Ana Sayfa Raporlar Ekonomi Raporları ve Gelişmeleri TCMB Beklenti...

TCMB Beklenti Anketi: 12 ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri geriledi… Enver Erkan

10.01.2020 – TCMB Ocak Beklenti Anketi’nde piyasa katılımcılarının cari yılsonu enflasyon beklentisi %10,01 olmuştur. Kısa dönemli enflasyon beklentilerine baktığımızda; Ocak ayı enflasyonu %1,1, Şubat ayı enflasyonu %0,64 ve Mart ayı enflasyonu ise %0,81 beklenmektedir. Enflasyon söz konusu aylarda beklentilere paralel bir şekilde artarsa Ocak, Şubat ve Mart aylarında yıllık enflasyon da sırasıyla %11,88, %12,41 ve %12,17 olarak gerçekleşecektir.

Enflasyonda Ekim ayında dibin oluşmasının ardından Kasım ve Aralık aylarında görülen yukarı tepkinin yılın ilk aylarında da devam ederek enflasyonu çift haneli seviyelerde tutması beklenmektedir. Son dönemde temel mal ve hizmet grubundaki maliyet bileşenlerini oluşturan kur ve enerji maliyetleri gibi etmenler enflasyon için kritik öneme sahip olacaktır. Aynı zamanda yılın ilk bölümünde gıda fiyatlarının kontrol altında tutulması konusu enflasyonun ana dinamikleri açısından önem arz edecektir. Enflasyonun ana eğiliminde yukarı yönlü riskler görmekteyiz.

12 ve 24 ay sonrasına ilişkin ortalama enflasyon tahminlerine göre, enflasyonun sırasıyla %9,54 ve %8,51 seviyelerinde gerçekleşmesi beklenmektedir. 12 ve 24 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentilerinin ortalaması böylece %9,03 olmuştur. 

Ay sonuna ilişkin AOFM beklentileri TCMB’nin parasal gevşeme döngüsünü devam ettirmesine dair beklentilere bağlı olarak %11,31 seviyesine gerilemiştir. Repo ve Ters Repo Pazarı’nda oluşan faiz oranı beklentileri ay sonu için %12,40’tan %11,43’e gerilemiştir. 5 yıllık DİBS faiz oranı beklentilerinde 12 ay sonrası için %11,11’den %10,75’e doğru bir düşüş görülürken, 10 yıllık DİBS faizlerinin ise 12 ay sonra %10,77 seviyesinde olması beklenmektedir. Önceki tahmin döneminde bu beklenti %11,17 düzeyindeydi. Piyasa, Merkez Bankası’nın da politika faizi olan 1 haftalık repo faiz oranını ise cari ay ve 3, 6, 12, 24 ay sonrası beklentileri sırasıyla %11,53, 10,96, 10,46, 9,89 ve 9,13 olarak öngörmektedir.

Merkez Bankası’nın hali hazırda 2020 yılına dair olarak tek haneli enflasyon yönlendirmesini devam ettirmesi ve hükümetin büyümeyi öncelikli olarak ele alan ekonomi politikaları itibariyle faiz indirim döngüsü mevcut sinyallerle devam ettirilecek gibi görünmektedir. Bu çerçevede 16 Ocak toplantısına ilişkin 50 ila 100 baz puan faiz indirimi ihtimali masada dururken, enflasyon ile faiz marjının iyice daralmış olması Merkez Bankası’nın hareket alanını teoride kısıtlamaktadır. Beklenti Anketi’nde ileriye dönük enflasyon beklentilerindeki gerileme sürdüğü için Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine devam etmesi çok büyük olasılık olarak görünmektedir. Biz 16 Ocak’ta 100 baz puanlık bir indirim bekliyoruz, swap piyasasında da 100 baz puana kadar bir fiyatlama söz konusudur. 

Büyüme beklentilerinde, önceki anket dönemine dair beklentiler bu yıl için bir miktar artış göstermiştir. Büyüme beklentileri 2020 için sırasıyla %3,4 olarak gerçekleşti. Önceki anket döneminde bu tahmin %3,2 seviyesindeydi. 2021 öngörüsü ise Ocak anket döneminde %3,7 seviyesinde oluştu. Kredi talebinin ve buna bağlı olarak iç tüketimin büyümeyi önümüzdeki çeyreklerde desteklemesini beklemekle beraber, yatırımlar kaleminde kırılganlığın devam ettiğini düşünüyoruz. 2020 için bizim %3,1’lik bir büyüme beklentimiz mevcuttur.

Döviz kuru beklentilerinin 2020 yılsonu için 6,41 olmuştur. 12 ay sonrasına ilişkin kur beklentilerinin ise 6,35’ten 6,43’e yükseldiğini görüyoruz.

