Ana sayfa Raporlar Ekonomi Raporları ve Gelişmeleri İmalat Sanayi...

İmalat Sanayinde Büyüme Ekim Ayında Hız Kazandı

İstanbul Sanayi Odası, imalat sanayindeki durumu gösteren PMI, Satın Alma Yöneticileri Endeksi sonuçlarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre İmalat sanayi PMI endeksi Eylül ayındaki 52,8 seviyesinden Ekim ayında 53,9’a yükselerek imalat sektöründe büyümenin hız kazandığını ortaya koydu. Piyasa beklentisi PMI endeksinin 50-52 bandına gerilemesi yönündeydi. İstanbul Sanayi Odası PMI raporu üretim ve siparişlerde artışın hızlandığını kaydediyor. İhracat siparişlerinde de artış sürüyor. Sektörün istihdam yaratma hızı 2018 Şubat ayından bu yana ek yüksek düzeyde.

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

Zayıf Türk lirası ve ikinci dalga önlemlerinin devreye girişi öncesi Avrupa’nın alımları öne çekmesinin ihracat siparişlerini desteklediğini düşünüyoruz. Ancak Avrupa’nın kapalı kalacağı Kasım ayında ihracat tarafı zayıflaması beklenmekte. Yerli siparişler ve üretimin güçlü seyri ise Kasım ve Aralık aylarında da PMI rakamlarının 50’nin üzerinde kalacağına işaret ediyor.

PMI: Sektör genişleme bölgesinde kalmaya devam ediyor… Enver Erkan

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) ve IHS Markit’in açıkladığı verilere göre; Ekim ayında imalat PMI 52,8 seviyesinden 53,9 seviyesine yükseldi. Nisan ayında Covid-19 kaynaklı ekonomide durgunluk etkisiyle 33,4 olan imalat PMI endeksi, sonraki aylarda toparlanma göstermiş ve Haziran itibariyle büyüme pozisyonuna geçmişti. Ekonomik normalleşme periyodu içinde, imalat sektörü faaliyeti toparlanmaya devam ediyor. 3Ç20’deki güçlü toparlanma etkisinin ardından 4Ç20 döneminde de sektörel güven endeksleri ve öncü göstergeler yükseliş eğilimini sürdürmektedir.

PMI verisinin ayrıntılarına bakacak olursak; üretim ve yeni siparişler hızlandı. İstihdam yaratma oranı son 32 ayın en yüksek seviyesinden gerçekleşti. İstihdam artışının ve yeni siparişlerdeki hızlanmanın firma aktivite artışını desteklediği ve bunun üretime olumlu yansıdığı görülmektedir. Buna karşılık içeride sıkılaşan finansal koşullar iç talebin, Avrupa’da artan Covid vakaları ve yeni kısıtlamalar dış talebin baskılanmasına neden olacaktır. Bu nedenle özellikle ihracat siparişlerinde azalan bir eğilim bekleriz. TRY’nin değer kaybının etkileriyle girdi maliyetleri ve ürün fiyatları arttı. Ekim ayından itibaren ithal girdi maliyetlerinde oluşan artışın nihai ürün fiyatlarında daha çok hissedilmesini ve TÜFE’deki artış baskısına ağırlık kazandırmasını bekleriz.

Kaynak: TÜİK, İstanbul Sanayi Odası, IHS Markit, Bloomberg

Ekim ayına dair veriler, halen güçlü büyüme bölgesinde olduğumuzu ortaya koyarken içeride finansal koşulların sıkılaşması ile görülecek talep baskılanması, dışarıda da yeni karantina önlemlerinin ekonomiyi yavaşlatıcı etkisi siparişlerin ve üretimin bu hızlanan eğilimi ilerleyen aylarda azaltmasına neden olabilir. Salgın koşulları yurtdışında bir önceki aya göre daha kötüleşmiş ve Avrupa’nın büyük ekonomileri yeni kısıtlamalar getirmiştir. TRY’nin değer kaybının da bu koşullarda döviz bazlı girdi maliyetlerinde artan yukarı yönlü baskı ve Covid nedeniyle talep açısından ilave sıkıntı yaşayacak ihracat pazarları itibariyle tam anlamıyla bir rekabet avantajı oluşturmasını beklemeyiz. Kur istikrarının bozulmasının yarattığı maliyet baskılarının enflasyonist etkileri aktif tutacağını düşünüyoruz.

