Ana sayfa Raporlar Ekonomi Raporları ve Gelişmeleri Haziran Ayınd...

Haziran Ayında İhracat Arttı, Dış Ticaret Açığı Azaldı

Haziran Ayında İhracat Arttı, Dış Ticaret Açığı Azaldı

Ülkemizde haziran ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %15,7, ithalat %8,3 arttı, 29/07/20. İstanbul’da genel ticaret sistemine göre ihracat % 12,92 artarak 6 Milyar 604 milyon dolar, ithalat % 19,85 artarak 9 milyar 534 milyon dolar olarak gerçekleşti.

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Haziran ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK İstanbul Bölge Müdürü Ali İhsan YÜCEDAĞ tarafından verilen bilgiye göre;

Dış Ticaret İstatistikleri, Haziran 2020

Haziran ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %15,7, ithalat %8,3 arttı. 
Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,7 artarak 13 milyar 462 milyon dolar, ithalat %8,3 artarak 16 milyar 308 milyon dolar olarak gerçekleşti.

TR100 olarak adlandırılan İstanbul ilimizde genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,9 artarak 6 milyar 604 milyon dolar, ithalat %19,9 artarak 9 milyar 534 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Haziran döneminde ihracat %15,1, ithalat %3,2 azaldı

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,1 azalarak  75  milyar 21 milyon dolar, ithalat %3,2 azalarak 98 milyar 895 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Aylara Göre Dış Ticaret
Aylara Göre Dış Ticaret

TR100 olarak adlandırılan İstanbul ilimizde Genel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,2 azalarak  36  milyar 213 milyon dolar, ithalat %5,8 artarak 54 milyar 604 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı Haziran ayında %17,0 azaldı. Haziran ayında dış ticaret açığı %17,0 azalarak 3 milyar 430 milyon dolardan, 2 milyar 846 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Haziran ayında %77,2 iken, 2020 Haziran ayında %82,6’ya yükseldi.

Dış ticaret açığı Ocak-Haziran döneminde %73,2 arttı. Ocak-Haziran döneminde dış ticaret açığı %73,2 artarak 13 milyar 788 milyon dolardan, 23 milyar 874 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Haziran döneminde %86,5 iken, 2020 yılının aynı döneminde %75,9’a geriledi.

İhracat, ithalat ve dış ticaret dengesi, Haziran 2020

Haziran Ayında İhracat Arttı, Dış Ticaret Açığı AzaldıHaziran ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı %94,5 oldu. Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2020 Haziran ayında imalat sanayinin payı %94,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,6, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,5 oldu.
 
2020 Ocak-Haziran döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,2, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,6, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,7 oldu.

Haziran ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı %73,7 oldu. Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020 Haziran ayında ara mallarının payı %73,7, sermaye mallarının payı %14,7 ve tüketim mallarının payı %11,4 oldu. Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020 Ocak-Haziran döneminde ise ara mallarının payı %75,7, sermaye mallarının payı %13,7 ve tüketim mallarının payı %10,3 oldu.

Sektörlere göre Dış Ticaret, Haziran 2020
Sektörlere göre Dış Ticaret, Haziran 2020

Haziran ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu. Haziran ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan ihracat 1 milyar 290 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla;  1 milyar 12 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 790 milyon dolar ile ABD, 701 milyon dolar ile Irak, 628 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %32,8’ini oluşturdu.

Ocak-Haziran döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan ihracat 7 milyar 102 milyon olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 4 milyar 619 milyon dolar ile ABD, 4 milyar 455 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 4 milyar 74 milyon dolar ile Irak ve 3 milyar 602 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %31,8’ini oluşturdu.  

İthalatta ilk sırayı Çin aldı. İthalatta ise Çin ilk sırayı aldı. Haziran ayında Çin’den yapılan ithalat 1 milyar 935 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla;    1 milyar 527 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 183 milyon dolar ile Rusya, 907 milyon dolar ile Irak ve 779 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %38,8’ini oluşturdu.

Ocak-Haziran döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Bu dönemde, Çin’den yapılan ithalat 10 milyar 376 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 9 milyar 113 milyon dolar ile Almanya, 8 milyar 731 milyon dolar ile Rusya, 6 milyar 61 milyon dolar ile ABD ve 3 milyar 856 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %38,6’sını oluşturdu.

Haziran Ayında İhracat Arttı, Dış Ticaret Açığı Azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %15,3 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre ihracat %15,3, ithalat %8,9 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %6,4, ithalat %9,3 azaldı.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %3,2 oldu. Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Haziran ayında ISIC Rev.4’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,5’tir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,2’dir. Ocak-Haziran döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,5’tir.

