında 62,1 iken, Temmuz ayında %1,7 oranında azalarak 61,0 oldu.

Tasarruf etme ihtimali endeksi 19,9 oldu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi Haziran ayında 23,1 iken, Temmuz ayında %14,0 oranında azalarak 19,9 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Temmuz 2020

 Reel Kesim Güven Endeksi Arttı

 

 

Ekonomik güven Haziran’da artmaya devam etti… Enver Erkan

Türkiye’de ekonomik güven endeksi Haziran ayında dip noktasından toparlanmasını devam ettirerek alt endekslerin tamamındaki artış ile beraber 61,7 seviyesine doğru yükseldi. Haziran döneminde tüketici güven endeksi 62,6 değerine yükselirken, reel kesim güven endeksi 89,8, hizmet sektörü güven endeksi 55,5, perakende ticaret sektörü güven endeksi 86,4 ve inşaat sektörü güven endeksi 78 değerini aldı.

Nisan ayında pandemi etkisiyle yaşanan ekonomik kapanmalar nedeniyle dip seviyelerini görmüş olan güven endeksleri, Mayıs ayında daha stabil bir görüntüye işaret ederek dipten bir miktar yükselmişti. Haziran ayında ekonomide normalleşme hamleleri ile beraber gevşetilen koronavirüs önlemleri daha önemli bir toparlanmaya işaret etmiştir. Reel kesim güven endekslerinde de görüldüğü gibi, sanayiinin iç ve dış bileşenlerin yardımıyla toparlanma göstermesi (Avrupa’da PMI endekslerinde görülen artış) iyimserliği artırmıştır. Buna karşılık, dünya genelinde koronavirüs vaka eğrisinin son gelen rakamlarla yeniden artış eğilimine girmesi en önemli aşağı yönlü riski teşkil etmektedir. Ticaret gerilimleri gibi ek faktörler de küresel ekonomilerde hissedilen resesyon koşullarını uzatabilir.

Ekonomilerin açılması ile beraber normalleşme sürecinin sürdürülebilirliği bu noktada toparlanmanın devamı açısından önem arz etmektedir. Koronavirüs vaka sayılarında meydana gelen artış, açılmanın devamlılığı anlamında riskler ortaya koymaktadır. Aynı zamanda tüketim alışkanlıkları ve koruma tedbirlerinin devam ettirilmesinin gerekliliği de bu süreç içerisinde “yeni normal” koşullarını oluşturacaktır. Talep koşulları, Nisan dip dönemine göre daha iyi seviyelerde olmakla birlikte daha çok konut, otomobil gibi özel tüketim alanlarında kolaylaştırılan finansman koşullarından etkilenmektedir. Sektörel anlamda veya ekonominin geneline dair tedbir ve teşviklerin desteği ile (istihdam koruma paketleri, şirket finansmanına yönelik destekler) de bu sürecin olabildiğince hafif atlatılması amaçlanmaktadır.

 

 

28.05.2020 – TÜİK, ekonomik güven endeksi rakamlarını açıkladı. Ekonomik güven endeksi mayıs ayında 61,7 olarak kaydedildi. Bu rakam Nisan ayındaki 51,3 seviyesine göre iyileşme olarak gösterirken, değerin 100 eşik değerin altında olması henüz  iyimserlik tarafında geçişin gerçekleşmediği yönünde oldu.

Ekonomik Güven Endeksi Nedir? Nasıl Hesaplanır? Neyi Gösterir?

Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endekstir. Endeks, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşmaktadır.  Ekonomik güven endeksinin hesaplamasında kullanılan alt endeksler her ayın ilk iki haftasında derlenen veriler kullanılarak hesaplanmaktadır.
 
Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği göstermektedir.

Ekonomik güven endeksi, Mayıs 2020

 Reel Kesim Güven Endeksi Arttı Ekonomik güven endeksi, sektörel endeksler ve değişim oranları, Mayıs 2020 Reel Kesim Güven Endeksi Arttı Kaynak: TÜİK