Ana sayfa Raporlar Ekonomi Raporları ve Gelişmeleri Ekonomik Güve...

Ekonomik Güven Endeksi Kasımda Yükseldi

TÜİK ve TCMB tarafından yürütülen ve aylık olarak açıklanan güven endekslerini bütünlük ve piyasadaki durumu anlatması açısından bir araya topladık. Güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabilmekte, endeksin 100’den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100’den küçük olması ise kötümserliğini göstermektedir. Bu sayfada sırası ile reel kesim güven endeksi, hizmet, perakende, inşaat sektörlerinin yer aldığı sektörel güven endeksi ve tüketici güven endeksini verilerini ve uzmanların konu ile ilgili yorumlarını beraberce bulabilirsiniz.

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

Ekonomi-05

28.11.2019 – TUİK, Ekonomik Güven Endeksi, Kasım 2019 sonuçlarını açıkladı:

 

Sektörel endekslerde güçlü Ekim ayı sonrası düzeltme, İş Yatırım

25.11.2019 – Mevsim etkilerinden arındırılmış TÜİK verilerine göre Kasım ayında hizmet sektörü güven endeksi aylık bazda %0,7 artarak 91,3 seviyesine yükselirken, perakende ve inşaat sektörleri güven endeksi %-1,1 ve %-1,9 daralarak 101,2 ve 63,9 seviyelerine indi.

Önceki yılın Kasım ayına göre ise üç sektörde de %10’un üzerinde bir artış söz konusu (%14,4, %11,6 ve %12,9). Üç sektörün güven endeksleri için de tepe noktası olan Ocak 2018’e kıyasla ise hizmet %-10,4, perakende %-4,7 ve inşaat %-26,6 aşağıda.
Mayıs 2019’dan bu yana devam eden güven endekslerindeki dalgalı toparlanma trendinin perakende için bozulduğunu söyleyemeyiz. Perakende endeksinin kötümserlik sınırı olan 100’ün üzerinde kalması ve önceki tepe noktasına göre açığın %-4,7’ye kadar inmesi ekonomideki toparlanma görüşümüzle uyumlu. İnşaat endeksinde Mayıs ayından beri ilk kez görülen gerilemeyi güçlü Ekim performansından sonra görülen bir düzetme olarak görüyoruz.

Kasım 2019, Reel Kesim Güven Endeksi

25.11.2019 – TCMB, Kasım ayı İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi verilerini açıklamıştır. Verilere göre reel kesim güven endeksinde artış gözlenmiştir.

2019 yılı Kasım ayında RKGE, bir önceki aya göre 1,1 puan artarak 102,0 seviyesinde gerçekleşmiştir. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, genel gidişat, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku ve gelecek üç aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı ve gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkilemiştir.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 1,7 puan artarak 105,9 seviyesinde gerçekleşmiştir.

 

 

 

Ekonomik güven endeksi 89,8 oldu

30.10.2019 – Ekonomik güven endeksi Eylül ayında 86 iken, Ekim ayında %4,5 oranında artarak 89,8 oldu. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
 
Ekim ayında tüketici güven endeksi 57 değerine, reel kesim güven endeksi 104,2 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 90,7 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 102,3 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 65,1 değerine yükseldi.
 
Ekonomik güven endeksi, Ekim 2019

Ekonomik güven endeksi, sektörel endeksler ve değişim oranları, Ekim 2019

Sektörel Güven Endekslerinde Yükseliş

Hizmet sektörü güven endeksi 90,7 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Eylül ayında 89,3 iken, Ekim ayında %1,6 oranında artarak 90,7 oldu. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; hizmetlere olan talep beklentisi endeksi %4,9 artarak 100,1 oldu. İş durumu ve hizmetlere olan talep endeksleri ise sırasıyla %0,3 ve %0,2 azalarak 86,8 ve 85,3 değerlerini aldı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi 102,3 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Ekim ayında %4,8 oranında artarak 102,3 oldu. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar, mevcut mal stok seviyesi ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla %4,9, %2 ve %7,7 artarak 93,3, 108 ve 105,6 değerlerini aldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış sektörel güven endeksleri, Ekim 2019

İnşaat sektörü güven endeksi 65,1 oldu.
Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 60,1 iken, Ekim ayında %8,3 oranında artarak 65,1 oldu. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla %9,1 ve %7,9 artarak 48,4 ve 81,8 değerlerini aldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış sektörel güven endeksleri, alt endeksleri ve
değişim oranları, Ekim 2019

Tüketici Güven Endeksi, Ekim 2019

Sektörel Güven Endeksleri, Eylül 2019

Reel Kesim Güven Endeksi Azaldı

TCMB tarafından gerçekleştirilen İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi Eylül ayında azalış gösterdi. 2019 yılı Eylül ayında İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1792 işyerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirilmiştir.