İSO Türkiye İmalat PMI Ekim 2020 Raporu ve Türkiye Sektörel PMI Raporu Açıklandı

02.11.2020 – Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) ekimde 53,9’a yükselerek sektörün performansında güçlü bir iyileşmeye işaret etti. Covid-19 salgını kaynaklı daralmanın ardından Türk imalat sektörü böylece üst üste beş ay büyüme gösterdi. Üretim hacimleri yükseldi ve büyüme eylül ayına göre hız kazandı. İstihdamda belirgin artış devam etti, istihdam yaratma hızı Şubat 2018’den beri en yüksek düzeye ulaştı.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI ekim verilerine göre de anket kapsamında takip edilen 10 sektör içinde en güçlü büyüme yine ana metal sanayi ile kimyasal, plastik ve kauçuk sektörlerinde kaydedildi. Üretim ve istihdamdaki en yüksek oranlı artış ana metal sanayi sektöründe gerçekleşirken, kimyasal, plastik ve kauçuk sektörü ise yeni siparişlerdeki büyümenin başını çekti. Gıda ürünleri ile giyim ve deri ürünleri sektörlerinde faaliyet koşulları zayıfladı.

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketinin Ekim 2020 dönemi sonuçları açıklandı. Eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, eylülde 52,8 olarak ölçülen PMI ekimde 53,9’a yükseldi ve sektörün performansında güçlü bir iyileşmeye işaret etti. Koronavirüs (Covid-19) salgınından kaynaklı daralmanın ardından Türk imalat sektörü böylece üst üste beş ay büyüme gerçekleştirdi.

Yeni siparişlerde artış trendi beş ayı geride bırakırken, imalatçılar müşteri talebinin iyileşmeye devam ettiğini belirtti. Yeni ihracat siparişlerinde de artış kaydedildi. Böylece firmalar üretim hacimlerini ekim ayında da yükseltti ve büyüme eylül ayına göre hız kazandı. Üretimde ve müşterilere yapılan ürün teslimatlarındaki artışa bağlı olarak, birikmiş işler son üç ay boyunca azaldı.

İstihdamda devam eden belirgin artış, üretimdeki genişlemeyi destekledi. İstihdam yaratma hızının Şubat 2018’den beri en yüksek düzeye ulaşması dikkat çekti. İmalatçılar ekim ayında satın alma faaliyetlerini de artırdı; ancak girdilerin üretim süreçlerinde kullanılması ve malzeme temininde yaşanan zorluklar nedeniyle girdi stokları azaldı. Özellikle yurt dışından temin edilen girdilerde tedarik zinciri gecikmeleri daha fazla yaşandı. Genel olarak teslimat sürelerinde hazirandan beri en yüksek artış kaydedildi. Türk lirasındaki zayıflık, ekim ayında da hem girdi maliyetleri hem de nihai ürün fiyatlarında keskin artışlara yol açtı. Girdi maliyetleri son iki yıllık dönemin en belirgin artışını gösterirken nihai ürün fiyatlarındaki yükseliş de son 25 ayın en güçlü oranında gerçekleşti.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket verileri hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi:

“Türk imalat sektöründe toparlanma, üretimde devam eden güçlü artışa bağlı olarak ekim ayında da sürdü. Firmaların üretimi desteklemek için istihdam artırmaya devam etmesi de toparlanmanın sürdürülebilirliğine ilişkin güvene işaret etti. IHS Markit, Covid-19 kaynaklı olarak yılın başlarında yaşanan sert düşüşe karşın, sanayi üretiminin 2020 yılı genelinde sadece yüzde 0,8 azalacağını öngörüyor. Bu olumlu görünüm, Türk lirasında devam eden zayıflık nedeniyle enflasyonist baskıların artmasına rağmen gerçekleşiyor.”

