Ana sayfa Raporlar Ekonomi Raporları ve Gelişmeleri İlk Çeyrekte ...

İlk Çeyrekte Güçlü Büyüme

Son Sanayi Üretim Rakamları Ne Diyor? Sanayi Üretimi Raporları: Bu sayfada uzman ve ekonomistlerin sanayi üretim rakamları ile ilgili analiz ve raporları okuyabilirsiniz.

Sanayi Üretimi Raporu, Muammer Kömürcüoğlu, Ekonomist, İş Yatırım

Odak Noktası – Mart 2018 Sanayi Üretimi: İlk çeyrekte güçlü büyüme

Mart’ta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık %7,6 büyüdü. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endeks aylık %0,2’lik bir artış kaydetti. Bu artış önceki iki ayın aksine sınırlı da olsa iktisadi faaliyette aylık toparlanmaya işaret ediyor.

Sanayi üretimine imalat sanayinin katkısı Mart’ta 7,0 puan oldu. İmalat sanayiyi sırasıyla 0,4 ve 0,2 puanla madencilik sektörü ve enerji üretimi takip ediyor.

İmalat sanayinde 24 alt grubun beşi endeksi aşağı çekiyor ve bu beş grup manşeti katkısı -0,5 puan seviyesinde. Alt gruplarda pozitif katkıda önceki aya benzer bir resim var. Gıda üretimi katkısı 1,4 puanla başı çekerken, bu grubu tekstil-giyim, metalik olmayan mineral ürünler (cam, seramik, çimento vb) ve otomotiv takip ediyor.

Ana gruplara göre dayanıksız tüketim, ara malı ve sermaye malı üretimi önceki aylara benzer bir katkı verilen dayanıklı üretimde son iki aydır sınırlı da olsa negatif katkı var.

Son olarak ihracat ağırlıklı ürünlerin sanayi üretimine desteği TL’deki 5,6 puan oldu. TL’deki değer kaybı ve dış talebin canlı kalması ihracata olumlu yansımaya devam ediyor. Gelecek aylarda benzer eğilimin devam etmesini bekliyoruz.

Özetle bugünkü veri sanayi üretiminde güçlü seyrin devam ettiğine işaret ediyor. Öte yandan, ilk çeyrekteki güçlü seyirde baz etkisinin de olumlu katkısı olduğunu belirtmek gerek. Önümüzdeki ay itibariyle sanayi üretiminde olumlu baz etkisinin de tersine dönmesiyle kısmi bir ivme kaybının görüleceğini düşünüyoruz.

Sanayi üretimindeki son revizyon sonrasında yeni seri ile büyüme arasındaki ilişki güçlendi. Yılın ilk çeyreğinde sanayi üretimi (arındırılmamış) geçen yıl aynı döneme göre %9,8 artış kaydetti. Bu durum ilk çeyrekte büyümede güçlü seyrin devam ettiğini gösteriyor. Hesaplamalarımız %8’lik ilk çeyrek büyümesine işaret ediyor.

 

Sanayi Üretim Rakamları Yorumu, Enver Erkan

Sanayi üretiminde Mart’ta beklenti altında artış…

Türkiye’de Mart ayında sanayi üretimi takvim etkisinden arındırılmış verilerle, bir önceki yılın aynı ayına göre %7,6 artarken; mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre %0,2 oranında artış göstermiştir. Piyasanın medyan beklentisi ile kıyasladığımızda beklentinin bir miktar altında veriler görüyoruz. Arındırılmamış verilere göre ise, sanayi üretiminde, geçen yılın aynı dönemine göre büyüme %6,8 oranında gerçekleşmiştir.

Beklentinin bir miktar altında kalmış olsa da, sanayi üretim verilerinin genel eğilimi itibariyle güçlü görünümünü koruduğunu söyleyebiliriz. Bu kapsamda 2018’in ilk çeyreğine ilişkin büyüme görünümü de yine kuvvetli olacağa benziyor. Sanayi üretiminde ilk çeyrekteki büyüme performansı, yılın 3 ayına ait verilerle bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %9,8 artmış görünmektedir. Büyümenin yıl genelinde %5 bandı üzerinde kalması ihtimali yılın başında gelen güçlü öncü göstergelerle artmıştır. İlk çeyrekte ise %7 üzeri bir büyüme görünümü, sanayi üretimindeki yüksek momentum çerçevesinde daha olası bir hale gelmiştir.

Detaylara baktığımızda;

  • madencilik ve taş ocakçılığı aylık bazda %2,1 daralırken, yıllık bazda %10,7 büyüme göstermiştir.
  • İmalat sanayiinde aylık bazda %0,2 artış görülürken, yıllık bazda ise %7,9’luk artış gerçekleşmiştir.
  • Elektrik, gaz, buhar grubunda ise aylık bazda %0,4 daralma görülmüş, yıllık bazda ise artış oranı %2,9 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Ana sanayi gruplarına göre değişim oranlarında ise;

  • ara malında %1,1, oranında aylık daralma görülürken dayanıklı tüketim malı %2,6,
  • dayanıksız tüketim malı %1,2, enerji %0,1 ve sermaye malı grubu %1 artmıştır.

İlgili kalemlerdeki yıllık artışlara bakıldığında ise; dayanıksız tüketim malının %12,1, sermaye malının %7,9, ara malının %7,2, enerjinin %2,4 oranında arttığı ve dayanıklı tüketim malının ise %2,8 oranında daraldığı görülmektedir.

İlk çeyrekte sanayi üretimi verilerinin gösterdiği güçlü eğilim ve %9,8 oranında gerçekleşen ilk çeyrek sanayi üretimi artışı çerçevesinde, ilk çeyreğe yönelik zaten güçlü olan büyüme beklentilerinin biraz daha güçlenmesini bekleriz. Sanayideki artışın yanı sıra, ihracat, kapasite kullanım oranı ve istihdamdaki etki yüksek ihtimalle ilk çeyrekte %7 bandı üzerinde veya biraz altında gerçekleşmesini sağlayabilir. İlk çeyrekten sonra ise bu hızın yavaşlaması söz konusu olabilir. Nisan ayında sanayi üretiminde herhangi bir baz etkisi olmamakla beraber, TRY’de meydana gelen değer kaybının üretim maliyetlerine olumsuz etkisi ve tüketici güveninde yarattığı gerileme sanayideki görünümü de etkileyebilir. Bu bakımdan ilk çeyrek büyüme görünümü ne kadar güçlü olsa da, sonraki çeyreklerde bu artış hızının yavaşlaması beklenebilir. Genel yıl ekonomik büyümesi ise, geçen yılın bazından dolayı %5 bandı üzerlerinde gerçekleşebilir.