Ana sayfa Raporlar Ekonomi Raporları ve Gelişmeleri Ekonomik Güve...

Ekonomik Güven Endeksi Kasım Ayında Yüzde 9 Arttı

TÜİK ve TCMB tarafından yürütülen ve aylık olarak açıklanan güven endekslerini bütünlük ve piyasadaki durumu anlatması açısından bir araya topladık. Bu sayfada ekonomik güven endeksi, hizmet,perakende ve inşaat sektörlerinin yer aldığı sektörel güven endeksi ve tüketici güven endeksini verilerini ve uzmanların konu ile ilgili yorumlarını beraberce bulabilirsiniz.

Ekonomik Güven Endeksi, Kasım 2018

Ekonomik güven endeksi 73,7 oldu

Ekonomik güven endeksi Ekim ayında 67,5 iken, Kasım ayında %9,1 oranında artarak 73,7 oldu. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Kasım ayında tüketici güven endeksi 59,6 değerine, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 96,8 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 79,8 değerine ve perakende ticaret sektörü güven endeksi 90,7 değerine yükseldi. Kasım ayında inşaat sektörü güven endeksi ise 56,6 değerine geriledi.

Ekonomik güven endeksi, Kasım 2018

Ekonomik güven endeksi, sektörel endeksler ve değişim oranları, Kasım 2018

 

Hizmet ve Perakende Sektörü Güven Endeksleri Kasım Ayında Artış Gösterdi

TÜİK tarafından açıklanan sektörel güven endeksleri çalışmasına göre Kasım 2018’de hizmet ve perakende sektörlerinde güven endeksleri yükselirken, inşaat sektörü güven endeksinde düşüş görüldü.

Hizmet sektörü güven endeksi 79,8 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Ekim ayında 75,7 iken, Kasım ayında %5,4 oranında artarak 79,8 oldu. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla %4,8, %8 ve %4 artarak 72, 74,4 ve 93,1 değerini aldı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi 90,7 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Kasım ayında %4,3 oranında artarak 90,7 oldu. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla %6,2 ve %14 artarak 67,6 ve 91,7 değerini aldı. Mevcut mal stok seviyesi endeksi ise %3,5 azalarak 112,9 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış sektörel güven endeksleri, Kasım 2018

İnşaat sektörü güven endeksi 56,6 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 58,7 iken, Kasım ayında %3,5 oranında azalarak 56,6 oldu. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla %5 ve %2,5 azalarak 45,4 ve 67,7 oldu.

 

Tüketici Güven Endeksi Kasım Ayında Artış Gösterdi

Ekonomi-05

Kaynak: TÜİK