Faaliyet koşulları iyileşen sektör sayısı sekize yükseldi

İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI ekim verilerine göre, Türk imalat sanayiinin farklı sektörlerinde yakın zamanda gözlenen eğilimler 2020 dördüncü çeyreğinin başında da büyük ölçüde devam etti. Faaliyet koşulları iyileşen sektör sayısı eylülde yedi iken, ağaç ve kağıt ürünleri sektörünün büyüme bölgesine geri dönmesiyle ekim ayında sekize yükseldi. Anket kapsamında takip edilen 10 sektör içerisinde en güçlü büyüme yine ana metal sanayi ile kimyasal, plastik ve kauçuk sektörlerinde kaydedildi. Üretim ve istihdamdaki en yüksek oranlı artış ana metal sanayi sektöründe gerçekleşirken kimyasal, plastik ve kauçuk sektörü ise yeni siparişlerdeki büyümenin başını çekti. Ekim ayında faaliyet koşulları zayıflayan iki sektör, gıda ürünleri ile giyim ve deri ürünleri sektörleri oldu. Mevcut daralma eğilimi gıda ürünlerinde ikinci, giyim ve deri ürünleri sektöründe sekizinci aya ulaştı. Bu iki sektör, aynı zamanda üretimin de düşüş gösterdiği alanlar oldu.

Öte yandan, koronavirüs salgını kaynaklı daralmanın ardından toparlanma süreci devam ederken, 10 sektörün beşi eylül ayına göre daha güçlü üretim artışı gerçekleştirdi. Yurt dışından alınan yeni siparişlerdeki güçlü iyileşmenin yansıması olarak, toplam yeni siparişlerde genele yaygın artışlar gerçekleşti. Takip edilen on sektör içerisinde yeni ihracat siparişleri artan sektör sayısı eylülde dört iken, ekimde sekize yükseldi. 

İmalat sanayi işgücü piyasasında olumlu gelişmeler söz konusu oldu. 2017 yılı sonundan beri ilk kez tüm sektörler istihdam artışı sağladı. Türk lirasındaki değer kaybının devam etmesi, Ekim ayında fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam etti. Nihai ürün fiyatlarında da benzer bir tablo izlendi ve sekiz sektörde enflasyon ivme kazandı. Covid-19 ve malzeme yetersizlikleri nedeniyle, tedarik zincirindeki aksamalarda düzelme belirtisi gözlenmedi.

 

 

 

İSO PMI Endeksine Göre Temmuzda Toparlanma Güçlendi

04.08.2020 – Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) temmuzda 56,9 olarak gerçekleşti ve Şubat 2011’den beri en yüksek seviyede kaydedildi. PMI, mart, nisan ve mayıs aylarındaki gerilemelerin ardından güçlenen bir toparlanmaya işaret etti.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI temmuz verilerine göre de imalat sanayi sektörlerinde canlanma devam ederken birçok alt sektörün faaliyet koşullarında önceki aya göre güçlü iyileşme yaşandı. Bununla birlikte, bazı sektörlerin koronavirüs salgını nedeniyle zorlanmayı sürdürmesi nedeniyle eğilimlerde belirgin ayrışma gözlendi. Takip edilen 10 sektörden sekizi temmuzda üretim artışı kaydetti.

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketinin Temmuz 2020 dönemi sonuçları açıklandı. Eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, haziranda 53,9 değerini alan manşet PMI temmuzda 56,9 olarak gerçekleşti ve Şubat 2011’den beri en yüksek seviyede kaydedildi. PMI, mart, nisan ve mayıs aylarındaki gerilemelerin ardından güçlenen bir toparlanmaya işaret etti.

