Ana sayfa Raporlar Ekonomi Raporları ve Gelişmeleri Türkiye Ne Ka...

Türkiye Ne Kadar Enerji Üretiyor? Kurulu Güç ve Tüketim Ne Kadar?

Enerji Bülteni, TSKB

TSKB tarafından hazırlanan aylık enerji piyasası gelişmeleri ve fiyatlarına ait raporda Türkiye’nin kurulu enerji gücü, ürettiği ve tükettiği enerji miktarlarına ait verileri bulaiblirsiniz. 28.09.2018

YEKA GES-2 İhale Başvurulan 2019 Ocak Ayının Son Haftasında Alınacak… YEKA GES-2 Şartnamesi taslağı yayınlandı. Kurulacak güneş enerjisi santrallerinin toplam bağlantı kapasitesi 1.000 MW olacak. Bunun 500 MW’ı Şanlıurfa-Viranşehir YEKA’da, 200 MW’ı Hatay-Erzin YEKA’da ve 300MW’ı ise Niğde-Bor YEKA’da olacak. Bu şekilde tek bir yarışma ile Bağlantı Kapasitesi tahsisi gerçekleştirilecek. 5 yıl içinde devreye alınması planlanan santrallerde yerli katkı oranları güneş panellerinde en az %60, kablo, kablo kanalı, taşıyıcı yapı ve eviricilerde ise en az %51 olacak. Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 24. ayın sonuna kadar tüm GES’lerin kurulumuna başlanılacak.

Lisans süresi Sözleşmenin imzalanma tarihinden itibaren 30 yıl olacak. Santrallerde kullanılacak fotovoltaik güneş hücre veriminin en az %21 ve güneş modülü veriminin en az %18 olması hedeflenirken güneş modüllerinde toplam verim kaybı ve modül ömrü ilk 10 yıl sonunda %9, 25. yılın sonuna kadar %20 olacak. Niğde-Bor YEKA içerisinde kurulacak GES’te asgari 30 MVV/90 MWh (AC) kapasitesindeki lityum-iyon teknolojili Enerji Depolama Sistemi kurulumu gerçekleştirilecek.

Türkiye Ne Kadar Enerji Üretiyor? Kurulu Gücü Ne Kadar?

Kurulu Güç Analizi

2017 yılı sonunda 85.200 megavat (MW) ve Temmuz ayı sonunda 87.294 MW seviyesine ulaşmış olan Türkiye toplam kurulu gücü, Ağustos ayı sonunda 87.737 MW oldu.

2018’de Artan Kurulu Enerji Gücünün Büyük Kısmı Yenilebilir Santrallerden Geldi

2018 yılının ilk sekiz ayı sonunda toplam 2.537 MVV’lık bir artış gerçekleşirken bu artışların büyük bir kısmı yenilenebilir santrallerden kaynaklandı. Bu dönemde toplam 1.358 MW kurulu güce sahip lisans-sız güneş santralleri devreye girerken 841 MW hidroelektrik santral devreye alındı. Toplam termik kurulu gücünde ise 50 MVV’lık bir azalma meydana geldi.

Ağustos ayında Türkiye toplam kurulu gücündeki artış 443 MW olurken, termik santrallerin toplam kurulu gücü 344 MW arttı.

Ağustos ayında devrede olan santrallerin %47’sini yenilenebilir enerjiden elektrik üreten santraller oluşturmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından hidroelektrik santraller toplam kurulu gücün %32’sini temsil ederken 2017 yılı sonunda %4’lük paya sahip olan güneş santralleri payını Temmuz ayında %5’e yükseltti.

Elektrik Üretimi Analizi

2018 yılı içerisinde Türkiye toplam elektrik üretimi yaklaşık 225 gigavat-saat (GWh), 27 Eylül itibari ile Eylül ayı toplam elektrik üretimi 22,16 Gwh olarak gerçekleşti. Ağustos ayı gerçekleşen toplam elektrik üretimi ile karşılaştırıldığında Eylül ayında gerçekleşen üretimin bir önceki aya göre %20 civarında azaldı. Bu azalmanın nedeni olarak hava sıcaklıklarının azalması ve elektrik fiyatlarına yapılan zamların olduğu düşünülmektedir.

Elektrik Piyasasında 2017 Yılının Önemli Gelişmeleri

Kaynak: EPİAŞ

  • 2017 yılının PTF aritmetik ortalamasının 2016 yılına göre %16,53 artışla 163,84 TL/MWh olarak hesaplanması,
  • Türkiye kurulu gücünün 7.411 MW artışla 85.200 MW olması,
  • Yıllık üretim değerinin %8,4 artışla 295,5 TWh, tüketim değerinin %6,3 artışla 294,9 TWh olması, 2017 yılının en yüksek PTF değerinin 11 Eylül Pazartesi günü saat 14:00’te 967,15 TL/MWh olarak hesaplanması,
  • Gün Öncesi Piyasasında 123,32 TWh, Gün İçi Piyasasında 1,72 TWh işlem gerçekleşmesi, Türkiye elektrik tüketiminin %41,8’inin Gün Öncesi Piyasasında işlem görmesi,
  • Yıllık piyasa miktarının %67,7’sini İkili Anlaşmaların, %27,5’ini Gün Öncesi Piyasasının, %4,5’ini Dengeleme Güç Piyasasının, %0,4’ünü Gün İçi Piyasasının oluşturması,
  • Kaynak bazında üretim oranları incelendiğinde, Doğal Gaz – LNG’nin %5 artışla %37’ye yükselmesi, Hidrolik kaynakların %5 azalışla %20’ye gerilemesi,
  • En yüksek saatlik puantın 47.062 MWh ile 26 Temmuz Çarşamba günü saat 15:00’te, en düşük ani puantın ise 18.336 MW ile 26 Haziran Pazartesi günü 06:00’da olması,
  • EPDK tarafından 2016 yılı için yayımlanan nihai listeye göre 15.083 MW olan YEKDEM’den yararlanan santrallerin kurulu gücünün 2017 yılı için 2.317 MW artarak 17.400 MW olması,