2019 yılı Eylül ayında RKGE, bir önceki aya göre 3,7 puan azalarak 98,8 seviyesinde gerçekleşmiştir. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, genel gidişat, gelecek üç aydaki üretim hacmi, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku ve gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı olmak üzere tüm alt endekslerin RKGE’yi azalış yönünde etkilediği gözlenmektedir.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 2,4 puan azalarak 99,7 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler lehine olan seyrin azalış bildirenler lehine döndüğü görülmektedir. İç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler, ihracat sipariş miktarında ise artış bildirenler lehine olan seyrin zayıflayarak devam ettiği gözlenmektedir.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin güçlendiği görülmektedir.

Denge: İktisadi Yönelim Anketi’nin ilgili sorusuna toplam cevap verenler içerisinde, pozitif (arttı, artacak, daha iyimser, normal üstü, iyileşti) ve negatif (azaldı, azalacak, daha kötümser, normal altı, kötüleşti) cevap verenlerin yüzdelerinin farkıdır.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin zayıfladığı, iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin ise azalış bekleyenler lehine döndüğü gözlenmektedir. Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcaması ve gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin zayıflayarak devam ettiği görülmektedir.

 

Ağustos’ta Tüketici Güveni Arttı, İş Yatırım

Ağustos ayında tüketici güven endeksi önceki aya kıyasla %3,1 artarak 58,3’e geldi. Hatırlanacağı üzere tüketici güveni Temmuz ayında %2 gerilemişti. Alt detaylara bakıldığında dayanıklı tüketim malı satın almaya uygunluğu ve dayanıklı tüketim malına harcama yapma ihtimali kalemlerindeki düşüş haricinde tüm kalemlerde artış var. Bu artışın bir kısmının da Temmuz ayındaki sert düşüşün düzeltmesi olduğunu düşünüyoruz. Milli gelirdeki özel tüketim harcamalarının seyri konusunda fikir veren “hanenin içinde bulunduğu mali durum” kaleminde de bir toparlanma görülüyor. Son olarak otomobil ve konut atın alma ihtimallerinde kayda değer bir artış var. Bu artışta konut kredisi faizlerindeki düşüşün etkili olduğunu düşünüyoruz.

Özetle Temmuz ayındaki düşüş ardından tüketici güveninde Ağustos’ta bir toparlanma görüldü. Bu toparlanmanın bir kısmının önceki ayın düzeltmesi olduğunu düşünüyoruz. Alt detaylarda teşviklerin sona ermesi ile dayanıklı tüketim malı satın almaya dair alt kalemlerde düşüş devam ediyor. Öte yandan Merkez Bankası’nın 25 Temmuz’daki faiz indirimi ardından konut kredilerindeki düşüşün yansıması ile konut satın alma ihtimalinde kayda değer bir artış görülüyor.

Temmuz’daki düşüş ardından Ağustos’ta bir toparlanma görmek iyi haber. Ancak mevcut veriler iktisadi faaliyetteki toparlanmanın henüz kırılgan olduğuna işaret ediyor. Gelecek hafta yayınlanacak reel sektör güven endeksi ve Eylül başındaki PMI verisi ile resmi daha net göreceğiz.

Tüketici Güven Endeksi, Ağustos 2019

 

Ekonomik Güven Endeksi, Temmuz 2019

Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endekstir. Endeks, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşmaktadır.
 
Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği göstermektedir.
 
Ekonomik Güven Endeksi Nasıl Hesaplanır? Ekonomik güven endeksi hesaplamasında, her bir sektörün ağırlığı o sektörün normalleştirilmiş alt endekslerine eşit dağıtılarak uygulanmakta, güven endekslerine doğrudan uygulanmamaktadır. Bu kapsamda tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait toplam 20 alt endeks hesaplamada kullanılmaktadır.  Ekonomik güven endeksinin hesaplamasında kullanılan alt endeksler her ayın ilk iki haftasında derlenen veriler kullanılarak hesaplanmaktadır.
 
Kaynak: TÜİK