Koşulların normalleşmeye devam etmesi ve müşterilerin faaliyetlerine yeniden başlaması, Türk imalatçılarının yeni siparişlerinde üst üste iki ay artış gerçekleşmesini sağladı. Ayrıca genişlemenin ivme kazandığı da gözlendi ve anketin başladığı Haziran 2005’ten beri en hızlı büyüme oranlarından biri kaydedildi. Bu dönemde yeni ihracat siparişleri de toplam yeni siparişlere göre daha ılımlı olmakla birlikte artış gösterdi. Bir önceki ay olduğu gibi temmuzda da üretim büyüme kaydetti. Artış, Şubat 2011’den beri en yüksek oranda gerçekleşti ve firmaların yaklaşık yüzde 31’i üretiminin arttığını bildirdi.

Birikmiş işlerin Ağustos 2017’den beri ilk kez artması, yeni siparişlerdeki güçlenmenin kapasite üzerinde baskı oluşturmaya başladığına işaret etti. Firmalar siparişlerini karşılamak için stoklarını kullandı ve bu durum, nihai ürün stoklarında son dört ayın en belirgin düşüşüne yol açtı. Üretim gereksinimlerindeki artış sonucu istihdam ve satın alma faaliyetleri de hızlandı. Her iki göstergede de önceki aya kıyasla daha yüksek oranlı genişleme kaydedildi. Covid-19 salgını, taşımacılıkta süregelen kısıtlamalar nedeniyle temmuz ayında da tedarik zincirlerini olumsuz etkilemeye devam etti. Bunun yanı sıra girdi talebindeki yükseliş de teslimat sürelerindeki artışın belirgin şekilde sürmesinde etkili oldu. Girdi fiyatları güçlü şekilde artmaya devam etti; ancak bu artış önceki aya göre daha düşük oranda gerçekleşti. Buna karşılık talepteki iyileşme, girdi maliyetlerindeki artışın müşterilere yansıtılmasına imkan sağladı. Böylece nihai ürün fiyatları enflasyonu marttan beri en yüksek düzeyde gerçekleşti.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI verileri hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi:

“Yılın ikinci yarısının başlangıcına ilişkin PMI verileri, Covid-19 kaynaklı daralmanın ardından toparlanmanın güçlendiği yönünde iyimserlik sağladı. Faaliyet koşullarının kademeli olarak normale dönmesiyle üretim ve yeni siparişlerde güçlü artışlar gözlendi ve hatta sektörde kapasite baskılarının oluştuğu yönünde sinyaller ortaya çıktı. Yaşanan büyüme, geçtiğimiz daralma dönemindeki üretim kaybının bir kısmının geri alınmasına yardım edecektir. Ancak tam anlamıyla iyileşmenin sağlanabilmesi için bu büyümenin daha uzun bir süre devam ettirilmesi gerekecektir.” 

Sektörlerde canlanma devam etti

İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI temmuz ayı verilerine göre de Türk imalat sektöründeki canlanma devam ederken birçok alt sektörün faaliyet koşullarında önceki aya göre güçlü iyileşme yaşandı. Bununla birlikte, bazı sektörlerin koronavirüs salgını nedeniyle zorlanmayı sürdürmesi nedeniyle eğilimlerde belirgin ayrışma gözlendi. Takip edilen on sektörden sekizi temmuzda üretim artışı kaydetti. Böylece üretimde artış kaydeden sektör sayısı Covid-19 sonrası toparlanma başladığından beri en yüksek düzeye ulaştı. En güçlü genişleme kimyasal, plastik ve kauçuk ürünleri sektöründe gerçekleşirken, metalik olmayan mineral ürünler, ana metaller, makine ve metal ürünler, ağaç ve kağıt ürünleri gibi sektörlerde de üretim belirgin bir şekilde artış gösterdi.

