Ana sayfa Raporlar Ekonomi Raporları ve Gelişmeleri İhracat Yüzde...

İhracat Yüzde 13 Arttı, İthalat Yüzde 23 Azaldı

TÜİK ve ihracatçı birliklerinden gelen ithalat-ihracat rakamları ve dış ticaret istatistiklerini ile bu verilere ait uzman yorum ve değerlendirmelerini bu sayfada birlikte bulabilirsiniz.

Enver Erkan yazdı: Dış ticaret dengesi Ekim ayında 456 milyon USD açık verdi…

TÜİK’in Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturarak açıkladığı Ekim ayı dış ticaret verilerine göre; Türkiye’nin ihracatı 2018 yılının Ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %13 artışla 15,72 milyar USD olurken, aynı dönemde ithalat %23,8 azalarak 16,18 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. Böylece dış ticaret açığı, Ekim 2017 – Ekim 2018 dönemleri arasında %93,8 azalmış ve 456 milyon USD olmuştur. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise söz konusu dönemde %56,5’ten %97,2’ye yükselmiştir.

Genel görüntü itibariyle ithalattaki daralmanın kurlardaki artışla beraber artan ithalat maliyetleri çerçevesinde devam ederken, ihracat da artışını sürdürmektedir. Bu da dış ticaret açığındaki daralmada ana etken olmayı sürdürmektedir. Ekim ayında içerisinde en çok ihracat yaptığımız ülke Almanya olurken, onu İngiltere, İtalya ve Irak takip etmektedir. Avrupa Birliği’ni oluşturan 28 ülkeye ihracat %138 artarak 7,83 milyar USD olurken, AB’nin toplam ihracatımız içindeki payının %49,4’ten %49,8’e yükseldiği görülmektedir.

İthalat kalemlerinde; Ekim 2018’de ilk sırayı Rusya alırken, onu Almanya, Çin ve ABD izlemiştir. Eylül ayında tüketim ve sermaye mallarının toplam ithalat içindeki payı azalırken, ara (ham madde) mallarının payı artmıştır. Yüksek teknolojili ürünlerin ihracatının toplam ihracatımız içindeki payı %3,5 olurken, aynı grubun ithalatının toplam ithalatımız içerisindeki payı ise %13,3 olmuştur.

Dış ticaret açığında Ağustos ayından beri hızlı bir daralma görülmekte, buna bağlı olarak da zaten Ağustos ve Eylül aylarında cari fazla verilmişti. Dış ticaret açığındaki gerilemenin sürmesi kapsamında Ekim ayında da cari fazla vermeye devam edeceğiz. Mevcut ihracat ve ithalat trendleri çerçevesinde ihracatın da ithalatı karşılama oranı artıyor. Düşük TRY ihracat için bir miktar avantaj da oldu elbette, ancak şimdi kurlarda geri çekilmenin ağırlık kazandığını düşünecek olursak ihracat tarafında biraz hız kaybı olabilir. Ancak yılsonuna kadar gerek dış ticaret açığında, gerekse de buna bağlı olarak cari dengedeki mevcut eğilimin devamını bekleriz. 2019 için kur ve parite seviyeleri önemli olacaktır, TRY’de daha fazla değerlenme veya EURUSD paritesinde daha fazla düşüş ihracat anlamında sınırlayıcı etkide bulunabilir.

 

Dış Ticaret İstatistikleri, Ekim 2018

İhracat %13 arttı, ithalat %23,8 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı Ekim ayında, 2017 yılının aynı ayına göre %13 artarak 15 milyar 719 milyon dolar, ithalat %23,8 azalarak 16 milyar 176 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı %93,8 azaldı

Ekim ayında dış ticaret açığı %93,8 azalarak 456 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Ekim ayında %65,6 iken, 2018 Ekim ayında %97,2’ye yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %1,5 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Ekim ayında bir önceki aya göre ihracat %1,5, ithalat %6,9 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 yılı Ekim ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %9,7 arttı, ithalat %24,2 azaldı.

Avrupa Birliği’ne ihracat %13,8 arttı

Avrupa  Birliği’ne  (AB-28)  yapılan  ihracat,  2017  yılının  aynı  ayına  göre  %13,8  artarak 7 milyar 825 milyon dolar olarak gerçekleşti. AB’nin ihracattaki payı 2017 Ekim ayında %49,4 iken, 2018 Ekim ayında %49,8 oldu.

En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Almanya’ya  yapılan  ihracat  2018  Ekim  ayında  1 milyar 457 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 68 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 877 milyon dolar ile İtalya ve 852 milyon dolar ile Irak takip etti.

İthalatta ilk sırayı Rusya aldı

Rusya’dan  yapılan  ithalat,  2018  yılı  Ekim  ayında 1 milyar 865 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 559 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 366 milyon dolar ile Çin ve 883 milyon dolar ile ABD  izledi.

 

 

 

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %3,5 oldu

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Ekim ayında ISIC Rev.3’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %93,7’dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,5, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %36’dır.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ithalatı içindeki payı %13,3 oldu

İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %75,5’tir. Ekim ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %13,3, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %42,8’dir.