 

Eylül Beklenti Anketi ve PPK Beklentisi, Tacirler Yatırım

TCMB Eylül ayı Beklenti Anketine göre Mart ayından beri yıllık enflasyonda yaşanan gerilemenin bekleyişlere yansıması olumlu olmaya devam ediyor. Ankette yılsonu TÜFE beklentisi %13,96 seviyesine gerilerken, Haziran ayından beri ardı ardına aşağı yönlü revizyon sonucunda %16,68 seviyesinden %14 seviyesinin altına iyileşme yaşanmış oldu. 12 ve 24 ay sonrasına ilişkin enflasyon bekleyişlerindeki gerilemenin devam ettiği görülüyor. Bu çerçevede 12 aylık TÜFE beklentisi %12,21’e, 24-aylık TÜFE beklentisi de daha sınırlı bir aşağı yönlü revizyon ile %10,17 seviyesine çekildi.

Beklenti Anketine göre Perşembe gerçekleştirilecek PPK toplantısında politika faizinin %17’ye düşürülmesi bekleniyor. (275 baz puan faiz indirimi) Anket katılımcıları üç ay sonra politika faizini %15,67% seviyesinde bekliyor. Bu çerçevede yılsonuna toplamda kadar 400 baz puanlık bir faiz indirimi beklentisinin ankete yansıdığı görülüyor. 12 ay sonrasında politika faizinin %13,69 seviyesine, 24 ay sonra ise %11,75 seviyesine gerileyeceği tahmin ediliyor

 

TCMB Beklenti Anketi Açıklandı

09.09.2019 – TCMB, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 62 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirilmiş olan 2019 yılı Eylül ayı Beklenti Anketi sonuçlarını açıkladı.

Ankete göre enflasyon beklentilerinde 2019 sene sonu enflasyon, dolar kuru ve büyüme beklentilerinde düşüş görüldü.

2019 yılı Eylül ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1,46 iken, bu anket döneminde yüzde 1,49 olmuştur. Ekim ayı TÜFE beklentisi bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 1,93 olmuştur. Kasım ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 1,17 olarak gerçekleşmiştir. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 14,42 iken, bu anket döneminde yüzde 13,96’ya gerilemiştir.

12 sonrası için ise dolar kuru beklentisi yükselerek 6,27’den 6,35 çıktı, 2020 büyüme beklentisi ise değişmedi.

Yıl Sonu Beklentileri

  • 2019 yıl sonu beklentisi TÜFE için %13,96 – önceki %14,42
  • Dolar kuru beklentisi için 5,995 önceki 5,90
  • 2019 yılı büyüme beklentisi %0,01 önceki %0,02

12 ay sonrası için ise

  • TÜFE %12,21 önceki %12,77
  • USD/TL 6,35 önceki 6,27
  • 2020 yılı büyüme beklentisi ise %2,6 önceki 2,6

 

 

Enflasyon beklentilerinde düşüş, Oyak Yatırım

17.06.2019 – TCMB Cuma günü Haziran Beklenti Anketi’ni açıkladı ve buna göre yılsonu enflasyon bekletisi %16.7’den %15.9’a geriledi. 12 ve 24 ay ileriye dönük enflasyon beklentileri ise sırayla %15.5 ve %12.3’den %14.9 ve %11.5’e düştü. Beklentiler geçmiş verilere oldukça bağımlı olmakla birlikte enflasyon beklentilerinde kırılma Merkez Bankası’nın faiz indirim hazırlığını destekler nitelikte. Beklenti anketinde haftalık repo faizi beklentisi önümüzdeki 3 aylık dönemde %22.62, 6 aylık dönemde %20.95, 12 aylık dönemde %18.94. Katılımcılar önümüzdeki 24 aylık dönemde politika faizinde 8.6 puanlık bir düşüş bekliyor. Tüm bu beklentiler geçen ayın politika faizi beklentilerinin aşağısında. Bunlara ek olarak yılsonu kur beklentisi 6.302, büyüme beklentisi 0.04% ve cari açık beklentisi 10.6 milyar dolar seviyesinde.

TCMB haziran ayı beklenti anketinde yıl sonu TÜFE beklentisi %15,85’e geriledi.

TCMB’nin her ay hazırladığı, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan katılımcılar tarafından yanıtlanan beklenti anketinde haziran ayına ilişkin sonuçlar yayımlandı. Haziran ayı beklenti anketinde yıl sonu TÜFE beklentisi %15,85’e, yıl sonu GSYH büyüme beklentisi %0,04’e geriledi. Cari işlemler açığı beklentisi ise 10,6 mlr $’a geriledi.

 

TCMB Beklenti Anketi Nedir? Nasıl Yapılmaktadır?

Beklenti Anketi, her ay itibarıyla 75 ’i finansal sektör, 12 ’si reel sektör, 8 ’i ise profesyonellerden oluşan 95 katılımcıya gönderilmektedir.

Beklentiler, her değişken için hesaplanan uygun ortalamayı ifade etmektedir.

İlgili verilere ve yöntemsel açıklama metnine, http://www.tcmb.gov.tr İnternet adresindeki “İstatistikler/Eğilim Anketleri/Beklenti Anketi” başlığı altından ulaşılabilir. Veriler ayrıca zaman serisi olarak “İstatistikler/Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS)/Anketler” başlıkları altında da yer almaktadır. 

Anket sonuçları, katılımcıların beklentileri esas alınarak hesaplanmakta olup, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın görüş ve tahminlerini yansıtmamaktadır.

 

Uzmanların Yıl Sonu Dolar ve Döviz Beklentileri