Bununla birlikte bazı sektörler zorlanmaya devam etti. Üretimde güçlü büyüme kaydedilen sektörlerde genellikle yeni siparişlerin tekrar artışa geçmesi etkili oldu. On sektörün yedisinde yeni siparişler, çoğunda güçlü olmak üzere, artış kaydetti. Öte yandan, COVID-19 salgını yurt dışından gelen yeni siparişleri etkilemeye devam etti ve sektörlerin sadece yarısının yeni ihracat siparişleri arttı. Takip edilen on sektörün dokuzunda istihdam artışı kaydedildi. Bu eğilimin tek istisnası ağaç ve kağıt ürünleri sektörü oldu. En güçlü istihdam artışı elektrikli ve elektronik ekipman ürünleri sektöründe gerçekleşti. On sektörün altısında girdi fiyatlarındaki artış hazirana kıyasla daha düşük oranda kaydedildi.

Temmuz ayı anketi sonuçlarını değerlendiren IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi: 

“Temmuz ayı PMI verileri, Türk imalat sektörünün birçok alanda gözle görülür bir toparlanma içerisinde olduğuna işaret etti. Koşulların kademeli bir şekilde normale dönmesi ve firmaların operasyonlarını hızlandırması, bazı sektörlerin üretim ve yeni siparişlerinde güçlü büyüme oranları kaydedilmesini sağladı. Üretim gereksinimlerindeki artış, çalışanlar için iyi bir gelişme oldu ve takip edilen on sektörden dokuzu temmuzda istihdam artırdı. Genel anlamda pozitif olan tabloya rağmen, sektörlerin tamamı büyüme bölgesine geçemedi. Bazı sektörler geride kalırken diğerlerinin ilerleme kaydettiğini gösteren bu eğilimler, “iki hızlı” toparlanma riskini artırması açısından kaygı uyandırıyor. Yine de bütüne bakıldığında olumlu bir tablo söz konusu. Birçok sektördeki gelişme temposu, COVID-19 krizinin ekonomiyi ilk etkilediği zamanlarda korkulandan daha hızlı bir toparlanmaya işaret ediyor.”

 

İstanbul Sanayi Odası, Haziran Ayı PMI Endeksine Göre Yavaşlama Sona Erdi

01.07.2020 – Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) haziranda 53,9’a yükseldi ve şubat ayından bu yana ilk kez eşik değer 50,0’nin üzerinde gerçekleşti. Covid-19 salgınına yönelik kısıtlamaların kaldırılarak normale yaklaşılması, haziranda imalatçıların üretim hacimlerini belirgin bir şekilde artırmasını sağladı ve üç aylık yavaşlama dönemi sona erdi. Yeni siparişler de büyüme bölgesine geçti.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI haziran verilerine göre de imalat sanayi sektörlerinin çoğu toparlanma kaydetti. Üretim, üç sektör dışında tüm sektörlerde arttı. Üretimde en hızlı artış; kara ve deniz taşıtları, elektrikli ve elektronik ürünler ile ağaç ve kağıt ürünleri sektörlerinde oldu. Yedi sektör istihdam düzeyini yükseltirken, kimyasal, plastik ve kauçuk ürünleri sektörü iş yaratmada başı çekti.

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketinin Haziran 2020 dönemi sonuçları açıklandı. Eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, mayısta 40,9 olarak ölçülen manşet PMI, haziranda 53,9’a yükseldi ve şubat ayından beri ilk kez eşik değer 50,0’nin üzerinde gerçekleşti.

Covid-19 salgınına yönelik kısıtlamaların kaldırılarak normale yaklaşılması, haziranda imalatçıların üretim hacimlerini belirgin bir şekilde artırmasına olanak sağladı ve böylece üç aylık yavaşlama dönemi sona erdi. Müşterilerin faaliyetlerine yeniden başlamasıyla birlikte yeni siparişler de büyüme bölgesine geçti. Ancak yabancı müşterilerin bir bölümünün kapalı kalması nedeniyle yurt dışından alınan yeni siparişlerdeki artış, toplam yeni siparişlere göre düşük oranda gerçekleşti. Üretim gereksinimlerindeki artış, haziranda hem istihdamın hem de satın alma faaliyetlerinin genişlemesini sağladı.