Haziran Ayında İhracat Arttı, Dış Ticaret Açığı Azaldı

Haziran ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %84,8’dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %12,0’dır. Ocak-Haziran döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %80,0’dır. Bu dönemde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %13,4’tür.

Özel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Haziran ayında 12 milyar 745 milyon dolar oldu. Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,2 artarak 12 milyar 745 milyon dolar, ithalat %11,1 artarak 15 milyar 835 milyon dolar olarak gerçekleşti.
 
Haziran ayında dış ticaret açığı %3,1 azalarak 3 milyar 189 milyon dolardan, 3 milyar 91 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Haziran ayında %77,6 iken, 2020 Haziran ayında %80,5’e yükseldi. 

İhracat 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 70 milyar 893 milyon dolar oldu. Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine %15,3 azalarak 70 milyar 893 milyon dolar, ithalat %4,1 azalarak 94 milyar 527 milyon dolar olarak gerçekleşti.
 
Haziran Ayında İhracat Arttı, Dış Ticaret Açığı AzaldıOcak-Haziran döneminde dış ticaret açığı %58,8 artarak 14 milyar 883 milyon dolardan, 23 milyar 633 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Haziran döneminde %84,9 iken, 2020 yılının aynı döneminde %75,0’a geriledi.

 

 

TÜİK’ten Dış Ticaret Veri Sisteminde Değişiklik, Oyak Yatırım

02.03.2020 – Dış ticaret istatistikleri genel ticaret sistemi ve özel ticaret sistemi olmak üzere iki farklı ticaret sistemine göre hesaplanmaktadır. Genel ticaret sisteminde, bir ülkenin ekonomik alanına giren ve ekonomik alanından çıkan mallar kapsanmaktadır. Bu sistemde, ülkenin ekonomik alanını oluşturan serbest bölgeler, gümrük antrepoları ve serbest dolaşım alanına giren veya bu alanlardan çıkan mallar hesaplamalara katılmaktadır.

Özel ticaret sisteminde ise, gümrük antrepoları ve serbest bölgeler istatistiklerde yer almamakta, sadece ülkenin serbest dolaşım alanına giren ve bu alandan çıkan mallar kapsanmaktadır.

Bu bağlamda, Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle üretilen dış ticaret istatistiklerinin ödemeler dengesi ve ulusal hesaplar gibi ekonomik istatistiklerde yapılan revizyonlara uyumlu hale getirilmesi amacıyla, Ocak 2020’den itibaren ayrıntılı olarak genel ticaret sistemine göre yayımlanmasına başlanmıştır. Özel ticaret sistemine göre dış ticaret istatistiklerine ise bülten ve ekinde özet olarak yer verilmektedir. Konuyla ilgili detaylı metodolojik açıklama bülten ekinde yer almaktadır.

TÜİK, dış ticaret istatistiklerini özel ticaret sisteminden genel ticaret sistemine değiştirmiş ve yeni verileri buna göre yayımlamıştır.

Özel ticaret sisteminde, serbest bölgelerin ticareti, serbest bölgelerin ülke sınırları içerisinde olmasına rağmen, ülkenin bir ülkeye ihracatı ve ithalatı olarak kaydedilmiştir. Genel ticaret sisteminde, bir ülkenin ekonomik alanına giren ve çıkan mallar da kapsanmakta ve ticaret istatistikleri buna göre kayıt altına alınmaktadır.

TÜİK, ödemeler dengesi istatistiklerine de uygun olan genel ticaret sistemine göre tüm ticaret istatistiklerini açıklamaya başlamıştır.

Daha önce BoP istatistiklerinde TCMB, ülke sınırları içerisinde ticaret dengesi üretmek için TÜİK istatistiklerinde bir düzenleme yapıyordu.

Genel ticaret sistemine göre Ocak ayında dış ticaret dengesi bir önceki yıl 2,3 milyar ABD doları açık vererek 4,4 milyar ABD doları açık vermiştir. İhracat % 6.4 artışla 14.8 milyar ABD dolarına yükselirken, ithalat geçen yıla göre% 18.8 artışla Ocak ayında 19.2 milyar ABD dolarına ulaştı. Ticaret sistemindeki revizyon, ithalat büyümesinin ihracat büyümesini geniş bir oranda aştığı ve ticaret dengesinde keskin bir genişleme yarattığı genel görünümünü değiştirmemektedir.

 

Ticaret Bakanlığı, TÜİK ve ihracatçı birliklerinden gelen ithalat-ihracat rakamları ve dış ticaret istatistiklerini ile bu verilere ait uzman yorum ve değerlendirmelerini bu sayfada birlikte bulabilirsiniz.