Diğer taraftan üretimdeki artışı desteklemek için mevcut stokların kullanılması, girdi stoklarının azalmasına neden oldu. Teslimat sürelerindeki artışın anket geçmişindeki en yüksek oranlardan birinde gerçekleşmesi, tedarik zincirindeki aksamaların devam ettiğini gösterdi. Birçok anket katılımcısı nakliye konusunda sorun yaşandığını bildirdi. Para birimindeki zayıflık, Türk imalatçılarının girdi maliyetlerinde aylık bazda sert artışın devam etmesinde etkili oldu. Enflasyon oranı mayısa göre azalmakla birlikte seri ortalamasının üzerinde gerçekleşti. Girdi maliyetlerindeki yükseliş genellikle artan satış fiyatları olarak müşterilere yansıtıldı. Böylece nihai ürün fiyatları belirgin şekilde yükseldi ve artış son üç ayın en yüksek oranında gerçekleşti.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI verileri hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi: “Türk imalat sektöründeki toparlanma haziranda ivme kazandı ve anketteki birçok alt endeks büyüme bölgesine geçti. Ancak Covid-19 krizinin çok şiddetli olması nedeniyle, salgının etkisinin en yüksek olduğu dönemde görülen üretim kaybının telafi edilebilmesi için önümüzdeki aylarda çok daha fazla çaba gösterilmesi gerekecek. Bu bağlamda büyümenin önümüzdeki aylarda daha fazla güçlenmesini umut ediyoruz.”

Sektörlerin çoğu toparlanma kaydetti  

İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI haziran ayı verilerine göre de imalat sektörlerinin çoğu haziranda toparlanma kaydetti. Takip edilen 10 sektörün yedisinde faaliyet koşulları yeniden iyileşmeye başlarken, bunlardan bazılarında toparlanma güçlü gerçekleşti. Üretim; üç sektör dışında tüm sektörlerde artış gösterdi. Artışın oldukça hızlı olduğu kara ve deniz taşıtları, elektrikli ve elektronik ürünler ile ağaç ve kağıt ürünleri sektörleri, nisan ve mayıs aylarındaki sert daralmanın ardından güçlü toparlanma sergiledi.

Üretim, makine ve metal ürünler sektöründe istikrar kazanırken gıda ürünleri ile giyim ve deri ürünleri sektörlerinde düşüş gösterdi. Gıda sektöründe, Covid-19 krizinin başlarında stoklama eğilimi nedeniyle güçlü artış gösteren talep bir miktar geri çekildi. Giyim ve deri ürünleri sektörü ise talep eksikliğinden olumsuz etkilenmeye devam etti.

Yeni siparişlerdeki eğilimler genellikle üretim ile uyumlu bir görünüm sergiledi. Ancak on sektörden yedisinde yeni ihracat siparişleri yavaşlama gösterdi. Bu durum, ülkeler arası geçişlere yönelik kısıtlamaların sürmesi ve salgının bazı ihracat pazarlarında etkili olmaya devam etmesinden kaynaklandı. Yedi sektör istihdam düzeyini yükseltti ve istihdam artışına giden sektörlerin sayısı mayısa göre bir adet arttı. Kimyasal, plastik ve kauçuk ürünleri sektörü iş yaratmada başı çekerken, kara ve deniz taşıtları sektöründe de güçlü istihdam artışı yaşandı. Para birimindeki zayıflığa bağlı olarak girdi maliyetleri enflasyonu genel olarak yüksek düzeyde kaldı. Yine birçok sektörün büyüme bölgesine geçmesine rağmen tedarik zincirlerinde Covid-19 kaynaklı aksamalar devam etti.

Haziran ayı anketi sonuçlarını değerlendiren IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi: “Haziranda Türk imalat sanayi sektörlerinin çoğu faaliyetlerine geri döndü. Bazı sektörler önceki aylarda kaydedilen Covid-19 kaynaklı daralmanın ardından güçlü toparlanma sergiledi. Kısıtlamaların gevşetilmesiyle birlikte ekonominin birçok alanında canlanma gözlendi.”